מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

  החל משנת הלימוד תשפ"ד לא תתאפשר הרשמה לתואר ראשון במדעי ההתנהגות
  אנו מזמינים אתכם להכיר את התואר החדש בפסיכולוגיה

  המחלקה למדעי ההתנהגות

  ראש המחלקה
  ד"ר ארדי זיו

  חברי סגל במחלקה
  פרופ' רולידר עמוס, ד"ר גליה ריקי, ד"ר מנביץ אלכסנדר, ד"ר סלע טל, ד"ר עסל-זריק שועאע

  חברי סגל במכללה
  פרופ' לוז נמרוד, ד"ר אלחדף אליען, ד"ר לוי יפעת, ד"ר צבן הילה

  מורים מן החוץ
  ד"ר זועבי תגריד, גב' בהט קרן, גב' צור זהר,

  מרכזת המחלקה
  גב' עידו הגר
  טל': 04-6653803
  פקס: 077-5653724
  שעות קבלה: ימים א'-ה' 13:30-15:00, 09:30-12:00
  Email: hagar@kinneret.ac.il
  מיקום המחלקה: בניין בית הספר להנדסה ע"ש אחי רכוב, קומה שלישית.

  מטרת הלימודים – B.A במדעי ההתנהגות

  תכנית הלימודים הינה חדשנית ומשלבת את תחומי הפסיכולוגיה וסוציולוגיה- אנתרופולוגיה מתוך תפיסה כי הבנת תהליכי התנהגות אנושיים מחייבת התייחסות למרכיבים פנים אישיים וחברתיים כאחד.
  הלימודים במחלקה למדעי ההתנהגות יקנו לבוגרים תואר אקדמי איכותי אשר יאפשר המשך לימודים לתארים אקדמיים מתקדמים בפסיכולוגיה ובתחומים אחרים באוניברסיטאות ובמכללות בארץ ובעולם, וכן הכשרה מקצועית מעשית ומקיפה.
  מדעי ההתנהגות תופסים כיום מקום מרכזי בעולם האקדמי והתעסוקתי על בסיס ההכרה כי הם מהווים חלק מתהליכים מרכזיים חשובים בכל תחומי החיים כמו מערך בריאות הנפש, חברות היי-טק, ייעוץ תעסוקתי וארגוני, ומערכת הבריאות.
  ייחודיות התוכנית היא בהכללת קורסים תוכניים עדכניים בתחום מדעי ההתנהגות מתוך שיקולים אקדמיים ושיקולים של השתלבות תעסוקתית והמשך לימודים לתארים מתקדמים כמו פסיכולוגיה, מנהל עסקים ופסיכותרפיה או בחוגי לימוד ייחודיים כמו: משאבי אנוש, לימודי מגדר, יסודות הגישור, ייעוץ ופיתוח ארגוני, טיפול באומניות, יעוץ מתודולוגי וסטטיסטי, ניהול פרויקטים חברתיים ורפואיים, טיפול באומנויות ועוד.

  מבנה תכנית הלימודים

  התכנית בנויה מ-120 נקודות זכות (נ"ז), התכנית כוללת: קורסי חובה מתודולוגיים ולא מתודולוגיים, קורסי בחירה כלליים, סמינריונים והתנסות מעשית.
  *במהלך הלימודים ובכפוף לשיקול דעת המחלקה אחד מקורסי הליבה יילמד בשפה האנגלית.

  דגשים חשובים

  על הסטודנט להגיע לרמת "פטור" באנגלית עד סוף שנה ב'. במידה ולא עמד בדרישה זו ילמד בשנה ג' אנגלית בלבד, עד להגעה לרמת פטור, לאחר מכן יוכל להמשיך את לימודיו במחלקה.
  בנוסף, תנאי מעבר משנה לשנה הוא עמידה בציון ממוצע של 65. קבלת התואר בסיומן של שלוש שנים מותנית בציון ממוצע העומד על לא פחות מ- 65 . בממוצע נמוך מזה לא ניתן יהיה לקבל את התואר.

  קורסי הכשרה וקורסי תוכן בשפה האנגלית
  על כל הסטודנטים ללמוד במהלך לימודיהם לתואר הראשון לפחות שני קורסים בשפה האנגלית. בדרישה זו יכולים להיכלל: קורסי הכשרה ללמידת השפה במסגרת היחידה לאנגלית (בהתאם לרמת הסיווג באנגלית של הסטודנט בתחילת לימודיו) ו/או קורסי תוכן אקדמיים הנלמדים באנגלית והנכללים בתכנית הלימודים הרגילה של הסטודנט.
  קורסי תוכן אשר יינתנו בשפה האנגלית יזכו בנ"ז לתואר.

