מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

  תוכנית לימודים בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה – מסלול התקנים ומחשוב

  ס' מס' הקורס שם הקורס דרישות קדם ה ת מ נ"ז
  1 11-110 מבוא למדעי המחשב אין 3 2 1 4.5
  10-101 חדו"א 1 סיווג במתמטיקה – חדו"א 4 3 5
  10-103 אלגברה ליניארית סיווג במתמטיקה – אלגברה 4 2 5
  10-120 פיסיקה 1 סיווג בפיסיקה – מכניקה, 10-101 במקביל 3 2 0 4
  לימודים כלליים  חברה ומדינה אין 2 2
  סה"כ 16 10 1 20.5
  2 11-111 מערכות ספרתיות אין 3 2 4
  10-102 חדו"א 2 , 10-103 10-101 4 3 5
  10-104 משוואות דיפרנציאליות רגילות 10-103, 10-101 3 1 3.5
  11-112 מבוא לכימיה אין 2 1 2.5
  10-121 פיסיקה 2 10-120,  10-102 במקביל 3 2 0 4
  14-319 כלכלה למהנדסים 10-101 2 1 2.5
  סה"כ 17 10 0 21.5
  3 11-213 מבוא למערכות ליניאריות  10-104 , 11-214 במקביל 3 1 3.5
  11-214 מבוא להנדסת חשמל 10-104, 10-121 4 2 5
  10-121 מעבדה בפיסיקה 2 10-121 3 1.5
  10-205 טורי פורייה והתמרות אינטגרליות 10-102, 10-104, 10-207 במקביל 2 1 2.5
  10-206 משוואות דיפרנציאליות חלקיות 10-102, 10-104 2 2 3
  10-222 פיסיקה  3 , 10-206 במקביל 10-104, 10-121 3 2 4
  10-207 פונקציות מרוכבות 10-103, 10-102 2 1 2.5
  סה"כ 16 9 3 22
  4 11-215 התקני מוליכים למחצה 10-222, 11-214, 10-206 4 2 5
  11-322 מבוא לבקרה 11-213, 11-205 2 1 2.5
  10-222 מעבדה בפיסיקה 3 10-222 2 1
  11-217 שדות אלקטרומגנטיים  10-206,10-121 3 1 3.5
  11-218 מבוא לניתוח אותות 11-213, 10-205 3 1 3.5
  10-213 מבוא להסתברות להנדסת חשמל 10-102 3 1 3.5
  סה"כ 15 6 2 19
  5 11-320 מעגלים אלקטרוניים ליניאריים 11-215, 11-214,  11-213 3 1 3.5
  11-321 מעגלי מיתוג אלקטרוניים 11-111, 11-215 3 1 3.5
  10-209 אנליזה נומרית 11-110, 10-102, 10-104 3 1 1 4
  11-216 תכן לוגי ומבוא למחשבים 11-111 3 1 3.5
  11-324 אותות אקראיים ורעש 10-213, 11-218 3 1 3.5
  11-323 גלים ומערכות מפולגות 11-217 3 1 3.5
  סה"כ  18 6 1 21.50
  6 11-319 המרת אנרגיה אלקטרומגנטית 11-217 3 1 3.5
  11-325 מעבדת אלקטרוניקה 1 11-320, 11-321 4 2
  11-326 מבוא לתקשורת 11-324, 11-323 2 1 2.5
  לימודים כלליים  חברה ומדינה אין 2 2
  11-327 מבנה המחשב 11-216 3 1 3.5
  11-328 מיקרו-וננו-אלקטרוניקה 11-215 3 1 3.5
  11-330 חומרים למהנדסי חשמל ואלקטרוניקה 3 1 3.5
  סה"כ  16 5 4 20.5
  7 11-430 מעבדת אלקטרוניקה 2 11-325 4 2
  10-041 יזמות 2 1 2.5
  11-431 פרויקט א' בהנדסת חשמל ואלק' 11-325 8 4
  11-433 תכן מערכות VLSI  11-328 3 1 3.5
  קורס בחירה 3 1 3.5
  11-440 מיקרו מעבדים 11-321במקביל, 11-216 3 1 3.5
  סה"כ  11 4 12 19
  8 11-436 מעבדת אלקטרוניקה 3 11-430 4 2
  11-437 פרויקט ב' בהנדסת חשמל ואלק' 11-325 8 4
  11-439 מעבדה מתקדמת בתכן VLSI 11-438 (חופף) 6 3
  11-438 תכן בעזרת מחשב של מער'  VLSI 11-434, 11-433, 11-327 3 1 3.5
  קורס בחירה 3 1 3.5
    6 2 18 16
  סה"כ בתוכנית הלימודים      115 52 41 160

  קורסי בחירה במיקרו-אלקטרוניקה- בחירה של 2 מתוך 3 קורסים

  סמסטר מספר הקורס שם הקורס דרישות קדם ה ת מ נ"ז
  א 11-342 אמינות התקנים במיקרואלקטרוניקה , 11-328 11-215 , 11-321, 10-213 3 1 3.5
  ב 11-432 התקני cmos 11-328, 11-215 3 1 3.5
  א 114421 תכנות DSP 111101, 112181 3 1 3.5

  מסלול התמחות נוסף החל מסוף שנה ג'- מערכות הספק (זרם חזק),

  ניתן גם כתכנית השלמה לבעלי תואר ראשון בהנדסת חשמל

  סמס' מס' הקורס שם הקורס דרישות קדם ה ת מ נ"ז
  קיץ 11-503 אלקטרוניקת הספק 11-320 3 1 3.5
    11-504 טכנולוגיות מתח גבוה 3 1 3.5
  סה"כ        6 2 7
  7 11-505 הינע חשמלי ,11-319 11-214, 3 1 3.5
    11-501 מערכות הספק א , 11-217 11-214, 11-319 3 1 3.5
    11-507 מעבדה באלקטרוניקת הספק 11-503 2 1
  סה"כ       6 2 2 8
  8 11-502 מערכות הספק ב 11-501 3 1 3.5
  11-506 מעבדה בהמרת אנרגיה 11-319, 11-505 2 1
  11-509 פרויקט במערכות הספק 8 4
  סה"כ       3   10 8.5
        סה"כ בתוכנית הלימודים      15 4 12 23.5