מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

  סגל אקדמי

  • ד"ר גודמן גיורא

   ראש המחלקה ללימודים רב תחומיים

   בית הספר למדעי החברה והרוח, המחלקה ללימודים רב-תחומיים
  • פרופ' אבירם חיים

   ראש חטיבת כלכלה במחלקה ללימודים רב-תחומיים

   בית הספר להנדסה, בית הספר למדעי החברה והרוח, המחלקה ללימודים רב-תחומיים
  • ד"ר איצקוביץ יריב

   ראש המחלקה לניהול משאבי אנוש

   בית הספר למדעי החברה והרוח, משאבי אנוש
  • ד"ר ברונשטיין אנטולי

   הוראה אקדמית

   בית הספר להנדסה, בית הספר למדעי החברה והרוח, היחידה הרוחבית למתמטיקה, המחלקה ללימודים רב-תחומיים
  • גפני ראובן_

   ד"ר גפני ראובן

   ראש המחלקה ללימודי ארץ ישראל

   בית הספר למדעי החברה והרוח, המחלקה ללימודי ארץ ישראל
  • ד"ר דולב ניבה

   ראש המחלקה לחינוך וקהילה, נציבת קבילות הסטודנטים

   בית הספר למדעי החברה והרוח, המחלקה לחינוך וקהילה
  • ארדי זיו

   ד"ר ארדי זיו

   ראש חטיבת פסיכולוגיה במחלקה ללימודים רב תחומיים, הוראה אקדמית

   בית הספר למדעי החברה והרוח, המחלקה למדעי ההתנהגות
  • ד"ר גולן לימור

   ראש חטיבת קרימינולוגיה במחלקה ללימודים רב תחומיים

   בית הספר למדעי החברה והרוח, המחלקה ללימודים רב-תחומיים
  • ד"ר כצמן בת

   ראש חטיבה חינוך במחלקה ללימודים רב תחומיים

   בית הספר למדעי החברה והרוח, המחלקה ללימודים רב-תחומיים, מחקר
  • לוי יפעת

   ד"ר לוי יפעת

   הממונה למניעת הטרדות מיניות

   בית הספר למדעי החברה והרוח, המחלקה ללימודים רב-תחומיים, מחקר
  • ליבנה יעל

   ד"ר ליבנה יעל

   הוראה אקדמית, יועצת הנשיא להוגנות מגדרית

   בית הספר למדעי החברה והרוח, מחקר, משאבי אנוש
  • ניר אוקסנה

   ד"ר ניר אוקסנה

   הוראה אקדמית

   בית הספר להנדסה, בית הספר למדעי החברה והרוח, המחלקה ללימודים רב-תחומיים, המחלקה לניהול תיירות ומלונאות, מחקר
  • סלע טל_3486

   ד"ר סלע טל

   הוראה אקדמית

   בית הספר למדעי החברה והרוח, המחלקה למדעי ההתנהגות, מחקר
  • פישר-שלם אורית

   ד"ר פישר-שלם אורית

   ראש חטיבת ארגון ומשאבי אנוש במחלקה ללימודים רב-תחומיים

   בית הספר למדעי החברה והרוח, המחלקה לחינוך וקהילה, המחלקה ללימודים רב-תחומיים
  • ד"ר קפשוק יואב

   ראש חטיבת לימודי ישראל במחלקה ללימודים רב-תחומיים

   בית הספר למדעי החברה והרוח, המחלקה ללימודים רב-תחומיים, מחקר
  • שנפר-כהן מורן

   ד"ר שנפר-כהן מורן

   הוראה אקדמית

   בית הספר למדעי החברה והרוח, מחקר, משאבי אנוש
  • ד"ר שפירא נועה

   הוראה אקדמית, מרצה בחוג לחינוך וקהילה

   בית הספר למדעי החברה והרוח, המחלקה לחינוך וקהילה, מחקר
  • פרופ' שייקה מרום

   הוראה אקדמית

   בית הספר למדעי החברה והרוח, המחלקה ללימודים רב-תחומיים
  • ד"ר אולשקר סיגלית

   הוראה אקדמית

   בית הספר למדעי החברה והרוח, המחלקה ללימודים רב-תחומיים
  • בלובשטיין עירית

   ד"ר בלובשטיין עירית

   הוראה אקדמית

   בית הספר למדעי החברה והרוח, המחלקה ללימודים רב-תחומיים
  • ד"ר דאוד דאוד

   הוראה אקדמית

   בית הספר למדעי החברה והרוח, המחלקה ללימודים רב-תחומיים
  • ד"ר דרור אסתר

   הוראה אקדמית

   בית הספר למדעי החברה והרוח, המחלקה ללימודים רב-תחומיים
  • הוד תמיר

   ד"ר הוד תמיר

   הוראה אקדמית

   בית הספר למדעי החברה והרוח, המחלקה ללימודים רב-תחומיים
  • ד"ר הורוביץ עומר

   הוראה אקדמית

   בית הספר למדעי החברה והרוח, המחלקה ללימודים רב-תחומיים
  • טרביה אימאן

   ד"ר טרביה אימאן

   הוראה אקדמית, מרצה לחינוך במכללת כנרת

   בית הספר למדעי החברה והרוח, המחלקה ללימודים רב-תחומיים
  • ד"ר יעל אורית

   הוראה אקדמית

   בית הספר למדעי החברה והרוח, המחלקה ללימודים רב-תחומיים, מכינות קדם אקדמיות
  • לבנקרון נעמי

