מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

  לימודים רב-תחומיים

  ראש המחלקה
  ד"ר גיורא גודמן

  חברי סגל
  פרופ' חיים אבירם, פרופ' נירית רייכל, ד"ר יריב איצקוביץ, ד"ר זיו ארדי, ד"ר יעקב אשכנזי, ד"ר אנטולי ברונשטיין, ד"ר גיורא גודמן, ד"ר לימור גולן, ד"ר ראובן גפני, ד"ר ניבה דולב, ד"ר בת כצמן, ד"ר יפעת לוי, ד"ר יעל ליבנה, ד"ר אוקסנה ניר, ד"ר אורית פישר-שלם, ד"ר יואב קפשוק, ד"ר מורן כהן- שנפר, ד"ר נועה שפירא, גב' כנרת ענתר, מר אילון סלוס.

  מורים מן החוץ
  פרופ' שייקה מרום, ד"ר סיגלית אולשקר, ד"ר עירית בלובשטיין, ד"ר יואל שפרן, ד"ר עמית גייר, ד"ר דאוד דאוד, ד"ר אסתר דרור, ד"ר תמיר הוד, ד"ר עומר הורוביץ, ד"ר אימאן טרביה, ד"ר אורית יעל, ד"ר נעמי לבנקרון, ד"ר קרנית מלכא- טיב, ד"ר עולא נבואני, ד"ר טל סלע, ד"ר ראמי סעד, ד"ר אופיר עבו, ד"ר זאהר עכריה, ד"ר שי פרבר,ד"ר יוסי פרלמן, ד"ר אפרת קנטור, ד"ר איתמר ריקובר, ד"ר אלון שמיר, ד"ר נתן תירוש, רו"ח ויליאם חלבי, רו"ח עוזי מסינגר, גב' אספהאן בהלול, גב' אלה ברהון, גב' דנה דמרי, גב' תגריד זועבי, מר יניב גל, מר ורד הזימה, מר מתן מרקוביצקי.

  מנהלת המחלקה ללימודים רב-תחומיים
  גב' גילת אלקובי
  טל: 04-6653726
  פקס: 077-5653726
  שעות הקבלה: ימים א' – ה' 13:30-15:00, 09:30-12:00
  Email: gilat@kinneret.ac.il

  רכזת מחלקה – שנה א'
  גב' אור מלאכי
  טל: 04-6653856
  פקס: 077-5653726
  שעות הקבלה: ימים א' – ה' 13:30-15:00, 09:30-12:00
  Email: orm@kinneret.ac.il

  רכזת מחלקה – שנה ב'
  גב' תאיר סויפר
  טל: 04-6653787
  פקס: 077-5653726
  שעות הקבלה: ימים א' – ה' 13:30-15:00, 09:30-12:00
  tair@kinneret.ac.il  Email:

  רכזת מחלקה – שנה ג'
  גב' היאתם סרחאן
  טל: 04-6653668
  פקס: 077-5653668
  שעות הקבלה: ימים א' – ה' 13:30-15:00, 09:30-12:00
  haiatem@kinneret.ac.il  Email:

  מטרת הלימודים

  מטרת הלימודים במחלקה ללימודים רב-תחומיים הינה הקניית ידע נרחב, מעמיק ומעשי בתחומי דעת שונים ומגוונים ובכך לספק לסטודנטים כלים להתמודד עם האתגרים של המאה 21.

  צרכי האזור והמשק הישראלי מורכבים, לכן תכנית הלימודים של המחלקה משלבת תכנים אקדמיים עם אוריינטציה יישומית הנוגעת במעגלי החברה הישראלית על שלל גווניה, בכך למעשה היא תכנית המותאמת למציאות העכשווית. התכנית מכשירה את הסטודנטים להיות בעלי הבנה ארגונית, מערכתית וחברתית עמוקה יותר. בשנה ראשונה יכירו הסטודנטים תחומי ידע רחבים ובכך יקבלו בסיס השכלתי המאפשר בחירה מושכלת של תחומי העניין.

  תכנית הלימודים

  במחלקה ללימודים רב-תחומיים סטודנטים ייבחרו בהתאם לתחום העניין שלהם, ארבע מתוך שש חטיבות. כל חטיבה מורכבת מקורסים תיאורטיים ומעשיים, חלקם קורסי חובה וחלקם קורסי בחירה.  מתוך ארבע חטיבות הבחירה יעמיק הסטודנט וייבצע עבודת מחקר (סמינריונים) בשתי חטיבות בהם ירחיב את הידע הנרכש בצורה משמעותית.

  שש חטיבות הבחירה הינן:

  חטיבה ראש חטיבה מייל
  כלכלה פרופ' חיים אבירם haim@kinneret.ac.il
  פסיכולוגיה ד"ר זיו ארדי zivardi@gmail.com
  חינוך ומשפחה ד"ר בת כצמן katzman2@gmail.com
  קרימינולוגיה ד"ר לימור גולן reuvenya@walla.com
  לימודי ישראל ד"ר יואב קפשוק kapshuk@gmail.com
  ארגון ומשאבי אנוש ד"ר פישר- שלם אורית itzkovichyariv@gmail.com

  סה"כ נקודות הזכות לתואר הינן 120.
  חובות נוספים לתואר: פטור באנגלית (עד סוף שנה ב') + פטור בהבעה עברית ללא דוברי עברית (עד סוף שנה א').
  חובת מעבר מבחן בעברית לקבלת התואר הראשון.

  מבנה התכנית המותאמת לאנשים עובדים

  • הלימודים מתקיימים במשך יומיים אחר הצהריים וימי שישי 08:00-14:00
  • ימי הלימודים אינם קבועים (למעט יום שישי) ועשויים להשתנות בין השנים.
  • המבחנים בקורסים מתקיימים בימים ובשעות שהם לאו דווקא ימי הלימוד.
  • הלימודים באנגלית אינם כלולים בימי הלימוד במחלקה.

  פירוט תכנית הלימודים

  שנה א'

  לימודי מתודולוגיה ומבוא

  חטיבה קוד הקורס שם הקורס סוג הקורס נ"ז ש"ש שנה אקדמית
  מתודולוגיה 0291011 כתיבה מדעית ואוריינות אקדמית א' הרצאה 2 1 א'
  מתודולוגיה 0291021 כתיבה מדעית ואוריינות אקדמית ב' הרצאה 2 1 א'
  מתודולוגיה 0291031 מבוא לסטטיסטיקה א' הרצאה 2 1 א'
  מתודולוגיה 0291032 מבוא לסטטיסטיקה א' תרגיל 0 0.5 א'
  מתודולוגיה 0291041 מבוא לסטטיסטיקה ב' הרצאה 2 1 א'
  מתודולוגיה 0291042 מבוא לסטטיסטיקה ב' תרגיל 0 0.5 א'
  מתודולוגיה 0291051 יישומי מחשב הרצאה 2 1 א'
  מבואות 0291121 מבוא לפסיכולוגיה הרצאה 2 1 א'
  מבואות 0291131 מבוא לקרימינולוגיה הרצאה 2 1 א'
  מבואות 0291161 מבוא למדעי המדינה הרצאה 2 1 א'
  מבואות 0291171 מבוא לכלכלה הרצאה 2 1 א'
  מבואות 0291191 מבוא למדעי הרוח הרצאה 2 1 א'
  מבואות 0291192 פסיכולוגיה חברתית וארגונית הרצאה 2 1 א'
  מבואות 0291193 מבוא לתורת החינוך הרצאה 2 1 א'
  מבואות 0291194 מבוא חברה ישראלית הרצאה 2 1 א'
  26

  קורסי חובה בחלוקה לחטיבות
  יש לבחור 4 חטיבות מתוך 6 החטיבות המוצעות:

  חטיבה קוד הקורס שם הקורס סוג הקורס נ"ז ש"ש שנה אקדמית קורס קדם
  כלכלה 0292011 היבטים כלכליים של המשק הישראלי הרצאה 2 1 א' מבוא לכלכלה
  כלכלה 0292021 מתמטיקה לחטיבת כלכלה הרצאה 2 1 א'
  פסיכולוגיה 0293011 יסודות ביולוגיים של התנהגות הרצאה+ תרגיל 2 1.5 א'
  פסיכולוגיה 0293021 פסיכולוגיה התפתחותית הרצאה 2 1 א'
  חינוך ומשפחה 0294011 לימודי משפחה הרצאה 2 1 א'
  חינוך ומשפחה 0294021 קשיים רגשיים והתנהגותיים לילדים במסגרת המשפחתית הרצאה 2 1 א'
  קרימינולוגיה 0295011 סטייה חברתית הרצאה 2 1 א'
  קרימינולוגיה 0295021 פסיכופתולוגיה הרצאה 2 1 א' מבוא לפסיכולוגיה
  לימודי ישראל 0296151 זיכרון ושואה בישראל הרצאה 2 1 א'
  לימודי ישראל 0296021 משטר מדינת ישראל הרצאה 2 1 א'
  ארגון ומש"א 0297011 תיאוריות ארגוניות א' הרצאה 2 1 א'
  ארגון ומש"א 0297021 קריירה אישית וארגונית הרצאה 2 1 א'

  שנה ב'
  לימודי מתודולוגיה

  חטיבה קוד שם הקורס סוג הקורס נ"ז ש"ש שנה אקדמית קורס קדם
  מתודולוגיה 0291063
  0291073
  שיטות מחקר איכותניות במדעי החברה א'
  שיטות מחקר כמותיות במדעי החברה ב'
  הרצאה 6 2 ב'
  מתודולוגיה 0291064
  0291074
  שיטות מחקר איכותניות במדעי החברה א'
  שיטות מחקר כמותיות במדעי החברה ב'
  תרגיל 0 1 ב'

  קורסי חובה בחלוקה לחטיבות

  חטיבה קוד שם הקורס סוג הקורס נ"ז ש"ש שנה אקדמית קורס קדם
  כלכלה 0292031 מיקרו כלכלה הרצאה 2 1 ב' מבוא לכלכלה
  כלכלה 0292041 מקרו כלכלה הרצאה 2 1 ב' מבוא לכלכלה
  כלכלה 0292051 יסודות החשבונאות הרצאה 2 1 ב'
  כלכלה 0292061 יסודות המימון הרצאה 2 1 ב'
  פסיכולוגיה 0293031 נוירופסיכולוגיה הרצאה 2 1 ב' יסודות ביולוגיים של התנהגות
  פסיכולוגיה 0293041 תיאוריות באישיות הרצאה 2 1 ב'
  פסיכולוגיה 0293051

  0293061

  פסיכופתולוגיה/אינטליגנציה רגשית הרצאה 2 1 ב' מבוא לפסיכולוגיה ותיאוריות באישיות
  פסיכולוגיה 0293101 פסיכולוגיה חיובית הרצאה 2 1 ב' מבוא לפסיכולוגיה
  חינוך ומשפחה 0294031 התנהגויות  סיכון בקרב מתבגרים במשפחה ובמערכות החינוך הרצאה 2 1 ב'
  חינוך ומשפחה 0294141 פיתוח רגשי חברתי במערכות חינוך הרצאה 2 1 ב'
  חינוך ומשפחה 0294051 הפרעות התנהגותיות של ילדים ובני נוער הרצאה 2 1 ב' מבוא לפסיכולוגיה
  חינוך ומשפחה 0294061 היבטים משפטיים במשפחה ובמערכות החינוך הרצאה 2 1 ב'
  קרימינולוגיה 0295031 דיני עונשין הרצאה 2 1 ב'
  קרימינולוגיה 0295041 תורת הענישה הרצאה 2 1 ב'
  קרימינולוגיה 0295051 הקורבן והחברה הרצאה 2 1 ב'
  קרימינולוגיה 0295061 סייגים לאחריות פלילית הרצאה 2 1 ב' דיני עונשין
  לימודי ישראל 0296211 הכפר והעיר בישראל הרצאה 2 1 ב'
  לימודי ישראל 0296221 מדיניות החוץ של ישראל הרצאה 2 1 ב'
  לימודי ישראל 0296051 ירושלים – עיר של ניגודים הרצאה 2 1 ב'
  לימודי ישראל 0296071 יחסי צבא וחברה בישראל הרצאה 2 1 ב'
  ארגון ומש"א 0297031 תיאוריות ארגוניות ב' הרצאה 2 1 ב' תיאוריות ארגוניות א'
  ארגון ומש"א 0297041 אתיקה בניהול הרצאה 2 1 ב' תיאוריות ארגוניות א'
  ארגון ומש"א 0297051 ניהול עובדים ופיתוח משאבי אנוש הרצאה 2 1 ב' תיאוריות ארגוניות א'
  ארגון ומש"א 0297061 דינמיקה של קונפליקט ומשא  ומתן הרצאה 2 1 ב'

  שנה ג'
  קורסי חובה בחלוקה בחטיבות

  חטיבה קוד שם הקורס סוג הקורס נ"ז ש"ש שנה אקדמית קורס קדם
  כלכלה 0292071 כלכלה אישית ומשאבי אנוש הרצאה 2 1 ג'
  פסיכולוגיה 0293081 פסיכולוגיה קוגניטיבית הרצאה 2 1 ג' מבוא לפסיכולוגיה
  חינוך ומשפחה 0294071 בית הספר- תרבות וחברה הרצאה 2 1 ג'
  קרימינולוגיה 0295071 מדע פורנזי הרצאה 2 1 ג'
  לימודי ישראל 0296201 תקשורת, חברה ותרבות בישראל הרצאה 2 1 ג'
  ארגון ומש"א 0297071 מגדר בעולם העבודה הרצאה 2 1 ג'

  קורסי בחירה בחלוקה לחטיבות

  חטיבה קוד שם הקורס סוג הקורס נ"ז ש"ש שנה אקדמית קורס קדם
  כלכלה 0292161 ניתוח  דוחות כספיים הרצאה 2 1 ג' מבוא לכלכלה
  כלכלה 0292121 סוגיות במימון הרצאה 2 1 ג' יסודות המימון
  כלכלה 0292131 כלכלת משאבי טבע וסביבה הרצאה 2 1 ג' מבוא לכלכלה
  כלכלה 0292141 כלכלה עירונית ואיזורית הרצאה 2 1 ג' מבוא לכלכלה
  כלכלה 0292151 כלכלת תחבורה הרצאה 2 1 ג' מבוא לכלכלה
  פסיכולוגיה 0293098 דינמיקה קבוצתית-סדנא הרצאה 2 1 ג'
  פסיכולוגיה 0293131 פסיכולוגיה של יחסי אחים הרצאה 2 1 ג'
  פסיכולוגיה 0293141 התמודדות הורים לילדים בעלי לקות למידה עם קשיים רגשיים וחברתיים הרצאה 2 1 ג'
  פסיכולוגיה 0293151 חקר מח רגשי הרצאה 2 1 ג'
  פסיכולוגיה 0293171 הפסיכולוגיה של הקשיבות (מיינדפולנס): תיאוריה, מחקר והתנסות הרצאה 2 1 ג'
  פסיכולוגיה 0293191 שגשוג וצמיחה נפשית: תהליכי הכוונה עצמית ומוטיבציה הרצאה 2 1 ג'
  חינוך ומשפחה 0294121 סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה של הלמידה הרצאה 2 1 ג' מבוא לפסיכולוגיה
  חינוך ומשפחה 0294151 סוגיות בחינוך ושילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות חינוך הרצאה 2 1 ג'
  חינוך ומשפחה 0294091 אידיאולוגיה, פוליטיקה, חברה ומדיניות החינוך הרצאה 2 1 ג'
  חינוך ומשפחה 0294171 חינוך כמכשיר לקידום התפייסות וקבלה בחברות שסועות הרצאה 2 1 ג'
  חינוך ומשפחה 0294181 יישוב סכסוכים במערכת החינוך הרצאה 2 1 ג'
  חינוך ומשפחה 0294191 התמודדות עם מצבי לחץ ומשבר הרצאה 2 1 ג'
  קרימינולוגיה 0295191 עבריינות צווארון לבן הרצאה 2 1 ג'
  קרימינולוגיה 0295111 אלימות במשפחה הרצאה 2 1 ג'
  קרימינולוגיה 0295131 פגיעות מיניות בילדים הרצאה 2 1 ג'
  קרימינולוגיה 0295141 סמים והתמכרויות הרצאה 2 1 ג'
  קרימינולוגיה 0295211 משפט וחברה הרצאה 2 1 ג'
  קרימינולוגיה 0295171 זנות וסחר בנשים בראי החברה והמשפט בישראל הרצאה 2 1 ג'
  קרימינולוגיה 0295181 יסודות ההדרכה של ילדים ונוער הרצאה 2 1 ג'
  לימודי ישראל 0296091 דת ופוליטיקה בישראל הרצאה 2 1 ג' קורסי חובה
  לימודי ישראל 0296161 המיעוטים בישראל הרצאה 2 1 ג'
  לימודי ישראל 0296171 ספורט, חברה ולאומיות בישראל הרצאה 2 1 ג'
  לימודי ישראל 0296191 משפטים היסטוריים, ועדות חקירה ומאבקים על היסטוריה וזיכרון בישראל הרצאה 2 1 ג'
  לימודי ישראל 0296231 הדמוקרטיה במאה ה-21: מבט היסטורי והשוואתי הרצאה 2 1 ג'
  לימודי ישראל 0296241 ספרות, קולנוע ופוליטיקה בישראל הרצאה 2 1 ג'
  ארגון ומש"א 0297081 יזמות עסקית הרצאה 2 1 ג'
  ארגון ומש"א 0297091 דיני עבודה הרצאה 2 1 ג'
  ארגון ומש"א 0297101 ארגוני שירות הרצאה 2 1 ג' תיאוריות ארגוניות א'
  ארגון ומש"א 0297111 תרבות ארגונית הרצאה 2 1 ג'
  ארגון ומש"א 0297121 ניהול רגשות בארגונים הרצאה 2 1 ג'
  ארגון ומש"א 0297141 שילוב ואיזון בין עבודה למשפחה בחברה המודרנית הרצאה 2 1 ג'
  ארגון ומש"א 0297151 ניהול פרויקטים עסקיים וציבוריים הרצאה 2 1 ג'
  ארגון ומש"א 0297161 רגישות תרבותית הרצאה 2 1 ג'
  ארגון ומש"א 0297171 סגנונות ניהול ומנהיגות בארגונים הרצאה 2 1 ג'
  0297131 יישומי מחשב מתקדמים הרצאה 2 1 ג'

