מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

שנתון תש"פ

ראש המחלקה: פרופ' אברהם שיצר

חברי סגל גרעין: פרופ' אברהם שיצר, מר גדי מנדלסון, ד"ר גדי שמיר, ד"ר נועם וינברג.

חברי סגל מכללה: ד"ר רן סוצקוורין, ד"ר מירה קיטרון-בלינקוב, ד"ר אוולין זכאי, מר וגנר אודי, מר פיניאן יורם, מר ניר אינסלר, גב' סבטלנה פוסטלניק, פרופ' מוחמד עכאשה, ד"ר אורי בן יעקב, ד"ר גרוסמן מלכי, פרופ' שמעון גפשטיין, ד"ר יותם פלד, פרופ' חיים אבירם, ד"ר אופיר מנשה.

מורים מן חוץ: ד"ר סלע-בן דוד אורית, ד"ר וייזר רבקה, ד"ר זיו מיקוליצקי, גב' מיי רחל, מר וסים מחול, גב' שירי מעוז, ד"ר בני טל, ד"ר נפתלי ברודסקי, ד"ר ינון יבור, מר קובי פלשקס, פרופ' מיכאל גולן, מר יהודה רודל, ד"ר יוליה-סירוטה פבלודסקי, עו"ד איילת בן עמי, גב' סבטה ברלס, מר אורי שחם, פרופ' דני צ'מנסקי, גב' אוקסנה גוזיגר.

רכזת המחלקה: גב' הילה סעדה
טל: 04-6653822
פקס: 077-5653796
אימייל: hila@kinneret.ac.il

שעות קבלה: ימים א'-ה' בין השעות 09:30-12:00, 13:30-15:00 במשרד בית הספר להנדסה

 

מטרת הלימודים

תכנית הלימודים נועדה להכשיר מהנדסים שיבינו וידעו לתכנן, להקים ולהפעיל מערכות גז וכן לפעול בכל תחומי האנרגיה – מקורות אנרגיה מתחדשים (כגון אנרגיה סולרית, אנרגיית רוח וביו-דלקים), הפקת גז ממאגרי גז גיאולוגיים, תכנון, פיתוח, בקרה ותחזוקה של מערכות אנרגיה, ותכנון פיתוח ותחזוקה של רשתות הולכה, אגירה ואחסון גז, בעיקר בכל הנוגע למשק הישראלי. מהנדסים אלה יבינו את מערכות האנרגיה וידעו לפעול תוך הבנת המגבלות, לרבות אלה הנובעות מיחסי הגומלין בין אנרגיה לסביבה. התכנית תתמקד בעיקר בנושאים הקשורים למערכות הובלה, חלוקה, טיפול, אחסון ואגירה של גז טבעי.

 

מבנה הלימודים

התכנית מורכבת מ-160 נקודות זכות הנלמדות במשך 8 סמסטרים.

תכנית הלימודים במחלקה בנויה משלושה רבדים:

  1. קורסי יסוד – בעיקר מתמטיקה, פיסיקה וכימיה, המקנים תשתית ידע רחבה ומעמיקה. חלק זה הוא נכס חשוב המהווה בסיס לכל הכשרה הנדסית, עם התאמות לפי הדרישות הספציפיות של כל מקצוע.
  2. קורסי הנדסה בסיסיים – כגון: מבוא לאנרגיה, מבוא להנדסת חומרים, מכניקת הזורמים, מעבר חום ומסה ומבוא לבקרה – המקנים ידע בסיסי רחב בדיסציפלינות השונות המהוות את הבסיס ומשיקות להנדסת אנרגית גז ונפט, ומטרתן להכשיר את הסטודנט לפעילות בכל ענף מקצועי הקשור בתעשייה זו.
  3. קורסי התמחות – כגון: דלקים ותכונותיהם, מתקני כוח וחום, תהליכי הפרדה, נפט גולמי ומוצריו, ביו-דלקים, אנרגיות מתחדשות, קדיחת בארות נפט ואיכות הסביבה – הכוללים נושאים העומדים במרכז עיסוקיו של מהנדס בתעשיות אנרגית גז ונפט.

פרויקט מסכם בהנחיית אנשי מקצוע מהתעשייה בו מיישם הסטודנט את הידע שצבר במהלך הלימודים לפתרון בעיה הנדסית משמעותית.

 

תכנית הלימודים לסטודנטים המתחילים בתש"ף

שנה א' 

קוד קורס  שם הקורס  סוג שיעור  נ"ז  ש"ס 
111101  מבוא למדעי המחשב  הרצאה  4.5  3 
111102  מבוא למדעי המחשב  תרגיל  0  2 
111104  מבוא למדעי המחשב  מעבדה  0  1 
101011  חדו"א 1  הרצאה  5  4 
101012  חדו"א 1  תרגיל  0  2 
101031  אלגברה ליניארית  הרצאה  5  4 
101032  אלגברה ליניארית  תרגיל  0  2 
161101  כימיה   הרצאה  4  3 
161102  כימיה  תרגיל  0  2 
161111  מבוא לאנרגיה  הרצאה  2.5  2 
161112  מבוא לאנרגיה  תרגיל  0  1 
101251  פיסיקה 1  הרצאה  4.5  3 
101252  פיסיקה 1  תרגיל  0  2 
101254  פיסיקה 1  מעבדה  0  1 
101021  חדו"א 2  הרצאה  5  4 
101022  חדו"א 2  תרגיל  0  2 
101041  משוואות דיפרנציאליות רגילות  הרצאה  3.5  3 
101042  משוואות דיפרנציאליות רגילות  תרגיל  0  1 
161121  מבוא להנדסת חומרים  הרצאה  2.5  2 
161122  מבוא להנדסת חומרים  תרגיל  0  1 
161131  כימיה אורגנית  הרצאה  4  3 
161132  כימיה אורגנית  תרגיל  0  2 
161144  מעבדה בכימיה  מעבדה  1.5  3 
  סה"כ לשנה א'    42  53 

 

שנה ב'

קוד קורס  שם הקורס  סוג שיעור  נ"ז  ש"ס 
151121  כימיה פיזיקלית  הרצאה  2.5  2 
151122  כימיה פיזיקלית  תרגיל  0  1 
162151  מכניקת מוצקים  הרצאה  4  3 
162152  מכניקת מוצקים  תרגיל  0  2 
102261  פיסיקה 2  הרצאה  4.5  3 
102262  פיסיקה 2  תרגיל  0  2 
102264  פיסיקה 2  מעבדה  0  1 
162161  מכניקת זורמים  הרצאה  4  3 
162162  מכניקת זורמים  תרגיל  0  2 
102061  משוואות דיפרנציאליות חלקיות  הרצאה  2.5  2 
102062  משוואות דיפרנציאליות חלקיות  תרגיל  0  1 
162171  מעבדה בכימיה אורגנית  מעבדה  1.5  3 
  קורס לימודים כלליים  הרצאה  2  2 
162181  תרמודינמיקה  הרצאה  3  2 
162182  תרמודינמיקה  תרגיל  0  2 
162191  מעבר חום ומסה  הרצאה  4  3 
162192  מעבר חום ומסה  תרגיל  0  2 
162201  מבוא לבקרה  הרצאה  2.5  2 
162202  מבוא לבקרה  תרגיל  0  1 
162211  הנפט הגולמי ומוצריו 1  הרצאה  2  2 
162221  דלקים ותכונותיהם  הרצאה  2.5  2 
162222  דלקים ותכונותיהם  תרגיל  0  1 
102091  אנליזה נומרית  הרצאה  4  3 
102092  אנליזה נומרית  תרגיל  0  1 
102094  אנליזה נומרית  מעבדה  0  1 
162234  מעבדה במכניקת זורמים  מעבדה  1.5  3 
  סה"כ לשנה ב'    40.5  51 

