מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

  • מטרת הקורס:

   הכשרה מקצועית והקניית ידע וכלים לתפקיד חשב/ת שכר בכיר והכנה למבחני ההסמכה של לשכת רואי חשבון בישראל

  • בניין

   מסגרת הקורס:

   160 שעות לימוד אקדמיות, 32 מפגשים (משך הקורס כ- 8 חודשים)

  אודות הקורס

  הקורס בפיקוח לשכת רואי חשבון בישראל – הגוף המוביל בתחום זה בארץ!
  חשבי השכר הבכירים, בהנהגת ופיקוח הלשכה, הם חוד החנית של מקצוע חשבי השכר. הלשכה מהווה את ביתם המקצועי, דואגת לידע ולרווחה של חשבי השכר, ומעניקה להם הטבות זהות לאלו של רואי החשבון.

  תחום הטיפול במשכורות הנו תחום מורכב וחשוב, המשלב התמצאות וידע מעודכן בתחומים העיקריים המרכיבים את השכר: מס הכנסה, פנסיה, ביטוח לאומי ודיני עבודה. מורכבות הנושא הפכה את חשבי השכר לאנשי מקצוע מבוקשים מאוד בשנים האחרונות, ואת תפקיד החשב לפונקציה הכרחית, בכל מקום עבודה ובמשרדים לראיית חשבון וייעוץ מס.

  חשבי השכר נדרשים לגלות מקצועיות ומיומנות רבה בביצוע העברות שכר לעובדים ולמוסדות שונים, לדאוג להעברת כספים להם זכאים העובדים כמו קרן השתלמות, הטבות מס ייחודיות, קופות גמל ועוד, ולממש את תנאיהם הסוציאליים כגון חופשה, מחלה, מילואים, חופשת לידה ועוד.

  תוך לימוד תאורטי עדכני ומקצועי, תרגול רב וליווי אישי, קורס זה יכשיר אתכם בכל התחומים הנדרשים להיות חשבי שכר מקצועיים. בתום הקורס תוכלו לגשת אל מבחני ההסמכה של לשכת רואי החשבון בישראל – מבחנים בהם אנו זוכים לאחוזי הצלחה גבוהים במיוחד!

   • נושאי הלימוד

    • מבוא למסים, סוגי המס: עקיף, פרוגרסיבי ורגרסיבי, שיטת המס בישראל, עקרונות המיסוי, מקורות הכנסה.
    • הגדרת רכיבי ההכנסה, הכנסות חייבות במס – שווי ההכנסה, מבחנים לקיומם (או אי קיומם), של יחסי עובד – מעביד, הכנסות עבודה, טובת הנאה או קצובה שניתנו לעובד ממעבידו ,מתנות לעובדים, שוויו של שימוש ברכב או בטלפון נייד, שיעורי המס.
    • נקודות זיכויי בחישוב המס של יחיד, זיכויי בעד נטולי יכולת, זיכוי בעד עבודה במשמרות, הטבות מס ביישובים, נ"ז ומיסוי עובדים זרים בישראל.
    • תושב חוץ – תקנות.
    • פטור לפיצויי פיטורין – סעיף 9 (7א) לפקודה, חישוב הפטור והתייחסות לרצף זכויות בפיצויים, חרטה והעברת כספי הפיצויים לקופה לקצבה.
    • פטור לקצבה – סעיפים 9א + 9ב לפקודה, פריסת ההכנסה: סעיף 8,פריסת ההכנסה לרבות פריסת מענק פיצויים או קצבה שהוונה.
    • הכנסות חייבות במס, סכומים ששילם מעביד לקופות גמל ולקרנות השתלמות, פטורים בגין משיכות מקופות גמל וקרנות השתלמות.
    • חוק פנסיית חובה במשק והשלכותיו, פטור לעיוור או נכה, תקנות מס הכנסה.
    • תקנות מס הכנסה ניכוי ממשכורת, תיאום מס.(מעביד משני),שימוש בטפסים.
    • גילום+תרגול, תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצ' מסוימות), מס ערך מוסף: מס שכר-כולל סעיפים רלוונטיים מחוק מע"מ, התקנות והצו מע"מ (מע"מ על מלכ"רים).
    • מונחי יסוד, מהם המקורות המשפטיים לדיני העבודה, הסכמים קיבוציים.
    • מבחני לקיום יחסי עובד מעביד, חוק חופש העיסוק, חוק העסקת עובדים ע"י כ"א.
    • חוק הודעה לעובד, תקנות הודעה לעובד, חוק שכר שווה ,צו ההרחה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה.
    • חוק שכר מינימום והתקנות ,צו ההרחבה בדבר תשלום דמי הבראה, חוק עבודת נוער.
    • חוק שעות עבודה ומנוחה והתקנות, יתרים לעבודה במנוחה השבועית ובשעות נוספות, צו ההרחבה הסכם מסגרת.
    • חוק דמי מחלה והתקנות.
    • חוק חופשה שנתית והתקנות.
    • חוק הגנת השכר.
    • חוק עבודת נשים והתקנות.
    • חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות.
    • חוק פיצויי פיטורים והתקנות.
    • חוק גיל פרישה, חוק הסכמים קיבוציים ,חוק עובדים זרים, חוק למניעת הטרדה מינית, חוק חיילים משוחררים.
    • הביטוח הפנסיוני וסעיף 14 לחוק פיצויים.
    • מבוא ומבנה המוסד לביטוח לאומי, שיעורי מס, סוגי מבוטחים וחובת תשלום דמי ביטוח, פטור מדמי ביטוח.
    • ביטוח אימהות, נפגעי עבודה, תגמולי מילואים, ביטוח סיעוד, נפגעי תאונות.
    • דמי אבטלה, זכויות עובדים בפשט"ר, עובדים זרים, חוק ביטוח בריאות.
    • תרגולים למבחנים העיוניים והמעשיים.
   • סגל המרצים

    רו"ח שרון אלימלך, מרצה בכיר שרון אלימלךלחשבונאות וחשבות שכר.
    בעל תואר ראשון (B.A) בחשבונאות כלכלה, רואה חשבון (מטעם מועצת רואי החשבון), חשב שכר מוסמך (מטעם לשכת רואי חשבון בישראל), יועץ פנסיוני, יועץ השקעות ומנהל תיקים מטעם הרשות לניירות ערך.

   • תנאי קבלה

    תעודת בגרות או סיום 12 שנות לימוד.

   • זכאות לתעודה

    בסיום הלימודים, ובכפוף להשתתפות ב 85% מהמפגשים (לפחות), ייגשו המשתתפים לשתי בחינות: בחינה מעשית בתכנת השכר "עוקץ" (במכללה האקדמית כנרת) ובחינה עיונית של לשכת רואי חשבון בישראל (בירושלים). ההרשמה והתשלום עבור הבחינה נעשית באופן עצמאי ע"י התלמידים. לעוברים בהצלחה את שתי הבחינות, תוענק תעודת "חשב שכר בכיר" מטעם לשכת רואי חשבון בישראל – תעודה מוערכת ומובילה בתחום זה בשוק העבודה.

   שינוי גודל גופנים
   ניגודיות