מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

  המחלקה לחינוך וקהילה

  ראש המחלקה
  ד"ר בת כצמן

  חברי סגל במחלקה
  ד"ר כצמן בת, ד"ר דולב ניבה, ד"ר אורית פישר-שלם, ד"ר נועה שפירא, ד"ר יפעת לוי

  חברי סגל במכללה
  פרופ' סיביל היילברון

  מורים מן החוץ
  פרופ' נירית רייכל , ד"ר אורית יעל, ד"ר מרון דוקטורי, ד"ר אבו-אלהיג'א יונס, ד"ר נעמי אשר, ד"ר שמשון ביכלר, ד"ר איציק דהן, ד"ר אלון לוטן, ד"ר גולן פלג- פדידה, גב' קרן בהט, גב' שרון בן-דוד, גב' כנרת ענתר , גב' זהר צור, גב' ליאת אביטל

  רכזת המחלקה
  גב' שרי מראד
  טל': 04-6653820
  פקס: 077-5653757
  שעות קבלה ומענה טלפוני: ימים א'-ה' 13:30-15:00, 9:30-12:00
  Email: sari@kinneret.ac.il
  מיקום: בניין אלפרין , קומה שנייה משרד 472.

  B.A בחינוך וקהילה

  התוכנית המוצעת היא ראשונה מסוגה בארץ לתואר ראשון ומתמקדת בחינוך ההוליסטי המחבר בין החינוך הפורמלי, החינוך החברתי (בלתי פורמלי) והקהילה. דגש ניתן על קשרי הגומלין בין חברה וחינוך ברמת הקהילה. התוכנית היא אינטר-דיסציפלינארית המשלבת בין יסודות פילוסופיים, סוציולוגיים, ופסיכולוגיים-חברתיים. התוכנית מכוונת לשילוב בין הקניית דעת עיונית בתחומי החינוך והקהילה לבין הקניית מיומנויות וכלים יישומיים לעבודה מקצועית מעשית בעולם החינוך והקהילה.

  מטרות התוכנית
  ההיבט העיוני – מחקרי

  • הקניית תשתית של דעת אינטר-דיסציפלינארית — פילוסופית-היסטורית, סוציולוגית, פסיכולוגית-חברתית, וארגונית, בנושאי החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ובנושא הקהילה והקהילתיות ושילובם הסינרגטי.
  • הכוונת דעת זו להכרה ולהבנה של המטרות, ההקשרים החברתיים, המהויות, המבנים והצרכים של מערכות חינוך, השכלה ותרבות בקהילות.
  • פיתוח הבנה ורגישויות לסוגיות האינטגרציה של קהילות רב-גיליות, רב-תרבותיות והטרוגניות מבחינה סוציו-אקונומית, והקניית מודעות לאופני הטיפול בהעצמת הלכידות של קהילות כאלה, בדגש על הבעייתיות החברתית והכלכלית של קהילות בפריפריה הישראלית.
  • פיתוח יכולות בסיסיות של מחקר עיוני ויישומי במערכות של חינוך וחברה בקהילה.
  • הקניית בסיס איתן ללימודי המשך ולימודי תואר שני בתחומי החינוך והקהילה ובתחומים קרובים לאלה.

  ההיבט היישומי-תפקידי

  • העמדת הפעילות החינוכית והחברתית בקהילות כאתגר למנהיגות מקומית, חברתית ופוליטית, וכשדה של תעסוקה מעניינת, ערכית ותורמת לחברה הישראלית.
  • פיתוח אוריינטציה יישומית והקניית יסודות של כלים מקצועיים למילוי תפקידים במנהלי החינוך והתרבות הקהילתיים, במתנ"סים, בעמותות הפועלות במגזרי החינוך, החברה והתרבות בקהילה, ובמסגרות אחרות של פעילות חברתית בקהילה. וזאת במספר כיוונים:
  • פיתוח מיומנויות רגשיות חברתיות (SEL)- מיומנויות הכרחיות להצלחה בלימודים ובעבודה. הסטודנטיםות כמובילי ומובילות שינוי, יוכשרו לפתח מיומנויות אלה בקרב ילדים, נוער ומבוגרים במסגרות שונות.
  • חדשנות ויזמות חינוכית-חברתית- אלה הכרחיים בעולם משתנה. הסטודנטים יקבלו כלים מקצועיים למציאת פתרונות בתחום החינוך והקהילה. כדוגמת שימוש ביזמות והכרת הכלים לתכנון ויישום פרויקט חדשני, כמו גם יכולת לפתח תוכניות הדרכה ולמידה חדשניות במגוון תחומים בעולם החינוך והקהילה.

  מבנה תכנית הלימודים

  התוכנית בנויה מ 120 נ"ז שהן 60 שעות שבועיות סמסטריאליות המתפרשות על פני 6 סמסטרים (כ 20 נ"ז לסמסטר) ובסה"כ 3 שנים (לא כולל לימודי אנגלית).
  התכנית כוללת: לימודי מיומנויות מחקריות ותשתית, לימודי חובה ייעודיים, הרחבות יישומיות, וקורסי בחירה.
  כאמור בתוכנית 120 נקודות זכות (נ"ז), מתוכן 6 נ"ז של קורסי בחירה המוצעים במחלקה

  דגשים חשובים
  סטודנט/ית חייב/ת לקבל "פטור" מלימודי אנגלית עד סוף שנה ב'. במידה ולא יקבל/תקבל פטור, יוכל/תוכל ללמוד בשנה ג' אנגלית בלבד.
  בנוסף, תנאי מעבר משנה לשנה הם עמידה בציון ממוצע של 65. קבלת התואר בסיומן של שלוש שנים מותנית בציון ממוצע העומד על לא פחות מ- 65 . בממוצע נמוך מזה לא ניתן יהיה לקבל את התואר.

  תכנית הלימודים לתואר במחלקה לחינוך וקהילה תשפ"ד

  ה – הרצאה, ת – תרגיל, ס – סדנא, נ"ז – נקודות זכות, ש"ס- שעות סמסטריאליות

  שנה א'

   

  קוד הקורס שם הקורס ה ת נ"ז
  0261031 מבוא לפסיכולוגיה חינוכית א' 2 2
  0261141 מבוא לפסיכולוגיה חינוכית ב' 2 2
  0261011 מבוא לסוציולוגיה 2 2
  0261914 אוריינות חזותית 2 2
  0271031-03 מבוא לסטטיסטיקה א' 2 1 3
  0271041-03 מבוא לסטטיסטיקה ב' 2 1 3
  0261921 פילוסופיה של החינוך 2 2
  0261840 דינאמיקה קבוצתית 2 2
  0261081 מערכת החינוך בישראל 2 2
  0261915 הכוונה עצמית ומוטיבציה בחינוך הפורמלי והחברתי 2 2
  0262371 לימודים במהלך החיים 2 2
  0261830 טכנולוגיה בחינוך 2 2
  0261091 חינוך בין הפורמאלי לבלתי פורמאלי בקהילה 2 2
  0261940 פדגוגיה חדשנית: דרכים בהוראה מגוונת ולמידה משמעותית 2 2
  0271021-02 כתיבה וקריאה מדעית 2 2
  0271011-06 ישומי מחשב 2 2
  0263761 אינטליגנציה רגשית 2 2
  0263601 חינוך סביבתי 2 2
  סה"כ שנה א' 38