  דירוג רמות האנגלית ההתחלתיות והיקף קורסי התוכן הנדרשים בשפה האנגלית לפי רמת האנגלית ההתחלתית:
  אנגלית טרום בסיסי א'
  אנגלית טרום בסיסי ב'
  אנגלית בסיסי
  אנגלית מתקדמים א'
  כל הנ"ל פוטרים את הסטודנט.ית מלימוד קורסי תוכן בשפה האנגלית.
  אנגלית מתקדמים ב' – על הסטודנט.ית ללמוד קורס תוכן אחד בהיקף של 2 נ"ז בשפה האנגלית
  פטור באנגלית – על הסטודנט.ית ללמוד שני קורסי תוכן בהיקף של 4 נ"ז בשפה האנגלית

  תכנית הלימודים לתואר במדעי ההתנהגות BA in Behavioral Sciences למתחילים לימודיהם בתשפ"ג

   

   

  שנה א'

  קוד קורס שם הקורס ש"ס הרצאה ש"ס תרגיל נ"ז
  241011 מבוא לפסיכולוגיה א' 2 1 3
  241031 מבוא לפסיכולוגיה ב' 2 1 3
  271031 מבוא לסטטיסטיקה א' 2 1 3
  271041 מבוא לסטטיסטיקה ב' 2 1 3
  241151 יסודות ביולוגיים של ההתנהגות א' 2 1 3
  241171 יסודות ביולוגיים של ההתנהגות ב' 2 1 3
  241051 מבוא לסוציולוגיה א' 2 1 3
  241071 מבוא לסוציולוגיה ב' 2 1 3
  241251 עקרונות יסוד בניתוח התנהגות 4 1 4
  241131 פסיכולוגיה התפתחותית א' 2   2
  241141 פסיכולוגיה התפתחותית ב' 2   2
  241191 מבוא לאנתרופולוגיה א' 2 1 3
  241211 מבוא לאנתרופולוגיה ב' 2 1 3
  271021 קריאה וכתיבה אקדמית 2   2
  271011 יישומי מחשב 2   2
                                                                                  סה"כ שנה א' 32 11 42
   

  שנה ב'

  קוד קורס שם הקורס ש"ס הרצאה ש"ס תרגיל נ"ז
  242011 שיטות מחקר כמותיות א' 2 1 3
  242031 שיטות מחקר כמותיות ב' 2 1 3
  242051 שיטות מחקר איכותניות א' 2 1 3
  242061 שיטות מחקר איכותניות ב' 2 1 3
  242171 SPSS 2   2
  242151 פסיכולוגיה קוגניטיבית א' 2   2
  242161 פסיכולוגיה קוגניטיבית ב' 2   2
  242091 תאוריות באישיות א' 2   2
  242101 תאוריות באישיות ב' 2   2
  242131 החברה הישראלית א' 2   2
  242141 החברה הישראלית ב' 2   2
  242111 פסיכולוגיה חברתית א' 2   2
  242121 פסיכולוגיה חברתית ב' 2   2
    פרו סמינר 2   2
    סדנא 2   2
    קורסי בחירה 4   4
    קורסים כלליים 2   2
                                                                                     סה"כ שנה ב' 36 4 40
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  שנה ג'

  קוד קורס שם הקורס ש"ס הרצאה ש"ס תרגיל נ"ז
  243011 התנהגות ארגונית א' 2   2
  243021 התנהגות ארגונית ב' 2   2
  243031 פסיכולוגיה אבנורמלית א' 2   2
  243041 פסיכולוגיה אבנורמלית ב' 2   2
  243951 נוירופסיכולוגיה 2   2
  243121 פסיכופתולוגיה התפתחותית 2   2
  243111 אובדן ושכול 2   2
    סמינר עיוני 2   6
    סמינר מחקרי 2   6
    קורסים כלליים 6   6
    קורסי בחירה 6   6
                                                                                   סה"כ שנה ג' 30 38
                                                                                    סה"כ לתואר 98 15 120
   

   

  קורסי בחירה בתכנית הלימודים

  קוד קורס שם הקורס ש"ס הרצאה ש"ס תרגיל נ"ז
  240401 מיטביות, חוסן ועמידות 2   2
  240411 הבסיס הפסיכולוגי של מיינדפולנס 2   2
  243075 התנסות מעשית- לשנה ג' 2   2
  240101 קבלת החלטות 2   2
  240431 יעוץ פרטני ומערכתי במערכת החינוך 2   2
  240011 "כיוון דרך" קורס מצטיינים מחלקתי- לשנה ב' 2   2
  274051 סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות- לשנה ב' 2   2
  240441 פסיכו-גרונטולוגיה קלינית 2   2

   

   

   

  קורסי חובה- שנה ב'

  שיטות מחקר כמותיות א'+ב'
  הקורס יעסוק בהקניית מושגי יסוד בשיטות מחקר במדעי ההתנהגות: מערכי מחקר, שיטות דגימה, תקיפות ומהימנות, פיתוח חשיבה מחקרית ביקורתית, הכרת מבנה העבודה המחקרית והדו"ח המחקרי ואתיקה במחקר.
  4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60
  א' 0272111 ד"ר טל סלע/ד"ר אוקסנה ניר ד' 10:00-11:30
  ב' 242031 ד"ר טל סלע ד' 14:00-15:30

  שיטות מחקר כמותיות א'+ב'
  2 ש"ס/ 2 נ"ז / ת'
  א' 272112 גב' שרון בן-דוד/ ליאת אביטל ב' 08:00-08:45 או 09:00-09:45
  ב' 242042 טרם נקבע ג' 08:00-08:45, 09:00-09:45

