מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

תכנית הלימודים לתואר בוגר במדעים בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה

B.Sc. in Electrical and Electronic Engineering

למתחילים בשנת תש"פ

ס' מס' הקורס שם הקורס דרישות קדם ה ת מ נ"ז
1 11-110 מבוא למדעי המחשב אין 3 2 1 4.5
10-101 חדו"א 1 סיווג במתמטיקה – חדו"א 4 3   5
10-103 אלגברה ליניארית סיווג במתמטיקה – אלגברה 4 2   5
10-120 פיסיקה 1 סיווג בפיסיקה – מכניקה,

10-101 במקביל

3 2 2 4
  לימודים כלליים  חברה ומדינה   16     2
סה"כ 15 9 3 20.5
2 11-111 מערכות ספרתיות 10-103 אפשר גם במקביל 3 2   4
10-102 חדו"א 2 , 10-103 10-101 4 3   5
10-104 משוואות דיפרנציאליות רגילות 10-103, 10-101 3 1   3.5
11-112 מבוא לכימיה אין 2 1   2.5
10-121 פיסיקה 2 , 10-102 במקביל10-120 3 2 2 4
14-319 כלכלה למהנדסים 10-101 2 1   2.5
  לימודים כלליים חברה ומדינה   2     2
סה"כ 19 10 2 23.5
3 11-213 מבוא למערכות ליניאריות , 11-214 במקביל10-104 3 1   3.5
11-214 מבוא להנדסת חשמל 10-104, 10-121 4 2   5
10-222 פיסיקה  3 , 10-206 במקביל10-104, 10-121 3 2 1.5 4.5
10-205 טורי פורייה והתמרות אינטגרליות 10-102, 10-104 2 2   2.5
10-206 משוואות דיפרנציאליות חלקיות 10-102, 10-104 2 1   2.5
11-216 תכן לוגי ומבוא למחשבים 11-111 3 1   3.5
סה"כ 17 9 1.5 21.5
4 11-215 התקני מוליכים למחצה 10-222, 11-214, 10-206 4 2   5
10-207 פונקציות מרוכבות 10-103, 10-102 2 1   2.5
11-217 שדות אלקטרומגנטיים  10-206,10-121 3 1   3.5
11-218 מבוא לניתוח אותות 11-213, 10-205 3 1   3.5
10-213 מבוא להסתברות להנדסת חשמל 10-102 3 1   3.5
10-209 אנליזה נומרית 11-110, 10-102, 10-104 3 1 1 4
סה"כ 18 7  1 22

 

מסלול התמחות ראשי- מיקרואלקטרוניקה (התקנים ומחשוב)

 

5 מס' הקורס שם הקורס דרישות קדם ה ת מ נ"ז
11-320 מעגלים אלקטרוניים ליניאריים 11-215 3 1   3.5
11-321 מעגלי מיתוג אלקטרוניים 11-111, 11-215 3 1   3.5
11-322 מבוא לבקרה 11-213 2 1   2.5
11-327 מבנה המחשב 11-216 2 2 3
11-324 אותות אקראיים ורעש 10-213, 11-218 3 1   3.5
11-323 גלים ומערכות מפולגות 11-217 3 1 3.5
סה"כ  17 6   20
6 11-319 המרת אנרגיה אלקטרומגנטית 11-217 3 1   3.5
11-325 מעבדת אלקטרוניקה 1 11-320, 11-321     4 2
11-326 מבוא לתקשורת 11-324 2 1   2.5
11-440 מיקרו- מעבדים 11-321במקביל 11-327 3 1   3.5
11-328 מיקרו-אלקטרוניקה 11-215 3 1   3.5
14-331 מבוא לרשתות מחשבים 11-110, 10-213 2 2   3
סה"כ  13 6 4 18
7 11-430 מעבדת אלקטרוניקה 2 11-325     4 2
11-431 פרויקט א' בהנדסת חשמל ואלק' 11-325     8 4
11-432 התקני CMOS 11-328, 11-215 3 1   3.5
11-433 תכן מערכות VLSI  11-328 3 1   3.5
10-041 יזמות 11-435 2 1   2.5
11-434 מבני נתונים ואלגוריתמים 11-110, 10-213 3 1   3.5
סה"כ  11 4 12 19
8 11-436 מעבדת אלקטרוניקה 3 11-430     4 2
11-437 פרויקט ב' בהנדסת חשמל ואלק' 11-325     8 4
11-438 תכן בעזרת מחשב של מער'  VLSI 11-434, 11-433, 11-327 3 1   3.5
11-439 מעבדה מתקדמת בתכן VLSI 11-438 (חופף)     6 3
11-342 אמינות התקנים במיקרואלקטרוניקה , 11-32811-215 , 11-321, 10-213 3 1   3.5
סה"כ 6 2 18 16
סה"כ בתוכנית הלימודים      116 53 41.5 160

* ייתכנו שינויים קלים בהיקף של עד 5 נקודות במהלך שנות הלימודים לתואר.

 

מסלול התמחות נוסף החל מסוף שנה ג'- מערכות הספק (זרם חזק),

ניתן גם כתכנית השלמה לבעלי תואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה

מס' הקורס שם הקורס דרישות קדם ה ת מ נ"ז
11-503 אלקטרוניקת הספק   3 1   3.5
קיץ 11-504 טכנולוגיות מתח גבוה   3 1   3.5
סה"כ  6 2 7
11-505 הינע חשמלי ,11-319 11-214, 3 1   3.5
7 11-501 מערכות הספק א , 11-217 11-214, 11-319 3 1   3.5
  11-507 מעבדה באלקטרוניקת הספק 11-505     2 1
  סה"כ 6 2 2 8
11-502 מערכות הספק ב 11-501 3 1   3.5
  11-506 מעבדה בהמרת אנרגיה 11-319     2 1
11-509 פרויקט במערכות הספק       8 4
סה"כ 3 1 10 8.5
סה"כ בתוכנית הלימודים      15 5 12 23.5

 

** פרויקט גמר בהתמחות "מערכות הספק" ניתן לבצע כחלק מתוכנית הלימודים בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה או להוסיף פרויקט גמר בהיקף 4 נ"ז.

דילוג לתוכן