מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

  המחלקה ללימודי ארץ ישראל

  ראש המחלקה

  ד"ר ראובן גפני 

  חברי הסגל האקדמי: 

  פרופ' חבר

  פרופ' מרדכי אביעם, פרופ' חיים בן דוד, פרופ' נמרוד לוז.

  מרצה בכיר

  ד"ר יעקב אשכנזי, ד"ר ראובן גפני, ד"ר חיה כץ

  עמיתי הוראה

  פרופ' חיים גורן, פרופ' יוסי כץ,  ד"ר אפרת קנטור , ד"ר דינה שלם,  ד"ר איתמר רדאי. 

  רכזת המחלקה

  גב' לילי קדם
  טל: 046653728
  פקס: 077-5653728
  שעות הקבלה: ימים א-ה: 09:30-12:00; 13:30-15:00
  במרכז ללימודי ארץ ישראל, במתחם תחנת הרכבת ההיסטורית בצמח
  דוא"ל: lily@kinneret.ac.il

  תכנית הלימודים לתואר שני – MA בלימודי ארץ ישראל

  מטרת הלימודים

  מטרת התכנית לתואר שני בלימודי ארץ-ישראל היא לרכוש תובנות וכלים מתקדמים, המסייעים לתלמיד במחקר אקדמי ויישומי בתחום נופי התרבות והחברה בארץ-ישראל בעת העתיקה ובעת החדשה. כן נכללים ביעדי התכנית העשרת מורים, מורי דרך, מדריכים בגופי הטבע והסביבה ובתחומי התרבות החומרית של ארץ-ישראל, והעמקת ההיכרות של קבוצות היעד האלה עם השפעתו של האדם על הנוף הפיזי והאנושי של הארץ. כל זאת, תוך יכולת לנתח באופן מעמיק ועצמאי את התהליכים והתופעות השונות, ולהנחיל את הידע והכלים הנרכשים במסגרת הלימודים לקבוצות אוכלוסייה אחרות. הכלים הנרכשים בלימודים מאפשרים לבוגרים להמשיך בעבודה מחקרית במסגרת לימודי התואר השלישי באוניברסיטאות המחקר.

  מבנה תוכנית הלימודים – MA בלימודי ארץ ישראל

  בתכנית הלימודים מוצעות שתי מגמות לימוד: נופי תרבות וחברה בעת העתיקה ונופי תרבות וחברה בעת החדשה. הסטודנטים ילמדו 40 נ"ז במשך ארבעה סמסטרים (שנתיים) לפי החלוקה הבאה: סמינר מחלקתי – קורס חובה משותף לשתי המגמות (4 נ"ז) בשנה א'; שלושה קמפוסים מחקריים – שניים במגמה הראשית ואחד במגמה המשנית (6 נ"ז); תשעה קורסי בחירה – שישה במגמה הראשית ושלושה במגמה המשנית (סה"כ 18 נ"ז). במהלך הלימודים יכתבו הסטודנטים שתי עבודות סמינריוניות במגמה הראשית ועבודה אחת במגמה המשנית (סמינריון אחד לפחות בשנה – 12 נ"ז סה"כ). בקמפוסים המחקריים יחויבו הסטודנטים במחקר פעיל על פי נושאי הקמפוס. בקורסי הבחירה הסטודנטים יהיו חייבים במטלות, כמפורט בסילבוס של כל קורס.

  עם תום הסמסטר האחרון ייבחנו הסטודנטים בבחינת גמר. בבחינה יבחרו הסטודנטים בשני נושאים מהמגמה הראשית ובאחד מהמגמה המשנית. הבחינה תחובר ותיבדק על ידי מורי התכנית. ציון הבחינה יהווה 18% מהציון הסופי של התואר.

