מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

  מטרת הלימודים

  מטרת תוכנית הלימודים נועדה לייצר תשתית רחבה של ידע לצד התנסויות מעשיות הנוגעת בצורה ישירה לליבת העיסוק של מקצועות העזרה בכלל ופסיכולוגיה בפרט. במהלך הלימודים לתואר ראשון רוכשים הסטודנטים כלים מגוונים אשר ישמשו אותם בהמשך דרכם המקצועית ויסללו את דרכם ללימודי ההמשך באחד מאפיקי הפרופסיה המקצועית על שלל ההתמחויות השונות בפסיכולוגיה (פסיכולוגיה קלינית, פסיכולוגיה חינוכית, פסיכולוגיה התפתחותית, חברתית, קוגניטיבית או פסיכולוגיה מחקרית ומדעי המוח). הלימודים במחלקה מספקים לסטודנטים מגוון רחב של התנסויות בשדה לצד דגש על פיתוח יכולת לביצוע מחקר פסיכולוגי ולימוד של כלים מתודולוגיים רלוונטיים אשר מהווים קרש קפיצה משמעותי לקראת הקבלה ללימודים מתקדמים בפסיכולוגיה והשתלבות במחקר מדעי בענפי הפסיכולוגיה השונים.

  תוכנית הלימודים החד חוגית במחלקה מאפשרת העמקה באשכולות נבחרים מעולמות הפסיכולוגיה אשר מאפשרים לסטודנטים לרכוש גוף ידע משמעותי בתחומי העניין שלהם ומאפשרים התמקצעות בכל אחד מהאשכולות. כל אשכול מורכב מקורסי ליבה וקורסי חובה. הלימודים בכל אשכול פרוסים לאורך התואר הראשון. את התוכנית מלווים אנשי סגל בכירים המעניקים יחס וליווי אישי של הסטודנטים לאורך כל תקופת התואר הראשון. התואר הנכון לכל מי שחולם לעסוק בנפש ובהתנהגות האדם.

  מבנה תכנית הלימודים

  התכנית בנויה מ-120 נקודות זכות (נ"ז), התכנית כוללת: קורסי ליבה בפסיכולוגיה, קורסים מתודולוגיים, קורסי בחירה, סמינריונים, התנסות מעשית.  
  *במהלך הלימודים ובכפוף לשיקול דעת המחלקה אחד מקורסי הליבה יילמד בשפה האנגלית.

  דגשים חשובים

  תנאי מעבר משנה לשנה הוא עמידה בציון ממוצע של 65.
  קבלת התואר בסיומן של שלוש שנים  מותנית בציון ממוצע העומד על לא פחות מ- 65 .
  בממוצע נמוך מזה לא ניתן יהיה להשלים את התואר.

  על הסטודנט להגיע לרמת "פטור" באנגלית עד סוף שנה ב'. במידה ולא עמד בדרישה זו ילמד בשנה ג' אנגלית בלבד, עד להגעה לרמת פטור, לאחר מכן יוכל להמשיך את לימודיו במחלקה.

  קורסי הכשרה וקורסי תוכן בשפה האנגלית

  על כל הסטודנטים ללמוד במהלך לימודיהם לתואר הראשון לפחות שני קורסים בשפה האנגלית. בדרישה זו יכולים להיכלל: קורסי הכשרה ללמידת השפה במסגרת היחידה לאנגלית  (בהתאם לרמת הסיווג באנגלית של הסטודנט בתחילת לימודיו) ו/או קורסי תוכן אקדמיים הנלמדים באנגלית והנכללים בתכנית הלימודים הרגילה של הסטודנט.

  קורסי תוכן אשר יינתנו בשפה האנגלית יזכו בנקודות זכות לתואר.

  דירוג רמות האנגלית ההתחלתיות והיקף קורסי התוכן הנדרשים בשפה האנגלית לפי רמת האנגלית ההתחלתית:
  אנגלית טרום בסיסי א'
  אנגלית טרום בסיסי ב'
  אנגלית בסיסי
  אנגלית מתקדמים א'
  כל הנ"ל פוטרים את הסטודנט מלימוד קורסי תוכן בשפה האנגלית.

