מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

  • מטרת הקורס

   מטרת הקורס:

   הכשרת תושבים ובעלי תפקידים במרחב הכפרי, המעוניינים לקדם תכניות לפיתוח אתרי מורשת ונוף, ולרכז תהליכי תכנון ופיתוח של אתרי המורשת הקיימים בתחום יישובם ובשטחים הפתוחים.

  • בניין

   מסגרת הקורס:

   80 ש"ל אקדמיות, 10 מפגשים

  • מועד

   מתכונת הלימודים:

   יום ה', 08:30 – 16:00

  אודות הקורס

  במרחב הכפרי מצויים נכסים רבים בעלי משמעות רבה להיסטוריה של המקום – מבנים ואתרים, נופי תרבות ונופי טבע; חלקם מהווים מוקד לעלייה לרגל, מקור לגאווה, לסיפור מקומי וחלקם עומדים שוממים ללא שימוש והתייחסות.

  במהלך הקורס יילמדו עקרונות השימור, שלבי תהליך השימור (באתרים ארכיאולוגים ובמבנים היסטוריים), יינתנו הכלים והמנגנונים לשימור המבנים הקיימים בישראל, יוסברו הקשרים הקיימים בין שימור לתכנון, ויינתנו כלים מעשיים להובלת התהליכים בקהילה.

  כמו כן, יתנסו המשתתפים בתיעוד ומיפוי אתר אותו הם מעוניינים לפתח.