מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

  • מטרת הקורס:

   הכשרת מנהלי/ות חשבונות והכנה למבחני ההסמכה של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים – מבחנים אותם עוברים בוגרינו באחוזי הצלחה גבוהים.

  • בניין

   מסגרת הקורס:

   285 שעות לימוד אקדמיות: 97 שעות לימוד עיוני, 188 שעות לימוד מעשי- תוכנת רווחית , 57 מפגשים.

  אודות הקורס

  בפיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

  הנהלת חשבונות היא כלי בקרה וביקורת על תהליכי ההכנסות וההוצאות: בקרה המהווה דרישה הכרחית בכל חברה, ארגון או מוסד. עבודת הנה"ח כוללת רישום שיטתי ועדכני של הפעולות הכספיות המתנהלות בעסק, המהווים נתוני אמת להם זקוקה הנהלת הארגון בכל שלב נתון, לצרכי ביקורת, תכנון וצפי פעילות עתידית.

  קורס הנהלת חשבונות הוא הבסיס לעולם החשבונאות ומהווה את התשתית לכל מקצועות החשבונאות באשר הם. מטרת הקורס היא הכשרת מנהלי/ות חשבונות והכנה למבחני ההסמכה של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים – מבחנים אותם עוברים בוגרינו באחוזי הצלחה גבוהים.

   • מטלות הקורס

    85% נוכחות לפחות. בסיום הקורס ייגשו המשתתפים אשר יעמדו במטלות הקורס לשתי בחינות חיצוניות של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. (הבחינות מתקיימות במכללה).

   • תנאי קבלה

    תעודת סיום 12 שנות לימוד

   • תעודת סיום

    למסיימי הקורס אשר יעברו את הבחינות החיצוניות בהצלחה, תוענק תעודת גמר ותעודת מקצוע למנהל חשבונות סוג 2 (מתקדם) מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

   • נושאי הלימוד

    תורת המסחר והמשק

    • סוגי התאגדויות
    • מושגי יסוד בכלכלה ידיעה כללית
    • מושגי יסוד בבנקאות וביטוח
    • שיקים , שטרות וכרטיסי אשראי
    • מערכת המיסים בישראל ידיעה כללית
    • מערכת המיסים בישראל ידיעה כללית

    חישובים מסחריים

    • חישובי רווח והפסד
    • חישובי הנחות
    • חישובי ריבית , הצמדה והפרשי שער
    • ניכיון שטרות ושיקים מעותדים

    חשבונאות פיננסית

    • מבוא להנהלת חשבונות
    • התהליך החשבונאי השוטף
    • מס ערך מוסף, מלאי, קניות ומכירות טובין
    • משכורות , נילוות וניכויים
    • כללים ועקרונות חשבונאיים מקובלים
    • תיאום חשבונות תוצאתיים ומאזניים, השלמת התהליך החשבונאי
    • חייבים , פיקדונות לזמן קצר , קופה וקופה קטנה
    • רכוש קבוע, רכוש מופשט והוצאות נדחות
    • התחייבויות לזמן קצר ולזמן ארוך , הון ועודפים
    • עריכת דו"חות כספיים והצגתם בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים
    • הכרת עסקים ועסקאות בעלי מבנה או אפיון מיוחד שותפויות
    • עסקות במט " ח וטיפול בהפרשי שער
    • חשבונות המפעל התעשייתי
    • מוסדות ללא כוונת רווח
    • רשויות מקומיות
    • שיטות פחת ומכירת רכוש קבוע
    • התקינה החשבונאית

    חשבונאות מעשית ממוחשבת

   שינוי גודל גופנים
   ניגודיות