  אנגלית מתקדמים ב' – על הסטודנט ללמוד קורס תוכן אחד בהיקף של 2 נ"ז בשפה האנגלית
  פטור באנגלית – על הסטודנט ללמוד שני קורסי תוכן בהיקף של 4 נ"ז בשפה האנגלית

   

  סגל המחלקה

  סגל ליבתי פסיכולוגיה

  ראש המחלקה
  ד"ר ארדי זיו

  חברי סגל במחלקה
  פרופ' רולידר עמוס, ד"ר אלחדף אליען, ד"ר גליה ריקי, ד"ר לוי יפעת, ד"ר מנביץ אלכסנדר, ד"ר סלע טל, ד"ר עסל-זריק שועאע

  חברי סגל במכללה
  פרופ' לוז נמרוד, ד"ר חגי חיים, ד"ר ניר אוקסנה,

  מורים מן החוץ
  גב' בהט קרן, גב' בן דוד שרון, גב' גלמן נעמה, גב' צור זהר

  מרכזת המחלקה

  גב' עידו הגר
  טל': 04-6653803
  פקס: 077-5653724

  שעות קבלה: ימים א'-ה' 13:30-15:00, 09:30-12:00

  Email: hagar@kinneret.ac.il

  מיקום המחלקה: בניין בית הספר להנדסה ע"ש אחי רכוב, הפקולטה למדעי החברה והרוח

  תכנית הלימודים לתואר במדעי ההתנהגות BA in Behavioral Sciences למתחילים לימודיהם בתשפ"ד

  שנה א׳

  שנה שם הקורס סמס'/שנתי  ש"ס הרצאה ש"ס תרגיל נ"ז
  א סטטיסטיקה לפסיכולוגים א' סמסט' 2 1 3
  סטטיסטיקה לפסיכולוגים ב' סמסט' 2 1 3
  מבוא לפסיכולוגיה א' סמסט' 2 1 3
  מבוא לפסיכולוגיה ב' סמסט' 2 1 3
  מבוא לסוציולוגיה א סמסט' 2 2
  מבוא לסוציולוגיה ב' סמסט' 2 2
  פסיכולוגיה התפתחותית א' סמסט' 2 1 3
  פסיכולוגיה התפתחותית ב' סמסט' 2 1 3
  יסודות ביולוגיים של התנהגות א' סמסט' 2 1 3
  יסודות ביולוגיים של התנהגות ב' סמסט' 2 1 3
  קריאה וכתיבה אקדמית סמסט' 2 2
  עיבוד נתונים ממוחשב במחקר פסיכולוגי  (SPSS) סמסט' 2 2
  יישומי מחשב סמסט' 2 2
  עקרונות יסוד בניתוח התנהגות אנוש שנתי 4 4
  פסיכולוגיה רגישת תרבות סמסט' 2 2
  סה"כ שנה א' 32 8 4

  שנה ב׳

  שנה שם הקורס סמס'/שנתי ש"ס הרצאה ש"ס תרגיל נ"ז
  ב פסיכולוגייה ניסויית שנתי 4 2 6
  תיאוריות באישיות א' סמסט' 2 2
  תיאוריות באישיות ב' סמסט' 2 2
  שיטות מחקר איכותניות סמסט' 3 1 4
  סטטיסטיקה רב משתנית שנתי 4 2 6
  פסיכולוגיה קוגניטיבית א' סמסט' 2 2
  פסיכולוגיה קוגניטיבית ב' סמסט' 2 2
  פרו סמינר סמסט' 2 2
  פסיכולוגיה של הלמידה סמסט' 2 2
  קורסי בחירה כלליים סמסט' 4 4
  קורסי בחירה בפסיכולוגיה סמסט' 10 10
  סה"כ שנה ב' 37 5 42

  שנה ג׳

  שנה שם הקורס סמס'/שנתי  ש"ס הרצאה ש"ס תרגיל נ"ז
  ג מבוא למבחנים פסיכולוגים סמסט' 2 2
  פסיכולוגיה אבנורמלית א' סמסט' 2 2
  פסיכולוגיה אבנורמלית ב' סמסט' 2 2
  נוירופסיכולוגיה סמסט' 2 2
  סמינר מחקרי שנתי 4 6
  סמינר עיוני שנתי 4 6
  קורסי בחירה בפסיכולוגיה סמסט' 10 10
  קורס בחירה כללי סמסט' 4 4
  פסיכולוגיה חברתית א' סמסט' 2 2
  פסיכולוגיה חברתית ב' סמסט' 2 2
  סה"כ שנה ג' 87 0 38
  סה"כ נ"ז לתואר 120

   

  שנה שם הקורס סמס'/שנתי  ש"ס הרצאה ש"ס תרגיל נ"ז
  קורסי בחירה

  בתכנית הלימודים

  פסיכולוגיה חיובית סמסט' 2 2
  פרקטיקום שנתי 4 4
  פסיכוגריאטריה סמסט' 2 2
  מוח קוגניציה ורגש סמסט' 2 2
  התפתחות נורמלית ואבנורמלית סמסט' 2 2
  עבודה פסיכולוגית במערכות חינוך סמסט' 2 2
  היבטים קוגניטיביים ותפיסתיים בתהליכי קבלת החלטות סמסט' 2 2
  פגיעות וחוסן סמסט' 2 2
  אובדן ושכול סמסט' 2 2
  תהליכים פסיכולוגים בהורות סמסט' 2 2
  מחשבות סוציולוגיות בעידן נאו ליברלי סמסטר 2 2
  הבסיס הפסיכולוגי של קשיבות סמסט' 2 2
  דינמיקה קבוצתית סמסט' 2 2
  פסיכולוגיה של יצירתיות סמסט' 2 2
  מדעי הנתונים סמסט' 2 2
  התנהגות ארגונית סמסט' 2 2
  פרקים נבחרים באנתרופולוגיה סמסט' 2 2
  מחקר מודרך שנתי 2 2
  מוח ושפה סמסט' 2 2
  קורס בחירה בניתוח התנהגות סמסט' 2 2
  תוכנית מצטיינים מחלקתית סמסט' 2 2

   

  *** ייתכנו שינויים בקורסי הבחירה

   

  קורסי חובה- שנה א'

  סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'

  מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים ידע בסיסי בסטטיסטיקה והסתברות. הנושאים העיקריים שילמדו הינם: מושגים בסיסיים בהסתברות ובקומבינטוריקה (מרחב מדגם, הסתברות מאורעות, חיתוך ואיחוד מאורעות, הסתברות מותנה, תלות בין משתנים, משפט בייס, פרמוטציות, קומבינציות, סדרות). בנוסף נלמד אודות הגדרת משתנים וסיווגם לסולמות מדידה ועל סטטיסטיקה תיאורית (חישוב מדדי מרכז, מדדי פיזור, מדדי מיקום יחסי), הבנת משמעותם של המדדים השונים ואופן הצגת נתונים בצורה גרפית. בנוסף, נלמד על תכונותיה של ההתפלגות הנורמלית, ציוני תקן ושימושים רלוונטיים בסטטיסטיקה.

  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 0201131 ד"ר טל סלע ג' 12:00-13:30

  סטטיסטיקה לפסיכולוגים א' – תרגיל
  1 ש"ס / 1 נ"ז / ת' / 60
  א' 0201152 גב' שרון בן- דוד א' 14:00-14:45 או 15:00-15:45

   

  סטטיסטיקה לפסיכולוגים ב'
  קורס זה מהווה המשך לקורס "סטטיסטיקה לפסיכולוגים א" ומיועד לספק לסטודנט כלים שיאפשרו לו לנסח השערת מחקר לבצע ניתוח נתונים כמותיים שנאספו ממדגם ומשם להסיק מסקנות, ולהכלילם על האוכלוסייה. בהתאם, במהלך הקורס נעסוק במספר סוגיות עיקריות: סטטיסטיקה היסקית – ניסוח השערות, מבחן Z, אמידה נקודתית ורווח בר סמך, מבחן חי בריבוע לאי תלות ולאי התאמה, מבחני t (מדגם יחיד, מדגמים תלויים ובלתי תלויים),  ניתוח שונות חד גורמי, מתאם פירסון וספירמן ורגרסיה עם חזאי יחיד. בנוסף, נדון בסוגיות הקשורות להליך בדיקת ההשערות (עוצמה, טעויות הסקה מסוג ראשון/שני, השפעת גודל המדגם).