  שנה ב׳

  קוד הקורס שם הקורס ה ת נ"ז
  0263960 החברה הישראלית 2 2
  0261911 פסיכולוגיה חברתית 2 2
  0263990 שיטות מחקר והערכה איכותניות 2 1 3
  0272111-02 שיטות מחקר כמותיות א' 2 1 3
  0262381 שיטות מחקר כמותיות ב'+SPSS 2 1 3
  0262960 פיתוח מנהיגות צעירה בשדה החינוך 2 2
  0262321 פסיכולוגיה התפתחותית א' 2 2
  0262431 פסיכולוגיה התפתחותית ב' 2 2
  0262961 יצירתיות  ואומנות בחינוך 2 3
  0261870 דור ה- z בשגרה ובמשבר 2 2
  0261850 טכנו פדגוגיה ככלי לפיתוח מיומנויות רגשיות חברתיות 2 2
  0262962 פיתוח תכניות הדרכה 2 3
  0262361 יסודות ההדרכה של ילדים ונוער 2 2
  0261913

  0263598

  הגיל הרך בראייה מערכתית  או

  ניהול פרוייקטים חברתיים

  2 2
  0261920 עקרון הרצף: משפחה וחינוך 2 2
  0262461 מגדר וריבוד חברתי בחינוך 2 2
  0263980 מיומנויות חברתיות בין אדם לאדם 2 3
  0261917

  0262496

  פרו סמינריון חינוך ומגדר או

  פרו סמינריון נשירה, שוליות, גורמי סיכון ועבריינות בקרב נוער

  2 2
  סה"כ שנה ב' 42

   

  שנה ג׳

  קוד הקורס שם הקורס ה ת נ"ז
  0263521 תרבות, ריבוי תרבויות ורב תרבותיות 2 2
  0261900 יזמות וחדשנות בחינוך 2 2
  0263561 אתיקה ואחריות חברתית בחינוך 2 2
  0263571 היבטים משפטיים במערכת החינוך 2 2
  0262964 אתגרי מחנכים בעולם משתנה: חיבור בין תיאוריה לפרקטיקה 2 2
  0262963 התנסות בשדה החינוך הקהילתי 2 6
  0263601

  0263611

  חינוך סביבתי  או

  התנהגות ארגונית

  2 2
  0261922 ילדים ובני נוער עם מוגבלויות 2 2
  0261918 סמינריון תרבות ארגונית 2 6
  0261910 סמינריון מיומנויות רגשיות וחברתיות בחינוך 2 6
  קורסי בחירה בחינוך וקהילה 2 8
  סה"כ שנה ג' 40
  סה"כ בתואר 120 נ"ז

  קורסים בחינוך וקהילה בחירה בתוכנית הלימודים

  קוד הקורס שם הקורס ה נ"ז
  0261980 חינוך, מנהיגות ופוליטיקה 2 2
  0261919 מגזר שלישי וחדשנות 2 2
  0263791 הנחיית קבוצות 2 4
  0263930 מה הסיפור שלכם? שימוש בכלים סיפוריים בעבודת ההדרכה 2 2

   

   

  קורסי הכשרה וקורסי תוכן בשפה האנגלית

  על כל הסטודנטים ללמוד במהלך לימודיהם לתואר הראשון לפחות שני קורסים בשפה האנגלית.
  בדרישה זו יכולים להיכלל: קורסי הכשרה ללמידת השפה במסגרת היחידה לאנגלית
  (בהתאם לרמת הסיווג באנגלית של הסטודנט בתחילת לימודיו) ו/או קורסי תוכן אקדמיים הנלמדים באנגלית והנכללים בתכנית הלימודים הרגילה של הסטודנט.
  קורסי תוכן אשר יינתנו בשפה האנגלית יזכו בנ"ז לתואר.

  דירוג רמות האנגלית ההתחלתיות והיקף קורסי התוכן הנדרשים בשפה האנגלית לפי רמת האנגלית ההתחלתית:
  אנגלית טרום בסיסי א'
  אנגלית טרום בסיסי ב'
  אנגלית בסיסי
  אנגלית מתקדמים א'
  כל הנ"ל פוטרים את הסטודנט.ית מלימוד קורסי תוכן בשפה האנגלית.

  אנגלית מתקדמים ב' – על הסטודנט.ית ללמוד קורס תוכן אחד בהיקף של 2 נ"ז בשפה האנגלית
  פטור באנגלית – על הסטודנט.ית ללמוד שני קורסי תוכן בהיקף של 4 נ"ז בשפה האנגלית

  במהלך הלימודים ובכפוף לשיקול דעת המחלקה אחד מקורסי הליבה יילמד בשפה האנגלית.

  קורסי חובה שנה א'

  מבוא לסוציולוגיה
  השיעור מיועד לפתוח צוהר אל מגוון הנושאים, התיאוריות והמושגים בהם עוסקת הדיסציפלינה. הקורס יקנה לסטודנטים את יסודות הסוציולוגיה, הרקע ההיסטורי להתפתחותה, מהות החשיבה הסוציולוגית, המושגים והתיאוריות הבסיסיות, שיהוו את התשתית להמשך הלימוד בתחום ידע זה. מטרות הקורס לעודד בקרב הסטודנטים חשיבה מגוונת ופלורליסטית, דרכה ניתן להסביר אירועים מזוויות פרדיגמטיות שונות, כמו גם חשיבה סוציולוגית ביקורתית ואנליטית.
  2 ש"ס /2 נ"ז / ה' / 60
  א' 0261011 ד"ר אורית פישר-שלם ד' 14:00-15:30

  דינאמיקה קבוצתית
  הקורס הוא קורס סדנאי העוסק בהתנסות ולימוד על תהליכים קבוצתיים ובין-אישיים בקבוצות קטנות. באמצעות השתייכות לקבוצה קטנה, חברים בקבוצה יכולים ללמוד על עצמם- כיצד הם מתקשרים עם אחרים, כיצד הם נתפסים, כיצד מפרשים את התנהגותם, מה תפקידם בקוצה ועוד. בקבוצה קטנה ניתן ללמוד על התמודדות עם מצבי אי ודאות, מצבים רגשיים ומצבים אחרים. דגש יושם על תהליכים הקשורים בקבוצה, מיומנויות תקשורת בין אישית, רגישות לאחר ומודעות עצמית. הקורס כולל למידה של מערכת ההמשגות הנדרשת להבנת קבוצות קטנות על מאפייניה וכן התנסות בפועל בדינמיקה קבוצתית.
  2 ש"ס /2 נ"ז / ה' / 60
  א' 0261840-00 ד"ר בת כצמן ד' 10:00-11:30

  מבוא לסטטיסטיקה א'+ב'
  הקניית ידע במושגי יסוד בסטטיסטיקה ולימוד סוגים שונים של ניתוחים סטטיסטיים בסיסיים. הקורס יכלול מושגים ושימושים בסיסיים בסטטיסטיקה תיאורית והיסקית תוך בחינת היישומים הספציפיים של ניתוחים סטטיסטיים למחקר הפסיכולוגי על היבטיו השונים. יושם דגש על עקרונות החשיבה הסטטיסטית בכלל והרלוונטיות שלה למחקר הפסיכו-חברתי בפרט.
  4 ש"ס / 4 נ"ז / ה' / 60
  א' 0271031-03 ד"ר טל סלע מקוון
  ב' 0271041-03 ד"ר טל סלע מקוון

  מבוא לסטטיסטיקה א'+ב'
  2 ש"ס / 1 נ"ז / ת' / 60
  א' 0271032-06 גב' שרון בן דוד ד' 11:30-12:15
  א' 0271032-07 גב' ליאת אביטל ד' 11:30-12:15
  ב' 0271042-06 שרון בן דוד ד' 11:30-12:15
  ב' 0270142-07 גב' ליאת אביטל ד' 11:30-12:15