 

שנה ג'

קוד קורס  שם הקורס  סוג שיעור  נ"ז  ש"ס 
163251  סימולציה תהליכית   הרצאה   4.5  2 
163252  סימולציה תהליכית   תרגיל  0  2 
163254  סימולציה תהליכית  מעבדה   0  3 
163261  ניזול גז טבעי  הרצאה  2.5  2 
163262  ניזול גז טבעי  תרגיל  0  1 
163271  עיבוד וטיפול בגז הטבעי  הרצאה  3  2 
163272  עיבוד וטיפול בגז הטבעי  תרגיל  0  2 
163281  ביו דלקים  הרצאה  2.5  2 
163282  ביו דלקים  תרגיל  0  1 
163351  הנפט הגולמי ומוצריו 2  הרצאה  3  3 
163331  מבוא לגיאולוגיה  הרצאה  3.5  3 
163332  מבוא לגיאולוגיה  תרגיל  0  1 
163321  תכנון מערכות הובלה ואחסון גז ונפט  הרצאה  4.5  3 
163322  תכנון מערכות הובלה ואחסון גז ונפט  תרגיל  0  3 
164391  מבוא לאקספלורציה גאופיסית של מאגרי גז ונפט  הרצאה  3.5  3 
164392  מבוא לאקספלורציה גאופיסית של מאגרי גז ונפט  תרגיל  0  1 
163291  תהליכי הפרדה   הרצאה   4  3 
163282  תהליכי הפרדה  תרגיל  0  2 
163361  מתקני כוח וחום  הרצאה  2.5  2 
163362  מתקני כוח וחום   תרגיל  0  1 
143191  כלכלה למהנדסים  הרצאה  2.5  2 
143192  כלכלה למהנדסים  תרגיל  0  1 
164371  סטטיסטיקה ואמינות  הרצאה  3  2 
164372  סטטיסטיקה ואמינות  תרגיל  0  2 
  סה"כ לשנה ג'    39  47 

שנה ד'

קוד קורס  שם הקורס  סוג שיעור  נ"ז  ש"ס 
164381  בקרה ומדידה של זרימת גז טבעי  הרצאה   3  2 
164382  בקרה ומדידה של זרימת גז טבעי  תרגיל  0  2 
164401  קדיחה וגימור של בארות גז ונפט  הרצאה  3.5  3 
164402  קדיחה וגימור של בארות גז ונפט  תרגיל  0  1 
164417  פרויקט בהנדסת אנרגיית גז ונפט 1  פרויקט  4  8 
164421  הנדסת מאגרי נפט  הרצאה  4.5  4 
164422  הנדסת מאגרי נפט  תרגיל  0  1 
163341  אנרגיות מתחדשות  הרצאה  2.5  2 
163342  אנרגיות מתחדשות   תרגיל  0  1 
163304  מעבדה בתהליכי הפרדה  מעבדה   1.5  3 
163311  טורבינות ומדחסים  הרצאה  3  2 
163312  טורבינות ומדחסים  תרגיל  0  2 
164431  אנרגיה וסביבה  הרצאה  3  2 
164432  אנרגיה וסביבה   תרגיל  0  2 
164441  מבוא להנדסת חשמל  הרצאה  2.5  2 
164442  מבוא להנדסת חשמל   תרגיל  0  1 
164457  פרויקט בהנדסת אנרגית גז ונפט 2  פרויקט  4  8 
164461  כלכלת אנרגיה  הרצאה  2.5  2 
164462  כלכלת אנרגיה  תרגיל  0  1 
164471  תחיקה איכות ואמינות בהנדסת אנרגיה   הרצאה  2.5  2 
164472  תחיקה איכות ואמינות בהנדסת אנרגיה   תרגיל  0  1 
  לימודים כלליים   הרצאה   2  2 
  סה"כ לשנה ד'    38.5   

מבוא למדעי המחשב -שיעור
שפת C. מבנה המחשב. גישה אלגוריתמית לפתרון בעיות. מושגי יסוד ותכנות בשפת C. פיתוח תכניות מלמעלה למטה. תכנות מבני. כתיבה ובדיקה מלמטה למעלה. ניפוי שגיאות. תכנון הדפסות ביקורת. הוכחת נכונות חלקית ושלמה של תכניות. מדדים ליעילות האלגוריתם: סיבוכיות זמן וזיכרון. סיבוכיות פלינומיאלית ואקספוננציאלית. דוגמאות לאלגוריתמים אקראיים. בעיות שלא ניתנות להכרעה. מחסנית. תור. ייצוגים של ביטויים אריתמטיים ומימוש חישובם באמצעות מחסנית. רקורסיה ומימושה. חיפוש לעומק. מיון יעיל. 

2 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60
קדם: אין
א' 111101 ד"ר מלכי גרוסמן, יום ב' 10:00-12:00 

 

מבוא למדעי המחשב -תרגיל
2 ש"ס / 0 נ"ז / ת' / 60
צ: 111101, 111104
א' 111102 מר משה וקנין, יום ה' 12:00-14:00 

 

מבוא למדעי המחשב -מעבדה
2 ש"ס / 0 נ"ז / מ' / 60
צ: 111101, 111102
א' 111104 מר משה וקנין יום ה' 14:00-16:00 

 

חדו"א 1 -שיעור
המספרים הממשיים. פונקציה ממשית של משתנה ממשי יחיד: גבולות ורציפות, רציפות על קטע סגור, פונקציות מונוטוניות ופונקציות הפוכות. גזירות והמשפטים היסודיים של החשבון הדיפרנציאלי. משפט טיילור, כלל לופיטל, חקירת פונקציה. פונקציה קדומה ושיטות אינטגרציה. אינטגרל מסוים ותכונותיו, פונקציות אינטגרביליות, משפטים יסודיים של החשבון האינטגרלי, אינטגרל מוכלל.
סדרות וטורים אינסופיים של מספרים ממשיים. טורי חזקות.
 

4 ש"ס/ 5 נ"ז/ ש'/ 60
קדם: סיווג במתמטיקה- חדו"א
א' 101011 ד"ר אוולין זכאי יום א' 12:00-16:00
ב' 101011 ד"ר אוולין זכאי יום ד' 08:00-12:00 

 

חדו"א 1 -תרגיל
3 ש"ס/ 0 נ"ז/ ת'/ 60
צ: 101011
א' 111102 מר ניר אינזלר יום ג12:00-15:00
ב' 111102 מר ניר אינזלר יום א09:00-12:00 

 

אלגברה לינארית -שיעור
שדות, מספרים מרוכבים. וקטורים ב-3R. מערכות משוואות ליניאריות ומטריצות. שיטת החילוץ, מטריצה הפיכה, דטרמיננטים. מרחבים ליניאריים, בסיס ומימד. טרנספורמציות ליניאריות, ייצוג ע"י מטריצות, דמיון. ערכים עצמיים, לכסון, משפט קיילי-המילטון, מרחבי מכפלה פנימית, תהליך גרם-שמידט. טרנספורמציות אוניטריות והרמיטיות. מטריצות סימטריות. 

