מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

  אשכולות הלימוד במחלקה

  • 1.התפתחות לאורך טווח החיים.

   תוכנית הקורסים באשכול ההתפתחותי מתמקדת בנושאי הליבה הקשורים בהתפתחות האדם לאורך טווח החיים. בקורסים אלו יחשפו הסטודנטים לאספקטים שונים הנוגעים להתפתחות הפיזית והפסיכולוגית של האדם מינקות ועד זקנה. אשכול זה מאפשר חשיפה ורכישת ידע המאפשר הבנה והיכרות עם הגורמים הפסיכולוגיים, הביולוגיים והסביבתיים התורמים להתפתחות, על הציר שבין התפתחות תקינה והתפתחות שאינה תקינה.

   קורסים נבחרים באשכול: פסיכולוגיה התפתחותית, פסיכולוגיה של הלמידה, תהליכים פסיכולוגיים בהורות, התפתחות נורמלית ואבנורמלית, פסיכוגרנטולוגיה ועוד.

  • 2. חלון אל נפש האדם.

   תוכנית הקורסים באשכול זה נועדה להקנות לסטודנטים ידע נרחב בנושאי תיאוריה ומחקר הקשורים בתהליכי התפתחות אישיות האדם לאורך החיים והבדלים בינאישיים. תוכנית הקורסים מזמנת היכרות עם התיאוריות המרכזיות בפסיכולוגיה של האישיות ונועדה לפתח אצל הסטודנטים יכולות חשיבה אינטגרטיביות אשר יסייעו להם ליישם את הידע הנלמד בחיי היומיום

   קורסים נבחרים באשכול: תיאוריות באישיות, פסיכולוגיה חיובית, פסיכולוגיה של היצירתיות, ועוד.

  • 3. אשכול מיומנויות הטיפול.

   אשכול זה נועד לחשוף את הסטודנטים לבסיס התיאוריות, הממצאים ודרכי הטיפול העוסקים בטיפול פסיכולוגי. קורסי האשכול עוסקים בהבנת תהליכים נפשיים מודעים ושאינם מודעים, בהסתכלות מעמיקה של יחסים בינאישיים, על התנהגות האדם, זיהוי דפוסי חשיבה ורגש ובחינה מעמיקה של יחסי הגומלין ביניהם והבנה כיצד יכולים אלו לתרום לפיתוח של רווחה נפשית ושגשוג. בנוסף יושם דגש על מצבים של אתגר ומשבר ועל התפתחות מצבים של פסיכופתולוגיה.

   קורסים נבחרים באשכול: פסיכולוגיה אבנורמלית, פסיכופתולוגיה התפתחותית, פגיעות וחוסן, הערכה פסיכולוגית, אבדן ושכול ועוד

  • 4. אשכול מוח, קוגניציה והתנהגות.

   אשכול זה נועד לחשוף את הסטודנטים לעולם המרתק של הבסיס הביולוגי והמוחי של תהליכי חשיבה והתנהגות. הקורסים השונים מספקים ידע נרחב בנושא התפתחות מערכת העצבים בכלל והמוח בפרט ואת ההבנה היישומים בנוגע לקשר שבין תפקודים מוחיים לתהליכי חשיבה, רגש והתנהגות.

   קורסים נבחרים באשכול: יסודות ביולוגים של ההתנהגות, פסיכולוגיה קוגניטיבית, נוירופסיכולוגיה, מוח קוגניציה ורגש, מוח ושפה ועוד.

  • 5. אשכול אדם וחברה.

   'שום אדם איננו אי'. אנו חיים בחברה והתפתחות פסיכולוגית, בריאות ורווחה נפשית מושפעים באופן ישיר ועקיף מהאינטראקציה שיש לנו עם הסביבה. השפעות תרבותיות משחקות תפקיד מרכזי ומשפיעות באופן יומיומי על המתח שבין רצונות ודחפים ובין המידה שבה הסביבה מאפשרת ביטוי של דחפים אלו. במסגרת האשכול יחשפו הסטודנטים לפרספקטיבה אקולוגית, חברתית ותרבותית בהקשר של תהליכים פסיכולוגיים וחברתיים.

   קורסים נבחרים באשכול: פסיכולוגיה רגישת תרבות, פסיכולוגיה חברתית, מבוא לסוציולוגיה, פרקים נבחרים באנתרופולוגיה, ועוד.

  • 6. אשכול מחקר פסיכולוגי

   מחקרים פסיכולוגיים מגלים כיצד בני אדם מתנהגים, מרגישים וחושבים ומספיקם ממצאים מפתיעים, חשובים ופורצי דרך המהווים תשתית לפיתוח דרכי התערבות טובות יותר ולפיצוח שאלות מרתקות המעסיקות בני אדם משחר הימים. כיצד אנו מווסתים רגשות? מקבלים החלטות? איך ניתן להתאושש מפגיעה מוחית? במסגרת התואר יילמדו קורסים מתודולוגיים שונים המהווים תשתית חזקה לביצוע מחקר עצמאי בפסיכולוגיה וכוללים את כל סט הכלים והידע הנדרש לטובת צליחת מבחן המתאם בהצלחה והמשך לימודים מתקדמים.    

   קורסים נבחרים באשכול: סטטיסטיקה לפסיכולוגים, פסיכולוגיה ניסויית, סטטיסטיקה מתקדמת, תכנות ועוד)

  שיבוץ קורסים לאשכולות

  אשכול

  קורסים באשכול

  התפתחות

  התפתחותית

  למידה

  תהליכים פסיכולוגיים בהורות

  התפתחות נורמלית ואבנורמלית

  פסיכוגריאטריה

  תהליכים פסיכולוגים בהורות

  נפש

  אישיות

  אבנורמלית

  פסיכולוגיה חיובית

  אבדן ושכול

  הבסיס הפסיכולוגי של קשיבות

  יצירתיות

  טיפול

  פסיכולוגיה אבנורמלית

  פסיכופתולוגיה התפתחותית

  פגיעות וחוסן

  מבוא למבחנים פסיכולוגים

  עקרונות יסוד

  עבודה פסיכולוגית במערכות חינוך

  מוח, קוגניציה והתנהגות

  יסודות ביולוגיים של התנהגות

  פסיכולוגיה קוגניטיבית

  נוירופסיכולוגיה

  קבלת החלטות

  מח ושפה

  מוח קוגניציה ורגש

  אדם וחברה

  פסיכולוגיה חברתית

  פסיכולוגיה רגישת תרבות

  סוציולוגיה

  פרקים נבחרים באנתרופולוגיה

  מחשבות סוציולוגיות בעידן נאו ליברלי

  דינמיקה קבוצתית

  מחקר

  סטטיסטיקה לפסיכולוגים

  ניסויית

  כתיבה וקריאה אקדמית

  יישומי מחשב, SPSS, תכנות

  סטטיסטיקה רב משתנית

  שיטות מחקר איכותניות