  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 0201141 ד"ר טל סלע א' 12:00-13:30

  סטטיסטיקה לפסיכולוגים ב' –תרגיל
  1 ש"ס / 1 נ"ז / ת' / 60
  ב' 0201162 גב' שרון בן דוד א' 16:00-16:45, 17:00-17:45

   

  מבוא לפסיכולוגיה א'
  הקורס מהווה את שער הכניסה אל העולם המגוון והמרתק של הפסיכולוגיה. בחלקו הראשון של הקורס יכיר הסטודנט את עולם הפסיכולוגיה על שני ענפיה המרכזיים (המחקרי והטיפולי) ואת הרעיונות, המושגים והדילמות המרכזיות המלוות אותם. בין הנושאים שילמדו בקורס זה הם: שיטות מחקר בפסיכולוגיה, פסיכולוגיה פיזיולוגית, תהליכים קוגניטיביים, פסיכולוגיה התפתחותית, אישיות, פסיכופתולוגיה, סוגיות במדידה והערכה ועוד.

  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60                                                                                                                        
  א' 0201051 ד"ר טל סלע ד' 14:00-15:30

   

  מבוא לפסיכולוגיה א'- תרגיל
  1 ש"ס / 1 נ"ז / ת'
  א' 0201072 גב' קרן בהט ג' 16:00-16:45, 17:00-17:45

   

  מבוא לפסיכולוגיה ב'
  קורס זה מהווה את שער הכניסה אל העולם המגוון והמרתק של הפסיכולוגיה. במהלך הסמסטר השני של הקורס, הסטודנטים ימשיכו להיחשף לתחומי הדעת המרכזיים בפסיכולוגיה, וזאת תוך שימת דגש על השדה הקליני. הנושאים המרכזיים שילמדו בקורס הינם: רבדיה השונים של התודעה; תהליכים מוטיבציוניים; רגש, עקה ובריאות; תיאוריות אישיות; פסיכופתולוגיה; וטיפול בהפרעות פסיכולוגיות.

  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60                                                                                                                         

  ב' 0201061 ד"ר אלכס מנביץ א' 14:00-15:30

  מבוא לפסיכולוגיה ב'
  1 ש"ס / 1 נ"ז / ת'
  ב' 0201082 גב' קרן בהט ג' 14:00-14:45, 15:00-15:45

  מבוא לסוציולוגיה א'+ב'
  מטרת הקורס היא להציג בפני הלומדים את הסוציולוגיה כעולם ידע מגוון, וכתחום של חשיבה, לימוד ומחקר. ומשכך מטרת הקורס היא להציג מושגי יסוד, פרספקטיבות תיאורטיות וכלי ניתוח בסיסיים בסוציולוגיה. בנוסף, בקורס נלמד  כיצד להסתכל על המציאות דרך פריזמה סוציולוגית, לנתחה דרך ההמשגה הסוציולוגית ולהתוודע למחקר הסוציולוגי הקלאסי והעכשווי.

  4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60                                                                                                                                   
  א' 0201171 ד"ר ריקי גליה א' 10:00-11:30
  ב' 0201181 ד"ר ריקי גליה א' 10:00-11:30

  פסיכולוגיה התפתחותית א'
  בקורס זה נלמדות תיאוריות העוסקות בהתפתחות החל מגיל הינקות עד ההתבגרות ושינוי במעגל החיים. בנוסף לכך, ילמדו תיאוריות מרכזיות העוסקות בהתפתחות קוגניטיבית, חברתית ורגשית. הנושאים הנלמדים מתייחסים להתפתחות של חשיבה, שפה, זהות מינית, התקשרות חברתית ורגשית, התנהגות פרו-חברתית ועוד.