4 ש"ס/ 5 נ"ז/ ש'/ 60
קדם: סיווג במתמטיקה- אלגברה
א' 101031 דר' אורית סלע בן דוד יום ד' 08:00-12:00
ב' 101031 דר' אורית סלע בן דוד יום א' 12:00-16:00 

 

אלגברה לינארית -תרגיל
2 ש"ס/ 0 נ"ז/ ת'/ 60
צ: 101031
א' 101032 מר יורם פיניאן יום ג' 15:00-17:00
ב' 101032 מר יורם פיניאן יום ג' 10:00-12:00 

 

כימיה שיעור
מושגי יסוד, מבנה האטום, אורביטלים, הטבלה המחזורית, הקשר הכימי, מבני לואיס, אורביטלים מוכלאים, נוסחה אמפירית ומולקולרית, חישובים מתוך משוואות כימיות, תגובות עודף וחוסר, חישובי ניצולת, משפחות של חומרים אורגניים.  תגובות שיווי משקל, תגובות חומצה בסיס ותגובות שיווי משקל יוני. 

3 ש"ס/ נ"ז/ ש'/ 60
קדם: אין
א' 161101 דר' רבקה וייזר ביטון יום ה' 09:00-11:00 

 

כימיה- תרגיל
2 ש"ס/ 0 נ"ז/ ת'/ 60
צ: 161101
א161102 גב' רחל מיי יום ב' 08:00-10:00 

 

מבוא לאנרגיה– שיעור
סקירה היסטורית-עד 1750, עידן הפחם, עידן הנפט; מקורות אנרגיה עכשוויים;  שימושים אחרים של מקורות אנרגיה-התעשיות הפטרוכימיות, דשנים וכו', התמרת גז לדלקים נוזליים (GTL); אנרגיה כלכלה וגיאופוליטיקה; אנרגיה ואיכות הסביבה; התחממות עולמית מאזן 2CO, שתי גישות; אנרגיות מתחדשות-רוח, שמש, ביו-דלקים ואחרות ;אנרגיות פוסיליות לא קונבנציונליות; תחזית מקורות אנרגיה עד 2050. 

2 ש"ס/ 2.5 נ"ז/ ה'/ 60
קדם: אין
א' 161111 מר גדי מנדלסון יום ב' 12:00-14:00 

 

מבוא לאנרגיה– תרגיל
2 ש"ס/ 2.5 נ"ז/ ש'/ 60
צ: 161111
א' 161112 מר גדי מנדלסון יום ב12:00-15:00 

 

חדו"א 2 -שיעור
וקטורים, מכפלה סקלרית ווקטורית. גיאומטריה במרחב. תכונות יסודיות של פונקציות ממשיות של כמה משתנים. חקירת פונקציות של כמה משתנים. פונקציות סתומות. אינטגרלים מרובים ותכונות יסודיות. שיטות אינטגרציה ונוסחת החלפת המשתנים באינטגרלים מרובים. אנליזה וקטוריתאינטגרלים קוויים ומשטחיים מהסוגים השונים. נוסחאות גרין, סטוקס והדיברגנס. שימושים בגיאומטריה ובפיסיקה. 

4 ש"ס/ 5 נ"ז/ ש'/ 60
קדם:101011, 101031
ב' 101021 ד"ר אוולין זכאי יום ה' 8:30-12:30
ק' 101021 ד"ר אורית בן דוד יום טרם נקבע 

  

חדו"א 2 -תרגיל
3 ש"ס/ 0 נ"ז/ ת'/ 60
צ: 101021
ב'  101022 מר ניר אינזלר יום א' 13:00-16:00
ק' 101022 מר ניר אינזלר יום טרם נקבע 

 

משוואות דיפרנציאליות רגילות -שיעור 
משוואות מסדר ראשון: ליניאריות, משוואות ניתנות להפרדה, משוואות מדויקות, גורם אינטגרציה, משוואות הומוגניות, משפחות אורתוגונאליות. משפט קיום ויחידות. משוואות ליניאריות מסדר N: משוואות הומוגניות ואי הומוגניות. מערכות של משוואות דיפרנציאליות. התרת משוואות ע"י טורי חזקות, משוואת בסל. 

3 ש"ס/ 3.5 נ"ז/ ש'/ 60
קדם: 101011, 101031
ב' 101041 ד"ר אורית בן דוד  יום א' 9:00-12:00
ק' 101041 ד"ר אורית בן דוד  יום טרם נקבע 

 

משוואות דיפרנציאליות רגילות -תרגיל
1 ש"ס/ 0 נ"ז/ ת'/ 60
צ:101041
ב' 101042 מר יורם פיניאן יום ב' 8:00-9:00
ק' 101042 מר ניר אינזלר יום טרם נקבע 

 

פיסיקה 1 שיעור
מבוא מתמטיקינמטיקה, חוקי ניוטוןמערכות ייחוס ומערכות מואצותעבודה ואנרגיהתקיפה ותנעתנע זוויתימכניקה של גופים קשיחיםתנועה הרמונית ותנודות. 

3 ש"ס/ 4.5 נ"ז/ ש'/ 60
ב101251 דר' מוחמד עכאשה יום ה' 13:00-16:00 

 

פיסיקה 1 -תרגיל
2 ש"ס/ 0 נ"ז/ ת'/ 60
צ: 101251101254
ב' 10125גב' סבטלנה פוסטלניק יום ג' 12:00-14:00 

 

פיסיקה 1 מעבדה
1 ש"ס/ 0 נ"ז/ מ'/ 60
צ: 101252, 101251
ב' 101254 גב' רחל מיי יום ג08:00-10:00 קב' 1+2 (מעבדה פעם בשבועיים). 
ב' 101254 גב' רחל מיי יום ה' 10:0012:00 קב' 3 חסומה להרשמה 

 

מבוא להנדסת חומרים -שיעור
הקורס כולל הקדמה, הגדרות ייסוד וסווג סוגי החומרים השונים. בהמשך מפרט הקורס את הקשר שבין מבנה החומר ותכונותיו, בעיקר תכונותיו המכאניות: תכונות חוזק במתיחה. הקורס עובר לתיאור מבנה גבישי של חומרים / קריסטלוגרפיה ובהמשך מפרט פגמים במבנה הגבישי ונקעים, אותם גורמי המיקרו מבנה המשפיעים על החוזק. הקורס מפרט תכונות מכאניות נוספות של חומרים: קשיות, חסינות לשבר, התעייפות, וזחילה. בהמשך מפרט הקורס דיאגראמות פאזות של חומרים, דיאגרמת ברזל פחמן ועקומות TTT. מכאן מפרט הקורס את מנגנוני החיזוק בפלדות ונתכי אלומיניום. לבסוף מביא הקורס סקירה על חומרים פלדות, נתכי אלומיניום, תהליכי קורוזיה, ופלדות בלתי מחלידות וכן פולימרים וחומרים פלסטיים. 

2 ש"ס/ 2.5 נ"ז/ ש'/ 60
קדם: 161101
ב' 1611121 דר' רן סוצקוורין יום ג' 15:00-17:00  

 

מבוא להנדסת חומרים -תרגיל
1 ש"ס/ 0 נ"ז/ ת'/ 60
צ: 101021
ב'  1611122 דר' רן סוצקוורין יום ג' 17:00-18:00  

 

כימיה אורגנית -שיעור
מבוא לכימיה אורגניתפחממניםסטריוכימיהאלקיל הלידיםאלקניםאלקינים ופחממנים ציקלים, ארומטיותכוהלים, אתרים ואפוקסידיםקטונים אלדהידים וחומצות קרבוקסיליות, אמינים אמידים וחומצות אמינוקביעת מבנהSyngas. 

3 ש"ס/ 4 נ"ז/ ש'/ 60
קדם: 161101
ב' 161131 דר' רבקה וייזר ביטון יום ד' 14:00-17:00 

 

כימיה אורגנית –תרגיל
2 ש"ס/ 0 נ"ז/ ת'/ 60
צ: 161131
ב' 161132 דר' רבקה וייזר ביטון יום ד' 17:00-19:00 

 

מעבדה בכימיה- מעבדה
גזים אידיאליים (חוק בויל, שרל וקביעת שקולות של יסודות), סוגי תגובות כימיות, אנליזה וולומטרית כולל שיטות פוטנציומטריות, שיטות קונדוקטומטריותספקטרופוטומטריה, כרומטוגרפיה, שיטות אלקטרוכימיות, קינטיקה וקביעת פרמטרים תרמודינמיים. 

3 ש"ס/ 1.5 נ"ז/ מ'/60
קדם: 161101
ב' 161144 דר' אלכס גרצ'יקוב יום ב' 09:00-15:00 קב' 1+2 פעם בשבועיים 

 

כימיה פיזיקלית– שיעור
תרמודינמיקה: חום ועבודה, החוק הראשון של התרמודינמיקה, אנתלפיה, קיבול חום, תהליכים ספונטניים והפיכים, אנטרופיה והחוק השני, החוק השלישי של התרמודינמיקה, אנרגיה חופשית, קבועי שיווי משקל והטמפרטורה, גישה תרמודינמית לתכונות קוליגטיביות .
נוזלים: מודל מיקרוסקופי, שיווי משקל בין פאזות, לחץ אדים, דיאגרמת פאזות, מעברי פאזות. תמיסות אידיאליות, חוק ראול, תכונות קולגטיביות. 

קינטיקה כימית: סדרי ריאקציות-תאוריה וקביעה נסיונית, הקשר בין סדר ומנגנון הריאקציה, הקשר בין קבועי מהירות לקבוע שיווי המשקל, השפעת הטמפרטורה על קבוע המהירות, קינטיקת מצב עמיד. 

ש"ס/ 2.5 נ"ז/ ש'/60
קדם: 161101
א151121 דר' רן סוצקוורין  יום ג' 10:00-12:00 

 

כימיה פיזיקלית– תרגיל
1 ש"ס/ 0 נ"ז/ ת'/ 60  
צ: 151121
א' 151122 גב' רחל מיי יום ג' 09:00-10:00 

 

מכניקת מוצקים- שיעור
וקטורים, כוחות ומומנטים, שקילות, שווי משקל של מערכות ומבנים (דג"ח), מסבכים, מסגרות ומכונות, חיכוך, עומסים מפורסים, מרכזי כובד, מהלכי כוחות ומומנטים בקורות, מאמץ ועיבור, חוק הוק, גזירה, כשל (חד צירי),  בעיות בלתי מסוימות, עיבורים תרמיים (חד צירי), תזוזות ועיבורים במסבכים פשוטים, פיתול עבודה וירטואלית, מאמצים במכלי לחץ (דקי דופן). 

3 ש"ס/ 4 נ"ז/ ש'/ 60
קדם: 101251, 101031
א' 162151 דר' ינון יבור יום א' 10:00-13:00 

 

מכניקת מוצקים- תרגיל
2 ש"ס/ 0 נ"ז/ ת'/ 60
צ162151
א' 162152 דר' ינון יבור יום א' 13:00-15:00 

 

פיסיקה 2- שיעור
חוק קולון, השדה החשמלי, חוק גאוס, אנרגיה אלקטרוסטאטית ופוטנציאל חשמלי, סיכום משוואות האלקטרוסטאטיקה,  מוליכים בש.מ. אלקטרוסטאטי, קיבול חשמלי, זרם והתנגדות, כא"מ ומעגלים חשמליים 

מטענים וזרמים בשדה מגנטי, מקורות השדה המגנטי (חוק ביו-סוור וחוק אמפרהשראה מגנטית, השראות 

זרם ההעתקה ומשוואות מקסוול. 

3 ש"ס/ 4.5 נ"ז/ ש'/ 60
קדם: 101251, 101011, 101021 במקביל
א' 102261 דר' אורי בן יעקב יום ב' 11:00-12:00 + יום ד' 16:00-18:00 

 

פיסיקה 2- תרגיל
2 ש"ס/ 0 נ"ז/ ת'/ 60
צ: 102261
א' 102262 גב' סבטלנה פוסטלניק יום ב' 09:00-11:00 

 

פיסיקה 2- מעבדה
1 ש"ס/ 0 נ"ז/ מ'/ 60
צ: 102261, 102262
א' 102264 מר אודי וגנר יום ג' 12:30-14:30 קב' 1+2 פעם בשבועיים. 

 

מכניקת זורמים- שיעור
המקצוע עוסק בעקרונות מעבר תנע בזורמים ויישומם ההנדסי. מושגי יסוד: רצף, מאמץ, צמיגות. הידרוסטטיקה. קינמטיקהתאור התנועה בשיטת לגראנזואוילר. תיאורית הטרנספורט של ריינולדס. קווי זרימה ערבוליות. מאזני מסה תנע ואנרגיה. משוואת הרציפות, דינמיקה מאמצים. חוק ניוטון. מאזני תנע, משוואת התנועה, זרימה למינרית חד-כיוונית. זרימה זוחלת. שכבות גבול, משוואת ברנולי, זרימה טורבולנטית. זרימה במובילים סגורים וצנרת, מכשירי מדידה, עקרונות זרימה דחיסה (גז),הצרה והתפשטות אדיאבטית, גלי הלם בצנרת, זרימה דו-פאזית. 

3 ש"ס/ 4 נ"ז/ ש'/ 60
קדם: אין.
א' 162161 דר' רמי גואטה יום ב' 13:00-16:00 

 

מכניקת זורמים- תרגיל
2 ש"ס/ 0 נ"ז/ ת'/ 60
צ: 162161
א' 162162 דר' רמי גואטה יום ב' 16:00-18:00 

 

משוואות דיפרנציאליות חלקיות שיעור
דיון כללי על משוואות דיפרנציאליות חלקיות ותנאים מצורפים. התרת משוואות מסדר ראשון. בעיית קושי וקווים אופייניים. מיון משוואות דיפרנציאליות מסדר שני והבאתם לצורה קנונית. בעיה מוצגת היטב. משוואת הגלים ומשוואת הטלגרף. שיטת דלמבר. שיטת הפרדת משתנים ובעיית שטורם-ליוביל (סקירה). משוואת החום. משוואת לפלס ופואסון. עיקרון המקסימום והמינימום. 

2 ש"ס/ 2.5 נ"ז/ ש'/ 60
101041, 101021
א' 102061 ד"ר מירה קיטרון בלינקוב יום ד' 14:00-16:00 

 

משוואות דיפרנציאליות חלקיות -תרגיל
1 ש"ס/ 0 נ"ז/ ת'/ 60
צ:102061
א' 102062 מר יורם פיניאן יום ב' 12:00-13:00 

 

מעבדה בכימיה אורגנית– מעבדה
כללי בטיחות, הכרות עם כלים ומתקנים השימושיים בכימיה אורגנית, דרישות להגשת דו"ח מעבדה, שיטות עבודה לסינתזה ולניקוי ובידוד חומרים: זיקוק פשוט של תערובת, זיקוק למקוטעין, גיבוש, מיצוי, הפרדה, כרומטוגרפיה (עמודה ובשכבה דקה TLC (. עבודה עם מכשור במעבדה כולל אוופורטור, מכשיר למדידת נקודת התכה, בדיקת חומרים ב- UV ועוד…  הפרדת תערובות, תגובות לזיהוי כהלים ואמינים, קביעת רוויון או אי רוויון של חומרים. בידוד   – קרוטן וכלורופיל מעלי תרד בעזרת שיטות כרומטוגרפיותאסטריפיקציה והידרוליזה של אסטריםדהידרציה של -2 מתיל ציקלוהקסאנול, תגובות אסטריפיקציה – הכנת אספירין, מעבדה בפולימרים, הפקת קופאין, ביו דיזל. 