  פירוט מבנה תכנית הלימודים:

  מגמהסיווגהערותנ"זשש"סאחוז מהציון הסופי
  חובהסמינר מחלקתי הרצאות מחקריות של מורי המחלקה ושל חוקרים אורחים ממוסדות אקדמיים בארץ ובחו"ל. 441
  מגמה ראשיתקמפוסים מחקרייםשני קורסי מחקר שדה בהם יקיימו הסטודנטים מחקר פעיל.446
  מגמה ראשית סמינריוניםשני קורסי סמינריון שבהם יכתוב הסטודנט עבודה סמינריוניות8830
  מגמה ראשית קורסיםשישה שיעורים בהם ישתתף הסטודנט השתתפות פעילה על פי סילבוס הקורס121218
  מגמה משניתקמפוס מחקריקורס מחקר שדה בו יקיימו הסטודנטים מחקר פעיל223
  מגמה משנית סמינריוניםקורס סמינריון אחד בו יכתוב הסטודנט עבודה סמינריוניות4415
  מגמה משנית קורסים שלושה שעורים בהם ישתתף הסטודנט השתתפות פעילה על פי סילבוס הקורס669
  בחינת גמרבחירה של שלושה נושאים, שניים במגמת ההתמחות הראשית18
  סה"כ4040100

  סיורים

  במהלך הלימודים ישתתפו הסטודנטים בסיורים, המהווים חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים, ומותאמים לתכני הלימודים בקורסים השונים. ההשתתפות בסיורים היא חובה. הסיורים נערכים בימי חמישי (שבהם אין מתקיימים במחלקה לימודים אחרים). הסטודנטים מתבקשים לקראו בעיון את תקנון הסיורים של המחלקה ולחתום עליו בראשית כל שנת לימודים.

  ימי, שעות ומקומות הלימוד

  הקורסים הנערכים בכיתה מתקיימים במתחם המחלקה ללימוןדי א"י, בתחנת הרכבת ההיסטורית של צמח, בימי רביעי, בשעות 8:00 ל 20:00.
  לימודי השדה הנערכים מחוץ לקמפוס (סיורים, קמפוסים מחקריים) יתקיימו בדרך כלל בימי חמישי

  תנאי הקבלה

  לתכנית MA בלימודי ארץ ישראל יתקבלו – ללא צורך בהשלמות כלשהן – בוגרי תואר ראשון בלימודי ארץ-ישראל מהמכללה האקדמית כנרת, או ממוסדות אחרים בהם נלמדת תכנית לתואר ראשון בלימודי ארץ-ישראל, שסיימו את לימודי התואר הראשון בציון ממוצע "טוב" (75 לפחות).

  בוגרי תואר ראשון בתחומים קרובים: גיאוגרפיה, ארכיאולוגיה, היסטוריה, מקרא, שסיימו את לימודיהם לתואר הראשון בציון ממוצע "טוב" (75 לפחות). מועמדותם של בוגרי תואר ראשון בתחומי דעת אחרים תתאפשר לאחר ראיון אישי עם ראש התכנית ובניית תכנית לימודי השלמה מתאימה.

  לימודי השלמה

  בוגרים שלא למדו לימודי ארץ-ישראל לתואר ראשון יחויבו בהשלמת קורסי מבואות הניתנים במסגרת לימודי התואר הראשון במחלקה (דרישות קדם). מספר קורסי ההשלמה לא יפחת מ- 8 ש"ס ולא יעלה על 16 ש"ס. לא יינתנו נקודות זיכוי לקורסי השלמה. תכנית ההשלמה תקבע לכל מועמד באופן אישי, על ידי ראש התכנית  לתואר שני, בהתייעצות עם חברי ועדת התואר השני.

  תנאי המעבר משנה לשנה

  על הסטודנט להשיג ציון של 70 לפחות בכל הקורסים בהם למד בשנה א'.

  תנאי סיום הלימודים בתכנית

  על הסטודנט להשלים את כל חובות הלמידה בקורסים בהם לא כתב עבודות סמינריוניות, ולהגיע לממוצע שלא יפחת מ- 70. ציון עובר בעבודה סמינריונית הוא 70.

  זכאות לתואר MA בלימודי ארץ ישראל

  סיום כל החובות האקדמיות של התכנית בציון ממוצע של 70 לפחות, ובסמינריונים ובבחינת הגמר בציון של 70 לפחות, וצבירת 40 נ"ז הנדרשות על פי תכנית הלימודים המפורטת בסעיף 10 להלן.

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות