מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

  לימודים רב-תחומיים

  ראש המחלקה
  ד"ר גודמן גיורא

  חברי סגל במחלקה
  פרופ' אבירם חיים, ד"ר ברונשטיין אנטולי, ד"ר גודמן גיורא, ד"ר גולן לימור, ד"ר טרביה אימאן, ד"ר לוי יפעת, ד"ר פישר-שלם אורית, ד"ר קפשוק יואב, ד"ר שנפר-כהן מורן, גב' ענתר כנרת ומר סלוס אילון.

  חברי סגל במכללה
  פרופ' אשכנזי יעקב, פרופ' רייכל נירית, ד"ר איצקוביץ יריב, ד"ר ארדי זיו, ד"ר גליה ריקי, ד"ר גפני ראובן, ד"ר דולב ניבה , ד"ר כץ חיה, ד"ר כץ ניסים, ד"ר כצמן בת, ד"ר ליבנה יעל , ד"ר ניר אוקסנה, ד"ר פרוינד פיינשטיין עוזי, ד"ר שפירא נועה.

  מורים מן החוץ
  פרופ' מרום שייקה, ד"ר בלובשטיין עירית, ד"ר גייר עמית, ד"ר דאוד דאוד, ד"ר יעל אורית, ד"ר לבנקרון נעמי, ד"ר מלכא-טיב קרנית, ד"ר מרקוביצקי מתן, ד"ר נבואני עולא, ד"ר עבו אופיר, ד"ר עכריה זאהר, ד"ר קנטור אפרת, ד"ר ריקובר איתמר, ד"ר שמיר אלון, ד"ר תירוש נתן, רו"ח חלבי וויליאם, גב' בהלול אספהאן, גב' ברהון אלה, גב' זועבי תגריד, גב' יפרח בתאל, גב' כהן טלי, מר אנגלברג יאיר, מר הזימה וורד.

  מנהלת המחלקה ללימודים רב-תחומיים
  גב' גילת אלקובי
  טל: 04-6653726
  פקס: 077-5653726
  שעות הקבלה: ימים א' – ה' 13:30-15:00, 09:30-12:00
  Email: gilat@kinneret.ac.il

  רכזת מחלקה – שנה א'
  גב' תאיר סויפר/ רכזת מחליפה גב' דנה חניה
  טל: 04-6653787
  פקס: 077-5653726
  שעות הקבלה: ימים א' – ה' 13:30-15:00, 09:30-12:00
  tair@kinneret.ac.il Email:

  רכזת מחלקה – שנה ב'
  גב' היאתם סרחאן
  טל: 04-6653668
  פקס: 077-5653668
  שעות הקבלה: ימים א' – ה' 13:30-15:00, 09:30-12:00
  Email: haiatem@kinneret.ac.il

  רכזת מחלקה – שנה ג'
  גב' אור מלאכי
  טל: 04-6653856
  פקס: 077-5653726
  שעות הקבלה: ימים א' – ה' 13:30-15:00, 09:30-12:00
  Email: orm@kinneret.ac.il

  מטרת הלימודים

  מטרת הלימודים במחלקה ללימודים רב-תחומיים הינה הקניית ידע נרחב, מעמיק ומעשי בתחומי דעת שונים ומגוונים ובכך לספק לסטודנטים כלים להתמודד עם האתגרים של המאה 21.

  צרכי האזור והמשק הישראלי מורכבים, לכן תכנית הלימודים של המחלקה משלבת תכנים אקדמיים עם אוריינטציה יישומית הנוגעת במעגלי החברה הישראלית על שלל גווניה, בכך למעשה היא תכנית המותאמת למציאות העכשווית. התכנית מכשירה את הסטודנטים להיות בעלי הבנה ארגונית, מערכתית וחברתית עמוקה יותר. בשנה ראשונה יכירו הסטודנטים תחומי ידע רחבים ובכך יקבלו בסיס השכלתי המאפשר בחירה מושכלת של תחומי העניין.

  תכנית הלימודים

  במחלקה ללימודים רב תחומיים סטודנטים ייבחרו בהתאם לתחום העניין שלהם, ארבע מתוך שש חטיבות. כל חטיבה מורכבת מקורסים תיאורטיים ומעשיים, חלקם קורסי חובה וחלקם קורסי בחירה.  מתוך ארבע חטיבות הבחירה יעמיק הסטודנט וייבצע עבודת מחקר (סמינריונים) בשתי חטיבות בהם ירחיב את הידע הנרכש בצורה משמעותית.

  שש חטיבות הבחירה הינן:

  חטיבה ראש חטיבה מייל
  כלכלה פרופ' חיים אבירם haim@kinneret.ac.il
  פסיכולוגיה ד"ר זיו ארדי zivardi@mx.kinneret.ac.il
  חינוך ומשפחה ד"ר אימאן טרביה Eman.bd.25@gmail.com
  קרימינולוגיה ד"ר לימור גולן limorkoo@mx.kinneret.ac.il
  לימודי ישראל ד"ר יואב קפשוק kapshuk@mx.kinneret.ac.il
  ארגון ומשאבי אנוש ד"ר אורית פישר- שלם fisherorit@kinneret.ac.il

  סה"כ נקודות הזכות לתואר הינן 120.

  חובות נוספים לתואר: פטור באנגלית (עד סוף שנה ב') + פטור בהבעה עברית ללא דוברי עברית (עד סוף שנה א').

  קורסי הכשרה וקורסי תוכן בשפה האנגלית

  על כל הסטודנטים ללמוד במהלך לימודיהם לתואר הראשון לפחות שני קורסים בשפה האנגלית.

  בדרישה זו יכולים להיכלל: קורסי הכשרה ללמידת השפה במסגרת היחידה לאנגלית

  (בהתאם לרמת הסיווג באנגלית של הסטודנט בתחילת לימודיו) ו/או קורסי תוכן אקדמיים הנלמדים באנגלית והנכללים בתכנית הלימודים הרגילה של הסטודנט.

  קורסי תוכן אשר יינתנו בשפה האנגלית יזכו בנ"ז לתואר.

  דירוג רמות האנגלית ההתחלתיות והיקף קורסי התוכן הנדרשים בשפה האנגלית לפי רמת האנגלית ההתחלתית:

  אנגלית טרום בסיסי א'

  אנגלית טרום בסיסי ב'

  אנגלית בסיסי

  אנגלית מתקדמים א'

  כל הנ"ל פוטרים את הסטודנט.ית מלימוד קורסי תוכן בשפה האנגלית.

  אנגלית מתקדמים ב' – על הסטודנט.ית ללמוד קורס תוכן אחד בהיקף של 2 נ"ז בשפה האנגלית

  פטור באנגלית – על הסטודנט.ית ללמוד שני קורסי תוכן בהיקף של 4 נ"ז בשפה האנגלית

  • במהלך הלימודים ובכפוף לשיקול דעת המחלקה אחד מקורסי הליבה יילמד בשפה האנגלית.

  מבנה התכנית המותאמת לאנשים עובדים

  • הלימודים מתקיימים במשך יומיים אחר הצהריים וימי שישי 08:00-14:00
  • המבחנים בקורסים מתקיימים בימים ובשעות שהם לאו דווקא ימי הלימוד.

  פירוט תכנית הלימודים

  שנה א'

  לימודי מתודולוגיה ומבוא

  חטיבה קוד הקורס שם הקורס סוג הקורס נ"ז ש"ש שנה אקדמית
  מתודולוגיה 0291011 כתיבה מדעית ואוריינות אקדמית א' הרצאה 2 1 א'
  מתודולוגיה 0291021 כתיבה מדעית ואוריינות אקדמית ב' הרצאה 2 1 א'
  מתודולוגיה 0291031 מבוא לסטטיסטיקה א' הרצאה 2 1 א'
  מתודולוגיה 0291032 מבוא לסטטיסטיקה א' תרגיל 0 0.5 א'
  מתודולוגיה 0291041 מבוא לסטטיסטיקה ב' הרצאה 2 1 א'
  מתודולוגיה 0291042 מבוא לסטטיסטיקה ב' תרגיל 0 0.5 א'
  מתודולוגיה 0291051 יישומי מחשב הרצאה 2 1 א'
  מבואות 0291121 מבוא לפסיכולוגיה הרצאה 2 1 א'
  מבואות 0291131 מבוא לקרימינולוגיה הרצאה 2 1 א'
  מבואות 0291161 מבוא למדעי המדינה הרצאה 2 1 א'
  מבואות 0291171 מבוא לכלכלה הרצאה 2 1 א'
  מבואות 0291195 מבוא לעולם האקדמי הרצאה 2 1 א'
  מבואות 0291196 מבוא לסוציולוגיה הרצאה 2 1 א'
  מבואות 0291193 מבוא לתורת החינוך הרצאה 2 1 א'
  מבואות 0291194 מבוא לחברה הישראלית הרצאה 2 1 א'
  26

    קורסי חובה בחלוקה לחטיבות

  יש לבחור 4 חטיבות מתוך 6 החטיבות המוצעות:

  חטיבה קוד הקורס שם הקורס סוג הקורס נ"ז ש"ש שנה אקדמית קורס קדם
  כלכלה 0292011 היבטים כלכליים של המשק הישראלי הרצאה 2 1 א' מבוא לכלכלה
  כלכלה 0292021 מתמטיקה לחטיבת כלכלה הרצאה 2 1 א'
  פסיכולוגיה 0293011 יסודות ביולוגיים של התנהגות הרצאה+ תרגיל 2 1.5 א'
  פסיכולוגיה 0293021 פסיכולוגיה התפתחותית הרצאה 2 1 א'
  חינוך ומשפחה 0294011 לימודי משפחה הרצאה 2 1 א'
  חינוך ומשפחה 0294021 קשיים רגשיים והתנהגותיים לילדים במסגרת המשפחתית הרצאה 2 1 א'
  קרימינולוגיה 0295011 סטייה חברתית הרצאה 2 1 א'
  קרימינולוגיה 0295041 תורת הענישה הרצאה 2 1 ב'
  לימודי ישראל 0296251 הידברות ושותפות בין קהילות ערביות ויהודיות בישראל הרצאה 2 1 א'
  לימודי ישראל 0296021 משטר מדינת ישראל הרצאה 2 1 א'
  ארגון ומש"א 0297072 תיאוריות ארגוניות הרצאה 2 1 א'
  ארגון ומש"א 0297021 קריירה אישית וארגונית הרצאה 2 1 א'
  16

  שנה ב'

  לימודי מתודולוגיה

  חטיבה קוד שם הקורס סוג הקורס נ"ז ש"ש שנה אקדמית קורס קדם
  מתודולוגיה 0291063

  0291073

  שיטות מחקר איכותניות במדעי החברה

  שיטות מחקר כמותיות במדעי החברה

  הרצאה 6 2 ב'
  מתודולוגיה 0291064

  0291074

  שיטות מחקר איכותניות במדעי החברה

  שיטות מחקר כמותיות במדעי החברה

  תרגיל 0 1 ב'
  6

  קורסי חובה בחלוקה לחטיבות

  חטיבה קוד שם הקורס סוג הקורס נ"ז ש"ש שנה אקדמית קורס קדם
  כלכלה 0292031 מיקרו כלכלה הרצאה 2 1 ב' מבוא לכלכלה
  כלכלה 0292041 מקרו כלכלה הרצאה 2 1 ב' מבוא לכלכלה
  כלכלה 0292051 יסודות החשבונאות הרצאה 2 1 ב'
  כלכלה 0292061 יסודות המימון הרצאה 2 1 ב'
  פסיכולוגיה 0293031 נוירופסיכולוגיה הרצאה 2 1 ב' יסודות ביולוגיים של התנהגות
  פסיכולוגיה 0293041 תיאוריות באישיות הרצאה 2 1 ב'
  פסיכולוגיה 0293051

  0293061

  פסיכופתולוגיה/אינטליגנציה רגשית הרצאה 2 1 ב' מבוא לפסיכולוגיה ותיאוריות באישיות
  פסיכולוגיה 0293101 פסיכולוגיה חיובית הרצאה 2 1 ב' מבוא לפסיכולוגיה
  חינוך ומשפחה 0294031 התנהגויות סיכון בקרב מתבגרים במשפחה ובמערכות החינוך הרצאה 2 1 ב'
  חינוך ומשפחה 0294141 פיתוח רגשי חברתי במערכות חינוך הרצאה 2 1 ב'
  חינוך ומשפחה 0294051 הפרעות התנהגותיות של ילדים ובני נוער הרצאה 2 1 ב' מבוא לפסיכולוגיה
  חינוך ומשפחה 0294061 היבטים משפטיים במשפחה ובמערכות החינוך הרצאה 2 1 ב'
  קרימינולוגיה 0295031 דיני עונשין הרצאה 2 1 ב'
  קרימינולוגיה 0295021 פסיכופתולוגיה הרצאה 2 1 א'
  קרימינולוגיה 0295051 הקורבן והחברה הרצאה 2 1 ב'
  קרימינולוגיה 0295061 סייגים לאחריות פלילית הרצאה 2 1 ב' דיני עונשין
  לימודי ישראל 0296211 הכפר והעיר בישראל הרצאה 2 1 ב'
  לימודי ישראל 0296221 מדיניות החוץ של ישראל הרצאה 2 1 ב'
  לימודי ישראל 0296051 ירושלים – עיר של ניגודים הרצאה 2 1 ב'
  לימודי ישראל 0296212 רב תרבותיות בישראל הרצאה 2 1 ב'
  ארגון ומש"א 0297073 התנהגות ארגונית הרצאה 2 1 ב' תיאוריות ארגוניות
  ארגון ומש"א 0297041 אתיקה בניהול הרצאה 2 1 ב' תיאוריות ארגוניות
  ארגון ומש"א 0297051 ניהול עובדים ופיתוח משאבי אנוש הרצאה 2 1 ב' תיאוריות ארגוניות
  ארגון ומש"א 0297061 דינמיקה של קונפליקט ומשא  ומתן הרצאה 2 1 ב'
  32

  שנה ג'

  קורסי חובה בחלוקה בחטיבות

  חטיבה קוד שם הקורס סוג הקורס נ"ז ש"ש שנה אקדמית קורס קדם
  כלכלה 0292071 כלכלה אישית ומשאבי אנוש הרצאה 2 1 ג'
  פסיכולוגיה 0293081 פסיכולוגיה קוגניטיבית הרצאה 2 1 ג' מבוא לפסיכולוגיה
  חינוך ומשפחה 0294071 בית הספר- תרבות וחברה הרצאה 2 1 ג'
  קרימינולוגיה 0295201 מדע פורנזי במשפט הישראלי הרצאה 2 1 ג'
  לימודי ישראל 0296201 תקשורת, חברה ותרבות בישראל הרצאה 2 1 ג'
  ארגון ומש"א 0297071 מגדר בעולם העבודה הרצאה 2 1 ג'