  תיאוריות באישיות א'+ב'
  בקורס יוצגו בפני הסטודנטים הגישות המרכזיות במחקר על התפתחות האישיות – נסקור גישות מרכזיות להבנת האישיות, כלי המחקר והממצאים העיקריים בנושאים אלו, ונדון במאפיינים קוגניטיביים, התפתחותיים רגשיים וחברתיים. נלמד תיאוריות מרכזיות בגישה הפסיכודינאמית: פרויד, יונג אדלר ותיאוריות מאוחרות יותר שהושפעו מהן. כמו כן, יוצגו תיאוריות שנובעות מהחשיבה הפילוסופית ההומניסטית והאקזיסטנציאליסטית וההתאמה שלהן לפסיכולוגיה: רוג'רס, מאסלו ופסיכולוגים אקזיסטנציאליסטיים. ותיאוריות של חשיבה הקוגניטיבית ועיבוד מידע ותרומתן למחקר ולטיפול בהפרעות נפשיות. נדון בקשרים בין תכונות וטיפוסי אישיות לתהליכים קוגניטיביים ורגשיים. יודגשו היבטים יישומיים וגישות טיפוליות המקושרות לכול תיאוריה.
  4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60
  א' 242091 ד"ר יפעת לוי א' 12:00-13:30
  ב' 242101 ד"ר יפעת לוי ד' 10:00-11:30

  פסיכולוגיה חברתית א'+ב'
  הכרות עם תחום הפסיכולוגיה החברתית, הגדרת התחום המדעי. הבנת הגורמים המשפיעים על התנהגות חברתית וחשיבה חברתית, כולל תהליכים קוגניטיביים, תרבות, סביבה וכן גורמים ביולוגיים. הקורס יסקור תיאוריות קלאסיות בצד תיאוריות עדכניות ויינתן דגש מיוחד על מחקרים חדשים. תינתן תשומת לב מיוחדת לחשיבות המחקר בהשפעות חברתיות על הפרט להגברת המודעות לדרכים שבהן ניתן לנצל את הידע בפסיכולוגיה וחשיבה חברתית לפתרון בעיות.
  4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60
  א' 242111 ד"ר טל סלע א' 14:00-15:30
  ב' 242121 ד"ר טל סלע א' 14:00-15:30

  שיטות מחקר איכותניות א'+ב'
  לפתח את היכולת להתבונן ולנתח בגישה איכותית התנהגויות אנושיות אותנטיות. לרכוש כלים לתיעוד, זיהוי, אבחון ופירוש של המורכבות הרבה של התנהגויות אנושיות. להיחשף ולהכיר מאפיינים מרכזיים של גישת המחקר האיכותי, תוך הבנת ייחודו לעומת גישות מחקריות אחרות. להכיר מספר מחקרים שנערכו בישראל בגישת המחקר האיכותי. להתנסות בבחירת בעיית מחקר, בניסוח מטרות ושאלות מחקר, בביצוע תצפיות וראיונות אתנוגרפיים, בניתוח אינדוקטיבי של נתונים, בהצגת ממצאים ובפרשנות על הממצאים.
  4 ש"ס /4 נ"ז / ש' / 60
  א' 242051 ד"ר הילה צבן ג' 16:00-17:30
  ב' 242061 ד"ר הילה צבן ד' 16:00-17:30

  שיטות מחקר איכותניות א'+ ב'
  1 ש"ס / 1 נ"ז / ת'
  א' 0242062 גב' זהר צור ד' 08:00-08:45 או 9:00-09:45
  ב' 0242082 גב' זהר צור ג' 10:00-10:45 או 11:00-11:45

  החברה הישראלית א'+ב'
  מטרת הקורס להקנות ידע והבנה סוציולוגית ביחס לאירועים ותהליכים שהובילו לעצובה של החברה הישראלית. הקורס יתאר ויעריך את תרומתן של העליות השונות, המאבקים הפנימיים והחיצוניים בחברה היישובית והדרך לכינון המדינה. השסעים הפנימיים, המלחמות ותוצאותיהן והופעתם של זרמים חדשים בחברה האזרחית והפוליטית יזכו לתשומת לב מיוחדת.
  4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60 א' 242131 ד"ר ריקי גליה א' 14:00-15:30
  ב' 242141 ד"ר ריקי גליה א' 14:00-15:30

  פסיכולוגיה קוגניטיבית א'
  קורס זה הינו מבוא לשדה המרתק של הפסיכולוגיה הקוגניטיבית העוסקת בהבנת תהליכי מחשבה: חישה, תפישה, קשב, זיכרון, פתרון בעיות ועוד. מטרת הקורס היא להקנות לתלמיד היכרות עם תיאוריות קוגניטיביות מרכזיות, סכמות תפישתיות, מערכות קשב ועוד. הקורס בפסיכולוגיה קוגניטיבית א׳ יתמקד בחשיפה לעקרונות הבסיס של התחום, הגדרת תחומי העיסוק של הפסיכולוגיה הקוגניטיבית, מערכות חישה ותפישה, ומערכות קשב. במהלך הסמסטר נבין כיצד תפקודים קוגניטיביים אלו משפיעים על הצורה שבה חווה האדם את העולם ועל הפער שבין המציאות האובייקטיבית והסובייקטיבית וכתוצאה מכך משפיע על תהליכי קבלת החלטות.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 242151 ד"ר זיו ארדי א' 10:00-11:30

  פסיכולוגיה קוגניטיבית ב'
  הפסיכולוגיה הקוגניטיבית עוסקת בהבנת תהליכי חשיבה, כגון, תפישה, קשב, זיכרון, פתרון בעיות, קבלת החלטות ועוד. קורס זה הוא מבוא לתחום העשיר והמרתק של הפסיכולוגיה הקוגניטיבית. מטרת הקורס היא להקנות לסטודנט היכרות עם תיאוריות קוגניטיביות מרכזיות, סכמות תפישתיות ומערכות הזיכרון. במהלך הסמסטר השני של הקורס, יושם זרקור על הזיכרון האנושי ומאפייניו. בתוך כך, נעמיק בלמידה על מערכות הזיכרון השונות (כגון, זיכרון חושי, קצר וארוך טווח), ועל הדרכים שהן באות לידי ביטוי במסגרת המחקר הפסיכולוגי ובחיי היום-יום.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 242161 ד"ר אלכסנדר מנביץ א' 08:00-09:30

  SPSS
  הקניית ידע ומיומנויות בתוכנת SPSS
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 272091 ד"ר אוקסנה ניר
  תרגיל
  ב' שרון בן דוד/ליאת אביטל ד' 14:00-15:30

   

  פרו סמינר לבחירה

  למידה וזיכרון
  האם יש 256 סוגי זיכרון שונים? קורס זה נועד להקנות ידע אודות יכולות למידה שונות וסוגים שונים של זיכרון. נלמד את התהליכים שהמידע עובר מרגע רכישתו ועד לשליפה לו מזיכרון ארוך-טווח, ונכיר את הבסיס המוחי של תהליכי למידה וזיכרון.
  כיוון שהקורס הינו פרו-סמינר, המטרה תהיה להציע כיצד לחקור שאלה הקשורה ללמידה וזיכרון ולכתוב עבודה קצרה בפורמט של הצעת מחקר. הצעת המחקר תכלול סקירת ספרות של הרקע התיאורטי הרלוונטי, יצירת השערת מחקר, תיאור ניסוי או שיטה שנועדה לבחון את שאלת המחקר, ודיון בתוצאות אפשריות. המחקר עצמו לא ייושם בפועל, ולפיכך ניתן להציע רעיונות מחקר דמיוניים ומוזרים, כל עוד הם עומדים במסגרת המתודולוגית האקדמית.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 240391 טרם נקבע א' 12:00-13:30

  יישום אסטרטגיות ניהול עצמי לקידום איכות חיים
  בקורס זה הסטודנטים יחשפו להסברים פסיכולוגים והתנהגותיים של שליטה עצמית, אימפולסיביות וניהול עצמי. שליטה עצמית וניהול עצמי הינן מיומנויות הנדרשות מכל אדם על מנת שיוכל להשתלב בחברה באופן תקין. מחקרים בתחום הניהול העצמי ידונו ואסטרטגיות כגון מעקב עצמי, הצבת מטרות אישיות ולמידה עצמית יוצגו בפני הסטודנטים על מנת שיוכלו לפתח וליישם תוכניות ניהול עצמי באופן אישי ולאחרים. בסוף הקורס הסטודנטים יפתחו ויישמו תוכנית אישית של ניהול עצמי לשיפור תחום אחד בחייהם.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ס' / 60
  ב' 240201 ד"ר אליען אלחדף א' 12:00-13:30

  סדנאות לבחירה

  הערכה פסיכולוגית
  בקורס יחשפו הסטודנטים לעקרונות ובסיסי ההערכה הפסיכולוגית על אפשרויותיה ומגבלותיה. בנוסף יכלול הקורס הכרות בסיסית עם כלים המשמשים להערכה פסיכולוגית. בין הנושאים הנלמדים בקורס: מהי הערכה פסיכולוגית, בירור הפניה, יצירת תמונת רקע, עבודת הפסיכולוג בתהליך ההערכה הפסיכולוגית.
  2 ש"ס /2 נ"ז / ס' / 60
  א'242478 ד"ר זיו ארדי א' 16:00-17:30

  מיומנות של יעוץ פרטני ומערכתי במערכת החינוך
  מטרת הסדנא להכיר את תפקיד הייעוץ החינוכי כפי שבא לידי ביטוי במערכת החינוכית. לתפקיד זה פן ייעוצי פרטני וכן פן מערכתי. במסגרת הסדנא נלמד פרקטיקות אלו בהתאם למצבים השונים בבית הספר.
  2 ש"ס /2 נ"ז / ס' / 60
  א' 242418 ד"ר תגריד זועבי א' 16:00-17:30

   

  קורסי חובה- שנה ג'

  התנהגות ארגונית א+ב
  הקורס יעסוק במגוון נושאים תיאורטיים ויישומיים ברמת המאקרו והמיקרו בארגונים, החל מסקירה היסטורית של תחום הארגונים ושל התיאוריות הקלאסיות והמודרניות בתורת הארגון, דרך נושאים מרכזיים בהבנת התופעה הארגונית ביניהם מבנה ארגוני, מדרג סמכויות, בידול וכילול, מרכוז וביזור, הארגון והסביבה, ולבסוף יעסוק במישור התרבותי בארגון. במסגרת רמת הפרט נעסוק ביסודות להתנהגות הפרט, הנעת עובדים, תהליכי תפיסה וקבלת החלטות והיבטים רגשיים בארגונים. במסגרת רמת הקבוצה, ילמדו היסודות בהתנהגות קבוצתית ותהליכי מנהיגות. הקורס יקנה ידע, הבנה וכלים לניתוח אירועים ארגוניים.
  4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60
  א' 243011 ד"ר ריקי גליה א' 12:00-13:30
  ב' 243021 ד"ר ריקי גליה א' 12:00-13:30

