מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

  תכנית M.A. בניהול תיירות ומלונאות

  מורכבות ענף התיירות נובעת מכך שחלק גדול מהתנהלות הענף נעוץ בתהליכים בינלאומיים המתרחשים בסביבה גלובלית. הכלכלה הגלובלית טומנת בחובה פוטנציאל פיתוח גבוה אך גם תחרות קשה ובלתי מתפשרת, בתנאים חריפים של אי-ודאות, אתגר מרכזי בניהול מערכות תיירות ומלונאות. אי-ודאות זו מתבטאת במשברים כלכליים, בריאותיים או ביטחוניים, שינויי אקלים, שינויים במגמות ודפוסי תיור וכן שינויים טכנולוגיים שלהם השפעה מרובה הן על התנהגות הצרכן והן על אופן ניהול ההיצע מצד הספק התיירותי.

  ניהול תיירות ומלונאות כענף כלכלי דורש הבנה בתהליכים מורכבים ובאסטרטגיות ניהול במרחב הגלובלי ובתנאי אי-ודאות. לשם כך יש צורך בהכשרת דור של מנהלות ומנהלים בכירים המצוידים בכלי מחקר וניהול מתקדמים. מכלול הנושאים הנלמדים יאפשר לבוגרות ובוגרי התכנית הבנה עמוקה של התהליכים המשפיעים על תכנון, פיתוח וניהול תיירות בסביבה גלובלית וראייה אסטרטגית ארוכת טווח. הבוגרות והבוגרים יוכלו ליישם את הידע בכל ענפי התיירות והמלונאות, בתהליכי קבלת החלטות בתחום פיתוח התיירות ברשויות האזוריות והלאומיות ובארגונים וחברות בינלאומיים. התכנית לניהול תיירות ומלונאות מעצימה דרג ביניים וניהול בכיר הנושאים תפקידים בענף ושואפים להתפתח ולהתקדם, וכן מעניקה אופק רחב של אפשרויות למעוניינות והמעוניינים להשתלב ולפתח קריירה של ניהול בכיר בתיירות ובמלונאות בעולם ובישראל.

  תכנית הלימודים הינה בשפה האנגלית והיא מתפרשת על פני ארבעה סמסטרים, שניתן לסיים בשנה, עם שני ימי לימודים מלאים בשבוע, או בשנתיים, עם יום לימודים אחד בשבוע – יום שלישי בשנה א' ויום רביעי בשנה ב'. השנה מורכבת משני סמסטרים, בין אוקטובר ליוני. התכנית ללא תזה, אך דורשת ביצוע פרויקט מחקר מונחה.

  תכנית הלימודים במסלול לניהול תיירות ומלונאות בנויה משלושה מרכיבים עיקריים:

  • תיירות מלונאות וכלכלה
  • ניהול אסטרטגי וגלובליזציה
  • קורסי בחירה

  התכנית בנויה מ- 40 נקודות זכות הכוללת 32 נקודות זכות של קורסי חובה ו- 8 נקודות זכות של קורסי בחירה. קורסי החובה כוללים 22 נקודות זכות עבור קורסים, 4 נקודות זכות של סמינר ו- 6 נקודות זכות של פרויקט מחקר.

  במסגרת תכנית הלימודים קיימים 3 קורסי השלמה מקוונים (כל אחד בן שעתיים שבועיות) המרוכזים בימי שני בשעות אחר הצהריים והערב במשך שני סמסטרים. הקורסים מיועדים לסטודנטיות וסטודנטים חסרי רקע מתאים מהתואר הראשון ואינם מקנים נקודות זכות. הקורסים הנדרשים נקבעים באופן אינדיבידואלי בידי ראשי המחלקה. יש להשלים קורסים אלה לפני או תוך כדי שנת הלימודים הראשונה.

  הלימודים כוללים מגוון רב של פעילות לימודית לרבות: הרצאות בכיתה, סיורי שטח מקצועיים באתרי תיירות ובמלונות, סדנאות וסימולציות, הכנה והצגה של פרויקטים, מפגשים עם בעלי תפקידים בכירים בענף, השתתפות בימי עיון וכנסים ופרויקט גמר.

  התכנית לתואר שני בניהול תיירות ומלונאות מתפרשת על פני ארבעה סמסטרים, שניתן לסיים בשנה, עם שני ימי לימודים מלאים בשבוע, או בשנתיים, עם יום לימודים אחד בשבוע – יום שלישי בשנה א' ויום רביעי בשנה ב'. השנה מורכבת משני סמסטרים, בין אוקטובר ליוני. התכנית ללא תזה, אך דורשת ביצוע פרויקט מחקר מונחה.

  כל הקורסים הם סמסטריאליים. קורסים – שעתיים שבועיות (2 נקודות זכות) וסמינר – ארבע שעות שבועיות (4 נקודות זכות). פרויקט המחקר המונחה מתקיים בסמסטר הלימודים האחרון (6 נקודות זכות).