  קורסי בחירה בחלוקה לחטיבות

  חטיבה קוד שם הקורס סוג הקורס נ"ז ש"ש שנה אקדמית קורס קדם
  כלכלה 0292141 כלכלה עירונית ואיזורית הרצאה 2 1 ג' מבוא לכלכלה
  כלכלה 0292151 כלכלת תחבורה הרצאה 2 1 ג' מבוא לכלכלה
  פסיכולוגיה 0293098 דינמיקה קבוצתית-סדנא הרצאה 2 1 ג'
  פסיכולוגיה 0293221 היבטים פסיכולוגיים של משמעות בחיים הרצאה 2 1 ג'
  פסיכולוגיה 0293141 התמודדות הורים לילדים בעלי לקות למידה עם קשיים רגשיים וחברתיים הרצאה 2 1 ג'
  פסיכולוגיה 0293181 טיפול בילדים ונוער הרצאה 2 1 ג'
  פסיכולוגיה 0293171 הפסיכולוגיה של הקשיבות (מיינדפולנס): תיאוריה, מחקר והתנסות הרצאה 2 1 ג'
  פסיכולוגיה 0293191 שגשוג וצמיחה נפשית: תהליכי הכוונה עצמית ומוטיבציה הרצאה 2 1 ג'
  פסיכולוגיה 0293201 המנגנונים המוחיים של למידה וזיכרון הרצאה 2 1 ג'
  פסיכולוגיה 0293211 פסיכולוגיה בגישה בין-תרבותית הרצאה 2 1 ג'
  חינוך ומשפחה 0294151 סוגיות בחינוך ושילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות חינוך הרצאה 2 1 ג'
  חינוך ומשפחה 0294091 אידיאולוגיה, פוליטיקה, חברה ומדיניות החינוך הרצאה 2 1 ג'
  חינוך ומשפחה 0294171 חינוך כמכשיר לקידום התפייסות וקבלה בחברות שסועות הרצאה 2 1 ג'
  חינוך ומשפחה 0294181 יישוב סכסוכים במערכת החינוך הרצאה 2 1 ג'
  חינוך ומשפחה 0294191 התמודדות עם מצבי לחץ ומשבר הרצאה 2 1 ג'
  חינוך ומשפחה 0294202 מסיכון לחוסן בילדים ובנערים בסיכון במערכת החינוך הרצאה 2 1 ג'
  קרימינולוגיה 0295111 אלימות במשפחה הרצאה 2 1 ג'
  קרימינולוגיה 0295214 בין זכויות הקורבן לבין ענישת העבריין הרצאה 2 1 ג'
  קרימינולוגיה 0295213 התפתחות מערכת אכיפת החוק בישראל הרצאה 2 1 ג'
  קרימינולוגיה 0295171 זנות וסחר בנשים בראי החברה והמשפט בישראל הרצאה 2 1 ג'
  קרימינולוגיה 0295212 גישות מעצימות לילדים ונוער בסיכון במערכת החינוכית ובקהילה הרצאה 2 1 ג'
  לימודי ישראל 0296091 דת ופוליטיקה בישראל הרצאה 2 1 ג' קורסי חובה
  לימודי ישראל 0296072 הנצרות בנוף הארץ הרצאה 2 1 ג'
  לימודי ישראל 0296171 ספורט, חברה ולאומיות בישראל הרצאה 2 1 ג'
  לימודי ישראל 0296231 הדמוקרטיה במאה ה-21: מבט היסטורי והשוואתי הרצאה 2 1 ג'
  לימודי ישראל 0296261 קולנוע ישראלי וקולנוע פלסטיני הרצאה 2 1 ג'
  לימודי ישראל 0296181 החקלאות במדינת ישראל הרצאה 2 1 ג'
  ארגון ומש"א 0297081 יזמות עסקית הרצאה 2 1 ג'
  ארגון ומש"א 0297191 מגזר שלישי הרצאה 2 1 ג'
  ארגון ומש"א 0297101 ארגוני שירות הרצאה 2 1 ג' תיאוריות ארגוניות א'
  ארגון ומש"א 0297111 תרבות ארגונית הרצאה 2 1 ג'
  ארגון ומש"א 0297141 שילוב ואיזון בין עבודה למשפחה בחברה המודרנית הרצאה 2 1 ג'
  ארגון ומש"א 0297161 רגישות תרבותית הרצאה 2 1 ג'
  ארגון ומש"א 0297171 סגנונות ניהול ומנהיגות בארגונים הרצאה 2 1 ג'
  ארגון ומש"א 0297181 אסטרטגיה ניהולית של משאבי אנוש הרצאה 2 1 ג'
  0297131 יישומי מחשב מתקדמים הרצאה 2 1 ג'

  סמינריונים

  חטיבה קוד שם הקורס סוג הקורס נ"ז ש"ש שנה אקדמית קורס קדם
  פסיכולוגיה 0293066 ההשפעה המיטיבה של פעילות התנדבותית סמינריון 4 2 ג'
  פסיכולוגיה 0293056 היבטים של חרדה ואיכות חיים סמינריון
  פסיכולוגיה 0293096 קשרים חברתיים במרחב הוירטואלי סמינריון 4 2 ג' מבוא לפסיכולוגיה

  יסודות ביולוגיים

  פסיכולוגיה 0293076 הכלת תלמידים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך: היבטים רגשיים סמינריון 4 2 ג'
  פסיכולוגיה 0293086 פגיעות וחוסן בזקנה סמינריון 4 2 ג'
  חינוך ומשפחה 0294056 אינטלגנציה רגשית בחינוך סמינריון 4 2 ג'
  חינוך ומשפחה 0294026 תפיסות מוסר והשתקפותן במשפחה ובחינוך סמינריון 4 2 ג' קורסי חובה
  חינוך ומשפחה 0294077 חינוך סביבתי סמינריון 4 2 ג' קורסי חובה
  חינוך ומשפחה 0294066 רב תרבותיות בחינוך סמינריון 4 2 ג'
  חינוך ומשפחה 0294076 דימוי עצמי ומוטיבציה במערכת החינוך סמינריון 4 2 ג'
  חינוך ומשפחה 0294096 תקשורת ושינוי חברתי סמינריון 4 2 ג'
  קרימינולוגיה 0295066 משפט וחברה סמינריון 4 2 ג'
  קרימינולוגיה 0295046 סוגיות נבחרות במשטרה וחברה סמינריון 4 2 ג'
  לימודי ישראל 0296016 סוגיות חברתיות ופוליטיות בישראל סמינריון 4 2 ג' קורסי חובה
  לימודי ישראל 0296036 זהות ואזרחות בישראל סמינריון 4 2 ג'
  ארגון ומש"א 0297056 היבטים חברתיים של עבודה ועיסוקים סמינריון 4 2 ג'
  ארגון ומש"א 0297036 הגורם האנושי סמינריון 4 2 ג' תיאוריות ארגוניות א'+ב'
  שיטות מחקר
  סטטיסטיקה
  ארגון ומש"א 0297017 סוגיות מגדריות בארגונים סמינריון 4 2 ג'

  סה"כ 120 נ"ז.

  דגשים חשובים

  סטודנט חייב לקבל "פטור" מלימודי אנגלית עד סוף שנה ב'. במידה ולא יקבל פטור יוכל ללמוד בשנה ג' אנגלית בלבד.
  בנוסף, תנאי מעבר משנה לשנה הם עמידה בציון ממוצע של 65. קבלת התואר בסיומן של שלוש שנים מותנית בציון ממוצע העומד על לא פחות מ- 65 . בממוצע נמוך מזה לא ניתן יהיה לקבל את התואר.

  לימודים מתודולוגיים שנה א':

  כתיבה מדעית ואוריינות אקדמית א'

  מטרות הקורס הן פיתוח יכולות הדרושות לפענוח טקסט ברמה אקדמית ופיתוח יכולות וכשירויות הדרושות לכתיבת טקסט בסגנון וברמה אקדמית. הסטודנטים ירכשו מיומנויות של קריאה ביקורתית ומושכלת של טקסטים אקדמיים ויקבלו כלים לכתיבת עבודה אקדמית, החל מבחירת הנושא, ניסוח שאלת חקר, איסוף מקורות מידע וספרות, מיון החומר ובחירת המבנה הרטורי ועד להתקנה הסופית של הטקסט והצגתו על פי המרכיבים המקובלים של העולם האקדמי.
  הקורס יתנהל באמצעות הוראה פרונטאלית בכיתה והדרכה.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 291011-00 מר אילון סלוס ב' 12:00-13:30
  א' 291011-01 מר אילון סלוס א' 12:00-13:30
  א' 291011-02 מר אילון סלוס ב' 14:00-15:30
  א' 291011-03 גב' כנרת ענתר ג' 10:00-11:30

  כתיבה מדעית ואוריינות אקדמית ב'

  מטרות הקורס הן פיתוח יכולות הדרושות לפענוח טקסט ברמה אקדמית ופיתוח יכולות וכשירויות הדרושות לכתיבת טקסט בסגנון וברמה אקדמית. הסטודנטים ירכשו מיומנויות של קריאה ביקורתית ומושכלת של טקסטים אקדמיים ויקבלו כלים לכתיבת עבודה אקדמית, החל מבחירת הנושא, ניסוח שאלת חקר, איסוף מקורות מידע וספרות, מיון החומר ובחירת המבנה הרטורי ועד להתקנה הסופית של הטקסט והצגתו על פי המרכיבים המקובלים של העולם האקדמי.
  הקורס יתנהל באמצעות הוראה פרונטאלית בכיתה והדרכה. הקורס הינו שנתי וממשיך את החומר שנלמד בסמסטר א'.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 291021-00 מר אילון סלוס א' 08:00-09:30
  ב' 291021-01 מר אילון סלוס א' 12:00-13:30
  ב' 291021-02 מר אילון סלוס א' 14:00-15:30
  ב' 291021-03 גב' כנרת ענתר ב'  10:00-11:30

  מבוא לסטטיסטיקה א' – שיעור

  מטרת הקורס להקנות לסטודנטים ידע בסיסי בסטטיסטיקה, לפתח יכולות הבנה וקריאה ביקורתית של דוחות מחקר הכוללים ניתוחים סטטיסטיים ועריכת ניתוחים סטטיסטיים המתאימים לעבודת המחקר המדעית. הקורס  יעסוק בשיטות וערכים סטטיסטיים לתיאור ממצאים אמפיריים. בנוסף לכך יוקדשו מספר שעורים לניתוח ודיווח של פלטים סטטיסטיים.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 291031-00 ד"ר מורן שנפר-כהן א' 12:00-13:30
  א' 291031-01 ד"ר אנטולי ברונשטיין א' 12:00-13:30
  א' 291031-02 ד"ר מורן שנפר-כהן א' 14:00-15:30

  מבוא לסטטיסטיקה א' – תרגיל

  0.5 ש"ש / 0 נ"ז / ת'
  א' 291032-00 גב' טלי כהן ב' 16:00-16:45
  א' 291032-01 גב' טלי כהן ב' 17:00-17:45
  א' 291032-02 גב' כנרת ענתר ב' 10:00-10:45
  א' 291032-03 גב' כנרת ענתר ב' 11:00-11:45
  א' 291032-04 מר וורד הזימה ב' 14:00-14:45
  א' 291032-05 מר וורד הזימה ב' 15:00-15:45

  מבוא לסטטיסטיקה ב' – שיעור

  סטטיסטיקה הסקתית עוזרת לנו להסיק מסקנות מנתונים שנאספו במדגם לגבי כלל אוכלוסיית המחקר. קורס זה הוא קורס המשך לקורס "מבוא לסטטיסטיקה א'", ומטרתו לתת כלים לניתוח נתונים כמותיים שנאספו ממדגם, הסקת המסקנות הסטטיסטיות וקריאה ביקורתית של דוחות מחקר במדעי החברה.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60

  צ: 90-007 (תרגיל)
  ב' 291041-00 ד"ר מורן שנפר-כהן א' 12:00-13:30
  ב' 291041-01 ד"ר אנטולי ברונשטיין א' 12:00-13:30
  ב' 291041-02 ד"ר מורן שנפר-כהן א' 14:00-15:30

  מבוא לסטטיסטיקה ב' – תרגיל

  0.5 ש"ש / 0 נ"ז / ת'
  ב' 291042-00 גב' טלי כהן ב' 16:00-16:45
  ב' 291042-01 גב' טלי כהן ב' 17:00-17:45
  ב' 291042-02 גב' כנרת ענתר ב' 08:00-08:45
  ב' 291042-03 גב' כנרת ענתר א' 11:00-11:45
  ב' 291042-04 מר וורד הזימה ב' 08:00-08:45
  ב' 291042-05 מר וורד הזימה א' 18:00-18:45

  יישומי מחשב – שיעור

  הקניית ידע בסיסי בשימוש במחשב, ובשימוש בתוכנות:WORD, EXCEL .

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 291051-00 מר אילון סלוס א' 14:00-14:30
  א' 291051-01 מר אילון סלוס ב' 10:00-11:30
  א' 291051-02 ד'ר אוקסנה ניר ב' 12:00-13:30
  א' 291051-03 מר אילון סלוס ב' 08:00-09:30

  לימודי מבואות:

  מבוא לפסיכולוגיה

  קורס זה מהווה את שער הכניסה אל העולם המגוון והמרתק של הפסיכולוגיה. בקורס זה יכיר הסטודנט את עולם הפסיכולוגיה על שני ענפיה המרכזיים (הענף המחקרי והענף הטיפולי) ואת הרעיונות, המושגים והדילמות המרכזיות המלוות אותם. בין הנושאים שיילמדו בקורס: שיטות מחקר בפסיכולוגיה, פסיכולוגיה פיזיולוגית, תהליכים קוגניטיביים, פסיכולוגיה התפתחותית, אישיות, פסיכופתולוגיה, סוגיות במדידה והערכה ועוד.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 291121-00 ד"ר זיו ארדי א' 14:00-15:30
  א' 291121-01 ד"ר זיו ארדי א' 16:00-17:30

  מבוא לקרימינולוגיה

  מדע הקרימינולוגיה הוא תחום ידע תיאורטי, מחקרי ובין תחומי שחוקר את תופעת הפשיעה, סיבותיה ומאפייניה בהיבט הביולוגי, הפסיכולוגי, הסוציולוגי והמשפטי. הקורס עוסק בהתפתחויות מרכזיות של מדע הקרימינולוגיה  במטרה לחשוף את הלומדים למושגים בסיסים ולסוגיות מרכזיות בחקר הפשיעה. במהלכו יילמדו התיאוריות הקרימינולוגיות השונות, ותינתן הצגה מחקרית של תופעת הפשיעה והסטייה החברתית. בנוסף, במהלך הקורס מתקיימים בכיתה דיונים וניתוח מקרים אקטואליים מתחום הקרימינולוגיה וסיורים במערכות אכיפה ושיקום.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 291131-00 ד"ר לימור גולן ג' 14:00-15:30
  א' 291131-01 ד"ר לימור גולן ד' 14:00-15:30

  מבוא למדעי המדינה

  הקורס יערוך היכרות עם תחום מדע המדינה. במהלך הקורס יוגדר התחום והתפתחותו ההיסטורית, תוך הצצה לפילוסופיה ולמחשבה המדינית. הקורס יעסוק בהקניית ידע בסיסי בנושאים שונים ומגוונים בתחום הממשל והפוליטיקה. בקורס ייחשפו הסטודנטים למושגים בסיסיים העומדים בבסיס עולם הפוליטיקה: עוצמה, סמכות, לגיטימיות, היחסים בין המדינה לאזרח; גלובליזציה ויחסים בינלאומיים; התהליכים השונים העוברים על מדינת הלאום בימינו; סוגי המשטרים, מבנה המשטר הדמוקרטי, תרבות פוליטית, מפלגות פוליטיות וקבוצות אינטרס.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 291161-00 ד"ר אופיר עבו ב' 16:00-17:30
  א' 291161-01  ד"ר יואב קפשוק ג' 12:00-13:30

  מבוא לכלכלה

  הקורס יתמקד בהקניית מושגי יסוד תיאורטיים במיקרו-כלכלה ובמאקרו כלכלה, אשר בעזרתם יוכלו הלומדים להבין את עקרונות החשיבה הכלכלית, לרכוש שליטה בסיסית בכלי ניתוח כלכליים, לנתח ולהעריך סוגיות עכשוויות בכלכלה הישראלית והעולמית ולאמוד את השפעתם של אירועים כלכליים, המתרחשים בשווקים השונים, על המשתנים המיקרו והמאקרו כלכליים. בסיכום הקורס יודגמו העקרונות הכלכליים בעזרת סוגיות כלכליות ריאליות.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 291171-00 פרופ' חיים אבירם ב' 10:00-11:30
  א' 291171-01 פרופ' חיים אבירם ב'  12:00-13:30

  מבוא לתורת החינוך

  הקורס דן בחינוך, הוראה ובלמידה הגדרותיהן, מהותן ובדרכים ליישומן. הקורס נועד לבחון את מכלול התחומים המשפיעים על החשיבה החינוכית ומעצבים את נושאי חקירתה ועיונה. הקורס מציג את הנדבכים המרכזיים בהתפתחות התאוריה החינוכית ובוחן את ההשפעה של דיסציפלינות שונות על החינוך. בין מטרות הקורס- להכיר, להבין ולהעריך: מושגים בסיסיים בתורת החינוך, ההוראה והלמידה. תיאוריות בסיסיות וחדשניות בתחום ההוראה והלמידה, תפיסות שונות של מטרות ההוראה והלמידה והשפעותיהן, שיטות וגישות ללמידה סביבות למידה שונות והשפעתן על ההוראה והלמידה.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 291193-00 ד"ר אימאן טרביה א' 16:00-17:30
  א' 291193-01 ד"ר אימאן טרביה ב' 08:00-09:30

  מבוא לחברה הישראלית

  מטרתו העיקרית של הקורס "מבוא לחברה הישראלית" היא להעניק מבט פנורמי ורב תחומי על החברה בישראל. בבסיס החיים כאן קיימת מורכבות הנובעת הן מהמצב הביטחוני באזור והן מהמגוון הרחב של קבוצות המתקיימות בישראל זו לצד זו. חשיפה של החלוקה הדתית, עדתית, מגדרית, כלכלית וחברתית מאפשרת ללמוד רבות על מאפייני החיים במדינה. מטרה נוספת, הנגזרת מההכרות עם מורכבות החיים כאן, היא לפתח את היכולת לבחון במבט ביקורתי את 'יחסי הכוחות' שנוצרו והתקבעו כאן במהלך השנים.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 291194-00 ד"ר אורית יעל ב' 12:00-13:30
  ב' 291194-01 ד"ר אופיר עבו ב' 12:00-13:30

  מבוא לעולם האקדמי

  מטרת קורס זה היא היכרות רחבה עם "מדעי הרוח" באקדמיה. הקורס יעסוק בהתפתחותם של מדעי הרוח, ובתוך כך של האקדמיה כולה בעולם המערבי. הוא יציג בפני הסטודנטים ענפי דעת ומחשבה מרכזיים במדעי הרוח ואת דרכי הניתוח והדיון הנהוגות בהן. בתוך כך יתבררו בקורס גם ההבדלים בין "מדעי הרוח" לתחומי מדע אחרים בעולם האקדמי.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 291195-00 ד"ר גיורא גודמן ג' 16:00-17:30
  א' 291195-01 ד"ר גיורא גודמן ד' 16:00-17:30

  מבוא לסוציולוגיה

  תקציר

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 291196-00 ד"ר אורית פישר-שלם ב' 14:00-15:30
  א' 291196-01 ד"ר אורית פישר-שלם ד' 10:00-11:30

  קורסי חובה בחלוקה לחטיבות – שנה א'

  חטיבת כלכלה

  היבטים כלכליים של המשק הישראלי

  מטרת הקורס הינה הכרת הבעיות האקטואליות העיקריות של כלכלת ישראל. הדגש יהיה על הנושאים שבהם קיימות בישראל תופעות ייחודיות ("הצטיינות"), או נושאים המעסיקים במיוחד את מקבלי ההחלטות. מדיניות כלכלית חברתית, התערבות ממשלתית בשוק חופשי, צמיחה ואוכלוסייה, אי שוויון ועוני, השתתפות בכוח עבודה, אבטלה ושכר מינימום, אינפלציה ומדד המחירים.

