מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

  לימודים רב-תחומיים

  כתיבה מדעית ואוריינות

  מטרת הלימודים

  מטרת הלימודים במחלקה ללימודים רב תחומיים הינה הקניית ידע נרחב, מעמיק ומעשי בתחומי דעת שונים ומגוונים ובכך לספק לסטודנטים כלים להתמודד עם האתגרים של המאה 21.
  צרכי האזור והמשק הישראלי מורכבים, לכן תכנית הלימודים של המחלקה משלבת תכנים אקדמיים עם אוריינטציה יישומית הנוגעת במעגלי החברה הישראלית על שלל גווניה, בכך למעשה היא תכנית המותאמת למציאות העכשווית. התכנית מכשירה את הסטודנטים להיות בעלי הבנה ארגונית, מערכתית וחברתית עמוקה יותר. בשנה ראשונה יכירו הסטודנטים תחומי ידע רחבים ובכך יקבלו בסיס השכלתי המאפשר בחירה מושכלת של תחומי העניין.

   

  תכנית הלימודים

  תוכנית לימודים חדשה ויישומית שתסייע להשגת עבודה או להקמת עסק לאחר סיום לימודי התואר.

  • המחלקה מציעה שתי חטיבות לימוד מורחבות לבחירה: חטיבת "חדשנות, יזמות וניהול" אשר נלמדת בשעות הערב ומותאמת לאנשים עובדים או חטיבה מורחבת בנושא "פסיכולוגיה ובריאות", אשר מתאימה במיוחד למעוניינים ולמעוניינות בלימודי המשך בתחומי הבריאות והרווחה.
  • תוכנית הלימודים הרחבה והמגוונת כוללת שלוש חטיבות חובה נוספות בתחומי הקרימינולוגיה, החינוך, והחברה בישראל – אשר מגדילות בצורה משמעותית את היצע האפשרויות בסיום התואר: בין אם בלימודי המשך ובין אם בתחומי תעסוקה כמו שרות המדינה ומערכות השלטון המקומי.

  סה"כ נקודות הזכות לתואר הינן 120.
  חובות נוספים לתואר: פטור באנגלית (עד סוף שנה ב') + פטור בהבעה עברית ללא דוברי עברית (עד סוף שנה א').

  מבנה התכנית המותאמת לאנשים עובדים

  הלימודים מתקיימים במשך יומיים אחר הצהריים וימי שישי 08:00-14:00
  המבחנים בקורסים מתקיימים בימים ובשעות שהם לאו דווקא ימי הלימוד.

   

  פירוט תכנית הלימודים

  שנה א'

  לימודי מתודולוגיה ומבוא

  חטיבה

  שם הקורס

  סוג הקורס

  נ"ז

  ש"ש

  שנה אקדמית

  מתודולוגיה

  כתיבה מדעית ואוריינות אקדמית א'

  הרצאה

  2

  1

  א'

  מתודולוגיה

  כתיבה מדעית ואוריינות אקדמית ב'

  הרצאה

  2

  1

  א'

  מתודולוגיה

  מבוא לסטטיסטיקה א'

  הרצאה

  2

  1

  א'

  מתודולוגיה

  מבוא לסטטיסטיקה א'

  תרגיל

  0

  0.5

  א'

  מתודולוגיה

  מבוא לסטטיסטיקה ב'

  הרצאה

  2

  1

  א'

  מתודולוגיה

  מבוא לסטטיסטיקה ב'

  תרגיל

  0

  0.5

  א'

  מתודולוגיה

  יישומי מחשב א'

  הרצאה

  2

  1

  א'

  מתודולוגיה

  יישומי מחשב ב'

  הרצאה

  2

  1

  א'

   

  קורסי חובה בחטיבה מורחבת אחת לבחירה

  חטיבת פסיכולוגיה ובריאות

  שם הקורס

  סוג הקורס

  נ"ז

  ש"ש

  שנה אקדמית

  מבוא לפסיכולוגיה

  הרצאה

  2

  1

  א'

  מבוא לסוציולוגיה

  הרצאה

  2

  1

  א'

  מנהל מערכות בריאות

  הרצאה

  2

  1

  א'

  יסודות ביולוגיים של התנהגות

  הרצאה

  2

  1

  א'

   

  חדשנות, יזמות וניהול (מסלול מובנה מותאם לאנשים עובדים)

  שם הקורס

  סוג הקורס

  נ"ז

  ש"ש

  שנה אקדמית

  ארגז כלים לניהול

  הרצאה

  2

  1

  א'

  יסודות הכלכלה

  הרצאה

  2

  1

  א'

  ניהול פיננסי לעסקים

  הרצאה

  2

  1

  א'

  ארגז כלים לניהול עסקים ויזמות

  הרצאה

  2

  1

  א'

  יסודות השיווק והפרסום

  הרצאה

  2

  1

  א'

  חטיבות חובה

  חטיבה

  שם הקורס

  סוג הקורס

  נ"ז

  ש"ש

  שנה אקדמית

  קרימינולוגיה

  מבוא לקרימינולוגיה

  הרצאה

  2

  1

  א'

  קרימינולוגיה

  סטייה חברתית

  הרצאה

  2

  1

  א'

  קרימינולוגיה

  תורת הענישה

  הרצאה

  2

  1

  א'

  חינוך ומשפחה

  מבוא לתורת החינוך

  הרצאה

  2

  1

  א'

  חינוך ומשפחה

  קשיים רגשיים והתנהגותיים של ילדים

  הרצאה

  2

  1

  א'

  חינוך ומשפחה

  לימודי משפחה

  הרצאה

  2

  1

  א'

  לימודי ישראל

  מבוא לחברה הישראלית

  הרצאה

  2

  1

  א'

  לימודי ישראל

  משטר מדינת ישראל

  הרצאה

  2

  1

  א'

  לימודי ישראל

  הידברות ושותפות בין קהילות ערביות ויהודיות בישראל

  הרצאה

  2

  1

  א'

   

  שנה ב'

  לימודי מתודולוגיה

  חטיבה

  שם הקורס

  סוג הקורס

  נ"ז

  ש"ש

  שנה אקדמית

  מתודולוגיה

  שיטות מחקר איכותניות במדעי החברה

  הרצאה

  3

  1

  ב'

  מתודולוגיה

  שיטות מחקר איכותניות במדעי החברהתרגיל

  הרצאה

  0

  0.5

  ב'

  מתודולוגיה

  שיטות מחקר כמותיות במדעי החברה

  הרצאה

  3

  1

  ב'

  מתודולוגיה

  שיטות מחקר כמותיות במדעי החברהתרגיל

  תרגיל

  0

  0.5

  ב'

   

  קורסי חובה בחלוקה לחטיבות

  חטיבה

  שם הקורס

  סוג הקורס

  נ"ז

  ש"ש

  שנה אקדמית

  כלכלה

  מיקרו כלכלה

  הרצאה

  2

  1

  ב'

  כלכלה

  מקרו כלכלה

  הרצאה

  2

  1

  ב'

  כלכלה

  יסודות החשבונאות

  הרצאה

  2

  1

  ב'

  כלכלה

  יסודות המימון

  הרצאה

  2

  1

  ב'

  פסיכולוגיה ובריאות

  נוירופסיכולוגיה

  הרצאה

  2

  1

  ב'

  פסיכולוגיה ובריאות

  תיאוריות באישיות

  הרצאה

  2

  1

  ב'

  פסיכולוגיה ובריאות

  פסיכופתולוגיה/אינטליגנציה רגשית

  הרצאה

  2

  1

  ב'

  פסיכולוגיה ובריאות

  פסיכולוגיה חיובית

  הרצאה

  2

  1

  ב'

  חינוך ומשפחה

  התנהגויות סיכון בקרב מתבגרים במשפחה ובמערכות החינוך

  הרצאה

  2

  1

  ב'

  חינוך ומשפחה

  פיתוח רגשי חברתי במערכות חינוך

  הרצאה

  2

  1

  ב'

  חינוך ומשפחה

  הפרעות התנהגותיות של ילדים ובני נוער

  הרצאה

  2

  1

  ב'

  חינוך ומשפחה

  היבטים משפטיים במשפחה ובמערכות החינוך

  הרצאה

  2

  1

  ב'

  קרימינולוגיה

  דיני עונשין

  הרצאה

  2

  1

  ב'

  קרימינולוגיה

  פסיכופתולוגיה

  הרצאה

  2

  1

  ב'

  קרימינולוגיה

  הקורבן והחברה

  הרצאה

  2

  1

  ב'

  קרימינולוגיה

  סייגים לאחריות פלילית

  הרצאה

  2

  1

  ב'

  לימודי ישראל

  הכפר והעיר בישראל

  הרצאה

  2

  1

  ב'

  לימודי ישראל

  מדיניות החוץ של ישראל

  הרצאה

  2

  1

  ב'

  לימודי ישראל

  ירושליםעיר של ניגודים

  הרצאה

  2

  1

  ב'

  לימודי ישראל

  רב תרבותיות בישראל

  הרצאה

  2

  1

  ב'

  ארגון ומש"א

  התנהגות ארגונית

  הרצאה

  2

  1

  ב'

  ארגון ומש"א

  אתיקה בניהול

  הרצאה

  2

  1

  ב'

  ארגון ומש"א

  ניהול עובדים ופיתוח משאבי אנוש

  הרצאה

  2

  1

  ב'

  ארגון ומש"א

  דינמיקה של קונפליקט ומשא  ומתן

  הרצאה

  2

  1

  ב'

   

   

  שנה ג'

  קורסי חובה בחלוקה בחטיבות

  חטיבה שם הקורס סוג הקורס נ"ז ש"ש שנה אקדמית
  כלכלה כלכלה אישית ומשאבי אנוש הרצאה 2 1 ג'
  פסיכולוגיה ובריאות פסיכולוגיה קוגניטיבית הרצאה 2 1 ג'
  חינוך ומשפחה בית הספר- תרבות וחברה הרצאה 2 1 ג'
  קרימינולוגיה מדע פורנזי במשפט הישראלי הרצאה 2 1 ג'
  לימודי ישראל תקשורת, חברה ותרבות בישראל הרצאה 2 1 ג'
  ארגון ומש"א מגדר בעולם העבודה הרצאה 2 1 ג'

   

  קורסי בחירה בחלוקה לחטיבות

  חטיבה

  שם הקורס

  סוג הקורס

  נ"ז

  ש"ש

  שנה אקדמית

  פסיכולוגיה ובריאות

  התמודדות הורים לילדים בעלי לקות למידה עם קשיים רגשיים וחברתיים

  הרצאה

  2

  1

  ג'

  פסיכולוגיה ובריאות

  התפתחות שפה ותקשורת בילדות

  הרצאה

  2

  1

  ג'

  פסיכולוגיה ובריאות

  שגשוג וצמיחה נפשית, תהליכי הכוונה עצמית ומוטיבציה

  הרצאה

  2

  1

  ג'

  פסיכולוגיה ובריאות

  הפסיכולוגיה של הבריאות

  הרצאה

  2

  1

  ג'

  פסיכולוגיה ובריאות

  פסיכולוגיה בגישה בין תרבותית

  הרצאה

  2

  1

  ג'

  פסיכולוגיה ובריאות

  קלינאות תקשורת

  הרצאה

  2

  1

  ג'

  פסיכולוגיה ובריאות

  דינמיקה קבוצתית

  הרצאה

  2

  1

  ג'

  חינוך ומשפחה

  אידיאולוגיה, פוליטיקה, חברה ומדיניות החינוך

  הרצאה

  2

  1

  ג'

  חינוך ומשפחה

  סוגיות בחינוך ושילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכות חינוך

  הרצאה

  2

  1

  ג'

  חינוך ומשפחה

  חינוך כמכשיר לקידום התפייסות וקבלה בחברות שסועות

  הרצאה

  2

  1

  ג'

  חינוך ומשפחה

  יישוב סכסוכים במערכת החינוך

  הרצאה

  2

  1

  ג'

  חינוך ומשפחה

  התמודדות עם מצבי לחץ ומשבר

  הרצאה

  2

  1

  ג'

  חינוך ומשפחה

  מסיכון לחוסן בילדים ונערים בסיכון במערכת החינוך

  הרצאה

  2

  1

  ג'

  קרימינולוגיה

  זנות וסחר בנשים בראי החברה והמשפט בישראל

  הרצאה

  2

  1

  ג'

  קרימינולוגיה

  אלימות במשפחה

  הרצאה

  2

  1

  ג'

  קרימינולוגיה

  משטרה ושיטור

  הרצאה

  2

  1

  ג'

  לימודי ישראל

  הנצרות בנוף הארץ 

  הרצאה

  2

  1

  ג'

  לימודי ישראל

  דת ופוליטיקה בישראל

  הרצאה

  2

  1

  ג'

  לימודי ישראל

  ספורט, חברה ולאומיות

  הרצאה

  2

  1

  ג'

  לימודי ישראל

  הדמוקרטיה במאה ה-21 – מבט היסטורי והשוואתי

  הרצאה

  2

  1

  ג'

  לימודי ישראל

  החקלאות במדינת ישראל

  הרצאה

  2

  1

  ג'

  לימודי ישראל

  מדיטציה ופתרון קונפליקטים בישראל

  הרצאה

  2

  1

  ג'

  ארגון ומש"א

  יזמות עסקית

  הרצאה

  2

  1

  ג'

  ארגון ומש"א

  מגזר שלישי

  הרצאה

  2

  1

  ג'

  ארגון ומש"א

  ארגוני שירות

  הרצאה

  2

  1

  ג'

  ארגון ומש"א

  תרבות ארגונית

  הרצאה

  2

  1

  ג'

  ארגון ומש"א

  שילוב ואיזון בין עבודה למשפחה בחברה המודרנית

  הרצאה

  2

  1

  ג'

  ארגון ומש"א

  רגישות תרבותית

  הרצאה

  2

  1

  ג'

  ארגון ומש"א

  סגנונות ניהול ומנהיגות בארגונים

  הרצאה 

  2

  1

  ג'

  ארגון ומש"א

  אסטרטגיה ניהולית של משאבי אנוש

  הרצאה 

  2

  1

  ג'

  יישומי מחשב מתקדמים

  הרצאה

  2

  1

  ג'

   

  סמינריונים

  חטיבה

  שם הקורס

  סוג הקורס

  נ"ז

  ש"ש

  שנה אקדמית

  פסיכולוגיה ובריאות

  קשב וקוגניציה

  סמינריון

  4

  2

  ג'

  פסיכולוגיה ובריאות

  סמינריון מחקר בפיתוח תוכניות לקידום בריאות

  סמינריון

  4

  2

  ג'

  פסיכולוגיה ובריאות

  קשרים חברתיים במרחב הוירטואלי

  סמינריון

  4

  2

  ג'

  פסיכולוגיה  ובריאות

  הכלת תלמידים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך: היבטים רגשיים

  סמינריון

  4

  2

  ג'

  פסיכולוגיה ובריאות

  שפה וחשיבה

  סמינריון

  4

  2

  ג'

  חינוך ומשפחה

  תפיסות מוסר והשתקפותן במשפחה ובחינוך

  סמינריון

  4

  2

  ג'

  חינוך ומשפחה

  חינוך סביבתי

  סמינריון

  4

  2

  ג'

  חינוך ומשפחה

  רב תרבותיות בחינוך

  סמינריון

  4

  2

  ג'

  חינוך ומשפחה

  דימוי עצמי ומוטיבציה במערכת החינוך

  סמינריון

  4

  2

  ג'

  חינוך ומשפחה

  תקשורת ושינוי חברתי

  סמינריון

  4

  2

  ג'

  קרימינולוגיה

  סוגיות נבחרות במשטרה וחברה

  סמינריון

  4

  2

  ג'

  לימודי ישראל

  משפט וחברה

  סמינריון

  4

  2

  ג'

  לימודי ישראל

  סוגיות חברתיות ופוליטיות בישראל

  סמינריון

  4

  2

  ג'

  לימודי ישראל

  זהות ואזרחות בישראל

  סמינריון

  4

  2

  ג'

  ארגון ומש"א

  סוגיות מגדריות בארגונים

  סמינריון

  4

  2

  ג'

  ארגון ומש"א

  הגורם האנושי

  סמינריון

  4

  2

  ג'

  ארגון ומש"א

  סוגיות מגדריות בישראל

  סמינריון

  4

  2

  ג'

  ארגון ומש"א

  קריירה ומשפחה

  סמינריון

  4

  2

  ג'

  ארגון ומש"א

  היבטים חברתיים של עבודה ועיסוקים

  סמינריון

  4

  2

  ג'

  סה"כ 120 נ"ז.

   

  דגשים חשובים
  סטודנט חייב לקבל "פטור" מלימודי אנגלית עד סוף שנה ב'. במידה ולא יקבל פטור יוכל ללמוד בשנה ג' אנגלית בלבד.
  בנוסף, תנאי מעבר משנה לשנה הם עמידה בציון ממוצע של 65. קבלת התואר בסיומן של שלוש שנים מותנית בציון ממוצע העומד על לא פחות מ- 65 . בממוצע נמוך מזה לא ניתן יהיה לקבל את התואר.