  פסיכולוגיה אבנורמאלית א+ב
  מטרת הקורס לערוך לסטודנט הכרות ראשונית עם מאפייני הפסיכופתולוגיה הנפשית ועם קבוצת ההפרעות המרכזיות. הקורס יתמקד במאפייניהן של ההפרעות הנפשיות, הסיבות והתהליכים שבבסיסן, הדינאמיקה המפעילה אותן, ודרכי הטיפול השונות המיושמות.
  4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60
  א' 243031 ד"ר יפעת לוי א' 10:00-11:30
  ב' 243041 ד"ר יפעת לוי ג' 12:00-13:30

  נוירופסיכולוגיה

  מטרת הקורס היא חשיפה להיבטים האנטומיים, הפיסיולוגיים והקוגניטיביים של תופעות נוירופסיכולוגיות. על מנת ללמוד על הקשר שבין תפקודיים נוירופסיכולוגיים לשלל תפקודיים הנתפסים לעיתים כמובנים מאליהם״ ננתח במהלך הקורס שלל תפקודים מנקודת המבט של חקר ההפרעות הנוירופסיכולוגיות. בין הנושאים עיקריים שידונו בקורס: אנטומיה מוחית פונקציונלית, פלסטיות מוחית, מנגנוניים מוחיים של שפה, הפרעות נוירופסיכולוגיות בתחום התפישה, הקשב והמודעות, הקוגניציה החברתית ועוד

  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 243951 ד"ר זיו ארדי ג" 14:00-15:30

  אובדן, שכול וחוסן נפשי: "…עד שהמוות (לא) יפריד בינינו"
  "יגון הוא המחיר שאנו משלמים עבור אהבה". המילים המרגשות הללו מפי המלכה אליזבת השנייה שהוקדשו למשפחות השכולות של אירועי ה 11 בספטמבר, מהוות הלכה למעשה את מהות סוגיית האובדן והשכול. הקורס הנוכחי יתמקד בסוגייה זו מתוך נקודות מבט תיאורטיות, מחקריות וקליניות. במהלכו, תתקיים סקירה היסטורית של התפתחות התחום, ותהא התייחסות, בין היתר, לתרומותיהם של פרויד, לינדמן, קובלר-רוס ובולבי. בהמשך לכך, יוצגו גישות עדכניות, וזאת תוך שימת דגש על המודל הדו-מסלולי לאובדן ושכול, מודל התהליך הדואלי של ההתמודדות עם שכול ופרדיגמת "הקשרים המתמשכים". לאחר מכן, יתנהל דיון בתובנות המבוססות על גישות מרכזיות להערכה והתערבות קלינית (כגון, גישות פסיכו-דינאמיות, קוגניטיביות-התנהגותיות ורגישות תרבותית), כמו גם, אסטרטגיות ספציפיות הנמצאות בשימוש רווח בתחום (כתיבת מכתבים למת, טכניקת הכיסא הריק וכד'). במהלך הקורס, תקודם חשיבה ביקורתית וננסה לענות יחדיו על שאלות מהותיות הרלוונטיות לסוגיה שעל הפרק, כגון, האם קיימת דרך "נכונה" להתאבל? מהו הקשר בין טראומה לאובדן? מה עשויות להיות ההשלכות של מתן אבחנה פסיכיאטרית לאנשים המתמודדים עם יגון "פתולוגי"? וכן הלאה
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 243951 ד"ר אלכסנדר מנביץ א' 16:00-17:30

   

  פסיכופתולוגיה התפתחותית
  הקורס יסקור מגוון רחב של הפרעות פסיכיאטריות האופייניות לילדים, ואת המחקרים הרלוונטיים אליהן. בנוסף יינתן דגש למושגי מפתח כגון גורמי סיכון ועמידות, כמו גם למנבאים מוקדמים של פתולוגיה. החלק הראשון של הקורס יעסוק בעיקר בגורמי סיכון וחוסן מפני פסיכופתולוגיה ובדיון ביקורתי באבחנה של פסיכותולוגיה. בחלק השני נעסוק בהפרעות המרכזיות האופייניות לגיל הילדות וההתבגרות.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 243951 ד"ר שועאע עסל- זריק ג' 14:00-15:30

  סמינרים מחקריים לבחירה (1/2)

  השפעת סגנון האקולטורציה של ההורים על מצבם הרגשי של הילדים בקרב בני מיעוטים
  משתנה האקולטורציה (תרבות) מתייחס לתהליך החברתי בו הפרט המשתייך למיעוט אתני רוכש ומסגל לעצמו את התרבות והערכים של קבוצת הרוב האתני כתוצאה ממגע ביניהן. במסגרת הסמינריון ייחשפו הסטודנטים להגדרות הרחבות של משתנה התרבות תוך התייחסות לאוכלוסיות מיעוט אתניות שונות. ובהמשך מסגרת הסמינריון ננסה יחד להבין את השפעת סגנון האקולטורציה של ההורים (בני מיעוט דור ראשון) על מצבם הרגשי של ילדיהם ואף סגנון האקולטורציה שלהם כדור שני.
  4 ש"ס / 6 נ"ז / ס' / 60
  א' 243276 ד"ר שועאע עסל- זריק ג' 12:00-13:30
  ב' 243276 ד"ר שועאע עסל- זריק ג' 10:00-11:30