  קורס קדם: 291171 מבוא לכלכלה

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 292011-00 פרופ' חיים אבירם ב' 10:00-11:30

  מתמטיקה לחטיבת כלכלה

  מטרת הקורס הינה הקניית מושגי יסוד בחשבון דיפרנציאלי, שליטה בטכניקות וכלים מתמטיים הדרושים לסטטיסטיקה וקורסי כלכלה שונים, להראות לסטודנטים משמעויות ואפליקציות כלכליות של מושגים וכלים מתמטיים.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 292021-00 ד"ר אנטולי ברונשטיין א' 14:00-15:30

  חטיבת פסיכולוגיה

  יסודות ביולוגיים של התנהגות

  הקורס נועד להקנות לסטודנטים הכרות ראשונית עם הבסיס הפיסיולוגי של ההתנהגות ועקרונות בסיסיים להבנת המבנה והתפקוד של המח האנושי. נושאים עיקריים שיילמדו בקורס הם המבנה והתפקוד של תאי העצב, תקשורת עצבית, מבנה המח, השפעת תרופות וסמים על מערכת העצבים, והמנגנונים המוחיים העומדים בבסיס הפרעות נוירולוגיות ונפשיות שונות.

  1.5 ש"ש / 2 נ"ז / ש' + ת' / 60
  ב' 293011-00 ד"ר עירית בלובשטיין ב' 09:00-12:00
  ב' 293011-01 ד"ר אלון שמיר ג' 09:00-12:00

  פסיכולוגיה התפתחותית

  פסיכולוגיה התפתחותית עוסקת בשינויים איכותיים וכמותיים תלויי גיל בהתנהגות, ובארגון סדיר מצטבר ובעל כיוון של ההתנהגות. בקורס נדון בשאלות המרכזיות העומדות כיום בפני חוקרי הפסיכולוגיה ההתפתחותית, ונסקור את מהלך ההתפתחות מהתעברות ועד תקופת ההתבגרות. הקורס יעסוק במחקרים ותיאוריות על התפתחות פיזית, חושית, קוגניטיבית, רגשית וחברתית. יוצגו כלי המחקר האופייניים לתחום זה, הנתונים שנאספו, ויידונו היבטים יישומים של החומר הנלמד. שאלות מרכזיות יתמקדו בגורמים המשפיעים על התפתחות – יחסי גומלין בין תורשה וסביבה, משפחה ותרבות, תחומי ההתפתחות בינם לבין עצמם, והשוואות בין תיאוריות מובילות בתחום.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 293021-00 ד"ר דאוד דאוד א' 10:00-11:30
  ב' 293021-01 מר יאיר אנגלברג ד' 08:00-09:30

  חטיבת חינוך ומשפחה

  לימודי משפחה

  אנשי מקצוע בתחום החינוך למדו זה מכבר שכל ילד במסגרת החינוכית מלווה (בין אם באופן מוחשי ובין אם כדימוי) בהוריו ובמשפחתו המורחבת. הדיאלוג בין אנשי המקצוע להורים מבוסס על האופן בו הם תופסים אלה את אלה והשפעתו על המעשה החינוכי היא מכרעת. הקורס יקנה לסטודנטים מושגים אודות מורכבותה של המשפחה כמערכת ומורכבותם של יחסי הגומלין בין המשפחה למסגרות החינוכיות. בסיומו, הסטודנטים יזהו את הקול ההורי וינתחו באמצעות המושגים שילמדו סיטואציות 'מהחיים', מהספרות או מהמדיה האלקטרונית. הקורס יחשוף את משתתפיו למגוון נושאים הקשורים למשפחה, כגון: הורות, סוגי משפחות, תפקיד המשפחה המורחבת ויחסי הגומלין של המשפחה עם מסגרות החינוך.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60

  ב' 294011-00 ד"ר אימאן טרביה א' 16:00-17:30
  ב' 294011-01 ד"ר אימאן טרביה ב' 14:00-15:30

  קשיים רגשיים והתנהגותיים של ילדים במסגרת המשפחתית

  במהלך קורס זה יסקרו הסטודנטים את הספרות המחקרית העדכנית הדנה בקשיי התנהגות של ילדים בסיטואציה המשפחתית בהקשר לתפקוד ההורים והתא המשפחתי. בסופו של תהליך יבנה כל סטודנט ערכה שימושית  להורים העוסקת באחד מקשיי ההתנהגות שנסקרו באופן תיאורטי. בין הנושאים אשר יידונו בקורס מבחינה תיאורטית:  סגנונות הורות, הורות מותאמת תרבות, הקשר בין סמכות הורית לתפקוד הילדים והתא המשפחתי, השפעת השינויים הטכנולוגים על חינוך בתא המשפחתי, הורות וקריירה. בין הנושאים אשר יידונו בקורס מבחינה מעשית: קשיים ברוטינות שינה/בוקר, צפייה בלתי מאוזנת בטלוויזיה, קשיים בקשר עם ביה"ס, היגיינה אישית (צחצוח שיניים, מקלחת, התלבשות), הרטבה, חינוך לניקיון, התקפי זעם, חוסר שת"פ, מציצת אצבע, בעיות אכילה, בעיות משקל, אגרסיביות, ריב אחים, הפרעות קשב וריכוז וכו'.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60

  ב' 294021-00 ד"ר אימאן טרביה א' 17:45-19:15
  ב' 294021-01 ד"ר אימאן טרביה ב' 16:00-17:30

  חטיבת קרימינולוגיה

  סטייה חברתית

  המונח "סטייה חברתית" כולל בתוכו תופעות שונות ומגוונות, שהמכנה המשותף ביניהן אינו נגזר מתכונות המהותיות לתופעות עצמן, אלא מההתייחסות החברתית אליהן, המתאפיינת בסטיגמה, דחייה ומנגנונים פורמאליים ו/או בלתי פורמאליים להפעלת סנקציות שליליות על הנתפסים כ"סוטים". מכאן שסטייה חברתית ניתנת  להבנה כתלויות הקשר היסטורי, חברתי, תרבותי. תופעות שנחשבו בעבר כסטייה עוברות תהליך של "נרמול". לעומת זאת, נוצרות סטיות חדשות.
  מטרת הקורס היא להקנות הבנה מעמיקה בנושא: נציג פרספקטיבות שונות של מדעי החברה הנוגעות לסוגיה ונתמקד במספר תופעות הנתפסות כסטייה בחברות שונות, ובחברה הישראלית בפרט. נבחן את הגורמים הקובעים את הסטייה, את היחס כלפי הסוטים ואת דרכי ההתמודדות העומדות ברשות הסוטים עצמם.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 295011-00 ד"ר לימור גולן ג' 14:00-15:30
  ב' 295011-01 ד"ר לימור גולן ד' 10:00-11:30

  תורת הענישה

  מטרות הקורס: להתבונן באופן מחקרי ועיוני בענישה בעבר ובהווה. בחינת הקשר בין עמדות המתייחסות לענישה, למשמעותה ולאפיוניה לבין התפתחויות חברתיות, דתיות, פוליטיות וכלכליות בהיבטים כמו הפעילות העבריינית, ההתערבות, החקיקה, היסודות החברתיים והתרבות. הקורס יעסוק בנושאים כגון ענישה פורמאלית, ענישה חברתית, הצדקות הענישה, מטרות הענישה, ענישה ומוסר, סוגי ענישה בעבר והווה (עונשי גוף, עונש מוות, קלון, הרחקה והגבלה , חרם, נידוי , מאסר ועוד).  צדק מאחה,  חלופות מאסר, המודל הרפואי, התפתחות בתי הסוהר, שיקום, עבריינות נוער, תת תרבות עבריינית בכלא, הפרטת בתי הכלא , ענישה בחברות סגורות,  גישות פסיכולוגיות וסוציולוגיות המציעות אלטרנטיבות למאסר.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 295041-00 ד"ר לימור גולן ג' 12:00-13:30
  א' 295041-01 ד"ר לימור גולן ד' 14:00-15:30
  א' 295041-03 מתן מרקוביצקי ו' 10:00-11:30

  חטיבת לימודי ישראל

  משטר מדינת ישראל

  הקורס יעניק לסטודנטים ידע בסיסי באשר להיבטים השונים של בניית ועיצוב המשטר הפוליטי בישראל.  במהלך הקורס נדון בנושאים מגוונים בפוליטיקה הישראלית, מבין הנושאים שנדון בהם במהלך הקורס ראוי לציין: הפוליטיקה וההיסטוריה של מוסדות השלטון בישראל, שסעים ומוקדי מתח חברתיים, דת ומדינה, המוסדות הפוליטיים בישראל (בחירות, מפלגות, בית המשפט העליון). במהלך הקורס יקבלו הסטודנטים סקירה עובדתית של ההיסטוריה של הפוליטיקה בישראל, תוך כדי ניתוח של התהליכים הפוליטיים ולמידת המשמעות שלהם.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 296021-00 ד"ר יואב קפשוק- מתוקשב

  הידברות ושותפות בין קהילות עקביות ויהודיות

  במהלך יותר ממאה שנים של הימשכות הסכסוך הישראלי-פלסטיני, התפתחו והתעצמו יחסי עוינות בין הקהילות היהודיות והערביות בישראל. הסיבות להתפתחות יחסים מסוכסכים בין קבוצות חברתיות בכלל, ובין היהודים לערבים בפרט, נובעות מהיבטים פוליטיים סוציולוגיים ופסיכולוגיים כגון דמוניזציה של האחר, דעות קדומות, הבניית זכרון היסטורי, וחסמים אחרים ליצירת הידברות והתפייסות. בחלק הראשון של הקורס נדון בסוגיות פסיכולוגיות-חברתיות-פוליטיות מרכזיות שמסבירות איך מתפתחים ומתעצמים סכסוכים בין קבוצות או קהילות, תוך דגש על היחסים בין יהודים לערבים, כגון סטריאוטיפים, זהות קולקטיבית, שיח פוליטי של הפחדה, זכרון היסטורי ועוד. בחלק השני נכיר ונדון בגישות ומנגנונים אפשריים ליצירת הידברות ושותפות בין קהילות מסוכסכות כגון התפייסות ברמת המנהיגים והתפייסות מהחברה האזרחית, גישה טרנספורמטיבית לניהול קונפליקטים, גישה נרטיבית לגישור ועבודה בין-קבוצתית, פרספקטיבות של דיאלוג, ותפיסות של אזרחות משותפת (shared citizenship) וחיים משותפים (shared living), דוגמת פרוייקט 'תקווה ישראלית'. נלמד גם מושגים הנוגעים לשותפות כגון הבנייה משותפת, פעולה משותפת, ייצור משמעות משותף, שינוי אדפטיבי ועוד.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 296251-00 ד"ר יואב קפשוק – מתוקשב

  חטיבת ארגון ומשאבי אנוש

  קריירה אישית וארגונית

  בעידן המודרני תהליך ניהול הקריירה הופך למרכזי הן בהיבט האסטרטגי של הארגון והן בהיבט הפרט. במסגרת הקורס נדון באופי המשתנה של מבני קריירה ומשמעות השינויים הללו בתהליך תכנון, ניהול ופיתוח הקריירה. כמו כן, נעסוק באסטרטגיות ומיומנויות רלוונטיות בתהליך ניהול הקריירה וההצלחה של הפרטים בארגונים ובשוק התעסוקה כיום. נתייחס לתהליכי ניהול הקריירה בהיבט הארגוני, בכלל זה ניהול כישרונות  ((Talent Management.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 297021-00 ד"ר יעל ליבנה – מתוקשב
  ב' 297021-01 ד"ר יעל ליבנה – מתוקשב

  תיאוריות ארגוניות

  הקורס נועד להקנות מושגים וכלים סוציולוגיים שבעזרתם ניתן ללמוד ולחקור מבנים ותהליכים ארגוניים. כלים אלה מהווים יסוד לשינוי ארגוני ולהתמודדות עם תופעות ארגוניות בחיי יום-יום, ולהכרת התנהגות הפרט בתוך הארגון. הקורס בוחן תהליכים פסיכולוגיים המתרחשים בארגון ובקבוצת העבודה, והשפעתם על תפקודו של היחיד בתוכה. מטרות הקורס לעורר בסטודנט מודעות לתהליכים ארגוניים בעלי משמעות כגון תרבות ופוליטיקה ארגונית, שיש להם השפעה ישירה על המתרחש בהתנהגות ארגונית, וכן לעורר בסטודנט חשיבה ביקורתית בהקשר לכשלים הגורמים לליקויים בתקשורת הארגונית, ולהפיק לקחים מאירועים ארגונים כדי לעודד את הסטודנט לחשיבה ניתוחית וליכולת יישומית בחיי הארגון.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60

  ב' 297072-00 ד"ר פישר-שלם אורית ב' 14:00-15:30
  ב' 297072-01 ד"ר שנפר-כהן מורן א' 16:00-17:30

  לימודים מתודולוגיים שנה ב':

  שיטות מחקר אכותניות במדעי החברה

  הקורס נועד להקנות לסטודנטים ידע בסיסי בשיטות מחקר, ולהכינו למחקר במסגרת סמינרים מחקריים אשר יילמדו במהלך השנה השלישית ללימודים. הכנה זו כוללת בחירת המתודולוגיה המתאימה לשאלות מחקר ספציפיות ושימוש בכלים מתאימים לאיסוף נתונים, ניתוח וכתיבה. בסמסטר ב' הסטודנט ילמד להכיר את עקרונות המחקר הכמותי, המושגים הבסיסיים, הכלים והמתודולוגיות, אשר משמשים את החוקר.

  1 ש"ש /3 נ"ז / ש' / 60
  ב' 291063-00 גב' כנרת ענתר א' 12:00-13:30
  ב' 291063-01 גב' כנרת ענתר א' 14:00-15:30
  ב' 291063-02 גב' כנרת ענתר ב' 14:00-15:30
  ב' 291063-03 גב' כנרת ענתר ג' 10:00-11:30
  ב' 291063-04 גב' כנרת ענתר ו' 10:00-11:30  (עובדים)

  שיטות מחקר אכותניות במדעי החברה – תרגיל

  0.5 ש"ש / 0 נ"ז / ת'
  ב' 291064-00 גב' כנרת ענתר ב' 09:00-09:45
  ב' 291064-01 גב' כנרת ענתר ג' 08:00-08:45
  ב' 291064-02 גב' כנרת ענתר ג' 09:00-09:45
  ב' 291064-03 גב' כנרת ענתר ג' 14:00-14:45
  ב' 291064-04 מר וורד הזימה ב' 09:00-09:45
  ב' 291064-05 מר וורד הזימה א' 15:00-15:45
  ב' 291064-06 גב' כנרת ענתר ג' 15:00-15:45
  ב' 291064-07 גב' כנרת ענתר מתוקשב (עובדים)
  ב' 291064-08 מר וורד הזימה א' 16:00-16:45

  שיטות מחקר כמותיות במדעי החברה

  הקורס נועד להקנות לסטודנטים ידע בסיסי בשיטות מחקר, ולהכינו למחקר במסגרת סמינרים מחקריים אשר יילמדו במהלך השנה השלישית ללימודים. הכנה זו כוללת בחירת המתודולוגיה המתאימה לשאלות מחקר ספציפיות ושימוש בכלים מתאימים לאיסוף נתונים, ניתוח וכתיבה. בסמסטר א' הסטודנט ילמד לפתח את היכולת להתבונן התבוננות מודעת ולנתח בגישה איכותנית התנהגויות אנושיות;  להכיר מאפיינים מרכזיים של גישת המחקר האיכותי, תוך הבנת ייחודו לעומת גישות מחקריות אחרות; לרכוש כלים לתיעוד, זיהוי, אבחון ופירוש של מורכבות התנהגויות אנושיות.

