מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

  החל משנת הלימוד תשפ"ד לא תתאפשר הרשמה לתואר ראשון במדעי ההתנהגות
  אנו מזמינים אתכם להכיר את התואר החדש בפסיכולוגיה

  תכנית הלימודים לתואר במדעי ההתנהגות תשפ׳׳ג

  BA in Behavioral Sciences
  למתחילים בתשפ"ג

  שנה א' חובה
  קוד קורס שם הקורס ש"ס הרצאה ש"ס תרגיל נ"ז
  241011 מבוא לפסיכולוגיה א' 2 1 3
  241031 מבוא לפסיכולוגיה ב' 2 1 3
  271031 מבוא לסטטיסטיקה א' 2 1 3
  271041 מבוא לסטטיסטיקה ב' 2 1 3
  241151 יסודות ביולוגיים של ההתנהגות א' 2 1 3
  241171 יסודות ביולוגיים של ההתנהגות ב' 2 1 3
  241051 מבוא לסוציולוגיה א' 2 1 3
  241071 מבוא לסוציולוגיה ב' 2 1 3
  241251 עקרונות יסוד בניתוח התנהגות 4 1 4
  241131 פסיכולוגיה התפתחותית א' 2 2
  241141 פסיכולוגיה התפתחותית ב' 2 2
  241191 מבוא לאנתרופולוגיה א' 2 1 3
  241211 מבוא לאנתרופולוגיה ב' 2 1 3
  271021 קריאה וכתיבה אקדמית 2 2
  271011 יישומי מחשב 2 2
                                                                                  סה"כ שנה א' 32 11 42
  שנה ב' חובה
  קוד קורס שם הקורס ש"ס הרצאה ש"ס תרגיל נ"ז
  242011 שיטות מחקר כמותיות א' 2 1 3
  242031 שיטות מחקר כמותיות ב' 2 1 3
  242051 שיטות מחקר איכותניות א' 2 1 3
  242061 שיטות מחקר איכותניות ב' 2 1 3
  242171 SPSS 2 2
  242151 פסיכולוגיה קוגניטיבית א' 2 2
  242161 פסיכולוגיה קוגניטיבית ב' 2 2
  242091 תאוריות באישיות א' 2 2
  242101 תאוריות באישיות ב' 2 2
  242131 החברה הישראלית א' 2 2
  242141 החברה הישראלית ב' 2 2
  242111 פסיכולוגיה חברתית א' 2 2
  242121 פסיכולוגיה חברתית ב' 2 2
  פרו סמינר 2 2
  סדנא 2 2
  קורסי בחירה 4 4
  קורסים כלליים 2 2
                                                                                     סה"כ שנה ב' 36 4 40
  שנה ג' חובה
  קוד קורס שם הקורס ש"ס הרצאה ש"ס תרגיל נ"ז
  243011 התנהגות ארגונית א' 2 2
  243021 התנהגות ארגונית ב' 2 2
  243031 פסיכולוגיה אבנורמלית א' 2 2
  243041 פסיכולוגיה אבנורמלית ב' 2 2
  243951 נוירופסיכולוגיה 2 2
  243961 פסיכופתולוגיה התפתחותית 2 2
  243971 אובדן ושכול 2 2
  סמינר עיוני 2 6
  סמינר מחקרי 2 6
  קורסים כלליים 6 6
  קורסי בחירה 6 6
                                                                                   סה"כ שנה ג' 30 38
                                                                                    סה"כ לתואר 98 15 120
  קורסי בחירה בתכנית הלימודים
  קוד קורס שם הקורס ש"ס הרצאה ש"ס תרגיל נ"ז
  מיטביות, חוסן ועמידות 4 4
  הבסיס הפסיכולוגיה של מיינדפולנס 2 4
  התנסות מעשית- לשנה ג' 2 2
  קבלת החלטות 2 2
  יעוץ פרטני ומערכתי במערכת החינוך 2 2
  "כיוון דרך" קורס מצטיינים מחלקתי 2 2
  פסיכוגרונטולוגיה קלינית 2 2
  סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות- לשנה ב' 2 2