  השפעה של גורמי אישיות על תהליכים קוגניטיביים
  כל אחד ואחת מאתנו מבצע במהלך חייו אינספור החלטות במגוון תחומים. היכן אלמד, עם מי אתחתן, האם אני שומר על מרחק מן הרכב לפני, האם כדאי לי לקבל את העבודה, האם לעזור לאחר להתכונן למבחן וכדומה. החלטות אלו משלבות היבטים תפיסתיים, קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים. כיום אנחנו יודעים כי בני אדם מגלים באופן עקבי הטיות קוגניטיביות ותפיסתיות בתהליך קבלת ההחלטה, וכי בני אדם לא מתנהגים תמיד באופן רציונלי שאולי היינו מצפים. למשל, מן ההיבט של לקיחת סיכונים נמצא כי בני אדם לוקחים סיכונים מיותרים לפעמים אך לא מעזים מספיק בפעמים אחרות. שאלה מעניינת וחשובה בתחום של קבלת החלטות נוגעת בהבדלים בין אישיים בתהליכים ובהטיות הללו, וביכולת שלנו לנבא אותם. לדוגמא, האם אדם המגלה הטיה בתחום אחד (למשל כלכלי) יגלה הטיה דומה בתחום אחר (למשל חברתי)? האם למשתני רקע או לתכונות אישיותיות שונות יש יכולת לנבא הבדלים בין אישיים בהטיות קוגניטיביות? בסמינר המחקר תתבקש/י לחקור שאלות אלו תוך דגש על נושא ההבדלים האישיים בתהליכי קבלת ההחלטות בתחומים השונים.
  4 ש"ס / 6 נ"ז / ס' / 60
  א' 243236 ד"ר טל סלע ג' 10:00-11:30
  ב' 243236 ד"ר טל סלע ג' 10:00-11:30

  סמינרים עיוניים לבחירה (1/2)
  "להתאבל עליו בעודו בחיים": אובדנים שאינם כתוצאה ממוות
  ההגדרה המקצועית למושג "שכול" הינה: "לשלול דבר מה", או "לקחת רכוש משמעותי או הכרחי ממישהו, בדרך כלל באמצעות כח הזרוע", וזאת כפי שמופיעה במילון מרים-וובסטר. אולם, על אף ההגדרה הרחבה ואופייה הכוללני – שכול, אבל ויגון עודם מזוהים כמושגים המתארים את התגובה למותו הממשי של אדם קרוב. בשנים האחרונות, הולכת וגוברת ההבנה כי גם אירועים משני-חיים שאינם כרוכים בהכרח במוות, עשויים להותיר אנשים שכולים ממערכת היחסים עם האחר המשמעותי. הללו עשויים לנבוע ממצבים רפואיים שונים שהינם מתמשכים מטבעם ולא מאפשרים סגירת מעגל נאותה, כגון, דמנציה, פגיעת ראש חבלתית, שבץ, הפרעות מתמשכות בהכרה וסכיזופרניה. למעשה, מדובר במצבים בהם האדם השתנה באופן מהותי ואינו עוד כפי שהיה בעבר בטרם המחלה. יתר על כן, ישנם אובדנים המהווים תמונת-ראי של אלו שתוארו לעיל, כך שהאדם עשוי אמנם להיות "נוכח" במישור הפסיכולוגי, אך "נעדר" במישור הפיזי. גירושים, חטיפה ושבי במלחמה הן דוגמאות המייצגות אובדנים מהסוג האחרון. במהלך הקורס הסטודנטים/ות יחשפו לספרות המקצועית המתמקדת באובדנים שאינם כתוצאה ממוות במסגרת מתן הרצאות פרונטליות לצד מפגשי הנחיה אישיים וקבוצתיים. הקורס הינו סמינר עיוני, ולפיכך, המטרה היא כתיבת עבודת גמר המתבססת על כתיבת הצעת מחקר, וזאת תוך הקניית ידע וכללים לכתיבה אקדמית. הצעת המחקר תכלול: גיבוש נושא ורציונל מחקרי, כתיבת סקירת ספרות עדכנית, ניסוח שאלת מחקר והשערות, ולבסוף, תכנון מתודולוגיה (משתני המחקר, אוכלוסייה, כלים והליך).
  4 ש"ס / 6 נ"ז / ס' / 60
  א' 243426 ד"ר אלכסנדר מנביץ א' 18:00-19:30
  ב' 243426 ד"ר אלכסנדר מנביץ א' 10:00-11:30

  אוכל ורגשות
  היחסים וההשפעות ההדדיות בין אוכל, אכילה ורגשות הם תחום מחקר חדש ודינמי אשר זוכה בשנים האחרונות לתשומת לב רבה מחוקרי ההתנהגות האנושית. ראשיתו של הנסיון להבין את המרכיב הרגשי והרגשות במפגש ביננו לבין האוכל שאנו אוכלים (ולא אוכלים) היה בספרות המחקרית שעסקה בהשמנת יתר (אוביסיטי). אך עם הזמן נוספו כיווני מחקר רבים העוסקים במנעד הרחב של המימד הרגשי של אוכל, ההבטים הרגשיים של אכילה והתחושות שאוכל ואכילה מייצרים אצלנו. בסמינר זה נכיר את התיאוריות המרכזיות הנוכחיות העוסקות באוכל ורגשות ונעסוק במתודולוגיות מחקריות איכותיות לבחינת תופעות אלה. במסגרת הקורס נכיר בתחילה את האוכל כמרחב מחקרי, נציג את התיאוריות העיקריות שבוחנות את הקשר בינו לרגשות ושיטות מחקר איכותיות שתסייענה לנו לחקור סוגיות אלה. תשומת לב רבה תיוחד לתהליך כתיבת העבודה המחקרית ולעקרונות הכתיבה האקדמיים ובמסגרת זו נלמד יחד כיצד כותבים את המבוא, כיצד מלקטים ספרות מחקרית רלוונטית ומנסחים שאלת ונושא מחקר וכיצד מגישים עבודה סמינריונית. לפיכך מעבר לדיון בנושא המרכזי של הקורס מטרתו המרכזית של הקורס היא כתיבת סמינריון איכותי והתמקצעות בכלים ובכללים לכתיבה אקדמית.
  4 ש"ס / 6 נ"ז / ש' / 60
  ש' 243436 פרופ' נמרוד לוז ג' 16:00-17:30

