מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

  • ד"ר גודמן גיורא

   ראש המחלקה ללימודים רב תחומיים

   המחלקה ללימודי ארץ ישראל, המחלקה ללימודים רב-תחומיים, הפקולטה למדעי החברה והרוח
  • לימודי תואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית כנרת

   ד"ר ברונשטיין אנטולי

   חבר סגל חטיבת מתמטיקה

   היחידה הרוחבית למתמטיקה, המחלקה ללימודים רב-תחומיים, הפקולטה להנדסה, הפקולטה למדעי החברה והרוח
  • גפני ראובן_

   ד"ר גפני ראובן

   המחלקה ללימודי ארץ ישראל, הפקולטה למדעי החברה והרוח
  • ד"ר דולב ניבה

   דיקנית הסטודנטים, מרצה

   דיקנט הסטודנטים, המחלקה לחינוך וקהילה, הפקולטה למדעי החברה והרוח
  • לימודי תואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית כנרת

   ד"ר גולן לימור

   ראש חטיבת קרימינולוגיה במחלקה ללימודים רב תחומיים

   המחלקה ללימודים רב-תחומיים, הפקולטה למדעי החברה והרוח
  • ד"ר כצמן בת

   מרצה בכירה

   המחלקה לחינוך וקהילה, המחלקה ללימודים רב-תחומיים, הפקולטה למדעי החברה והרוח, מחקר