מכרזים

תאריך פרסום תאריך הגשה כותרת המכרז
02/06/2024 הסתיים מכרז מס' 13/2024 – שולחנות מחשב
16/05/2024 הסתיים מכרז מס' 18/2024 – שמירה ואבטחה
09/05/2024 הסתיים מכרז מס' 7/2024 – יחסי ציבור, דוברות ותקשורת
01/12/2023 הסתיים מכרז מס' 26/2023 ריהוט מעבדות בבית המדע
25/07/2023 הסתיים מכרז השגחת בחינות 18/2023
20/07/2023 הסתיים מכרז פרסום 13/2023
27/01/2023 הסתיים 4/2023- מערכת אינסטלציה ושיפוץ חדרי שירותים
07/09/2022 הסתיים מכרז-18/2022- מחיצות זכוכית בספרייה
04/08/2022 הסתיים מכרז-28/2022- מיזוג אויר
06/01/2022 הסתיים מכרז 7/2022- גגות סולאריים
23/11/2021 הסתיים מכרז ניקיון
15/06/2021 הסתיים מכרז 13/2021- מתזי מים (ספרינקלרים) אוטומטית
18/02/2021 הסתיים הצטרפות לרשימת הספקים של המכללה
14/10/2020 הסתיים מכרז מס' 18/2020 -מערכת בקרת כניסה וחנייה
17/07/2020 הסתיים מכרז גינון מס' 14/2020
12/01/2020 הסתיים מכרז מס' 1/2020 –בינוי ושיפוץ במתחם מס' 407
11/09/2019 הסתיים מכרז מס' 54/2019 – מעליות נוסעים נגישות במעבר תת קרקעי
כותרת המכרז
מכרז מס' 13/2024 – שולחנות מחשב
 • תאריך פרסום: 02/06/2024
 • תאריך הגשה: 04/07/2024
מכרז מס' 18/2024 – שמירה ואבטחה
 • תאריך פרסום: 16/05/2024
 • תאריך הגשה: 09/06/2024

·         חוברת מכרז

·         פרסום מודעה בעיתון

·         מודעה בשפה הערבית

הגשת מכרז מקוון

מכרז מס' 7/2024 – יחסי ציבור, דוברות ותקשורת
 • תאריך פרסום: 09/05/2024
 • תאריך הגשה: 21/05/2024

·         חוברת מכרז

·         פרסום מודעה בעיתון

 לתיבת המכרזים

מענה לשאלות הבהרה

מכרז מס' 26/2023 ריהוט מעבדות בבית המדע
 • תאריך פרסום: 01/12/2023
 • תאריך הגשה: 18/01/2024

חוברת מכרז

נספח 2-מפרט מיוחד

קישור להורדת תשריטים

מענה לשאלות הבהרה

להגשת הצעות – לחצו כאן

כתב כמויות – מעודכן

מכרז השגחת בחינות 18/2023
 • תאריך פרסום: 25/07/2023
 • תאריך הגשה: 24/08/2023

חוברת מכרז

פרסום מודעה

מענה לשאלות הבהרה

חוברת מכרז מעודכנת

לינק להגשת הצעות מקוונות

מכרז פרסום 13/2023
 • תאריך פרסום: 20/07/2023
 • תאריך הגשה: 22/08/2023

מודעה

מסמכי מכרז מעודכנים

נספחי ביטוח

מענה לשאלות הבהרה

לינק להגשת הצעות מקוונות

חוברת מכרז שווק
4/2023- מערכת אינסטלציה ושיפוץ חדרי שירותים
 • תאריך פרסום: 27/01/2023
 • תאריך הגשה: 26/02/2023

 

מודעה בעיתון לאחר שינוי תנאי סף

נספח 4א – כתב כמויות
נספח 4ב – תשריטים

נספח 4ג
כתב כמויות בפורמט אקסל
מענה לשאלות הבהרה

חוברת מכרז לאחר שינוי תנאי סף
מכרז-18/2022- מחיצות זכוכית בספרייה
 • תאריך פרסום: 07/09/2022
 • תאריך הגשה: 22/09/2022

פרסום המודעה הנוספת למכרז מחיצות זכוכית.

מכרז-18/2022- מחיצות זכוכית בספרייה

תשריט
מענה לשאלות הבהרה מכרז מחיצות זכוכית ספריה

חוברת מכרז
מכרז-28/2022- מיזוג אויר
 • תאריך פרסום: 04/08/2022
 • תאריך הגשה: 30/08/2022

מכרז - מיזוג אלפרין -8.2022

כתב כמויות

תשריט מיזוג אויר- קומת מרתף

תשריט מיזוג אויר- קומת קרקע

חוברת מכרז
מכרז 7/2022- גגות סולאריים
 • תאריך פרסום: 06/01/2022
 • תאריך הגשה: 27/01/2022

מכרז 7/2022- גגות סולאריים

חוברת המכרז
מכרז ניקיון
 • תאריך פרסום: 23/11/2021
 • תאריך הגשה: 10/01/2022

מודעה-בעיתון - מכרז - שירותי ניקיון - 2022

מענה לשאלות הבהרה

 

הבהרה טכנית לעניין הערבות המכרזית.

הבהרה נוספת בעניין הערבות

מכרז – שירותי ניקיון – 2022 – סופי
מכרז 13/2021- מתזי מים (ספרינקלרים) אוטומטית
 • תאריך פרסום: 15/06/2021
 • תאריך הגשה: 19/07/2021

 

חוברת מכרז נספח 4 א'

נספח 4 ב – אופיין רשת מים

נספח 4ג'

נספח 4 ד'

סיור קבלנים נוסף

חוברת מכרז
הצטרפות לרשימת הספקים של המכללה
 • תאריך פרסום: 18/02/2021
 • תאריך הגשה: 10/03/2021

 

הקמה ותפעול למצפה כוכבים אסטרונומי

מיזוג אויר, אינסטלציה ושיפוצים

מכרז מס' 18/2020 -מערכת בקרת כניסה וחנייה
 • תאריך פרסום: 14/10/2020
 • תאריך הגשה: 17/11/2020

 

נספח ביטוח – לחץ כאן לצפייה
מענה לשאלות הבהרה – לחץ כאן לצפייה

חובר מכרז – שערים
מכרז גינון מס' 14/2020
 • תאריך פרסום: 17/07/2020
 • תאריך הגשה: 26/08/2020

הודעה על קיום סיור מציעים נוסף – לחץ לצפייה

מענה לשאלות הבהרה-מכרז גינון

חוברת מכרז גינון
מכרז מס' 1/2020 –בינוי ושיפוץ במתחם מס' 407
 • תאריך פרסום: 12/01/2020
 • תאריך הגשה: 11/02/2020

נספחים למכרז:

חוברת – מכרז שיפוץ חדר מרצים 407
מכרז מס' 54/2019 – מעליות נוסעים נגישות במעבר תת קרקעי
 • תאריך פרסום: 11/09/2019
 • תאריך הגשה: 19/12/2019

נספחים למכרז:

לצפייה במודעה בעיתון >> לחצו כאן

חוברת מכרז מעליות נוסעים נגישות במעבר תת קרקעי

מתעניינים/ות בלימודים באקדמית כנרת?

מלאו את פרטיכם/ן ויועץ לימודים יחזור אליכם בהקדם!