  מבוא לפסיכולוגיה חינוכית א+ב

  מטרת הקורס הינה הקניית ידע והבנה בעקרונות יסוד מרכזיים בפסיכולוגיה, תוך שימת דגש על התהליכים הפסיכולוגיים המקושרים לחינוך וללמידה. הקורס יכלול התייחסות לנושאים דוגמת תהליכים קוגניטיביים, הבסיס המוחי של הלמידה, תיאוריות באישיות, פסיכופתולוגיה ולקויות למידה וסוגיות המלוות נושאים אלו בתחומי המחקר והטיפול בשדה החינוך.
  4 ש"ס / 4 נ"ז / ה' / 60
  א' 0261031 ד"ר יפעת לוי ד' 08:00-09:30
  ב' 0261141 ד"ר יפעת לוי א' 17:00-18:30 זום

  מערכת החינוך בישראל
  הקורס מזמן הכרות עם מערכת החינוך הישראלית על מורכבותה ובעיותיה.
  עם התולדות והמבנה של המערכת, עם הבעיות הדילמות, המתחים והקונפליקטים הכרוכים בה, ועם המגמות והשינויים במדיניות החינוך.
  2 ש"ס /2 נ"ז / ה' / 60
  א' 0261081 פרופ' נירית רייכל א' 19:00-20:30 זום

  חינוך בין הפורמאלי לבלתי פורמאלי בקהילה
  הכרות עם השדה של החינוך הבלתי-פורמאלי על-פי הבחנות צורניות ומוסדיות. העמדה של החינוך הבלתי פורמאלי, מעבר לגווניו השונים, כמודל חינוכי ייחודי העומד למול החינוך הפורמאלי, על יתרונותיו וחסרונותיו. השוואה של החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי כשני מודלים מובחנים של חינוך, דיון בניגודים ביניהם ובאפשרויות ההשלמה ביניהם. בחינת תהליכים של דה-פורמליזציה בחינוך הבית ספרי המושפעים מאימוץ רעיונות של הפדגוגיה הפרוגרסיבית, ודיון בגבולות (מגבלות) הדה-פורמליזציה.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ה' / 60
  ב' 0261091-00 פרופ' נירית רייכל ד' 16:00-17:30

  כתיבה וקריאה מדעית
  הקורס נועד להקנות לסטודנט את הכלים הבסיסיים הנחוצים לו על-מנת להתמצא בעולם האקדמי, תוך דגש על בניית רציונל מדעי החל מגיבוש שאלת המחקר ועד לתוצר הסופי שהוא כתיבת עבודה אקדמית בפורמט של מאמר אקדמי. הליך הכתיבה האקדמית כולל בתוכו איתור יעיל של מקורות מידע מהימנים, קריאה ביקורתית של מקורות המידע וארגון הידע לכדי מאמר מדעי. במסגרת הקורס הסטודנטים ילמדו להכיר את ספריית המכללה ואת מאגרי המידע המקוונים, הסטודנטים יכירו ויתרגלו את כללי הרישום הביבליוגראפי המדעי ואת עקרונות הכתיבה המדעית.
  2 ש"ס / 2 נ"ז/ ה' / 60
  ב' 0271021 ד"ר נועה שפירא ד' 10:00-11:30

  ישומי מחשב
  הקניית ידע בסיסי בשימוש במחשב, ובשימוש בתוכנות: ,WORD ,SPSS EXCEL , POWER POINT . ביצוע ניתוחים סטטיסטים וגרפיים באמצעות ה-SPSS. ילמדו המבחנים הסטטיסטיים הבאים: מבחן T חד מדגמי, מבחן T דו מדגמי למדגמים בלתי תלויים, מבחן T דו מדגמי למדגמים תלויים, מתאם פירסון, מתאם ספירמן, חי בריבוע לטיב התאמה, חי בריבוע לאי תלות, ניתוח שונות חד כיווני, ניתוח שונות דו כיווני, רגרסיה פשוטה, רגרסיה מרובה.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ה' / 60
  א' 0271011-06 גב' כנרת ענתר ד' 16:00-17:30

  אינטליגנציה רגשית
  האינטליגנציה הרגשית הוא תחום חדש יחסית בפסיכולוגיה העוסק בסט היכולות הרגשיות והחברתית של האדם. יכולות אלה נמצאו קשורות באופן כללי ביכולת להתמודד בצורה אפקטיבית עם אתגרים ולהצליח בחיים ובעבודה, ובאופן ספציפי הן נמצאו כחשובות במיוחד לאנשי חינוך. בהקשר לילדים ובני נוער יכולות רגשיות-חברתיות נמצאו כחשובות להצלחה לימודית ורווחה נפשית, לבניית מערכות יחסים חיוביות והתנהגות פרו חברתית. מעבר לכך, יכולות האינטליגנציה הרגשית-חברתית מהוות חלק מרכזי ביכולות המאה ה 21 וניתנות לפיתוח.
  2 ש"ס /2 נ"ז / ה' / 60
  א' 0263761 ד"ר ניבה דולב ד 08:00-09:30

  חינוך סביבתי
  הקורס עוסק בחינוך הסביבתי כאתגר אסטרטגי ובטיפוח אוריינות סביבתית, בדגש על פעילות חוץ-כיתתית.. סביבות למידה בלתי פורמאליות, כמו חצר בית הספר, הגינה האורגנית והסביבה הטבעית, מהוות הזדמנות ללמוד, לחקור ולפתח אוריינות סביבתית. במהלך הקורס ירכשו הסטודנטים מיומנויות בסיסיות בסיירות וצופיות, כולל התמצאות בשטח וקריאת מפה, קשרים וכפיתות, הבערת אש ובישולי שדה. חציו הראשון של הקורס יוקדש לרקע תיאורטי, וחציו השני לסיירות וצופיות מעשית.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ה' / 60
  ב' -0263601 ד"ר אלון לוטן ד' 18:00-19:30

  לימודים במהלך החיים
  הקורס מיועד לחשוף את המשתפים למעט מן הסוגיות וגופי הידע הקשורים בלמידה לאורך מעגל החיים. הנחת המוצא היא שלמידה של מבוגרים נושאת אופי שונה מלמידה של ילדים. ההבדלים נובעים משלבים שונים של בשלות קוגניטיבית, רגשית והתנהגותית, מן העובדה שמניעי הלמידה של מבוגרים שונים מאלה של ילדים, בשל העובדה שמבוגרים מביאים עימם על-פי רוב ניסיון חיים עשיר יותר, ומסיבות נוספות שבחלקן הגדול תוצגנה במהלך הקורס. הקורס מחייב קריאה עצמאית בין השיעורים ודיונים המזמינים השתתפות פעילה של הלומדים.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ה' / 60
  א' 0262371 ד"ר נועה שפירא א' א-סינכרוני

  טכנולוגיה בחינוך
  טכנולוגיות תקשורת חדשות הן מרכזיות בדור המידע. לטכנולוגיות אלה השלכות ערכיות, כלכליות, חברתיות ותרבותיות מעבר להיותן פורצות דרך בחומרה, בתוכנה ובממשקים. מטרת הקורס היא להכיר מושגים ומאפיינים טכנולוגיים של מערכות תקשורת חדשניות. לסקור סוגי טכנולוגיות שונות, להבין את השפעתן על התקשורת האנושית ועל צורות השיח, ולהכיר כלים לשימוש בטכנולוגיות אלה בעבודה החינוכית.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ה' / 60
  א' 0261830-00 גב' שרון בן-דוד ד' 18:00-19:30

  פדגוגיה חדשנית: דרכים בהוראה מגוונת ולמידה משמעותית
  הקניית ידע במושגי יסוד בפדגוגיה החדשנית והיכרות עם שיטות הוראה חדשניות ומגוונות לצורך יצירת מרחב לימודי רלוונטי ומעניין אשר ייצור חיבור אישי רגשי ומשמעותי לעולמו של התלמיד. הקורס יעסוק בנושאים מהותיים כגון: תיאוריות הוראה-למידה; מודלים לניסוח מטרות הוראה; גורמי שונות בין תלמידים ודרכי התמודדות עם כיתה הטרוגנית; הוראה מותאמת בכיתה הטרוגנית; סגנונות למידה; אינטליגנציות מרובות בתוך הכיתה; רפלקציה בהוראה ועוד. דגש מיוחד על שיטות הוראה חדשניות ויישומן והכרת תרומתן והרלוונטיות שלהן ללמידה משמעותית בקרב התלמידים.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ה' / 60
  ב' 0261940 ד"ר יונס אבו –אלהיג'א ד' 14:00-15:30

