מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

  תכנית ההשלמה במערכות הספק לבעלי תואר ראשון

  הנדון: לימודי השלמה לצורך רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור חשמל – מערכות הספק

  לבעלי תואר "בוגר במדעים בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה"

  בעלי תואר "בוגר במדעים בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה" מאוניברסיטאות וממכללות אינם יכולים להירשם בפנקס המהנדסים כמהנדסי חשמל במדור "מערכות הספק (זרם חזק)", אלא אם למדו במגמה ל"מערכות הספק", או למדו קורסי השלמה במסגרת תכנית לימודים מיוחדת למטרה זו.

  על פי הנחיות "רשם המהנדסים" מיום 31/1/2010 , תכנית ההשלמה חייבת לכלול שבעה מקצועות הקשורים ב"מערכות הספק", שני קורסי מעבדה ופרויקט גמר.

  באישור משרד רשם המהנדסים ובאישור המל"ג, מציעה המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה במכללה האקדמית כנרת, החל משנת הלימודים תשע"ג תכנית השלמה זו, כאשר שני קורסים מתוך השבעה הינם קורסי חובה הכלולים בתוכנית הלימודים במחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה במכללה: "שדות אלקטרומגנטים" ו"המרת אנרגיה אלקטרומגנטית".

  תכנית הלימודים תאפשר למסיימים בהצלחה, להירשם בפנקס המהנדסים כמהנדסי חשמל במדור מערכות הספק (קיימים תנאים נוספים המופיעים בפרסומי רשם המהנדסים).

  לידיעתכם, נוסף על הרישום בפנקס המהנדסים, לצורך קבלת רישיון חשמלאי-מהנדס (סוג הרישיון הגבוה ביותר), על ידי היחידה לרישוי חשמלאים, על המבקש להראות שיש לו ניסיון של שנתיים בעבודות חשמל.

  המרצים בתכנית הינם מהנדסים בכירים בישראל שזהו תחום עיסוקם והם גם מרצים מצטיינים.

  יתקבלו לתוכנית בוגרי המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה במכללת כנרת, ובנוסף בעלי התואר" בוגר בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה" מאוניברסיטאות ומכללות אחרות, אשר במהלך לימודיהם לתואר, עברו בהצלחה את שני קורסי החובה בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה- "שדות אלקטרומגנטים" ו"המרת אנרגיה אלקטרומגנטית". במידה ולא למדו את שני הקורסים או אחד מהם, יוכלו להשלים אותם במכללת כנרת, בנוסף לתוכנית המפורטת.

  תכנית ההשלמה תיפרס על פני שלושה סמסטרים:

  • סמסטר קיץ תשפ"ד – 01/08/2024-27/09/2024
  • סמסטר א תשפ"ה – תחילת סמסטר א' 03/11/2024
  • סמסטר ב תשפ"ה – תאריכים יעודכנו בהמשך

  להלן רשימת הקורסים בתוכנית:

  שם הקורס נ"ז ש"ס מועד יום ושעות
  אלקטרוניקת הספק 3.5 4 סמסטר קיץ תשפ"ד חמישי 16:00-20:00 קורס וירטואלי (זום)
  טכנולוגיות  מתח גבוה 3.5 4 סמסטר קיץ תשפ"ד יום שישי 9:00-14:00 קורס פרונטלי
  מערכות הספק א' 3.5 4 סמסטר א' תשפ"ה יום ו' 09:00-14:30 קורס וירטואלי (זום)
  הינע חשמלי 3.5 4 סמסטר א תשפ"ה טרם נקבע- יעודכן בהמשך
  מעבדה באלקטרוניקת הספק 1 2 סמסטר א תשפ"ה יום ב' 16:00-20:00
  מערכות הספק ב' 3.5 4 סמסטר ב' תשפ"ה יום ו' 09:00-14:30 קורס וירטואלי (זום)
  מעבדה בהמרת אנרגיה 1 2 סמסטר ב' תשפ"ה יום ב' 16:00-20:00
  פרויקט בזרם חזק 4 סמסטר ב' תשפ"ה

  *ייתכנו שינויים בימי הלימוד.

  לתשומת לבכם:

  ניתן להירשם לקורסים בודדים (מלבד פרויקט גמר), לאחר בדיקת גיליון הציונים ואישור מול משרד רשם המהנדסים,
  לא ניתן להגיש בקשה להכרה בפטורים מהמכללה.

  בחינות וסטאטוס:
  סטודנטים המתקבלים לתוכנית הלומדים בסטאטוס "שומע חופשי רשום", חלים עליהם כל נהלי הבחינות לפי תקנון המכללה.
  תקנון הלימודים במכללה מופיע באתר המכללה תחת הלשונית "לסטודנטים"- "תקנונים ונהלים".

  שכר הלימוד:

  1. שווי נקודת זכות בתכנית הינו 500 ₪.
  2. שכר הלימוד עבור התוכנית המלאה כולל פרויקט (23.5 נ"ז) הוא 11,750 ₪ הסכומים צמודים למדד המחירים לצרכן.
   ניתן להירשם גם לקורסים בודדים.
  3. דמי רישום ע"ס 250 ₪ יגבו במעמד הרישום. במקרה של ביטול הרשמה לא יוחזרו דמי הרישום.
  4. מקדמה ע"ח שכר לימוד בסך 1000 ₪.

  ההרשמה לתכנית הנה מקוונת, ניתן להירשם עד לתאריך 18.07.24
  לינק להרשמה: http://rishum.kinneret.ac.il/hespek.html

  לפרטים נוספים :
  ליטל מילר, רכזת המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה, 04-6653822 lital@kinneret.ac.il