  סמינריונים

  חטיבה קוד שם הקורס סוג הקורס נ"ז ש"ש שנה אקדמית קורס קדם
  כלכלה 0292016 בחינת כדאיות כלכלית סמינריון 4 2 ג' מבוא לכלכלה
  יסודות המימון
  כלכלה 0292026 כלכלה חברתית סמינריון 4 2 ג' מבוא לכלכלה
  מיקרו כלכלה
  פסיכולוגיה 0293066 ההשפעה המיטיבה של פעילות התנדבותית סמינריון 4 2 ג'
  פסיכולוגיה 0293056 היבטים של חרדה ואיכות חיים
  פסיכולוגיה 0293047 הקשר בין גורמי אישיות לתהליכי קבלת החלטות סמינריון 4 2 ג' מבוא לפסיכולוגיה
  יסודות ביולוגיים
  פסיכולוגיה 0293076 הכלת תלמידים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך: היבטים רגשיים סמינריון 4 2 ג'
  פסיכולוגיה 0293086 פגיעות וחוסן בזקנה סמינריון 4 2 ג'
  חינוך ומשפחה 0294056 אינטלגנציה רגשית בחינוך סמינריון 4 2 ג'
  חינוך ומשפחה 0294026 תפיסות מוסר והשתקפותן במשפחה ובחינוך סמינריון 4 2 ג' קורסי חובה
  חינוך ומשפחה 0294036 סמכות הורית סמינריון 4 2 ג' קורסי חובה
  חינוך ומשפחה 0294066 רב תרבותיות בחינוך סמינריון 4 2 ג'
  קרימינולוגיה 0295026 עבריינות נוער סמינריון 4 2 ג' קורסי חובה
  קרימינולוגיה 0295036 סוגיות מתקדמות במשפט פלילי מודרני סמינריון 4 2 ג' קורסי חובה
  קרימינולוגיה 0295046 סוגיות נבחרות במשטרה וחברה סמינריון 4 2 ג'
  קרימינולוגיה 0295056 ההיסטוריה של אכיפת החוק בישראל סמינריון 4 2 ג'
  לימודי ישראל 0296016 סוגיות חברתיות ופוליטיות בישראל סמינריון 4 2 ג' קורסי חובה
  לימודי ישראל 0296036 זהות ואזרחות בישראל סמינריון 4 2 ג'
  ארגון ומש"א 0297046 קריירה ומשפחה סמינריון 4 2 ג'
  ארגון ומש"א 0297036 הגורם האנושי סמינריון 4 2 ג' תיאוריות ארגוניות א'+ב' שיטות נחקר סטטיסטיקה
  ארגון ומש"א 0297017 סוגיות מגדריות בארגונים סמינריון 4 2 ג'

  סה"כ 120 נ"ז.

  דגשים חשובים
  סטודנט חייב לקבל "פטור" מלימודי אנגלית עד סוף שנה ב'. במידה ולא יקבל פטור יוכל ללמוד בשנה ג' אנגלית בלבד.
  בנוסף, תנאי מעבר משנה לשנה הם עמידה בציון ממוצע של 65. קבלת התואר בסיומן של שלוש שנים מותנית בציון ממוצע העומד על לא פחות מ- 65 . בממוצע נמוך מזה לא ניתן יהיה לקבל את התואר.

  לימודים מתודולוגיים שנה א':

  כתיבה מדעית ואוריינות אקדמית א'
  מטרות הקורס הן פיתוח יכולות הדרושות לפענוח טקסט ברמה אקדמית ופיתוח יכולות וכשירויות הדרושות לכתיבת טקסט בסגנון וברמה אקדמית. הסטודנטים ירכשו מיומנויות של קריאה ביקורתית ומושכלת של טקסטים אקדמיים ויקבלו כלים לכתיבת עבודה אקדמית, החל מבחירת הנושא, ניסוח שאלת חקר, איסוף מקורות מידע וספרות, מיון החומר ובחירת המבנה הרטורי ועד להתקנה הסופית של הטקסט והצגתו על פי המרכיבים המקובלים של העולם האקדמי.
  הקורס יתנהל באמצעות הוראה פרונטאלית בכיתה והדרכה.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 291011-01 מר אילון סלוס א' 16:00-17:30
  א' 291011-02 מר אילון סלוס א' 12:00-13:30
  א' 291011-05 גב' כנרת ענתר א' 16:00-17:30 (עודכן בתאריך 16.7.20)
  א' 291011-06 גב' כנרת ענתר ב' 08:00-09:30 (עודכן בתאריך 16.7.20)
  א' 291011-09 מר סלוס אילון א' 14:00-15:30

  כתיבה מדעית ואוריינות אקדמית ב'
  מטרות הקורס הן פיתוח יכולות הדרושות לפענוח טקסט ברמה אקדמית ופיתוח יכולות וכשירויות הדרושות לכתיבת טקסט בסגנון וברמה אקדמית. הסטודנטים ירכשו מיומנויות של קריאה ביקורתית ומושכלת של טקסטים אקדמיים ויקבלו כלים לכתיבת עבודה אקדמית, החל מבחירת הנושא, ניסוח שאלת חקר, איסוף מקורות מידע וספרות, מיון החומר ובחירת המבנה הרטורי ועד להתקנה הסופית של הטקסט והצגתו על פי המרכיבים המקובלים של העולם האקדמי.
  הקורס יתנהל באמצעות הוראה פרונטאלית בכיתה והדרכה. הקורס הינו שנתי וממשיך את החומר שנלמד בסמסטר א'.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 291021-01 מר אילון סלוס א' 16:00-17:30
  ב' 291021-02 מר אילון סלוס א' 14:00-15:30
  ב' 291021-05 גב' כנרת ענתר א' 16:00-17:30 (עודכן בתאריך 16.7.20)
  ב' 291021-06 גב' כנרת ענתר ב'  18:00-19:30 (עודכן בתאריך 16.7.20)
  ב' 291021-09 מר סלוס אילון א' 12:00-13:30 (עודכן בתאריך 16.7.20)

  מבוא לסטטיסטיקה א' – שיעור
  מטרת הקורס להקנות לסטודנטים ידע בסיסי בסטטיסטיקה, לפתח יכולות הבנה וקריאה ביקורתית של דוחות מחקר הכוללים ניתוחים סטטיסטיים ועריכת ניתוחים סטטיסטיים המתאימים לעבודת המחקר המדעית. הקורס  יעסוק בשיטות וערכים סטטיסטיים לתיאור ממצאים אמפיריים. בנוסף לכך יוקדשו מספר שעורים לניתוח ודיווח של פלטים סטטיסטיים.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 291031-00 ד"ר מורן שנפר-כהן א' 12:00-13:30
  א' 291031-02 ד"ר אנטולי ברונשטיין א' 12:00-13:30
  א' 291031-03 ד"ר מורן שנפר-כהן א' 14:00-15:30

  מבוא לסטטיסטיקה א' – תרגיל
  0.5 ש"ש / 0 נ"ז / ת'
  א' 291032-00 מר ורד הזימה א' 15:00-15:45 (עודכן בתאריך 16.7.20)
  א' 291032-01 מר ורד הזימה א' 16:00-16:45 (עודכן בתאריך 16.7.20)
  א' 291032-05 גב' כנרת ענתר ד' 14:00-14:45 (עודכן בתאריך 16.7.20)
  א' 291032-07 גב' כנרת ענתר ה' 09:00-09:45 (עודכן בתאריך 16.7.20)
  א' 291032-08 גב' כנרת ענתר ה' 14:00-14:45 (עודכן בתאריך 16.7.20)

  מבוא לסטטיסטיקה ב' – שיעור
  סטטיסטיקה הסקתית עוזרת לנו להסיק מסקנות מנתונים שנאספו במדגם לגבי כלל אוכלוסיית המחקר. קורס זה הוא קורס המשך לקורס "מבוא לסטטיסטיקה א'", ומטרתו לתת כלים לניתוח נתונים כמותיים שנאספו ממדגם, הסקת המסקנות הסטטיסטיות וקריאה ביקורתית של דוחות מחקר במדעי החברה.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  צ: 90-007 (תרגיל)
  ב' 291041-00 ד"ר מורן שנפר-כהן א' 12:00-13:30
  ב' 291041-02 ד"ר אנטולי ברונשטיין א' 12:00-13:30
  ב' 291041-03 ד"ר מורן שנפר-כהן א' 14:00-15:30

  מבוא לסטטיסטיקה ב' – תרגיל
  0.5 ש"ש / 0 נ"ז / ת'
  ב' 291042-00 מר ורד הזימה ב' 11:00-11:45 (עודכן בתאריך 19.7.20)
  ב' 291042-01 מר ורד הזימה ב' 16:00-16:45 (עודכן בתאריך 16.7.20)
  ב' 291042-02 מר ורד הזימה ב' 17:00-17:45 (עודכן בתאריך 16.7.20)
  ב' 291042-05 גב' כנרת ענתר א' 10:00-10:45 (עודכן בתאריך 16.7.20)
  ב' 291042-09 גב' כנרת ענתר א' 11:00-11:45 (עודכן בתאריך 19.7.20)

  יישומי מחשב – שיעור
  הקניית ידע בסיסי בשימוש במחשב, ובשימוש בתוכנות:WORD, EXCEL .
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 291051-00 מר אילון סלוס ד' 14:00-15:30
  א' 291051-03 מר אילון סלוס ד' 08:00-09:30
  א' 291051-05 מר אילון סלוס ג' 14:00-15:30 (עודכן בתאריך 16.7.20)
  א' 291051-06 מר אילון סלוס א' 18:00-19:30 (עודכן בתאריך 16.7.20)
  א' 291051-09 ד"ר אוקסנה ניר ב' 16:00-17:30  (עודכן בתאריך 16.7.20)

  לימודי מבואות:
  מבוא למדעי הרוח
  מטרת קורס זה היא היכרות רחבה עם "מדעי הרוח" באקדמיה. הקורס יעסוק בהתפתחותם של מדעי הרוח, ובתוך כך של האקדמיה כולה בעולם המערבי. הוא יציג בפני הסטודנטים ענפי דעת ומחשבה מרכזיים במדעי הרוח ואת דרכי הניתוח והדיון הנהוגות בהן. בתוך כך יתבררו בקורס גם ההבדלים בין "מדעי הרוח" לתחומי מדע אחרים בעולם האקדמי.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 291191-00 ד"ר גיורא גודמן ד' 14:00-15:30 (עודכן בתאריך 16.7.20)
  א' 291191-01 ד"ר גיורא גודמן ד' 16:00-17:30
  א' 291191-03 ד"ר גודמן גיורא ג' 16:00-17:30

  מבוא לפסיכולוגיה
  קורס זה מהווה את שער הכניסה אל העולם המגוון והמרתק של הפסיכולוגיה. בקורס זה יכיר הסטודנט את עולם הפסיכולוגיה על שני ענפיה המרכזיים (הענף המחקרי והענף הטיפולי) ואת הרעיונות, המושגים והדילמות המרכזיות המלוות אותם. בין הנושאים שיילמדו בקורס: שיטות מחקר בפסיכולוגיה, פסיכולוגיה פיזיולוגית, תהליכים קוגניטיביים, פסיכולוגיה התפתחותית, אישיות, פסיכופתולוגיה, סוגיות במדידה והערכה ועוד.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 291121-00 ד"ר יואל שפרן ב' 08:00-09:30 (עודכן בתאריך 16.7.20)
  א' 291121-01 גב' כנרת ענתר ד' 10:00-11:30 (עודכן בתאריך 16.7.20)
  א' 291121-03 גב' כנרת ענתר ה' 10:00-11:30  (עודכן בתאריך 16.7.20)

  מבוא לקרימינולוגיה
  מדע הקרימינולוגיה הוא תחום ידע תיאורטי, מחקרי ובין תחומי שחוקר את תופעת הפשיעה, סיבותיה ומאפייניה בהיבט הביולוגי, הפסיכולוגי, הסוציולוגי והמשפטי. הקורס עוסק בהתפתחויות מרכזיות של מדע הקרימינולוגיה  במטרה לחשוף את הלומדים למושגים בסיסים ולסוגיות מרכזיות בחקר הפשיעה. במהלכו יילמדו התיאוריות הקרימינולוגיות השונות, ותינתן הצגה מחקרית של תופעת הפשיעה והסטייה החברתית. בנוסף, במהלך הקורס מתקיימים בכיתה דיונים וניתוח מקרים אקטואליים מתחום הקרימינולוגיה וסיורים במערכות אכיפה ושיקום.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 291131-01 מר יואל שפרן ב' 10:00-11:30 (עודכן בתאריך 16.7.20)
  א' 291131-03 ד"ר לימור גולן ד' 10:00-11:30 (עודכן בתאריך 19.7.20)
  א' 291131-04 ד"ר לימור גולן ד' 08:00-09:30

  מבוא למדעי המדינה
  הקורס יערוך היכרות עם תחום מדע המדינה. במהלך הקורס יוגדר התחום והתפתחותו ההיסטורית, תוך הצצה לפילוסופיה ולמחשבה המדינית. הקורס יעסוק בהקניית ידע בסיסי בנושאים שונים ומגוונים בתחום הממשל והפוליטיקה. בקורס ייחשפו הסטודנטים למושגים בסיסיים העומדים בבסיס עולם הפוליטיקה: עוצמה, סמכות, לגיטימיות, היחסים בין המדינה לאזרח; גלובליזציה ויחסים בינלאומיים; התהליכים השונים העוברים על מדינת הלאום בימינו; סוגי המשטרים, מבנה המשטר הדמוקרטי, תרבות פוליטית, מפלגות פוליטיות וקבוצות אינטרס.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 291161-01 ד"ר יואב קפשוק ד' 10:00-11:30
  א' 291161-02  ד"ר אופיר עבו ה' 12:00-13:30 (עודכן בתאריך 16.7.20)
  א' 291161-04 ד"ר אורית יעל ד' 14:00-15:30 (עודכן בתאריך 16.7.20)

  מבוא לכלכלה
  הקורס יתמקד בהקניית מושגי יסוד תיאורטיים במיקרו-כלכלה ובמאקרו כלכלה, אשר בעזרתם יוכלו הלומדים להבין את עקרונות החשיבה הכלכלית, לרכוש שליטה בסיסית בכלי ניתוח כלכליים, לנתח ולהעריך סוגיות עכשוויות בכלכלה הישראלית והעולמית ולאמוד את השפעתם של אירועים כלכליים, המתרחשים בשווקים השונים, על המשתנים המיקרו והמאקרו כלכליים. בסיכום הקורס יודגמו העקרונות הכלכליים בעזרת סוגיות כלכליות ריאליות.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 291171-00 ד"ר ראמי סעד ב' 14:00-15:30
  א' 291171-01 ד"ר יוסי פרלמן ב'  14:00-15:30 (עודכן בתאריך 16.7.20)
  א' 291171-02 ד"ר ראמי סעד ב'  12:00-13:30

  מבוא לפסיכולוגיה חברתית וארגונית
  פסיכולוגיה חברתית עוסקת בחקר ההשפעה האמיתית, המשוערת או המדומיינת של הזולת על מחשבותיו, הרגשותיו והתנהגותו של היחיד. מטרת הקורס היא להציג לפני הסטודנטים את הנושאים המרכזיים בהם עוסקת הפסיכולוגיה חברתית, תוך הדגשת חשיבות המחקר האמפירי בתחום. התחומים בהם הקורס יתמקד הם הפרט, הקבוצה והקשר הבינאישי. מעבר לכך, ישולבו בקורס תכנים מעולם הידע הקשור לפסיכולוגיה הארגונית, מתוך רצון ושאיפה למזג את החומר התיאורטי הרב מעולם הפסיכולוגיה החברתית אל הפרקטיקה הקיימת בדיסציפלינת הפסיכולוגיה הארגונית.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 291192-00 גב' כנרת ענתר ב' 10:00-11:30
  א' 291192-01 גב' כנרת ענתר ד' 08:00-09:30 (עודכן בתאריך 16.7.20)
  א' 291192-04 גב' כנרת ענתר ב' 12:00-13:30

  מבוא לתורת החינוך
  הקורס דן בחינוך, הוראה ובלמידה הגדרותיהן, מהותן ובדרכים ליישומן. הקורס נועד לבחון את מכלול התחומים המשפיעים על החשיבה החינוכית ומעצבים את נושאי חקירתה ועיונה. הקורס מציג את הנדבכים המרכזיים בהתפתחות התאוריה החינוכית ובוחן את ההשפעה של דיסציפלינות שונות על החינוך. בין מטרות הקורס- להכיר, להבין ולהעריך: מושגים בסיסיים בתורת החינוך, ההוראה והלמידה. תיאוריות בסיסיות וחדשניות בתחום ההוראה והלמידה, תפיסות שונות של מטרות ההוראה והלמידה והשפעותיהן, שיטות וגישות ללמידה סביבות למידה שונות והשפעתן על ההוראה והלמידה.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 291193-00 ד"ר אימאן טרביה ב' 12:00-13:30
  א' 291193-01 ד"ר אימאן טרביה ב' 10:00-11:30 (עודכן בתאריך 16.7.20)
  א' 291193-03 ד"ר אימאן טרביה ב' 14:00-15:30

  מבוא לחברה הישראלית
  מטרתו העיקרית של הקורס "מבוא לחברה הישראלית" היא להעניק מבט פנורמי ורב-תחומי על החברה בישראל. בבסיס החיים כאן קיימת מורכבות הנובעת הן מהמצב הביטחוני באזור והן מהמגוון הרחב של קבוצות המתקיימות בישראל זו לצד זו. חשיפה של החלוקה הדתית, עדתית, מגדרית, כלכלית וחברתית מאפשרת ללמוד רבות על מאפייני החיים במדינה. מטרה נוספת, הנגזרת מההכרות עם מורכבות החיים כאן, היא לפתח את היכולת לבחון במבט ביקורתי את 'יחסי הכוחות' שנוצרו והתקבעו כאן במהלך השנים.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 291194-00 ד"ר אורית יעל ב' 14:00-15:30
  ב' 291194-02 ד"ר אופיר עבו ב' 12:00-13:30 (עודכן בתאריך 16.7.20)
  ב' 291194-03 ד"ר אופיר עבו ב' 16:00-17:30 (עודכן בתאריך 16.7.20)

  קורסי חובה בחלוקה לחטיבות – שנה א'

  חטיבת כלכלה

  היבטים כלכליים של המשק הישראלי
  מטרת הקורס הינה הכרת הבעיות האקטואליות העיקריות של כלכלת ישראל. הדגש יהיה על הנושאים שבהם קיימות בישראל תופעות ייחודיות ("הצטיינות"), או נושאים המעסיקים במיוחד את מקבלי ההחלטות. מדיניות כלכלית חברתית, התערבות ממשלתית בשוק חופשי, צמיחה ואוכלוסייה, אי שוויון ועוני, השתתפות בכוח עבודה, אבטלה ושכר מינימום, אינפלציה ומדד המחירים.

  קורס קדם: 291171 מבוא לכלכלה
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 292011-00 פרופ' חיים אבירם ב' 10:00-11:30

  מתמטיקה לחטיבת כלכלה
  מטרת הקורס הינה הקניית מושגי יסוד בחשבון דיפרנציאלי, שליטה בטכניקות וכלים מתמטיים הדרושים לסטטיסטיקה וקורסי כלכלה שונים, להראות לסטודנטים משמעויות ואפליקציות כלכליות של מושגים וכלים מתמטיים.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 292021-00 ד"ר אנטולי ברונשטיין א' 14:00-15:30

  חטיבת פסיכולוגיה

  יסודות ביולוגיים של התנהגות
  הקורס נועד להקנות לסטודנטים הכרות ראשונית עם הבסיס הפיסיולוגי של ההתנהגות ועקרונות בסיסיים להבנת המבנה והתפקוד של המח האנושי. נושאים עיקריים שיילמדו בקורס הם המבנה והתפקוד של תאי העצב, תקשורת עצבית, מבנה המח, השפעת תרופות וסמים על מערכת העצבים, והמנגנונים המוחיים העומדים בבסיס הפרעות נוירולוגיות ונפשיות שונות.
  1.5 ש"ש / 2 נ"ז / ש' + ת' / 60
  ב' 293011-00 ד"ר יפעת לוי ד' 14:00-17:00
  ב' 293011-01 ד"ר יפעת לוי ד' 09:00-12:00

  פסיכולוגיה התפתחותית
  פסיכולוגיה התפתחותית עוסקת בשינויים איכותיים וכמותיים תלויי גיל בהתנהגות, ובארגון סדיר מצטבר ובעל כיוון של ההתנהגות. בקורס נדון בשאלות המרכזיות העומדות כיום בפני חוקרי הפסיכולוגיה ההתפתחותית, ונסקור את מהלך ההתפתחות מהתעברות ועד תקופת ההתבגרות. הקורס יעסוק במחקרים ותיאוריות על התפתחות פיזית, חושית, קוגניטיבית, רגשית וחברתית. יוצגו כלי המחקר האופייניים לתחום זה, הנתונים שנאספו, ויידונו היבטים יישומים של החומר הנלמד. שאלות מרכזיות יתמקדו בגורמים המשפיעים על התפתחות – יחסי גומלין בין תורשה וסביבה, משפחה ותרבות, תחומי ההתפתחות בינם לבין עצמם, והשוואות בין תיאוריות מובילות בתחום.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 293021-00 ד"ר עומר הורוביץ ד' 17:00-18:30
  ב' 293021-01 גב' דנה דמרי א' 16:00-17:30

  חטיבת חינוך ומשפחה

  לימודי משפחה
  אנשי מקצוע בתחום החינוך למדו זה מכבר שכל ילד במסגרת החינוכית מלווה (בין אם באופן מוחשי ובין אם כדימוי) בהוריו ובמשפחתו המורחבת. הדיאלוג בין אנשי המקצוע להורים מבוסס על האופן בו הם תופסים אלה את אלה והשפעתו על המעשה החינוכי היא מכרעת. הקורס יקנה לסטודנטים מושגים אודות מורכבותה של המשפחה כמערכת ומורכבותם של יחסי הגומלין בין המשפחה למסגרות החינוכיות. בסיומו, הסטודנטים יזהו את הקול ההורי וינתחו באמצעות המושגים שילמדו סיטואציות 'מהחיים', מהספרות או מהמדיה האלקטרונית. הקורס יחשוף את משתתפיו למגוון נושאים הקשורים למשפחה, כגון: הורות, סוגי משפחות, תפקיד המשפחה המורחבת ויחסי הגומלין של המשפחה עם מסגרות החינוך.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 294011-00 ד"ר אסתר דרור ד' 10:00-11:30
  ב' 294011-01 ד"ר אסתר דרור ד' 14:00-15:30

  קשיים רגשיים והתנהגותיים של ילדים במסגרת המשפחתית
  במהלך קורס זה יסקרו הסטודנטים את הספרות המחקרית העדכנית הדנה בקשיי התנהגות של ילדים בסיטואציה המשפחתית בהקשר לתפקוד ההורים והתא המשפחתי. בסופו של תהליך יבנה כל סטודנט ערכה שימושית  להורים העוסקת באחד מקשיי ההתנהגות שנסקרו באופן תיאורטי. בין הנושאים אשר יידונו בקורס מבחינה תיאורטית:  סגנונות הורות, הורות מותאמת תרבות, הקשר בין סמכות הורית לתפקוד הילדים והתא המשפחתי, השפעת השינויים הטכנולוגים על חינוך בתא המשפחתי, הורות וקריירה. בין הנושאים אשר יידונו בקורס מבחינה מעשית: קשיים ברוטינות שינה/בוקר, צפייה בלתי מאוזנת בטלוויזיה, קשיים בקשר עם ביה"ס, היגיינה אישית (צחצוח שיניים, מקלחת, התלבשות), הרטבה, חינוך לניקיון, התקפי זעם, חוסר שת"פ, מציצת אצבע, בעיות אכילה, בעיות משקל, אגרסיביות, ריב אחים, הפרעות קשב וריכוז וכו'.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 294021-00 ד"ר בת כצמן ד' 16:00-17:30
  ב' 294021-02 ד"ר אסתר דרור א' 14:00-15:30  (עודכן בתאריך 16.7.20)
  ב' 294021-03 ד"ר אסתר דרור ד' 08:00-09:30 (עודכן בתאריך 16.7.20)

  חטיבת קרימינולוגיה

  סטייה חברתית
  המונח "סטייה חברתית" כולל בתוכו תופעות שונות ומגוונות, שהמכנה המשותף ביניהן אינו נגזר מתכונות המהותיות לתופעות עצמן, אלא מההתייחסות החברתית אליהן, המתאפיינת בסטיגמה, דחייה ומנגנונים פורמאליים ו/או בלתי פורמאליים להפעלת סנקציות שליליות על הנתפסים כ"סוטים". מכאן שסטייה חברתית ניתנת  להבנה כתלויות הקשר היסטורי, חברתי, תרבותי. תופעות שנחשבו בעבר כסטייה עוברות תהליך של "נרמול". לעומת זאת, נוצרות סטיות חדשות.
  מטרת הקורס היא להקנות הבנה מעמיקה בנושא: נציג פרספקטיבות שונות של מדעי החברה הנוגעות לסוגיה ונתמקד במספר תופעות הנתפסות כסטייה בחברות שונות, ובחברה הישראלית בפרט. נבחן את הגורמים הקובעים את הסטייה, את היחס כלפי הסוטים ואת דרכי ההתמודדות העומדות ברשות הסוטים עצמם.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 295011-00 ד"ר יואל שפרן ב' 08:00-09:30 (עודכן בתאריך 16.7.20)
  ב' 295011-01 ד"ר לימור גולן ב' 10:00-11:30

  פסיכופתולוגיה
  פסיכופתולוגיה או פסיכולוגיה אבנורמאלית הוא תחום העוסק בחקר, תיאור, הבנה וטיפול  בהתנהגויות וחוויות פסיכולוגיות החורגות מהנורמה ועשויות להצביע על הפרעה נפשית אצל האדם. הקורס יעסוק  בהכרת ההתהוות החולנית, התיאוריות המסבירות אותה, המצבים השונים של הפתולוגיה הנפשית, אפיוניהם, הדינאמיקה המפעילה אותם ודרכי הטיפול השונות. הקורס יתמקד בהפרעות השונות המשיקות לתחום הקרימינולוגיה והסטייה החברתית.

  קורס קדם: 91-002 מבוא לפסיכולוגיה
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 295021-00 ד"ר לימור גולן ב' 08:00-09:30
  ב' 295021-01 מר יואל שפרן ב' 12:00-13:30 (עודכן בתאריך 16.7.20)

  חטיבת לימודי ישראל

  הידברות ושותפות בין קהילות עקביות ויהודיות בישראל (עודכן בתאריך 6.8.20)
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 296251-00 ד"ר יואב קפשוק – מתוקשב

  משטר מדינת ישראל
  הקורס יעניק לסטודנטים ידע בסיסי באשר להיבטים השונים של בניית ועיצוב המשטר הפוליטי בישראל.  במהלך הקורס נדון בנושאים מגוונים בפוליטיקה הישראלית, מבין הנושאים שנדון בהם במהלך הקורס ראוי לציין: הפוליטיקה וההיסטוריה של מוסדות השלטון בישראל, שסעים ומוקדי מתח חברתיים, דת ומדינה, המוסדות הפוליטיים בישראל (בחירות, מפלגות, בית המשפט העליון). במהלך הקורס יקבלו הסטודנטים סקירה עובדתית של ההיסטוריה של הפוליטיקה בישראל, תוך כדי ניתוח של התהליכים הפוליטיים ולמידת המשמעות שלהם.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 296021-00 ד"ר יואב קפשוק- מתוקשב

  חטיבת ארגון ומשאבי אנוש

  תיאוריות ארגוניות א'
  הקורס נועד להקנות מושגים וכלים סוציולוגיים שבעזרתם ניתן ללמוד ולחקור מבנים ותהליכים ארגוניים. כלים אלה מהווים יסוד לשינוי ארגוני ולהתמודדות עם תופעות ארגוניות בחיי יום-יום, ולהכרת התנהגות הפרט בתוך הארגון. הקורס בוחן תהליכים פסיכולוגיים המתרחשים בארגון ובקבוצת העבודה, והשפעתם על תפקודו של היחיד בתוכה. מטרות הקורס לעורר בסטודנט מודעות לתהליכים ארגוניים בעלי משמעות כגון תרבות ופוליטיקה ארגונית, שיש להם השפעה ישירה על המתרחש בהתנהגות ארגונית, וכן לעורר בסטודנט חשיבה ביקורתית בהקשר לכשלים הגורמים לליקויים בתקשורת הארגונית, ולהפיק לקחים מאירועים ארגונים כדי לעודד את הסטודנט לחשיבה ניתוחית וליכולת יישומית בחיי הארגון.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 297011-01 ד"ר מורן כהן-שנפר ב' 14:00-15:30
  ב' 297011-02 ד"ר אורית פישר-שלם ב' 14:00-15:30
  ב' 297011-04 ד"ר אורית פישר-שלם ב' 12:00-13:30

  קריירה אישית וארגונית
  בעידן המודרני תהליך ניהול הקריירה הופך למרכזי הן בהיבט האסטרטגי של הארגון והן בהיבט הפרט. במסגרת הקורס נדון באופי המשתנה של מבני קריירה ומשמעות השינויים הללו בתהליך תכנון, ניהול ופיתוח הקריירה. כמו כן, נעסוק באסטרטגיות ומיומנויות רלוונטיות בתהליך ניהול הקריירה וההצלחה של הפרטים בארגונים ובשוק התעסוקה כיום. נתייחס לתהליכי ניהול הקריירה בהיבט הארגוני, בכלל זה ניהול כישרונות  ((Talent Management.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 297021-02 ד"ר יעל ליבנה – מתוקשב
  ב' 297021-03 ד"ר יעל ליבנה – מתוקשב

  לימודים מתודולוגיים שנה ב':

  שיטות מחקר כמותיות במדעי החברה
  הקורס נועד להקנות לסטודנטים ידע בסיסי בשיטות מחקר, ולהכינו למחקר במסגרת סמינרים מחקריים אשר יילמדו במהלך השנה השלישית ללימודים. הכנה זו כוללת בחירת המתודולוגיה המתאימה לשאלות מחקר ספציפיות ושימוש בכלים מתאימים לאיסוף נתונים, ניתוח וכתיבה. בסמסטר א' הסטודנט ילמד לפתח את היכולת להתבונן התבוננות מודעת ולנתח בגישה איכותנית התנהגויות אנושיות;  להכיר מאפיינים מרכזיים של גישת המחקר האיכותי, תוך הבנת ייחודו לעומת גישות מחקריות אחרות; לרכוש כלים לתיעוד, זיהוי, אבחון ופירוש של מורכבות התנהגויות אנושיות.
  1 ש"ש /3 נ"ז / ש' / 60
  א' 291073-00 ד"ר סיגלית אולשקר א'  12:00-13:30
  א' 291073-01 ד"ר סיגלית אולשקר ב' 08:00-09:30
  א' 291073-02 ד"ר טל סלע  א' 12:00-13:30
  א' 291073-03 גב' כנרת ענתר ו' 08:00-09:30 (מיועד למסלול המובנה)

  שיטות מחקר כמותיות במדעי החברה – תרגיל
  0.5 ש"ש / 0 נ"ז / ת'
  א' 291074-00 גב' כנרת ענתר ב' 15:00-15:45
  א' 291074-01 מר יניב גל ג' 08:00-08:45
  א' 291074-02 מר יניב גל ג' 09:00-09:45
  א' 291074-03 מר יניב גל ג' 10:00-10:45
  א' 291074-04 מר יניב גל ג' 12:00-12:45
  א' 291074-05 מר יניב גל ג' 13:00-13:45
  א' 291074-06 מר יניב גל ג' 14:00-14:45
  א' 291074-07 מר יניב גל ג' 15:00-15:45
  א' 291074-08 גב' כנרת ענתר מתוקשב (מיועד למסלול המובנה)

  שיטות מחקר אכותניות במדעי החברה
  הקורס נועד להקנות לסטודנטים ידע בסיסי בשיטות מחקר, ולהכינו למחקר במסגרת סמינרים מחקריים אשר יילמדו במהלך השנה השלישית ללימודים. הכנה זו כוללת בחירת המתודולוגיה המתאימה לשאלות מחקר ספציפיות ושימוש בכלים מתאימים לאיסוף נתונים, ניתוח וכתיבה. בסמסטר ב' הסטודנט ילמד להכיר את עקרונות המחקר הכמותי, המושגים הבסיסיים, הכלים והמתודולוגיות, אשר משמשים את החוקר.
  1 ש"ש /3 נ"ז / ש' / 60
  ב' 291063-00 ד"ר נועה שפירא ב'  12:00-13:30
  ב' 291063-01 גב' כנרת ענתר א' 12:00-13:30
  ב' 291063-02 ד"ר נועה שפירא ד' 10:00-11:30
  ב' 291063-04 גב' כנרת ענתר ו' 10:00-11:30 (מיועד למסלול המובנה)

  שיטות מחקר אכותניות במדעי החברה – תרגיל
  0.5 ש"ש / 0 נ"ז / ת'
  ב' 291064-00 גב' כנרת ענתר ב' 15:00-15:45
  ב' 291064-01 גב' כנרת ענתר ב' 11:00-11:45
  ב' 291064-02 גב' כנרת ענתר ב' 17:00-17:45
  ב' 291064-03 מר יניב גל ג' 09:00-09:45
  ב' 291064-04 מר יניב גל ג' 10:00-10:45
  ב' 291064-05 גב' כנרת ענתר ב' 16:00-16:45
  ב' 291064-06 מר יניב גל ג' 12:00-12:45
  ב' 291064-07 מר יניב גל ג' 11:00-11:45
  ב' 291064-08 גב' כנרת ענתר- מתוקשב (מיועד למסלול המובנה)