  פילוסופיה של החינוך
  משחר ימיה נתפסת הפילוסופיה ובמיוחד הפילוסופיה של החינוך כמדריך העל בעבודתו של המורה. לפילוסופיה של החינוך השפעה אופיינית הן על אישיותו של המורה והן על עבודתו המקצועית עם התלמידים. בחלקו הראשון של הקורס, יוצגו גישות ותיאוריות חינוכיות של גדולי המחנכים והפילוסופים. המטרה להקנות לסטודנטים כלים של חשיבה ביקורתית וטיפוח התעניינות מתמשכת בתחום המאפשרת להן מחד גיסא, להבין את אבני היסוד המאפיינות את הגישות השונות ומאידך, להבין את תרומתן של גישות אלה להתפתחות אישית ומקצועית.
  לאורך כלך הקורס יודגש הקשר בין התפיסות החינוכיות המרכזיות הנגזרות מתחום הפילוסופיה של החינוך ואופן יישומם בשדה ובתחום החינוכי לבין השפעתן של תפיסות אלה ותרומתן לטיפוח תפיסתו האישית והמקצועית של המורה / הסטודנט. במסגרת זו, הקורס יציג בפני הסטודנטים סוגיות חינוכיות נבחרות ויקנה להן דרכי עיון וניתוח המיועדות הן לפיתוח החשיבה הביקורתית והן להתמודדות אינדיבידואלית ואף אוטונומית עם סוגיות אלה.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ה' / 60
  א' 0261921-00 ד"ר יונס אבו –אלהיג'א א' 17:00-18:30 -זום


  אוריינות חזותית

  מאז ומעולם הראייה הייתה החוש ה"מועדף" על בני המין האנושי, שכן היא מביאה אל המוח האנושי את המידע הרחב ביותר על אודות העולם והיקום. אך היום איננו מדברים רק על נתונים חזותיים שהמוח קולט ומפרש – כמו למשל נתונים המתקבלים מהסביבה הקרובה או הרחוקה, מהנוף, מגרמי השמים או מתהליכי טבע למיניהם – אלא בעיקר על דימויים חזותיים מעשי ידי האדם.
  אכן, המסרים החזותיים הולכים ורבים בעולמנו. חומרי הלימוד החזותיים רבים ביותר, והילדים בקיאים במסרים חזותיים יותר מתמיד, שכן הם צופים בהם בטלוויזיה, במחשב, ברשתות חברתיות, ברחוב, ולמעשה בכל מקום. חומרים חזותיים משפרים את הלמידה, מעלים את רמת העניין, תורמים להבנתם של הסברים קשים ומעודדים יצירתיות ודמיון.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ה' / 60
  ב' 0261914-00 ד"ר נועה שפירא א-סינכרוני

  הכוונה עצמית ומוטיבציה בחינוך הפורמלי והחברתי
  המושג מוטיבציה מתייחס לרצון להשקיע זמן ומאמץ בפעילות מסוימת, גם כשהדבר כרוך בקשיים, במחירים גבוהים ובאי-הצלחות.
  ניתן להבחין בין שני ממדים מרכזיים של מוטיבציה לביצוע פעילות נתונה:
  ♦ עוצמה: מידת הרצון להשקיע בפעילות רלוונטית.
  ♦ תחושת אוטונומיה: האם הרצון להשקיע נתפס ומורגש על ידי היחיד כנובע מבחירה, וכפעילות שהיחיד יכול להבין אותה ולהזדהות עמה.
  המושג מוטיבציה פנימית מתייחס לתחושת אוטונומיה, תחושת שייכות ומסוגלות. למוטיבציה פנימית יש חשיבות רבה וקשר להנאה בלימודים, התמודדות עם כישלונות ואוריינטציית עתיד.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ה' / 60
  ב' 0261915-00 ד"ר נועה שפירא א' 19:00-20:30 – זום


  קורסי חובה שנה ב'

  דור ה -Z בשגרה ובמשבר
  הקורס יעסוק במאפיינים מרכזיים של דור הZ -, ילדי שנות ה-90 עד 2010, הלומדים החדשים הנעים מגיל ביה"ס ועד לסטודנטים במערכת ההשכלה הגבוהה לקראת השתלבותם בשוק התעסוקה. ילמדו וידונו צורכיהם הייחודים, תפקודם החברתי, הרגשי וההתנהגותי הן בימי שגרה והן במשבר.
  כמו כן, הקורס יציג תיאוריות ומאפיינים מרכזיים של נוער המצוי במצוקה תוך התמקדות במשבר הקורונה והשלכותיו הנרחבות והמתמשכות על ילדים ובני נוער, ובפרט אלו שבסיכון. הקורס ישלב ראיה מערכתית תוך ניתוח מקומן של מערכות החינוך בפרט ומערכות חברתיות בכלל, ביצירת מרחבי חוסן לילדים ונוער המצויים במצוקה.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ה'/ 60
  ב' 0261870 ד"ר בת כצמן א-סינכרוני


  יצירתיות ואומנות בחינוך

  האמנות מהווה חלק מהותי בהתפתחות האנושות ממערות האדם הקדמון ועד היום. עם תמורות הזמן, המחשבה והטכנולוגיה השתנו ואיתם הגדרת האמנות ותכליתה עד שלעיתים ניראה שהאמנות שייכת "למבינים" ולמוכשרים בלבד והיא נתפסת ברוב המקרים כשולית, כחסרת קשר להצלחה בלימודים ובהמשך החיים, וכפעילות פנאי. יתרונותיה של האמנות רבים, ואחד המרכזיים בהם הוא פיתוח חשיבה יצירתית וגמישה, יכולת נדרשת במאה ה 21. למערכות חינוך פורמליות ובלתי פורמליות תפקיד חשוב ביצירת מפגש עם אמנות ויצירה, ובשילובה בתהליכי החינוך והתפתחות הילד בדרכים שונות, ובפיתוח יצירתיות, גמישות וחשיבה יצירתית.
  2 ש"ס / 3 נ"ז / ה'/ 60
  ב' 0262961 ד"ר ניבה דולב ב' 08:00-09:30


  החברה הישראלית

  מטרת הקורס להקנות ידע והבנה סוציולוגית ביחס לאירועים ותהליכים שהובילו לעצובה של החברה הישראלית. הקורס יתאר ויעריך את תרומתן של העליות השונות, המאבקים הפנימיים והחיצוניים בחברה היישובית והדרך לכינון המדינה. השסעים הפנימיים, המלחמות ותוצאותיהן והופעתם של זרמים חדשים בחברה האזרחית והפוליטית יזכו לתשומת לב מיוחדת.
  4 ש"ס /2 נ"ז / ה' / 60 ב' 0263960-00 ד"ר אורית פישר-שלם ב' 14:00-15:30

  פסיכולוגיה התפתחותית א'+ב'

  בקורס נדון בשאלות המרכזיות העומדות כיום בפני חוקרי ההתפתחות האנושית. בקורס תיסקר ההתפתחות האנושית, מהתעברות ועד תקופת ההתבגרות. הקורס יעסוק בהתפתחות הפיזית, חושית, קוגניטיבית, רגשית וחברתית, מנקודות מבט מחקריות ותיאורטיות. שאלות מרכזיות יתמקדו בגורמים המשפיעים על התפתחות, יחסי גומלין בין תורשה וסביבה, משפחה ותרבות, תחומי ההתפתחות בינם לבין עצמם, והשוואות בין תיאוריות בתחום.
  4 ש"ס / 4 נ"ז / ה' / 60
  א' 0262321-00 ד"ר ניבה דולב ב' 08:00-09:30
  ב' 0262431-00 ד"ר ניבה דולב א סינכרוני