  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60                                                                                                                         
  א' 0201091 ד"ר שועאע עסל- זריק ג' 14:00-15:30

  פסיכולוגיה התפתחותית א'- תרגיל
  1 ש"ס / 1 נ"ז / ת'
  א' 0201112 גב' נעמה גלמן א'  14:00-14:45 או 15:00-15:45

  פסיכולוגיה התפתחותית ב'
  מדובר בקורס המשך של "פסיכופתולוגיה התפתחותית א'". בקורס זה נמשיך ללמוד תיאוריות העוסקות בהתפתחות של גיל הילדות המוקדמת, הילדות המאוחרת וגיל ההתבגרות. בנוסף, בקורס ילמדו תיאוריות מרכזיות העוסקות בהתפתחות קוגניטיבית, חברתית ורגשית. הנושאים הנלמדים מתייחסים להתפתחות של חשיבה, שפה, זהות מינית, התקשרות חברתית ורגשית, התנהגות פרו-חברתית ועוד.

  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60                                                                                                                         
  ב' 0201101  ד"ר שועאע עסל- זריק ג' 12:00-13:30

  פסיכולוגיה התפתחותית ב'- תרגיל
  1 ש"ס / 1 נ"ז / ת'
  ב' 0201122 גב' נעמה גלמן א'  16:00-16:45 או 17:00-17:45

  יסודות ביולוגיים של התנהגות א'+ב'
  הקורס מתמקד בחקר המערכות הביולוגיות הנמצאות בבסיס התפקודים ההתנהגותיים, הקוגניטיביים והרגשיים של האדם ובחקר יחסי הגומלין בין תפקודים אלו מנקודת מבט ביולוגית. במסגרת הקורס נלמד על: מבנה מערכת העצבים ועל אבני הייסוד שלה החל מהרמה המולקולרית, התאית ועד לרמה המערכתית. נלמד כיצד נקלט מידע במערכת העצבים וכיצד הוא מעובד ונעשה בו שימוש על מנת להוציא לפועל התנהגות. על מנת להבין כיצד מנגנונים ביולוגיים מאפשרים למעשה את שלל התפקודים האנושיים נסקור במהלך השנה מגוון נושאים הכוללים בין השאר: גנטיקה, מבנה מערכת העצבים, תהליכי העברת מידע בתוך התא ובין תאים, המערכת ההורמונלית, מערכות מין, מערכות חישה, מנגנוני זיכרון, מערכות רגש, פסיכופרמקולוגיה ועוד. במהלך הקורס יחשפו הסטודנטים למגוון מודלים מחקריים השופכים ידע על המנגנונים הביולוגים העומדים בסיס תפקודים אלו ברמה האדפטיבית ובנוגע לגורמים לתפקוד פתולוגי.

  4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60                                                                                                                         
  א' 0201011 ד"ר זיו ארדי א' 12:00-13:30
  ב' 0201021 ד"ר זיו ארדי ד' 14:00-15:30


  יסודות ביולוגיים של התנהגות א'+ב'
  2 ש"ס /2 נ"ז / ת'
  א' 0201032 טרם נקבע ג' 16:00-16:45, 17:00-17:45
  ב' 0201042 טרם נקבע ג' 14:00-14:45, 15:00-15:45

  קריאה וכתיבה אקדמית
  קורס תשתית להכרת אופן החשיבה וכללי השיח הנהוגים בעולם האקדמי, תוך פיתוח חשיבה ביקורתית. הקורס יעסוק בהיכרות עם סוגים שונים של טקסטים אקדמיים וההבדל ביניהם לבין טקסטים אחרים, לימוד דרכים לקריאה יעילה של חיבורים אקדמיים, ביצוע נכון של אזכורים והפניות ביבליוגרפיות, רכישת מיומנויות יסוד בכתיבה של טקסטים אקדמיים והתמודדות עם כתיבת תשובות במבחנים.