   ד"ר לבנקרון נעמי

   הוראה אקדמית

   בית הספר למדעי החברה והרוח, המחלקה ללימודים רב-תחומיים
  • ד"ר מלכא-טיב קרנית

   הוראה אקדמית

   בית הספר למדעי החברה והרוח, המחלקה ללימודים רב-תחומיים
  • ד"ר נבואני עולא

   הוראה אקדמית

   בית הספר למדעי החברה והרוח, המחלקה ללימודים רב-תחומיים
  • ד"ר עבו אופיר

   בית הספר למדעי החברה והרוח, המחלקה ללימודים רב-תחומיים
  • פרבר שי

   ד"ר פרבר שי

   הוראה אקדמית

   בית הספר למדעי החברה והרוח, המחלקה ללימודים רב-תחומיים
  • קנטור אפרת

   ד"ר קנטור אפרת

   בית הספר למדעי החברה והרוח, המחלקה ללימודי ארץ ישראל
  • ד"ר ריקובר איתמר

   הוראה אקדמית

   בית הספר למדעי החברה והרוח, המחלקה ללימודים רב-תחומיים
  • ד"ר שמיר אלון

   הוראה אקדמית

   בית הספר למדעי החברה והרוח, המחלקה ללימודים רב-תחומיים
  • תירוש נתן

   ד"ר תירוש נתן

   הוראה אקדמית

   בית הספר למדעי החברה והרוח, משאבי אנוש
  • גב' בהלול אספהאן

   הוראה אקדמית

   בית הספר למדעי החברה והרוח, המחלקה ללימודים רב-תחומיים
  • גב' ברהון אלה

   הוראה אקדמית

   בית הספר למדעי החברה והרוח, משאבי אנוש
  • מר גל יניב

   הוראה אקדמית

   בית הספר למדעי החברה והרוח, המחלקה ללימודים רב-תחומיים
  • גב' דמרי דנה

   הוראה אקדמית

   בית הספר למדעי החברה והרוח, המחלקה למדעי ההתנהגות
  • מר הזימה ורד

   הוראה אקדמית

   בית הספר למדעי החברה והרוח, המחלקה ללימודים רב-תחומיים
  • גב' זועבי תגריד

   הוראה אקדמית

   בית הספר למדעי החברה והרוח, המחלקה ללימודים רב-תחומיים
  • מר חלבי וויליאם

   הוראה אקדמית

   בית הספר למדעי החברה והרוח, משאבי אנוש
  • כהן אסתר

   גב' כהן אסתר

   הוראה אקדמית, מרצה בהבעה עברית ובכתיבה אקדמית

   היחידה ללימודי עברית, המחלקה ללימודים רב-תחומיים, המחלקה לניהול תיירות ומלונאות, מכינות קדם אקדמיות
  • כהן גלית

   גב' כהן גלית

   הוראה אקדמית

   בית הספר למדעי החברה והרוח, היחידה ללימודי עברית, המחלקה ללימודים רב-תחומיים, מכינות קדם אקדמיות
  • גב' כהן טלי

   הוראה אקדמית

   בית הספר למדעי החברה והרוח, המחלקה ללימודים רב-תחומיים
  • מר כהן פלג

   הוראה אקדמית

   בית הספר למדעי החברה והרוח, המחלקה ללימודים רב-תחומיים, מכינות קדם אקדמיות
  • מסינגר עוזי

   מר מסינגר עוזי

   הוראה אקדמית

   בית הספר למדעי החברה והרוח, המחלקה ללימודים רב-תחומיים, המחלקה לניהול תיירות ומלונאות
  • מרקוביצקי מתן

   מר מרקוביצקי מתן

   הוראה אקדמית

   בית הספר למדעי החברה והרוח, המחלקה ללימודים רב-תחומיים
  • מר סלוס אילון

   הוראה אקדמית

   בית הספר למדעי החברה והרוח, המחלקה ללימודים רב-תחומיים
  • גב' עוז מילכה

   הוראה אקדמית, מרצה לכתיבה אקדמית ומתרגלת מבוא לסוציולוגיה

   בית הספר למדעי החברה והרוח, המחלקה ללימודים רב-תחומיים
  • גב' ענתר כנרת

   הוראה אקדמית

   בית הספר למדעי החברה והרוח, המחלקה לחינוך וקהילה, המחלקה ללימודים רב-תחומיים, מכינות קדם אקדמיות, משאבי אנוש
  • מר שפרן יואל

   הוראה אקדמית, קרימינולוג קליני

   בית הספר למדעי החברה והרוח, המחלקה ללימודים רב-תחומיים
  • זאהר

   ד"ר זאהר עכריה

   מרצה

   בית הספר למדעי החברה והרוח, המחלקה ללימודים רב-תחומיים
  • פרופ' רייכל נירית

   הוראה אקדמית

   בית הספר למדעי החברה והרוח, המחלקה לחינוך וקהילה
  • גייר עמית

   ד"ר עמית גייר

   מרצה

  • ד"ר סעד ראמי

   הוראה אקדמית

   בית הספר למדעי החברה והרוח, המחלקה לניהול תיירות ומלונאות
  פתיחה בצ׳אט
  צריכים עזרה?
  דילוג לתוכן