  שיטות מחקר כמותיות א'

  הקורס יעסוק בהקניית מושגי יסוד בשיטות מחקר במדעי החברה: מערכי מחקר, שיטות דגימה, תקיפות ומהימנות, פיתוח חשיבה מחקרית ביקורתית, הכרת מבנה העבודה המחקרית והדו"ח המחקרי ואתיקה במחקר.
  4 ש"ס / 2 נ"ז / ה' / 60
  א' 0272111-02 ד"ר טל סלע/ד"ר עוזי פרוינד-פיינשטיין ב' 14:00-15:30


  שיטות מחקר כמותיות א' – תרגיל

  2 ש"ס/ 1 נ"ז / ת' / 60
  א' 0272112-04 גב' שרון בן-דוד/ ב' 11:00-11:45 או 10:00-10:45

  שיטות מחקר כמותיות ב' + SPSS
  קורס זה הוא קורס המשך לשיטות מחקר א'. מטרת הקורס לאפשר לסטודנטים.ות התנסות מעשית ראשונית בפרוצדורה מחקרית במחקר הכמותני, לקראת הסמינריון שיתבצע בשנה העוקבת. הדגש בקורס יהיה על ההיבטים היישומיים של מחקר מדעי. יידונו ויתורגלו ניסוח שאלות המחקר, כתיבת סקירת ספרות וניסוח השערות מחקר בהתבסס על הספרות התיאורטית והמחקרית, מציאת כלי מחקר ואיסוף הנתונים. כמו כן, למידה של תוכנת ה-SPSS, בעזרתה ינותחו הנתונים שנאספו וכתיבת דו"ח מחקר קצר.
  2 ש"ס/ 2 נ"ז/ ה/ 60
  ב' 0262381-00 ד"ר בת כצמן ב' 10:00-11:30

   

  שיטות מחקר כמותיות ב' +SPSS – תרגיל
  2 ש"ס/ 1 נ"ז / ת' / 60
  ב' 0262392-01 גב' כנרת ענתר ב' 12:00-13:30
  ב' 0262392 גב' אילה בסקיר ב' 16:00-17:30


  שיטות מחקר והערכה איכותניות

  לפתח את היכולת להתבונן ולנתח בגישה איכותית התנהגויות אנושיות אותנטיות. לרכוש כלים לתיעוד, זיהוי, אבחון ופירוש של המורכבות הרבה של התנהגויות אנושיות. להיחשף ולהכיר מאפיינים מרכזיים של גישת המחקר האיכותי, תוך הבנת ייחודו לעומת גישות מחקריות אחרות. להכיר מספר מחקרים שנערכו בישראל בגישת המחקר האיכותי. להתנסות בבחירת בעיית מחקר, בניסוח מטרות ושאלות מחקר, בביצוע תצפיות וראיונות אתנוגרפיים, בניתוח אינדוקטיבי של נתונים, בהצגת ממצאים ובפרשנות על הממצאים. 2 ש"ס / 2 נ"ז / ה' / 60
  א' 0262271 ד"ר לבנקורן נעמי ב' 18:00-19:30

  שיטות מחקר והערכה איכותניות –  תרגיל
  1 ש"ס / 0.5 נ"ז / ת' / 60
  א' 0262282 גב' זוהר צור ב' 16:00-16:45
  א' 0262282-01 גב' זוהר צור ב' 10:00-10:45

  טכנו פדגוגיה ככלי לפיתוח מיומנויות רגשיות חברתיות
  הסטודנטים/ות יתכננו ויפתחו פעילות אינטראקטיבית בנושא מיומנויות רגשיות חברתיות בחינוך.
  הקורס יכלול הכרות עם תאוריות ומודלים העוסקים בהוראה ולמידה מתוקשבת והקשר בין טכנולוגיה-פדגוגיה-תוכן, ינתחו סביבות למידה מתוקשבות, ילמדו עקרונות לפיתוח תכנים בסביבות למידה מתוקשבות ויפתחו בעצמם יחידה מתוקשבת לתלמידים.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ה' / 60
  ב'0261850-00 ד"ר נועה שפירא זום ד' 17:00-18:30

  מגדר וריבוד חברתי בחינוך
  מטרת הקורס להכיר גישות ולהקנות מושגי יסוד לבחינת משמעויות ריבודיות של החינוך בחברות עכשוויות. לבחון מדוע מתקשה החינוך הבית ספרי לצמצם פערים ותורם לשעתוק (שחזור) של הריבוד החברתי הקיים וכיצד ניתן למתן שעתוק זה. לבחון את הקשרים בין חינוך וריבוד חברתי במדינת ישראל במבט היסטורי ועכשווי.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ה' / 60
  א' 0262461 ד"ר בת כצמן ב' 12:00-13:30

  חינוך ומגדר – פרו סמינריון
  כל חברה מחולקת על בסיס מגדרי, המגדר נוגע בכל תחום בחיינו, ויותר מכל במעשה החינוכי של גידול הדור הצעיר. יתרה מכך, מדינת ישראל היא מדינה שמרנית עם שאיפות ליברליות, דבר המשפיע על היחסים המגדריים בתוך הקהילות השונות וגם על התהליך החינוכי המגדרי או א-מגדרי. במסגרת קורס זה יחקרו הסטודנטיות תהליכי ההסללה המגדריים, התייחסות שונה של החברה בכלל וההורים בפרט לתהליך החינוכי, כולל ציפיות שונות המופנות אל הדור הצעיר ונבנות בהתאם לתפקידי המגדר. הסטודנטים יצאו לשטח כדי לחקור ולברר את המציאות, הממצאים יעובדו לעבודות מחקר בהתאם לכללי הכתיבה המדעית אותן יציגו בפני שאר הכיתה ועליהם יתנהל דיון קבוצתי.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ה' / 60
  ב' 0261917-00 ד"ר אורית יעל ד' 19:00-20:30 זום

  יסודות ההדרכה של ילדים ונוער
  הדרכת ילדים ובני נוער שייכת לעולם המושגים, הפרקטיקות והדימויים של שדה החינוך הבלתי פורמאלי. לכאורה, לשדה זה מעמד שולי ביחס לחינוך הפורמאלי ולכן ההדרכה עלולה להיתפס כמעשה "לא רציני" שאינו דורש הכשרה וכלים. אולם כל זאת למראית עין בלבד; הדרכת ילדים ונוער הינה מעשה חינוכי הנשען על אסכולות חינוכיות מרובות ודורשת מיומנויות ייחודיות. כדי להתמודד עם עולמם של מתבגרים ומתבגרות במאה העשרים ואחת.
  בקורס נברר מהי הדרכת בני נוער ,מהם האתגרים עמם המדריך נדרש להתמודד ומהם היסודות התיאורטיים והפרקטיים למעשה ההדרכה.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ה' / 60
  א' 0262361 ד"ר גולן פלג-פדידה ד' 06:00-07:30 וירטואלי