   

   

  שנה א'
  לימודי מתודולוגיה
  כתיבה מדעית ואוריינות אקדמית א'
  מטרות הקורס הן פיתוח יכולות הדרושות לפענוח טקסט ברמה אקדמית ופיתוח יכולות וכשירויות הדרושות לכתיבת טקסט בסגנון וברמה אקדמית. הסטודנטים ירכשו מיומנויות של קריאה ביקורתית ומושכלת של טקסטים אקדמיים ויקבלו כלים לכתיבת עבודה אקדמית, החל מבחירת הנושא, ניסוח שאלת חקר, איסוף מקורות מידע וספרות, מיון החומר ובחירת המבנה הרטורי ועד להתקנה הסופית של הטקסט והצגתו על פי המרכיבים המקובלים של העולם האקדמי. הקורס יתנהל באמצעות הוראה פרונטאלית בכיתה והדרכה.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 291011-00 מר אילון סלוס א' 14:00-15:30
  א' 291011-01 מר אילון סלוס א' 12:00-13:30
  א' 291011-02 מר אילון סלוס ג' 12:00-13:30
  א' 291011-03 גב' כנרת ענתר ג' 12:00-13:30
  א' 291011-04 גב' כנרת ענתר ג' 19:30-21:00 (עובדים)

  כתיבה מדעית ואוריינות אקדמית ב'
  מטרות הקורס הן פיתוח יכולות הדרושות לפענוח טקסט ברמה אקדמית ופיתוח יכולות וכשירויות הדרושות לכתיבת טקסט בסגנון וברמה אקדמית. הסטודנטים ירכשו מיומנויות של קריאה ביקורתית ומושכלת של טקסטים אקדמיים ויקבלו כלים לכתיבת עבודה אקדמית, החל מבחירת הנושא, ניסוח שאלת חקר, איסוף מקורות מידע וספרות, מיון החומר ובחירת המבנה הרטורי ועד להתקנה הסופית של הטקסט והצגתו על פי המרכיבים המקובלים של העולם האקדמי.
  הקורס יתנהל באמצעות הוראה פרונטאלית בכיתה והדרכה. הקורס הינו שנתי וממשיך את החומר שנלמד בסמסטר א'.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 291021-00 מר אילון סלוס א' 14:00-15:30
  ב' 291021-01 מר אילון סלוס א' 12:00-13:30
  ב' 291021-02 מר אילון סלוס ב' 08:00-09:30
  ב' 291021-03 מר אילון סלוס ב' 16:00-17:30
  ב' 291021-04 גב' כנרת ענתר ו' 10:00-11:30 (עובדים)

  מבוא לסטטיסטיקה א' – שיעור
  מטרת הקורס להקנות לסטודנטים ידע בסיסי בסטטיסטיקה, לפתח יכולות הבנה וקריאה ביקורתית של דוחות מחקר הכוללים ניתוחים סטטיסטיים ועריכת ניתוחים סטטיסטיים המתאימים לעבודת המחקר המדעית. הקורס יעסוק בשיטות וערכים סטטיסטיים לתיאור ממצאים אמפיריים. בנוסף לכך יוקדשו מספר שעורים לניתוח ודיווח של פלטים סטטיסטיים.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 291031-00 ד"ר מורן שנפר-כהן א' 12:00-13:30
  א' 291031-01 ד"ר אנטולי ברונשטיין א' 12:00-13:30
  א' 291031-02 ד"ר מורן שנפר-כהן א' 14:00-15:30
  א' 291031-03 גב' כנרת ענתר ו' 10:00-11:30 (עובדים)

  מבוא לסטטיסטיקה א' – תרגיל
  0.5 ש"ש / 0 נ"ז / ת'
  א' 291032-00 גב' טלי כהן ב' 17:00-17:45
  א' 291032-01 גב' טלי כהן ב' 16:00-16:45
  א' 291032-02 גב' כנרת ענתר ב' 08:00-08:45
  א' 291032-03 גב' כנרת ענתר ב' 09:00-09:45
  א' 291032-04 מר וורד הזימה ד' 08:00-08:45
  א' 291032-05 מר וורד הזימה ד' 09:00-09:45
  א' 291032-06 מר וורד הזימה מקוון (עובדים)

  מבוא לסטטיסטיקה ב' – שיעור
  סטטיסטיקה הסקתית עוזרת לנו להסיק מסקנות מנתונים שנאספו במדגם לגבי כלל אוכלוסיית המחקר. קורס זה הוא קורס המשך לקורס "מבוא לסטטיסטיקה א'", ומטרתו לתת כלים לניתוח נתונים כמותיים שנאספו ממדגם, הסקת המסקנות הסטטיסטיות וקריאה ביקורתית של דוחות מחקר במדעי החברה.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 291041-00 ד"ר מורן שנפר-כהן א' 12:00-13:30
  ב' 291041-01 ד"ר אנטולי ברונשטיין א' 12:00-13:30
  ב' 291041-02 ד"ר אנטולי ברונשטיין א' 14:00-15:30
  ב' 291041-03 גב' כנרת ענתר ו' 08:00-09:30 (עובדים)

  מבוא לסטטיסטיקה ב' – תרגיל
  0.5 ש"ש / 0 נ"ז / ת'
  ב' 291042-00 גב' טלי כהן א' 16:00-16:45
  ב' 291042-01 גב' טלי כהן א' 17:00-17:45
  ב' 291042-02 גב' כנרת ענתר א' 16:00-16:45
  ב' 291042-03 גב' כנרת ענתר א' 17:00-17:45
  ב' 291042-04 מר וורד הזימה ב' 12:00-12:45
  ב' 291042-05 מר וורד הזימה ב' 13:00-13:45
  ב' 291042-06 מר וורד הזימה מקוון (עובדים)

  יישומי מחשב א'– שיעור
  הקניית ידע בסיסי בשימוש במחשב, ובשימוש בתוכנות:WORD, EXCEL .
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 291053-00 ד'ר אוקסנה ניר ב' 16:00-17:30
  א' 291053-01 מר אילון סלוס ב' 14:00-15:30
  א' 291053-02 מר אילון סלוס ב' 10:00-11:30
  א' 291053-03 גב' כנרת ענתר ב' 14:00-15:30
  א' 291053-04 מר וורד הזימה ו' 12:00-13:30 (עובדים)

  יישומי מחשב ב'– שיעור
  הקניית ידע בסיסי בשימוש במחשב, ובשימוש בתוכנות:WORD, EXCEL .
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 291054-00 מר אילון סלוס ב' 10:00-11:30
  ב' 291054-01 מר אילון סלוס ב' 12:00-13:30
  ב' 291054-02 מר אילון סלוס ב' 14:00-15:30
  ב' 291054-03 גב' כנרת ענתר ב' 10:00-11:30
  ב' 291054-04 מר וורד הזימה ו' 12:00-13:30 (עובדים)

  לימודי מבואות
  מבוא לפסיכולוגיה
  קורס זה מהווה את שער הכניסה אל העולם המגוון והמרתק של הפסיכולוגיה. בקורס זה יכיר הסטודנט את עולם הפסיכולוגיה על שני ענפיה המרכזיים (הענף המחקרי והענף הטיפולי) ואת הרעיונות, המושגים והדילמות המרכזיות המלוות אותם. בין הנושאים שיילמדו בקורס: שיטות מחקר בפסיכולוגיה, פסיכולוגיה פיזיולוגית, תהליכים קוגניטיביים, פסיכולוגיה התפתחותית, אישיות, פסיכופתולוגיה, סוגיות במדידה והערכה ועוד.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 291121-00 ד"ר זאהר עכריה א' 14:00-15:30
  א' 291121-01 ד"ר יפעת לוי א' 16:00-17:30

  מבוא לקרימינולוגיה
  מדע הקרימינולוגיה הוא תחום ידע תיאורטי, מחקרי ובין תחומי שחוקר את תופעת הפשיעה, סיבותיה ומאפייניה בהיבט הביולוגי, הפסיכולוגי, הסוציולוגי והמשפטי. הקורס עוסק בהתפתחויות מרכזיות של מדע הקרימינולוגיה במטרה לחשוף את הלומדים למושגים בסיסים ולסוגיות מרכזיות בחקר הפשיעה. במהלכו יילמדו התיאוריות הקרימינולוגיות השונות, ותינתן הצגה מחקרית של תופעת הפשיעה והסטייה החברתית. בנוסף, במהלך הקורס מתקיימים בכיתה דיונים וניתוח מקרים אקטואליים מתחום הקרימינולוגיה וסיורים במערכות אכיפה ושיקום.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 291131-00 ד"ר לימור גולן ג' 14:00-15:30
  א' 291131-01 ד"ר לימור גולן ד' 14:00-15:30
  א' 291131-02 ד"ר תהל בן צבי א' 16:00-17:30 (עובדים)

  מבוא לכלכלה
  הקורס יתמקד בהקניית מושגי יסוד תיאורטיים במיקרו-כלכלה ובמאקרו כלכלה, אשר בעזרתם יוכלו הלומדים להבין את עקרונות החשיבה הכלכלית, לרכוש שליטה בסיסית בכלי ניתוח כלכליים, לנתח ולהעריך סוגיות עכשוויות בכלכלה הישראלית והעולמית ולאמוד את השפעתם של אירועים כלכליים, המתרחשים בשווקים השונים, על המשתנים המיקרו והמאקרו כלכליים. בסיכום הקורס יודגמו העקרונות הכלכליים בעזרת סוגיות כלכליות ריאליות.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 291171-01 מר ערן אסלן ו' 10:00-11:30

  מבוא לתורת החינוך
  הקורס דן בחינוך, הוראה ובלמידה הגדרותיהן, מהותן ובדרכים ליישומן. הקורס נועד לבחון את מכלול התחומים המשפיעים על החשיבה החינוכית ומעצבים את נושאי חקירתה ועיונה. הקורס מציג את הנדבכים המרכזיים בהתפתחות התאוריה החינוכית ובוחן את ההשפעה של דיסציפלינות שונות על החינוך. בין מטרות הקורס- להכיר, להבין ולהעריך: מושגים בסיסיים בתורת החינוך, ההוראה והלמידה. תיאוריות בסיסיות וחדשניות בתחום ההוראה והלמידה, תפיסות שונות של מטרות ההוראה והלמידה והשפעותיהן, שיטות וגישות ללמידה סביבות למידה שונות והשפעתן על ההוראה והלמידה.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 291193-00 ד"ר אימאן טרביה א' 16:00-17:30
  א' 291193-01 ד"ר אימאן טרביה ד' 10:00-11:30
  א' 291193-02 ד"ר תגריד זועבי א' 18:00-19:30 (עובדים)

  מבוא לחברה הישראלית
  מטרתו העיקרית של הקורס "מבוא לחברה הישראלית" היא להעניק מבט פנורמי ורב תחומי על החברה בישראל. בבסיס החיים כאן קיימת מורכבות הנובעת הן מהמצב הביטחוני באזור והן מהמגוון הרחב של קבוצות המתקיימות בישראל זו לצד זו. חשיפה של החלוקה הדתית, עדתית, מגדרית, כלכלית וחברתית מאפשרת ללמוד רבות על מאפייני החיים במדינה. מטרה נוספת, הנגזרת מההכרות עם מורכבות החיים כאן, היא לפתח את היכולת לבחון במבט ביקורתי את 'יחסי הכוחות' שנוצרו והתקבעו כאן במהלך השנים.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 291194-00 ד"ר אורית יעל ב' 12:00-13:30
  ב' 291194-01 ד"ר אופיר עבו ב' 16:00-17:30
  א' 291194-02 ד"ר אורית יעל ו' 08:00-09:30 (עובדים)

  מבוא לסוציולוגיה
  השיעור מיועד לפתוח צוהר אל מגוון הנושאים והמושגים בהם עוסקת הסוציולוגיה.
  הקורס יקנה לסטודנטים את יסודות הסוציולוגיה, הרקע ההיסטורי להתפתחות הדיסציפלינה, אופן החשיבה הסוציולוגית, ומושגים ותיאוריות בסיסיות, שיהוו תשתית להמשך הלימוד בתחום ידע זה.
  מטרה מרכזית של הקורס היא לפתח בסטודנטים חשיבה ביקורתית ויכולת הבנה של תופעות חברתיות בעזרת עולם המושגים הסוציולוגי, ולחבר בין המושגים המופשטים למציאות החברתית.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 291196-00 ד"ר אורית פישר-שלם ב' 10:00-11:30
  א' 291196-01 ד"ר אורית פישר-שלם ב' 12:00-13:30

  מבוא למדעי המדינה
  הקורס יערוך היכרות עם תחום מדע המדינה. במהלך הקורס יוגדר התחום והתפתחותו ההיסטורית, תוך הצצה לפילוסופיה ולמחשבה המדינית. הקורס יעסוק בהקניית ידע בסיסי בנושאים שונים ומגוונים בתחום הממשל והפוליטיקה. בקורס ייחשפו הסטודנטים למושגים בסיסיים העומדים בבסיס עולם הפוליטיקה: עוצמה, סמכות, לגיטימיות, היחסים בין המדינה לאזרח; גלובליזציה ויחסים בינלאומיים; התהליכים השונים העוברים על מדינת הלאום בימינו; סוגי המשטרים, מבנה המשטר הדמוקרטי, תרבות פוליטית, מפלגות פוליטיות וקבוצות אינטרס.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 291161-00 ד"ר אורית יעל ב' 18:00-19:30

  קורסי חובה בחלוקה לחטיבות – שנה א'

  חטיבת חדשנות ויזמות
  ארגז כלים לניהול
  קורס ארגז כלים לניהול נועד לחשוף את הסטודנטים לתיאוריות מובילות מתחום הניהול, תוך תשומת לב לאופיו הדינמי של עולם העבודה העכשווי. במסגרת זו, יחשפו הסטודנטים לכלים ניהוליים מגוונים אשר בעזרתם ניתן לבצע את המשימות החשובות של המנהל הכוללות: תכנון, ארגון, הנהגה ובקרה. כלים אלה מהווים גם יסוד להבנה ארגונית עמוקה, התמודדות עם הסביבה העסקית, תופעות ארגוניות בחיי היום-יום, והכרת התנהגות הפרט בתוך הארגון.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 298101-00 ד"ר אורית אונגר ג' 16:00-17:30 (עובדים)

  יסודות הכלכלה
  במסגרת הקורס, הסטודנטים יכירו את ענף הכלכלה משני היבטים עיקריים. הראשון הוא אקדמי טהור ומתייחס לבסיס התיאורטי של הכלכלה. במסגרת זו יכירו הסטודנטים את מבנה השוק התחרותי, פונקציות הביקוש וההיצע ושיווי המשקל בשוק. ההיבט השני הוא מעשי, ומתייחס למספר מרכיבים המלווים את הפעילות הכלכלית. במסגרת זו יוגדרו המטרות ודפוסי הפעילות של השוק הפרטי והמערכת הציבורית וכן הקשרים ביניהן. יוסברו נושאים כמו שער החליפין, מדד המחירים לצרכן, ריכוזיות ורווחיות בסקטור הפרטי, תקציב, מיסוי ומסחר בינלאומי.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 298102-00 ד"ר עוזי פרוינד פיינשטיין, ג' 17:45-19:15 (עובדים)

  ניהול פיננסי לעסקים
  הקורס יתמקד בניהול הפיננסי של עסקים קטנים. חלקו הראשון של הקורס יעסוק בעקרונות היסוד של חשבונאות והנהלת חשבונות – חישוב כפול, דו"ח רווח והפסד ומאזן. בחלקו השני ייחשף הסטודנט לעקרונות פיננסיים ראשוניים, כמו תשואה על ההון, שיעור הרווחיות, תשואה לעובד. יילמדו שיטות לקבלת החלטות, בתנאי וודאות וחוסר וודאות, כמו גם פעילות בתנאי סיכון עסקי. החלק השלישי של הקורס יעסוק בתמונה הכללית של הכנת תוכנית עסקית על היבטיה השונים: ארגון וכוח אדם, תוכנית פיננסית ותוכנית שיווקית.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 298103-00 טרם נקבע ג' 16:00-17:30 (עובדים)

  ארגז כלים לניהול עסקים ויזמות
  קורס ארגז כלים לניהול עסקים ויזמות הוא המשכו של הקורס ארגז כלים לניהול עסקים אשר הניח את יסודות הניהול והרקע התיאורטי. קורס זה, מכיל כלים ופרקטיקות להתמודדות עם מצבים ניהוליים מורכבים בעולם עכשווי משתנה, תוך מתן דגש לניהול עסקים קטנים ובינוניים. הקורס יתמקד באסטרטגיות ניהול וילמדו בו נושאים כגון חזון ואסטרטגיה, ניהול קונפליקטים, תרבות ארגונית, ניהול שינויים ועוד. כל אלה יסייעו למנהל לפתח מודעות גבוה ולהשיג תוצאות טובות יותר עבור הארגון וכן יעודדו את החשיבה היזמית הנדרשת בעולם העבודה המשתנה.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 298104-00 ד"ר אורית פישר-שלם מקוון (עובדים)

  יסודות השיווק והפרסום
  שיווק הינו תהליך גג אסטרטגי אשר מטרתו לייצר חיבור אפקטיבי ורב-ממדי בין מערך ההיצע (פעילות העסק) לבין מערך הביקוש. בעידן בו הצרכנים מוצפים בשפע של אפשרויות, שיווק ופרסום עומדים בלב הפעילות העסקית של כל ארגון. הקורס יעסוק בסוגיות יסוד בשיווק ופרסום: תפקיד השיווק בפירמה, מחקר שיווקי, בידול ויתרון תחרותי, בניית אסטרטגיה שיווקית, יצירת תמהיל שיווק ופרסום, תכנון ערוצי שיווק וניהול תקשורת שיווקית. הקורס יציג אספקטים תאורטיים ומקצועיים של הגישה האסטרטגית לשיווק, תוך מתן דגש על הכרת מושגי יסוד, ניתוח מקרי בוחן ודיון פעיל.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 298105-00 ד"ר ערן כתר ג' 17:45-19:15 (עובדים)

  חטיבת פסיכולוגיה ובריאות
  יסודות ביולוגיים של התנהגות
  הקורס נועד להקנות לסטודנטים הכרות ראשונית עם הבסיס הפיסיולוגי של ההתנהגות ועקרונות בסיסיים להבנת המבנה והתפקוד של המח האנושי. נושאים עיקריים שיילמדו בקורס הם המבנה והתפקוד של תאי העצב, תקשורת עצבית, מבנה המח, השפעת תרופות וסמים על מערכת העצבים, והמנגנונים המוחיים העומדים בבסיס הפרעות נוירולוגיות ונפשיות שונות.
  1.5 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 293011-00 ד"ר אלון שמיר ב' 09:00-12:00
  ב' 293011-01 ד"ר אלון שמיר ג' 09:00-12:00