  1 ש"ש /3 נ"ז / ש' / 60
  א' 291073-00 גב' כנרת ענתר ג' 08:00-09:30
  א' 291073-01 גב' כנרת ענתר ד' 10:00-11:30
  א' 291073-02 גב' כנרת ענתר  ג' 14:00-15:30
  א' 291073-03 גב' כנרת ענתר ב' 12:00-13:30
  א' 291073-04 גב' כנרת ענתר ו' 08:00-09:30

  שיטות מחקר כמותיות במדעי החברה – תרגיל

  0.5 ש"ש / 0 נ"ז / ת'
  א' 291074-00 גב' כנרת ענתר ב' 09:00-09:45
  א' 291074-01 גב' כנרת ענתר ב' 08:00-08:45
  א' 291074-02 גב' כנרת ענתר ד' 14:00-14:45
  א' 291074-03 גב' כנרת ענתר ד' 15:00-15:45
  א' 291074-04 גב' כנרת ענתר ד' 16:00-16:45
  א' 291074-05 גב' כנרת ענתר מתוקשב (עובדים)
  א' 291074-06 מר וורד הזימה ג' 11:00-11:45
  א' 291074-07 מר וורד הזימה ג' 09:00-09:45
  א' 291074-08 מר וורד הזימה ג' 10:00-10:45

  קורסי חובה בחלוקה לחטיבות – שנה ב'

  חטיבת כלכלה

  מיקרו כלכלה

  הקורס עוסק בתיאוריה הכלכלית ברמת המיקרו – בעיקר בתורת הצרכן. בפתיח של הקורס יילמדו עקרונות תורת התועלת – השוואה בין סלי תצרוכת ושיעור התחלופה הסובייקטיבי של הצרכן. יוסבר המעבר מעקומות אדישות אל פונקציית הביקוש הפרטית ויילמד חישוב שיווי המשקל של הצרכן. בהמשך יועמק הנושא ויכלול התייחסות לגמישויות פונקציית הביקוש, לעקומות הכנסה, תצרוכת ומחיר תצרוכת. יילמדו השלכות מיסוי מסוגים שונים. יוסבר שוק העבודה מתוך התייחסות למוצרי "פנאי" ותילמד התנהגות צרכן במערכת של העדפת זמן – הווה מול עתיד. בהתאם לקצב ההתקדמות יילמדו העקרונות הבסיסיים של תורת היצרן, פונקציית הייצור עם גורם ייצור יחיד ופונקציות ההוצאות של היצרן: עלות כוללת, ממוצעת ושולית והקשרים ביניהן.

  קורס קדם: 291171 מבוא לכלכלה

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60

  א' 292031-00 פרופ' חיים אבירם א' 12:00-13:30

  מקרו כלכלה

  תחום המקרו כלכלה עוסק בניתוח פעילותו של המשק הלאומי בכללותו על כל ענפיו ומגזריו. בקורס זה נבחן את התנהגותן של יחידות הבסיס: משקי הבית, פירמות וממשלה ואת השפעות הגומלין ביניהן. כמו כן, נבחן את התנהגותם של השווקים הבודדים: שוק הסחורות, שוק הכסף, שוק המט"ח וכו' ואת קשרי הגומלין ביניהם. נכיר סוגים של התערבות ממשלתית: מדיניות פיסקאלית, מדיניות מוניטארית ונבחן את השפעות המשק העולמי על המשק המקומי.

  קורס קדם: 291171 מבוא לכלכלה

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 292041-00 פרופ' חיים אבירם א' 12:00-13:30

  יסודות החשבונאות

  הקניית מושגים בסיסיים בחשבונאות, הפגנת ידע בהכנת הדוחות הכספיים וגילוי הבנה בקריאת הדוחות הכספיים – מאזן,  דוח רווח והפסד והדוח על השינויים בהון העצמי.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 292051-00 רו"ח ויליאם חלבי ב' 08:00-09:30

  יסודות המימון

  הכרת הכלים לקבלת החלטות בתחום מימון הפרט ומימון חברות וכן הקניית ידע בסיסי להבנת תהליכים מרכזיים ומכשירים פיננסיים עיקריים בשוקי ההון בארץ ובעולם. הקורס מהווה קורס יסוד המכין את הסטודנטים לקראת לימודי מימון מתקדמים. לקורס שני חלקים עיקריים: 1. מימון הפרט. 2. מימון החברה.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 292061-00 רו"ח ווליאם חלבי ב' 08:00-09:30

  חטיבת פסיכולוגיה

  נוירופסיכולוגיה

  מטרת הקורס היא להקנות מושגי יסוד אודות הקשר שבין מח לבין תפקוד קוגניטיבי, שייבחן מנקודת המבט של חקר ההפרעות הנוירופסיכולוגיות. נושאים עיקריים שיידונו בקורס הם עקרונות הארגון של המח, פלסטיות, שפה ומח והפרעות נוירופסיכולוגיות בתחום התפיסה, הקשב והמודעות, הקוגניציה החברתית, הזיכרון והשפה. כמו כן יינתן דגש מיוחד על ההיבטים השונים של האבחון הנוירופסיכולוגי תוך התייחסות לטיפול בנפגעי ראש.

  קורס קדם: 293011 יסודות ביולוגיים של התנהגות

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 293031-00 ד"ר יפעת לוי ב' 12:00-13:30
  א' 293031-01 ד"ר יפעת לוי ב' 14:00-15:30
  ב' 293031-02 ד"ר יפעת לוי ' 10:00-11:30
  ב' 293031-03 ד"ר יפעת לוי ד' 08:00-09:30

  תיאוריות באישיות

  בקורס יוצגו בפני הסטודנטים הגישות המרכזיות במחקר על התפתחות האישיות – נסקור גישות מרכזיות להבנת האישיות, כלי המחקר והממצאים העיקריים בנושאים אלו, ונדון במאפיינים קוגניטיביים, התפתחותיים רגשיים וחברתיים. נלמד תיאוריות מרכזיות בגישה הפסיכודינאמית: פרויד, יונג, אדלר ותיאוריות מאוחרות יותר שהושפעו מהן. כמו כן, יוצגו תיאוריות שנובעות מהחשיבה הפילוסופית ההומניסטית והאקזיסטנציאליסטית וההתאמה שלהן לפסיכולוגיה: רוג'רס, מאסלו ופסיכולוגים אקזיסטנציאליסטיים, ותיאוריות של חשיבה קוגניטיבית ועיבוד מידע ותרומתן למחקר ולטיפול בהפרעות נפשיות. נדון בקשרים בין תכונות וטיפוסי אישיות לתהליכים קוגניטיביים ורגשיים. יודגשו היבטים יישומיים וגישות טיפוליות המקושרות לכל תיאוריה.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 293041-00 ד"ר זאהר עכריה ב' 12:00-13:30
  א' 293041-01 ד"ר זאהר עכריה ב' 14:00-15:30
  ב' 293041-02 ד"ר זאהר עכריה ד' 10:00-11:30
  ב' 293041-03 ד"ר זאהר עכריה ד' 08:00-09:30

  פסיכופתולוגיה

  מטרת הקורס היא לערוך לסטודנט הכרות ראשונית עם מאפייני הפסיכופתולוגיה הנפשית ועם קבוצת ההפרעות המרכזיות. הקורס יתמקד במאפייניהן של ההפרעות הנפשיות, הסיבות והתהליכים שבבסיסן, הדינאמיקה המפעילה אותן ודרכי הטיפול השונות המיושמות. לצד הצגת מודלים תיאורטיים הקיימים בתחום, יוצגו ויידונו תיאורי מקרה.

  קורסי קדם: 291121 מבוא לפסיכולוגיה + 293041 תיאוריות באישיות

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 293051-00 ד"ר אלון שמיר ג' 12:00-13:30
  ב' 293051-01 ד"ר אלון שמיר ג' 14:00-15:30
  ב' 293051-02 ד"ר אלון שמיר ג' 16:00-17:30
  סטודנט שלמד את הקורס פסיכופתולוגיה בחטיבת קרימינולוגיה שנה א', ילמד את הקורס אינטליגנציה רגשית במקומו.

  אינטליגנציה רגשית

  האינטליגנציה הרגשית היא תחום חדש יחסית בפסיכולוגיה העוסק בקשר בין קוגניציה ורגש ובסט היכולות הרגשיות והחברתיות הנגזרות מהן. התחום זכה לחשיפה ותשומת לב רבים בעשורים האחרונים בעולם המחקרי והיישומי.  יכולות האינטליגנציה הרגשית נמצאו קשורות ליכולת להתמודד בצורה אפקטיבית עם אתגרים ולהצליח בחיים ובעבודה, במיוחד בעולם מורכב ודינמי של ימינו. קורס זה יציג את הידע התאורטי, המחקרי והיישומי  בתחום האינטליגנציה הקורס, יפתח מודעות והבנה לחשיבות ותרומת הרגש לתהליכי חשיבה, יציג את תרומתה של האינטליגנציה הרגשית לתפקוד אישי, חברתי ומקצועי, ולעבודה עם אנשים אחרים ודרכים ליישומה ופיתוחה בקרב יחידים וקבוצות.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 293061-00 ד"ר ניבה דולב ד' 10:00-11:30
  הקורס מיועד לבעלי פטור בקורס פסיכופתולוגיה בחטיבת קרימינולוגיה.

  פסיכולוגיה חיובית

  תפיסת האושר והשאיפה לאושר מעסיקות את בני האדם משחר התרבות. בעוד שגישות מסורתיות בפסיכולוגיה התרכזו בפתולוגיה הנפשית ובשיפור החולשות האנושיות, הפסיכולוגיה החיובית – הצומחת מגישות הומניסטיות של הפסיכולוגיה – מדגישה את השימוש בכוחותיו הבריאים ובחוזקותיו של האדם המעצימים את תפקודו ורווחתו.  גישה זו בוחנת נושאים דוגמת צמיחה, הגשמה, אהבה, דימוי עצמי, אינטליגנציה רגשית,  מודעות ויצירתיות. בקורס ייסקרו התיאוריות מרכזיות  וממצאי המחקר העדכניים בתחום, תוך שימת דגש על השלכותיהם בשדה הטיפול הפסיכולוגי ובקידום הצמיחה האישית.  בנוסף, לאורך הקורס הסטודנטים יתנסו בתרגול עצמי של טכניקות המושתתות על עקרונות הפסיכולוגיה החיובית.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 293101-00 ד"ר יפעת לוי ג' 10:00-11:30
  א' 293101-01 ד"ר יפעת לוי ג' 12:00-13:30
  ב' 293101-02 ד"ר יפעת לוי ד' 14:00-15:30
  א' 293101-03 ד"ר יפעת לוי ב' 16:00-17:30

  חטיבת חינוך ומשפחה

  התנהגויות סיכון בקרב מתבגרים במשפחה ובמערכות החינוך

  במסגרת הקורס נסקור מגוון תחומי חיים והתנהגויות של מתבגרים בהקשר המשפחתי והחברתי, כמו פעילויות בשעות פנאי, התנהלות ברשת והתנהלות בבי"ס. בכל אחד מהמרחבים נראה אילו התנהגויות סיכון יכולות לצמוח כמו עישון, שימוש בסמים ואלכוהול, בדידות, קשיים אקדמיים, אלימות במשפחה ובחברה ועוד, ומאידך מה הם גורמי החוסן שמגנים על הילדים מפני התנהגויות בעייתיות כמו חוזק קשרי משפחה ואיכות היחסים עם חברים. הקורס מביא נתונים המעידים על היקפי התופעות בארץ ובעולם ודן בסיבות להתכנות התופעות.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 294031-00 מר מתן מרקוביצקי ג' 12:00-13:30
  א' 294031-01 מר מתן מרקוביצקי ג' 16:00-17:30

  הפרעות התנהגותיות של ילדים ובני נוער

  הפרעות התנהגות של ילדים ובני נוער הוא נושא שמעסיק רבות הורים, מחנכים ומטפלים. מטרת הקורס היא להקנות ידע תיאורטי ומעשי בתחום. הקורס יעסוק במאפיינים השונים של הפרעות פסיכיאטריות שכיחות בקרב ילדים ובני נוער תוך אבחנה שלהם על רצף מהנורמה לפתולוגיה. כמו כן הקורס יעסוק בביטויים התנהגותיים חריגים המאפיינים הפרעות אלה ויוצגו שיטות ודרכי התערבות למניעה איתור והתמודדות.

  קורסי קדם: 291121 מבוא לפסיכולוגיה

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 294051-00 מר מתן מרקוביצקי ג' 14:00-15:30
  א' 294051-01 מר מתן מרקוביצקי ג' 17:45-19:15

  היבטים משפטיים במשפחה ובמערכת החינוך

  הקורס יקנה מושגים וכלים משפטיים בסיסיים הקשורים בהתמודדות עם סוגיות בעלות משמעות משפטית במשגרת חייה המשפחה והאינטראקציה בין המשפחה ומערכת החינוך. בדיקת הרקע של התפתחויות העמדה המשפטית של הילד בתוך המשפחה, ואת המסגרת המשפחתית המודרנית בנושא יחסים בין הורים לילדים יינתן דגש על בעיות שדורשות קבלת ייעוץ משפטי מקצועי.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 294061-00 ד"ר קרנית מלכא- טיב א' 14:00-15:30
  א' 294061-01 ד"ר קרנית מלכא- טיב א' 16:00-17:30

  פיתוח רגשי חברתי במערכות חינוך

  האינטליגנציה הרגשית-חברתית היא תחום חדש יחסית העוסק בקשר בין קוגניציה ורגש וביכולות רגשיות וחברתיות הנגזרות מהן. יכולות אלה עומדות בבסיס הלמידה וההוראה האפקטיבית והרווחה הנפשית של כל המעורבים במעשה החינוכי. קורס זה יציג את הידע התאורטי, המחקרי והיישומי בתחום האינטליגנציה הרגשית-חברתית תוך מתן דגש על הקשר של הכישורים הרגשיים והחברתיים לעולם החינוך. הוא יציג את תרומתה של האינטליגנציה הרגשית לתפקוד אישי, חברתי ומקצועי, להוראה ופיתוח הילד השלם, ולהצלחה לימודית וחברתית של ילדים. הקורס יציג דרכים, מודלים, דרכי מדידה ותכניות לפיתוח יכולות רגשיות חברתיות בבתי ספר.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 294141-00 ד"ר אימאן טרביה ב' 12:00-13:30
  א' 294141-01 ד"ר אימאן טרביה א' 18:00-19:30

  חטיבת קרימינולוגיה

  דיני עונשין

  הקורס נועד להקנות לתלמידים מושגים בסיסיים בנושא ההיבטים החוקתיים של דיני העונשין וכן ידע בעקרונות החלק הכללי והמקדמי של חוק העונשין. הקורס יקנה לתלמידים ידע והיכרות עם מטרותיהם של דיני העונשין, וילמדם ליישם עקרונות אלו לאור אירועים ובעיות שיוצגו בכיתה ובמסגרת הלימוד העצמי. הקורס יעסוק בין היתר בסייגים הבאים: סקירה היסטורית של המשפט הפלילי, מטרות הענישה, עקרון החוקיות, עקרון הפרשנות רטרואקטיביות, עקרון המזיגה, עקרון הסיבתיות, יסודות העבירה הפלילית: היסוד העובדתי, היסוד הנפשי, מעשה/מחדל, הכשרות לשאת באחריות פלילית, עבירות נגזרות,  צדדים לעבירה וסייגים והגנות לאחריות פלילית.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 295031-00 ד"ר קרנית מלכא-טיב ב' 08:00-09:30
  ב' 295031-01 ד"ר קרנית מלכא-טיב א' 16:00-17:30

  הקורבן והחברה

  מטרות הקורס: סקרים ומחקרים אקדמיים הנוגעים להשפעת הפשע על הקורבן שינו את סדר היום הקרימינולוגי. הקורבנות שהיו בשולי המחקר בתחום הקרימינולוגיה תופשים היום מקום מרכזי בשיח החברתי והאקדמי. הקורס עוסק במצבם הייחודי של קורבנות מבחינה נפשית וחברתית. הוא עושה היכרות עם מושגים ומודלים בסיסיים בוויקטימולוגיה- תורת הקורבנות , והערכת התפתחות היסטורית של תחום זה. כמו כן, הקורס יעסוק בסוגיות שמאפיינות קורבנות אלימות או פשיעה ובסוגיות הקשורות ליחס החברה אל קורבנות אלו. הקורס יתמקד בקורבנות ילדים מעצם היותם הקבוצה הגדולה ביותר בקרב הקורבנות ותעשה אבחנה בין חמשת צורות הפגיעה בהם – אלימות פיזית, אלימות רגשית, הזנחה, אלימות מינית וגילויי עריות.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 295051-00 ד"ר לימור גולן ג' 16:00-17:30
  בא' 295051-01 ד"ר לימור גולן ג' 12:00-13:30

  סייגים לאחריות פלילית

  מטרות הקורס: הקניית ידע כללי ותשתית מקצועית בתחום דיני העונשין  בכלל וסייגים לאחריות פלילית בפרט. יידונו נושאים כגון: קטינות, שכרות, אי שפיות הדעת ועוד. הדגמות ויישום מהפסיקה.