  הגיל הרך בראייה מערכתית
  חינוך איכותי הנעשה בגיל הרך מסייע להתפתחות כישורים בסיסיים ראויים אצל ילדים, מסייע לצמצם ולסגור פערים באופן יעיל יותר מאשר התערבות בגילים אחרים, יוצר תשתית להסתגלותם לחברה, ואף תורם לצמיחה הכלכלית של המדינה. הקורס מיועד לחשוף את הסטודנטים/יות לתשתית החינוך לגיל הרך מגיל לידה עד גיל שש תוך היכרות מעמיקה עם המשמעויות של עולם תוכן זה במסגרות נרחבות. במהלך הקורס נעסוק במספר סוגיות עיקריות:
  אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד; השקעה בחינוך בגיל הרך; שלבי ההתפתחות בגיל הרך ומאפייניהם הייחודיים; פיתוח תהליכי למידה משמעותיים; ארגון הגן כסביבה חינוכית; היבטים הקשורים בתפקיד הצוות בגן, ילדים עם צרכים מיוחדים, משפחותיהם ודרכי שילובם בגן; היבטים של רב תרבותיות בחברה משתנה ורב תרבותית; אבחון תסמינים של פגיעה בקטינים ובחסרי ישע, וכן היבטים הקשורים באתיקה מקצועית.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ה / 60
  ב' 0261913 גב' ליאת אביטל ב' 18:00-19:30

  מיומנויות חברתיות בין אדם לאדם
  מטרת הקורס ללמד להכיר מיומנויות חברתיות בדגש על מיומנויות בין אישיות ועל חשיבותן לרווחה אישית ולהצלחה.
  במסגרת הקורס הסטודנטיםות יחשפו למיומנויות הקשורות ליחסים בין בני אדם, כדוגמת אמפתיה, עבודת צוות, פתרון בעיות, סרנדיפיטי ועוד. כמו כן, ידונו מיומנויות אלה בהקשר של יחסים בין קבוצות. מגוון מיומנויות בין אישיות יתורגלו במסגרת הקורס ויבחן היישום שלהן בחיים האישיים ובחיים המקצועיים, בדגש על מסגרות חינוך.
  2 ש"ס/ 3 ש"ס/ ה' / 60
  ב' 0263980 ד"ר בת כצמן ב' 12:00-13:30/ 16:00-17:30

  פרו סמינר נשירה, שוליות, גורמי סיכון ועבריינות בקרב נוער
  בקורס נעסוק בהיבטים תיאורטיים ומעשיים של נשירה, שוליות ועבריינות נוער. נעסוק בחקר גורמי החוסן וגורמי הסיכון בזירות החברתיות בהן ילדים ובני נוער גדלים וחיים. נלמד איך בונים הצעת מחקר ואיך כותבים עבודה סמינריונית.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ה' / 60
  ב' 0262496 ד"ר יונס אבו-אלהיג'א ד' 19:00-20:30 זום

  פיתוח מנהיגות צעירה בשדה החינוך
  הקורס יציג תאוריות ומושגים מעולמות המנהיגות והניהול. הדמיון והשוני הקיימים בין תחומים אלה ומתוך כך הבחירות האישיות, המקצועיות והתאמתן לעבודה בשדה. הקורס יכלול התייחסות להתפתחות מנהיגות הנוער בהלימה להתפתחויות המדינה, במסגרות השונות.
  בנוסף, הקורס יחשוף את הסטודנטים למגוון פרויקטים של מנהיגות המתקיימים כיום ומקומם כחלק ממערכת החינוך החברתי, הבלתי פורמלי. נתייחס למפגש בין ערכים אישיים, קהילתיים לבין ערכי תוכניות מנהיגות, וכיצד התפיסות האישיות משפיעות על הובלת תוכניות אלה. בחלק היישומי הסטודנטים יתנסו בכתיבת רעיון ובניית פרויקט מנהיגות נוער.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ה' / 60
  א' 0262960-00 ד"ר אשר נעמי ד' 17:00-18:30 זום

  פיתוח תכניות הדרכה
  מטרת הקורס היא להקנות כלים לפיתוח תכניות הדרכה המבוססות על הדעת הבלתי-פורמאלית. הקורס יכיל מוטיבים מרכזיים של תכניות הדרכה כגון: משחק, דיון קבוצתי, קריאה פרשנית של טקסטים והדמיות.
  2 ש"ס / 3 נ"ז / סד' / 60
  א 0262962 ד"ר נועה שפירא ב' 10:00-11:30
  א 01 -0262962 ד"ר נועה שפירא ב' 16:00-17:30

  ניהול פרוייקטים חברתיים
  אחד הקשיים באירגונים חברתיים הוא להוציא רעיונות ומיזמים מהכוח אל הפועל כך שימשיכו לפעול בהתאם לעקרונות המצופים.
  הסדנה תקנה ידע כללי הקשור לעקרונות הניהול ותתמקד על ניהול פרויקטים חברתיים בקהילה.
  במהלך הסדנה נכיר, ננתח ונעריך מיזמים חברתיים בקהילות ונלמד דרכי אירגון וניהול של מיזמים, החל מהעלאת הרעיון עד לשלב הביצוע. נרחיב על מקומו ותפקידו של מנהל המיזם, עבודת צוות, תקשורת בין אישית, הגדרת מטרות לביצוע, היצמדות ליעדים ולוחות זמנים, העצמה ופיתוח מנהיגות, ועקרונות שיווק של מיזמים קהילתיים.
  2 ש"ס /2 נ"ז / סד' / 60
  ב' 0263598 גב' קרן בהט ב' 18:00-19:30

  עקרון הרצף: משפחה וחינוך
  "עיקרון הרצף" היא תיאוריה שפותחה על ידי ג'ין לינדרוף ב 1975 המציגה תהליך גידול ילדים על בסיס הקשר בין הילד להוריו מהרחם ועד להיפרדותו ההכרחית מהם. על פי עיקרון זה ותיאוריות אחרות ברורה השפעתה של המשפחה והסביבה על עיצוב אישיותו, תכונותיו והתנהגותו של הילד. במסגרת הקורס זה נבחן האם ילדים יכולים להיות שונים במערכות שונות ומה המשמעות מבחינת הרצף: נבחין בין המסרים שמקבל הילד, האם הם דומים או סותרים; האם בכל סביבה הוא מישהו אחר או בעל מאפיינים דומים; האם רואים בהתנהגותו את המערכות השונות המעצבות אותו ומה תפקידן בעיצובו; האם קיים רצף או נפרדות בין המרכיבים השונים המשפיעים עליו ומה המשמעות וההשלכה של זה. נספק כלים לזיהוי הסיטואציות, וכלי תגובה אפשריים להן ונבחן האם מערכות החינוך השונות יוצרת רצף או ניגודיות בתהליך החינוכי ומה המשמעויות לכך. הסטודנטים יתבקשו להכיר את המצבים ולהביא דוגמאות וסיטואציות מחייהם המתאימות לתיאוריות הנלמדות.
  2 ש"ס /2 נ"ז / ה' / 60
  א' 0261920 ד"ר אורית יעל ד' 18:00-19:30- זום

  קורסי חובה שנה ג'

  תרבות, ריבוי תרבויות ורב תרבותיות
  הקורס יעסוק במושגי תרבות ונגזרותיהם תוך בירור משמעויות תיאורטיות ומציאותיות; להכיר מחקרים העוסקים בחברות מרובות תרבויות; להבין את המשא ומתן המתקיים בחברות אלה על הגדרת החברה ומאפייניה; לבחון את השלכות המצב של ריבוי תרבויות על ריבוד כלכלי וחברתי ועל מתן שירות ציבורי (חינוך, רווחה, שיטור וכדומה).
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ה' / 60
  א' 0263521 ד"ר נועה שפירא ד' 10:00-11:30

