מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

  תוכנית לימודים

  B.Sc. in Gas and Petroleum Energy Engineering

  למתחילים בתשפ"ב

   

  ס' מס' הקורס שם הקורס דרישות קדם ה ת מ נ"ז
  1 11-110 מבוא למדעי המחשב אין 3 2 1 4.5
  10-101 חדו"א 1 סיווג במתמטיקה – חדו"א 4 3   5
  10-103 אלגברה ליניארית סיווג במתמטיקה – אלגברה 4 3   5
  16-110 כימיה כללית אין 3 2   4
  16-111 מבוא לאנרגיה אין 2 1   2.5
  סה"כ 16 11 1 21
  2 16-112 מבוא להנדסת חומרים 16-110 2 1   2.5
  10-102 חדו"א 2 , 10-103 10-101 4 3   5
  10-104 משוואות דיפרנציאליות רגילות 10-103, 10-101 3 1   3.5
  10-125 פיסיקה 1 סיווג בפיסיקה – מכניקה 3 2 1 4.5
  16-113 כימיה אורגנית 16-110 3  2   4
  16-114 מעבדה בכימיה לאנרגיה 16-110     3 1.5
    סיור תעשייתי חובה          
  סה"כ 15 9 4 21
  3 15-112 כימיה פיזיקלית 16-110 2 1   2.5
  16-218 תרמודינמיקה 10-101, 10-125 3 2   4
  10-226 פיסיקה 2 10-125, 10-101, 10-102 במקביל 3 2 1 4.5
  16-216 מכניקת זורמים , 10-10410-125,10-102

  10-206 במקביל

  3 2   4
  10-206 משוואות דיפרנציאליות חלקיות 10-102, 10-104 2 2   3
  16-217 מעבדה בכימיה אורגנית 16-113     3 1.5
    לימודים כלליים אין 2     2
  סה"כ 15 9 4 21.5
  4 15-113 או

  16-215

  מכניקת מוצקים 10-103, 10-125 3 2   4
   11-322 או 16-220 מבוא לבקרה 10-103, 10-101, 10-104 2 1   2.5
  16-219 מעבר חום ומסה , 10-20616-218, 16-216 3 2   4
  16-221 הנפט הגולמי ומוצריו 1 16-110, 16-113, 15-112, 16-219 במקביל 2     2
  16-222 דלקים ותכונותיהם 16-111, 16-113 2   2
  10-209 אנליזה נומרית 10-102, 11-110, 10-104 3 1 1 4
  16-223 מעבדה במכניקת זורמים 16-216, 16-218 במקביל     3 1.5
    סיור תעשייתי חובה          
  סה"כ 15 6 4 20

   

   

   

  ס' מס' הקורס שם הקורס דרישות קדם ה ת מ נ"ז  
  5 16-325 סימולציה תהליכית 16-110, 16-220 או 11-322, 16-219, 16-222 2 2 3 4.5  
  16-437 סטטיסטיקה ואמינות 10-101 2 2   3  
  16-327 עיבוד וטיפול בגז טבעי 16-110, 16-113, 16-219, 16-216, 16-218 2 1   2.5  
  16-328 ביו דלקים 16-111, 16-110 2 1   2.5  
  16-335 הנפט הגולמי ומוצריו 2 16-221 3     3  
  16-333 מבוא לגאולוגיה 16-110,16-215 3 1   3.5  
  16-444 מבוא להנדסת חשמל 10-226 2 1   2.5  
  סה"כ  16 7 21  
  6 16-332 תכנון מערכות הובלה ואחסון גז ונפט 16-327, 16-221 3 2   4  
  16-439 מבוא לאקספלורציה גאופיסית של מאגרי גז ונפט 10-125, 16-333, 10-226 3 1   3.5  
  16-329 תהליכי הפרדה 16-216 3 2   4  
  16-336 מתקני כח וחום 16-110, 16-111,16-444 2 1   2.5  
  14-319 כלכלה למהנדסים 10-101 2 1   2.5  
  16-326 ניזול גז טבעי 16-217, 16-219, 16-220, 16-222 2 1   2.5  
    סיור תעשייתי חובה            
  סה"כ  15 9 0 19.5  
   

  7

  16-440 קדיחה וגימור קידוח של בארות גז ונפט 16-333, 16-439 3 1   3.5  
  16-441 פרויקט בהנדסת אנרגיית גז ונפט 1 16-325, 16-326, 16-332, 16-327     8 4  
  16-442 הנדסת מאגרי גז ונפט 16-333, 16-218, 16-216 4 1   4.5  
  16-334 אנרגיות מתחדשות 16-111, 16-219,16-444 2 1   2.5  
  16-330 מעבדה בתהליכי הפרדה 16-222, 16-220     3 1.5  
  16-331 טורבינות ומדחסים 16-219,16-216,16-326 2 2   3  
  סה"כ  11 5 11 19  
  8 16-438 בקרה ומדידה של זרימת גז טבעי 16-329, 16-217, 16-215, 16-222 2 2   3  
  16-443 אנרגיה וסביבה 16-223, 16-335, 16-221 2 2   3  
  16-445 פרויקט בהנדסת אנרגיית גז ונפט 2 16-441     8 4  
  16-446 כלכלת אנרגיה 16-111, 16-335, 16-221, 16-435 2 1   2.5  
  16-447 תחיקה, רגולוציה, בטיחות ואמינות במשק האנרגיה 2 1   2.5  
    לימודים כלליים   2     2  
    סיור תעשייתי חובה            
    10 6 8 17  
  סה"כ בתוכנית הלימודים      113 62 35 160