  קורס קדם: 295031 דיני עונשין

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 295061-00 ד"ר קרנית מלכא-טיב א' 14:00-15:30
  ב' 295061-01 ד"ר קרנית מלכא-טיב א' 17:45-19:15

  חטיבת לימודי ישראל

  ירושלים – עיר של ניגודים

  הקורס יעקוב אחר ההתפתחויות והשינויים המשמעותיים בדמותה של ירושלים, מבחינה אנושית, כלכלית מדינית ותכנונית, מאז ראשית המאה הי"ט ועד שלהי המאה הכ': מעיר קטנה ומוזנחת בשולי האימפריה העות'מאנית, שמרבית אוכלוסייתה מוסלמית, לבירתה הרב-דתית והרב-עדתית של מדינת ישראל, המתפתחת כל העת מבחינה אנושית, מנהלית וארגונית, מרחיבה את גבולותיה, ומצויה במוקד העניינים הדתי, הלאומי והבינלאומי. במהלך הקורס נעסוק בסוגיות חברתיות, תכנוניות ותרבותיות, ונתמקד גם בעימותים הצבאיים והביטחוניים שהתחוללו בירושלים במאה השנים האחרונות, ואשר עיצבו את דמותה מחדש פעם אחר פעם.  הכרות בסיסית עם הרקע ההיסטורי להתרחשויות בירושלים במאתיים השנים האחרונות: מדיניות, פוליטיקה, מלחמות, כלכלה, דת והתיישבות. הכרות עם השינויים הדרמטיים שהתחוללו בירושלים, והשפעתם על אוכלוסייתה המגוונת. הכרות מעמיקה עם תהליך התפתחותה הפיזית של ירושלים: פריצת החומות, תכנון והתפתחות בתקופת המנדט, הקו העירוני, וההתפתחויות העירוניות לאחר איחודה של ירושלים.  הכרות עם מוסדות הרפואה, החינוך והמנהלה המודרניים הראשונים שנוסדו בעיר, והקונפליקטים שנוצרו סביבם.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 296051-00 ד"ר ראובן גפני ג' 17:45-19:15
  ב' 296051-01 פרופ' יעקב אשכנזי ג' 12:00-13:30
  ב' 296051-02 ד"ר חיה כץ ג' 14:00-15:30
  ב' 296051-03 ד"ר חיה כץ ג' 16:00-17:30

  הכפר והעיר בישראל

  הקורס יעקוב אחר התפתחותם של מגוון דגמי ההתיישבות – העירוניים והכפריים – בארץ ישראל בעת החדשה, למן המחצית הראשונה של המאה ה-19 ועד לעשורים האחרונים של המאה ה-20.
  בין הדגמים היישוביים שבהם יעסוק הקורס: החיים בערים הוותיקות; צמיחת ערי הנמל המעורבות; הכפר הערבי המסורתי; המושבה הטמפלרית; ההתיישבות הציונית במושבה החקלאית, ההתיישבות הציונית השיתופית לגווניה; הערים העבריות המודרניות בתקופת המנדט ולאחר הקמת המדינה; ערי פיתוח; ההתיישבות הבדווית; צמיחת הערים הערביות; היישוב הקהילתי היהודי וצמיחת הערים הגדולות החדשות במרכז הארץ.
  מטרות הקורס לאפשר הכרות בסיסית עם מאפייניהם הפיזיים והחברתיים, ועם תשתיתם האידיאולוגית והכלכלית, של דגמי ההתיישבות השונים: תכנון פיזי, מבנה חברתי, קיום כלכלי.  הבנת האופן והמניעים שבעטיים נוצרים דגמי התיישבות חדשים ונזנחים דגמים קודמים. הבנת הקשר שבין תהליכים חברתיים ואידיאולוגיים בארץ ישראל בעת החדשה, ובעיקר השפעת התנועה הציונית והעליה היהודית, לבין יצירתם של דגמי התיישבות חדשים.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 296211-00 ד"ר אורית יעל א' 19:30-21:00  (עובדים)
  ב' 296211-01 ד"ר אורית יעל ב' 14:00-15:30
  ב' 296211-02 ד"ר אורית יעל ב' 16:00-17:30
  א' 296211-03 ד"ר אורית יעל ב' 14:00-15:30

  רב תרבותיות בישראל

  בעשורים האחרונים מתנהל דיון ער, בעיקר בחברות מערביות, לגבי זהותם התרבותית ומקומם של מיעוטים תרבותיים – אתניים, דתיים ולאומיים – בזירה החברתית-פוליטית של המדינה. דיון זה מתקיים, כמובן, גם בחברה הישראלית. האם ישראל היא חברה רב תרבותית, או, כפי שהסוציולוג ברוך קימרלינג טען, ישראל היא חברה בעלת ריבוי תרבויות? ישראל היא ללא ספק חברה ומדינה בעלת מגוון תרבותי עשיר. מטרת הקורס היא לבחון את יחסה של המדינה למיעוטים שונים בתוכה. במילים אחרות, נבחן את שלל המנגנונים החוקתיים והמדינתיים שבאמצעותם ישראל מארגנת את הזהויות הרבות הנכללות בה: זהויות דתיות, אתניות, לאומיות ותרבותיות. במסגרת הקורס נדון גם בהשלכות של שיח הזהויות על הפוליטיקה הישראלית.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 296212-00 ד"ר אופיר עבו מתוקשב (עובדים)
  א' 296212-01 ד"ר אופיר עבו ד' 16:00-17:30
  ב' 296212-02 ד"ר אופיר עבו ד' 16:00-17:30
  ב' 29212-03 ד"ר אופיר עבו ד' 14:00-15:30

  מדיניות החוץ של ישראל

  השיעור עוסק בלימוד והבנת הסוגיות המרכזיות בתחום יחסי הדרג המדיני והצבאי והשלכתם על מדיניות החוץ והביטחון. השיעור ילמד וינתח את הרקע המחקרי והתיאורטי הרחב להבנת מערכת היחסים המורכבת והבעייתית שבין הדרג המדיני לזה הצבאי. תפיסת הביטחון של מדינת ישראל והשינויים שחלו במהלך השנים תילמד כבסיס ללימוד והבנת מספר סוגיות היסטוריות מרכזיות בתולדות מדינת ישראל.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 296221-00 ד"ר איתמר ריקובר ב' 14:00-15:30
  א' 296221-01 ד"ר איתמר ריקובר מתוקשב (עובדים)
  ב' 296221-02 ד"ר איתמר ריקובר ב' 16:00-17:30
  ב' 296221-03 ד"ר איתמר ריקובר ב' 12:00-13:30

  חטיבת ארגון ומש"א

  אתיקה בניהול

  מטרות הקורס: בשליש האחרון של המאה העשרים החלה הספרות מתחום מדעי הניהול להתמקד בזיקה שבין מוסר לתאגידים עסקיים. התוצאה היא שארגונים עסקיים רבים, בעיקר תאגידים רב לאומיים, החלו לאמץ קודים אתיים הנוגעים להתנהלות העסק כלפי בעלי העניין שלו. חוקרים מגישה זו סבורים כי לאור שינויים סביבתיים מואצים, על המנהל לנקוט מדיניות אחראית כלפי כלל הגורמים המשפיעים ומושפעים מפעילותו של העסק. זאת להבדיל מחוקרים המשתייכים ל"גישת הבעלים", ששאבה מגישות כלכליות של שוק חופשי, הסבורים  ש"היד הנעלמה" מייתרת פרקטיקות של אחריות העסק, וכי אחריותו של העסק היא אך ורק כלפי הבעלים והמשקיעים שלו. מטרתו של קורס זה היא לדון באתיקה בעסקים תוך התבוננות בעולם העסקים מתוך הסתכלות אנושית- מוסרית. חלקו הראשון של הקורס דן במנגנונים המוסדיים אשר משמשים כתחליפי מוסר ואילו חציו השני עוסק בהבנה של יסודות תורת המוסר, אשר יאפשרו לסטודנט לפתח דרכי חשיבה הדרושים להתמודדות עם דילמות מוסריות בניהול.

  קורס קדם: 297011 תיאוריות ארגוניות א'.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 297041-00 ד"ר ריקי גליה א' 17:45-19:15
  ב' 297041-01 ד"ר יריב איציקוביץ א' 16:00-17:30
  א' 297041-02 ד"ר ריקי גליה א' 19:30-21:00 (עובדים)
  ב' 297041-03 ד"ר יריב איציקוביץ ד' 17:45-19:15

  ניהול עובדים ופיתוח משאבי אנוש

  מטרות הקורס: קיימת הכרה באשר לחשיבות המשאב האנושי ואופן ניהולו להשגת יעדי הארגון. הקורס בא להקנות ללומדים ידע תיאורטי, הבנה, מיומנויות וכלים יישומיים לטיפול אפקטיבי בהיבטים הנוגעים לניהול של המשאב האנושי בארגוני עבודה. הקורס יבחן את מכלול תחומי האחריות של מנהלי משאבי אנוש בנושאי: התכנון, הגיוס והמיון, תהליך הקליטה בארגון, הדרכה ופיתוח של עובדים ומנהלים, הערכת ביצועים, תגמולים, צמצומים ופרישת העובד מן הארגון. תינתן משמעות אסטרטגית ועסקית לאופן השימוש בפרקטיקות אלה. בקורס יושם דגש על הבנת מערכת היחסים של מומחי משאבי אנוש עם הממונים הישירים (מנהלי הקו)  ושיתופם בתהליכי ניהול משאבי אנוש.

  קורס קדם:  297011 תיאוריות ארגוניות א'.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 297051-00 פרופ' שייקה מרום ב' 16:00-17:30
  ב' 297051-01 ד"ר אורית פישר- שלם ב' 10:00-11:30
  ב' 297051-02 פרופ' שייקה מרום ב' 18:00-19:30
  ב' 297051-03 גב' אלה ברהון ו' 12:00-13:30 (עובדים)

  דינאמיקה של קונפליקט ומשא ומתן

  הקורס  נועד לספק ידע תיאורטי לגבי תהליכי קונפליקט ומשא ומתן, כמו גם להעניק כלים נאותים ליישום הידע בהקשר העסקי, וכך לתת הזדמנות לשיפור המיומנויות האישיות בתחום זה. המטרות הספציפיות של הקורס כוללות: הצגת מערכת המושגים להסבר תהליך המשא והמתן על היבטיו התיאורטיים תוך דגש על המאפיינים ההתנהגותיים והפסיכולוגיים. ניתוח שיטתי של תהליכי המשא ומתן על בסיס גישות תיאורטיות שונות. טיפוח כושר הניתוח הביקורתי של משאים ומתנים בעולם העסקים.  בניית היכולת לזהות בעיות וקשיים במשא ומתן ואיתור הדרכים לפתרונם. יישם הידע הנרכש לסיטואציות שונות של משא ומתן בעולם העסקים.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 297061-00 ד"ר יואב קפשוק ג' 19:30-21:00 (עובדים)
  ב' 297061-01 ד"ר יואב קפשוק ג' 17:45-19:15
  ב' 297061-02 ד"ר יואב קפשוק ד' 10:00-11:30
  ב' 297061-03 ד"ר עבו אופיר ב' 10:00-11:30

  התנהגות ארגונית

  במסגרת הקורס נכיר את התפתחות התיאוריות הסוציולוגיות המרכזיות שהוצעו לחקר ארגונים החל מאמצע המאה ה-19: התיאוריות הרציונאליות, התיאוריות החברתיות והתיאוריות העוסקות בסביבה הארגונית. ניתוח התפתחות התיאוריות הארגוניות והחשיבה הניהולית ייעשה תוך התייחסות להקשרים התרבותיים וההיסטוריים שבמסגרתם התפתחו התיאוריות. מעבר להיכרות עם הזרמים המרכזיים בחשיבה הארגונית, יידונו במהלך הקורס תפיסות העולם, הדימויים והנחות היסוד העומדים בבסיסם של זרמי החשיבה השונים.

  קורס קדם: 297011 תיאוריות ארגוניות א'.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 297073-00 ד"ר עולא נבואני א' 14:00-15:30
  א' 297073-01 ד"ר אורית פישר- שלם ב' 10:00-11:30
  א' 297073-02 ד"ר עולא נבואני מתוקשב (עובדים)
  א' 297073-03 ד"ר עולא נבואני א' 16:00-17:30

  קורסי חובה בחלוקה לחטיבות – שנה ג'

  חטיבת כלכלה

  כלכלה אישית ומשאבי אנוש

  הקורס יחולק לשני חלקים. האחד – לימוד הפעילות הכלכלית של משק הבית לאורך מחזור החיים שלו, משמעויות של פונקציות עיקריות בתהליך, כמו דיור, בנק ותיק נכסים, והתמודדות עם ההשקעות וההוצאות השונות של משק הבית. החלק השני יעסוק במרכיבים הכלכליים והניהוליים של כוח-האדם, מהן דרישות העבודה ומהם שיקולי המעסיק בקביעת דרישות אלו.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 292071-00 ד"ר עמית גייר א' 12:00-13:30

  חטיבת פסיכולוגיה

  פסיכולוגיה קוגניטיבית

  בקורס זה יכיר הסטודנט את אחד התחומים הפוריים ביותר של עולם הפסיכולוגיה המחקרית – תחום ההגות והמחקר הקוגניטיבי. הקורס יעסוק בתהליכי זיכרון, תהליכי חישה, קשב ותפיסה וטעימה מן התחום המרתק של הנוירו-פסיכולוגיה הקוגניטיבית.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 293081-00 ד"ר זיו ארדי א' 14:00-15:30
  א' 293081-01 ד"ר דאוד דאוד ד' 14:00-15:30
  ב' 293081-03 ד"ר זיו ארדי א' 16:00-17:30

  חטיבת חינוך ומשפחה

  בית הספר- תרבות וחברה

  מטרת הקורס להכיר מושגים ודרכי חשיבה לניתוח סוציולוגי ואנתרופולוגי של תופעות בתחום מוסדות החינוך. במיוחד נעסוק במושג "תרבות בית הספר" ונתבונן בממדים שונים ובערכים שלה באמצעות המודל "מחוזות התרבות החינוכית הבית ספרית". המודל כולל 11 מחוזות: מחוז התרבות האינטלקטואלית; מחוז התרבות החדשנית-הטכנולוגית; מחוז התרבות הלשונית; מחוז התרבות הרגשית; מחוז התרבות הערכית; מחוז התרבות המוסרית; מחוז התרבות האקולוגית; מחוז התרבות הגופנית-הפעלתנית; מחוז התרבות החברתית; מחוז התרבות האמנותית; מחוז התרבות הרוחנית. נדון בשאלה כיצד על המנהיגות הבית ספרית לטפח אותם.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 294071-00 ד"ר אימאן טרביה א' 14:00-15:30
  ב' 294071-01 ד"ר נועה שפירא ב' 14:00-15:30

  חטיבת קרימינולוגיה

  מדע פורנזי במשפט הישראלי

  מדע פורנזי הוא תחום העוסק בשיטות מדעיות על מנת לפענח פשעים ולהמציא ראיות לבית המשפט . מקור השם – פורום, כיכר השוק בה התקיימו המשפטים ברומי העתיקה. לראיות שהופקו בטכניקות של מדע פורנזי יש משקל רב, לעומת הראיות הישירות שמקורן בחושיהם של עדים אנושיים (ראיה, שמיעה, ריח, טעם ומישוש), וזאת משום שבתי המשפט נוטים לקבלן כ”אובייקטיביות” יותר, לעומת עדות אנושית העלולה להיות מושפעת מזיכרון, רגש אישי וטעויות בפרשנות המידע שהגיע באמצעות החושים הנ”ל. הקורס מאפשר הכרות ראשונית של הסטודנט עם סוגיות בסיסיות בנושא המדע הפורנזי, הן באספקלריה עובדתית והן באספקלריה חוקית, תוך התמקדות בפריזמה אינטרדיסציפלינרית מדעית ומשפטית כאחד. בקורס יידונו סוגיות משפטיות עדכניות ואקטואליות.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 295201-00 ד"ר קרנית מלכא-טיב א' 17:45-19:15

  חטיבת לימודי ישראל

  תקשורת, חברה ותרבות בישראל

  לסיקור התרחשויות ואירועי אקטואליה שעוסקים בביטחון וחברה באמצעי התקשורת המסורתיים והדיגיטליים מיוחסת חשיבות דמוקרטית ותרבותית רבה החל מהעלאת הנושאים לדיון כחלק מסדר היום הציבורי ועד לחשיפת מידע המבוסס על תחקירים של מקורות ומסמכים לאורך זמן על מנת לספק מידע רב ומגוון ככל שניתן.  בקורס נבחן את יחסי הגומלין בין תקשורת, ביטחון וחברה במדינת ישראל בעת משברי ביטחון מסוגים שונים ובמצבי שגרה. נעסוק בסוגיות כגון: מודלים ליחסי צבא-חברה וליחסי תקשורת-צבא, התנאים הייחודים לפיהם פועלת התקשורת במצבים אלו, המתח בין חופש עיתונות לבין ביטחון, הפיקוח על התקשורת במצבי משבר, תפקידם של כתבים ופרשנים צבאיים ותפקודם, נפגעים ושכול, היבטים מגדריים וצבא, מחאה פוליטית-ביטחונית, סרבנות וצבא, דוברות צבאית  ועוד. במסגרת הקורס נעסוק גם בניתוח אופן ואופי הסיקור של פרשיות שונות כמו גם המגבלות והאילוצים האתיים והמקצועיים הנגזרים מכך.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 296201-00 גב' אספהאן בהלול ד' 14:00-15:30
  א' 296201-01 גב' אספהאן בהלול ד' 16:00-17:30