  מבוא למנהל מערכות בריאות
  הקורס יעסוק בתחום הבריאות מהיבטים שונים. ברמת המאקרו, ילמדו תפיסות שונות של בריאות, תיאוריות רווחות בשירותי בריאות, וכן תיסקר ההתפתחות ההיסטורית של מערכת הבריאות בישראל והגופים הארגוניים בה. ברמת המיקרו, ילמדו מקצועות הבריאות, מאפייניהם ויחסי העבודה ביניהם, יחסי רופא-חולה ונושא קידום הבריאות.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 293222-00 ד"ר מורן שנפר-כהן ב' 12:00-13:30
  א' 293222-01 ד"ר מורן שנפר-כהן ב' 14:00-15:30

  חטיבת חינוך ומשפחה
  לימודי משפחה
  אנשי מקצוע בתחום החינוך למדו זה מכבר שכל ילד במסגרת החינוכית מלווה (בין אם באופן מוחשי ובין אם כדימוי) בהוריו ובמשפחתו המורחבת. הדיאלוג בין אנשי המקצוע להורים מבוסס על האופן בו הם תופסים אלה את אלה והשפעתו על המעשה החינוכי היא מכרעת. הקורס יקנה לסטודנטים מושגים אודות מורכבותה של המשפחה כמערכת ומורכבותם של יחסי הגומלין בין המשפחה למסגרות החינוכיות. בסיומו, הסטודנטים יזהו את הקול ההורי וינתחו באמצעות המושגים שילמדו סיטואציות 'מהחיים', מהספרות או מהמדיה האלקטרונית. הקורס יחשוף את משתתפיו למגוון נושאים הקשורים למשפחה, כגון: הורות, סוגי משפחות, תפקיד המשפחה המורחבת ויחסי הגומלין של המשפחה עם מסגרות החינוך.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 294011-00 ד"ר אימאן טרביה א' 14:00-15:30
  ב' 294011-01 ד"ר אימאן טרביה ד' 08:00-09:30
  ב' 294011-02 ד"ר תגריד זועבי א' 17:45-19:15 (עובדים)

  קשיים רגשיים והתנהגותיים של ילדים במסגרת המשפחתית
  במהלך קורס זה יסקרו הסטודנטים את הספרות המחקרית העדכנית הדנה בקשיי התנהגות של ילדים בסיטואציה המשפחתית בהקשר לתפקוד ההורים והתא המשפחתי. בסופו של תהליך יבנה כל סטודנט ערכה שימושית להורים העוסקת באחד מקשיי ההתנהגות שנסקרו באופן תיאורטי. בין הנושאים אשר יידונו בקורס מבחינה תיאורטית: סגנונות הורות, הורות מותאמת תרבות, הקשר בין סמכות הורית לתפקוד הילדים והתא המשפחתי, השפעת השינויים הטכנולוגים על חינוך בתא המשפחתי, הורות וקריירה. בין הנושאים אשר יידונו בקורס מבחינה מעשית: קשיים ברוטינות שינה/בוקר, צפייה בלתי מאוזנת בטלוויזיה, קשיים בקשר עם ביה"ס, היגיינה אישית (צחצוח שיניים, מקלחת, התלבשות), הרטבה, חינוך לניקיון, התקפי זעם, חוסר שת"פ, מציצת אצבע, בעיות אכילה, בעיות משקל, אגרסיביות, ריב אחים, הפרעות קשב וריכוז וכו'.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 294021-00 ד"ר אימאן טרביה א' 18:00-19:30
  ב' 294021-01 ד"ר אימאן טרביה ד' 10:00-11:30
  ב' 294021-02 ד"ר תגריד זועבי  א' 16:00-17:30 (עובדים)

  חטיבת קרימינולוגיה
  סטייה חברתית
  המונח "סטייה חברתית" כולל בתוכו תופעות שונות ומגוונות, שהמכנה המשותף ביניהן אינו נגזר מתכונות המהותיות לתופעות עצמן, אלא מההתייחסות החברתית אליהן, המתאפיינת בסטיגמה, דחייה ומנגנונים פורמאליים ו/או בלתי פורמאליים להפעלת סנקציות שליליות על הנתפסים כ"סוטים". מכאן שסטייה חברתית ניתנת להבנה כתלויות הקשר היסטורי, חברתי, תרבותי. תופעות שנחשבו בעבר כסטייה עוברות תהליך של "נרמול". לעומת זאת, נוצרות סטיות חדשות.
  מטרת הקורס היא להקנות הבנה מעמיקה בנושא: נציג פרספקטיבות שונות של מדעי החברה הנוגעות לסוגיה ונתמקד במספר תופעות הנתפסות כסטייה בחברות שונות, ובחברה הישראלית בפרט. נבחן את הגורמים הקובעים את הסטייה, את היחס כלפי הסוטים ואת דרכי ההתמודדות העומדות ברשות הסוטים עצמם.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 295011-00 ד"ר לימור גולן ג' 12:00-13:30
  ב' 295011-01 ד"ר לימור גולן ד' 14:00-15:30
  ב' 295011-02 טרם נקבע מקוון (עובדים)

  תורת הענישה
  מטרות הקורס: להתבונן באופן מחקרי ועיוני בענישה בעבר ובהווה. בחינת הקשר בין עמדות המתייחסות לענישה, למשמעותה ולאפיוניה לבין התפתחויות חברתיות, דתיות, פוליטיות וכלכליות בהיבטים כמו הפעילות העבריינית, ההתערבות, החקיקה, היסודות החברתיים והתרבות. הקורס יעסוק בנושאים כגון ענישה פורמאלית, ענישה חברתית, הצדקות הענישה, מטרות הענישה, ענישה ומוסר, סוגי ענישה בעבר והווה (עונשי גוף, עונש מוות, קלון, הרחקה והגבלה , חרם, נידוי , מאסר ועוד). צדק מאחה, חלופות מאסר, המודל הרפואי, התפתחות בתי הסוהר, שיקום, עבריינות נוער, תת תרבות עבריינית בכלא, הפרטת בתי הכלא , ענישה בחברות סגורות, גישות פסיכולוגיות וסוציולוגיות המציעות אלטרנטיבות למאסר.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 295041-00 ד"ר מתן מרקוביצקי ג' 14:00-15:30
  ב' 295041-01 ד"ר לימור גולן ד' 16:00-17:30
  ב' 295041-03 מתן מרקוביצקי א' 19:30-21:00 (עובדים)

  חטיבת לימודי ישראל
  משטר מדינת ישראל
  הקורס יעניק לסטודנטים ידע בסיסי באשר להיבטים השונים של בניית ועיצוב המשטר הפוליטי בישראל. במהלך הקורס נדון בנושאים מגוונים בפוליטיקה הישראלית, מבין הנושאים שנדון בהם במהלך הקורס ראוי לציין: הפוליטיקה וההיסטוריה של מוסדות השלטון בישראל, שסעים ומוקדי מתח חברתיים, דת ומדינה, המוסדות הפוליטיים בישראל (בחירות, מפלגות, בית המשפט העליון). במהלך הקורס יקבלו הסטודנטים סקירה עובדתית של ההיסטוריה של הפוליטיקה בישראל, תוך כדי ניתוח של התהליכים הפוליטיים ולמידת המשמעות שלהם.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 296021-00 ד"ר יואב קפשוק ב' 18:00-19:30
  ב' 296021-01 ד"ר אופיר עבו מקוון (עובדים)
  ב' 296021-02 ד"ר יואב קפשוק ג' 16:00-17:30

  הידברות ושותפות בין קהילות עקביות ויהודיות
  במהלך יותר ממאה שנים של הימשכות הסכסוך הישראלי-פלסטיני, התפתחו והתעצמו יחסי עוינות בין הקהילות היהודיות והערביות בישראל. הסיבות להתפתחות יחסים מסוכסכים בין קבוצות חברתיות בכלל, ובין היהודים לערבים בפרט, נובעות מהיבטים פוליטיים סוציולוגיים ופסיכולוגיים כגון דמוניזציה של האחר, דעות קדומות, הבניית זכרון היסטורי, וחסמים אחרים ליצירת הידברות והתפייסות. בחלק הראשון של הקורס נדון בסוגיות פסיכולוגיות-חברתיות-פוליטיות מרכזיות שמסבירות איך מתפתחים ומתעצמים סכסוכים בין קבוצות או קהילות, תוך דגש על היחסים בין יהודים לערבים, כגון סטריאוטיפים, זהות קולקטיבית, שיח פוליטי של הפחדה, זכרון היסטורי ועוד. בחלק השני נכיר ונדון בגישות ומנגנונים אפשריים ליצירת הידברות ושותפות בין קהילות מסוכסכות כגון התפייסות ברמת המנהיגים והתפייסות מהחברה האזרחית, גישה טרנספורמטיבית לניהול קונפליקטים, גישה נרטיבית לגישור ועבודה בין-קבוצתית, פרספקטיבות של דיאלוג, ותפיסות של אזרחות משותפת (shared citizenship) וחיים משותפים (shared living), דוגמת פרוייקט 'תקווה ישראלית'. נלמד גם מושגים הנוגעים לשותפות כגון הבנייה משותפת, פעולה משותפת, ייצור משמעות משותף, שינוי אדפטיבי ועוד.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 296251-00 ד"ר יואב קפשוק מקוון
  ב' 296251-01 ד"ר אופיר עבו מקוון
  ב' 296251-02 ד"ר אופיר עבו מקוון (עובדים)

  חטיבת ארגון ומשאבי אנוש

  תיאוריות ארגוניות
  הקורס נועד להקנות מושגים וכלים סוציולוגיים שבעזרתם ניתן ללמוד ולחקור מבנים ותהליכים ארגוניים. כלים אלה מהווים יסוד לשינוי ארגוני ולהתמודדות עם תופעות ארגוניות בחיי יום-יום, ולהכרת התנהגות הפרט בתוך הארגון. הקורס בוחן תהליכים פסיכולוגיים המתרחשים בארגון ובקבוצת העבודה, והשפעתם על תפקודו של היחיד בתוכה. מטרות הקורס לעורר בסטודנט מודעות לתהליכים ארגוניים בעלי משמעות כגון תרבות ופוליטיקה ארגונית, שיש להם השפעה ישירה על המתרחש בהתנהגות ארגונית, וכן לעורר בסטודנט חשיבה ביקורתית בהקשר לכשלים הגורמים לליקויים בתקשורת הארגונית, ולהפיק לקחים מאירועים ארגונים כדי לעודד את הסטודנט לחשיבה ניתוחית וליכולת יישומית בחיי הארגון.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 297072-00 ד"ר פישר-שלם אורית ג' 17:45-19:15

  קריירה אישית וארגונית
  בעידן המודרני תהליך ניהול הקריירה הופך למרכזי הן בהיבט האסטרטגי של הארגון והן בהיבט הפרט. במסגרת הקורס נדון באופי המשתנה של מבני קריירה ומשמעות השינויים הללו בתהליך תכנון, ניהול ופיתוח הקריירה. כמו כן, נעסוק באסטרטגיות ומיומנויות רלוונטיות בתהליך ניהול הקריירה וההצלחה של הפרטים בארגונים ובשוק התעסוקה כיום. נתייחס לתהליכי ניהול הקריירה בהיבט הארגוני, בכלל זה ניהול כישרונות ((Talent Management.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 297021-00 ד"ר יעל ליבנה – מקוון

  לימודי מתודולוגיה
  שיטות מחקר אכותניות במדעי החברה
  הקורס נועד להקנות לסטודנטים ידע בסיסי בשיטות מחקר, ולהכינו למחקר במסגרת סמינרים מחקריים אשר יילמדו במהלך השנה השלישית ללימודים. הכנה זו כוללת בחירת המתודולוגיה המתאימה לשאלות מחקר ספציפיות ושימוש בכלים מתאימים לאיסוף נתונים, ניתוח וכתיבה. בסמסטר ב' הסטודנט ילמד להכיר את עקרונות המחקר הכמותי, המושגים הבסיסיים, הכלים והמתודולוגיות, אשר משמשים את החוקר.
  1 ש"ש /3 נ"ז / ש' / 60
  ב' 291063-00 גב' כנרת ענתר א' 14:00-15:30
  ב' 291063-01 גב' כנרת ענתר ב' 14:00-15:30
  ב' 291063-02 גב' כנרת ענתר ג' 10:00-11:30
  ב' 291063-03 גב' כנרת ענתר ג' 08:00-09:30
  ב' 291063-04 גב' כנרת ענתר ג' 14:00-15:30
  א' 291063-05 גב' כנרת ענתר ו' 12:00-13:30 (עובדים)

  שיטות מחקר אכותניות במדעי החברה – תרגיל
  0.5 ש"ש / 0 נ"ז / ת'
  ב' 291064-00 גב' כנרת ענתר א' 11:00-11:45
  ב' 291064-01 גב' כנרת ענתר ב' 16:00-16:45
  ב' 291064-02 מר וורד הזימה ב' 08:00-08:45
  ב' 291064-03 מר וורד הזימה ב' 09:00-09:45
  ב' 291064-04 מר וורד הזימה ד' 08:00-08:45
  ב' 291064-05 מר וורד הזימה ד' 09:00-09:45
  ב' 291064-06 גב' כנרת ענתר ב' 17:00-17:45
  א' 291064-07 גב' כנרת ענתר א' מקוון (עובדים)
  ב' 291064-08 מר וורד הזימה ב' 16:00-16:45
  ב' 291064-09 מר וורד הזימה ב' 11:00-11:45
  ב' 291064-10 מר וורד הזימה ב' 17:00-17:45

  שיטות מחקר כמותיות במדעי החברה
  הקורס נועד להקנות לסטודנטים ידע בסיסי בשיטות מחקר, ולהכינו למחקר במסגרת סמינרים מחקריים אשר יילמדו במהלך השנה השלישית ללימודים. הכנה זו כוללת בחירת המתודולוגיה המתאימה לשאלות מחקר ספציפיות ושימוש בכלים מתאימים לאיסוף נתונים, ניתוח וכתיבה. בסמסטר א' הסטודנט ילמד לפתח את היכולת להתבונן התבוננות מודעת ולנתח בגישה איכותנית התנהגויות אנושיות; להכיר מאפיינים מרכזיים של גישת המחקר האיכותי, תוך הבנת ייחודו לעומת גישות מחקריות אחרות; לרכוש כלים לתיעוד, זיהוי, אבחון ופירוש של מורכבות התנהגויות אנושיות.
  1 ש"ש /3 נ"ז / ש' / 60
  א' 291073-00 גב' כנרת ענתר א' 12:00-13:30
  א' 291073-01 גב' כנרת ענתר ב' 10:00-11:30
  א' 291073-02 גב' כנרת ענתר ב' 12:00-13:30
  א' 291073-03 גב' כנרת ענתר ג' 10:00-11:30
  א' 291073-04 גב' כנרת ענתר ג' 16:00-17:30

  שיטות מחקר כמותיות במדעי החברה – תרגיל
  0.5 ש"ש / 0 נ"ז / ת'
  א' 291074-00 מר וורד הזימה ד' 10:00-10:45
  א' 291074-01 מר וורד הזימה ד' 11:00-11:45
  א' 291074-02 מר וורד הזימה ה' 10:00-10:45
  א' 291074-03 מר וורד הזימה ה' 11:00-11:45
  א' 291074-04 גב' כנרת ענתר ג' 09:00-09:45
  א' 291074-05 גב' כנרת ענתר א' 11:00-11:45
  א' 291074-06 מר וורד הזימה ב' 08:00-08:45
  א' 291074-07 מר וורד הזימה ב' 09:00-09:45
  א' 291074-08 מר וורד הזימה ב' 14:00-14:45
  א' 291074-09 מר וורד הזימה ב' 15:00-15:45

  קורסי חובה בחלוקה לחטיבות – שנה ב'

  חטיבת כלכלה
  מיקרו כלכלה
  הקורס עוסק בתיאוריה הכלכלית ברמת המיקרו – בעיקר בתורת הצרכן. בפתיח של הקורס יילמדו עקרונות תורת התועלת – השוואה בין סלי תצרוכת ושיעור התחלופה הסובייקטיבי של הצרכן. יוסבר המעבר מעקומות אדישות אל פונקציית הביקוש הפרטית ויילמד חישוב שיווי המשקל של הצרכן. בהמשך יועמק הנושא ויכלול התייחסות לגמישויות פונקציית הביקוש, לעקומות הכנסה, תצרוכת ומחיר תצרוכת. יילמדו השלכות מיסוי מסוגים שונים. יוסבר שוק העבודה מתוך התייחסות למוצרי "פנאי" ותילמד התנהגות צרכן במערכת של העדפת זמן – הווה מול עתיד. בהתאם לקצב ההתקדמות יילמדו העקרונות הבסיסיים של תורת היצרן, פונקציית הייצור עם גורם ייצור יחיד ופונקציות ההוצאות של היצרן: עלות כוללת, ממוצעת ושולית והקשרים ביניהן.
  קורס קדם: 291171 מבוא לכלכלה
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 292031-01 מר ערן אסלן ג' 14:00-15:30

  מקרו כלכלה
  תחום המקרו כלכלה עוסק בניתוח פעילותו של המשק הלאומי בכללותו על כל ענפיו ומגזריו. בקורס זה נבחן את התנהגותן של יחידות הבסיס: משקי הבית, פירמות וממשלה ואת השפעות הגומלין ביניהן. כמו כן, נבחן את התנהגותם של השווקים הבודדים: שוק הסחורות, שוק הכסף, שוק המט"ח וכו' ואת קשרי הגומלין ביניהם. נכיר סוגים של התערבות ממשלתית: מדיניות פיסקאלית, מדיניות מוניטארית ונבחן את השפעות המשק העולמי על המשק המקומי.
  קורס קדם: 291171 מבוא לכלכלה
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 292041-00 מר ערן אסלן א' 16:00-17:30 (עובדים)
  ב' 292041-01 מר ערן אסלן א' 14:00-15:30

  יסודות החשבונאות
  הקניית מושגים בסיסיים בחשבונאות, הפגנת ידע בהכנת הדוחות הכספיים וגילוי הבנה בקריאת הדוחות הכספיים – מאזן, דוח רווח והפסד והדוח על השינויים בהון העצמי.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 292051-00 רו"ח ויליאם חלבי א' 17:45-19:15 (עובדים)

  יסודות המימון
  הכרת הכלים לקבלת החלטות בתחום מימון הפרט ומימון חברות וכן הקניית ידע בסיסי להבנת תהליכים מרכזיים ומכשירים פיננסיים עיקריים בשוקי ההון בארץ ובעולם. הקורס מהווה קורס יסוד המכין את הסטודנטים לקראת לימודי מימון מתקדמים. לקורס שני חלקים עיקריים: 1. מימון הפרט. 2. מימון החברה.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 292061-00 רו"ח ווליאם חלבי א' 12:00-13:30

  חטיבת פסיכולוגיה
  נוירופסיכולוגיה
  מטרת הקורס היא להקנות מושגי יסוד אודות הקשר שבין מח לבין תפקוד קוגניטיבי, שייבחן מנקודת המבט של חקר ההפרעות הנוירופסיכולוגיות. נושאים עיקריים שיידונו בקורס הם עקרונות הארגון של המח, פלסטיות, שפה ומח והפרעות נוירופסיכולוגיות בתחום התפיסה, הקשב והמודעות, הקוגניציה החברתית, הזיכרון והשפה. כמו כן יינתן דגש מיוחד על ההיבטים השונים של האבחון הנוירופסיכולוגי תוך התייחסות לטיפול בנפגעי ראש.
  קורס קדם: 293011 יסודות ביולוגיים של התנהגות
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 293031-00 ד"ר יפעת לוי ד' 10:00-11:30
  א' 293031-01 ד"ר יפעת לוי ד' 14:00-15:30
  ב' 293031-02 גב' יעל שביט ד' 16:00-17:30
  ב' 293031-03 גב' יעל שביט ד' 14:00-15:30

  תיאוריות באישיות
  בקורס יוצגו בפני הסטודנטים הגישות המרכזיות במחקר על התפתחות האישיות – נסקור גישות מרכזיות להבנת האישיות, כלי המחקר והממצאים העיקריים בנושאים אלו, ונדון במאפיינים קוגניטיביים, התפתחותיים רגשיים וחברתיים. נלמד תיאוריות מרכזיות בגישה הפסיכודינאמית: פרויד, יונג, אדלר ותיאוריות מאוחרות יותר שהושפעו מהן. כמו כן, יוצגו תיאוריות שנובעות מהחשיבה הפילוסופית ההומניסטית והאקזיסטנציאליסטית וההתאמה שלהן לפסיכולוגיה: רוג'רס, מאסלו ופסיכולוגים אקזיסטנציאליסטיים, ותיאוריות של חשיבה קוגניטיבית ועיבוד מידע ותרומתן למחקר ולטיפול בהפרעות נפשיות. נדון בקשרים בין תכונות וטיפוסי אישיות לתהליכים קוגניטיביים ורגשיים. יודגשו היבטים יישומיים וגישות טיפוליות המקושרות לכל תיאוריה.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 293041-00 ד"ר זאהר עכריה ד' 08:00-09:30
  א' 293041-01 ד"ר זאהר עכריה ד' 10:00-11:30
  ב' 293041-02 ד"ר דאוד דאוד ב' 10:00-11:30
  ב' 293041-03 ד"ר דאוד דאוד ב' 12:00-13:30

  פסיכופתולוגיה
  מטרת הקורס היא לערוך לסטודנט הכרות ראשונית עם מאפייני הפסיכופתולוגיה הנפשית ועם קבוצת ההפרעות המרכזיות. הקורס יתמקד במאפייניהן של ההפרעות הנפשיות, הסיבות והתהליכים שבבסיסן, הדינאמיקה המפעילה אותן ודרכי הטיפול השונות המיושמות. לצד הצגת מודלים תיאורטיים הקיימים בתחום, יוצגו ויידונו תיאורי מקרה.
  קורסי קדם: 291121 מבוא לפסיכולוגיה + 293041 תיאוריות באישיות
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 293051-00 ד"ר אלון שמיר ג' 12:00-13:30
  ב' 293051-01 ד"ר אלון שמיר ג' 14:00-15:30
  ב' 293051-02 ד"ר יפעת לוי ד' 16:00-17:30

  אינטליגנציה רגשית
  האינטליגנציה הרגשית היא תחום חדש יחסית בפסיכולוגיה העוסק בקשר בין קוגניציה ורגש ובסט היכולות הרגשיות והחברתיות הנגזרות מהן. התחום זכה לחשיפה ותשומת לב רבים בעשורים האחרונים בעולם המחקרי והיישומי. יכולות האינטליגנציה הרגשית נמצאו קשורות ליכולת להתמודד בצורה אפקטיבית עם אתגרים ולהצליח בחיים ובעבודה, במיוחד בעולם מורכב ודינמי של ימינו. קורס זה יציג את הידע התאורטי, המחקרי והיישומי בתחום האינטליגנציה הקורס, יפתח מודעות והבנה לחשיבות ותרומת הרגש לתהליכי חשיבה, יציג את תרומתה של האינטליגנציה הרגשית לתפקוד אישי, חברתי ומקצועי, ולעבודה עם אנשים אחרים ודרכים ליישומה ופיתוחה בקרב יחידים וקבוצות.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 293061-00 ד"ר ניבה דולב ה' 12:00-13:30
  הקורס מיועד לבעלי פטור בקורס פסיכופתולוגיה בחטיבת קרימינולוגיה.

  פסיכולוגיה חיובית
  תפיסת האושר והשאיפה לאושר מעסיקות את בני האדם משחר התרבות. בעוד שגישות מסורתיות בפסיכולוגיה התרכזו בפתולוגיה הנפשית ובשיפור החולשות האנושיות, הפסיכולוגיה החיובית – הצומחת מגישות הומניסטיות של הפסיכולוגיה – מדגישה את השימוש בכוחותיו הבריאים ובחוזקותיו של האדם המעצימים את תפקודו ורווחתו. גישה זו בוחנת נושאים דוגמת צמיחה, הגשמה, אהבה, דימוי עצמי, אינטליגנציה רגשית, מודעות ויצירתיות. בקורס ייסקרו התיאוריות מרכזיות וממצאי המחקר העדכניים בתחום, תוך שימת דגש על השלכותיהם בשדה הטיפול הפסיכולוגי ובקידום הצמיחה האישית. בנוסף, לאורך הקורס הסטודנטים יתנסו בתרגול עצמי של טכניקות המושתתות על עקרונות הפסיכולוגיה החיובית.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 293101-00 ד"ר יפעת לוי ד' 08:00-09:30
  א' 293101-01 ד"ר יפעת לוי ד' 16:00-17:30
  ב' 293101-02 ד"ר יפעת לוי ד' 14:00-15:30
  ב' 293101-03 ד"ר יפעת לוי ג' 10:00-11:30

  חטיבת חינוך ומשפחה
  התנהגויות סיכון בקרב מתבגרים במשפחה ובמערכות החינוך
  במסגרת הקורס נסקור מגוון תחומי חיים והתנהגויות של מתבגרים בהקשר המשפחתי והחברתי, כמו פעילויות בשעות פנאי, התנהלות ברשת והתנהלות בבי"ס. בכל אחד מהמרחבים נראה אילו התנהגויות סיכון יכולות לצמוח כמו עישון, שימוש בסמים ואלכוהול, בדידות, קשיים אקדמיים, אלימות במשפחה ובחברה ועוד, ומאידך מה הם גורמי החוסן שמגנים על הילדים מפני התנהגויות בעייתיות כמו חוזק קשרי משפחה ואיכות היחסים עם חברים. הקורס מביא נתונים המעידים על היקפי התופעות בארץ ובעולם ודן בסיבות להתכנות התופעות.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 294031-00 מר מתן מרקוביצקי ג' 08:00-09:30
  א' 294031-01 מר מתן מרקוביצקי ג' 12:00-13:30

  הפרעות התנהגותיות של ילדים ובני נוער
  הפרעות התנהגות של ילדים ובני נוער הוא נושא שמעסיק רבות הורים, מחנכים ומטפלים. מטרת הקורס היא להקנות ידע תיאורטי ומעשי בתחום. הקורס יעסוק במאפיינים השונים של הפרעות פסיכיאטריות שכיחות בקרב ילדים ובני נוער תוך אבחנה שלהם על רצף מהנורמה לפתולוגיה. כמו כן הקורס יעסוק בביטויים התנהגותיים חריגים המאפיינים הפרעות אלה ויוצגו שיטות ודרכי התערבות למניעה איתור והתמודדות.
  קורסי קדם: 291121 מבוא לפסיכולוגיה
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 294051-00 ד"ר זאהר עכריה ד' 14:00-15:30
  א' 294051-01 ד"ר מתן מרקוביצקי ג' 10:00-11:30

  היבטים משפטיים במשפחה ובמערכת החינוך
  הקורס יקנה מושגים וכלים משפטיים בסיסיים הקשורים בהתמודדות עם סוגיות בעלות משמעות משפטית במשגרת חייה המשפחה והאינטראקציה בין המשפחה ומערכת החינוך. בדיקת הרקע של התפתחויות העמדה המשפטית של הילד בתוך המשפחה, ואת המסגרת המשפחתית המודרנית בנושא יחסים בין הורים לילדים יינתן דגש על בעיות שדורשות קבלת ייעוץ משפטי מקצועי.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 294061-00 ד"ר קרנית מלכא- טיב ב' 14:00-15:30
  א' 294061-01 ד"ר קרנית מלכא- טיב א' 14:00-15:30

  פיתוח רגשי חברתי במערכות חינוך
  האינטליגנציה הרגשית-חברתית היא תחום חדש יחסית העוסק בקשר בין קוגניציה ורגש וביכולות רגשיות וחברתיות הנגזרות מהן. יכולות אלה עומדות בבסיס הלמידה וההוראה האפקטיבית והרווחה הנפשית של כל המעורבים במעשה החינוכי. קורס זה יציג את הידע התאורטי, המחקרי והיישומי בתחום האינטליגנציה הרגשית-חברתית תוך מתן דגש על הקשר של הכישורים הרגשיים והחברתיים לעולם החינוך. הוא יציג את תרומתה של האינטליגנציה הרגשית לתפקוד אישי, חברתי ומקצועי, להוראה ופיתוח הילד השלם, ולהצלחה לימודית וחברתית של ילדים. הקורס יציג דרכים, מודלים, דרכי מדידה ותכניות לפיתוח יכולות רגשיות חברתיות בבתי ספר.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 294141-00 ד"ר אימאן טרביה ד' 14:00-15:30
  א' 294141-01 ד"ר אימאן טרביה ד' 08:00-09:30

  חטיבת קרימינולוגיה
  דיני עונשין
  הקורס נועד להקנות לתלמידים מושגים בסיסיים בנושא ההיבטים החוקתיים של דיני העונשין וכן ידע בעקרונות החלק הכללי והמקדמי של חוק העונשין. הקורס יקנה לתלמידים ידע והיכרות עם מטרותיהם של דיני העונשין, וילמדם ליישם עקרונות אלו לאור אירועים ובעיות שיוצגו בכיתה ובמסגרת הלימוד העצמי. הקורס יעסוק בין היתר בסייגים הבאים: סקירה היסטורית של המשפט הפלילי, מטרות הענישה, עקרון החוקיות, עקרון הפרשנות רטרואקטיביות, עקרון המזיגה, עקרון הסיבתיות, יסודות העבירה הפלילית: היסוד העובדתי, היסוד הנפשי, מעשה/מחדל, הכשרות לשאת באחריות פלילית, עבירות נגזרות, צדדים לעבירה וסייגים והגנות לאחריות פלילית.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 295031-00 ד"ר קרנית מלכא-טיב ב' 16:00-17:30
  ב' 295031-01 ד"ר קרנית מלכא-טיב א' 17:45-19:15 (עובדים)

  הקורבן והחברה
  מטרות הקורס: סקרים ומחקרים אקדמיים הנוגעים להשפעת הפשע על הקורבן שינו את סדר היום הקרימינולוגי. הקורבנות שהיו בשולי המחקר בתחום הקרימינולוגיה תופשים היום מקום מרכזי בשיח החברתי והאקדמי. הקורס עוסק במצבם הייחודי של קורבנות מבחינה נפשית וחברתית. הוא עושה היכרות עם מושגים ומודלים בסיסיים בוויקטימולוגיה- תורת הקורבנות , והערכת התפתחות היסטורית של תחום זה. כמו כן, הקורס יעסוק בסוגיות שמאפיינות קורבנות אלימות או פשיעה ובסוגיות הקשורות ליחס החברה אל קורבנות אלו. הקורס יתמקד בקורבנות ילדים מעצם היותם הקבוצה הגדולה ביותר בקרב הקורבנות ותעשה אבחנה בין חמשת צורות הפגיעה בהם – אלימות פיזית, אלימות רגשית, הזנחה, אלימות מינית וגילויי עריות.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 295051-00 ד"ר לימור גולן ג' 10:00-11:30
  ב' 295051-01 ד"ר לימור גולן ג' 16:00-17:30 (עובדים)

  פסיכופתולוגיה
  מטרת הקורס היא לערוך לסטודנט הכרות ראשונית עם מאפייני הפסיכופתולוגיה הנפשית ועם קבוצת ההפרעות המרכזיות. הקורס יתמקד במאפייניהן של ההפרעות הנפשיות, הסיבות והתהליכים שבבסיסן, הדינאמיקה המפעילה אותן ודרכי הטיפול השונות המיושמות. לצד הצגת מודלים תיאורטיים הקיימים בתחום, יוצגו ויידונו תיאורי מקרה.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 295061-00 ד"ר גולן לימור ד' 16:00-17:30
  א' 295061-01 ד"ר גולן לימור ג' 17:45-19:15 (עובדים)

  סייגים לאחריות פלילית
  מטרות הקורס: הקניית ידע כללי ותשתית מקצועית בתחום דיני העונשין בכלל וסייגים לאחריות פלילית בפרט. יידונו נושאים כגון: קטינות, שכרות, אי שפיות הדעת ועוד. הדגמות ויישום מהפסיקה.
  קורס קדם: 295031 דיני עונשין
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 295061-00 ד"ר קרנית מלכא-טיב ב' 12:00-13:30
  ב' 295061-01 ד"ר קרנית מלכא-טיב א' 19:30-21:00 (עובדים)

  חטיבת לימודי ישראל
  ירושלים – עיר של ניגודים
  הקורס יעקוב אחר ההתפתחויות והשינויים המשמעותיים בדמותה של ירושלים, מבחינה אנושית, כלכלית מדינית ותכנונית, מאז ראשית המאה הי"ט ועד שלהי המאה הכ': מעיר קטנה ומוזנחת בשולי האימפריה העות'מאנית, שמרבית אוכלוסייתה מוסלמית, לבירתה הרב-דתית והרב-עדתית של מדינת ישראל, המתפתחת כל העת מבחינה אנושית, מנהלית וארגונית, מרחיבה את גבולותיה, ומצויה במוקד העניינים הדתי, הלאומי והבינלאומי. במהלך הקורס נעסוק בסוגיות חברתיות, תכנוניות ותרבותיות, ונתמקד גם בעימותים הצבאיים והביטחוניים שהתחוללו בירושלים במאה השנים האחרונות, ואשר עיצבו את דמותה מחדש פעם אחר פעם. הכרות בסיסית עם הרקע ההיסטורי להתרחשויות בירושלים במאתיים השנים האחרונות: מדיניות, פוליטיקה, מלחמות, כלכלה, דת והתיישבות. הכרות עם השינויים הדרמטיים שהתחוללו בירושלים, והשפעתם על אוכלוסייתה המגוונת. הכרות מעמיקה עם תהליך התפתחותה הפיזית של ירושלים: פריצת החומות, תכנון והתפתחות בתקופת המנדט, הקו העירוני, וההתפתחויות העירוניות לאחר איחודה של ירושלים. הכרות עם מוסדות הרפואה, החינוך והמנהלה המודרניים הראשונים שנוסדו בעיר, והקונפליקטים שנוצרו סביבם.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 296051-00 ד"ר ראובן גפני ג' 16:00-17:30 (עובדים)
  ב' 296051-01 טרם נקבע ג' 12:00-13:30
  ב' 296051-02 ד"ר חיה כץ ג' 16:00-17:30
  ב' 296051-03 ד"ר חיה כץ ד' 10:00-11:30

  הכפר והעיר בישראל
  הקורס יעקוב אחר התפתחותם של מגוון דגמי ההתיישבות – העירוניים והכפריים – בארץ ישראל בעת החדשה, למן המחצית הראשונה של המאה ה-19 ועד לעשורים האחרונים של המאה ה-20.
  בין הדגמים היישוביים שבהם יעסוק הקורס: החיים בערים הוותיקות; צמיחת ערי הנמל המעורבות; הכפר הערבי המסורתי; המושבה הטמפלרית; ההתיישבות הציונית במושבה החקלאית, ההתיישבות הציונית השיתופית לגווניה; הערים העבריות המודרניות בתקופת המנדט ולאחר הקמת המדינה; ערי פיתוח; ההתיישבות הבדווית; צמיחת הערים הערביות; היישוב הקהילתי היהודי וצמיחת הערים הגדולות החדשות במרכז הארץ.
  מטרות הקורס לאפשר הכרות בסיסית עם מאפייניהם הפיזיים והחברתיים, ועם תשתיתם האידיאולוגית והכלכלית, של דגמי ההתיישבות השונים: תכנון פיזי, מבנה חברתי, קיום כלכלי. הבנת האופן והמניעים שבעטיים נוצרים דגמי התיישבות חדשים ונזנחים דגמים קודמים. הבנת הקשר שבין תהליכים חברתיים ואידיאולוגיים בארץ ישראל בעת החדשה, ובעיקר השפעת התנועה הציונית והעליה היהודית, לבין יצירתם של דגמי התיישבות חדשים.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 296211-00 ד"ר אורית יעל ב' 10:00-11:30
  ב' 296211-01 ד"ר אורית יעל ה' 08:00-09:30
  א' 296211-02 ד"ר אורית יעל ה' 14:00-15:30
  א' 296211-03 ד"ר אורית יעל ה' 12:00-13:30

  רב תרבותיות בישראל
  בעשורים האחרונים מתנהל דיון ער, בעיקר בחברות מערביות, לגבי זהותם התרבותית ומקומם של מיעוטים תרבותיים – אתניים, דתיים ולאומיים – בזירה החברתית-פוליטית של המדינה. דיון זה מתקיים, כמובן, גם בחברה הישראלית. האם ישראל היא חברה רב תרבותית, או, כפי שהסוציולוג ברוך קימרלינג טען, ישראל היא חברה בעלת ריבוי תרבויות? ישראל היא ללא ספק חברה ומדינה בעלת מגוון תרבותי עשיר. מטרת הקורס היא לבחון את יחסה של המדינה למיעוטים שונים בתוכה. במילים אחרות, נבחן את שלל המנגנונים החוקתיים והמדינתיים שבאמצעותם ישראל מארגנת את הזהויות הרבות הנכללות בה: זהויות דתיות, אתניות, לאומיות ותרבותיות. במסגרת הקורס נדון גם בהשלכות של שיח הזהויות על הפוליטיקה הישראלית.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 296212-00 ד"ר אופיר עבו ג' 16:00-17:30
  א' 296212-01 ד"ר אופיר עבו ג' 14:00-15:30
  א' 296212-02 ד"ר יואב קפשוק ג' 14:00-15:30
  ב' 296212-03 ד"ר יואב קפשוק ג' 18:00-19:30

  מדיניות החוץ של ישראל
  השיעור עוסק בלימוד והבנת הסוגיות המרכזיות בתחום יחסי הדרג המדיני והצבאי והשלכתם על מדיניות החוץ והביטחון. השיעור ילמד וינתח את הרקע המחקרי והתיאורטי הרחב להבנת מערכת היחסים המורכבת והבעייתית שבין הדרג המדיני לזה הצבאי. תפיסת הביטחון של מדינת ישראל והשינויים שחלו במהלך השנים תילמד כבסיס ללימוד והבנת מספר סוגיות היסטוריות מרכזיות בתולדות מדינת ישראל.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 296221-00 ד"ר איתמר ריקובר מקוון (עובדים)
  א' 296221-01 ד"ר איתמר ריקובר ה' 10:00-11:30
  א' 296221-02 ד"ר איתמר ריקובר ה' 12:00-13:30
  א' 296221-03 ד"ר איתמר ריקובר ה' 14:00-15:30

  חטיבת ארגון ומש"א
  אתיקה בניהול
  בשליש האחרון של המאה העשרים החלה הספרות מתחום מדעי הניהול להתמקד בזיקה שבין תאגידים עסקיים והתנהגות מוסרית. התוצאה היא שארגונים עסקיים רבים, בעיקר תאגידים רב לאומיים, החלו לאמץ קודים אתיים הנוגעים להתנהלות העסק כלפי בעלי העניין שלו ועובדיו. החוקרים סבורים כי לאור שינויים סביבתיים מואצים, על המנהל לנקוט מדיניות אחראית כלפי כלל הגורמים המשפיעים ומושפעים מפעילותו של העסק. גישה זו שונה לחלוטין מהגישה הקודמת "גישת הבעלים" ששאבה מגישות כלכליות של שוק חופשי ומריטוקרטיה בה האמינו ש"היד הנעלמה" מייתרת פרקטיקות של אחריות העסק, וכי אחריותו של העסק היא אך ורק כלפי הבעלים והמשקיעים שלו.
  מטרת הקורס היא לדון בסוגיות מרכזיות של אתיקה ניהולית ואחריות תאגידית בהקשריהן ההיסטוריים, הכלכליים, והחברתיים ברמה המקומית והגלובלית. וכן, להקנות כלים מושגיים הקשורים לתחום האתיקה והאחריות החברתית של עסקים, ולסייע בפיתוח מחשבה ביקורתית בנוגע להשלכות החברתיות-פוליטיות של הפעילות העסקית על בעלי העניין (עובדים, לקוחות, צרכנים, הקהילה ועוד) של הארגון.
  קורס קדם: 297011 תיאוריות ארגוניות א'.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 297041-00 ד"ר יעל אורית ה' 10:00-11:30
  ב' 297041-01 ד"ר יעל אורית ה' 12:00-13:30
  א' 297041-02 ד"ר ריקי גליה א' 16:00-17:30
  ב' 297041-03 ד"ר ריקי גליה א' 16:00-17:30

  ניהול עובדים ופיתוח משאבי אנוש
  מטרות הקורס: קיימת הכרה באשר לחשיבות המשאב האנושי ואופן ניהולו להשגת יעדי הארגון. הקורס בא להקנות ללומדים ידע תיאורטי, הבנה, מיומנויות וכלים יישומיים לטיפול אפקטיבי בהיבטים הנוגעים לניהול של המשאב האנושי בארגוני עבודה. הקורס יבחן את מכלול תחומי האחריות של מנהלי משאבי אנוש בנושאי: התכנון, הגיוס והמיון, תהליך הקליטה בארגון, הדרכה ופיתוח של עובדים ומנהלים, הערכת ביצועים, תגמולים, צמצומים ופרישת העובד מן הארגון. תינתן משמעות אסטרטגית ועסקית לאופן השימוש בפרקטיקות אלה. בקורס יושם דגש על הבנת מערכת היחסים של מומחי משאבי אנוש עם הממונים הישירים (מנהלי הקו) ושיתופם בתהליכי ניהול משאבי אנוש.
  קורס קדם: 297011 תיאוריות ארגוניות א'.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 297051-00 פרופ' שייקה מרום ב' 10:00-11:30
  ב' 297051-01 ד"ר אורית פישר- שלם ב' 12:00-13:30
  ב' 297051-02 פרופ' שייקה מרום ב' 14:00-15:30
  ב' 297051-03 ד"ר יעל ליבנה ב' 14:00-15:30
  ב' 297051-04 ד"ר יעל ליבנה ו' 11:45-13:15 (עובדים)

  דינמיקה של קונפליקט ומשא ומתן
  הקורס נועד לספק ידע תיאורטי לגבי תהליכי קונפליקט ומשא ומתן, כמו גם להעניק כלים נאותים ליישום הידע בהקשר העסקי, וכך לתת הזדמנות לשיפור המיומנויות האישיות בתחום זה. המטרות הספציפיות של הקורס כוללות: הצגת מערכת המושגים להסבר תהליך המשא והמתן על היבטיו התיאורטיים תוך דגש על המאפיינים ההתנהגותיים והפסיכולוגיים. ניתוח שיטתי של תהליכי המשא ומתן על בסיס גישות תיאורטיות שונות. טיפוח כושר הניתוח הביקורתי של משאים ומתנים בעולם העסקים. בניית היכולת לזהות בעיות וקשיים במשא ומתן ואיתור הדרכים לפתרונם. יישם הידע הנרכש לסיטואציות שונות של משא ומתן בעולם העסקים.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 297061-00 ד"ר אופיר עבו ב' 14:00-15:30
  א' 297061-01 ד"ר יואב קפשוק ג' 12:00-13:30
  ב' 297061-02 ד"ר אופיר עבו ד' 10:00-11:30
  ב' 297061-03 ד"ר אופיר עבו א' 18:00-19:30 (עובדים)

  התנהגות ארגונית
  במסגרת הקורס נכיר את התפתחות התיאוריות הסוציולוגיות המרכזיות שהוצעו לחקר ארגונים החל מאמצע המאה ה-19: התיאוריות הרציונאליות, התיאוריות החברתיות והתיאוריות העוסקות בסביבה הארגונית. ניתוח התפתחות התיאוריות הארגוניות והחשיבה הניהולית ייעשה תוך התייחסות להקשרים התרבותיים וההיסטוריים שבמסגרתם התפתחו התיאוריות. מעבר להיכרות עם הזרמים המרכזיים בחשיבה הארגונית, יידונו במהלך הקורס תפיסות העולם, הדימויים והנחות היסוד העומדים בבסיסם של זרמי החשיבה השונים.
  קורס קדם: 297011 תיאוריות ארגוניות א'.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 297073-00 ד"ר עולא נבואני א' 14:00-15:30
  א' 297073-01 ד"ר אורית פישר- שלם ב' 08:00-09:30
  ב' 297073-02 ד"ר עולא נבואני ה' 10:00-11:30
  ב' 297073-03 ד"ר עולא נבואני ה' 12:00-13:30

  קורסי חובה בחלוקה לחטיבות – שנה ג'

  חטיבת כלכלה
  כלכלה אישית ומשאבי אנוש
  הקורס יחולק לשני חלקים. האחד – לימוד הפעילות הכלכלית של משק הבית לאורך מחזור החיים שלו, משמעויות של פונקציות עיקריות בתהליך, כמו דיור, בנק ותיק נכסים, והתמודדות עם ההשקעות וההוצאות השונות של משק הבית. החלק השני יעסוק במרכיבים הכלכליים והניהוליים של כוח-האדם, מהן דרישות העבודה ומהם שיקולי המעסיק בקביעת דרישות אלו.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 292071-00 ד"ר עמית גייר א' 12:00-13:30
  ב' 292071-00 מר ערן אסלן א' 16:00-17:30 (עובדים)

  חטיבת פסיכולוגיה

  פסיכולוגיה קוגניטיבית
  בקורס זה יכיר הסטודנט את אחד התחומים הפוריים ביותר של עולם הפסיכולוגיה המחקרית – תחום ההגות והמחקר הקוגניטיבי. הקורס יעסוק בתהליכי זיכרון, תהליכי חישה, קשב ותפיסה וטעימה מן התחום המרתק של הנוירו-פסיכולוגיה הקוגניטיבית.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 293081-00 גב' יעל שביט ד' 10:00-11:30
  א' 293081-01 ד"ר דאוד דאוד ג' 12:00-13:30
  א' 293081-02 ד"ר דאוד דאוד ג' 10:00-11:30
  ב' 293081-03 ד"ר זאהר עכריה ד' 10:00-11:30

  חטיבת חינוך ומשפחה

  בית הספר- תרבות וחברה
  מטרת הקורס להכיר מושגים ודרכי חשיבה לניתוח סוציולוגי ואנתרופולוגי של תופעות בתחום מוסדות החינוך. במיוחד נעסוק במושג "תרבות בית הספר" ונתבונן בממדים שונים ובערכים שלה באמצעות המודל "מחוזות התרבות החינוכית הבית ספרית". המודל כולל 11 מחוזות: מחוז התרבות האינטלקטואלית; מחוז התרבות החדשנית-הטכנולוגית; מחוז התרבות הלשונית; מחוז התרבות הרגשית; מחוז התרבות הערכית; מחוז התרבות המוסרית; מחוז התרבות האקולוגית; מחוז התרבות הגופנית-הפעלתנית; מחוז התרבות החברתית; מחוז התרבות האמנותית; מחוז התרבות הרוחנית. נדון בשאלה כיצד על המנהיגות הבית ספרית לטפח אותם.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 294071-00 ד"ר אימאן טרביה א' 16:00-17:30 (עובדים)
  א' 294071-01 ד"ר נועה שפירא ד' 16:00-17:30

  חטיבת קרימינולוגיה

  מדע פורנזי במשפט הישראלי
  מדע פורנזי הוא תחום העוסק בשיטות מדעיות על מנת לפענח פשעים ולהמציא ראיות לבית המשפט . מקור השם – פורום, כיכר השוק בה התקיימו המשפטים ברומי העתיקה. לראיות שהופקו בטכניקות של מדע פורנזי יש משקל רב, לעומת הראיות הישירות שמקורן בחושיהם של עדים אנושיים (ראיה, שמיעה, ריח, טעם ומישוש), וזאת משום שבתי המשפט נוטים לקבלן כ”אובייקטיביות” יותר, לעומת עדות אנושית העלולה להיות מושפעת מזיכרון, רגש אישי וטעויות בפרשנות המידע שהגיע באמצעות החושים הנ”ל. הקורס מאפשר הכרות ראשונית של הסטודנט עם סוגיות בסיסיות בנושא המדע הפורנזי, הן באספקלריה עובדתית והן באספקלריה חוקית, תוך התמקדות בפריזמה אינטרדיסציפלינרית מדעית ומשפטית כאחד. בקורס יידונו סוגיות משפטיות עדכניות ואקטואליות.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 295201-00 ד"ר קרנית מלכא-טיב א' 16:00-17:30
  ב' 295201-00 ד"ר קרנית מלכא-טיב ו' מקוון (עובדים)

  חטיבת לימודי ישראל

  תקשורת, חברה ותרבות בישראל
  לסיקור התרחשויות ואירועי אקטואליה שעוסקים בביטחון וחברה באמצעי התקשורת המסורתיים והדיגיטליים מיוחסת חשיבות דמוקרטית ותרבותית רבה החל מהעלאת הנושאים לדיון כחלק מסדר היום הציבורי ועד לחשיפת מידע המבוסס על תחקירים של מקורות ומסמכים לאורך זמן על מנת לספק מידע רב ומגוון ככל שניתן. בקורס נבחן את יחסי הגומלין בין תקשורת, ביטחון וחברה במדינת ישראל בעת משברי ביטחון מסוגים שונים ובמצבי שגרה. נעסוק בסוגיות כגון: מודלים ליחסי צבא-חברה וליחסי תקשורת-צבא, התנאים הייחודים לפיהם פועלת התקשורת במצבים אלו, המתח בין חופש עיתונות לבין ביטחון, הפיקוח על התקשורת במצבי משבר, תפקידם של כתבים ופרשנים צבאיים ותפקודם, נפגעים ושכול, היבטים מגדריים וצבא, מחאה פוליטית-ביטחונית, סרבנות וצבא, דוברות צבאית ועוד. במסגרת הקורס נעסוק גם בניתוח אופן ואופי הסיקור של פרשיות שונות כמו גם המגבלות והאילוצים האתיים והמקצועיים הנגזרים מכך.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 296201-00 גב' אספהאן בהלול ג' 16:00-17:30
  א' 296201-01 גב' אספהאן בהלול ג' 14:00-15:30
  ב' 296201-02 גב' גיורא גודמן ג' 18:00-19:30
  א' 296201-03 גב' גיורא גודמן א' 19:30-21:00 (עובדים)

  חטיבת ארגון ומשאבי אנוש

  מגדר בעולם העבודה
  בקורס יבחן מעמדן של נשים בעולם העבודה. ינותחו גורמי אי-שוויון בעבודה וכן הגורמים העוזרים בקידום של הנשים במקום עבודתן ואלה המעכבים אותן. תיאוריות ארגוניות, תיאוריות פמיניסטיות ותיאוריות כלכליות-חברתיות ישמשו להסבר וניתוח התהליכים בארגון. במהלך השיעורים ננתח אירועים הקשורים לנושא הנלמד, כמו כן תינתן התייחסות מיוחדת להשוואה בין ארגונים בעלי אפיונים שונים, למשל, השוואה בין ארגונים בהם רוב העובדים גברים לבין אלה בהם רוב העובדים הן נשים, בין ארגונים במגזרים תרבותיים שונים וכן בין ארגונים עם טכנולוגיות שונות.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 297071-00 ד"ר אורית יעל ב' 08:00-09:30
  א' 297071-01 ד"ר עולא נבואני א' 08:00-09:30
  ב' 297071-02 ד"ר אורית יעל ו' 10:00-11:30 (עובדים)
  א' 297071-01 ד"ר עולא נבואני א' 12:00-13:30

  קורסי בחירה בחלוקה לחטיבות – שנה ג'

  חטיבת פסיכולוגיה ובריאות
  הפסיכולוגיה של הבריאות
  הפסיכולוגיה של הבריאות מתקמדת בגורמים התנהגותיים, הקוגניטייבים, הפסיכוסוציאליים והפיזיולוגיים המשפיעים על תגובות האדם לבריאות ולמחלה.
  מטרת המחקר בתחום הפסיכולוגיה של הבריאות הינה לקדם בריאות טובה, למנוע התנהגויות המסכנות את הבריאות, שמירת על איכות חיים ודאגה לרווחת החולה.
  קורס זה יעסוק בתיאורה וביישום של תחום הפסיכולוגיה של הבריאות. נלמד כיצד התפתח והשתנה היחס לבריאות לאורך השנים, כיצד ניתן לעודד התנהגויות בריאות ולמנוע התנהגויות מסכנות. נסקור מגוון התנהגויות רלוונטיות ונחקור בריאות מפרספקטיבת החולה, המטפל והחוקר.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 293228-00 גב' יעל שביט ד' 16:00-17:30

  קלינאות תקשורת
  היכרות עם עולמם של ילדים ובוגרים עם קשיים והפרעות בתקשורת והבנת מושגי יסוד בחינוך ילדים עם ליקוי תקשורת במוקד של ליקויי שמיעה. הבנת ההשלכות של ליקוי בתקשורת לרבות ליקויי שמיעה על התפתחות הילד בתחומים: שמיעה, תקשורת ושפה, התפתחות קוגניטיבית והתפתחות רגשית-חברתית. דיון בדילמות מרכזיות בחינוכם של ילדים עם לקויי תקשורת. תפקיד המטפל החינוכי (גננת/מורה) בחינוך ילדים עם לקות בתקשורת. היכרות עם מבנה מערכת החינוך והטיפול בישראל עבור ילדים עם לקות בתקשורת.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 293226-00 ד"ר זאהר עכריה ב' 08:00-09:30

  דינמיקה קבוצתית- סדנא
  הקורס הוא קורס סדנא העוסק בהתנסות ולימוד על תהליכים קבוצתיים ובין-אישיים בקבוצות קטנות. דגש יושם על תהליכים הקשורים בהתהוות קבוצה ומאפייניה, דפוסי אינטראקציה בין-אישית, מודעות עצמית ורגישות לאחר ומיומנויות תקשורת בין אישית. ההתנסות מאפשרת למשתתפים ללמוד כיצד הם נתפסים ע"י אחרים, כיצד הם מגיבים לסיטואציות חברתיות, ואיך תגובותיהם מתקבלות ומוערכות.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 293098-00 ד"ר אימאן טרביה א' 14:00-15:30
  ב' 293098-01 ד"ר ניבה דולב ב' 14:00-15:30

  שגשוג וצמיחה נפשית: תהליכי הכוונה עצמית ומוטיבציה
  קורס שגשוג וצמיחה נפשית מביא לדיון אקדמי תיאוריות וגישות שונות מתחום הפסיכולוגיה והמזוהות עם תחום המוטיבציה, צמיחה נפשית ומימוש עצמי. תיאוריות מתחום המוטיבציה, התפתחות העצמי והתפתחות הקריירה יהוו בסיס מרכזי לקורס זה. הסטודנטים יכירו מושגי מפתח כמו הכוונה העצמית, מסוגלות שליטה, הערכה עצמית אישית וקולקטיבית, זהות אישית, זהות קולקטיבית ועוד. הקורס יאפשר התנסות אישית חווייתית עם דגש על פיתוח מודעות עצמית אישית.
  1 ש"ש/ 2 נ"ז/ ש'/ 60
  ב' 0293191-00 ד"ר דאוד דאוד א' 12:00-13:30

  התמודדות הורים לילדים בעלי לקות למידה עם קשיים רגשיים וחברתיים
  הורות הנה אחד התפקידים המקצועיים המורכבים ביותר. אשר אינו נלמד בשום בית ספר. הורות לילד המגלה קשיים התפתחותיים הנו אתגר לא רק לילד עצמו אלא גם להוריו ולבני משפחתו. קורס זה, נותן לסטודנטים כלים באיך לסייע להורים להבין את התופעה ולדאוג לכך שילדיהם יאובחנו ויטופלו כראוי.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 293141-00 ד"ר' תגריד זועבי א' 14:00-15:30

  פסיכולוגיה בגישה בין תרבותית
  בקורס זה נעסוק בשאלה עד כמה הפסיכולוגיה כפי שהיא מנוסחת בעולם המערבי, רלבנטית ומתאימה להסבר תופעות אנושיות בתרבויות שונות. למען זאת, נעשה סקירה על איך נושאים שונים בהם מתעסקת הפסיכולוגיה מתבטאים בתרבויות שונות. בפגישות האחרונות של הקורס נסקור כמה תיאוריות פסיכולוגיות עדכניות לגבי איך תרבויות נוצרות.
  1 ש"ש/ 2 נ"ז/ ש'/ 60
  ב' 293211-00 ד"ר זאהר עכריה ד' 14:00-15:30

  התפתחות שפה ותקשורת בילדות
  הקורס עוסק בהתפתחות שפה אצל ילדים מלידה ועד סוף שנות הגן. יוצגו מושגים מרכזיים של שפה, תיאוריות המסבירות את התפתחות השפה ומאפיינים ייחודיים של שפת אנוש. הסטודנטים יכירו את היכולות העומדות בבסיס השפה והשלבים האופייניים בהתפתחות שפה בילדות. נושאים נוספים: התפתחות כישורי שיח והיכולת לספר סיפור, ניצני אוריינות קריאה וכתיבה, תפקיד הסביבה ההורית והחינוכית בתפתחות השפה, דרכים להעשרה וטיפוח כישורי שפה, דו לשוניות ורב לשוניות, קשיים ולקויות שפה, כמו כן, דרכי איתור, הערכה וטיפול.
  1 ש"ש/ 2 נ"ז/ ש'/ 60
  ב' 293227-00 ד"ר תתיאנה חתוקאי א' 08:00-09:30

  חטיבת חינוך ומשפחה

  אידאולוגיה, פוליטיקה, חברה ומדיניות החינוך
  מטרות הקורס הן: להכיר ולבחון אידיאולוגיות שונות, מושגים בשדה הפוליטיקה, אפיונים של המוסד החינוכי (כאחד מהמוסדות החברתיים) ולהצביע על השפעותיהן של אלה על מדיניות החינוך בישראל; לחדד את יכולות הזיהוי והניתוח של השפעות אידיאולוגיות, פוליטיות וחברתיות על מדיניות החינוך ובכללה על "מקרי מבחן" – חוקי חינוך ורפורמות בחינוך; לשכלל את יכולתם של הסטודנטים לכתוב עבודה אקדמית, שעיקרה בחינה של ההשפעות האידיאולוגיות, הפוליטיות והחברתיות על קווי מדיניות, על תכנית או על פרויקט בחינוך, תוך שימוש במושגים הרלבנטיים.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 294091-00 פרופ' נירית רייכל מקוון (עובדים)

  סוגיות בחינוך ושילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות החינוך
  הבנת השינויים החברתיים, ערכיים וחינוכיים שהובילו לרעיון השילוב. הכרת המחקר בנושא השילוב המיטבי.
  הכרת הרקע ההיסטורי, חברתי וחוקתי של נושא השילוב. הבנת הפולמוס: בעד ונגד השילוב .הכרת מאפייני אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. הכרה והערכה של מודלים שונים לשילוב. פיתוח יכולת ניתוח מצבים ובניית תכניות התערבות.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 294151-00 ד"ר תגריד זועבי ג' 08:00-09:30

  חינוך כמכשיר לקידום התפייסות וקבלה בחברות שסועות
  תהליך של התפייסות וקבלה הדדית מגיע לאחר שמצב משבר או קונפליקט מסתיים, או לעיתים עוד במהלך הקונפליקט. התפייסות יכולה להתרחש בין האדם לבין עצמו, בין אדם לאדם או לסביבתו, ובין קבוצות וחברות שסועות, בהן במיוחד נתמקד. תחום החינוך מהווה מימד מרכזי בקידום ההתפייסות והקבלה ההדדית, משום אופיו כמכשיר לשינוי או שימור עמדות, אמונות, תפיסות ודעות. חינוך להתפייסות וקבלה כולל אמצעים מגוונים בהם יעסוק הקורס: בתי ספר משותפים הכוללים את בני/בנות הקבוצות בקונפליקט, ביקורים הדדיים בבתי ספר של הקבוצה האחרת , תוכניות חינוכיות, נרטיבים של ספרי לימוד, שינוי עמדות גזעניות באמצעות האינטרנט, הוראה דיאלוגית וכו'. הקורס יכלול דוגמאות ממקומות שונים בעולם לקידום התפייסות באמצעות חינוך כגון היחס לשואה בתוכניות הלימודים בגרמניה, מפגשים בין תלמידים קתולים ופרוטסטנטים בצפון-אירלנד, בתי ספר דו-לשוניים בישראל, ספרי לימוד ברואנדה וכו'.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 294171-00 ד"ר יואב קפשוק ג' 17:45-19:15 (עובדים)

  יישוב סכסוכים במערכת החינוך
  תחום המחקר של יישוב סכסוכים כולל אסטרטגיות ושיטות להתמודדות עם קונפליקטים. במהלך הקורס נלמד ליישם אסטרטגיות אלה לפתרון קונפליקטים במערכת החינוך. החלק הראשון של הקורס יציג את תחום המחקר של יישוב סכסוכים ויתאר אסטרטגיות ושיטות להתמודדות עם קונפליקטים, בדגש על עולם החינוך. החלק השני יתמקד במספר קונפליקטים הטבועים במערכת החינוך – בין תלמידים לתלמידים, בין מורים לתלמידים, בין מורים להורים, בין ה'מערכת' למורים ועוד. החלק השלישי יבחן כיצד ניתן ליישם את האסטרטגיות והשיטות להתמודדות עם סכסוכים שנלמדו בחלק הראשון בתוך הקונפליקטים שבמערכת החינוך.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 294181-00 ד"ר יואב קפשוק מקוון (עובדים)

  התמודדות עם מצבי לחץ ומשבר
  המטרה של הקורס היא לחשוף בפני הסטודנטים שלנו את התיאוריות השונות המגדירות מהו לחץ.
  הגברת המודעות להבדלים שבין לחץ, משבר טראומה, פוסט טראומה, פחד וחרדה. היכרות עם נסיבות מצבי לחץ ומשבר בקרב ילדים. הסטודנט ייחשף למגוון דפוסי התמודדות בשעת לחץ ומשבר. ילמד להכיר דרכי התמודדות אישים עם מצבים מעוררי לחץ. בנוסף לכך, הוא ילמד את העקרונות הבסיסיים בהתערבות במצבי לחץ ומשבר.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 294191-00 ד"ר תגריד זועבי ג' 10:00-11:30

  מסיכון לחוסן בילדים ובנערים בסיכון במערכת החינוך
  הסטודנטים יכירו את תיאוריות של התנהגות במצבי חירום. הסטודנטים ילמדו לזהות תגובות של בני נוער ומתבגרים במצבי חירום. הקורס יקנה לסטודנטים מיומנויות של עזרה ראשונה נפשית (ליישום ע"י אנשים שאינם בעלי מקצוע). כמו כן ילמדו איך לפתח חוסן אישי, נפשי ורגשי במצבי חירום. הסטודנטים יכירו תיאוריות בתחומי המניעה וההתמודדות ויוכלו לפתח מודל בסיסי של תכנית כזו. כל זאת, תוך שילוב תכנים עדכניים משדה העשייה וניתוח אירועי אמת. בנוסף לכך, הקורס יחשוף את הסטודנטים להכיר את הקשיים בעבודה עם נוער בסיכון, סגנונות תקשורת, התמודדות וכלים.
  הקורס יעסוק בהגדרת המושגים: חירום, לחץ והתמודדות, תגובות נפוצות ואופייניות של התמודדות ילדים בזמן אירועי חירום, במהלך החזרה לשגרה ולאחר האירוע. חוסן וחוסן נפשי ורגשי.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 294202-00 ד"ר תגריד זועבי ג' 12:00-13:30

  חטיבת קרימינולוגיה

  אלימות במשפחה
  בשנים האחרונות אנו עדים למקרים רבים וקשים של אלימות במשפחה המתבטאת באלימות זוגית והתעללות הורים בילדיהם. אלימות זו קיימת בכל המגזרים ובכל שכבות האוכלוסייה ולא פשוט לטפל בה, בין השאר, בשל כך שמקרים רבים אינם מדווחים למשטרה ולרשויות הרווחה. הקורס יעסוק בלמידה אודות תופעת האלימות במשפחה, תוך התמקדות באלימות הזוגית, בהקשר האישי, הבינאישי, התרבותי והחברתי ויתמקד בשלוש מטרות מרכזיות: עיבוד סוגיות תיאורטיות, אתיות וקליניות הנגזרות מעולם התוכן של התופעה, התבוננות בהתנסותם של העובדים בתחום פיתוח הבנה ומודעות לעמדות ולתהליכים.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 295111-00 ד"ר לימור גולן ג' 16:00-17:30 (עובדים)

  משטר ושיטור
  הקורס יעסוק בהקשרים החברתיים הרחבים של עבודת המשטרה, תוך בחינה תיאורטית וביקורתית שלהם מאז הקמתה בשנת 1948 ועד היום. הקורס יעקוב אחר האתגרים הניצבים בפני המשטרה בפתח המאה ה-21, במיוחד בחברות מרובות שסעים כמו החברה הישראלית, בה מונחים השסע הבטחוני, הפוליטי, העדתי והדתי לפתחה, תוך ניתוח סוגיות יסוד אוניברסליות הקשורות לפעילותה של כל משטרה באשר היא. בין היתר, נדון בשאלות הבאות: מהן המטרות והיכולות של המשטרה? מהן מגבלות פעולתה? מהם הגורמים המעצבים את דרך טיפולה של המשטרה בקבוצות מיעוט? מה מידת הלגיטימציה לה זוכה המשטרה מן הציבור?
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 295151-00 ד"ר נעמי לבנקרון מקוון (עובדים)

  זנות וסחר בנשים בראי החברה והמשפט בישראל
  מטרת הקורס היא להכיר את עולם הסחר בבני אדם והזנות במדינת ישראל. במהלך הקורס יבחנו הבטיהן השונים של תופעות אלה, כמו גם הגורמים החברתיים, הכלכליים, המגדריים, התרבותיים והפוליטיים לקיומן. נדון בשחקנים השונים הנוטלים בהן חלק (סרסורים, סוחרים, לקוחות, הנשים), ובדרך טיפולן של רשויות הרווחה והאכיפה בתופעה, תוך התמקדות במשטרה, בפרקליטות ובבתי המשפט. בנוסף נבחן את המצב הקיים בתחום זה במדינות אחרות בעולם.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 295171-00 ד"ר נעמי לבנקרון מקוון (עובדים)

  חטיבת לימודי ישראל

  הנצרות בנוף הארץ
  מטרת הקורס לעמוד על התהליך המורכב של צמיחת הנצרות מקהילת מאמינים קטנה בירושלים דרך התגבשותן של קהילות מאמינים ברחבי העולם הסורי-יווני-רומי המתחבטות בשאלות של זהות אל ארגון עולמי ממוסד ומאורגן בראשית המאה הרביעית, ארגון שהופך במהירות רבה לדת עולמית שלטת. לאחר שנניח את היסודות להבנת התהליך הזה, נעבור לעשוק במופעיה של הדת הזאת במרחב הארץ-ישראלי ומעקב אחר הפיכתה של ארץ-ישראל לארץ הקדושה.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 296072-00 פרופ' יעקב אשכנזי ד' 16:00-17:30

  דת ופוליטיקה בישראל
  להכיר את תהליכי עיצובם של היחסים שבין המערכת הדתית למערכת הפוליטית בארץ-ישראל משלהי התקופה העות'מאנית, דרך ימי המנדט הבריטי, ועד עשרות השנים שלאחר הקמת מדינת ישראל. במהלך הקורס נערוך היכרות עם מספר פרשיות היסטוריות בולטות שבהקשר אליהן התרחש מפגש (ולעיתים גם התנגשות) בין המערכות השונות, תוך שכל אחת מן המערכות מגבשת את עמדתה ביחס לזו העומדת מולה. בתוך כך, ניצור כלים להבנת מערכות יחסים רחבות, מגוונות ומשתנות בין מערכות לאומיות, ממלכתיות ופוליטיות לבין מערכות דתיות מסורתיות, והכרת השפעתן של מערכות יחסים אלו על חיינו.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 296091-00 ד"ר ראובן גפני ג' 17:45-19:15 (עובדים)

  ספורט, חברה ולאומיות בישראל
  קורס זה עוסק במקומו של עולם הספורט התחרותי על ענפיו השונים ובהבנת תהליכים חברתיים ויריבויות לאומיות במאה עשרים (ואחת). במסגרת היסטורית וגיאוגרפית רחבה ייבחן חלקו של הספורט בגיבוש זהויות מעמדיות ולאומיות בחברה המתועשת ובעולם המתפתח, השימוש בספורט בידי אליטות פוליטיות וכלכליות, הקשר ההדוק בין התפתחות הספורט לאמצעי התקשורת המודרניים, ותרומתו של הספורט לתהליך הגלובליזציה במאה העשרים. דגש מיוחד יושם על בחינת תהליכים אלה בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי ובמדינת ישראל.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 296171-00 ד"ר גיורא גודמן א' 17:45-19:15 (עובדים)

  החקלאות במדינת ישראל
  מטרת קורס זה היא לדון בחקלאות הישראלית ובמקומה ובמעמדה משלהי התקופה העות'מנית ועד ימים אלה. במרכזם המעבר מחברה מסורתית שעיקר פרנסתה בחקלאות, לחברה מתועשת ועירונית אשר בה נדמה שגם השטחים החקלאיים, וגם מעמדם של העוסקים בה, הולכים ומצטמצמים. במסגרת רחבה זו יעלו לדיון גם נושאים הנוגעים בהשפעת החקלאות על ערכי טבע והסביבה האקולוגית, וכן בהשפעת תופעת המדבור בדורנו על החקלאות עצמה.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 296181-00 ד"ר גיורא גודמן מקוון (עובדים)

  הדמוקרטיה במאה ה- 21: מבט היסטורי והשוואתי
  קורס זה עוסק בדמוקרטיה בת זמננו. במסגרת השיעורים נעשה השוואה בין סוגים שונים של דמוקרטיות ונבחן את יחסי הגומלין בין ערכים דמוקרטיים לבין מוסדות דמוקרטיים. כמו כן, נתמקד בדילמה של יציבות מול שינוי במוסדות ובמשטרים דמוקרטיים ובגורמים המשפיעים על היציבות או ההיחלשות של המוסדות הדמוקרטיים. את הדמוקרטיה בת זמננו נבחן בהקשר היסטורי רחב תוך כדי השוואה בין הדמוקרטיה הישראלית לבין מדינות דמוקרטיות אחרות, כמו ארה"ב, בריטניה, צרפת, גרמניה ועוד.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 296231-00 ד"ר אופיר עבו ג' 18:00-19:30

  מדיטציה ופתרון קונפליקטים בישראל
  החברה הישראלית היא חברה רוויית מתח, לחץ וקונפליקטים. בעשורים האחרונים, וביתר שאת בעשור האחרון, המתחים והקונפליקטים הגיעו לשיאם כתוצאה משילוב של מצבי חירום ביטחוניים, בריאותיים ופוליטיים. כל אלה גורמים לא רק לקונפליקטים ומתחים בין הקבוצות המרכיבות את החברה הישראלית, אלא גם למתח, לחץ וקונפליקטים בין ובקרב הפרטים הנמנים על אוכלוסיית ישראל. בקורס זה נכיר את הבסיס המדעי ונתרגל את מדיטציית הויפאסנה, תוך התמקדות בתרגולי טכניקת ה'קשיבות'. בראשית הקורס נלמד על מקורות הויפאסנה והבודהיזם, ועל הדרך בה אלו חדרו למערב בכלל ולישראל בפרט. לאחר מכן נתאר את החברה הישראלית כחברה קונפליקטואלית וההשלכות של מצב זה על הרווחה הנפשית של האדם. בשלב הבא נדון בחשיבות המדיטציה כאמצעי לשיפור הרווחה הפסיכולוגית והפיזית של האדם. בנוסף לכך נציג מחקרים המראים כיצד מדיטציה הפחיתה דעות קדומות וגזענות בקרב ישראלים, כמו גם כיצד תרמה מדיטציה להגברת תמיכה בעמדות פשרניות בנוגע לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני. לאורך הקורס נתרגל מדיטציית ויפאסנה, תוך שימוש בטכניקת ההתבוננות והקשיבות (מכונה גם מדיטציית קשיבות או מיינדפולנס). מדיטציה זו מדגישה במיוחד מתן תשומת לב מכוונת ובלתי שיפוטית לתחושות גופניות ומנטליות בהווה. לצד הכרת הבסיס המדעי של המדיטציה, הקורס יכלול גם למידה והתנסות בתרגולי מדיטציה בשיעורים, תרגול עצמאי בבית, דיונים והצגת מחקרים אמפיריים בכיתה.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 296281-00 ד"ר יואב קפשוק ד' 10:00-11:30

