מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

    לימודי ארץ ישראל כמקצוע

    לימודי תואר שני בהיסטוריה ולימודי א"י מהווים מקפצה משמעותית בהעשרת הידע של מורים, מורי דרך, מדריכים בגופי הטבע, הסביבה והתרבות החומרית של ארץ-ישראל, והעמקת ההיכרות של קבוצות אלו עם השפעתו של האדם על הנוף הפיזי והאנושי של הארץ לאורך הדורות. כל אלו – תוך רכישת היכולת לנתח באופן מחקרי תהליכים ותופעות, ולהנחיל ידע ותכנים חדשים לנושאי ההוראה וההדרכה.

    הכלים הנרכשים בלימודים מאפשרים לבוגרי התכנית להמשיך בעבודה מחקרית במסגרת לימודי התואר השלישי באוניברסיטאות המחקר. זהו צעד מהותי נוסף בדרך להפוך למומחים מובילים בתחומכם.