3 ש"ס/ 1.5 נ"ז/ מ'/60
קדם: 161131
א162174 דר' אלכס גרצ'יקוב יום יום ה' 09:00-15:00 

 

תרמודינמיקה- שיעור
המקצוע עוסק בהנחלת עקרונות התרמודינמיקה וניתוח תהליכים בעזרת כלים תרמודינמיים. הקורס יכיל את הנושאים הבאים : מושגי יסוד, אנרגיה והחוק הראשון, חישובי אנרגיה עבודה וחום, החוק הראשון למערכות פתוחות, משוואות מצב, התורה הקינטית של הגזים, החוק השני, מחזור קרנו, אנטרופיה , חישוב תכונות תרמודינמיות, ש"מ בין פאזות, מכונות חום  ומשאבות חום, ש"מ בין פאזות במערכות רב מרכיביות, חישוב הרכבים בתמיסות אידאליות ולא אידיאליות, מקדמי פעילות, תמיסות אלקטרוליטיות, שיווי משקל כימי, חישוב הרכבים בש"מ. 

2 ש"ס/ 3 נ"ז/ ש'/ 60
קדם: 101011, 101251 
ב' 162181 פרופ' אברהם שיצר יום ד' 08:00-10:00 

 

תרמודינמיקה- תרגיל
2 ש"ס/ 0 נ"ז/ ת'/ 60
צ:162181
ב' 162182 פרופ' אברהם שיצר יום ד' 10:00-12:00 

 

מעבר חום ומסה- שיעור
המקצוע עוסק בתופעות מעבר חום ויישומן ההנדסי במתקני מעבר חום וכן בעקרונות תופעות מעבר חומר. כמו כן המקצוע עוסק בעקרונות זרימת פלואידים. הקורס יעסוק במנגנוני מעבר חום, מאזני מסה וחום, משוואות התנועה, זרימה למינרית וטורבולנטית, משוואת ברנולי, מכשירי מדידה ומשאבות . 

3 ש"ס/ 4 נ"ז/ ש'/ 60
קדם: 151121, 162161
ב' 162191 דר' אלון דולב 13:30-16:30 

 

מעבר חום ומסה- תרגיל
2 ש"ס/ 0 נ"ז/ ת'/ 60
צ: 162191
ב' 162192 דר' אלון דולב 16:30-17:30  

 

מבוא לבקרה- שיעור
מבוא, מערכות משוב ומושגים כלליים בבקרהפונקציית התמסורת של מערכת (חזרה)יציבות מערכת וקריטריון היציבות של ראוטסיווג מערכות, מקדמי שגיאה סטטיים ושגיאות מצב מתמיד במערכות בקרהבקרים תעשיתיים  PPIPID ותכונותיהםמיקום גיאומטרי של שורשים (מג"ש) וכללים לשרטוט מקורב של עקומת מג"שתכן בקרים באמצעות שיטת מיקום גיאומטרי של שורשיםתגובת תדירות ודיאגרמת בודה (רוחב סרט, שולי יציבות) תכן בקרים (רשתות קיזוז) באמצעות דיאגרמת בודהדיאגרמת נייקויסט וקריטריון היציבות של נייקויסט. 

2 ש"ס/ 2.5 נ"ז/ ש'/ 60
קדם: 101031, 101011, 101021.
ב' 162201 דר' ינון יבור יום ה' 13:00-15:00 

 

מבוא לבקרה- תרגיל
1 ש"ס/ 0 נ"ז/ ת'/ 60
צ: 162201
ב' 162202 דר' ינון יבור יום ה' 15:00-16:00 

 

הנפט הגולמי ומוצריו 1- שיעור
הכרת תעשיית הנפט הגולמי ומוצריו, סקירה היסטורית, תכונות פיסיקליות והכימיה של נפט גולמי, מוצרי הנפט הגולמי-אנרגיה, תחבורה, מוצרי בינים והתעשיה הפטרוכימית, שינוע של נפט גולמי-צנרת, ים ויבשה, אחסון נפט גולמי ומוצריו, סוגי מיכלים, חוות מיכלים, איכות סביבה ובטיחות בטיפול בנפט ובתהליכי היצור שלו, שוק מוצרי הדלק, מסחר פיסי, מסחר עתידי והגנות, בתי זקוק-מבנה ותיאורם.

2 ש"ס/ 2 נ"ז/ ש'/ 60

קדם: 161101, 161131, 162151, 162201 במקביל.
ב' 162211 מר ישר בן מרדכי יום יום ד' 14:00-16:00 

 

דלקים ותכונותיהם- שיעור
פחם: סוגי הפחם ותכונותיהם, שימושים עיקריים, יצור דלקים מפחםדלקים מנפט גולמי: גפ"ם, בנזין, קרוסין, סולר, מזוטאתנול וביו דיזלגז טבעי: גז טבעי כדלק תחבורה, GTLהנעה הבריית, חשמלית ותאי דלקדלקים ואיכות הסביבהמתקני טיפול במזהמיםכלכלת דלקים. 

2 ש"ס/ 2.5 נ"ז/ ש'/ 60
קדם: 161111, 161131 
ב' 162221 ד"ר ינון יבור יום ה' 09:00-11:00 

 

דלקים ותכונותיהם- תרגיל
1 ש"ס/ 0 נ"ז/ ת'/ 60
צ: 162221
ב' 162222 ד"ר ינון יבור יום ה' 11:00-12:00 

 

אנליזה נומרית -שיעור 
מבוא, חשבון שגיאות, קירובים לפונקציות, אינטרפולציה, ריבועים מינימליים ופולינומים אורתוגונליים, גזירה ואינטגרציה נומרית. פתרון משוואות לא-לינאריות. מבוא לפתרון נומרי של משוואות דיפרנציאליות רגילות. פתרון בעיות נומריות מסוגים שונים, תוכנות ספריית פתרונות, הכרה ושימוש בספריות קיימות. סדנת היכרות עם תכנת MATLAB 

3 ש"ס/ 4 נ"ז/ ש'/ 60
קדם:101041, 101021,111101
ב' 102091 ד"ר מירה קיטרון בלינקוב יום ג' 8:00-11:00 

 

אנליזה נומרית  -תרגיל
1 ש"ס/ 0 נ"ז/ ת'/ 60
צ: 102091
ב' 102092 ד"ר יוליה פבלודסקי יום ג' 11:00-12:00 

 

אנליזה נומרית -מעבדה
1 ש"ס/ 0 נ"ז/ מ'/ 60
צ: 102091, 102092
ב' 102094 ד"ר יוליה פבלודסקי יום ג' 12:00-13:00 

 

מעבדה במכניקת זורמים- מעבדה
התקן וונטורישיטות למדידת ספיקהניסוי ריינולדס וחקירת משטרי זרימה בצינורזרימה בצינורות, הפסדי עומד ומהלך קווי עומדחקירת אפיין משאבה צנטריפוגלית וחיבורי משאבותזרימת גז בצינור בלחצים שונים, השפעת הרחבות והצרותזרימת גז בצינור-מדידות והשפעת אביזרי צנרת ואמצעי בקרהדחיסה וניזול של גזזרימה דו פאזית (מפלי לחץ מים בצנרת עם בועות אויר). 

3 ש"ס/ 1.5 נ"ז/ מ'/ 60
קדם: 162161, 162181 במקביל
ב' 162234 דר' רמי גואטה יום ב' 13:30-19:30 

 

סימולציה תהליכית- שיעור
מטרת המקצוע להקנות ידע וניסיון בשימושי סימולציה של תהליכים כימיים. יחידה זו תציג את התפקיד ואת השימוש בכלים סימולציה בתהליך עיצוב ופיתוח ידע של שיטות תהליך סימולציה וגישות שניתן להשתמש בהם במגוון רחב של בעיות תכנון הנדסי כימי במגוון רחב של תעשיות. החומר הנלמד משלב שימושי סימולציה בנושאים הבאים: מאזני חומר ואנרגיה, מעבר מסה וחום, תרמודינמיקה, קינטיקה ותהליכי הפרדה. במסגרת הקורס התלמידים יפתחו ידע ומיומנויות באמצעות פרויקטים ותרגילים. 

ש"ס/ 4.5 נ"ז/ ש'/ 60
קדם: 16110, 16220, 16219, 16222
א' 163251 ד"ר רן סוצקוורין יום ג' 10:00-12:00 

 

סימולציה תהליכית- תרגיל
2 ש"ס/ 0 נ"ז/ ת'/ 60
צ: 163251163254
א' 163252 ד"ר רן סוצקוורין יום ג' 12:00-14:00 

 

סימולציה תהליכית- מעבדה
ש"ס/ 0 נ"ז/ ת'/ 60
צ: 163251, 163252
א' 163234 ד"ר רן סוצקוורין יום א' 13:00-16:00 

 

ניזול גז טבעי- שיעור
שוק הגז העולמי מקורות  צרכנים ושינוע, מערכות קריוגניות-חומרים ותקנים, מדחיסים, מתקני ניזול, טיפול מקדים בגז לניזול, אחסון גז טבעי נוזלי, אוניות גז טבעי נוזלי, מתקני איוד מחדש, בטיחות במערכות גז נוזלי, עלויות ניזול ואחסון של גז טבעי. 

2 ש"ס/ 2.5 נ"ז/ ש'/ 60
קדם: 16217, 16219, 16220, 16222
א' 163261 מר גדי מנדלסון יום ב' 13:00-15:00 

 

ניזול גז טבעי- תרגיל
1 ש"ס/ 0 נ"ז/ ת'/60
צ: 163261
א' 163262 מר גדי מנדלסון יום ב' 15:00-16:00 

 

מעבר עמוד
עיבוד וטיפול בגז טבעי- שיעור
תכונות פיזיקליות וכימיות של גזים טבעיים גולמיים:נתוני שווי משקל גז-נוזל וחישובים, זרימה של גז ותערובות גז נוזל, הפרדה של תערובות גז-נוזל, מעבר חום בטיפול בגז, יצור של גז טבעי והנוזלים הקשורים, עקרונות תכנון ותפעול של טיפול והזרמה של גז טבעי, קירור ודחיסה, קביעת נקודת הטל של גז טבעי, השבת גפ"ם, הפרדת והשבת גופרית. 

2 ש"ס/ 3 נ"ז/ ש'/ 60
קדם: 16110, 16113, 16219, 16217
א' 163271 מר גדי מנדלסון יום ד' 8:00-10:00 

 

עיבוד וטיפול בגז טבעי- תרגיל
2 ש"ס/ 0 נ"ז/ ת'/ 60
צ: 163271
א' 163272 מר גדי מנדלסון יום ד' 10:00-12:00  

 

ביו דלקים– שיעור
הקורס יתאר את השטח המתפתח של ביו דלקים  כמקור לייצור אנרגיה מתחדשת. הנושאים שיועלו בקורס כוללים את הכימיה של הביו דלקים לסוגיהם, הביולוגיה של צמחי הביו דלקים, האספקטים הביוכימיים והגנטיים לפיתוח הדור הבא של ביו דלקים, טכנולוגיות לעיבוד הביו דלקים, האספקטים הכלכליים והשפעות  הגלובליות של הביו דלקים על הסביבה. 

2 ש"ס/ 2.5 נ"ז/ ש'/ 60
קדם: 16110, 16111
א' 163281 פרופ' שמעון גפשטיין וד"ר בני טל יום א' 9:00-11:00 

 

ביו דלקים– תרגיל
1 ש"ס/ 0 נ"ז/ ת'/ 60
צ: 163281 
א' 163282 פרופ' שמעון גפשטיין וד"ר בני טל יום א' 11:00-12:00 

 

הנפט הגולמי ומוצריו 2- שיעור
זקוק רב מרכיבי, פיצוח תרמי, פיצוח קטליטי, reforming של מוצרי נפט, תהליכים מימניים,תהליכי עזר לטיפול במוצרים, מתקן זקוק גלם, פצוח תרמי של מזוט, מתקני טיפול בנפטהאיזומריזציהcatalytic reforming מתקני הידרודסולפוריזציה, פיצוח קטליטי, פצוח מימני, אלקילציה, לפיד, טיפול בשפכים, אספקת שרותים, סינרגיה. 

3 ש"ס/ 3 נ"ז/ ש'/ 60
קדם: 16221
א' 163351 ד"ר נפתלי ברודסקי יום ג' 12:00-15:00 

 

מבוא לגאולוגיה- שיעור
עקרונות  ומושגי יסוד בגיאולוגיהחומרי כדור הארץ: מינרלים, סלעים מגמטים, וולקנים, סדימנטרים ומטמורפים. סטרטיגרפיה וזמן גיאולוגידפורמציה ומבנים גיאולוגיים, מפות גיאולוגיות; רעידות אדמה וסיכונים סיסמיים. מבנה כדה"א וטקטוניקת הלוחותהידרוגיאולוגיהגיאולוגיה של גז ונפט: היוצרות, נדידה ואגירה של הידרוקרבונים. גיאולוגיה של ישראל וסביבתה. 

3 ש"ס/ 3.5 נ"ז/ ש'/ 60
קדם: 16221, 16111
א' 163331 ד"ר גדי שמיר יום ב' 9:00-12:00 

 

מבוא לגאולוגיה- תרגיל
1 ש"ס/ נ"ז/ ת'/ 60
צ: 163331 
א' 163332 ד"ר גדי שמיר יום ב' 12:00-13:00 

 

תכנון מערכות הובלה ואחסון גז ונפט- שיעור
תכנון מתקני טיפול והולכת גז ומתקני הולכה ואחסון נפט; שיקולי בטיחות ואיכות סביבה בתכנון; הכנת פרויקט קבוצתי על פי עקרונות אלה; הכנת תזרים תהליכי ותזרים מכני; הכנת מערך ציודהכנת מפרטי צנרת וציוד  ליצור ולרכישה; הערכת עלויות הקמה; הערכת עלויות תפעול. 

3 ש"ס/ 4.5 נ"ז/ ש'/ 60
קדם: 16327, 16221
ב' 163321 מר גדי מנדלסון יום ג' 8:00-11:00 

 

תכנון מערכות הובלה ואחסון גז ונפט- תרגיל
3 ש"ס/ 0 נ"ז/ ת'/ 60
צ: 163321
ב' 163322 מר גדי מנדלסון יום ג' 13:00-16:00 

  

מבוא לאקספלורציה גאופיסית של מאגרי גז ונפט- שיעור
במסגרת הקורס תינתן היכרות עם שיטות גיאופיזיות יישומיות המשמשות באקספלורציה של נפט וגז, עם דגש על שיטות סיסמיות המבוססות על רישום מעבר גלים בתת הקרקע ושימוש בהם לצורך פענוח סטרטיגרפי וסטרוקטורלי, ואימות בעזרת נתוני קידוחים. בנוסף יוצגו שיטות המבוססות על שדות הכבידה והמגנטיות של כדור הארץ, שדות אלקטרו-מגנטיים מושרים וחישה מרחוק. יוצגו יישומי השיטות הללו לצורך פענוח גיאופיזי של מלכודות נפט ואיפיון מאגרים. 