  קורסי חובה בחלוקה לחטיבות – שנה ב'

  חטיבת כלכלה

  מיקרו כלכלה
  הקורס עוסק בתיאוריה הכלכלית ברמת המיקרו – בעיקר בתורת הצרכן. בפתיח של הקורס יילמדו עקרונות תורת התועלת – השוואה בין סלי תצרוכת ושיעור התחלופה הסובייקטיבי של הצרכן. יוסבר המעבר מעקומות אדישות אל פונקציית הביקוש הפרטית ויילמד חישוב שיווי המשקל של הצרכן. בהמשך יועמק הנושא ויכלול התייחסות לגמישויות פונקציית הביקוש, לעקומות הכנסה, תצרוכת ומחיר תצרוכת. יילמדו השלכות מיסוי מסוגים שונים. יוסבר שוק העבודה מתוך התייחסות למוצרי "פנאי" ותילמד התנהגות צרכן במערכת של העדפת זמן – הווה מול עתיד. בהתאם לקצב ההתקדמות יילמדו העקרונות הבסיסיים של תורת היצרן, פונקציית הייצור עם גורם ייצור יחיד ופונקציות ההוצאות של היצרן: עלות כוללת, ממוצעת ושולית והקשרים ביניהן.
  קורס קדם: 291171 מבוא לכלכלה
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 292031-00 פרופ' חיים אבירם ב' 12:00-13:30

  מקרו כלכלה
  תחום המקרו כלכלה עוסק בניתוח פעילותו של המשק הלאומי בכללותו על כל ענפיו ומגזריו. בקורס זה נבחן את התנהגותן של יחידות הבסיס: משקי הבית, פירמות וממשלה ואת השפעות הגומלין ביניהן. כמו כן, נבחן את התנהגותם של השווקים הבודדים: שוק הסחורות, שוק הכסף, שוק המט"ח וכו' ואת קשרי הגומלין ביניהם. נכיר סוגים של התערבות ממשלתית: מדיניות פיסקאלית, מדיניות מוניטארית ונבחן את השפעות המשק העולמי על המשק המקומי.
  קורס קדם: 291171 מבוא לכלכלה
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 292041-00 פרופ' חיים אבירם א' 16:00-17:30

  יסודות החשבונאות
  הקניית מושגים בסיסיים בחשבונאות, הפגנת ידע בהכנת הדוחות הכספיים וגילוי הבנה בקריאת הדוחות הכספיים – מאזן,  דוח רווח והפסד והדוח על השינויים בהון העצמי.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 292051-00 רו"ח ויליאם חלבי ב' 10:00-11:30

  יסודות המימון
  הכרת הכלים לקבלת החלטות בתחום מימון הפרט ומימון חברות וכן הקניית ידע בסיסי להבנת תהליכים מרכזיים ומכשירים פיננסיים עיקריים בשוקי ההון בארץ ובעולם. הקורס מהווה קורס יסוד המכין את הסטודנטים לקראת לימודי מימון מתקדמים. לקורס שני חלקים עיקריים: 1. מימון הפרט. 2. מימון החברה.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 292061-00 רו"ח עוזי מסינגר ב' 12:00-13:30

  חטיבת פסיכולוגיה

  נוירופסיכולוגיה
  מטרת הקורס היא להקנות מושגי יסוד אודות הקשר שבין מח לבין תפקוד קוגניטיבי, שייבחן מנקודת המבט של חקר ההפרעות הנוירופסיכולוגיות. נושאים עיקריים שיידונו בקורס הם עקרונות הארגון של המח, פלסטיות, שפה ומח והפרעות נוירופסיכולוגיות בתחום התפיסה, הקשב והמודעות, הקוגניציה החברתית, הזיכרון והשפה. כמו כן יינתן דגש מיוחד על ההיבטים השונים של האבחון הנוירופסיכולוגי תוך התייחסות לטיפול בנפגעי ראש.
  קורס קדם: 293011 יסודות ביולוגיים של התנהגות
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 293031-00 ד"ר עומר הורוביץ ד' 08:00-09:30
  א' 293031-01 ד"ר יפעת לוי ג' 10:00-11:30
  א' 293031-02 ד"ר יפעת לוי ד' 10:00-11:30

  תיאוריות באישיות
  בקורס יוצגו בפני הסטודנטים הגישות המרכזיות במחקר על התפתחות האישיות – נסקור גישות מרכזיות להבנת האישיות, כלי המחקר והממצאים העיקריים בנושאים אלו, ונדון במאפיינים קוגניטיביים, התפתחותיים רגשיים וחברתיים. נלמד תיאוריות מרכזיות בגישה הפסיכודינאמית: פרויד, יונג, אדלר ותיאוריות מאוחרות יותר שהושפעו מהן. כמו כן, יוצגו תיאוריות שנובעות מהחשיבה הפילוסופית ההומניסטית והאקזיסטנציאליסטית וההתאמה שלהן לפסיכולוגיה: רוג'רס, מאסלו ופסיכולוגים אקזיסטנציאליסטיים, ותיאוריות של חשיבה קוגניטיבית ועיבוד מידע ותרומתן למחקר ולטיפול בהפרעות נפשיות. נדון בקשרים בין תכונות וטיפוסי אישיות לתהליכים קוגניטיביים ורגשיים. יודגשו היבטים יישומיים וגישות טיפוליות המקושרות לכל תיאוריה.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 293041-00 ד"ר זאהר עכריה ד' 08:00-09:30
  א' 293041-01 ד"ר זאהר עכריה ד' 10:00-11:30
  ב' 293041-02 ד"ר זאהר עכריה ג' 08:00-09:30

  פסיכופתולוגיה
  מטרת הקורס היא לערוך לסטודנט הכרות ראשונית עם מאפייני הפסיכופתולוגיה הנפשית ועם קבוצת ההפרעות המרכזיות. הקורס יתמקד במאפייניהן של ההפרעות הנפשיות, הסיבות והתהליכים שבבסיסן, הדינאמיקה המפעילה אותן ודרכי הטיפול השונות המיושמות. לצד הצגת מודלים תיאורטיים הקיימים בתחום, יוצגו ויידונו תיאורי מקרה.

  קורסי קדם: 291121 מבוא לפסיכולוגיה + 293041 תיאוריות באישיות
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 293051-00 ד"ר אלון שמיר ב' 10:00-11:30
  ב' 293051-01 ד"ר יפעת לוי א' 14:00-15:30
  סטודנט שלמד את הקורס פסיכופתולוגיה בחטיבת קרימינולוגיה שנה א', ילמד את הקורס אינטליגנציה רגשית במקומו.

  אינטליגנציה רגשית
  האינטליגנציה הרגשית היא תחום חדש יחסית בפסיכולוגיה העוסק בקשר בין קוגניציה ורגש ובסט היכולות הרגשיות והחברתיות הנגזרות מהן. התחום זכה לחשיפה ותשומת לב רבים בעשורים האחרונים בעולם המחקרי והיישומי.  יכולות האינטליגנציה הרגשית נמצאו קשורות ליכולת להתמודד בצורה אפקטיבית עם אתגרים ולהצליח בחיים ובעבודה, במיוחד בעולם מורכב ודינמי של ימינו. קורס זה יציג את הידע התאורטי, המחקרי והיישומי  בתחום האינטליגנציה הקורס, יפתח מודעות והבנה לחשיבות ותרומת הרגש לתהליכי חשיבה, יציג את תרומתה של האינטליגנציה הרגשית לתפקוד אישי, חברתי ומקצועי, ולעבודה עם אנשים אחרים ודרכים ליישומה ופיתוחה בקרב יחידים וקבוצות.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 293061-00 ד"ר ניבה דולב ד' 16:00-17:30
  ב' 293061-01 ד"ר זיו ארדי ד' 16:00-17:30
  ב' 293061-02 ד"ר ניבה דולב ד' 08:00-09:30
  הקורס מיועד לבעלי פטור בקורס פסיכופתולוגיה בחטיבת קרימינולוגיה.

  פסיכולוגיה חיובית

  תפיסת האושר והשאיפה לאושר מעסיקות את בני האדם משחר התרבות. בעוד שגישות מסורתיות בפסיכולוגיה התרכזו בפתולוגיה הנפשית ובשיפור החולשות האנושיות, הפסיכולוגיה החיובית – הצומחת מגישות הומניסטיות של הפסיכולוגיה – מדגישה את השימוש בכוחותיו הבריאים ובחוזקותיו של האדם המעצימים את תפקודו ורווחתו.  גישה זו בוחנת נושאים דוגמת צמיחה, הגשמה, אהבה, דימוי עצמי, אינטליגנציה רגשית,  מודעות ויצירתיות. בקורס ייסקרו התיאוריות מרכזיות  וממצאי המחקר העדכניים בתחום, תוך שימת דגש על השלכותיהם בשדה הטיפול הפסיכולוגי ובקידום הצמיחה האישית.  בנוסף, לאורך הקורס הסטודנטים יתנסו בתרגול עצמי של טכניקות המושתתות על עקרונות הפסיכולוגיה החיובית.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 293101-00 ד"ר יפעת לוי ג' 14:00-15:30
  א' 293101-01 ד"ר יפעת לוי ד' 14:00-15:30
  א' 293101-02 ד"ר יפעת לוי ד' 16:00-17:30

  חטיבת חינוך ומשפחה

  התנהגויות סיכון בקרב מתבגרים במשפחה ובמערכות החינוך
  במסגרת הקורס נסקור מגוון תחומי חיים והתנהגויות של מתבגרים בהקשר המשפחתי והחברתי, כמו פעילויות בשעות פנאי, התנהלות ברשת והתנהלות בבי"ס. בכל אחד מהמרחבים נראה אילו התנהגויות סיכון יכולות לצמוח כמו עישון, שימוש בסמים ואלכוהול, בדידות, קשיים אקדמיים, אלימות במשפחה ובחברה ועוד, ומאידך מה הם גורמי החוסן שמגנים על הילדים מפני התנהגויות בעייתיות כמו חוזק קשרי משפחה ואיכות היחסים עם חברים. הקורס מביא נתונים המעידים על היקפי התופעות בארץ ובעולם ודן בסיבות להתכנות התופעות.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 294031-00 מר מתן מרקוביצקי ג' 14:00-15:30
  א' 294031-01 מר מתן מרקוביצקי ג' 16:00-17:30 (מיועד גם למסלול המובנה)

  פיתוח רגשי חברתי במערכות חינוך
  האינטליגנציה הרגשית-חברתית היא תחום חדש יחסית העוסק בקשר בין קוגניציה ורגש וביכולות רגשיות וחברתיות הנגזרות מהן. יכולות אלה עומדות בבסיס הלמידה וההוראה האפקטיבית והרווחה הנפשית של כל המעורבים במעשה החינוכי. קורס זה יציג את הידע התאורטי, המחקרי והיישומי בתחום האינטליגנציה הרגשית-חברתית תוך מתן דגש על הקשר של הכישורים הרגשיים והחברתיים לעולם החינוך. הוא יציג את תרומתה של האינטליגנציה הרגשית לתפקוד אישי, חברתי ומקצועי, להוראה ופיתוח הילד השלם, ולהצלחה לימודית וחברתית של ילדים. הקורס יציג דרכים, מודלים, דרכי מדידה ותכניות לפיתוח יכולות רגשיות חברתיות בבתי ספר.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 294141-00 ד"ר בת כצמן מתוקשב (מיועד למסלול עובדים)
  א' 294141-01 ד"ר אימאן טרביה  ג' 10:00-11:30
  א' 294141-02 ד"ר אימאן טרביה ג' 12:00-13:30

  הפרעות התנהגותיות של ילדים ובני נוער
  הפרעות התנהגות של ילדים ובני נוער הוא נושא שמעסיק רבות הורים, מחנכים ומטפלים. מטרת הקורס היא להקנות ידע תיאורטי ומעשי בתחום. הקורס יעסוק במאפיינים השונים של הפרעות פסיכיאטריות שכיחות בקרב ילדים ובני נוער תוך אבחנה שלהם על רצף מהנורמה לפתולוגיה. כמו כן הקורס יעסוק בביטויים התנהגותיים חריגים המאפיינים הפרעות אלה ויוצגו שיטות ודרכי התערבות למניעה איתור והתמודדות.

  קורסי קדם: 291121 מבוא לפסיכולוגיה
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 294051-00 מר מתן מרקוביצקי א' 16:00-17:30
  א' 294051-01 מר מתן מרקוביצקי א' 17:45-19:15 (מיועד גם למסלול המובנה)

  היבטים משפטיים במשפחה ובמערכת החינוך
  הקורס יקנה מושגים וכלים משפטיים בסיסיים הקשורים בהתמודדות עם סוגיות בעלות משמעות משפטית במשגרת חייה המשפחה והאינטראקציה בין המשפחה ומערכת החינוך. בדיקת הרקע של התפתחויות העמדה המשפטית של הילד בתוך המשפחה, ואת המסגרת המשפחתית המודרנית בנושא יחסים בין הורים לילדים יינתן דגש על בעיות שדורשות קבלת ייעוץ משפטי מקצועי.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 294061-00 ד"ר קרנית מלכא- טיב ג' 19:30-21:00 (מיועד למסלול המובנה)
  ב' 294061-01 ד"ר קרנית מלכא- טיב ג' 12:00-13:30
  ב' 294061-02 ד"ר קרנית מלכא- טיב ג' 14:00-15:30

  חטיבת קרימינולוגיה

  דיני עונשין
  הקורס נועד להקנות לתלמידים מושגים בסיסיים בנושא ההיבטים החוקתיים של דיני העונשין וכן ידע בעקרונות החלק הכללי והמקדמי של חוק העונשין. הקורס יקנה לתלמידים ידע והיכרות עם מטרותיהם של דיני העונשין, וילמדם ליישם עקרונות אלו לאור אירועים ובעיות שיוצגו בכיתה ובמסגרת הלימוד העצמי. הקורס יעסוק בין היתר בסייגים הבאים: סקירה היסטורית של המשפט הפלילי, מטרות הענישה, עקרון החוקיות, עקרון הפרשנות רטרואקטיביות, עקרון המזיגה, עקרון הסיבתיות, יסודות העבירה הפלילית: היסוד העובדתי, היסוד הנפשי, מעשה/מחדל, הכשרות לשאת באחריות פלילית, עבירות נגזרות,  צדדים לעבירה וסייגים והגנות לאחריות פלילית.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 295031-00 ד"ר קרנית מלכא- טיב ג' 17:45-19:15 (מיועד גם למסלול המובנה)
  א' 295031-01 ד"ר שי פרבר ג' 17:45-19:15

  תורת הענישה
  מטרות הקורס: להתבונן באופן מחקרי ועיוני בענישה בעבר ובהווה. בחינת הקשר בין עמדות המתייחסות לענישה, למשמעותה ולאפיוניה לבין התפתחויות חברתיות, דתיות, פוליטיות וכלכליות בהיבטים כמו הפעילות העבריינית, ההתערבות, החקיקה, היסודות החברתיים והתרבות. הקורס יעסוק בנושאים כגון ענישה פורמאלית, ענישה חברתית, הצדקות הענישה, מטרות הענישה, ענישה ומוסר, סוגי ענישה בעבר והווה (עונשי גוף, עונש מוות, קלון, הרחקה והגבלה , חרם, נידוי , מאסר ועוד).  צדק מאחה,  חלופות מאסר, המודל הרפואי, התפתחות בתי הסוהר, שיקום, עבריינות נוער, תת תרבות עבריינית בכלא, הפרטת בתי הכלא , ענישה בחברות סגורות,  גישות פסיכולוגיות וסוציולוגיות המציעות אלטרנטיבות למאסר.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 295041-00 ד"ר לימור גולן ד' 14:00-15:30
  א' 295041-01 ד"ר לימור גולן ד' 16:00-17:30
  א' 295041-02 ד"ר מתן מרקוביצקי א' 19:30-21:00 (מיועד למסלול המובנה)

  הקורבן והחברה
  מטרות הקורס: סקרים ומחקרים אקדמיים הנוגעים להשפעת הפשע על הקורבן שינו את סדר היום הקרימינולוגי. הקורבנות שהיו בשולי המחקר בתחום הקרימינולוגיה תופשים היום מקום מרכזי בשיח החברתי והאקדמי. הקורס עוסק במצבם הייחודי של קורבנות מבחינה נפשית וחברתית. הוא עושה היכרות עם מושגים ומודלים בסיסיים בוויקטימולוגיה- תורת הקורבנות , והערכת התפתחות היסטורית של תחום זה. כמו כן, הקורס יעסוק בסוגיות שמאפיינות קורבנות אלימות או פשיעה ובסוגיות הקשורות ליחס החברה אל קורבנות אלו. הקורס יתמקד בקורבנות ילדים מעצם היותם הקבוצה הגדולה ביותר בקרב הקורבנות ותעשה אבחנה בין חמשת צורות הפגיעה בהם – אלימות פיזית, אלימות רגשית, הזנחה, אלימות מינית וגילויי עריות.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 295051-00 ד"ר יואל שפרן ו' 08:00-09:30 (מיועד למסלול המובנה)
  ב' 295051-01 ד"ר לימור גולן ד' 14:00-15:30
  ב' 295051-02 ד"ר לימור גולן ד' 10:00-11:30

  סייגים לאחריות פלילית
  מטרות הקורס: הקניית ידע כללי ותשתית מקצועית בתחום דיני העונשין  בכלל וסייגים לאחריות פלילית בפרט. יידונו נושאים כגון: קטינות, שכרות, אי שפיות הדעת ועוד. הדגמות ויישום מהפסיקה.