  ילדים ובני נוער עם מוגבלויות
  בשנים האחרונות עלתה המודעות לילדים בעלי צרכים מיוחדים, והמוסדות החינוכיים שמים דגש על הטיפול והשילוב החברתי של ילדים אלו. ילדים ונוער עם מוגבלות ובני משפחותיהם מתמודדים בעולם זה עם קשיים רבים.עם כניסת חוק השילוב משנת 2002, כל העוסקים בחינוך, פורמלי וחברתי כאחת, עוסקים ילדים וילדות בעלי צרכים שונים ופוגשים באתגרים רבים. מתוך כך, הבנה וכלים מעמיקים של המוגבלויות והלקויות, ואופני שילוב מיטביים חשובים מאי פעם.
  בין השאר הקורס יעסוק במוגבלויות פיזיות ומחלות כרוניות, במוגבלות קוגניטיבית (ראשונית ומשנית), בקשיים נפשיים ורגשיים, בקשיים לימודיים וקשיי קשב, בקשיים חברתיים, שפתיים, תקשורתיים והתנהגותיים. בכל אחד מהתחומים הקורס יעסוק במאפיינים, בגורמים, בהשפעות ובצרכים החינוכיים הייחודיים של כל קבוצה.
  מטרות הקורס הן להגביר את המודעות לאוכלוסיות מיוחדות ולנגישות חברתית, לספק לסטודנטים הבנה מעמיקה של סוגי הלקויות והמוגבלויות השונות, ושל הצרכים והקשיים הייחודיים שלהם. אלה יאפשרו לאנשי ונשות החינוך שבדרך לספק מענה לצרכיהם הלימודיים, הרגשיים והחברתיים ולתרום להשתלבותם במערכות החינוך ובחברה הישראלית. ובמקביל לנהל קבוצה מגוונת המכילה תלמידים עם ובלי מוגבלויות שונות וליצור אקלים מכבד, מכיל ושיוויוני.
  הקורס יילמד מתוך התפיסה הרחבה של ייחודיות כל ילד ואדם, ההערכה ההדדית לכישורים ולייחוד של כל אחד ואחת מבאי מערכת החינוך, ומתן מענה לצרכים הייחודיים של כל אחד ואחת.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ה' / 60
  ב' 0261922 ד"ר ניבה דולב ה' 08:00-09:30

  אתיקה ואחריות חברתית בחינוך
  לאתיקה החינוכית ארבעה מרכיבים: א. התשתית הערכית של הפדגוגיה המבוססת על תפיסות פילוסופיות; ב. התובנות, התכונות והתנהגויות שמערכת החינוך מטפחת בקרב התלמידים כדי לעצב את דמותם המוסרית והתפיסות החינוכיות להקנייתן; ג. הסטנדרטים המקצועיים אשר ראוי שיאפיינו את אנשי החינוך וההוראה כבעלי פרופסיה מוסמכים; ד. טיפוח מערכות היחסים בין אנשי החינוך לקהילה תוך דגש על תרומה לקהילה. השינויים המתמידים במערכת החינוך מעמידים את אנשי החינוך בפני דילמות באשר למעמדם האישי ותפיסתם המקצועית. בעידן בו יותר ויותר שירותים חברתיים מאוימים בהפרטה, קיימת סכנה של אובדן המצפן האתי של אנשי החינוך. מול מגמות אלה נדרשת הכשרה של סטודנטים לחינוך להתמודד עם סוגיות אתיות לקראת כניסתם לתפקידים שונים במערכת החינוך.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ה' / 60
  ב' 0263561 ד"ר אימאן טרביה ד' 16:00-17:30


  היבטים משפטיים במערכת החינוך

  הקורס יקנה מושגים וכלים משפטיים בסיסיים הקשורים בהתמודדות עם סוגיות בעלות משמעות משפטית במערכת החינוך. יינתן דגש על בעיות שדורשות קבלת ייעוץ משפטי מקצועי.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ה' / 60
  א' 0263571 ד"ר שמשון ביכלר ה' א-סינכרוני

  חינוך סביבתי
  הקורס עוסק בחינוך הסביבתי כאתגר אסטרטגי ובטיפוח אוריינות סביבתית, בדגש על פעילות חוץ-כיתתית.. סביבות למידה בלתי פורמאליות, כמו חצר בית הספר, הגינה האורגנית והסביבה הטבעית, מהוות הזדמנות ללמוד, לחקור ולפתח אוריינות סביבתית. במהלך הקורס ירכשו הסטודנטים מיומנויות בסיסיות בסיירות וצופיות, כולל התמצאות בשטח וקריאת מפה, קשרים וכפיתות, הבערת אש ובישולי שדה. חציו הראשון של הקורס יוקדש לרקע תיאורטי, וחציו השני לסיירות וצופיות מעשית.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ה' / 60
  א' 0263601-01 ד"ר אלון לוטן ה' 08:00-09:30

  או
  התנהגות ארגונית
  מטרת הקורס להקנות מושגים וכלים סוציולוגיים להבנה ולחקירה של מבנים ותהליכים ארגוניים, שינוי ארגוני, והתמודדות עם תופעות ארגוניות בחיי יום יום, להקנות מודעות לתרבות, פוליטיקה ותקשורת בארגון ולהשפעתם על ההתנהגות הארגונית. בנוסף, קיים רצון לעורר חשיבה ביקורתית וניתוחית במבט יישומי על תופעות ארגוניות.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ה' / 60
  א' 0263611 ד"ר אורית פישר-שלם א-סינכרוני

  התנסות בשדה החינוך הקהילתי
  מטרת הסדנא היא לאפשר לתלמידים התנסות בשדה החינוכי עם מוסדות העוסקים בילדים ונוער ומוסדות העוסקים במערכות חברה ותרבות בקהילות. ההתנסות תחשוף אותם להיכרות עם המערכת חינוכית ותתן הזדמנות לפיתוח אישי ומקצועי ולמידה של ערכים, עמדות ותפיסות חינוכיות, וחשיפה למוקדי עניין חינוכיים אישיים הרלוונטיים להתפתחותם העתידית. הרפלקציה על ההתנסות תתמקד בשלושה ממדים עיקריים א. למידה בין אישית – אינטראקציות עם עמיתים וממונים ב. אבחון תהליכים ארגוניים. ג.הבנת תהליכים פוליטיים ביחסי קהילה – רשויות . כל סטודנט יבחר באחד משני כיווני התנסות: התנסות בארגון העוסק בילדים ונוער או התנסות בארגונים קהילתיים.
  7 ש"ס /6 נ"ז / סד' / 60
  ש' 0262963 ד"ר בת כצמן ד' 14:00-15:30
  גב' אילה בסקיר  ד'  14:00-15:30 – תרגיל

  יזמות וחדשנות בחינוך
  במסגרת הקורס נעסוק בהגדרה של חדשנות חינוכית, והבנה של מהי יזמות בתחומי החינוך הפורמלי והחינוך החברתי-קהילתי (בלתי פורמלי). יוצגו היבטים שונים של יזמות וחדשנות חינוכית בקהילה, וכן דוגמאות הממחישות תהליכי צמיחה ופיתוח של יזמות בתחומים מגוונים על היבטיהן השונים. כמו כן, יוצגו החסמים והקשיים בהליכי יזמות וחדשנות בחינוך. הקורס יקנה לסטודנטים כלים להנעת יזמות חינוכיות והם יתנסו בתכנון ופיתוח יוזמה חינוכית מקורית.
  2 ש"ס / 2 נ"ז /ה' / 60
  ב' 0261900 ד"ר מרון דוקטורי ד' 08:00-09:30

  סמינריון מחקרי מיומנויות רגשיות וחברתיות בחינוך (ציון עובר ותנאי לקבלת תואר 70)
  הסטודנטים/ות יתכננו/תכננה ויכתבו/ תכתובנה עבודה סמינריונית מחקרית בנושא מיומנויות רגשיות-חברתיות בחינוך. הקורס יכלול הכרות עם תאוריות, מרכיבים, דרכי מדידה והשפעות של מיומנויות רגשיות-חברתיות בחינוך, היכרות עם אופני ביצוע מחקר תוך בחינת שיטות ודרכי מחקר וניתוח שונותואופן כתיבת עבודה מחקרית. יושם דגש על עקרונות החשיבה המדעי וכתיבת עבודה סמינריונית איכותית ובעלת משמעות מחקרית ויישומית
  4 ש"ס / 6 נ"ז/ ס' /70
  ש'0261910 ד"ר דולב ניבה ה' 10:00-11:30