  Sport, Society and Nationalism in Israel and the World
  The subject of this course is the world of competitive sports as a means to study and analyze a rich variety of social processes and national rivalries in the 20th and 21st centuries, with a special emphasis on their manifestation in the State of Israel. Using a broad historical, geographical and comparative framework, this course scrutinizes the role of competitive sports in the formation of popular leisure and culture in industrialized societies; the part sports played in the emergence of powerful national, international and social identities; the expansion of competitive sports across the globe – including Mandatory Palestine – through the means of Western imperialism and global commerce; the way that changing social attitudes and norms concerning gender have been reflected in the issue of female participation in competitive sports; and the close connection between sports and the modern media and popular celebrity.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 296292-00 ד"ר גיורא גודמן מקוון

  חטיבת ארגון ומשאבי אנוש

  יזמות עסקית
  יזמות היא ניסיון להקמת עסק, ארגון עסקי או חברה, או שינוי עסקים או יצירת עיסוק עצמאי על ידי יחיד/ה, צוות או באמצעות עסק קיים. כך מודגרת יזמות ב-Global Entrepreneurship Monitor (GEM). מטרת הקורס היא הקניית ידע בתחום יזמות עסקית על היבטיה התיאורטיים והיישומיים. יזמות היא אחת התופעות החשובות ביותר בתחום הכלכלי-עסקי ובתחום החברתי בשנים האחרונות. ליזמות יש משמעות כלכלית, עסקית וחברתית ברמה הגלובלית, הלאומית, המקומית והאישית. נדון במשמעויות השונות בקונטקסטים החברתיים השונים. הקורס מחולק ל 3 פרקים: מבוא לתופעת היזמות – מיהו היזם, מהו תהליך היזמות (1), הבנת המשמעות של יזמות ועסקים קטנים ובינוניים בישראל (2), ויזמות פנים ארגונית (3).
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 297081-00 ד"ר נתן תירוש ג' 08:00-09:30

  מגזר שלישי
  המונח 'המגזר השלישי' מציין את כלל הפעילות הארגונית שאינה שלטונית ואינה מיועדת למטרת רווח. ארגוני המגזר השלישי מהווים רשת הטרוגנית של ארגונים עם שונות נרחבת במטרותיהם, היקפם, גודלם, תחומי פעילותם ואופן מימונם. הארגונים שלא למטרות רווח נשענים במידה רבה על תרומות פילנתרופיות. לארגונים אלה תפקיד חשוב בבניית קהילות חברתיות ברות-קיימה. שיתופי פעולה בין ארגונים עסקיים וארגוני מגזר השלישי מתפתחים בכל תחומי החיים של הקהילה באופן כללי ובמערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית באופן ספציפי.
  בקורס נבחן וננתח את התפתחות המגזר השלישי בקהילות בישראל, הרכבו, תפקידיו, תרומתו הקהילתית חברתית, בהתייחסות למושגים כמו חברה אזרחית, פיתוח הון חברתי, העצמה קהילתית, התנדבות, אחריות חברתית ויחסים בין מגזרים.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 297191-00 ד"ר אורית פישר-שלם ג' 16:00-17:30 (עובדים)

  ארגוני שירות
  מטרת קורס זה היא להציג את הידע העכשווי בתחום ארגוני השירות, תוך מתן דגש לניתוח הדינאמיקה בין נותני השירות ללקוחותיהם מהיבטים רגשיים. הקורס מקנה ידע, הבנה וכלים לניתוח מפגש השירות תוך הסתכלות עתידית על נושאים הדורשים מחקר נוסף.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 297101-00 ד"ר מורן כהן-שנפר א' 14:00-15:30

  תרבות ארגונית
  'תרבות ארגונית' היא כלל הערכים, האמונות הבסיסיות, הנחות היסוד והמנהגים המשותפים לכלל חברי הארגון. התרבות הארגונית כוללת הן את הרובד הגלוי של ערכי הארגון, דברים חיצוניים ומוחשיים כגון מבנה פיזי, לבוש, שפה, סמלים ומיתוסים, והן את הרובד הסמוי, ערכים והנחות יסוד שפועלים באופן בלתי מודע ונלקחים  כמובנים  מאליהם. לכל ארגון  תרבות המאפיינת אותו, המתפתחת בצורה ספונטאנית לאורך זמן, כתוצאה של פעילות גומלין בין חברי הארגון. טענה רווחת היא כי תרבות ארגונית "חזקה", המתאימה לסביבה החיצונית, יכולה לתרום לאפקטיביות של הארגון. טענה זו תרמה לפיתוח של גישה הרואה בתרבות הארגונית כלי לניהול הארגון. לתרבות הארגונית השפעה על הערכים, הרגשות וההתנהגות של חברי הארגון כפרטים, ועל תפקוד הארגון כשלם. מטרת הקורס היא הבנת המשמעות של התרבות הארגונית החשיבות וההשלכות שלה על פעילות ארגון וכן הבנת תפקיד המנהלים והעובדים בארגון, בעיצוב והטמעת התרבות.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 297111-00 ד"ר אורית פישר- שלם מקוון (עובדים)

  שילוב ואיזון בין עבודה למשפחה בחברה המודרנית
  המשפחה והעבודה הם שני התחומים החשובים ביותר עבור כולנו. אולם, השילוב והאיזון ביניהם מאתגר ודורש תכנון, חשיבה אסטרטגית וחקירה ממושכת ומתחשבת בתרבות. ובכך יעסוק הסמינר. חקירת הנושא תאפשר לסטודנטים להתנסות במחקר כמותי ובו בעת תתרום להבנתם את הגורמים הקונפליקטואליים מחד והמאזנים מאידך. במהלך הסמינר הסטודנטים ילמדו ויתנסו בבחירת נושא המחקר ותחימתו, בסקירת ספרות, בניסוח ההשערות, בבחירת כלי המחקר, באיסוף נתונים, בעיבוד הנתונים ובכתיבת דיון, סיכום ומסקנות. הסמינר שנתי ומאפשר הדרכה שיטתית שלב אחר שלב כאשר בכל שלב הסטודנטים ירכשו כלים ויישמו אותם.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 297141-00 ד"ר עולא נבואני א' 17:45-17:15 (עובדים)

  רגישות תרבותית
  מטרת הקורס היא להכיר מושגי תרבות ונגזרותיהם תוך בירור משמעויות תיאורטיות ומציאותיות, להכיר מחקרים העוסקים בחברות מרובות תרבויות, ללמוד על רגישות תרבותית בחברה ובמקומות עבודה ולבחון את השלכות המצב של ריבוי התרבויות והגישה כלפיהן על החברה, מערכת החינוך ומקומות עבודה.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 297161-00 ד"ר תגריד זועבי ב' 10:00-11:30

  סגנונות ניהול ומנהיגות בארגונים
  המהפכה התעשייתית הרביעית הידועה כמהפכת הרובוטיקה והדיגיטציה העמידה מנהיגים, מנהלים ועובדים מול אתגרים חדשים שדורשים סגנונות עבודה וניהול חדשניים. מטרת הקורס להציג גישות ניהול ומנהיגות ישנות ועדכניות; ניתוח כלים ניהוליים ולמידת השפעותיהם הן על הארגון והן על העובדים ובחינה עצמית באמצעות שאלונים תוך התמקדות בנקודות החוזק והחולשה של המנהל. הכרת הכלים הניהוליים השונים תאפשר ניהול אפקטיבי בעולם העבודה שנשלט על ידי הרובוטיקה והדיגיטציה.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 297171-00 ד"ר עולא נבואני א' 16:00-17:30

  אסטרטגיה ניהולית של משאבי אנוש
  ניהול אסטרטגי בסקטור הציבורי והעסקי, במיוחד בסביבה הדינמית והמעורבלת של המאה ה- 21 הוא "עולם ומלואו" במשמעות הרחבה של המילה, אשר תחום משאבי אנוש "משחק" תפקיד חשוב ומוביל בתהליכי צמיחה ארגונית. כיום, אחד האתגרים החשובים ביותר מולם מנהלים מתמודדים הוא כיצד ליצור אינטגרציה וקואורדינציה בין האסטרטגיה הכוללת של הארגון והפעילות של תת המערכות בארגון כמו גם תאימות והתאמה עם סביבתו. ההבנה כי המשאב האנושי הוא הגורם המוביל להצלחתו והשגת מטרותיו של הארגון, מדגישה את חשיבותו כמערכת מובילה ומנהיגה בארגון. שיפור יכולות הניהול של המנהל כמנהיג וכמקבל החלטות הפועל בסביבה עסקית דינמית ומסוכנת, הוא אתגר בפני עצמו.
  התכנים מציגים טיפולוגיות שונות בניהול אסטרטגי והתמקדות בניהול משאבי אנוש כ"יחידה עסקית אסטרטגית". העמקת ההבנה וחיזוק המיומנות להתמודד עם האתגר של גיבוש האסטרטגיה העסקית תיעשה ע"י הצגת וניתוח אירועים.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 297181-00 ד"ר נתן תירוש ג' 10:00-11:30

  סמינריונים בחלוקה לחטיבות – שנה ג'

  חטיבת פסיכולוגיה
  סמינריון- קשב וקוגניציה
  כל פעילות בחיי יומיום דורשת מידה מינימלית של קשב סלקטיבי: יכולת להתמקד בתפקיד הנוכחי ולהתעלם ממידע לא רלוונטי לתפקיד. פעמים רבות הקשב הסלקטיבי מצליח, אך לפעמים הוא נכשל. בסמינר יוצגו מדדים מודרניים לאמידה של קשב סלקטיבי ויידונו התיאוריות שתומכות בכל מדד. נדון בקשר בין הקשב הסלקטיבי לבין תהליכים קוגניטיביים גבוהים. במהלך הסמינר נדון בתופעות הקשביות והקוגניטיביות השונות דרך קריאה שבועית של מאמרים מהספרות המחקרית הקלאסית והמודרנית. הסטודנטים יקבלו ליווי והדרכה בתכנון ניסוי קשב. ייעשה ניסיון לזהות ולבודד באופן ניסויי את התנאים המעודדים הצלחה וכשלון של הקשב הסלקטיבי.
  2 ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  ש' 293106-00 ד"ר תתיאנה חתוקאי א' 12:00-13:30

  סמינריון- מחקר בפיתוח תוכניות לקידום בריאות
  סמינר זה נועד לספק לסטודנטים ידע מתקדם ומיומנויות המעשיות הנדרשות לביצוע מחקר בתחום קידום בריאות. לשם כך, הסטודנטים יבצעו חקירה של המסגרות התיאורטיות העומדות בבסיס התערבויות לשינוי התנהגות, על ידי בחינת התנהגויות מגוונות הקשורות לבריאות כגון פעילות גופנית, תזונה, הפסקת עישון וצמצום צריכת אלכוהול.
  במהלך השנה הלימודית, הסטודנטים יהיו מעורבים בדיונים מחקריים, ניתוח ביקורתי של ספרות מדעית ועיצוב תוכניות התערבות בהקשר של קידום בריאות.
  מטרות הסמינריון הינה להקנות לסטודנטים כלים, ידע וניסיון בכל שלבי המחקר: החל מבחירת הנושא, דרך ניסוח שאלת מחקר והשערות, ביצוע סקירת ספרות, בחירת כלי מדידה, איסוף נתונים, ניתוחם הסטטיסטי ועד לסיכום עבודת המחקר. חלק חשוב בסמינריון הוא רכישת יכולת כתיבה אקדמית. סטודנטים ירכשו כלים באיתור והבנת מקורות אקדמיים ובכתיבה אינטגרטיבית לפי כללי הכתיבה המדעית.
  2 ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  א' 293107-00 ד"ר יעל שביט ד' 14:00-15:30
  ב' 293107-00 ד"ר יעל שביט ד' 10:00-11:30

  סמינריון- שפה וחשיבה
  הקורס עוסק במהות היחס שבין שפה לחשיבה. עד כמה השפה שאנו מדברים משפיע או אפילו קובעת איך אנחנו תופסים את העולם? בקורס נדון בשאלה האם השפה היא מערכת הפועלת באופן עצמאית ללא קשר לכישרונות וכישורים קוגניטיביים אחרים.
  בשלושת השבועות הראשונות של הסמסטר הראשון יתקיימו הרצאות פרונטאליות בהן אציג את התחום. לאחר מכן, כל זוג סטודנטים יעבוד על גיבוש הצעת מחקר בנושא, ויפגשו איתי באופן פרטני ולפי הצורך כדי לדון בהתקדמות שלהם.
  2 ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  א' 293048-00 ד"ר זאהר עכריה א' 16:00-17:30
  ב' 293048-00 ד"ר זאהר עכריה ב' 10:00-11:30

  סמינריון-הכלת תלמידים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך: היבטים רגשיים
  במערכת החינוך בישראל, כמו במערכות חינוך אחרות בעולם, לומדים תלמידים עם הבדלי יכולות וצרכים. קידום ההכלה וההשתלבות של תלמידים עם צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל עבר שינויים מהותיים בשנים האחרונות כולל תיקון לחוק חינוך מיוחד בשנת 2018. סוגיית ההכלה וההשתלבות הינה אתגר משמעותי למערכות החינוך ומתייחסת לארבע זירות פעולה כפי שקבע משרד החינוך במתווה החדש: הכלה פדגוגית, הכלה רגשית-חברתית, הכלה ארגונית והכלה סביבתית. במסגרת הקורס הסטודנטים יכירו מאפיינים שונים של תלמידים עם צרכים מיוחדים עם דגש על נושא לקויות למידה, מחקר ומודלים של שילוב, תהליכים פסיכולוגים במערכת החינוכית הכרוכים בהכלתם של התלמידים עם צרכים מיוחדים, התמודדות רגשית של המערכת המשפחתית וכדומה. במסגרת הקורס הסטודנטים ילמדו גם כלים להבנת מחקרים אמפיריים במדעי חברה בכלל ובנושא הנלמד בפרט ותהיה להם התנסות בעריכה ויישום מיומנויות חקר בסיסיות כמו ניסוח שאלה מחקרית, תכנון וביצוע מחקר, איסוף נתונים ודיווח עליהם דרך פרזנטציה ולבסוף כתיבת עבודה סמינריונית בהתאם לכללי כתיבה מדעית המקובלים במדעי החברה.
  2 ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  ש' 293076-00 ד"ר דאוד דאוד א' 10:00-11:30

  סמינריון- קשריים חברתיים במרחב הוירטואלי
  בשנים האחרונות הולכת ומתבססת התפיסה המגדירה את האינטרנט כתרבות שיש בה "ילידים" – ילדים ובני נוער שנולדו למציאות חיים שבה הרשת היא אחת מסביבות התפקוד המרכזיות, ו"מהגרים" – מבוגרים שנולדו לפני היות הרשת וצריכים ללמוד להתמצא במרחביה ובמאפייניה. התרחבות השימוש ברשתות חברתיות ובערוצים לשיתוף תוכן גולשים יצרה מרחבים חדשים של פעילות אישית וחברתית . המרחב הפיזי והמרחב המקוון אינם ניתנים עוד לניתוק ולהפרדה: האינטרנט במרחב הביתי משמש לתחזוקה של קשרים חברתיים, ובכלל זה שימוש הולך וגובר במסרים מידיים בצ'ט ובפייסבוק. חשוב להבין את התנהלותה של התקשורת המקוונת, את חשיבותה ובעיקר את השפעותיה על שגרת יומם של אנשים בכלל במיוחד בהיבטים הרגשיים נפשיים. במסגרת הקורס הסטודנטים ילמדו גם כלים להבנת מחקרים אמפיריים במדעי חברה בכלל ובנושא הנלמד בפרט ותהיה להם התנסות בעריכה ויישום מיומנויות חקר בסיסיות כמו ניסוח שאלה מחקרית, תכנון וביצוע מחקר, איסוף נתונים ודיווח עליהם דרך פרזנטציה ולבסוף כתיבת עבודה סמינריונית בהתאם לכללי כתיבה מדעית המקובלים במדעי החברה.
  2 ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  א' 293096-00 ד"ר דאוד דאוד א' 08:00-09:30
  ב' 293096-00 ד"ר דאוד דאוד ב' 08:00-09:30

  חטיבת חינוך ומשפחה
  סמינריון- תפיסות מוסר והשתקפותן במשפחה ובחינוך
  הסמינריון עוסק בבירור המושג "ערכים" ודיון בדבר תוקפם ובדבר הזכות לחנך לערכים, הכרת מבחר של תפיסות מוסר קלאסיות ובנות זמננו, ובאמצעותן – חידוד החשיבה הביקורתית, השיפוט המוסרי והיכולת הרפלקטיבית, ביחס לדילמות מוסריות, העלאת דילמות מוסריות מתחומי המשפחה והחינוך ובחינת ההחלה של תפיסות אתיות (מוסריות) שונות עליהן. שכלול מיומנויות הכתיבה האקדמית והיכולת לכתוב עבודה סמינריונית ראויה.
  2 ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  א' 294026-00 ד"ר בת כצמן ב' 10:00-11:30
  ב' 294026-00 ד"ר בת כצמן ד' 16:00-17:30

  סמינריון- רב תרבותיות בחינוך
  מטרת הקורס להכיר מושגי תרבות ונגזרותיהם תוך בירור משמעויות תיאורטיות ומציאותיות, להכיר מחקרים העוסקים בחברות מרובות תרבויות, ללמוד מהי רגישות תרבותית בחינוך, לבחון את השלכות המצב של ריבוי התרבויות והגישה כלפיהן על החברה ומערכת החינוך, ללמוד על כתיבת עבודת מחקר – מבנה, תכנים וסגנון, להתנסות במחקר איכותני, לכתוב עבודה סמינריונית בנושא רב תרבותיות בחינוך.
  2 ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  ש' 294066-00 ד"ר נועה שפירא ד' 14:00-15:30