  קורסי בחירה שנה ב/ג

  "מעמקי נפש": מבוא לתיאוריות פסיכודינאמיות
  מטרת הקורס הינה לספק עבור הסטודנטים אשנב לעולמה המרתק של הפסיכואנליזה, וההתפתחויות התיאורטיות, הקליניות והמחקריות שחלו בה במרוצת השנים. מדובר בקורס ייחודי, במהלכו, הסטודנטים יחשפו לגישות המרכזיות בפסיכואנליזה, כגון, גישת הדחף, פסיכולוגיית האגו, תיאוריות יחסי אובייקט, התפתחות העצמי, הגישה האינטר-סובייקטיבית וכן הלאה.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 240381 ד"ר אלכסנדר מנביץ א' 16:00-17:30

  התנסות מעשית (לשנה ג')
  מטרת הקורס הינה שילוב סטודנטים במקומות התנסות, העובדים עם אוכלוסיות בעלות קשיים שונים כדי להקנות להם התנסות מעמיקה באחד התחומים של מדעי ההתנהגות, כל זאת תוך הדרכה מעשית בשטח. הקורס נועד לאפשר לסטודנט להטמיע את הידע התיאורטי הנלמד בקורסים שונים בהתנסות בשטח, לאפשר הכרות אישית קרובה עם המסגרות שבהן מועסקים אנשי מקצוע מתחום מדעי ההתנהגות ולאפשר היכרות עם תחומים שונים: הטיפולי, החינוכי והמניעתי, תוך התמודדות עם דילמות הקשורות בתחומים אלו. הקורס אינו מהווה הכשרה מעשית, אלא ניתן לראותו במתכונת של לימודי שדה. עם זאת, הקורס יכול לספק הזדמנות להתפתחות אישית ומקצועית של הסטודנטים. הקורס עשוי גם לתרום רבות לסטודנטים המתכננים להמשיך את לימודיהם לתואר שני, או לעסוק בעבודה בתחום זה. במסגרת הקורס נחשפים הסטודנטים לאוכלוסייה ולצרכיה, לומדים להכיר בצרכיו של האחר, להשקיע בו ולתרום לו מעצמם.
  4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60
  ש' 243075 ד"ר זיו ארדי א' 14:00-15:30

   

  התנסות מעשית-הדרכה קבוצתית
  2 ש"ס / 0 נ"ז / ת' / 60
  ש' 240381 טרם נקבע א' 08:00-08:45 או 09:00-09:45

  "כיוון דרך": תכנית מצטיינים של המחלקה למדעי ההתנהגות (לשנה ב')
  תכנית המצטיינים המחלקתית "כיוון דרך" נפרסת לאורך השנה השנייה והשלישית ללימודים וכוללת השתתפות בקורס זה*, לצד ביצוע סמינר מחקר בשנה ג' בליווי והנחיית אחד ממרצי המחלקה. תכנית זו מיועדת לסטודנטים מצטיינים אשר ברצונם להמשיך לתארים מתקדמים במגוון נושאים ו/או המשך התפתחות מקצועית בתחומים הרלוונטיים למדעי ההתנהגות. מטרות הקורס: 1. מתן תשתית והכנה לסטודנטים מצטיינים ובעלי יכולת גבוהה לקראת ביצוע סמינר מחקר שיתקיים בשנה ג', בליווי חוקרי המחלקה. לשם כך, במהלך הקורס, מרצי המחלקה יציגו את מחקריהם על מנת שהסטודנטים בקורס יוכלו להתוודע לרציונל המחקר של כל חוקר ולהיבטים התיאורטיים והמתודולוגיים של המחקר. כל סטודנט יוכל להבין איזה מחקר רלוונטי עבורו וכיצד ניתן להשתלב במחקר**. 2. בנוסף, מטרת הקורס היא לחשוף את הסטודנטים המצטיינים לסוגיות בולטות הקשורות לתחומי המחקר והמתודולוגיה במדעי ההתנהגות במאה ה-21, ולהקנות להם ידע, חשיבה ביקורתית וכלים שימושיים נוספים לטובת השתלבותם בעבודה מחקרית בשנה ג' ולהמשך בתארים מתקדמים. דגש מיוחד יינתן להגברת המיומנויות האקדמיות של הסטודנטים (מיומנויות מחקריות וסטטיסטיות, קריאה וכתיבה מדעית). לשם כך, במהלך הקורס, ישתתפו הסטודנטים בסדנת מחקר מתקדמת הנוגעת בהיבטים שונים של מחקר ומתודולוגיה ויתבקשו להגיש תרגילים העוסקים בחשיבה ביקורתית בתחומים שונים (כתיבת דו"ח מחקר על מאמר אמפירי, קריאת דו"ח מחקר של עמיתים – ביקורת עמיתים). בנוסף, הסטודנטים ישתתפו בדיבייט מדעי שיערך סביב תחום תוכן אקדמי-מדעי. 3. מטרה נוספת של הקורס היא לאפשר לסטודנטים מרחב למחקר אישי וחשיבה אודות זהותם כאנשי מחקר וטיפול מתוך נקודת מבט אישית ורפלקטיבית. לשם כך, במהלך הקורס, במהלך הקורס ישתתפו הסטודנטים במספר סדנאות המיועדות לקידומם האישי כגון: ניהול דיבייט, מנהיגות וניהול קונפליקטים וגישור.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 240011 ד"ר טל סלע א' 16:00-17:30