3 ש"ס/ 3.5 נ"ז/ ש'/ 60
קדם: 10103, 16333
ב' 164391 ד"ר גדי שמיר יום ה' 9:00-12:00 

 

מבוא לאקספלורציה גאופיסית של מאגרי גז ונפט- תרגיל 
1 ש"ס/ 0 נ"ז/ ת'/ 60
צ: 164391
ב' 164392 ד"ר גדי שמיר יום ה' 12:00-13:00 

 

תהליכי הפרדה- שיעור
המקצוע עוסק בתהליכי הפרדת נוזל-מוצק, נוזל-גז ומוצק גז ובמערכות חלקיקים. סינון מוצק-נוזל, הרחפה, זרימה על פני גופים טבולים: מקדמי גרר, זרימת פלואידים דרך מצע נקבובי. תנועת חלקיקים בפלואידים, הפרדת חלקיקים לפי גודל וצפיפות – שקיעת חלקיקים בשדה כובד ובשדה צנטריפוגלי. הפרדת חלקיקים לפי גודל וצפיפות. אידוי חישובי מאיידים חד ורב דרגיים. מעבר חומר בין פאזי, תהליכי הפרדה במגע רציף ובשלבים במערכות גז – נוזל, ספיגה, זיקוק והלחה, במערכות נוזל-נוזל: מיצוי. 

3 ש"ס/ נ"ז/ ש'/ 60
קדם: 16216
ב' 163291 ד"ר רן סוצקוורין יום ד' 9:00-12:00 

 

תהליכי הפרדה- תרגיל
2 ש"ס/ 0 נ"ז/ ת'/ 60
צ: 163291
ב' 163292 טרם נקבע 

 

מתקני כח וחום- שיעור
חזרה על עקרונות מכונות כוח וחום והמחזורים העיקריים המיושמים: קרנו, רנקין, ברייטון, סטרלינג ושילובים שלהם. התחנה הקיטורית בדגש על התחנה המוסקת בפחם, כולל עקרונות העבודה, המרכיבים השונים, תפקידם, המבנה שלהם והשתלבותם בתחנה. עקרונות הפעולה והמבנה של טורבינות גז (סילוניות ותעשייתיות) ואופן ישומן לייצור חשמל. על בסיס ידע זה נכיר את המחזורים המשולבים, מאפייניהם, המבנה שלהם תוך השוואה לטכנולוגיות האחרות. פרק מיוחד ייחוד להיבטי שמירה של איכות הסביבה בייצור החשמל, שיטות להפחתת זיהומים בתחנות השונות והמתקנים המשמשים לכך. הכרת תחנות הכוח הגרעיניות, בדגש על שתי הטכנולוגיות הנפוצות: PWR ו BWR. בתחום החשמל נכיר את מבנה הרשת הארצית, עקרונות תפעולה ותפיק אגירת האנרגיה. טכנולוגיות עתידיות לייצור חשמל, הנמצאות כעת בשלבי פיתוח, במיוחד בתחום ניצול הפחם. 

2 ש"ס/ 2.5 נ"ז/ ש'/ 60
קדם: 16110, 16111
ב' 163361 ד"ר ראובן רונן יום ב' 13:00-15:00 

 

מתקני כח וחום- תרגיל
1 ש"ס/ 0 נ"ז' ת'/ 60
צ: 163361
ב' 163362 ד"ר ראובן רונן יום ב' 15:00-16:00 

 

כלכלה למהנדסים- שיעור
הקורס משלב נדבכים של הקורס מבוא לכלכלה עם היבטים ייחודיים הנדרשים למהנדס ככלי עבודה. במסגרת הקורס נלמדים נושאי המיקרו כלכלה, הן השייכים לתורת הצרכן והן לתורת היצרן. נלמדים התפקוד של מנגנון השוק החפשי וחריגות ממנו. ברמת המקרו נלמדים המודל של קיינס לקביעת התוצר הלאומי והיבטים של החשבונאות הלאומית. כמו כן נלמדים נושאים כמו תקציב משק הבית וחשבונאות הפירמה המסחרית. 

2 ש"ס/ 2.5 נ"ז/ ש'/ 60
קדם: 10101
ב' 143191 פרופ' חיים אבירם יום ד' 14:00-16:00 

 

כלכלה למהנדסים- תרגיל
1 ש"ס/ 0 נ"ז/ ת'/ 60
צ: 143191
ב' 143192 מר אורי שחם יום ד' 18:00-19:00 

 

סטטיסטיקה ואמינות- שיעור
סטטיסטיקה תיאורית: שיטות ומושגים בעיבוד נתונים תאורי. גרפים, טבלאות, מדדי מרכז ומדדי פיזור. מבוא להסתברות: מושגי ייסוד בהסתברות, שיטות מניה הסתברות מותנה ואי תלות. סוגים שונים של משתנים מקריים בדידים ורציפים. התפלגות משותפת של משתנים מקריים  ומשפט הגבול המרכזי. סטטיסטיקה היסקית: רווח בר סמך ומבחנים לבדיקת השערות. ניתוח שונות ורגרסיה ליניארית. בדיקת איכות: תרשימי בקרה למשתנים, מיקום ופיזור ותרשמי בקרה לתכונות. 

2 ש"ס/ 3 נ"ז/ ש'/ 60
קדם: 10101
ב' 164371 ד"ר אוקסנה גוזיקר יום ה' 13:00-15:00 

 

סטטיסטיקה ואמינות- תרגיל
2 ש"ס/ 0 נ"ז/ ת'/ 60
צ: 164371
ב' 164372 ד"ר אוקסנה גוזיקר יום ה' 15:00-17:00 

בקרה ומדידה של זרימת גז טבעי- שיעור
הקורס  יתמקד  במדידה  ובקרה  של  מערכות  גז  טבעי: ציוד מדידה ובקרה, עקרונות ושיטות מדידה, תכנון ציוד ומערכות מדידה ובקרה של גז טבעי. 

2 ש"ס/ 3 נ"ז/ ש'/ 60
קדם: 16329, 16217, 16215, 16222
א' 164381 מר יהודה רודל יום ה' 8:00-10:00 

 

בקרה ומדידה של זרימת גז טבעי- תרגיל
2 ש"ס/ 0 נ"ז/ ת'/ 60
צ: 164381
א' 164382 מר יהודה רודל יום ה' 10:00-12:00 

 

קדיחה וגימור קידוח של בארות גז ונפט- שיעור
נושאים כלליים בקדיחה וגימור קידוחלימוד המבנה הגיאולוגי לתכנון הקידוח, פלטפורמות חוף ופלטפורמות ימיותתכונות של נוזל הקידוח (בוץ), סוגי קידוחמרכיבי גימור הקידוחבידוד סלקטיבי של שכבות המים הנפט והגזביטון, פתחים (slots), "אקדחי פרפורציה, "מעליות" ומערכות שאיבהבקרת לחציםפתחים (slots), "אקדחי פרפורציה, צנרת הפקה, מניעת ובקרת קורוזיהאיוש הקידוחאמצעים לשיפור ההפקה בבארות נפט וגזהשפעות סביבתיות,  תקני ה API. 