  חטיבת ארגון ומשאבי אנוש

  מגדר בעולם העבודה

  בקורס יבחן מעמדן של נשים בעולם העבודה. ינותחו גורמי אי-שוויון בעבודה וכן הגורמים העוזרים בקידום של הנשים במקום עבודתן ואלה המעכבים אותן.  תיאוריות ארגוניות, תיאוריות פמיניסטיות ותיאוריות כלכליות-חברתיות ישמשו להסבר וניתוח התהליכים בארגון. במהלך השיעורים ננתח אירועים הקשורים לנושא הנלמד, כמו כן תינתן התייחסות מיוחדת להשוואה בין ארגונים בעלי אפיונים שונים, למשל, השוואה בין ארגונים  בהם רוב  העובדים גברים לבין אלה בהם רוב העובדים הן נשים, בין ארגונים במגזרים תרבותיים שונים וכן בין ארגונים עם טכנולוגיות שונות.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 297071-00 ד"ר אורית יעל ב' 10:00-11:30
  א' 297071-01 ד"ר אורית יעל ה' 10:00-11:30
  א' 297071-02 ד"ר עולא נבואני א' 10:00-11:30

  קורסי בחירה בחלוקה לחטיבות – שנה ג'

  קמפוס מצטיינים-רב תרבותיות

  תכנית המצטיינים של המחלקה הרב תחומית נועדה להעשיר את הסטודנטים ולהעניק להם את ההזדמנויות והכלים לטיפוח כישוריהם האישיים ופיתוח מיומנויות לעולם העבודה.
  12-15 הסטודנטים המשתתפים בתוכנית נבחרים בקפידה על פי קריטריונים של הצטיינות בלימודים, ראיון אישי, מחויבות לתהליך ותרומתם לקהילה.
  התוכנית תעמיד במרכזה את העצמתם של המשתתפים במימדים האישיים-מקצועיים וחיזוק השייכות למסלול. התוכנית תזמין את המשתתפים לצאת "מאזור הנוחות", לחדד יכולות אישיות ולרכוש כלים להתמודדות והעצמה אישית.
  התוכנית תתבסס על תהליך הלמידה ההתנסותית תוך העצמת תובנות אישיות של המשתתפים.
  נבחן ונתרגל מיומנויות שונות של העולם האישי ועולם העבודה (יכולות ניהוליות, עמידה מול קהל, השתתפות בראיון עבודה ועוד) תוך הקשבה ולמידה של החוזקות האישיות האתגרים האישיים וליווי ההתמודדות עימם.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 291181-00 ד"ר לימור גולן ד' 16:00-19:30

  בכל חטיבה יש ללמוד 3 קורסי בחירה, סה"כ 12 קורסי בחירה בתכנית הלימודים.

  חטיבת כלכלה

  כלכלה עירונית ואזורית

  הכלכלה העירונית מהווה נדבך משלים לתיאוריה הכלכלית הבסיסית, בכך שהיא מוסיפה למחיר ולכמות המוצר גם את המשמעות של המקום בו יתבצע הייצור, ואת המרחק בין מקום הייצור והשוק. יילמד מודל העיר החד-מרכזית של וון טונן וההשלמות של אלקלעי ומוהרינג למודל זה. ייפתר שיווי המשקל של משק הבית ושל היצרן, בתנאי גורם ייצור יחיד ושני גורמי ייצור. ייסקרו המשמעויות של האגלומרציה העירונית, והערך של היתרונות לגודל הנובע מהן. יילמד מודל הצמיחה האזורית של הרוד-דומאר ויינתנו הסברים כלכליים להגירה מאזורים חלשים לאזורים חזקים יותר, תוך שימוש במודל שכר ובתיבת אדג'וורת.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 292141-00 פרופ' חיים אבירם א' 10:00-11:30

  כלכלת תחבורה

  הכלכלה המרחבית מהווה נדבך משלים לתיאוריה הכלכלית הבסיסית, בכך שהיא מוסיפה למחיר ולכמות המוצר גם את המשמעות של המקום בו יתבצע הייצור, ואת המרחק בין מקום הייצור והשוק. יילמד מודל העיר החד מרכזית של וון טונן וההשלמות של אלקלעי ומוהרינג למודל זה. ייפתר שיווי המשקל של משק הבית ושל היצרן, בתנאי גורם ייצור יחיד ושני גורמי ייצור. ייסקרו המשמעויות של האגלומרציה העירונית, והערך של היתרונות לגודל הנובע מהן. יילמד מודל הצמיחה האיזורית של הרוד-דומאר ויינתנו הסברים כלכליים להגירה מאיזורים חלשים לאיזורים חזקים יותר, תוך שימוש במודל שכר ובתיבת אדג'וורת.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 292151-00 פרופ' חיים אבירם ד' 14:00-15:30

  חטיבת פסיכולוגיה

  דינמיקה קבוצתית- סדנא

  הקורס הוא קורס סדנא  העוסק בהתנסות ולימוד על תהליכים קבוצתיים ובין-אישיים בקבוצות קטנות. דגש יושם על תהליכים הקשורים בהתהוות קבוצה ומאפייניה, דפוסי אינטראקציה בין-אישית, מודעות עצמית ורגישות לאחר ומיומנויות תקשורת בין אישית. ההתנסות מאפשרת למשתתפים ללמוד כיצד הם נתפסים ע"י אחרים, כיצד הם מגיבים לסיטואציות חברתיות, ואיך תגובותיהם מתקבלות ומוערכות.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 293098-00 ד"ר אימאן טרביה ב' 10:00-11:30
  ב' 293098-01 ד"ר ניבה דולב ד' 08:00-09:30

  היבטים פסיכולוגיים של משמעות בחיים

  משחר האנושות חיפש האדם אחר משמעות, פשר ותכלית קיומית – מענה לשאלת ה"לשם מה?". משמעות בחיים מתייחסת לחוויה האישית-סובייקטיבית של משמעות, והינה מהות חיה, דינמית ומשתנה המתגלה בדיאלוג מתמיד בין אדם לעצמו ובין אדם לסביבתו ולפיכך מצריכה ערנות, מודעות ומעורבות. משמעות הינה אחד הרכיבים הבסיסיים בחוויית הקיום האנושי ומהווה מרכיב מפתח המניע אנשים לפעולה, ובמחקרים רבים נמצא כי היא מקושרת למדדי רווחה נפשית, חוסן, בריאות פיסית ועוד.
  בקורס ייסקרו התיאוריות המרכזיות וממצאי המחקר העדכניים בתחום ברבדי החיים השונים. בנוסף, לאורך הקורס הסטודנטים יתנסו בתרגול עצמי וקבוצתי של טכניקות ואסטרטגיות לבחינת המשמעות האישית המושתתות על עקרונות הלוגותרפיה, הפסיכותרפיה החיובית וגישות קוגניטיביות-התנהגותיות.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 293221-00 ד"ר יפעת לוי ד' 16:00-17:30

  התמודדות הורים לילדים בעלי לקות למידה עם קשיים רגשיים וחברתיים

  הורות הנה אחד התפקידים המקצועיים המורכבים ביותר. אשר אינו נלמד בשום בית ספר. הורות לילד המגלה קשיים התפתחותיים הנו אתגר לא רק לילד עצמו אלא גם להוריו ולבני משפחתו. קורס זה, נותן לסטודנטים כלים באיך לסייע להורים להבין את התופעה ולדאוג לכך שילדיהם יאובחנו ויטופלו כראוי.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 293141-00 גב' תגריד זועבי ב' 16:00-17:30

  הפסיכולוגיה של הקשיבות (מיינדפולנס): תיאוריה, מחקר והתנסות

  בעשור האחרון השימוש בתירגול מדיטציית קשיבות (מיינדפולנס) לשיפור הרווחה הפסיכולוגית והפיזית של האדם גדל בצורה משמעותית. קשיבות מוגדרת כתשומת לב מכוונת ובלתי שיפוטית לתחושות גופניות ומנטליות בהווה. גישה זו, אשר מקורה בהגות הבודהיסטית, פותחה והותאמה למערב ע"י פרופ' ג'ון קבט-זין, פרופ' לרפואה מאוניברסיטת מסצ'וסטס. שיטת הקשיבות נלמדת ומיושמת היום במסגרות רבות באר ובעולם – באקדמיה, בחינוך, בארגוני בריאות, ובקרב אוכלוסיות מגוונות. מחקרים אמפיריים הראו כי לקשיבות תועלת נפשית ופיזית בהתמודדות עם מצבי חיים רבים כגון לחצי יומיום, משברים, כאב ומחלה. בקורס נכיר את הבסיס המדעי של שיטת הקשיבות – את השפעותיה העיקריות על הבריאות הפיזית והנפשית המתועדות בספרות המחקרית העכשווית, את המודלים התיאורטיים המסבירים השפעות אלו ואת הביקורת המחקרית הקיימת בתחום הקשיבות. לצד הכרת הבסיס המדעי הקורס יכלול גם התנסות בתרגולי קשיבות שונים בשיעורים, תרגול עצמאי בין השיעורים, דיונים והצגת מחקרים אמפיריים בכיתה.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 293171-00 ד"ר עירית בלובשטיין  א' 14:00-15:30

  טיפול בילדים ונוער

  בקורס ייחשפו הסטודנטים למבואות ועקרונות בטיפול בילד ובמתבגר, הן ממבט היסטורי של תיאורטיקנים, הן מבחינה מערכתית- משפחתית ובית ספרית ונלמד על עקרונות הבסיס בטיפול הפרטני.

  1 ש"ש/ 2 נ"ז/ ש'/ 60
  ב' 293181-00 מר יאיר אנגלברג ד' 10:00-11:30

  שגשוג וצמיחה נפשית: תהליכי הכוונה עצמית ומוטיבציה

  קורס שגשוג וצמיחה נפשית מביא לדיון אקדמי תיאוריות וגישות שונות מתחום הפסיכולוגיה והמזוהות עם תחום המוטיבציה, צמיחה נפשית ומימוש עצמי. תיאוריות מתחום המוטיבציה, התפתחות העצמי והתפתחות הקריירה יהוו בסיס מרכזי לקורס זה. הסטודנטים יכירו מושגי מפתח כמו הכוונה העצמית, מסוגלות שליטה, הערכה עצמית אישית וקולקטיבית, זהות אישית, זהות קולקטיבית ועוד. הקורס יאפשר התנסות אישית חווייתית עם דגש על פיתוח מודעות עצמית אישית.

  1 ש"ש/ 2 נ"ז/ ש'/ 60
  א' 0293191-00 ד"ר דאוד דאוד א' 10:00-11:30

  המנגנונים המוחיים של למידה וזיכרון

  במסגרת הקורס נעסוק בהיבטים שונים של תהליך הלמידה ואחסון המידע הנקלט בזיכרון.
  יושם דגש על שלבי הזיכרון – קידוד, קונסולידציה ושליפה, רה-קונסולידציה.
  כמו כן, נעסוק במערכות הלמידה השונות והאינטראקציה ביניהן.

  1 ש"ש/ 2 נ"ז/ ש'/ 60
  ב' 293201-00 גב' בתאל יפרח 10:00-11:30

  פסיכולוגיה בגישה בין תרבותית

  תקציר

  1 ש"ש/ 2 נ"ז/ ש'/ 60
  א' 293211-02 ד"ר זאהר עכריה ד' 08:00-09:30

  חטיבת חינוך ומשפחה

  אידאולוגיה, פוליטיקה, חברה ומדיניות החינוך

  מטרות הקורס הן: להכיר ולבחון אידיאולוגיות שונות, מושגים בשדה הפוליטיקה, אפיונים של המוסד החינוכי (כאחד מהמוסדות החברתיים) ולהצביע על השפעותיהן של אלה על מדיניות החינוך בישראל; לחדד את יכולות הזיהוי והניתוח של השפעות אידיאולוגיות, פוליטיות וחברתיות על מדיניות החינוך ובכללה על "מקרי מבחן" – חוקי חינוך ורפורמות בחינוך; לשכלל את יכולתם של הסטודנטים לכתוב עבודה אקדמית, שעיקרה בחינה של ההשפעות האידיאולוגיות, הפוליטיות והחברתיות על קווי מדיניות, על תכנית או על פרויקט בחינוך, תוך שימוש במושגים הרלבנטיים.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 294091-00 פרופ' נירית רייכל – מתוקשב

  סוגיות בחינוך ושילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות החינוך

  הבנת השינויים החברתיים, ערכיים וחינוכיים שהובילו לרעיון השילוב. הכרת המחקר בנושא השילוב המיטבי.
  הכרת הרקע ההיסטורי, חברתי וחוקתי של נושא השילוב. הבנת הפולמוס: בעד ונגד השילוב .הכרת מאפייני אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. הכרה והערכה של מודלים שונים לשילוב. פיתוח יכולת ניתוח מצבים ובניית תכניות התערבות.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 294151-00 גב' תגריד זועבי ב' 12:00-13:30

  חינוך כמכשיר לקידום התפייסות וקבלה בחברות שסועות

  תהליך של התפייסות וקבלה הדדית מגיע לאחר שמצב משבר או קונפליקט מסתיים, או לעיתים עוד במהלך הקונפליקט. התפייסות יכולה להתרחש בין האדם לבין עצמו, בין אדם לאדם או לסביבתו, ובין קבוצות וחברות שסועות, בהן במיוחד נתמקד. תחום החינוך מהווה מימד מרכזי בקידום ההתפייסות והקבלה ההדדית, משום אופיו כמכשיר לשינוי או שימור עמדות, אמונות, תפיסות ודעות. חינוך להתפייסות וקבלה כולל אמצעים מגוונים בהם יעסוק הקורס: בתי ספר משותפים הכוללים את בני/בנות הקבוצות בקונפליקט, ביקורים הדדיים בבתי ספר של הקבוצה האחרת , תוכניות חינוכיות, נרטיבים של ספרי לימוד, שינוי עמדות גזעניות באמצעות האינטרנט, הוראה דיאלוגית וכו'. הקורס יכלול דוגמאות ממקומות שונים בעולם לקידום התפייסות באמצעות חינוך כגון היחס לשואה בתוכניות הלימודים בגרמניה, מפגשים בין תלמידים קתולים ופרוטסטנטים בצפון-אירלנד, בתי ספר דו-לשוניים בישראל, ספרי לימוד ברואנדה וכו'.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 294171-00 ד"ר יואב קפשוק ג' 10:00-11:30

  יישוב סכסוכים במערכת החינוך

  תחום המחקר של יישוב סכסוכים כולל אסטרטגיות ושיטות להתמודדות עם קונפליקטים. במהלך הקורס נלמד ליישם אסטרטגיות אלה לפתרון קונפליקטים במערכת החינוך. החלק הראשון של הקורס יציג את תחום המחקר של יישוב סכסוכים ויתאר אסטרטגיות ושיטות להתמודדות עם קונפליקטים, בדגש על עולם החינוך. החלק השני יתמקד במספר קונפליקטים הטבועים במערכת החינוך – בין תלמידים לתלמידים, בין מורים לתלמידים, בין מורים להורים, בין ה'מערכת' למורים ועוד. החלק השלישי יבחן כיצד ניתן ליישם את האסטרטגיות והשיטות להתמודדות עם סכסוכים שנלמדו בחלק הראשון בתוך הקונפליקטים שבמערכת החינוך.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 294181-00 ד"ר יואב קפשוק – מתוקשב

  התמודדות עם מצבי לחץ ומשבר

  המטרה של הקורס היא לחשוף בפני הסטודנטים שלנו את  התיאוריות השונות המגדירות מהו לחץ.
  הגברת המודעות להבדלים שבין לחץ, משבר טראומה, פוסט טראומה, פחד וחרדה. היכרות עם נסיבות מצבי לחץ ומשבר בקרב ילדים. הסטודנט ייחשף למגוון דפוסי התמודדות בשעת לחץ ומשבר. ילמד להכיר דרכי התמודדות אישים עם מצבים מעוררי לחץ. בנוסף לכך, הוא ילמד את העקרונות הבסיסיים בהתערבות במצבי לחץ ומשבר.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 294191-00 גב' תגריד זועבי ב' 10:00-11:30

