פרופ' מרדכי אביעם – מאמרים

  • Strange J.R. and Aviam M. 2018. First Preliminary Report of the Shikhin Excavations: Production of Oil-Lamps at Shikhin. Strata. Bulletin of the Anglo-Israel Archaeological Society.
  • Aviam M. 2018. First Century Galilee – New discoveries. Journal of Early Christianity.
  • Aviam M. and Ashkenazi J. 2017. Monasteries and Villages: Rural Economy and Religious Interdependency in Late Antique Palestine. Vigiliae Christianae. Brill. Leiden.
  • Ashkenzi J. and Aviam M. 2017. The Jewish Elite of Sepphoris in Late Antiquity: Indications from Burial Inscriptions. Journal of Jewish Studies. Oxford.
  • Ashkenzi J. and Aviam M. 2017. The Jewish Elite of Sepphoris in Late Antiquity: Indications from Burial Inscriptions. Journal of Jewish Studies. Oxford.

יודפת, רוחות העבר ורוח המקום | הכנס הארצי ה־ 2 לשימור מורשת התרבות 2014
/ יודפת, רוחות העבר ורוח המקום / ערן מרדכוביץ, מרדכי אביעם

לקריאה

יודפת – חשיפתה של עיר יהודית בגליל מימי הבית השני והמרד הגדול | מרדכי אביעם

לקריאה

בתי הקברות של ציפורי | מרדכי אביעם ואהרוני אמיתי

לקריאה

מקדש ירושלים על שפת הכנרת | מרדכי אביעם

לקריאה

מצודת קרן נפתלי | מרדכי אביעם

לקריאה

מצודת קרן נפתלי | מרדכי אביעם

לקריאה

מצודות מן התקופה ההלניסטית בעורפה של עכו-פתולמאיס | מרדכי אביעם

לקריאה

חורבת בתה: כפר ומנזריו – לדמותו של מרחב כפרי נוצרי בארץ-ישראל בשלהי העת העתיקה | יעקב אשכנזי ומרדכי אביעם

לקריאה

Late Antique Pilgrim Monasteries in Galilean Loca Sancta | Mordechai Aviam Jacob Ashkenazi

Read

Horbat Bata: a Village and its Monasteries – a Portrait of a Rural Christian Landscape in Late Antiquity | Jacob Ashkenazi and Mordechai Aviam

Read

Ancient Synagogue as public space in Judaism 

Read

Ancient Synagogue as public space in Judaism 

Read

Kfar Hananya ware madein yodefat | Mordechai Aviam

Read

unpublished fragments from the synagogue at Gush Halav | Mordechai Aviamn yodefat | Mordechai Aviam

Read

ADecorated Fragment of a Tyrian Lead Coffin from a Cemetery at Akhziv | Mordechai Aviam and Dina Shalem

Read

The Eerdmans Encyclopedia of Early Christian Art and Archaeology | Paul Corby Finney, General Editor

Read

Viewing Ancient Jewish Art and Archeology | VeHinnei Rache – Essays in Honor of Rachel Hachlili

Read

The Transformation from Galil Ha-Goyim to Jewish Galilee | The Archaeological Testimony of an Ethnic Change | Mordechai Aviam

Read

Monasteries and Villages: Rural Economy and Religious Interdependency in Late Antique Palestine | Jacob Ashkenazi | Mordechai Aviam

Read

מתעניינים/ות בלימודים באקדמית כנרת?

מלאו את פרטיכם/ן ויועץ לימודים יחזור אליכם בהקדם!