מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

  תכנית הלימודים לתואר בוגר במדעים בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה

  B.Sc. in Electrical and Electronic Engineering
  למתחילים בשנת תשפ"א

  ס' מס' הקורס שם הקורס דרישות קדם ה ת מ נ"ז
  1 11-110 מבוא למדעי המחשב אין 3 2 1 4.5
  10-101 חדו"א 1 סיווג במתמטיקה – חדו"א 4 3 5
  10-103 אלגברה ליניארית סיווג במתמטיקה – אלגברה 4 3 5
  10-120 פיסיקה 1 סיווג בפיסיקה – מכניקה,

  10-101 במקביל

  3 2 4
  לימודים כלליים  חברה ומדינה 2 2
  סה"כ 16 10 1 20.5
  2 11-111 מערכות ספרתיות 10-103 אפשר גם במקביל 3 2 4
  10-102 חדו"א 2 , 10-103 10-101 4 3 5
  10-104 משוואות דיפרנציאליות רגילות 10-103, 10-101 3 2 3.5
  11-112 מבוא לכימיה אין 2 1 2.5
  10-121 פיסיקה 2 , 10-102 במקביל10-120 3 2 4
  14-319 כלכלה למהנדסים 10-101 2 1 2.5
  סה"כ 17 11 21.5
  3 11-213 מבוא למערכות ליניאריות , 11-214 במקביל10-104 3 1 3.5
  10-122 מעבדה בפיסיקה 2 10-121 3 1.5
  11-214 מבוא להנדסת חשמל 10-104, 10-121 4 2 5
  10-205 טורי פורייה והתמרות אינטגרליות 10-102, 10-104 2 2 2.5
  10-222 פיסיקה 3 10-206, 10-104, 10-121 3 2 4
  10-206 משוואות דיפרנציאליות חלקיות 10-102, 10-104 2 2 3
  10-207 פונקציות מורכבות 10-102,10-103 2 1 2.5
  סה"כ 16 10 3 22
  4 11-215 התקני מוליכים למחצה   במקביל10-222, 11-214 10-206 4 2 5
  10-127 מעבדה פיסיקה 3 10-222 2 1
  11-217 שדות אלקטרומגנטיים  10-206,10-121 3 1 3.5
  11-218 מבוא לניתוח אותות 10-205 3 1 3.5
  11-322 מבוא לבקרה 11-213,  11-205 2 1 2.5
  10-213 מבוא להסתברות להנדסת חשמל 10-102 3 1 3.5
  10-041 יזמות 11-110, 10-102, 10-104 2 1 1 2.5
  סה"כ 17 9  1 21.5

  תכנית הלימודים לתואר בוגר במדעים בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
  B.Sc. in Electrical and Electronic Engineering

  למתחילים בשנת תשפ"א

  מסלול התמחות ראשי- מיקרואלקטרוניקה (התקנים ומחשוב)

  5 מס' הקורס שם הקורס דרישות קדם ה ת מ נ"ז
  11-320 מעגלים אלקטרוניים ליניאריים 11-213 11-214 11-215 3 1 3.5
  11-321 מעגלי מיתוג אלקטרוניים 11-111, 11-215 3 1 3.5
  10-209 אנליזה נומרית 11-110, 10-102,10-104 3 1 1 4
  11-324 אותות אקראיים ורעש 10-213, 11-218 3 1 3.5
  11-216 תכן לוגי ומבוא למחשבים 11-111 3 1 3.5
  11-323 גלים ומערכות מפולגות 11-217 3 1 3.5
  סה"כ  18 6 1 21.5
  6 11-319 המרת אנרגיה אלקטרומגנטית 11-217 3 1 3.5
  11-325 מעבדת אלקטרוניקה 1 11-320, 11-321 4 2
  11-326 מבוא לתקשורת ' 11-323 11-324 3 3
  קורס ליבה-  מסלול 1 3 1 3.5
  קורס ליבה- מסלול 2 3 1 3.5
  קורס בחירה 3 1 3.5
  לימודים כללים 2 2
  סה"כ  17 4 4 21
  7 11-430 מעבדת אלקטרוניקה 2 11-325 4 2
  11-431 פרויקט א' בהנדסת חשמל ואלק' 11-325 8 4
   קורס ליבה מסלול 1  11-328 3 1 3.5
  קורס ליבה מסלול 2 3 1 3.5
  קורס בחירה 3 1 3.5
  סה"כ  9 4 12 16.5
  8 11-436 מעבדת אלקטרוניקה 3 11-430 4 2
  11-437 פרויקט ב' בהנדסת חשמל ואלק' 11-325 8 4
  11-439 מעבדת התמחות 11-438 (חופף) 6 3
  קורס בחירה 3 1 3.5
  קורס בחירה 3 1 3.5
  סה"כ 6 2 18 16
  סה"כ בתוכנית הלימודים      116 56 40 160

  * ייתכנו שינויים קלים בהיקף של עד 5 נקודות במהלך שנות הלימודים לתואר.

  מסלול התמחות נוסף החל מסוף שנה ג'- מערכות הספק (זרם חזק),

  ניתן גם כתכנית השלמה לבעלי תואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה

  מס' הקורס שם הקורס דרישות קדם ה ת מ נ"ז
  11-503 אלקטרוניקת הספק 11-320 3 1 3.5
  קיץ 11-504 טכנולוגיות מתח גבוה 3 1 3.5
  סה"כ  6 2 7
  11-505 הינע חשמלי ,11-319 11-214, 3 1 3.5
  7 11-501 מערכות הספק א , 11-217 11-214, 11-319 3 1 3.5
  11-507 מעבדה באלקטרוניקת הספק 11-503 2 1
  סה"כ 6 2 2 8
  11-502 מערכות הספק ב 11-501 3 1 3.5
  11-506 מעבדה בהמרת אנרגיה 11-319, 11-505 2 1
  11-509 פרויקט במערכות הספק 8 4
  סה"כ 3 1 10 8.5
  סה"כ בתוכנית הלימודים      15 5 12 23.5

  ** פרויקט גמר בהתמחות "מערכות הספק" ניתן לבצע כחלק מתוכנית הלימודים בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה או להוסיף פרויקט גמר בהיקף 4 נ"ז.

  היצע קורסי בחירה

  קוד קורס שם הקורס דרישות קדם ה ת מ נ"ז
  11-342 אמינות התקנים במיקרואלקטרוניקה , 11-328 11-215 , 11-321, 10-213 3 3
  11-434 מבני נתונים ואלגוריתמים 11-110, 10-213 3 1 3.5
  11-440 מיקרו מעבדים 11-321במקביל, 11-216 2 1 1.5 3.25
  11-432 התקני cmos 11-328, 11-215 3 1 3.5
  פתיחה בצ׳אט
  צריכים עזרה?
  דילוג לתוכן