  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 0201221 ד"ר חיים חגי ג' 16:00-17:30

   

  עיבוד נתונים ממוחשב במחקר פסיכולוגי (SPSS)
  מטרת הקורס היא לאפשר לסטודנטים רכישת ידע, הבנה ויישום של הכלים הבסיסיים הנחוצים לביצוע ניתוחים סטטיסטים והצגתם בצורה גרפית באמצעות תוכנת SPSS. הכרות עם התוכנה מהווה בסיס להמשך ההבנה של הכלים הסטטיסטיים העומדים לרשות החוקרים/ות בסביבה ממוחשבת ודינאמית. הכרות עם כל הכלים הנ"ל ושילובם באופן מיטבי יאפשרו לסטודנטים להתמצא באופן קל ונוח עם עולם המחקר האקדמי. בנוסף, הסטודנטים יכירו את אופן הדיווח של נתונים סטטיסטיים והצגת הממצאים בהתאם לכתיבה האקדמית הנהוגה בשיטת ה- APA (American Psychological Association) מהדורה 7.

  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 0201231 ד"ר אוקסנה ניר ד' 16:00-17:30

   

  יישומי מחשב- מקוון
  הקורס מיועד להקנות לסטודנטים ידע בסיסי בשימושי מחשב תוך התנסות בתוכנות מחשב רלוונטיות לשוק העבודה ולמחקר. היכרות עם הסביבה הממוחשבת ושילובם של התוכנות באופן מיטבי מהווים בסיס הכרחי להשתלבות הסטודנטים באקדמיה. שימוש בתוכנות: WORD, EXCEL, POWER POINT המאפשרות כתיבת עבודות העונות על הסטנדרטים האקדמיים.

  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 0271011-02 ד"ר אוקסנה ניר – מקוון

  עקרונות יסוד בניתוח התנהגות אנוש
  מטרת הקורס להקנות לסטודנטים ידע בסיסי רחב בחשיבה מדעית העוסקת בניתוח התנהגות אנוש ברמה הבסיסית והיישומית  ((Applied Behavior Analysis. באופן ספציפי יעסוק הקורס במושגי יסוד ועקרונות בסיסיים בניתוח התנהגות והקשירה עם הסביבה בה מתרחשת ההתנהגות, הבהרת עקרונות בסיסיים בחשיבה מדעית על ההתנהגות, הפילוסופיה המדעית ההתנהגותית פרוצדורות לשינוי התנהגות והשלכות מעשיות להבנת תהליכי טיפול בקשיי התנהגות ותפקוד של פרטים בסיבות שונות. 

  4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60                                                                                                                                       
  ש' 0201191 פרופ' עמוס רולידר ד' 10:00-11:30

  פסיכולוגיה רגישת תרבות
  הקורס  יעסוק בהיכרות עם עקרונות כלליים ותיאוריות מרכזיות בפסיכולוגיה רגישת תרבות, נתייחס לעולם המחקר הפסיכולוגי התרבותי, ובהתאם לכך נדון בסוגיות תרבותיות הקשורות בטיפול בכלל ובטיפול בישראל כמדינה רב תרבותית בפרט. באופן ספציפי, הקורס יתייחס לשני מוקדים מרכזיים: 1.עקרונות המחקר של פסיכולוגיה ותרבות, בו ניחשף לעריכת מחקר המתייחס לתרבות ונדון בסוגיה איך משפיעה תרבות מסוימת על סגנון ההורות. 2.טיפול פסיכולוגי בפרספקטיבה תרבותית – בחלק זה נתייחס לעולם הטיפול שבו יש לתרבות, ולפער התרבותי שבין מטפל למטופל, השפעה משמעותית. אלו יכללו את המפגש בין אנשים מתרבויות שונות, הגירה והסתגלות, פסיכופתולוגיה בפרספקטיבה תרבותית, מפגש בין "אחרים" תרבותיים – יהודים וערבים, דתיים וחילונים ועוד קבוצות בני מיעוט.

  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60                                                                                                                         
  א'  0201201 ד"ר שועאע עסל- זריק ג' 10:00-11:30