ד"ר אלון לוטן

עמית הוראה,

המחלקה לחינוך וקהילה, המחלקה ללימודי ארץ ישראל, הפקולטה למדעי החברה והרוח
.B.A בלימודי ארץ ישראל, M.A בלימודי ארץ ישראל

תחומי התמחות

  • אקולוגיה
  • יחסי טבע ואדם
  • שירותי המערכת האקולוגית (Ecosystem Services)
  • פתרונות מבוססי טבע (Nature-based Solutions)

קורסים נבחרים

  • קונפליקטים סביבתיים
  • שמירת טבע בישראל
  • טבע ועיר – הילכו שניים יחדיו?
  • בתי גידול לחים: מפגש של מים-טבע-אדם
  • חינוך סביבתי

פרסומים נבחרים

Raviv, O., Zemah-Shamir, S., Izhaki, I., & Lotan, A. (2021). The effect of wildfire and land-cover changes on the economic value of ecosystem services in Mount Carmel Biosphere Reserve, Israel. Ecosystem Services49, 101291.

Raviv, O., Zemah Shamir, S., Izhaki, I., Sagie, H., Negev, M., Mazor-Tregerman, M., Collins-Kreiner, N., Mansfeld, Y., & Lotan, A. (2020). The socioeconomic value of multiple ecosystem types as a baseline for one holistic conservation plan. Ecosystem Services, 41, 101043.

Raviv, O., Zemah Shamir, S., Izhaki, I., Sagie, H., Negev, M., Mazor-Tregerman, M., Collins-Kreiner, N., Mansfeld, Y., & Lotan, A. (2020). The socioeconomic value of multiple ecosystem types as a baseline for one holistic conservation plan. Ecosystem Services, 41, 101043.

Lotan, A., Kost, R., Mandelik, Y., Peled, Y., Chakuki, D., Shamir, S. Z., & Ram, Y. (2018). National scale mapping of ecosystem services in Israel–genetic resources, pollination and cultural services. One Ecosystem, 3, e25494.

לוטן, א., גרוסברד, ש., ספריאל, א. ופייטלסון, ע. (עורכים). (2021). מערכות אקולוגיות ורווחת האדם – הערכה לאומית. פרקים מלאים. המארג – התוכנית הלאומית להערכת מצב הטבע, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל-אביב.

לוטן, א., גרוסברד, ש., ספריאל, א. ופייטלסון, ע. (עורכים). (2019). מערכות אקולוגיות ורווחת האדם – הערכה לאומית. דו"ח ממצאי מפתח. המארג – התוכנית הלאומית להערכת מצב הטבע, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל-אביב.

מתעניינים/ות בלימודים באקדמית כנרת?

מלאו את פרטיכם/ן ויועץ לימודים יחזור אליכם בהקדם!