  מסיכון לחוסן בילדים ובנערים בסיכון במערכת החינוך

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  תקציר

  ב' 294202-00 גב' תגריד זועבי א' 10:00-11:30

  חטיבת קרימינולוגיה

  אלימות במשפחה

  בשנים האחרונות אנו עדים למקרים רבים וקשים של אלימות במשפחה המתבטאת באלימות זוגית והתעללות הורים בילדיהם. אלימות זו קיימת בכל המגזרים ובכל שכבות האוכלוסייה ולא פשוט לטפל בה, בין השאר, בשל כך שמקרים רבים אינם מדווחים למשטרה ולרשויות הרווחה. הקורס יעסוק  בלמידה אודות תופעת האלימות במשפחה, תוך התמקדות באלימות הזוגית, בהקשר האישי, הבינאישי, התרבותי והחברתי ויתמקד בשלוש מטרות מרכזיות: עיבוד סוגיות תיאורטיות, אתיות וקליניות הנגזרות מעולם התוכן של התופעה, התבוננות בהתנסותם של העובדים בתחום פיתוח הבנה ומודעות לעמדות ולתהליכים.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 295111-00 ד"ר לימור גולן ד' 16:00-17:30

  בין זכויות הקורבן לבין ענישת העבריין

  תנועת המטוטלת שבין ענישת העבריין לשיקומו, ובין הדרת הקרבן מההליך הפלילי לבין הצבתו במרכז, אינה פוסקת מאז המאה ה-19 ועד היום.
  תנועת me too, דוח ועדת דורנר וצמיחתם של בית המשפט הקהילתי או המשפט הטיפולי הם רק חלק מתהליכים אלה.
  הקורס יעסוק בסוגיות מתקדמות בענישה, תוך שימת דגש עם מקומו של קרבן העבירה בתהליכים אלה.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 295214-00 ד"ר נעמי לבנקרון ג' 10:00-11:30

  זנות וסחר בנשים בראי החברה והמשפט בישראל

  מטרת הקורס היא להכיר את עולם הסחר בבני אדם והזנות במדינת ישראל. במהלך הקורס יבחנו הבטיהן השונים של תופעות אלה, כמו גם הגורמים החברתיים, הכלכליים, המגדריים, התרבותיים והפוליטיים לקיומן. נדון בשחקנים השונים הנוטלים בהן חלק (סרסורים, סוחרים, לקוחות, הנשים), ובדרך טיפולן של רשויות הרווחה והאכיפה בתופעה, תוך התמקדות במשטרה, בפרקליטות ובבתי המשפט. בנוסף נבחן את המצב הקיים בתחום זה במדינות אחרות בעולם.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 295171-00 ד"ר נעמי לבנקרון- מתוקשב

  גישות מעצימות לילדים ונוער בסיכון במערכת החינוכית ובקהילה

  בקורס זה יחשפו הסטודנטים למגוון תחומים, תכניות, דרכי עבודה, גישות וכלים איתם נפגש המדריך או המטפל בעבודתו בשדה עם הילדים ובני הנוער בסיכון במערכות השונות : חינוך, רווחה, בריאות ועוד, על מנת לסייע, לטפל ולחזק אוכלוסייה מאתגרת זו.
  הקורס הינו סדנאי : לצד ההרצאות המעודדות שיח ודיון בכיתה, הוא משלב מפגשים עם מרצים אורחים העוסקים בהדרכה או טיפול עם אוכלוסיית סיכון זו.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 295181-00 ד"ר לימור גולן ג' 16:00-17:30

  התפתחות מערכת אכיפת החוק בישראל

  מחקר ענף הוקדש עד היום להתפתחותה של מערכת המשפט בישראל, אך חקר זרועותיה האחרות של מערכת האכיפה, לרבות מערכת החקיקה, המשטרה, הפרקליטות, בית המשפט לנוער, מדור תביעות, בתי הסוהר וגופים נוספים זכה לתשומת לב מועטה בהרבה. הסמינר יעסוק בדרך בה התפתחו גופים אלה, המודלים בהם נעשה שימוש לבנייתם, ובשיקולים שהשפיעו על תהליכי הקמתם. בין היתר נבחן מי היו שחקני המפתח בתהליכים אלה, וכיצד השפיע השסע הלאומי, הדתי והאתני של מדינת ישראל עליהם. הסמינר יעסוק בהתפתחותה של מערכת אכיפת החוק מאז 1948 ועד שנת 1977, השנה בה נכנס לתוקף חוק העונשין הישראלי, אך יעקוב גם אחר השפעתם של התהליכים שחלו בשלושת העשורים הראשונים על מערכת אכיפת החוק במכונתה הנוכחית כיום.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 295213-00 ד"ר נעמי לבנקרון ג' 14:00-15:30

  חטיבת לימודי ישראל

  הנצרות בנוף הארץ

  תקציר

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 296072-00 פרופ' יעקב אשכנזי ג' 16:00-17:30

  דת ופוליטיקה בישראל

  להכיר את תהליכי עיצובם של היחסים שבין המערכת הדתית למערכת הפוליטית בארץ-ישראל משלהי התקופה העות'מאנית, דרך ימי המנדט הבריטי, ועד עשרות השנים שלאחר הקמת מדינת ישראל. במהלך הקורס נערוך היכרות עם מספר פרשיות היסטוריות בולטות שבהקשר אליהן התרחש מפגש (ולעיתים גם התנגשות) בין המערכות השונות, תוך שכל אחת מן המערכות מגבשת את עמדתה ביחס לזו העומדת מולה. בתוך כך, ניצור כלים להבנת מערכות יחסים רחבות, מגוונות ומשתנות בין מערכות לאומיות, ממלכתיות ופוליטיות לבין מערכות דתיות מסורתיות, והכרת השפעתן של מערכות יחסים אלו על חיינו.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 296091-00 ד"ר ראובן גפני ג' 14:00-15:30

  ספורט, חברה ולאומיות בישראל

  קורס זה עוסק במקומו של עולם הספורט התחרותי על ענפיו השונים ובהבנת תהליכים חברתיים ויריבויות לאומיות במאה עשרים (ואחת). במסגרת היסטורית וגיאוגרפית רחבה ייבחן חלקו של הספורט בגיבוש זהויות מעמדיות ולאומיות בחברה המתועשת ובעולם המתפתח, השימוש בספורט בידי אליטות פוליטיות וכלכליות, הקשר ההדוק בין התפתחות הספורט לאמצעי התקשורת המודרניים, ותרומתו של הספורט לתהליך הגלובליזציה במאה העשרים. דגש מיוחד יושם על בחינת תהליכים אלה בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי ובמדינת ישראל.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 296131-00 ד"ר גיורא גודמן ד' 14:00-15:30

  החקלאות במדינת ישראל

  מטרת קורס זה היא לדון בחקלאות הישראלית ובמקומה ובמעמדה משלהי התקופה העות'מנית ועד ימים אלה. במרכזם המעבר מחברה מסורתית שעיקר פרנסתה בחקלאות, לחברה מתועשת ועירונית אשר בה נדמה שגם השטחים החקלאיים, וגם מעמדם של העוסקים בה, הולכים ומצטמצמים. במסגרת רחבה זו יעלו לדיון גם נושאים הנוגעים בהשפעת החקלאות על ערכי טבע והסביבה האקולוגית, וכן בהשפעת תופעת המדבור בדורנו על החקלאות עצמה.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 296181-00 ד"ר גיורא גודמן – מתוקשב

  הדמוקרטיה במאה ה- 21: מבט היסטורי והשוואתי

  קורס זה עוסק בדמוקרטיה בת זמננו. במסגרת השיעורים נעשה השוואה בין סוגים שונים של דמוקרטיות ונבחן את יחסי הגומלין בין ערכים דמוקרטיים לבין מוסדות דמוקרטיים. כמו כן, נתמקד בדילמה של יציבות מול שינוי במוסדות ובמשטרים דמוקרטיים ובגורמים המשפיעים על היציבות או ההיחלשות של המוסדות הדמוקרטיים. את הדמוקרטיה בת זמננו נבחן בהקשר היסטורי רחב תוך כדי השוואה בין הדמוקרטיה הישראלית לבין מדינות דמוקרטיות אחרות, כמו ארה"ב, בריטניה, צרפת, גרמניה ועוד.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 296231-00 ד"ר אופיר עבו ב' 14:00-15:30

  קולנוע ישראלי וקולנוע פלסטיני

  תקציר

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 296261-00 ד"ר גיורא גודמן ג' 16:00-17:30

  חטיבת ארגון ומשאבי אנוש

  יזמות עסקית

  יזמות היא ניסיון להקמת עסק, ארגון עסקי או חברה, או שינוי עסקים או יצירת עיסוק עצמאי על ידי יחיד/ה, צוות או באמצעות עסק קיים. כך מודגרת יזמות ב-Global Entrepreneurship Monitor (GEM). מטרת הקורס היא הקניית ידע בתחום יזמות עסקית על היבטיה התיאורטיים והיישומיים. יזמות היא אחת התופעות החשובות ביותר בתחום הכלכלי-עסקי ובתחום החברתי בשנים האחרונות. ליזמות יש משמעות כלכלית, עסקית וחברתית ברמה הגלובלית, הלאומית, המקומית והאישית. נדון במשמעויות השונות בקונטקסטים החברתיים השונים. הקורס מחולק ל 3 פרקים: מבוא לתופעת היזמות – מיהו היזם, מהו תהליך היזמות (1), הבנת המשמעות של יזמות ועסקים קטנים ובינוניים בישראל (2), ויזמות פנים ארגונית (3).

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 297081-00 ד"ר נתן תירוש ג' 08:00-09:30

  מגזר שלישי

  תקציר

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 297091-01 ד"ר אורית פישר-שלם ד' 10:00-11:30

  ארגוני שירות

  מטרת קורס זה היא להציג את הידע העכשווי בתחום ארגוני השירות, תוך מתן דגש לניתוח הדינאמיקה בין נותני השירות ללקוחותיהם מהיבטים רגשיים. הקורס מקנה ידע, הבנה וכלים לניתוח מפגש השירות תוך הסתכלות עתידית על נושאים הדורשים מחקר נוסף.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 297101-00 ד"ר מורן כהן-שנפר א' 16:00-17:30

  תרבות ארגונית

  'תרבות ארגונית' היא כלל הערכים, האמונות הבסיסיות, הנחות היסוד והמנהגים המשותפים לכלל חברי הארגון. התרבות הארגונית כוללת הן את הרובד הגלוי של ערכי הארגון, דברים חיצוניים ומוחשיים כגון מבנה פיזי, לבוש, שפה, סמלים ומיתוסים, והן את הרובד הסמוי, ערכים והנחות יסוד שפועלים באופן בלתי מודע  ונלקחים  כמובנים  מאליהם. לכל ארגון  תרבות המאפיינת אותו, המתפתחת בצורה ספונטאנית לאורך זמן, כתוצאה של פעילות גומלין בין חברי הארגון. טענה רווחת היא כי תרבות ארגונית "חזקה", המתאימה לסביבה החיצונית, יכולה לתרום לאפקטיביות של הארגון. טענה זו תרמה לפיתוח של גישה הרואה בתרבות הארגונית כלי לניהול הארגון. לתרבות הארגונית השפעה על הערכים, הרגשות וההתנהגות של חברי הארגון כפרטים, ועל תפקוד הארגון כשלם. מטרת הקורס היא הבנת המשמעות של התרבות הארגונית החשיבות וההשלכות שלה על פעילות ארגון וכן הבנת תפקיד המנהלים והעובדים בארגון, בעיצוב והטמעת התרבות.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 297111-00 ד"ר אורית פישר- שלם –מתוקשב

  שילוב ואיזון בין עבודה למשפחה בחברה המודרנית

  המשפחה והעבודה הם שני התחומים החשובים ביותר עבור כולנו. אולם, השילוב והאיזון ביניהם מאתגר ודורש תכנון, חשיבה אסטרטגית וחקירה ממושכת ומתחשבת בתרבות. ובכך יעסוק הסמינר. חקירת הנושא תאפשר לסטודנטים להתנסות במחקר כמותי ובו בעת תתרום להבנתם את הגורמים הקונפליקטואליים מחד והמאזנים מאידך. במהלך הסמינר הסטודנטים ילמדו ויתנסו בבחירת נושא המחקר ותחימתו, בסקירת ספרות, בניסוח ההשערות, בבחירת כלי המחקר, באיסוף נתונים, בעיבוד הנתונים ובכתיבת דיון, סיכום ומסקנות. הסמינר שנתי ומאפשר הדרכה שיטתית שלב אחר שלב כאשר בכל שלב הסטודנטים ירכשו כלים ויישמו אותם.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 297141-00 ד"ר עולא נבואני ה' 08:00-09:30

  רגישות תרבותית

  מטרת הקורס היא להכיר מושגי תרבות ונגזרותיהם תוך בירור משמעויות תיאורטיות ומציאותיות, להכיר מחקרים העוסקים בחברות מרובות תרבויות, ללמוד על רגישות תרבותית בחברה ובמקומות עבודה ולבחון את השלכות המצב של ריבוי התרבויות והגישה כלפיהן על החברה, מערכת החינוך ומקומות עבודה.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 297161-00 ד"ר נועה שפירא ב' 12:00-13:30

  סגנונות ניהול ומנהיגות בארגונים

  המהפכה התעשייתית הרביעית הידועה כמהפכת הרובוטיקה והדיגיטציה העמידה מנהיגים, מנהלים ועובדים מול אתגרים חדשים שדורשים סגנונות עבודה וניהול חדשניים. מטרת הקורס להציג גישות ניהול ומנהיגות ישנות ועדכניות; ניתוח כלים ניהוליים ולמידת השפעותיהם הן על הארגון והן על העובדים ובחינה עצמית באמצעות שאלונים תוך התמקדות בנקודות החוזק והחולשה של המנהל. הכרת הכלים הניהוליים השונים תאפשר ניהול אפקטיבי בעולם העבודה שנשלט על ידי הרובוטיקה והדיגיטציה.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 297171-00 ד"ר עולא נבואני ה' 10:00-11:30

  אסטרטגיה ניהולית של משאבי אנוש

  ניהול אסטרטגי בסקטור הציבורי והעסקי, במיוחד בסביבה הדינמית והמעורבלת של המאה ה- 21 הוא "עולם ומלואו" במשמעות הרחבה של המילה, אשר תחום משאבי אנוש "משחק" תפקיד חשוב ומוביל בתהליכי צמיחה ארגונית. כיום, אחד האתגרים החשובים ביותר מולם מנהלים מתמודדים הוא כיצד ליצור אינטגרציה וקואורדינציה בין האסטרטגיה הכוללת של הארגון והפעילות של תת המערכות בארגון כמו גם תאימות והתאמה עם סביבתו. ההבנה כי המשאב האנושי הוא הגורם המוביל להצלחתו והשגת מטרותיו של הארגון, מדגישה את חשיבותו כמערכת מובילה ומנהיגה בארגון. שיפור יכולות הניהול של המנהל כמנהיג וכמקבל החלטות הפועל בסביבה עסקית דינמית ומסוכנת, הוא אתגר בפני עצמו.
  התכנים מציגים טיפולוגיות שונות בניהול אסטרטגי והתמקדות בניהול משאבי אנוש כ"יחידה עסקית אסטרטגית". העמקת ההבנה וחיזוק המיומנות להתמודד עם האתגר של גיבוש האסטרטגיה העסקית תיעשה ע"י הצגת וניתוח אירועים.

  1 ש"ש / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 297181-00  ד"ר נתן תירוש ג' 10:00-11:30

  סמינריונים בחלוקה לחטיבות – שנה ג'

  חטיבת פסיכולוגיה

  סמינריון- שפה וחשיבה

  תקציר

  2 ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  א' 293048-00 ד"ר זאהר עכריה ד' 10:00-11:30
  ב' 293048-00 ד"ר זאהר עכריה ד' 14:00-15:30

  סמינריון- היבטים של חרדה ואיכות חיים

  בסמינריון זה נעסוק בחקר השפעות משברים ושינויים בחיים על איכות החיים. נתייחס להיבטים שונים של איכות חיים (חברה, כלכלה, חינוך, דיור, בריאות, תעסוקה, ביטחון אישי ועוד), לחרדה המתעוררת בעת שינויים המתרחשים בחיים ולקשר שבין איכות חיים לבין רווחה נפשית. נשאל שאלות על הגורמים המשפיעים על איכות החיים בזמן שיגרה ובזמנים מאתגרים (לדג', לחץ, משבר, מחלה)  ונחקור אותם באופן מעשי בעזרת מחקר כמותי. קיימים סוגים שונים  של איכות חיים, הסמינריון יתמקד באיכות חיים סובייקטיבית אשר קרובה בהגדרתה לרווחה נפשית (אושר, מימוש עצמי, משמעות בחיים ושביעות רצון מהחיים). במסגרת הקורס נכיר את המושגים איכות חיים סובייקטיבית וחרדה – על הגדרתם, מרכיביהם, אופן מדידתם וקשריהם עם היבטים נוספים בחיים. מטרות הסמינריון הינה להקנות לסטודנטים כלים, ידע וניסיון בכל שלבי המחקר: החל מבחירת הנושא, דרך ניסוח שאלת מחקר והשערות, ביצוע סקירת ספרות, בחירת כלי מדידה, איסוף נתונים, ניתוחם הסטטיסטי ועד לסיכום עבודת המחקר. חלק חשוב בסמינריון הוא רכישת יכולת כתיבה אקדמית. סטודנטים ירכשו כלים באיתור והבנת מקורות אקדמיים ובכתיבה אינטגרטיבית לפי כללי הכתיבה המדעית.
  2 ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  ש' 293056-00 טרם נקבע א' 08:00-09:30

  סמינריון-הכלת תלמידים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך: היבטים רגשיים

  במערכת החינוך בישראל, כמו במערכות חינוך אחרות בעולם, לומדים תלמידים עם הבדלי יכולות וצרכים. קידום ההכלה וההשתלבות של תלמידים עם צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל עבר שינויים מהותיים בשנים האחרונות כולל תיקון לחוק חינוך מיוחד בשנת 2018. סוגיית ההכלה וההשתלבות הינה אתגר משמעותי למערכות החינוך ומתייחסת לארבע זירות פעולה כפי שקבע משרד החינוך במתווה החדש: הכלה פדגוגית, הכלה רגשית-חברתית, הכלה ארגונית והכלה סביבתית.  במסגרת הקורס הסטודנטים יכירו מאפיינים שונים של תלמידים עם צרכים מיוחדים עם דגש על נושא לקויות למידה, מחקר ומודלים של שילוב, תהליכים פסיכולוגים במערכת החינוכית הכרוכים בהכלתם של התלמידים עם צרכים מיוחדים, התמודדות רגשית של המערכת המשפחתית וכדומה. במסגרת הקורס הסטודנטים ילמדו גם כלים להבנת מחקרים אמפיריים במדעי חברה בכלל ובנושא הנלמד בפרט ותהיה להם התנסות בעריכה ויישום מיומנויות חקר בסיסיות כמו ניסוח שאלה מחקרית, תכנון וביצוע מחקר, איסוף נתונים ודיווח עליהם דרך פרזנטציה ולבסוף כתיבת עבודה סמינריונית בהתאם לכללי כתיבה מדעית המקובלים במדעי החברה.

  2 ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  ש' 293076-00 ד"ר דאוד דאוד א' 12:00-13:30

  סמינריון – פגיעות וחוסן בזקנה

  הרצון להיות בטוב ולהרגיש בטוב, משותף לרוב בני האדם. מה גורם לאנשים להרגיש טוב? מהם הגורמים העלולים לפגוע ברווחה הנפשית שלנו והאם יש גורמים שיכולים "לחסן" אותנו ולשמור על רווחתנו? האם לרגשות שליליים יש תפקיד ברווחה נפשית? שאלות אלו ואחרות נחקרות במסגרת מדע הרווחה הנפשית. רווחה נפשית הינה סובייקטיבית מטיבה. לא פשוט להגדיר רווחה נפשית, אך מקובל יחסית לכלול בתוכה את המרכיבים הבאים: רגשות חיוביים ושליליים (כגון אושר, סיפוק, אשמה ועצב), רצון למימוש עצמי ולמשמעות בחיים ושביעות רצון מהחיים.
  במסגרת הקורס נכיר את מושג הרווחה הנפשית, על מרכיביו ואופני מדידתו ונלמד על האופן שבו רווחה נפשית משפיעה על היבטים שונים בחיים ומושפעת מהם.
  מטרות הסמינריון הינה להקנות לסטודנטים כלים, ידע וניסיון בכתיבה עיונית אקדמית. סטודנטים ירכשו כלים באיתור והבנת מקורות אקדמיים – עיוניים ומחקריים – העוסקים בתחום הרווחה הנפשית, יתנסו ביצירת אינטגרציה בין המקורות השונים ובכתיבת סקירת ספרות עפ"י כללי הכתיבה המדעית. כמו כן, במסגרת הקורס, הסטודנטים יתנסו בהצגת עבודתם ברפרט בכיתה.

  2 ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  א' 293086-00 ד"ר עירית בלובשטיין א' 12:00-13:30
  ב' 293086-00 ד"ר עירית בלובשטיין א' 14:00-15:30

  סמינריון- קשריים חברתיים במרחב הוירטואלי

  בשנים האחרונות הולכת ומתבססת התפיסה המגדירה את האינטרנט כתרבות שיש בה "ילידים" – ילדים ובני נוער שנולדו למציאות חיים שבה הרשת היא אחת מסביבות התפקוד המרכזיות, ו"מהגרים" – מבוגרים שנולדו לפני היות הרשת וצריכים ללמוד להתמצא במרחביה ובמאפייניה. התרחבות השימוש ברשתות חברתיות ובערוצים לשיתוף תוכן גולשים יצרה מרחבים חדשים של פעילות אישית וחברתית . המרחב הפיזי והמרחב המקוון אינם ניתנים עוד לניתוק ולהפרדה: האינטרנט במרחב הביתי משמש לתחזוקה של קשרים חברתיים, ובכלל זה שימוש הולך וגובר במסרים מידיים בצ'ט ובפייסבוק. חשוב להבין את התנהלותה של התקשורת המקוונת, את חשיבותה ובעיקר את השפעותיה על שגרת יומם של אנשים בכלל במיוחד בהיבטים הרגשיים נפשיים. במסגרת הקורס הסטודנטים ילמדו גם כלים להבנת מחקרים אמפיריים במדעי חברה בכלל ובנושא הנלמד בפרט ותהיה להם התנסות בעריכה ויישום מיומנויות חקר בסיסיות כמו ניסוח שאלה מחקרית, תכנון וביצוע מחקר, איסוף נתונים ודיווח עליהם דרך פרזנטציה ולבסוף כתיבת עבודה סמינריונית בהתאם לכללי כתיבה מדעית המקובלים במדעי החברה.

  2 ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  א' 293096-00 ד"ר דאוד דאוד ד' 10:00-11:30
  ב' 293096-00 ד"ר דאוד דאוד א' 08:00-09:30

  חטיבת חינוך ומשפחה

  סמינריון- תפיסות מוסר והשתקפותן במשפחה ובחינוך

  הסמינריון עוסק בבירור המושג "ערכים" ודיון בדבר תוקפם ובדבר הזכות לחנך לערכים, הכרת מבחר של תפיסות מוסר קלאסיות ובנות זמננו, ובאמצעותן – חידוד החשיבה הביקורתית, השיפוט המוסרי והיכולת הרפלקטיבית, ביחס לדילמות מוסריות, העלאת דילמות מוסריות מתחומי המשפחה והחינוך ובחינת ההחלה של תפיסות אתיות (מוסריות) שונות עליהן. שכלול מיומנויות הכתיבה האקדמית והיכולת לכתוב עבודה סמינריונית ראויה.

  2 ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  ש' 294026-00 ד"ר בת כצמן ב' 14:00-15:30

  סמינריון- רב תרבותיות בחינוך

  מטרת הקורס להכיר מושגי תרבות ונגזרותיהם תוך בירור משמעויות תיאורטיות ומציאותיות, להכיר מחקרים העוסקים בחברות מרובות תרבויות, ללמוד מהי רגישות תרבותית בחינוך, לבחון את השלכות המצב של ריבוי התרבויות והגישה כלפיהן על החברה ומערכת החינוך, ללמוד על כתיבת עבודת מחקר – מבנה, תכנים וסגנון, להתנסות במחקר איכותני, לכתוב עבודה סמינריונית בנושא רב תרבותיות בחינוך.

  2 ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  א' 294066-00 ד"ר נועה שפירא ב' 16:00-17:30
  ב' 294066-00 ד"ר נועה שפירא ה' 14:00-15:30

  סמינריון- דימוי עצמי ומוטבציה בערכת החינוך

  הגדרות של דימוי עצמי ומוטיבציה יחד עם התפתחותם בספרות מחקרית, תיאוריות ומודלים, כיצד לחזקם ולפתחם, השפעתם ותרומתם בחינוך, מערכת הקשרים בין דימוי עצמי, מוטיבציה, הישגים, והצלחה בהוראה ובלמידה.
  הקורס יציג תכוניות התערבות רלוונטיות הקיימות בספרות ובשטח, שמטרתן חיזוק הדימוי העצמי והעלאת רמת מוטיבציה בחינוך והישגים לימודיים . בנוסף לכך, נחזור אל המתודולוגיה של המחקר הכמותני ואיכותני , אשר תשמש לצורך ביצוע המחקר וכתיבת העבודה הסמינריונית.

  2ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  א' 294076-00 ד"ר אימאן טרביה ב' 10:00-11:30
  ב' 294076-00 ד"ר אימאן טרביה א' 14:00-15:30

  סמינריון- חינוך סביבתי

  תקציר

  2ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  ש' 294077-00 ד"ר אפרת דסקל ג' 10:00-11:30

  סמינריון- תקשורת ושינוי חברתי

  תקציר

  2ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  א' 294096-00 ד"ר ניסים כץ ד' 08:00-09:30
  ב' 294096-00 ד"ר ניסים כץ ד' 10:00-11:30

  חטיבת קרימינולוגיה

  סמינריון- משפט וחברה

  תקציר

  2 ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  ש' 295066-00 ד"ר נעמי לבנקרון ג' 8:00-9:30

  סמינריון-סוגיות נבחרות במשטרה וחברה

  הסמינר יעסוק בהקשרים החברתיים הרחבים של עבודת המשטרה, תוך בחינה תיאורטית וביקורתית שלהם מאז הקמתה בשנת 1948 ועד היום. הסמינר יעקוב אחר האתגרים הניצבים בפני המשטרה בפתח המאה ה-21, במיוחד בחברות מרובות שסעים כמו החברה הישראלית, בה מונחים השסע הביטחוני, הפוליטי, העדתי והדתי לפתחה, תוך ניתוח סוגיות יסוד אוניברסליות הקשורות לפעילותה של כל משטרה באשר היא. בין היתר, נדון בשאלות הבאות: מהן המטרות  והיכולות של המשטרה? מהן מגבלות פעולתה? מהם הגורמים המעצבים את דרך טיפולה של המשטרה בקבוצות מיעוט? מה מידת הלגיטימציה לה זוכה המשטרה מן הציבור? בסיום הסמינר יגישו הסטודנטים עבודה סמינריונית מחקרית הבוחנת אחת מסוגיות אלה. העבודה תתבסס על הספרות והתכנים שנלמדו במהלך הקורס, וכן על ספרות נוספת התומכת בטיעוני העבודה.

  2 ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  ש' 295046-00 ד"ר נעמי לבנקרון ג' 12:00-13:30

  חטיבת לימודי ישראל

  סמינריון- זהות ואזרחות בישראל

  החברה הישראלית מורכבת מקבוצות חברתיות השונות זו מזו בזכויות המוענקות להן ובחובות המוטלות עליהן. שוני זה נובע בין היתר ממבנה אזרחות הירארכי הנקבע לפי מרכיבים זהותיים שונים: מרכיבים לאומיים, אתניים, דתיים, מגדריים ועוד. במהלך הסמינר נבחן את ההצדקות האידיאולוגיות להענקת זכויות שונות ולהטלת חובות שונות לקבוצות החברתיות המרכיבות את החברה הישראלית. נלמד כיצד הסטטוס החברתי-כלכלי של הקבוצות השונות משפיע על התמיכה או ההתנגדות שלהן לתופעות כגון גלובליזציה, ליברליזציה, הדתה ועוד. כמו כן נבחן עד כמה תופעות כגון אלה השפיעו על הסטטוס החברתי-כלכלי של הקבוצות השונות.

  2 ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  ש' 296036-00 ד"ר יואב קפשוק ג' 14:00-15:30

  סמינריון- סוגיות חברתיות ופוליטיות בישראל

  הקורס הינו סמינריון שנתי, העוסק במספר סוגיות יסוד בתחום יחסי הגומלין שבין מערכת הביטחון וצה"ל, והחברה הישראלית. הנושאים המרכזיים אשר יילמדו ויידונו במסגרת השיעור: מבוא כללי ליחסי הגומלין וההשפעה ההדדית במדינת ישראל בין מערכת הביטחון והחברה, דוד בו-גוריון ותרומתו לעיצוב מדיניות הביטחון. חלקו ומעורבותו של צה"ל בהתיישבות ובתוכניות התשתית,  תפקידיו של צה"ל בקליטת העלייה הגדולה של שנות החמישים. מעורבותו של צה"ל בתחומי החינוך וההסברה, דיון בשינויים שחלו לאחר מלחמת  יום הכיפורים במעמדו ובתפקידיו של צה"ל, בתחומים החברתיים, תהליך ההדתה בצה"ל והשלכותיו החברתיות.

  2 ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  א' 296016-00 ד"ר אפרת קנטור ג' 16:00-17:30
  ב' 296016-00 ד"ר אפרת קנטור ג' 18:00-19:30
  א' 296016-01 ד"ר אפרת קנטור ג' 18:00-17:30
  ב' 296016-01 ד"ר אפרת קנטור ג' 16:00-19:30

  חטיבת ארגון ומשאבי אנוש

  סמינריון- היבטים חברתיים של עבודה ועיסוקים

  תקציר

  2 ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  ש' 297056-00 ד"ר ריקי גליה ב' 16:00-17:30

  סמינריון- סוגיות מגדריות בארגונים

  הסמינריון יעסוק ביחסי המגדר בארגונים וכיצד הם משפיעים על המסגרות הארגוניות כגון מקומות עבודה – ציבוריים ופרטיים, חברות, קהילות ומשפחות.
  במסגרת הקורס הסטודנטים והסטודנטיות יחשפו למושגים מגדריים ומונחים מעולם העבודה ויסתייעו בספרות הרלוונטית לנושא.
  הסטודנטים הסטודנטיות יכתבו עבודה סמינריונית שתתבסס על מחקר איכותני לאור הידע הקיים בנושא. באמצעות ראיונות ותצפיות יאספו נתונים המתייחסים להתנהלותם של אנשים בארגונים וההטיות המגדריות המשפיעות על התנהלות זו. באמצעות המושגים שנלמדו בקורס ינותחו הממצאים.
  הסמינריון מתאים לסטודנטים וסטודנטיות במחלקה ובחטיבה לארגון למשאבי אנוש, בהנחה שלמדו קודם את הקורס "מגדר בעולם העבודה" שעל מושגיו מתבסס הקורס ולמדו שיטות מחקר איכותניות.
  הסמינריון עוסק בהיבטים המגדריים הקשורים לעולם העבודה בארגונים שונים. מגבלות מגדריות, יתרונות מגדריים והטיות מגדריות, המשפיעים "הסמויים" על העובדים והמנהלים בעולם העבודה. כמו כן, יבחן הסמינריון את השפעותיהם של גורמים אלו על מסגרות כגון משק הבית, חלוקת עבודה משפחתית, יחסים זוגיים וקהילות מורחבות.

  2 ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  ש' 297017-00 ד"ר אורית יעל ה' 12:00-13:30
  א' 297017-01 ד"ר אורית יעל ה' 14:00-15:30
  ב' 297017-01 ד"ר אורית יעל ה' 16:00-17:30

  סמינריון- הגורם האנושי

  קיימת הכרה בחשיבות של המשאב האנושי ואופן ניהולו להשגת יעדי הארגון. בקורס ניישם ידע זה דרך עבודת מחקר בתחום חשיבות המשאב האנושי בארגון וניהולו. מטרת הקורס הינה כתיבת חיבור אקדמי מחקרי וביצוע מחקר איכותני בסוגיה מתחום המשאב האנושי בארגון. מטרת קורס זה להקנות ידע תיאורטי עדכני מהמחקר והספרות המקצועית על תהליכי ניהול משאבי אנוש וחשיבות הגורם האנושי בעבודה. במהלך הקורס, באמצעות התנסות מעשית בניתוח נושא המתייחס לגורם האנושי בעבודה, על בסיס מחקר איכותני, ירכשו משתתפי הסמינריון כלים ויכולת מעשית להבין ולהוביל מהלכים ארגוניים לטיפול בגורם האנושי בעבודה, תוך התנסות בכתיבת עבודת מחקר סמינריונית.

  2 ש"ש / 4 נ"ז / ס' / 60
  א' 297036-00 פרופ' שייקה מרום ב' 12:00-13:30
  ב' 297036-00 פרופ' שייקה מרום ב' 14:00-15:30

  בחירה כללית- שנה ג'

  יישומי מחשב מתקדמים

  רכישת כלים בסיסיים לביצוע ניתוחים סטטיסטים וגרפיים באמצעות SPSS , ניתוח והבנת הפלטים הסטטיסטיים תוך דגש על יישומם ושילובם בסמינריונים מתקדמים.

  1 ש"ש /  2 נ"ז / ס' / 60
  א' 297131-00 מר אילון סלוס ד' 14:00-15:30
  א' 297131-01 ד"ר אוקסנה ניר ב' 08:00-09:30
  א' 297131-02 ד"ר אוקסנה ניר ב' 10:00-11:30
  א' 297131-03 מר אילון סלוס ה' 14:00-15:30
  ב' 297131-04 מר אילון סלוס ה' 12:00-13:30
  א' 297131-05 מר אילון סלוס א' 16:00-17:30
  א' 297131-06 מר אילון סלוס ה' 10:00-11:30
  א' 297131-07 מר אילון סלוס ג' 08:00-09:30
  א' 297131-08 מר אילון סלוס ד' 10:00-11:30