  קורס קדם: 295031 דיני עונשין
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 295061-00 ד"ר שי פרבר א' 17:45-19:15 (מיועד גם למסלול המובנה)
  א' 295061-01 ד"ר שי פרבר א' 14:00-15:30

  חטיבת לימודי ישראל

  הכפר והעיר בישראל
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 296211-00 ד"ר אורית יעל ג' 12:00-13:30
  ב' 296211-01 ד"ר אורית יעל ג' 16:00-17:30 (מיועד גם למסלול המובנה)

  מדיניות החוץ של ישראל
  השיעור עוסק בלימוד והבנת הסוגיות המרכזיות בתחום יחסי הדרג המדיני והצבאי והשלכתם על מדיניות החוץ והביטחון. השיעור ילמד וינתח את הרקע המחקרי והתיאורטי הרחב להבנת מערכת היחסים המורכבת והבעייתית שבין הדרג המדיני לזה הצבאי. תפיסת הביטחון של מדינת ישראל והשינויים שחלו במהלך השנים תילמד כבסיס ללימוד והבנת מספר סוגיות היסטוריות מרכזיות בתולדות מדינת ישראל.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 296221-00 ד"ר איתמר ריקובר א' 12:00-13:30
  א' 296221-01 ד"ר איתמר ריקובר מתוקשב (מיועד למסלול המובנה)

  ירושלים – עיר של ניגודים
  הקורס יעקוב אחר ההתפתחויות והשינויים המשמעותיים בדמותה של ירושלים, מבחינה אנושית, כלכלית מדינית ותכנונית, מאז ראשית המאה הי"ט ועד שלהי המאה הכ': מעיר קטנה ומוזנחת בשולי האימפריה העות'מאנית, שמרבית אוכלוסייתה מוסלמית, לבירתה הרב-דתית והרב-עדתית של מדינת ישראל, המתפתחת כל העת מבחינה אנושית, מנהלית וארגונית, מרחיבה את גבולותיה, ומצויה במוקד העניינים הדתי, הלאומי והבינלאומי. במהלך הקורס נעסוק בסוגיות חברתיות, תכנוניות ותרבותיות, ונתמקד גם בעימותים הצבאיים והביטחוניים שהתחוללו בירושלים במאה השנים האחרונות, ואשר עיצבו את דמותה מחדש פעם אחר פעם.  הכרות בסיסית עם הרקע ההיסטורי להתרחשויות בירושלים במאתיים השנים האחרונות: מדיניות, פוליטיקה, מלחמות, כלכלה, דת והתיישבות. הכרות עם השינויים הדרמטיים שהתחוללו בירושלים, והשפעתם על אוכלוסייתה המגוונת. הכרות מעמיקה עם תהליך התפתחותה הפיזית של ירושלים: פריצת החומות, תכנון והתפתחות בתקופת המנדט, הקו העירוני, וההתפתחויות העירוניות לאחר איחודה של ירושלים.  הכרות עם מוסדות הרפואה, החינוך והמנהלה המודרניים הראשונים שנוסדו בעיר, והקונפליקטים שנוצרו סביבם.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 296051-00 ד"ר ראובן גפני ג' 14:00-15:30
  ב' 296051-01 ד"ר יעקב אשכנזי ג' 17:45-19:15 (מיועד גם למסלול המובנה)

  יחסי צבא וחברה בישראל
  השיעור יחסי צבא – חברה בישראל  עוסק במספר סוגיות יסוד בתחום יחסי הגומלין שבין מערכת הביטחון וצה"ל, והחברה הישראלית. הנושאים המרכזיים אשר ילמדו וידונו במסגרת השיעור: מבוא כללי ליחסי הגומלין וההשפעה ההדדית במדינת ישראל בין מערכת הביטחון והחברה, דוד בן-גוריון ותרומתו לעיצוב מדיניות הביטחון, חלקו ומעורבותו של צה"ל בהתיישבות ובתוכניות התשתית, תפקידיו של צה"ל בקליטת העלייה הגדולה של שנות החמישים, מעורבותו של צה"ל בתחומי החינוך וההסברה, דיון בשינויים שחלו לאחר מלחמת  יום הכיפורים במעמדו ובתפקידיו של צה"ל, בתחומים החברתיים תהליך ההדתה בצה"ל והשלכותיו החברתיות.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 296071-00 ד"ר איתמר ריקובר מתוקשב (מיועד למסלול המובנה)
  ב' 296071-01 ד"ר איתמר ריקובר א' 14:00-15:30

  חטיבת ארגון ומש"א

  תיאוריות ארגוניות ב'
  במסגרת הקורס נכיר את התפתחות התיאוריות הסוציולוגיות המרכזיות שהוצעו לחקר ארגונים החל מאמצע המאה ה-19: התיאוריות הרציונאליות, התיאוריות החברתיות והתיאוריות העוסקות בסביבה הארגונית. ניתוח התפתחות התיאוריות הארגוניות והחשיבה הניהולית ייעשה תוך התייחסות להקשרים התרבותיים וההיסטוריים שבמסגרתם התפתחו התיאוריות. מעבר להיכרות עם הזרמים המרכזיים בחשיבה הארגונית, יידונו במהלך הקורס תפיסות העולם, הדימויים והנחות היסוד העומדים בבסיסם של זרמי החשיבה השונים.

  קורס קדם: 297011 תיאוריות ארגוניות א'.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 297031-00 ד"ר אורית פישר- שלם ב' 14:00-15:30
  א' 297031-01 ד"ר אורית פישר- שלם ב' 16:00-17:30
  א' 297031-02 ד"ר עולא נבואני ו' 10:00-11:30 (מיועד למסלול המובנה)
  א' 297031-03 ד"ר עולא נבואני א' 12:00-13:30

  אתיקה בניהול
  מטרות הקורס: בשליש האחרון של המאה העשרים החלה הספרות מתחום מדעי הניהול להתמקד בזיקה שבין מוסר לתאגידים עסקיים. התוצאה היא שארגונים עסקיים רבים, בעיקר תאגידים רב לאומיים, החלו לאמץ קודים אתיים הנוגעים להתנהלות העסק כלפי בעלי העניין שלו. חוקרים מגישה זו סבורים כי לאור שינויים סביבתיים מואצים, על המנהל לנקוט מדיניות אחראית כלפי כלל הגורמים המשפיעים ומושפעים מפעילותו של העסק. זאת להבדיל מחוקרים המשתייכים ל"גישת הבעלים", ששאבה מגישות כלכליות של שוק חופשי, הסבורים  ש"היד הנעלמה" מייתרת פרקטיקות של אחריות העסק, וכי אחריותו של העסק היא אך ורק כלפי הבעלים והמשקיעים שלו. מטרתו של קורס זה היא לדון באתיקה בעסקים תוך התבוננות בעולם העסקים מתוך הסתכלות אנושית- מוסרית. חלקו הראשון של הקורס דן במנגנונים המוסדיים אשר משמשים כתחליפי מוסר ואילו חציו השני עוסק בהבנה של יסודות תורת המוסר, אשר יאפשרו לסטודנט לפתח דרכי חשיבה הדרושים להתמודדות עם דילמות מוסריות בניהול.

  קורס קדם: 297011 תיאוריות ארגוניות א'.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 297041-00 ד"ר יריב איציקוביץ א' 14:00-15:30
  ב' 297041-01 ד"ר יריב איציקוביץ א' 16:00-17:30 (מיועד למסלול המובנה)
  א' 297041-02 ד"ר יריב איציקוביץ א'  16:00-17:30
  ב' 297041-03 ד"ר יריב איציקוביץ ב' 14:00-15:30

  ניהול עובדים ופיתוח משאבי אנוש
  מטרות הקורס: קיימת הכרה באשר לחשיבות המשאב האנושי ואופן ניהולו להשגת יעדי הארגון. הקורס בא להקנות ללומדים ידע תיאורטי, הבנה, מיומנויות וכלים יישומיים לטיפול אפקטיבי בהיבטים הנוגעים לניהול של המשאב האנושי בארגוני עבודה. הקורס יבחן את מכלול תחומי האחריות של מנהלי משאבי אנוש בנושאי: התכנון, הגיוס והמיון, תהליך הקליטה בארגון, הדרכה ופיתוח של עובדים ומנהלים, הערכת ביצועים, תגמולים, צמצומים ופרישת העובד מן הארגון. תינתן משמעות אסטרטגית ועסקית לאופן השימוש בפרקטיקות אלה. בקורס יושם דגש על הבנת מערכת היחסים של מומחי משאבי אנוש עם הממונים הישירים (מנהלי הקו)  ושיתופם בתהליכי ניהול משאבי אנוש.

  קורס קדם:  297011 תיאוריות ארגוניות א'.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 297051-00 פרופ' שייקה מרום ב' 12:00-13:30
  ב' 297051-01 ד"ר אורית פישר- שלם ד' 14:00-15:30
  ב' 297051-02 פרופ' שייקה מרום ב' 14:00-15:30
  ב' 297051-03 גב' אלה ברהון ו' 12:00-13:30 (מיועד למסלול המובנה)

  דינאמיקה של קונפליקט ומשא ומתן
  הקורס  נועד לספק ידע תיאורטי לגבי תהליכי קונפליקט ומשא ומתן, כמו גם להעניק כלים נאותים ליישום הידע בהקשר העסקי, וכך לתת הזדמנות לשיפור המיומנויות האישיות בתחום זה. המטרות הספציפיות של הקורס כוללות: הצגת מערכת המושגים להסבר תהליך המשא והמתן על היבטיו התיאורטיים תוך דגש על המאפיינים ההתנהגותיים והפסיכולוגיים. ניתוח שיטתי של תהליכי המשא ומתן על בסיס גישות תיאורטיות שונות. טיפוח כושר הניתוח הביקורתי של משאים ומתנים בעולם העסקים.  בניית היכולת לזהות בעיות וקשיים במשא ומתן ואיתור הדרכים לפתרונם. יישם הידע הנרכש לסיטואציות שונות של משא ומתן בעולם העסקים.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 297061-00 ד"ר יואב קפשוק ד' 08:00-09:30
  ב' 297061-01 ד"ר אופיר עבו ד' 10:00-11:30
  ב' 297061-02 ד"ר יואב קפשוק ג' 19:30-21:00 (מיועד למסלול המובנה)
  ב' 297061-03 ד"ר יואב קפשוק ג' 17:45-19:15

  קורסי חובה בחלוקה לחטיבות – שנה ג'

  חטיבת כלכלה

  כלכלה אישית ומשאבי אנוש
  הקורס יחולק לשני חלקים. האחד – לימוד הפעילות הכלכלית של משק הבית לאורך מחזור החיים שלו, משמעויות של פונקציות עיקריות בתהליך, כמו דיור, בנק ותיק נכסים, והתמודדות עם ההשקעות וההוצאות השונות של משק הבית. החלק השני יעסוק במרכיבים הכלכליים והניהוליים של כוח-האדם, מהן דרישות העבודה ומהם שיקולי המעסיק בקביעת דרישות אלו.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 292071-00 ד"ר עמית גייר א' 10:00-11:30
  א' 292071-01 ד"ר עמית גייר א' 12:00-13:30

  חטיבת פסיכולוגיה

  פסיכולוגיה קוגניטיבית
  בקורס זה יכיר הסטודנט את אחד התחומים הפוריים ביותר של עולם הפסיכולוגיה המחקרית – תחום ההגות והמחקר הקוגניטיבי. הקורס יעסוק בתהליכי זיכרון, תהליכי חישה, קשב ותפיסה וטעימה מן התחום המרתק של הנוירו-פסיכולוגיה הקוגניטיבית.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 293081-00 ד"ר זיו ארדי ג' 08:00-09:30
  א' 293081-01 ד"ר עומר הורוביץ ד' 16:00-17:30
  א' 293081-02 ד"ר זיו ארדי ד' 16:00-17:30
  א' 293081-03 ד"ר זיו ארדי א' 16:00-17:30

  חטיבת חינוך ומשפחה

  בית הספר- תרבות וחברה
  מטרת הקורס להכיר מושגים ודרכי חשיבה לניתוח סוציולוגי ואנתרופולוגי של תופעות בתחום מוסדות החינוך. במיוחד נעסוק במושג "תרבות בית הספר" ונתבונן בממדים שונים ובערכים שלה באמצעות המודל "מחוזות התרבות החינוכית הבית ספרית". המודל כולל 11 מחוזות: מחוז התרבות האינטלקטואלית; מחוז התרבות החדשנית-הטכנולוגית; מחוז התרבות הלשונית; מחוז התרבות הרגשית; מחוז התרבות הערכית; מחוז התרבות המוסרית; מחוז התרבות האקולוגית; מחוז התרבות הגופנית-הפעלתנית; מחוז התרבות החברתית; מחוז התרבות האמנותית; מחוז התרבות הרוחנית. נדון בשאלה כיצד על המנהיגות הבית ספרית לטפח אותם.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 294071-00 ד"ר אסתר דרור ה' 14:00-15:30
  ב' 294071-01 ד"ר אסתר דרור א' 17:45-19:15  (מיועד גם למסלול המובנה)

  חטיבת קרימינולוגיה

  מדע פורנזי במשפט הישראלי
  מדע פורנזי הוא תחום העוסק בשיטות מדעיות על מנת לפענח פשעים ולהמציא ראיות לבית המשפט . מקור השם – פורום, כיכר השוק בה התקיימו המשפטים ברומי העתיקה. לראיות שהופקו בטכניקות של מדע פורנזי יש משקל רב, לעומת הראיות הישירות שמקורן בחושיהם של עדים אנושיים (ראיה, שמיעה, ריח, טעם ומישוש), וזאת משום שבתי המשפט נוטים לקבלן כ”אובייקטיביות” יותר, לעומת עדות אנושית העלולה להיות מושפעת מזיכרון, רגש אישי וטעויות בפרשנות המידע שהגיע באמצעות החושים הנ”ל. הקורס מאפשר הכרות ראשונית של הסטודנט עם סוגיות בסיסיות בנושא המדע הפורנזי, הן באספקלריה עובדתית והן באספקלריה חוקית, תוך התמקדות בפריזמה אינטרדיסציפלינרית מדעית ומשפטית כאחד. בקורס יידונו סוגיות משפטיות עדכניות ואקטואליות.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 295201-00 ד"ר קרנית מלכא- טיב ג' 16:00-17:30
  א' 295201-01 ד"ר שי פרבר א' 17:45-19:15 (מיועד גם למסלול המובנה)

  חטיבת לימודי ישראל

  תקשורת, חברה ותרבות בישראל
  לסיקור התרחשויות ואירועי אקטואליה שעוסקים בביטחון וחברה באמצעי התקשורת המסורתיים והדיגיטליים מיוחסת חשיבות דמוקרטית ותרבותית רבה החל מהעלאת הנושאים לדיון כחלק מסדר היום הציבורי ועד לחשיפת מידע המבוסס על תחקירים של מקורות ומסמכים לאורך זמן על מנת לספק מידע רב ומגוון ככל שניתן.  בקורס נבחן את יחסי הגומלין בין תקשורת, ביטחון וחברה במדינת ישראל בעת משברי ביטחון מסוגים שונים ובמצבי שגרה. נעסוק בסוגיות כגון: מודלים ליחסי צבא-חברה וליחסי תקשורת-צבא, התנאים הייחודים לפיהם פועלת התקשורת במצבים אלו, המתח בין חופש עיתונות לבין ביטחון, הפיקוח על התקשורת במצבי משבר, תפקידם של כתבים ופרשנים צבאיים ותפקודם, נפגעים ושכול, היבטים מגדריים וצבא, מחאה פוליטית-ביטחונית, סרבנות וצבא, דוברות צבאית  ועוד. במסגרת הקורס נעסוק גם בניתוח אופן ואופי הסיקור של פרשיות שונות כמו גם המגבלות והאילוצים האתיים והמקצועיים הנגזרים מכך.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 296201-00 גב' אספהאן בהלול ד' 08:00-09:30
  א' 296201-01 גב' אספהאן בהלול ג' 17:45-19:15 (מיועד גם למסלול המובנה)

  חטיבת ארגון ומשאבי אנוש

  מגדר בעולם העבודה
  בקורס יבחן מעמדן של נשים בעולם העבודה. ינותחו גורמי אי-שוויון בעבודה וכן הגורמים העוזרים בקידום של הנשים במקום עבודתן ואלה המעכבים אותן.  תיאוריות ארגוניות, תיאוריות פמיניסטיות ותיאוריות כלכליות-חברתיות ישמשו להסבר וניתוח התהליכים בארגון. במהלך השיעורים ננתח אירועים הקשורים לנושא הנלמד, כמו כן תינתן התייחסות מיוחדת להשוואה בין ארגונים בעלי אפיונים שונים, למשל, השוואה בין ארגונים  בהם רוב  העובדים גברים לבין אלה בהם רוב העובדים הן נשים, בין ארגונים במגזרים תרבותיים שונים וכן בין ארגונים עם טכנולוגיות שונות.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 297071-00 ד"ר אורית יעל ב' 08:00-09:30
  א' 297071-01 ד"ר אורית יעל ב' 14:00-15:30
  א' 297071-02 ד"ר עולא נבואני א' 14:00-15:30
  א' 297071-03 ד"ר עולא נבואני ו' 08:00-09:30 (מיועד גם למסלול המובנה)

  קורסי בחירה בחלוקה לחטיבות – שנה ג'

  קמפוס מצטיינים-רב תרבותיות
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 291181-00 ד"ר לימור גולן ד' 16:00-17:30
  בכל חטיבה יש ללמוד 3 קורסי בחירה, סה"כ 12 קורסי בחירה בתכנית הלימודים.

  חטיבת כלכלה

  ניתוח דוחות כספיים
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 292161-00 מר עוזי מסינגר ב'  08:30-10:00

  סוגיות במימון
  מטרות הקורס הן להעמיק ולהרחיב את הידע בתחום המימון. הקורס מבוסס על קורס המימון שנלמד בחטיבה זו. הנושאים העיקריים שיידונו בקורס זה הם: הרחבות בנושא ניתוח ניירות ערך קלאסיים כאג"ח ומניות, הערכת ניירות ערך "בני כלאיים" כהמירים, זכויות ומימושיות, הערכת שווי של נגזרים פיננסיים כאופציות ועתידיות, ניתוח מדיניות המימון והדיבידנד של החברה, דיון במיזוגי חברות, והצגת נושאים נוספים בניהול פיננסי.
  הקורס יועבר במתכונת של הרצאות משולבות בתרגילים. הניסיון מלמד שאחת הדרכים היעילות להבנת החומר היא על ידי פתרון בעיות הקשורות לתיאוריה וליישומים השונים הנגזרים ממנה. המטרות המתוכננות להשגה בתום הקורס הן: תמחור וניתוח ניירות ערך כגון: אג"ח, מניות, המירים, זכויות, מימושיות, אופציות ועתידיות; הבנת הגורמים המשפיעים על מדיניות המימון והדיבידנד של החברה, ויכולת יישום סוגיות בניהול פיננסי כגון מיזוגים ורכישות.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 292121-00 מר עוזי מסינגר ב' 08:30-10:00

  כלכלת משאבי טבע וסביבה
  מטרת הקורס להקנות מושגי יסוד בכלכלת הרווחה בכלל ובכלכלת משאבי טבע והסביבה בפרט, המאפשרים לממש את כללי ההחלטה במישור הכלכלי- ציבורי, להקצאת משאבים יעילה בתחום איכות הסביבה. נושאים תיאורטיים של הקורס (יסודות כלכלת הרווחה, יסודות גישות עקיפות שונות להערכה כלכלית של פרוייקטים ותכניות ציבוריים ומוצרים שאינם מוערכים ע"י מחיר השוק) יושלמו ע"י תוצאות מחקרים שבוצעו בארץ ובעולם.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 292131-00 ד"ר ראמי סעד א' 14:00-15:30

  כלכלה עירונית ואזורית
  הכלכלה העירונית מהווה נדבך משלים לתיאוריה הכלכלית הבסיסית, בכך שהיא מוסיפה למחיר ולכמות המוצר גם את המשמעות של המקום בו יתבצע הייצור, ואת המרחק בין מקום הייצור והשוק. יילמד מודל העיר החד-מרכזית של וון טונן וההשלמות של אלקלעי ומוהרינג למודל זה. ייפתר שיווי המשקל של משק הבית ושל היצרן, בתנאי גורם ייצור יחיד ושני גורמי ייצור. ייסקרו המשמעויות של האגלומרציה העירונית, והערך של היתרונות לגודל הנובע מהן. יילמד מודל הצמיחה האזורית של הרוד-דומאר ויינתנו הסברים כלכליים להגירה מאזורים חלשים לאזורים חזקים יותר, תוך שימוש במודל שכר ובתיבת אדג'וורת.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 292141-00 פרופ' חיים אבירם ב' 14:00-15:30

  כלכלת תחבורה
  הכלכלה המרחבית מהווה נדבך משלים לתיאוריה הכלכלית הבסיסית, בכך שהיא מוסיפה למחיר ולכמות המוצר גם את המשמעות של המקום בו יתבצע הייצור, ואת המרחק בין מקום הייצור והשוק. יילמד מודל העיר החד מרכזית של וון טונן וההשלמות של אלקלעי ומוהרינג למודל זה. ייפתר שיווי המשקל של משק הבית ושל היצרן, בתנאי גורם ייצור יחיד ושני גורמי ייצור. ייסקרו המשמעויות של האגלומרציה העירונית, והערך של היתרונות לגודל הנובע מהן. יילמד מודל הצמיחה האיזורית של הרוד-דומאר ויינתנו הסברים כלכליים להגירה מאיזורים חלשים לאיזורים חזקים יותר, תוך שימוש במודל שכר ובתיבת אדג'וורת.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 292151-00 פרופ' חיים אבירם א' 08:00-09:30

  חטיבת פסיכולוגיה

  דינמיקה קבוצתית- סדנא
  הקורס הוא קורס סדנא  העוסק בהתנסות ולימוד על תהליכים קבוצתיים ובין-אישיים בקבוצות קטנות. דגש יושם על תהליכים הקשורים בהתהוות קבוצה ומאפייניה, דפוסי אינטראקציה בין-אישית, מודעות עצמית ורגישות לאחר ומיומנויות תקשורת בין אישית. ההתנסות מאפשרת למשתתפים ללמוד כיצד הם נתפסים ע"י אחרים, כיצד הם מגיבים לסיטואציות חברתיות, ואיך תגובותיהם מתקבלות ומוערכות.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 293098-00 ד"ר אימאן טרביה ה' 10:00-11:30
  ב' 293098-01 ד"ר בת כצמן ב' 14:00-15:30
  א' 293098-02 ד"ר אימאן טרביה ג' 08:00-09:30

  פסיכולוגיה של יחסי אחים
  במהלך קורס זה יסקרו הסטודנטים את הספרות המחקרית העדכנית הדנה בפסיכולוגיה של יחסי אחים לאורך החיים.
  הקורס ידון בשאלה מהו הקשר האחאי/יחסי אחים. למידה של תיאוריות פסיכולוגיות ואחרות המסבירות את הקשר.
  כמו כן הקורס יתמקד ביחסי אחאים לאורך מעגלי החיים; תקופת הילדות, גיל ההתבגרות, תקופת הבגרות הצעירה, האמצעית ובזקנה. בסופו של תהליך יכתבו הסטודנטים עבודה בהתייחס להיבט אחד של יחסי אחאים.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 293131-00 ד"ר בת כצמן ד' 16:00-17:30

  התמודדות הורים לילדים בעלי לקות למידה עם קשיים רגשיים וחברתיים
  הורות הנה אחד התפקידים המקצועיים המורכבים ביותר. אשר אינו נלמד בשום בית ספר. הורות לילד המגלה קשיים התפתחותיים הנו אתגר לא רק לילד עצמו אלא גם להוריו ולבני משפחתו. קורס זה, נותן לסטודנטים כלים באיך לסייע להורים להבין את התופעה ולדאוג לכך שילדיהם יאובחנו ויטופלו כראוי.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 293141-00 גב' תגריד זועבי ג' 12:00-13:30

  חקר מוח רגשי
  הקורס יעסוק במערכות מוחיות המתווכות את ההתנהגויות הרגשיות התפקודיות ביונקים. הקורס נועד להקנות לסטודנטים ידע על המחקר העדכני אודות המערכות העומדות בבסיס תהליכים רגשיים בכלל בעלי החיים, החל מתהליכים מוטיבציוניים בסיסיים: מערכות חיפוש וציפייה במערכת העצבים, מערכות הנאה וכאב והמקורות של פחד וחרדה במוח. כמו גם אלה המוקדשות לרגשות החברתיים: אהבה, תשוקה ומיניות, בדידות וקשר חברתי והמקורות המוחיים של אושר. לסיום, נדון בקשר של מערכות אלה לתהליכים גבוהים ותחושת העצמי. הקורס יוצג תוך שימוש בידע נוירו-אנטומי, נוירו-פיסיולוגי ונוירו-כימי רלוונטי.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 293151-00 ד"ר עומר הורוביץ ד' 10:00-11:30

  הפסיכולוגיה של הקשיבות (מיינדפולנס): תיאוריה, מחקר והתנסות
  בעשור האחרון השימוש בתירגול מדיטציית קשיבות (מיינדפולנס) לשיפור הרווחה הפסיכולוגית והפיזית של האדם גדל בצורה משמעותית. קשיבות מוגדרת כתשומת לב מכוונת ובלתי שיפוטית לתחושות גופניות ומנטליות בהווה. גישה זו, אשר מקורה בהגות הבודהיסטית, פותחה והותאמה למערב ע"י פרופ' ג'ון קבט-זין, פרופ' לרפואה מאוניברסיטת מסצ'וסטס. שיטת הקשיבות נלמדת ומיושמת היום במסגרות רבות באר ובעולם – באקדמיה, בחינוך, בארגוני בריאות, ובקרב אוכלוסיות מגוונות. מחקרים אמפיריים הראו כי לקשיבות תועלת נפשית ופיזית בהתמודדות עם מצבי חיים רבים כגון לחצי יומיום, משברים, כאב ומחלה. בקורס נכיר את הבסיס המדעי של שיטת הקשיבות – את השפעותיה העיקריות על הבריאות הפיזית והנפשית המתועדות בספרות המחקרית העכשווית, את המודלים התיאורטיים המסבירים השפעות אלו ואת הביקורת המחקרית הקיימת בתחום הקשיבות. לצד הכרת הבסיס המדעי הקורס יכלול גם התנסות בתרגולי קשיבות שונים בשיעורים, תרגול עצמאי בין השיעורים, דיונים והצגת מחקרים אמפיריים בכיתה.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 293171-00 ד"ר עירית בלובשטיין  ה' 14:00-15:30

  שגשוג וצמיחה נפשית: תהליכי הכוונה עצמית ומוטיבציה
  1 ש"ש/ 2 נ"ז/ ש'/ 60
  א' 0293191-00 ד"ר דאוד דאוד ב' 10:00-11:30

  חטיבת חינוך ומשפחה

  אידאולוגיה, פוליטיקה, חברה ומדיניות החינוך
  מטרות הקורס הן: להכיר ולבחון אידיאולוגיות שונות, מושגים בשדה הפוליטיקה, אפיונים של המוסד החינוכי (כאחד מהמוסדות החברתיים) ולהצביע על השפעותיהן של אלה על מדיניות החינוך בישראל; לחדד את יכולות הזיהוי והניתוח של השפעות אידיאולוגיות, פוליטיות וחברתיות על מדיניות החינוך ובכללה על "מקרי מבחן" – חוקי חינוך ורפורמות בחינוך; לשכלל את יכולתם של הסטודנטים לכתוב עבודה אקדמית, שעיקרה בחינה של ההשפעות האידיאולוגיות, הפוליטיות והחברתיות על קווי מדיניות, על תכנית או על פרויקט בחינוך, תוך שימוש במושגים הרלבנטיים.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 294091-00 פרופ' נירית רייכל – מתוקשב
  א' 294091-01 פרופ' נירית רייכל- מתוקשב (מיועד גם למסלול המובנה)

  סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה של הלמידה
  הקורס יתמקד בהתפתחות המחקר ועקרונות הלמידה הממלאים תפקיד מרכזי ביצירת דפוסי ההתנהגות
  בבני אדם ובבעלי חיים כאחד. הקורס יסקור את חקר התופעות מנקודת מבט אבולוציונית החל מהרמה
  הבסיסית ועד ליכולות מורכבות בבני אדם ובע"ח.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 294121-00 ד"ר עומר הורוביץ ד' 10:00-11:30

  סוגיות בחינוך ושילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות החינוך
  הבנת השינויים החברתיים, ערכיים וחינוכיים שהובילו לרעיון השילוב. הכרת המחקר בנושא השילוב המיטבי.
  הכרת הרקע ההיסטורי, חברתי וחוקתי של נושא השילוב. הבנת הפולמוס: בעד ונגד השילוב .הכרת מאפייני אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. הכרה והערכה של מודלים שונים לשילוב. פיתוח יכולת ניתוח מצבים ובניית תכניות התערבות.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 294151-00 גב' תגריד זועבי ג' 12:00-13:30

  חינוך כמכשיר לקידום התפייסות וקבלה בחברות שסועות
  תהליך של התפייסות וקבלה הדדית מגיע לאחר שמצב משבר או קונפליקט מסתיים, או לעיתים עוד במהלך הקונפליקט. התפייסות יכולה להתרחש בין האדם לבין עצמו, בין אדם לאדם או לסביבתו, ובין קבוצות וחברות שסועות, בהן במיוחד נתמקד. תחום החינוך מהווה מימד מרכזי בקידום ההתפייסות והקבלה ההדדית, משום אופיו כמכשיר לשינוי או שימור עמדות, אמונות, תפיסות ודעות. חינוך להתפייסות וקבלה כולל אמצעים מגוונים בהם יעסוק הקורס: בתי ספר משותפים הכוללים את בני/בנות הקבוצות בקונפליקט, ביקורים הדדיים בבתי ספר של הקבוצה האחרת , תוכניות חינוכיות, נרטיבים של ספרי לימוד, שינוי עמדות גזעניות באמצעות האינטרנט, הוראה דיאלוגית וכו'. הקורס יכלול דוגמאות ממקומות שונים בעולם לקידום התפייסות באמצעות חינוך כגון היחס לשואה בתוכניות הלימודים בגרמניה, מפגשים בין תלמידים קתולים ופרוטסטנטים בצפון-אירלנד, בתי ספר דו-לשוניים בישראל, ספרי לימוד ברואנדה וכו'.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 294171-00 ד"ר יואב קפשוק ג' 14:00-15:30

  יישוב סכסוכים במערכת החינוך
  תחום המחקר של יישוב סכסוכים כולל אסטרטגיות ושיטות להתמודדות עם קונפליקטים. במהלך הקורס נלמד ליישם אסטרטגיות אלה לפתרון קונפליקטים במערכת החינוך. החלק הראשון של הקורס יציג את תחום המחקר של יישוב סכסוכים ויתאר אסטרטגיות ושיטות להתמודדות עם קונפליקטים, בדגש על עולם החינוך. החלק השני יתמקד במספר קונפליקטים הטבועים במערכת החינוך – בין תלמידים לתלמידים, בין מורים לתלמידים, בין מורים להורים, בין ה'מערכת' למורים ועוד. החלק השלישי יבחן כיצד ניתן ליישם את האסטרטגיות והשיטות להתמודדות עם סכסוכים שנלמדו בחלק הראשון בתוך הקונפליקטים שבמערכת החינוך.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 294181-00 ד"ר יואב קפשוק – מתוקשב (מיועד גם למסלול המובנה)

  התמודדות עם מצבי לחץ ומשבר
  המטרה של הקורס היא לחשוף בפני הסטודנטים שלנו את  התיאוריות השונות המגדירות מהו לחץ.
  הגברת המודעות להבדלים שבין לחץ, משבר טראומה, פוסט טראומה, פחד וחרדה. היכרות עם נסיבות מצבי לחץ ומשבר בקרב ילדים. הסטודנט ייחשף למגוון דפוסי התמודדות בשעת לחץ ומשבר. ילמד להכיר דרכי התמודדות אישים עם מצבים מעוררי לחץ. בנוסף לכך, הוא ילמד את העקרונות הבסיסיים בהתערבות במצבי לחץ ומשבר.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 294191-00 גב' תגריד זועבי ג' 10:00-11:30

  חטיבת קרימינולוגיה

  זנות וסחר בנשים בראי החברה והמשפט בישראל
  מטרת הקורס היא להכיר את עולם הסחר בבני אדם והזנות במדינת ישראל. במהלך הקורס יבחנו הבטיהן השונים של תופעות אלה, כמו גם הגורמים החברתיים, הכלכליים, המגדריים, התרבותיים והפוליטיים לקיומן. נדון בשחקנים השונים הנוטלים בהן חלק (סרסורים, סוחרים, לקוחות, הנשים), ובדרך טיפולן של רשויות הרווחה והאכיפה בתופעה, תוך התמקדות במשטרה, בפרקליטות ובבתי המשפט. בנוסף נבחן את המצב הקיים בתחום זה במדינות אחרות בעולם.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 295171-00 ד"ר נעמי לבנקרון- מתוקשב (מיועד גם למסלול המובנה)

  עבריינות צווארון לבן
  הקורס נועד לשם הבנת המונחים קריירת פשע ועברות הצווארון הלבן. בהרחבה: מטרות הקורס הנן הבנת המונחים וההגדרות של קריירת הפשע (היקפה, מהותה והדרכים למיגורה), עבירות הצווארון הלבן (אלמנטים תיאורטיים פרקטיים ומחקריים). הבנת עברייני הצווארון הלבן בפרופוזיציה של אישיות, יכולת קבלת החלטות והתפתחותה של קריירת הפשע בעברות הצווארון הלבן. מבחינה משפטית נבחן את עבירות הצווארון הלבן בחוקי מדינת ישראל ואת התגבשותה של דיסציפלינה זו במהלך השנים האחרונות. בנוסף, נבחן האם קיימים הבדלים בין קריירת פשע של עברייני צווארון לבן לעומת עבריינות רחוב.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 295191-00 ד"ר שי פרבר – מתוקשב (מיועד למסלול המובנה)

  אלימות במשפחה
  בשנים האחרונות אנו עדים למקרים רבים וקשים של אלימות במשפחה המתבטאת באלימות זוגית והתעללות הורים בילדיהם. אלימות זו קיימת בכל המגזרים ובכל שכבות האוכלוסייה ולא פשוט לטפל בה, בין השאר, בשל כך שמקרים רבים אינם מדווחים למשטרה ולרשויות הרווחה. הקורס יעסוק  בלמידה אודות תופעת האלימות במשפחה, תוך התמקדות באלימות הזוגית, בהקשר האישי, הבינאישי, התרבותי והחברתי ויתמקד בשלוש מטרות מרכזיות: עיבוד סוגיות תיאורטיות, אתיות וקליניות הנגזרות מעולם התוכן של התופעה, התבוננות בהתנסותם של העובדים בתחום פיתוח הבנה ומודעות לעמדות ולתהליכים.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 295111-00 ד"ר לימור גולן ד' 08:00-09:30

  פגיעות מיניות בילדים
  מטרת הקורס להקנות ידע בתחום מיניות ופגיעות מיניות בין ילדים.
  הקורס ידון בהתפתחות המינית של ילדים ונוער בעידן המודרני בו הם חשופים למרחבים הפורנוגרפיים היוצרים מצב של סקסואליזציה מוקדמת.  בהמשך יתמקד הקורס בהשפעות השליליות של מרחבים אלה על הילדים ובני הנוער, עד למצב של התנהגות מינית פוגעת בין ילדים.  כמו כן הוא יתייחס לתופעת הפגיעות בין ילדים בקרב אוכלוסייה עם מוגבלויות, ולילדים פוגעים מינית מעצם היותם קורבנות לפגיעה בעצמם. במהלך הקורס יחשפו הסטודנטים להבנת האטיולוגיה, לאופן בו יש לאתר ולזהות את ההתנהגות הפוגעת, חוק חובת הדיווח, דרכי התערבות ותוכניות מניעה.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 295131-00 ד"ר לימור גולן ב' 14:00-15:30

  סמים והתמכרויות
  קורס יעסוק במנגנונים ההתנהגותיים והביולוגיים שבבסיס השפעת חומרים פסיכו אקטיביים והתמכרות. הקורס יאפיין את תופעת ההתמכרות ויסקר באופן פרטני את אופן הפעולה הביולוגי, דפוסי השימוש וההשפעות  פסיכולוגיות בכלל, והממכרות בפרט, של אלכוהול וסמים פסיכו אקטיביים מקטגוריות שונות. יוצגו ממצאים ותיאוריות שונות ביחס לשינויים האנטומיים והתפקודיים במערכת העצבים אשר מביאים להתפתחות תלות בסמים, תוך מתן דגש מיוחד להשלכות הטיפוליות והחברתיות
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 295141-00 ד"ר יואל שפרן ו' 08:00-09:30 (עודכן בתאריך 19.7.20)

  משפט וחברה
  המשפט משקף חברה, תרבות והיסטוריה בתקופה נתונה. הוא מושפע מן החברה שבתוכה הוא מתהווה, אך גם משפיע עליה במידה השנויה במחלוקת תדיר. הוא יכול לחולל שינויים חברתיים נרחבים בהיקפם, אך גם לייצר תגובת נגד שתפגע במושאי הגנתו יותר משיסייע להם. הקורס יעסוק במגוון הזיקות בין המשפט לחברה, על היבטיו הכלכליים, החברתיים, הפוליטיים, המגדריים והתרבותיים. במהלכו, יושם דגש על ההקשר הישראלי, תוך בחינת השחקנים השונים הנוטלים חלק בעיצובו ויישומו, וכן הצגת מספר מקרי מבחן העוסקים ביוזמות חקיקה ופסקי דין שהתרחשו בנקודת המפגש בין המשפט והחברה בישראל.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 295211-00 ד"ר נעמי לבנקרון ג' 10:00-11:30

  יסודות ההדרכה של ילדים ובני נוער
  בקורס זה יחשפו הסטודנטים למגוון תחומים, תכניות, דרכי עבודה, גישות וכלים איתם נפגש המדריך או המטפל בעבודתו בשדה עם הילדים ובני הנוער בסיכון במערכות השונות : חינוך, רווחה, בריאות ועוד, על מנת לסייע, לטפל ולחזק אוכלוסייה מאתגרת זו.
  הקורס הינו סדנאי : לצד ההרצאות המעודדות שיח ודיון בכיתה, הוא משלב מפגשים עם מרצים אורחים העוסקים בהדרכה או טיפול עם אוכלוסיית סיכון זו.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 295181-00 ד"ר לימור גולן ב' 10:00-11:30

  חטיבת לימודי ישראל

  דת ופוליטיקה בישראל
  להכיר את תהליכי עיצובם של היחסים שבין המערכת הדתית למערכת הפוליטית בארץ-ישראל משלהי התקופה העות'מאנית, דרך ימי המנדט הבריטי, ועד עשרות השנים שלאחר הקמת מדינת ישראל. במהלך הקורס נערוך היכרות עם מספר פרשיות היסטוריות בולטות שבהקשר אליהן התרחש מפגש (ולעיתים גם התנגשות) בין המערכות השונות, תוך שכל אחת מן המערכות מגבשת את עמדתה ביחס לזו העומדת מולה. בתוך כך, ניצור כלים להבנת מערכות יחסים רחבות, מגוונות ומשתנות בין מערכות לאומיות, ממלכתיות ופוליטיות לבין מערכות דתיות מסורתיות, והכרת השפעתן של מערכות יחסים אלו על חיינו.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 296091-00 ד"ר ראובן גפני ג' 17:45-19:15 (מיועד למסלול המובנה)

  המיעוטים בישראל
  ישראל מאופיינת כחברה שיש בה "ריבוי תרבויות ללא רב-תרבותיות". במסגרת הקורס נתמקד בקבוצות המיעוט המרכזיות של החברה בישראל: ערבים, מזרחים, חרדים, דתיים-לאומיים, יוצאי אתיופיה ודוברי רוסית. במסגרת נושאי הקורס נדון בהשלכות של שיח הזהויות על החברה בישראל תוך התייחסות לסוגיות של ריבוד ואי-שוויון, מגדר, תרבות, פוליטיקה ועוד.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 296161-00 ד"ר אופיר עבו- מתוקשב (מיועד למסלול המובנה)

  ספורט, חברה ולאומיות בישראל
  קורס זה עוסק במקומו של עולם הספורט התחרותי על ענפיו השונים ובהבנת תהליכים חברתיים ויריבויות לאומיות במאה עשרים (ואחת). במסגרת היסטורית וגיאוגרפית רחבה ייבחן חלקו של הספורט בגיבוש זהויות מעמדיות ולאומיות בחברה המתועשת ובעולם המתפתח, השימוש בספורט בידי אליטות פוליטיות וכלכליות, הקשר ההדוק בין התפתחות הספורט לאמצעי התקשורת המודרניים, ותרומתו של הספורט לתהליך הגלובליזציה במאה העשרים. דגש מיוחד יושם על בחינת תהליכים אלה בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי ובמדינת ישראל.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 296131-00 ד"ר גיורא גודמן ד' 08:00-09:30

  הדמוקרטיה במאה ה- 21: מבט היסטורי והשוואתי
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60א' 296231 ד"ר אופיר עבו ה' 14:00-15:30

  ספרות, קולנוע ופוליטיקה בישראל (עודכן בתאריך 19.7.20)
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60א' 296241 ד"ר גיורא גודמן – מתוקשב

  חטיבת ארגון ומשאבי אנוש

  ניהול רגשות בארגונים
  מטרת הקורס הינה היכרות עם תהליכים רגשיים המתרחשים בארגונים והקניית ידע וכלים לניתוח של רגשות בארגונים. ההנחה כי לרגשות תפקיד חשוב בתהליכים ארגוניים הולכת וצוברת תאוצה בעולם המחקר והניהול. קורס זה יציג את הידע העכשווי בתחום של רגשות בעולם העבודה תוך הסתכלות עתידית על נושאים הדורשים מחקר נוסף.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 297121-00 ד"ר מורן כהן-שנפר א' 10:00-11:30

  יזמות עסקית
  יזמות היא ניסיון להקמת עסק, ארגון עסקי או חברה, או שינוי עסקים או יצירת עיסוק עצמאי על ידי יחיד/ה, צוות או באמצעות עסק קיים. כך מודגרת יזמות ב-Global Entrepreneurship Monitor (GEM). מטרת הקורס היא הקניית ידע בתחום יזמות עסקית על היבטיה התיאורטיים והיישומיים. יזמות היא אחת התופעות החשובות ביותר בתחום הכלכלי-עסקי ובתחום החברתי בשנים האחרונות. ליזמות יש משמעות כלכלית, עסקית וחברתית ברמה הגלובלית, הלאומית, המקומית והאישית. נדון במשמעויות השונות בקונטקסטים החברתיים השונים. הקורס מחולק ל 3 פרקים: מבוא לתופעת היזמות – מיהו היזם, מהו תהליך היזמות (1), הבנת המשמעות של יזמות ועסקים קטנים ובינוניים בישראל (2), ויזמות פנים ארגונית (3).
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 297081-00 ד"ר נתן תירוש ג' 08:00-09:30

  דיני עבודה
  לתת לסטודנטים מושגי יסוד בדיני עבודה. להעניק  לתלמידים אפשרות לשלב  ידע בדיני עבודה עם הבנה בניהול משאבי אנוש ואפשרות לפעול בסביבת עבודה עכשווית.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 297091-00 עו"ד שי פרבר א' 14:00-15:30
  ב' 297091-01 עו"ד שי פרבר א' 16:00-17:30 (מיועד גם למסלול המובנה)

  ארגוני שירות
  מטרת קורס זה היא להציג את הידע העכשווי בתחום ארגוני השירות, תוך מתן דגש לניתוח הדינאמיקה בין נותני השירות ללקוחותיהם מהיבטים רגשיים. הקורס מקנה ידע, הבנה וכלים לניתוח מפגש השירות תוך הסתכלות עתידית על נושאים הדורשים מחקר נוסף.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 297101-00 ד"ר מורן כהן-שנפר א' 16:00-17:30

  תרבות ארגונית
  'תרבות ארגונית' היא כלל הערכים, האמונות הבסיסיות, הנחות היסוד והמנהגים המשותפים לכלל חברי הארגון. התרבות הארגונית כוללת הן את הרובד הגלוי של ערכי הארגון, דברים חיצוניים ומוחשיים כגון מבנה פיזי, לבוש, שפה, סמלים ומיתוסים, והן את הרובד הסמוי, ערכים והנחות יסוד שפועלים באופן בלתי מודע  ונלקחים  כמובנים  מאליהם. לכל ארגון  תרבות המאפיינת אותו, המתפתחת בצורה ספונטאנית לאורך זמן, כתוצאה של פעילות גומלין בין חברי הארגון. טענה רווחת היא כי תרבות ארגונית "חזקה", המתאימה לסביבה החיצונית, יכולה לתרום לאפקטיביות של הארגון. טענה זו תרמה לפיתוח של גישה הרואה בתרבות הארגונית כלי לניהול הארגון. לתרבות הארגונית השפעה על הערכים, הרגשות וההתנהגות של חברי הארגון כפרטים, ועל תפקוד הארגון כשלם. מטרת הקורס היא הבנת המשמעות של התרבות הארגונית החשיבות וההשלכות שלה על פעילות ארגון וכן הבנת תפקיד המנהלים והעובדים בארגון, בעיצוב והטמעת התרבות.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 297111-00 ד"ר אורית פישר- שלם –מתוקשב (מיועד למסלול המובנה)

  שילוב ואיזון בין עבודה למשפחה בחברה המודרנית
  המשפחה והעבודה הם שני התחומים החשובים ביותר עבור כולנו. אולם, השילוב והאיזון ביניהם מאתגר ודורש תכנון, חשיבה אסטרטגית וחקירה ממושכת ומתחשבת בתרבות. ובכך יעסוק הסמינר. חקירת הנושא תאפשר לסטודנטים להתנסות במחקר כמותי ובו בעת תתרום להבנתם את הגורמים הקונפליקטואליים מחד והמאזנים מאידך. במהלך הסמינר הסטודנטים ילמדו ויתנסו בבחירת נושא המחקר ותחימתו, בסקירת ספרות, בניסוח ההשערות, בבחירת כלי המחקר, באיסוף נתונים, בעיבוד הנתונים ובכתיבת דיון, סיכום ומסקנות. הסמינר שנתי ומאפשר הדרכה שיטתית שלב אחר שלב כאשר בכל שלב הסטודנטים ירכשו כלים ויישמו אותם.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 297141-00 ד"ר עולא נבואני א' 16:00-17:30
  א' 297141-01 ד"ר עולא נבואני ו' 12:00-13:30 (מיועד למסלול המובנה)

  ניהול פרויקטים עסקיים וציבוריים
  ניהול פרוייקטים הוא דיספלינה אינטגרטיבית המשלבת תחומים רבים בתורת הניהול ומכוונת לייזום תכנון והפעלה של פרוייקטים. פרוייקטים מבוצעים בכל תחומי החיים, בכל רמות הניהול ובכל הסקטורים הכלכליים והציבוריים מחברה פרטית ועד משרדי ממשלה. לכן רבה החשיבות של הקניית התורה והשפה המקצועית של הנושא. הקורס מציג את עקרונות ניהול הפרוייקט,הטכניקות השימושיות וכלי העזר הניהוליים המופעלים לאורך תקופת הפרוייקט משלב היזמות וההצדקה שלו, דרך התכנון ועד שלב היישום וההפעלה ובקרת ההתקדמות ועד הערכת התוצאות הסופיות על פי מטרות הפרויקט.
  הטמעת עקרונות דיסציפלינת "ניהול פרוייקטים" כשפה ניהולית מקצועית
  להוסיף תחום הכרחי וחשוב ל"סל הכלים" הניהולי לשימוש והפעלה בתהליך קבלת החלטות
  הידע אותו רוכש הסטודנט בנושא, מאפשר למשתמש להגדיל את הסיכויים להצלחת משימות ויעדים מהרמה האישית ועד תפקידי ניהול בכירים בראש הפירמידה.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 297151-00 ד"ר נתן תירוש ג' 10:00-11:30

  רגישות תרבותית
  מטרת הקורס היא להכיר מושגי תרבות ונגזרותיהם תוך בירור משמעויות תיאורטיות ומציאותיות, להכיר מחקרים העוסקים בחברות מרובות תרבויות, ללמוד על רגישות תרבותית בחברה ובמקומות עבודה ולבחון את השלכות המצב של ריבוי התרבויות והגישה כלפיהן על החברה, מערכת החינוך ומקומות עבודה.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 297161-00 ד"ר נועה שפירא ד' 10:00-11:30

  סגנונות ניהול ומנהיגות בארגונים
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 297171-00 ד"ר עולא נבואני א' 14:00-15:30

  סמינריונים בחלוקה לחטיבות – שנה ג'

  חטיבת כלכלה

  סמינריון- בחינת כדאיות כלכלית
  מטרת הסמינריון להכשיר את הסטודנט להתמודד עם מרכיבים שונים בתחום הכנת מסמך מחקרי, כולל קביעת נושא המחקר, העמדת שאלת (או שאלות) המחקר, כתיבת ראשי פרקים והתמודדות סדורה עם הסמינריון עד להגשתו הסופית.
  2 ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  א' 292016-00 פרופ' חיים אבירם  א' 10:00-11:30
  ב' 292016-00 פרופ' חיים אבירם ב' 14:00-15:30

  סמינריון- כלכלה חברתית
  מטרות הסמינר הן מחד – להכשיר את הסטודנט לבצע עבודה אקדמית מקצועית, ומאידך – לפרוס בפני הסטודנט את הקשרים החזקים הקיימים בין המערכת הכלכלית והמערכת החברתית.
  2 ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  ש' 292026-00 פרופ' חיים אבירם א' 12:00-13:30

  חטיבת פסיכולוגיה

  סמינריון- הקשר בין גורמי אישיות לתהליכי קבלת החלטות
  כל אחד ואחת מאתנו מבצע במהלך חייו אינספור החלטות במגוון תחומים. היכן אלמד, עם מי אתחתן, האם אני שומר על מרחק מן הרכב לפני, האם כדאי לי לקבל את העבודה, האם לעזור לאחר להתכונן למבחן וכדומה. החלטות אלו משלבות היבטים תפיסתיים, קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים. כיום אנחנו יודעים כי בני אדם מגלים באופן עקבי הטיות קוגניטיביות ותפיסתיות בתהליך קבלת ההחלטה, וכי בני אדם לא מתנהגים תמיד באופן "רציונאלי" ו"אופטימלי" כפי שאולי היינו מצפים. למשל, מן ההיבט של לקיחת סיכונים נמצא כי בני אדם לוקחים סיכונים מיותרים לפעמים אך לא מעזים מספיק בפעמים אחרות.  בהיבט החברתי נמצא למשל כי רק תחת תנאים מסוימים בני אדם יעזרו לאחר גם במחיר אישי, ורק תחת תנאים מסוימים בני אדם יהיו מוכנים להקריב את היחיד בכדי להציל רבים. שאלה מעניינת וחשובה בתחום של קבלת החלטות נוגעת בהבדלים בין אישיים בתהליכים ובהטיות הללו, וביכולת שלנו לנבא אותם. לדוגמא, האם אדם המגלה הטיה בתחום אחד (למשל כלכלי) יגלה הטיה דומה בתחום אחר (למשל חברתי)? האם למשתני רקע או לתכונות שונות יש יכולת לנבא הבדלים בין אישיים בהטיות קוגניטיביות? האם לתכונות אישיותיות שונות יש יכולת לנבא הבדלים בין אישיים בהטיות קוגניטיביות? בסמינר המחקר תתבקש/י לחקור שאלות אלו תוך דגש על נושא ההבדלים האישיים בתהליכי קבלת ההחלטות בתחומים השונים.
  2 ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  א' 293047-00 ד"ר טל סלע ד' 10:00-11:30
  ב' 293047-00 ד"ר טל סלע א' 12:00-13:30

  סמינריון- היבטים של חרדה ואיכות חיים
  2 ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  ש' 293056-00 ד"ר עומר הורוביץ ד' 14:00-15:30

  סמינריון- ההשפעה המיטיבה של פעילות התנדבותית
  אנשים רבים עוסקים בפעילות התנדבותית בצורות שונות ומגוונות. מדוע הם עושים זאת? מה גורם לאנשים מסוימים להקדיש זמן ומשאבים יקרים כדי לעזור לאדם שאינם מכירים או לפעול למען ארגון שאינו קשור אליהם במשך חודשים או אפילו שנים רבות? מדוע ישנם אנשים אשר לא "מרימים את הכפפה" ואינם נענים לבקשות הסיוע?
  בזמן שקיים מחקר ענף המנסה להעריך את המידה בה נתרמים מושאי ההתנדבות מהעובדה כי מישהו נמצא שם עבורם, קיים מעט מאוד ידע בנוגע לגורמים המניעים את המתנדבים לעסוק בפעילות מסוג זה מלכתחילה. בנוסף, מעט מאוד ידוע על  השפעות הפיזיות והנפשיות של פעילות התנדבותית על המתנדבים עצמם.
  מטרות הקורס הן הקניית כלים להבנת מחקרים אמפיריים העוסקים בניסיון להבין את הגורמים המניעים אנשים לעסוק בפעילות התנדבותית ובהשפעות הפעילות על המתנדב עצמו. בנוסף במסגרת הקורס ירכשו הסטודנטים ידע ומיומנויות חשיבה מדעית אשר תאפשר להם להתנסות בניסוח שאלה מחקרית, בתכנון וביצוע מחקר שדה אשר יבחן את השאלה שבחרו ולדווח על הממצאים בע"פ ובכתב בהתאם לכללי כתיבה מדעית.
  2 ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  ש' 293066-00 ד"ר זיו ארדי ד' 14:00-15:30

  סמינריון-הכלת תלמידים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך: היבטים רגשיים
  2 ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  א' 293076-00 ד"ר דאוד דאוד א' 12:00-13:30.
  ב' 293076-00 ד"ר דאוד דאוד ב' 14:00-15:30.

  סמינריון – פגיעות וחוסן בזקנה
  הרצון להיות בטוב ולהרגיש בטוב, משותף לרוב בני האדם. מה גורם לאנשים להרגיש טוב? מהם הגורמים העלולים לפגוע ברווחה הנפשית שלנו והאם יש גורמים שיכולים "לחסן" אותנו ולשמור על רווחתנו? האם לרגשות שליליים יש תפקיד ברווחה נפשית? שאלות אלו ואחרות נחקרות במסגרת מדע הרווחה הנפשית. רווחה נפשית הינה סובייקטיבית מטיבה. לא פשוט להגדיר רווחה נפשית, אך מקובל יחסית לכלול בתוכה את המרכיבים הבאים: רגשות חיוביים ושליליים (כגון אושר, סיפוק, אשמה ועצב), רצון למימוש עצמי ולמשמעות בחיים ושביעות רצון מהחיים.
  במסגרת הקורס נכיר את מושג הרווחה הנפשית, על מרכיביו ואופני מדידתו ונלמד על האופן שבו רווחה נפשית משפיעה על היבטים שונים בחיים ומושפעת מהם.
  מטרות הסמינריון הינה להקנות לסטודנטים כלים, ידע וניסיון בכתיבה עיונית אקדמית. סטודנטים ירכשו כלים באיתור והבנת מקורות אקדמיים – עיוניים ומחקריים – העוסקים בתחום הרווחה הנפשית, יתנסו ביצירת אינטגרציה בין המקורות השונים ובכתיבת סקירת ספרות עפ"י כללי הכתיבה המדעית. כמו כן, במסגרת הקורס, הסטודנטים יתנסו בהצגת עבודתם ברפרט בכיתה.
  2 ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  ש' 293086-00 ד"ר עירית בלובשטיין ה' 12:00-13:30

  חטיבת חינוך ומשפחה

  סמינריון- תפיסות מוסר והשתקפותן במשפחה ובחינוך
  הסמינריון עוסק בבירור המושג "ערכים" ודיון בדבר תוקפם ובדבר הזכות לחנך לערכים, הכרת מבחר של תפיסות מוסר קלאסיות ובנות זמננו, ובאמצעותן – חידוד החשיבה הביקורתית, השיפוט המוסרי והיכולת הרפלקטיבית, ביחס לדילמות מוסריות, העלאת דילמות מוסריות מתחומי המשפחה והחינוך ובחינת ההחלה של תפיסות אתיות (מוסריות) שונות עליהן. שכלול מיומנויות הכתיבה האקדמית והיכולת לכתוב עבודה סמינריונית ראויה.
  2 ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  א' 294026-00 ד"ר בת כצמן ב' 10:00-11:30
  ב' 294026-00 ד"ר בת כצמן ב' 16:00-17:30

  סמינריון- סמכות הורית
  הסמינריון יעסוק בחקר התנהגות הורית והשפעתה על תפקוד והתנהגות ילדים. באופן ספציפי במסגרת הסמינריון ייחקר הקשר שבין סגנונות הורות לבין קשיי למידה והתנהגות של ילדים, הקשר בין סמכות הורית לתפקוד והתנהגות ילדים, וכן  הקשר בין מבנה המשפחה להתנהגות (משפחות חדשות), זמינות הורית, השתתפות גורמים נוספים בחינוך הילד (סבא וסבתא), השפעת טיב הקשר בין ההורים לבין המורים, וטיוב הקשר בין ההורים לבין עצמם.
  2 ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  ש' 294036-00 ד"ר ניבה דולב ה' 16:00-17:30

  סמינריון- רב תרבותיות בחינוך
  2 ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  א' 294066-00 ד"ר נועה שפירא ה' 14:00-15:30
  ב' 294066-00 ד"ר נועה שפירא ה' 16:00-17:30

  סמינריון- איטלגנציה רגשית בחינוך
  2ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  א' 294056-00 ד"ר בת בצמן ב' 12:00-13:30
  ב' 294056-00 ד"ר בת כצמן ד' 14:00-15:30

  חטיבת קרימינולוגיה

  סמינריון- עבריינות נוער
  הסמינריון עוסק בהיבטים שונים של תופעת עבריינות נוער. מטרתו המרכזית של הסמינריון היא להעמיק את הידע וההבנה בנושא ולבחון באופן ביקורתי את המגמות שחלו בשנים האחרונות בטיפול בנוער עבריין, הן מבחינה משפטית והן מבחינה שיקומית. הנושאים המרכזיים שיילמדו ויידונו בסמינריון: "תפקידה" של האלימות בחברה; חשיפה לאלימות בגיל ההתבגרות; שימוש באלכוהול וסמים בקרב בני נוער; אלימות ופגיעות באינטרנט ((Cyber bullying; חוק הנוער ומדיניות הטיפול באלימות בני נוער (אכיפה; טיפול; חינוך; מניעה); הקשרים ההדדיים בין המשפט לבין תהליכים חברתיים וסוציו-אקונומיים; התמודדות שיקומית של בתי המשפט לנוער עם עבריינות נוער (therapeutic jurisprudence).
  2 ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  א' 295026-00 ד"ר שי פרבר ג' 14:00-15:30
  ב' 295026-00 ד"ר שי פרבר ג' 17:45-19:15

  סמינריון- סוגיות מתקדמות במשפט פלילי מודרני
  מטרת הסמינריון היא היכרות מעמיקה עם מערכת המשפט הפלילי של ימינו ורכישת כלים להתבוננות ביקורתית על עולם המשפט הפלילי. הנושאים המרכזיים אשר יילמדו ויידונו במסגרת הסמינריון: מגמות עכשוויות במשפט הפלילי – פיתוח בתי משפט קהילתיים, צדק מאחה, גישור במשפט הפלילי; עליית קרנם של צדדים שלישיים במשפט (הסובייקטיביזציה של המשפט הפלילי); "אלימות" המשפט הפלילי – מדוע אלימות המדינה "טובה" יותר מאלימות הפרטים?; "הגינות" ההליך הפלילי; ה"ניטרליות" של המשפט הפלילי (משפט, תקשורת ופוליטיקה).
  2 ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  א' 295036-00 ד"ר שי פרבר ג' 16:00-17:30
  ב' 295036-00 ד"ר שי פרבר ג' 14:00-15:30
  א' 295036-01 ד"ר שי פרבר א' 19:30-21:00 (מיועד למסלול המובנה)
  ב' 295036-01 ד"ר שי פרבר ג' 19:30-21:00 (מיועד למסלול המובנה)

  סמינריון-סוגיות נבחרות במשטרה וחברה
  הסמינר יעסוק בהקשרים החברתיים הרחבים של עבודת המשטרה, תוך בחינה תיאורטית וביקורתית שלהם מאז הקמתה בשנת 1948 ועד היום. הסמינר יעקוב אחר האתגרים הניצבים בפני המשטרה בפתח המאה ה-21, במיוחד בחברות מרובות שסעים כמו החברה הישראלית, בה מונחים השסע הביטחוני, הפוליטי, העדתי והדתי לפתחה, תוך ניתוח סוגיות יסוד אוניברסליות הקשורות לפעילותה של כל משטרה באשר היא. בין היתר, נדון בשאלות הבאות: מהן המטרות  והיכולות של המשטרה? מהן מגבלות פעולתה? מהם הגורמים המעצבים את דרך טיפולה של המשטרה בקבוצות מיעוט? מה מידת הלגיטימציה לה זוכה המשטרה מן הציבור? בסיום הסמינר יגישו הסטודנטים עבודה סמינריונית מחקרית הבוחנת אחת מסוגיות אלה. העבודה תתבסס על הספרות והתכנים שנלמדו במהלך הקורס, וכן על ספרות נוספת התומכת בטיעוני העבודה.
  2 ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  א' 295046-00 ד"ר נעמי לבנקרון ג' 14:00-15:30
  ב' 295046-00 ד"ר נעמי לבנקרון ג' 12:00-13:30

  סמינריון- ההיסטוריה של אכיפת החוק בישראל
  2 ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  ש' 295056-00 ד"ר נעמי לבנקרון ג' 16:00-17:30

  חטיבת לימודי ישראל

  סמינריון- סוגיות חברתיות ופוליטיות בישראל
  הקורס הינו סמינריון שנתי, העוסק במספר סוגיות יסוד בתחום יחסי הגומלין שבין מערכת הביטחון וצה"ל, והחברה הישראלית. הנושאים המרכזיים אשר יילמדו ויידונו במסגרת השיעור: מבוא כללי ליחסי הגומלין וההשפעה ההדדית במדינת ישראל בין מערכת הביטחון והחברה, דוד בו-גוריון ותרומתו לעיצוב מדיניות הביטחון. חלקו ומעורבותו של צה"ל בהתיישבות ובתוכניות התשתית,  תפקידיו של צה"ל בקליטת העלייה הגדולה של שנות החמישים. מעורבותו של צה"ל בתחומי החינוך וההסברה, דיון בשינויים שחלו לאחר מלחמת  יום הכיפורים במעמדו ובתפקידיו של צה"ל, בתחומים החברתיים, תהליך ההדתה בצה"ל והשלכותיו החברתיות.
  2 ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  א' 296016-00 ד"ר אופיר עבו ה' 10:00-11:30
  ב' 296016-00 ד"ר אופיר עבו ב' 10:00-11:30 (עודכן בתאריך 19.7.20)
  ש' 296016-01 ד"ר אפרת קנטור ב' 16:00-17:30

  סמינריון- זהות ואזרחות בישראל
  2 ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  ש' 296036-00 ד"ר יואב קפשוק ג' 16:00-17:30 (מיועד למסלול המובנה)

  חטיבת ארגון ומשאבי אנוש

  סמינריון- סוגיות מגדריות בארגונים
  הסמינריון יעסוק ביחסי המגדר בארגונים וכיצד הם משפיעים על המסגרות הארגוניות כגון מקומות עבודה – ציבוריים ופרטיים, חברות, קהילות ומשפחות.
  במסגרת הקורס הסטודנטים והסטודנטיות יחשפו למושגים מגדריים ומונחים מעולם העבודה ויסתייעו בספרות הרלוונטית לנושא.
  הסטודנטים הסטודנטיות יכתבו עבודה סמינריונית שתתבסס על מחקר איכותני לאור הידע הקיים בנושא. באמצעות ראיונות ותצפיות יאספו נתונים המתייחסים להתנהלותם של אנשים בארגונים וההטיות המגדריות המשפיעות על התנהלות זו. באמצעות המושגים שנלמדו בקורס ינותחו הממצאים.
  הסמינריון מתאים לסטודנטים וסטודנטיות במחלקה ובחטיבה לארגון למשאבי אנוש, בהנחה שלמדו קודם את הקורס "מגדר בעולם העבודה" שעל מושגיו מתבסס הקורס ולמדו שיטות מחקר איכותניות.
  הסמינריון עוסק בהיבטים המגדריים הקשורים לעולם העבודה בארגונים שונים. מגבלות מגדריות, יתרונות מגדריים והטיות מגדריות, המשפיעים "הסמויים" על העובדים והמנהלים בעולם העבודה. כמו כן, יבחן הסמינריון את השפעותיהם של גורמים אלו על מסגרות כגון משק הבית, חלוקת עבודה משפחתית, יחסים זוגיים וקהילות מורחבות.
  2 ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  א' 297017-00 ד"ר אורית יעל ד' 08:00-09:30
  ב' 297017-00 ד"ר אורית יעל ד' 10:00-11:30
  ש' 297017-01 ד"ר אורית יעל ב' 12:00-13:30

  סמינריון- סולידריות בארגונים
  סולידריות חברתית היא תופעה שנחקרה מראשית תורת הסוציולוגיה על ידי הסוציולוג הצרפתי אמיל דורקהיים, ומאז רבים החוקרים במדעי החברה שעסקו בתופעה על היבטיה ומרכיביה השונים. לסולידריות פנים רבות: חוקרים אחדים מבחינים בין סולידריות אזרחית אל מול סולידריות כיתתית (פרימורדיאלית), ואילו אחרים מבחינים בין חמישה סוגים של סולידריות (מכאנית, אורגנית, חלוקתית, מכלילה וברת שיחה) המשלימים זה את זה, אם כי קיימת ביניהם גם מידה של חפיפה. המשותף לכל ההגדרות היא ההתעסקות עם מהות הערכים המשותפים לאנשים בחברה כלשהי. בחקר הארגונים, סולידריות מקושרת לנושאים כגון סיפוק מעבודה, התנהגות אזרחית, מנהיגות ועוד. סולידריות אופקית ואנכית בארגון גם נתפסת כגורם המשפיע על הצלחה ארגונית. בסמינר זה ידונו סוגיות של סולידריות בארגונים מסוגים שונים: עסקים גדולים ובינוניים, ארגונים ציבוריים וארגונים ללא כוונות רווח והסטודנטים יתבקשו לחקור את התופעה בארגון כלשהו לפי בחירתם.
  2 ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  ש' 297016-00 פרופ' סיביל היילברון א' 16:00-17:30
  ש' 297016-01 פרופ' סיביל היילברון א' 10:00-11:30

  סמינריון- הגורם האנושי
  2 ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  א' 297036-00 פרופ' שייקה מרום ב' 16:00-17:30
  ב' 297036-00 פרופ' שייקה מרום ב' 10:00-11:30

  בחירה כללית- שנה ג'

  יישומי מחשב מתקדמים
  רכישת כלים בסיסיים לביצוע ניתוחים סטטיסטים וגרפיים באמצעות SPSS , ניתוח והבנת הפלטים הסטטיסטיים תוך דגש על יישומם ושילובם בסמינריונים מתקדמים.
  1 ש"ש / 2 נ"ז / ס' / 60
  א' 297131-00 ד"ר אוקסנה ניר ג' 08:00-09:30
  א' 297131-01 ד"ר אוקסנה ניר ג' 10:00-11:30
  א' 297131-02 ד"ר אוקסנה  ניר ג' 12:00-13:30
  א' 297131-03 מר אילון סלוס ג' 12:00-13:30
  א' 297131-04 ד"ר אוקסנה ניר א' 16:00-17:30 (מיועד למסלול עובדים)
  א' 297131-05 מר אילון סלוס א' 10:00-11:30
  א' 297131-06 ד"ר בת כצמן ד' 14:00-15:30
  א' 297131-07 מר אילון סלוס ג' 10:00-11:30
  א' 297131-08 מר אילון סלוס ה' 12:00-13:30
  א' 297131-09 גב' כנרת ענתר א' 14:00-15:30

  דילוג לתוכן