מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

  סגל אקדמי

  • לימודי תואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית כנרת

   ד"ר גודמן גיורא

   ראש המחלקה ללימודים רב תחומיים

   המחלקה ללימודים רב-תחומיים, הפקולטה למדעי החברה והרוח
  • פרופ' אבירם חיים

   ראש חטיבת כלכלה במחלקה ללימודים רב-תחומיים

   המחלקה ללימודים רב-תחומיים, הפקולטה להנדסה, הפקולטה למדעי החברה והרוח
  • ד"ר איצקוביץ יריב

   ראש המחלקה לניהול משאבי אנוש

   הפקולטה למדעי החברה והרוח, משאבי אנוש
  • לימודי תואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית כנרת

   ד"ר ברונשטיין אנטולי

   הוראה אקדמית

   היחידה הרוחבית למתמטיקה, המחלקה ללימודים רב-תחומיים, הפקולטה להנדסה, הפקולטה למדעי החברה והרוח
  • גפני ראובן_

   ד"ר גפני ראובן

   ראש המחלקה ללימודי ארץ ישראל

   המחלקה ללימודי ארץ ישראל, הפקולטה למדעי החברה והרוח
  • ד"ר דולב ניבה

   דיקנית הסטודנטים, מרצה

   דיקנט הסטודנטים, המחלקה לחינוך וקהילה, הפקולטה למדעי החברה והרוח
  • ניתוח התנהגות והמחלקה ללימודים רב תחומיים - ד"ר ארדי זיו

   ד"ר ארדי זיו

   ראש המחלקה למדעי ההתנהגות, ראש חטיבת פסיכולוגיה במחלקה ללימודים רב תחומיים, הוראה אקדמית

   המחלקה למדעי ההתנהגות, הפקולטה למדעי החברה והרוח
  • לימודי תואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית כנרת

   ד"ר גולן לימור

   ראש חטיבת קרימינולוגיה במחלקה ללימודים רב תחומיים

   המחלקה ללימודים רב-תחומיים, הפקולטה למדעי החברה והרוח
  • ד"ר כצמן בת

   ראש המחלקה לחינוך וקהילה

   המחלקה לחינוך וקהילה, המחלקה ללימודים רב-תחומיים, הפקולטה למדעי החברה והרוח, מחקר
  • ניתוח התנהגות - ד"ר לוי יפעת

   ד"ר לוי יפעת

   הממונה למניעת הטרדות מיניות

   המחלקה לחינוך וקהילה, המחלקה ללימודים רב-תחומיים, הפקולטה למדעי החברה והרוח, מחקר
  • ליבנה יעל

   ד"ר ליבנה יעל

   הוראה אקדמית, יועצת הנשיא להוגנות מגדרית

   הפקולטה למדעי החברה והרוח, מחקר, משאבי אנוש
  • ניר אוקסנה

   ד"ר ניר אוקסנה

   הוראה אקדמית

   המחלקה ללימודים רב-תחומיים, הפקולטה להנדסה, הפקולטה למדעי החברה והרוח, מחקר
  • ניתוח התנהגות - ד"ר סלע טל

   ד"ר סלע טל

   הוראה אקדמית

   המחלקה למדעי ההתנהגות, הפקולטה למדעי החברה והרוח, מחקר
  • פישר-שלם אורית

   ד"ר פישר-שלם אורית

   ראש חטיבת ארגון ומשאבי אנוש במחלקה ללימודים רב-תחומיים

   המחלקה לחינוך וקהילה, המחלקה ללימודים רב-תחומיים, הפקולטה למדעי החברה והרוח
  • ד"ר קפשוק יואב

   ראש חטיבת לימודי ישראל במחלקה ללימודים רב-תחומיים

   המחלקה ללימודים רב-תחומיים, הפקולטה למדעי החברה והרוח, מחקר
  • שנפר-כהן מורן

   ד"ר שנפר-כהן מורן

   הוראה אקדמית

   הפקולטה למדעי החברה והרוח, מחקר, משאבי אנוש
  • ד"ר שפירא נועה

   הוראה אקדמית, מרצה בחוג לחינוך וקהילה

   המחלקה לחינוך וקהילה, המחלקה לניהול תיירות ומלונאות, הפקולטה למדעי החברה והרוח, מחקר
  • לימודי תואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית כנרת

   פרופ' שייקה מרום

   הוראה אקדמית

   המחלקה ללימודים רב-תחומיים, הפקולטה למדעי החברה והרוח
  • בלובשטיין עירית

   ד"ר בלובשטיין עירית

   הוראה אקדמית

   המחלקה ללימודים רב-תחומיים, הפקולטה למדעי החברה והרוח
  • לימודי תואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית כנרת