  פסיכולוגיה חיובית
  תפיסת האושר והשאיפה לאושר מעסיקות את בני האדם משחר התרבות. בעוד שגישות מסורתיות בפסיכולוגיה התרכזו בפתולוגיה הנפשית ובשיפור החולשות האנושיות, הפסיכולוגיה החיובית – הצומחת מגישות הומניסטיות של הפסיכולוגיה – מדגישה את השימוש בכוחותיו הבריאים ובחזקותיו של האדם המעצימים את תפקודו ורווחתו. גישה זו בוחנת נושאים דוגמת צמיחה, הגשמה, אהבה, דימוי עצמי, אינטליגנציה רגשית, מודעות ויצירתיות. בקורס ייסקרו התיאוריות המרכזיות וממצאי המחקר העדכניים בתחום, תוך שימת דגש להשלכותיהם בשדה הטיפול הפסיכולוגי ובקידום הצמיחה האישית. בנוסף, הסטודנטים יתנסו לאורך הקורס בתרגול עצמי של טכניקות המושתתות על עקרונות הטיפול ההומניסטי והפסיכולוגיה החיובית.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 0240051-00 ד"ר לוי יפעת ג' 08:30-10:00-11:30

  מוח, קוגניציה ורגש
  תהליכי חשיבה ותפקודיים רגשיים קשורים זה בזה בצורה אדוקה. מטרת הקורס הינה להקנות גוף משמעותי של ידע בנוגע למנגנוניים המוחיים העומדים בבסיס הקשר שבין תהליכים קוגניטיביים ומצבים אפקטיביים. זאת על מנת להבין את כיצד רגש משפיע על תהליכי חשיבה והתנהגות במהלך היומיום וכיצד יכולים תהלכי חשיבה להשפיע על מצבו הרגשי של האדם. במהלך הקורס נתמקד בין השאר בנושאים כגון: הבסיס המוחי של התנהגות חברתית, תהליכי בקרה קוגניטיביים, וויסות רגשות ועוד.
  2 ש"ס /2 נ"ז / ש' / 60
  א' 242412 ד"ר זיו ארדי מקוון אסינכרוני

  מוח והתנהגות
  הקורס נועד להעניק ידע נרחב אודות מבנה המוח ותפקודו, בדגש על הבנת הקשר בין פעילות של אזורים שונים במוח לבין התנהגויות ותהליכים קוגניטיביים ורגשיים שונים. מטרת הקורס היא להקנות ידע לגבי מבנה המוח ותפקודו, הן במצב התקין והבריא, והן במצבי חבלה, מחלות נוירולוגיות ומחלות פסיכיאטריות.
  2 ש"ס /2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 242412 טרפ נקבע א' 10:00-11:30

  סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות (לשנה ב')

  הקורס סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות מיועד לסטודנטים בשנה ב' המתעדים המשך לימודים לתארים מתקדמים וסטודנטים המגלים עניין בסטטיסטיקה ושיטות מחקר. הקורס יקנה ידע תאורטי ומעשי על שיטות מחקר מתקדמות במדעי החברה לצד לימוד שיטות סטטיסטיות מתקדמות. הנושאים העיקריים בקורס יכללו לימוד של מערכי מחקר ניסויים מתקדמים לצד הקניית ידע בסטטיסטיקה היסקית בסיסית ומתקדמת (בדיקת השערות וטעויות הסקה, אמידה סטטיסטית, מבחני T, F, חי-בריבוע, מערכי מחקר פקטוריאליים, ANOVA חד ודו-גורמי, מדידות חוזרות, חישוב גדלי אפקט ועוצמה סטטיסטית). בנוסף לכך, יילמדו מודלי רגרסיה פשוטה ומרובה (הנחות הרגרסיה, מתאם חלקי, משתני דמי, אינטראקציות במודלי רגרסיה). עם סיום הקורס בהצלחה יוכל הסטודנט לתכנן מחקרים הכוללים מערכי מחקר מורכבים ולנתח את תוצאותיהם, לבדוק השערות על פרמטרים שונים, לנתח נתונים באמצעות SPSS בכדי להתמודד עם שאלות מחקר שונות ומודלים סטטיסטיים, לחזות ולנבא תוצאות על סמך מודלים שונים ולכתוב דו"ח מחקר הכולל פרק תוצאות הנשען על מודלים סטטיסטיים מתקדמים.
  לימודי קדם: מבוא לסטטיסטיקה א' וב' (ציון 90 ומעלה), שיטות מחקר א' או קורס מקביל, SPSS

  2 ש"ס/ 2 נ"ז/ ש'/60
  ב' 0274051 ד"ר סלע טל א' 12:00-13:30