  סמינריון תרבות ארגונית
  'תרבות ארגונית' היא כלל הערכים, האמונות הבסיסיות, הנחות היסוד והמנהגים המשותפים לכלל חברי הארגון. התרבות הארגונית כוללת הן את הרובד הגלוי של ערכי הארגון, דברים חיצוניים ומוחשיים כגון, מבנה פיזי, לבוש, שפה, סמלים ומיתוסים, והן את הרובד הסמוי, ערכים והנחות יסוד שפועלים באופן בלתי מודע ונלקחים כמובנים מאליהם.
  לכל ארגון תרבות המאפיינת אותו, המתפתחת בצורה ספונטאנית לאורך זמן, כתוצאה של פעילות גומלין בין חברי הארגון. טענה רווחת היא כי תרבות ארגונית "חזקה", המתאימה לסביבה החיצונית, יכולה לתרום לאפקטיביות של הארגון. טענה זו תרמה לפיתוח של גישה הרואה בתרבות הארגונית כלי לניהול הארגון. לתרבות הארגונית השפעה על הערכים, הרגשות וההתנהגות של חברי הארגון כפרטים, ועל תפקוד הארגון כשלם.
  מטרת הקורס היא הבנת המשמעות של התרבות הארגונית החשיבות וההשלכות שלה על פעילות ארגון וכן הבנת תפקיד המנהלים והעובדים בארגון, בעיצוב והטמעת התרבות.
  מטרה נוספת היא כתיבת עבודת מחקר ברמה סמינריונית המשלבת, סקירת ספרות, ביצוע מחקר וניתוח מתודולוגי והסקת מסקנות למחקר עתידי.
  4 ש"ס / 6 נ"ז/ ס' /70
  א' 0261918 ד"ר פישר שלם אורית ד' 16:00-17:30
  ב' 0261918 ד"ר פישר שלם אורית ד' 10:00-11:30

  אתגרי המחנכים בעולם משתנה: חיבור בין תיאוריה לפרקטיקה
  העולם משתנה בקצב מהיר ובהתאם גם המשימות החינוכיות עמן מתמודדים א.נשי החינוך. הקורס יעסוק בהבנת האתגרים בעולם החינוך המשתנה ומתן כלים יישומיים להתמודדות עם אתגרים אלו. דגש יינתן על שיתוף פעולה בין מסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, מעורבות הורים ומעורבות בקהילה. בין הנושאים בהם יעסוק הקורס הוא שילוב ילדים עם צרכים נוספים, ילדי מהגרים, התמודדות עם חרמות, התנהגויות סיכוניות ועוד. כמו כן, יינתנו כלים כיצד ניתן לרתום את הטכנולוגיה להתמודדות עם אתגרים שונים בעולם החינוך
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ה' / 60
  ב' 0262964 גב' שרון בן-דוד ה' 14:00-15:30

  קורסי בחירה שנה ג'

  מה הסיפור שלכם? שימוש בכלים סיפוריים בעבודת ההדרכה
  בקורס, הסטודנטים ייחשפו לגישה חינוכית טיפולית- הגישה הנרטיבית או בשמה האחר הגישה הסיפורית. גישה זו נותנת כלים ליצירת קשר מכבד ומכיל עם אנשים, ומאפשרת לסטודנטיות.ים לגלות בעצמם ובאחרים, את הכוחות, יכולות, וכישורים שיהפכו אותם לאנשי מקצוע ובני אדם טובים יותר. במסגרת השיעור ניחשף לעקרונות הגישה, ונתנסה במגוון גדול של כלים, והכל בדרך חוויתית ויצירתית. הקורס מועבר בדרך מקוונת והוא מורכב ממפגש פתיחה בזום, הרצאות מוקלטות קצרות+הפעלות מדי פעם, מפגש אמצע ומפגש סוף קורס. הציון מורכב משקלול של ביצוע הפעלות ומטלות. לקורס יהיו שעות קבלה בהתאם לצורך.
  2 ש"ס /2 נ"ז / ה' / 60
  ב' 0263930 ד"ר גולן פלג-פדידה א-סינכרוני


  הנחיית קבוצות

  הקורס הנחיית קבוצות מתמקד ביחסים בין תוכן לתהליך בעבודה קבוצתית עם דגש על קבוצות משימתיות. הסטודנטיםות ירכשו כלים וטכניקות מקצועיות לעבודה בקבוצה, ילמדו כיצד בונים מפגשי הנחיה קבוצתיים וכיצד יוצרים מרחב הנחיה בו נפתחות אפשרויות לעבודה יעילה ומשמעותית. במהלך הקורס הסטודנטיםות יעברו תהליך אישי של העצמה כמנחי קבוצות. בעקבות הקורס המשתתפיםות ידעו להכין סדנאות תוכן תהליך, ידעו להתמודד מול התנגדויות פנימיות וחיצוניות ולעורר מוטיבציה לעשייה וכן להנחות קורסים וסדנאות במסגרת קבוצתית.
  4 ש"ס /4 נ"ז / ה' / 60
  א' 0263791 מר חוסה בבצ'ק ה' 12:00-16:00

  חינוך, מנהיגות ופוליטיקה 
  בקורס נלמד לנתח את יחסי הגומלין בין שלוש מערכות: א. הפוליטיקה, בהוראתה כמבנה כוח. ב. החינוך –בהוראתו כענף השפעה המבקש לטפח ערכים, ולהעצים את הכישורים ולמצות את פוטנציאל היחיד והקהילה. ג. מנהיגות בהוראתה כמנגנון לשינוי חברתי (ייחודי מצד משקלו הסגולי, עוצמותיו ואיכויותיו). במסגרת זו, מפגשי הקורס ידגימו וימחישו את המתח בין מערכות אלו. בכלל זה נדון בסוגיות הבאות: שאלת ההפרטה בחינוך; מעורבות הדרג הנבחר (שרי החינוך) בתכניות הלימוד; מנהיגות פוליטית והשפעתה על פוטנציאל המוביליות של הלומדים והקהילה; טיפוסי מנהיגים; חינוך בקונטקסט המתח שבין מרכז ופריפריה.
  2 ש"ס /2 נ"ז / ה' / 60
  ב' 0261980 ד"ר יצחק דהן ה' 12:00-13:30

  מגזר שלישי וחדשנות
  המונח 'המגזר השלישי' מציין את כלל הפעילות הארגונית שאינה שלטונית ואינה מיועדת למטרת רווח. ארגוני המגזר השלישי מהווים רשת הטרוגנית של ארגונים עם שונות נרחבת במטרותיהם, היקפם, גודלם, תחומי פעילותם ואופן מימונם. הארגונים שלא למטרות רווח נשענים במידה רבה על תרומות פילנתרופיות. לארגונים אלה תפקיד חשוב בבניית קהילות חברתיות ברות-קיימה. שיתופי פעולה בין ארגונים עסקיים וארגוני מגזר השלישי מתפתחים בכל תחומי החיים של הקהילה באופן כללי ובמערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית באופן ספציפי.
  בקורס נבחן וננתח את התפתחות המגזר השלישי בקהילות בישראל, הרכבו, תפקידיו, תרומתו הקהילתית חברתית, בהתייחסות למושגים כמו חברה אזרחית, פיתוח הון חברתי, העצמה קהילתית, התנדבות, אחריות חברתית ויחסים בין מגזרים.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ה' / 60
  א' 0261919 ד"ר אורית פישר שלם ד' א- סינכרוני 08:00-09:30