   ד"ר דאוד דאוד

   הוראה אקדמית

   המחלקה ללימודים רב-תחומיים, הפקולטה למדעי החברה והרוח
  • לימודי תואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית כנרת

   ד"ר דרור אסתר

   הוראה אקדמית

   המחלקה ללימודים רב-תחומיים, הפקולטה למדעי החברה והרוח
  • טרביה אימאן

   ד"ר טרביה אימאן

   הוראה אקדמית, מרצה לחינוך במכללת כנרת

   המחלקה ללימודים רב-תחומיים, הפקולטה למדעי החברה והרוח
  • ד"ר יעל אורית

   הוראה אקדמית

   המחלקה ללימודים רב-תחומיים, הפקולטה למדעי החברה והרוח, מכינות קדם אקדמיות
  • לבנקרון נעמי

   ד"ר לבנקרון נעמי

   הוראה אקדמית

   המחלקה ללימודים רב-תחומיים, הפקולטה למדעי החברה והרוח
  • לימודי תואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית כנרת

   ד"ר מלכא-טיב קרנית

   הוראה אקדמית

   המחלקה ללימודים רב-תחומיים, הפקולטה למדעי החברה והרוח
  • לימודי תואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית כנרת

   ד"ר נבואני עולא

   הוראה אקדמית

   המחלקה ללימודים רב-תחומיים, הפקולטה למדעי החברה והרוח
  • לימודי תואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית כנרת

   ד"ר עבו אופיר

   המחלקה ללימודים רב-תחומיים, הפקולטה למדעי החברה והרוח
  • פרבר שי

   ד"ר פרבר שי

   הוראה אקדמית

   המחלקה ללימודים רב-תחומיים, הפקולטה למדעי החברה והרוח
  • קנטור אפרת

   ד"ר קנטור אפרת

   המחלקה ללימודי ארץ ישראל, הפקולטה למדעי החברה והרוח
  • לימודי תואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית כנרת

   ד"ר ריקובר איתמר

   הוראה אקדמית

   המחלקה ללימודים רב-תחומיים, הפקולטה למדעי החברה והרוח
  • לימודי תואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית כנרת

   ד"ר שמיר אלון

   הוראה אקדמית

   המחלקה ללימודים רב-תחומיים, הפקולטה למדעי החברה והרוח
  • תירוש נתן

   ד"ר תירוש נתן

   הוראה אקדמית

   הפקולטה למדעי החברה והרוח, משאבי אנוש
  • גב' בהלול אספהאן

   הוראה אקדמית

   המחלקה ללימודים רב-תחומיים, הפקולטה למדעי החברה והרוח
  • לימודי תואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית כנרת

   גב' ברהון אלה

   הוראה אקדמית

   הפקולטה למדעי החברה והרוח, משאבי אנוש
  • לימודי תואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית כנרת

   מר הזימה ורד

   הוראה אקדמית

   המחלקה ללימודים רב-תחומיים, הפקולטה למדעי החברה והרוח
  • גב' זועבי תגריד

   הוראה אקדמית

   המחלקה ללימודים רב-תחומיים, הפקולטה למדעי החברה והרוח
  • לימודי תואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית כנרת

   מר חלבי וויליאם

   הוראה אקדמית

   המחלקה לניהול תיירות ומלונאות, הפקולטה למדעי החברה והרוח, משאבי אנוש
  • מרקוביצקי מתן

   מר מרקוביצקי מתן

   הוראה אקדמית

   המחלקה ללימודים רב-תחומיים, הפקולטה למדעי החברה והרוח
  • מר סלוס אילון

   הוראה אקדמית

   המחלקה ללימודים רב-תחומיים, הפקולטה למדעי החברה והרוח
  • לימודי תואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית כנרת

   גב' ענתר כנרת

   הוראה אקדמית

   המחלקה לחינוך וקהילה, המחלקה ללימודים רב-תחומיים, הפקולטה למדעי החברה והרוח, מכינות קדם אקדמיות, משאבי אנוש
  • מר שפרן יואל

   הוראה אקדמית, קרימינולוג קליני

   המחלקה ללימודים רב-תחומיים, הפקולטה למדעי החברה והרוח
  • זאהר

   ד"ר זאהר עכריה

   מרצה

   המחלקה ללימודים רב-תחומיים, הפקולטה למדעי החברה והרוח
  • לימודי תואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית כנרת

   פרופ' רייכל נירית

   הוראה אקדמית

   המחלקה לחינוך וקהילה, הפקולטה למדעי החברה והרוח
  • גייר עמית

   ד"ר עמית גייר

   מרצה

  • לימודי תואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית כנרת

   ד"ר סעד ראמי

   הוראה אקדמית

   המחלקה לניהול תיירות ומלונאות, הפקולטה למדעי החברה והרוח
  דילוג לתוכן