  סמינריון- דימוי עצמי ומוטבציה בערכת החינוך
  הגדרות של דימוי עצמי ומוטיבציה יחד עם התפתחותם בספרות מחקרית, תיאוריות ומודלים, כיצד לחזקם ולפתחם, השפעתם ותרומתם בחינוך, מערכת הקשרים בין דימוי עצמי, מוטיבציה, הישגים, והצלחה בהוראה ובלמידה.
  הקורס יציג תכוניות התערבות רלוונטיות הקיימות בספרות ובשטח, שמטרתן חיזוק הדימוי העצמי והעלאת רמת מוטיבציה בחינוך והישגים לימודיים . בנוסף לכך, נחזור אל המתודולוגיה של המחקר הכמותני ואיכותני , אשר תשמש לצורך ביצוע המחקר וכתיבת העבודה הסמינריונית.
  2ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  א' 294076-00 ד"ר אימאן טרביה ד' 14:00-15:30
  ב' 294076-00 ד"ר אימאן טרביה א' 10:00-11:30

  סמינריון- חינוך סביבתי
  תקשורת וקיימות / תקשורת וסביבה נושא בחיבור שבין 2 נושאים מרכזיים. סביבה ותקשורת. נושא הסביבה, נושא מדעי טכנולוגי שעוסק באיכות חיינו ובמצב כדור הארץ ותקשורת, המערכת שמבנה לנו את סביבת המידע שבו אנו חיים. החיבור בין שני הנושאים נוגע במגוון מקרי מבחן בהם נעמיק במהלך השנה בסמינר: ייצוג, הבלטה, הטרמה וסדר יום תקשורתי, עיתונות סביבתית, שיתוף ציבור, קמפיינים סביבתיים, פייק ניוז, שיתופי פעולה ופתרון סכסוכים. באמצעות מקרי המבחן השונים, נבין טוב יותר את תחום הקיימות ואת תפקידה החשוב של התקשורת. במהלך השנה, כל סטודנט/ית יבחר שאלת מחקר אותה יציג בכיתה ויענה עליה במסגרת עבודת הסמינר.
  2ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  א' 294077-00 ד"ר אפרת דסקל ג' 12:00-13:30
  ב' 294077-00 ד"ר אפרת דסקל ג' 12:00-13:30

  סמינריון- תקשורת ושינוי חברתי
  בכל חברה ובכל זמן נתון מתקיימים שינויים חברתיים.  המושג "שינוי חברתי" בוחן את הדינמיקה המתרחשת בכל חברה בבחינת גוף חי. כמו כן, מקובל גם לראות שינוי חברתי כקונפליקט חברתי. חלק נכבד מן התכנים של אמצעי התקשורת, הבדיוניים ודמויי המציאות עוסקים הן בשינויים החברתיים והן בקונפליקטים החברתיים השונים. לכן מקובל לראות באמצעי התקשורת גורמים ביצירת, שיקוף או מניעת שינוי חברתי. קביעות אלו עושות את הדיון בקשרי הגומלין שבין שינוי חברתי (וקונפליקט) לתקשורת לדיון מרכזי בחקר תקשורת ההמונים. מטרת הקורס להקנות למשתתפים ידע, הבנה וכלים אינטלקטואליים, תיאורטיים ומחקריים מתקדמים לניתוח וחקר יחסי הגומלין שבין שינוי חברתי ותקשורת.
  2ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  ש' 294096-00 ד"ר ניסים כץ ג' 16:00-17:30

  חטיבת קרימינולוגיה

  סמינריון-סוגיות נבחרות במשטרה וחברה
  הסמינר יעסוק בהקשרים החברתיים של עבודת המשטרה, תוך התמקדות בשיטור החברה הערבית בישראל. התרבות הארגונית של המשטרה ושיקול הדעת של השוטר בשטח הם בעלי השפעה מרובה, אך גורמים אלה ואחרים ארוגים בתוך מרקם פוליטי ובטחוני סבוך, המשפיעים על עבודת המשטרה ומושפעים ממנה. מידת הלגיטימציה לה זוכה המשטרה מן הציבור בכלל ומקבוצות מיעוט בפרט תשפיע על צורת עבודתה, כמו גם על השגיה, אך השגתה של לגיטימציה היא תהליך סבוך שמידת הצלחתו שנויה במחלוקת יותר מאי פעם במדינת ישראל של המאה המאה ה-21. תוך תנועה מן הפרטי אל הציבורי, ומן המקומי אל הגלובלי, ילמדו הסטודנטים לחקור את המתרחש בישראל בתקופה מורכבת זו. בסיום הסמינר יגישו הסטודנטים עבודה סמינריונית מחקרית הבוחנת את שיטור סביבתם הקרובה. העבודה תתבסס על הספרות והתכנים שנלמדו במהלך הקורס, וכן על ספרות נוספת התומכת בטיעוני העבודה.
  2 ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  ש' 295046-00 ד"ר נעמי לבנקרון ב' 12:00-13:30

  חטיבת לימודי ישראל

  סמינריון- זהות ואזרחות בישראל
  החברה הישראלית מורכבת מקבוצות חברתיות השונות זו מזו בזכויות המוענקות להן ובחובות המוטלות עליהן. שוני זה נובע בין היתר ממבנה אזרחות הירארכי הנקבע לפי מרכיבים זהותיים שונים: מרכיבים לאומיים, אתניים, דתיים, מגדריים ועוד. במהלך הסמינר נבחן את ההצדקות האידיאולוגיות להענקת זכויות שונות ולהטלת חובות שונות לקבוצות החברתיות המרכיבות את החברה הישראלית. נלמד כיצד הסטטוס החברתי-כלכלי של הקבוצות השונות משפיע על התמיכה או ההתנגדות שלהן לתופעות כגון גלובליזציה, ליברליזציה, הדתה ועוד. כמו כן נבחן עד כמה תופעות כגון אלה השפיעו על הסטטוס החברתי-כלכלי של הקבוצות השונות.
  2 ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  א' 296036-00 ד"ר יואב קפשוק ד' 10:00-11:30
  ב' 296036-00 ד"ר יואב קפשוק ג' 14:00-15:30

  סמינריון- סוגיות חברתיות ופוליטיות בישראל
  הקורס הינו סמינריון שנתי, העוסק במספר סוגיות יסוד בתחום יחסי הגומלין שבין מערכת הביטחון וצה"ל, והחברה הישראלית. הנושאים המרכזיים אשר יילמדו ויידונו במסגרת השיעור: מבוא כללי ליחסי הגומלין וההשפעה ההדדית במדינת ישראל בין מערכת הביטחון והחברה, דוד בו-גוריון ותרומתו לעיצוב מדיניות הביטחון. חלקו ומעורבותו של צה"ל בהתיישבות ובתוכניות התשתית, תפקידיו של צה"ל בקליטת העלייה הגדולה של שנות החמישים. מעורבותו של צה"ל בתחומי החינוך וההסברה, דיון בשינויים שחלו לאחר מלחמת יום הכיפורים במעמדו ובתפקידיו של צה"ל, בתחומים החברתיים, תהליך ההדתה בצה"ל והשלכותיו החברתיות.
  2 ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  ש' 296016-00 ד"ר גיורא גודמן ג' 19:30-21:00 (עובדים)
  א' 296016-01 ד"ר אופיר עבו ג' 19:30-21:00 (עובדים)
  ב' 296016-01 ד"ר אופיר עבו א' 19:30-21:00 (עובדים)

  סמינריון- משפט וחברה
  המשפט משקף חברה, תרבות והיסטוריה בתקופה נתונה. הוא מושפע מן החברה שבתוכה הוא מתהווה, אך גם משפיע עליה במידה השנויה במחלוקת תדיר. הוא יכול לחולל שינויים חברתיים נרחבים בהיקפם, אך גם לייצר תגובת נגד שתפגע במושאי הגנתו יותר משיסייע להם. הסמינר יעסוק במגוון הזיקות בין המשפט לחברה, על היבטיו הכלכליים, החברתיים, הפוליטיים, המגדריים והתרבותיים. יושם דגש על ההקשר הישראלי, תוך בחינת השחקנים השונים הנוטלים חלק בעיצובו ויישומו, וכן הצגת מספר מקרי מבחן העוסקים ביוזמות חקיקה ופסקי דין שהתרחשו בנקודת המפגש בין המשפט והחברה בישראל.
  2 ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  א' 296038-00 ד"ר נעמי לבנקרון ב' 14:00-15:30
  ב' 296038-00 ד"ר נעמי לבנקרון ב' 16:00-17:30

  חטיבת ארגון ומשאבי אנוש
  סמינריון- היבטים חברתיים של עבודה ועיסוקים
  במסגרת הסמינריון נעסוק באספקטים חברתיים, תרבותיים ופוליטיים של עולם העבודה וביחסים בין קבוצות עיסוק כיום ובעבר. מבחינה זו, מטרתו של הסמינר היא לדון בתפיסות עולם ובמרכיבי תרבות הנותנים לגיטימציה לפערים של כוח ויחסי שליטה במסגרת מערכות יחסים מקצועיות ותעסוקתיות. וכן מטרת הסמינר היא לעורר שאלות הנוגעות למגדר ואי שוויון בארגוני עבודה. את הדיון נבסס על מחקרים אמפיריים רלבנטיים.
  2 ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  ש' 297056-00 ד"ר ריקי גליה א' 18:00-19:30

  סמינריון- סוגיות מגדריות בארגונים
  הסמינריון יעסוק ביחסי המגדר בארגונים וכיצד הם משפיעים על המסגרות הארגוניות כגון מקומות עבודה – ציבוריים ופרטיים, חברות, קהילות ומשפחות.
  במסגרת הקורס הסטודנטים והסטודנטיות יחשפו למושגים מגדריים ומונחים מעולם העבודה ויסתייעו בספרות הרלוונטית לנושא.
  הסטודנטים הסטודנטיות יכתבו עבודה סמינריונית שתתבסס על מחקר איכותני לאור הידע הקיים בנושא. באמצעות ראיונות ותצפיות יאספו נתונים המתייחסים להתנהלותם של אנשים בארגונים וההטיות המגדריות המשפיעות על התנהלות זו. באמצעות המושגים שנלמדו בקורס ינותחו הממצאים.
  הסמינריון מתאים לסטודנטים וסטודנטיות במחלקה ובחטיבה לארגון למשאבי אנוש, בהנחה שלמדו קודם את הקורס "מגדר בעולם העבודה" שעל מושגיו מתבסס הקורס ולמדו שיטות מחקר איכותניות.
  הסמינריון עוסק בהיבטים המגדריים הקשורים לעולם העבודה בארגונים שונים. מגבלות מגדריות, יתרונות מגדריים והטיות מגדריות, המשפיעים "הסמויים" על העובדים והמנהלים בעולם העבודה. כמו כן, יבחן הסמינריון את השפעותיהם של גורמים אלו על מסגרות כגון משק הבית, חלוקת עבודה משפחתית, יחסים זוגיים וקהילות מורחבות.
  2 ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  א' 297017-00 ד"ר אורית יעל ו' 10:00-11:30 (עובדים)
  ב' 297017-00 ד"ר אורית יעל ו' 08:00-09:30 (עובדים)
  ש' 297017-01 ד"ר אורית יעל ו' 12:00-13:30 (עובדים)

  סמינריון- הגורם האנושי
  קיימת הכרה בחשיבות של המשאב האנושי ואופן ניהולו להשגת יעדי הארגון. בקורס ניישם ידע זה דרך עבודת מחקר בתחום חשיבות המשאב האנושי בארגון וניהולו. מטרת הקורס הינה כתיבת חיבור אקדמי מחקרי וביצוע מחקר איכותני בסוגיה מתחום המשאב האנושי בארגון. מטרת קורס זה להקנות ידע תיאורטי עדכני מהמחקר והספרות המקצועית על תהליכי ניהול משאבי אנוש וחשיבות הגורם האנושי בעבודה. במהלך הקורס, באמצעות התנסות מעשית בניתוח נושא המתייחס לגורם האנושי בעבודה, על בסיס מחקר איכותני, ירכשו משתתפי הסמינריון כלים ויכולת מעשית להבין ולהוביל מהלכים ארגוניים לטיפול בגורם האנושי בעבודה, תוך התנסות בכתיבת עבודת מחקר סמינריונית.
  2 ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  ש' 297036-00 פרופ' שייקה מרום ב' 12:00-13:30

  סמינריון- קריירה ומשפחה
  משפחה ועבודה הם שני התחומים החשובים ביותר בחיי מרבית האנשים. אולם, השילוב והאיזון ביניהם מאתגר ודורש תכנון, וחשיבה אסטרטגית על התרבות של בני הזוג. בכך יעסוק הסמינר. חקירת הנושא תאפשר לסטודנטים להתנסות במחקר כמותי ובו בעת תתרום להבנתם את הגורמים הקונפליקטואליים מחד והמאזנים מאידך בהקשר של שילוב קריירה וחיי משפחה. במהלך הסמינר הסטודנטים ילמדו ויתנסו בבחירת נושא המחקר ותחימתו, בסקירת ספרות, בניסוח ההשערות, בבחירת כלי המחקר, באיסוף הנתונים, בעיבוד הנתונים ובכתיבת דיון, סיכום ומסקנות. הסמינר שנתי ומאפשר הדרכה שיטתית שלב אחר שלב כאשר בכל שלב הסטודנטים ירכשו כלים ויישמו אותם.
  2 ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  א' 297046-00 פרופ' עולא נבואני א' 10:00-11:30
  ב' 297046-00 פרופ' עולא נבואני א' 14:00-15:30

  סמינריון- היבטים חברתיים של עבודה ועיסוקים
  במסגרת הסמינריון נעסוק באספקטים חברתיים, תרבותיים ופוליטיים של עולם העבודה וביחסים בין קבוצות עיסוק כיום ובעבר. מבחינה זו, מטרתו של הסמינר היא לדון בתפיסות עולם ובמרכיבי תרבות הנותנים לגיטימציה לפערים של כוח ויחסי שליטה במסגרת מערכות יחסים מקצועיות ותעסוקתיות. וכן מטרת הסמינר היא לעורר שאלות הנוגעות למגדר ואי שוויון בארגוני עבודה. את הדיון נבסס על מחקרים אמפיריים רלבנטיים.
  2 ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  ש' 297056-00 ד"ר ריקי גליה א' 18:00-19:30

  סמינריון- סוגיות מגדריות בישראל
  מדינת ישראל היא מדינה שמרנית עם שאיפות ליברליות, הדבר משפיע על היחסים המגדריים בתוך הקהילות השונות. סמינריון זה יעסוק ביחסי המגדר בישראל וכיצד הם באים לידי ביטוי בקהילות, קבוצות דתיות, במקומות עבודה, מערכות חינוך, משפחות, רשתות חברתיות, מפגשים אקראיים, נורמות חברתיות, אופנתיות וגילניות. נדבר על מה זה מגדר, נאפיין את היחסים המגדריים גבר ואשה, את המינים זכר, נקבה, ילדים וילדות וגם כל מה שביניהם. לאחר מכן נצא לשטח ונבחן במחקר איכותני סוגיות, סיטואציות או יחסים המבוססים על מין או מגדר. במהלך הקורס ילמדו הסטודנטים לבצע מחקר איכותני ולכתוב סמינריון אותו יציגו בכיתה ובסוף השנה יגישו עבודה כתובה המסכמת את התהליך.
  2 ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  ש' 297076-00 ד"ר אורית יעל ב' 14:00-15:30

  בחירה כללית- שנה ג'

  יישומי מחשב מתקדמים
  רכישת כלים בסיסיים לביצוע ניתוחים סטטיסטים וגרפיים באמצעות SPSS , ניתוח והבנת הפלטים הסטטיסטיים תוך דגש על יישומם ושילובם בסמינריונים מתקדמים.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ס' / 60
  א' 297131-00 מר אילון סלוס ג' 08:00-09:30
  א' 297131-01 ד"ר אוקסנה ניר ג' 12:00-13:30
  א' 297131-02 ד"ר אוקסנה ניר ג' 10:00-11:30
  א' 297131-03 מר אילון סלוס ג' 10:00-11:30
  א' 297131-04 גב' כנרת ענתר ג' 14:00-15:30
  א' 297131-05 מר אילון סלוס א' 08:00-09:30
  א' 297131-06 מר אילון סלוס א' 16:00-17:30
  א' 297131-07 מר אילון סלוס ב' 08:00-09:30
  א' 297131-08 גב' כנרת ענתר ו' 08:00-09:30 (עובדים)

  קמפוס מצטיינים-רב תרבותיות
  תכנית המצטיינים של המחלקה הרב תחומית נועדה להעשיר את הסטודנטים ולהעניק להם את ההזדמנויות והכלים לטיפוח כישוריהם האישיים ופיתוח מיומנויות לעולם העבודה.
  12-15 הסטודנטים המשתתפים בתוכנית נבחרים בקפידה על פי קריטריונים של הצטיינות בלימודים, ראיון אישי, מחויבות לתהליך ותרומתם לקהילה.
  התוכנית תעמיד במרכזה את העצמתם של המשתתפים במימדים האישיים-מקצועיים וחיזוק השייכות למסלול. התוכנית תזמין את המשתתפים לצאת "מאזור הנוחות", לחדד יכולות אישיות ולרכוש כלים להתמודדות והעצמה אישית.
  התוכנית תתבסס על תהליך הלמידה ההתנסותית תוך העצמת תובנות אישיות של המשתתפים.
  נבחן ונתרגל מיומנויות שונות של העולם האישי ועולם העבודה (יכולות ניהוליות, עמידה מול קהל, השתתפות בראיון עבודה ועוד) תוך הקשבה ולמידה של החוזקות האישיות האתגרים האישיים וליווי ההתמודדות עימם.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 291181-00 ד"ר לימור גולן ד' 18:00-19:30