3 ש"ס/ 3.5 נ"ז/ ש'/ 60
קדם: 16333
א' 164401 ד"ר גדי שמיר יום ה' 12:30-15:30 

 

קדיחה וגימור קידוח של בארות גז ונפט- תרגיל
1 ש"ס/ 0 נ"ז/ ת'/ 60
צ: 164401
א' 164402 ד"ר גדי שמיר יום ה' 15:30-16:30 

 

פרויקט בהנדסת אנרגיית גז ונפט 1- פרויקט
הכנת  פרויקט  מסכם באחד  מהנושאים  הבאים,  או  בשילוב  של   נושאים: מערכות הפרדה של גז טבעימערכת טיפול בגז טבעימערכת הולכת ופיזור של גז טבעי במספר רמות לחץמערכת ניזול גז טבעי. 

ש"ס/ 4 נ"ז/ פרו'/ 60
קדם: 16325, 16326, 16332, 16327
א' 164417 מר גדי מנדלסון 

 

הנדסת מאגרי נפט- שיעור
הכרת המבנה והתכונות של מאגרי נפט וגז וההתנהגות של הנוזלים שבתוכם. 

חישובים כמותיים בעזרת תוכנות ייעודיות של ביצועי המאגרים. 

הקשר בין מאגרי הנפט ושכבות המים שבקרבתםחישובים בעזרת תוכנות ייעודיות של התנהגות מאגרי גז בתנאים רגילים ואחרי טיפולים חיצוניים. 

4 ש"ס/ 4.5 נ"ז/ ש'/ 60
קדם: 16-333, 16-217
א' 164421 פרופ' מיכאל גולן יום ג' 10:00-14:00 

 

הנדסת מאגרי נפט- תרגיל
1 ש"ס/ 0 נ"ז/ ת'/ 60

צ: 164421
א' 164422 פרופ' מיכאל גולן יום ג' 14:00-15:00 

 

אנרגיות מתחדשות- שיעור
השוואה בין הטכנולוגיות השונות בפרמטרים הבאים: עלות יצור, פוטנציאל עולמי, בעיות סביבה, זמינות המערכת, בשלות הטכנולוגיההכרת מושגי היסוד בתחום האנרגיה והכלכלה, פיתוח כלים להערכה כמותית למקורות אנרגיה וניתוחם. הכרת שוק האנרגיה המתחדשת והפתרונות שהוא מציע. לימוד והבנה של מקורות האנרגיה המתחדשת. 

2 ש"ס/ 2.5 נ"ז/ ש'/ 60
קדם: 16111, 16219
א' 163341 מר קובי פלשקס יום ב' 13:30-15:30 

 

אנרגיות מתחדשות- תרגיל
1 ש"ס/ 0 נ"ז/ ת'/ 60
צ: 163341
א' 163342 מר קובי פלשקס יום ב' 15:30-16:30 

 

מעבדה בתהליכי הפרדה- מעבדה
ביצוע ניסויים מעשיים בחומר שנלמד בקורס: מעברי חום, רתיחה, ספיגה וכיחוש, טחינה, משאבות- משאבות צנטריפוגליות, משאבת "טבעת מים", משאבות ואקום. זיקוק, מיצוי, הפרדת טיפות נוזל מגז.  

3 ש"ס/ 1.5 נ"ז/ מ'/ 60
קדם: 16222, 16220
א' 163304 טרם נקבע 

 

טורבינות ומדחסים- שיעור
לימוד תאוריה, שימושים וחישובים אופייניים של טורבינות קיטור לסוגיהן (לחץ נגדי, הקזה, וואקום), טורבינות גז ומדחסים לסוגיהם (מדחסי בוכנה, מדחסים צנטריפוגליים, מדחסים רדיאליים, מדחסי טבעת מים ומפוחים). בצוע תרגילים ועבודות לניתוח פעולת הציוד. 

2 ש"ס/ 3 נ"ז/ ש'/ 60
קדם: 16326, 16216, 16219
א' 163311 טרם נקבע יום ב' 10:00-12:00 

 

טורבינות ומדחסים- תרגיל
2 ש"ס/ 0 נ"ז/ ת'/ 60
צ: 163311
א' 163312 טרם נקבע יום ב' 12:00-14:00 

 

אנרגיה וסביבה- שיעור
עקרונות הגדרת מזהמי אווירמדידהניטור וחישוב בעזרת מקדמי פליטה / מאזני חומרהשפעות המזהמים והדרכים למניעה או צמצום פליטתם בעזרת טכנולוגיות מיטביות. ניהול משאבי ופיתוח אסטרטגיות לשיפור. 

2 ש"ס/ 3 נ"ז/ ש'/ 60
קדם: 16221, 16335, 16223
ב' 164431 ד"ר אופיר מנשה יום א' 12:00-14:00 

 

אנרגיה וסביבה- תרגיל
2 ש"ס/ 0 נ"ז/ ת'/ 60
צ: 164431
ב' 164332 ד"ר אופיר מנשה יום א' 14:00-16:00 

 

פרויקט בהנדסת אנרגיית גז ונפט 2  פרויקט
פרויקט  מסכם באחד מהנושאים  הבאים,  או  בשילוב  של   נושאים: מערכות הפרדה של גז טבעימערכת טיפול בגז טבעימערכת הולכת ופיזור של גז טבעי במספר רמות לחץמערכת ניזול גז טבעי. 

ש"ס/ 4 נ"ז/ פרו'/ 60
קדם: 16441
ב' 164457 פרופ' אברהם שיצר 

 

כלכלת אנרגיה- שיעור
מונחי יסוד ויחידות מידה, כלכלה, חיפוש והפקה של דלקים פוסילייםלוגיסטיקה של אחסון והולכת נפט גולמי ומוצריולוגיסטיקה של אחסון והולכת גז טבעי, לוגיסטיקה של אחסון והובלת פחםהתפתחות המסחר במוצרי אנרגיהחוזים והתקשרויות בתחום הנפט הגולמי ומוצריוחוזים והתקשרויות בתחום הגז הטבעישווקים עתידיים ובורסות בעולם האנרגיהכלכלת זקוק נפטכלכלת יצור ואספקת חשמלכלכלת דלקים מתחדשים (ביו-דלקים,שמש,רוח)רגולציה ופיקוח בכלכלת אנרגיה. 

2 ש"ס/ 2.5 נ"ז/ ש'/ 60
קדם: 16111, 16335, 16221, 16435
ב' 164461 פרופ' דניאל צ'מנסקי יום א' 9:00-11:00 

 

כלכלת אנרגיה- תרגיל
1 ש"ס/ נ"ז/ ת'/ 60
צ: 164461
ב' 164462 פרופ' דניאל צ'מנסקי יום א' 11:00-12:00 

 

תחיקה איכות ואמינות בהנדסת אנרגיה- שיעור
היכרות עם מערכות איכות תהליכים, אמינות, בטיחות ובריאות, סביבה, ביטחון ואחריות חברתית [Good neighbor guidelines]. הבנה של מושגים, עקרונות, גישות, אמנות בינלאומיות ודרישות. 

2 ש"ס/ 2.5 נ"ז/ ש'/ 60
קדם: 16437
ב' 164471 עו"ד אילת בן עמי יום יום ג' 15:00-17:00 

 

תחיקה איכות ואמינות בהנדסת אנרגיה- תרגיל
1 ש"ס/ נ"ז/ ת'/ 60
צ: 164471
ב' 164472 עו"ד אילת בן עמי יום יום ג' 17:00-18:00 

 

דילוג לתוכן