מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

  הנדסת איכות ואמינות הינה תחום המתפתח במהירות ונדרש מאד במשק.

  מהנדסי איכות ואמינות פועלים בארגון לאבטחת עמידה בצורכי האיכות והאמינות של כל הגורמים והמרכיבים הקשורים בפעילותו של הארגון, בין אם היא בקשר עם גורמים מחוץ לארגון, כגון ספקים או לקוחות, ובין אם היא בתוך הארגון בכל יחידותיו. לפעילות זו השלכה לא רק על שביעות רצון גבוהה של הלקוחות, אלא גם על רווחיות הארגון והישרדותו לאורך זמן.

  טווח עיסוקם של מהנדסי האיכות והאמינות במגזרי המשק השונים, נגזר מהגדרות שני המונחים-

  איכות – מושג רחב, שבבסיסו עוסק בטיבם של מוצרים, שירותים, תהליכים וקשרים שונים בין גורמים בתוך ארגון ומחוצה לו, לרבות בקשרים בין ספקי הארגון, לקוחות הארגון והארגון עצמו ולאורך כל שרשרת האספקה.

  אמינות – מונח הנדסי המתייחס למוצר, או מרכיב שלו, שנועד לבצע משימה מוגדרת. האמינות של המוצר היא ההסתברות שהוא יבצע כהלכה משימה מוגדרת בתוך פרק זמן מוגדר ובתנאי פעולה וסביבה נתונים.

  מהנדסי איכות ואמינות מועסקים בסוגי ארגונים שונים בכל מגזרי המשק. פעילות זו מבוצעת כחלק ממדיניות הנהלות הארגונים ליצר ולהעניק שירות איכותי ואמין ללקוחות.

  התפקיד מחייב ידע נרחב וניכר בהיבטים שונים של הנדסת מוצרים ותהליכים, בסטטיסטיקה, במדעי ההתנהגות ובמערכות ניהול, פיקוח ובקרה בנושאי איכות, בטיחות וגהות, תקינה, סביבה וקהילה. מהנדס איכות נדרש להפגין כישורים שונים במסגרת תפקידו וקשריו עם כל בעלי התפקידים והיחידות בתוך הארגון ומחוצה לו – עובדים, מנהלים, לקוחות וגופים חיצוניים בעלי עניין. כמו כן, נדרש מהנדס האיכות להורות, להדריך ולנהל את תחומי אחריותו בשיתוף דרגות שונות בארגון, כגון הנהלה, דרג הביניים, עובדי רצפת היצור ועוד.

  המחלקה להנדסת איכות ואמינות בבית הספר להנדסה במכללת כנרת היא היחידה בארץ המעניקה תואר זה בהנדסת איכות ואמינות. הלימודים דורשים התמדה ובד בבד עם ההתקדמות בלימודים, מאפשרים ראיה רחבת טווח של היתרונות והאפשרויות הגלומות במקצוע זה.

  הצטרפו אלינו ללימודים מיוחדים אלה.

  בברכה,
  ראש המחלקה
  ד"ר שלהבת צור