מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

  תוכנית לימודים

  ס'  מס' הקורס  שם הקורס  דרישות קדם  ה  ת  מ  נ"ז 
  1  11-110  מבוא למדעי המחשב   אין  3  2  1  4.5 
  10-101  חדו"א 1  סיווג במתמטיקה – חדו"א  4  2    5 
  10-103  אלגברה ליניארית  סיווג במתמטיקה – אלגברה  4  2    5 
  16-110  כימיה כללית  אין  3  2    4 
  16-111  מבוא לאנרגיה  אין  2  1    2.5 
  סה"כ  16  9  1  21 
  2  16-112  מבוא להנדסת חומרים  16-110  2  1    2.5 
  10-102  חדו"א 2  , 10-103 10-101  4  2    5 
  10-104  משוואות דיפרנציאליות רגילות  10-103, 10-101  3  1    3.5 
  10-125  פיסיקה 1  סיווג בפיסיקה – מכניקה  3  2  1  4.5 
  16-113  כימיה אורגנית  16-110  3   2    4 
  16-114  מעבדה בכימיה   16-110      3  1.5 
  סה"כ  15  8  4  21 
  3  15-112  כימיה פיזיקלית  16-110  2  1    2.5 
  16-218  תרמודינמיקה  10-101, 10-125  2  2    3 
  10-226  פיסיקה 2  10-125, 10-101, 10-102 במקביל  3  2  1  4.5 
  16-216  מכניקת זורמים  10-125,10-101  3  2    4 
  10-206  משוואות דיפרנציאליות חלקיות  10-102, 10-104  2  1    2.5 
  16-217  מעבדה בכימיה אורגנית  16-113      3  1.5 
    לימודים כלליים  אין  2      2 
  סה"כ  14  8  4  20 
  4  16-215  מכניקת מוצקים  10-103, 10-125  3  2     4 
  16-220  מבוא לבקרה  10-103, 10-101, 10-102  2  1    2.5 
  16-219  מעבר חום ומסה  15-112, 16-216  3  2    4 
  16-221  הנפט הגולמי ומוצריו 1  16-110, 16-113, 15-112, 16-219  2      2 
  16-222  דלקים ותכונותיהם  16-111, 16-113  2  1    2.5 
  10-209  אנליזה נומרית  10-103, 10-110, 10-104  3  1  1  4 
  16-223  מעבדה במכניקת זורמים  16-216, 16-218 במקביל      3  1.5 
  סה"כ  15  7  4  20.5 

  תכנית הלימודים לתואר בוגר במדעים בהנדסת אנרגיית גז ונפט

  B.Sc. in Gas and Petroleum Energy Engineering 
  למתחילים בשנת הלימודים תש"ף 

   

   

   

  מס' הקורס  שם הקורס  דרישות קדם  ה  ת  מ  נ"ז 
  5  16-325  סימולציה תהליכית  16-110, 16-220, 16-219, 16-222  2  2  3  4.5 
  16-326  ניזול גז טבעי  16-217, 16-219, 16-220, 16-222  2  1    2.5 
  16-327  עיבוד וטיפול בגז טבעי  16-110, 16-113, 16-219, 16-217  2  2    3 
  16-328  ביו דלקים   16-111, 16-110  2        2.5 
  16-335  הנפט הגולמי ומוצריו 2  16-221  3      3 
  16-333  מבוא לגאולוגיה  16-111,16-221,  3  1    3.5 
  סה"כ    14  7  3   19 
  6  16-332  תכנון מערכות הובלה ואחסון גז ונפט  16-327, 16-221  3  3    4.5 
  16-439  מבוא לאקספלורציה גאופיסית של מאגרי גז ונפט  10-103, 16-333  3  1    3.5 
               
  16-329  תהליכי הפרדה  16-216  3  2    4 
  16-336  מתקני כח וחום  16-110, 16-111  2  1    2.5 
  14-319  כלכלה למהנדסים  10-101  2  1    2.5 
  16-437  סטטיסטיקה ואמינות   10-101  2  2    3 
  סה"כ    15  10    20 
  7  16-438  בקרה ומדידה של זרימת גז טבעי  16-329, 16-217, 16-215, 16-222  2  2    3 
  16-440  קדיחה וגימור קידוח של בארות גז ונפט  16-333  3  1    3.5 
  16-441  פרויקט בהנדסת אנרגיית גז ונפט 1  16-325, 16-326, 16-332, 16-327      8  4 
  16-442  הנדסת מאגרי גז ונפט   16-333, 16-217  4  1    4.5 
  16-334  אנרגיות מתחדשות  16-111, 16-219  2  1    2.5 
  16-330  מעבדה בתהליכי הפרדה  16-222, 16-220      3  1.5 
  16-331  טורבינות ומדחסים  16-219,16-216,16-326  2  2    3 
  סה"כ    13  7  11  22 
  8  16-443  אנרגיה וסביבה  16-223, 16-335, 16-221  2  2    3 
  16-444  מבוא להנדסת חשמל   , 10-22610-104  2  1    2.5 
  16-445  פרויקט בהנדסת אנרגיית גז ונפט 2  16-441      8  4 
  16-446  כלכלת אנרגיה   16-111, 16-335, 16-221, 16-435  2  1    2.5 
  16-447  תחיקה איכות ואמינות בהנדסת אנרגיה  16-437  2  1    2.5 
    לימודים כלליים    2      2 
    10  5  8  16.5 
  סה"כ בתוכנית הלימודים        109  63  37  160 
  פתיחה בצ׳אט
  צריכים עזרה?
  דילוג לתוכן