מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

  תכנית הלימודים לתואר במחלקה לחינוך וקהילה תשפ״ה

  ה – הרצאה, ת – תרגיל, ס – סדנא, נ"ז – נקודות זכות, ש"ס- שעות סמסטריאליות

  שנה א'

  קוד הקורס שם הקורס ה ת נ"ז
  0261031 מבוא לפסיכולוגיה חינוכית א' 2   2
  0261141 מבוא לפסיכולוגיה חינוכית ב' 2   2
  0261011 מבוא לסוציולוגיה 2   2
  0261914 אוריינות חזותית 2   2
  0271031-03 מבוא לסטטיסטיקה א' 2 1 3
  0271041-03 מבוא לסטטיסטיקה ב' 2 1 3
  0261921 פילוסופיה של החינוך 2   2
  0261840 דינאמיקה קבוצתית 2   2
  0261081 מערכת החינוך בישראל 2   2
  0261915 הכוונה עצמית ומוטיבציה בחינוך הפורמלי והחברתי 2   2
  0262371 לימודים במהלך החיים 2   2
  0261830 טכנולוגיה בחינוך 2   2
  0261091 חינוך בין הפורמאלי לבלתי פורמאלי בקהילה 2   2
  0261940 פדגוגיה חדשנית: דרכים בהוראה מגוונת ולמידה משמעותית 2   2
  0271021 קריאה וכתיבה מדעית 2   2
  0271011-06 יישומי מחשב 2   2
  0263761 אינטליגנציה רגשית 2   2
  0263601 חינוך סביבתי 2   2
  סה"כ שנה א'     38

  שנה ב'

  קוד הקורס שם הקורס ה ת נ"ז
  0263960 החברה הישראלית 2   2
  0262271 שיטות מחקר והערכה איכותניות 2 1 3
  0272111 שיטות מחקר כמותיות א' 2 1 3
  0262381 שיטות מחקר כמותיות ב'+SPSS 2 1 3
  0262960 פיתוח מנהיגות צעירה בשדה החינוך 2   2
  0262321 פסיכולוגיה התפתחותית א' 2   2
  0262431 פסיכולוגיה התפתחותית ב' 2   2
  0262961 יצירתיות  ואומנות בחינוך 2   3
  0261870 דור ה- z בשגרה ובמשבר 2   2
  0261850 טכנו פדגוגיה ככלי לפיתוח מיומנויות רגשיות חברתיות 2   2
  0262962 פיתוח תוכניות הדרכה 2   3
  0262361 יסודות ההדרכה של ילדים ונוער 2   2
  0261913

  0261920

  בחירה מתוך שני קורסים:

  הגיל הרך בראייה מערכתית

  או

  עקרון הרצף: משפחה וחינוך

  2   2
  0263598 ניהול פרויקטים חברתיים 2   2
  0262461 חינוך וריבוד חברתי 2   2
  02610929 מיומנויות חברתיות בין אדם לאדם 2   3
  02610928 סוציולוגיה של הקהילה 2   2
  0261917

  0262496

  לבחירה פרו סמינר אחד מתוך שלושה:

  פרו סמינריון נשירה, שוליות, גורמי סיכון ועבריינות בקרב נוער או

  פרו סמינריון חינוך ומגדר

  או

  חוסן קהילתי

  2   2
  סה"כ שנה ב'     42

   

   

  שנה ג'

  קוד הקורס שם הקורס ה ת נ"ז
  0261900 יזמות וחדשנות בחינוך 2   2
  0263561 אתיקה ואחריות חברתית בחינוך 2   2
  0263571 היבטים משפטיים במערכת החינוך 2   2
  0262964 אתגרי מחנכים בעולם משתנה: חיבור בין תיאוריה לפרקטיקה 2   2
    שיטות התערבות עם נוער במצוקה 2   2
  0262963 התנסות בשדה החינוך הקהילתי 2   6
    פסיכולוגיה חברתית 2   2
  0261922 ילדים ובני נוער עם מוגבלויות 2   2
    לבחירה סמינריון אחד :

  סמינריון בתחום מיומנויות רגשיות וחברתיות (לבחירה אחד מהשניים המוצעים)

  1.      מיומנויות רגשיות וחברתיות בחינוך

  2.      תרבויות ותנועות נוער

  או

   

  סמינריון בתחום פיתוח תכניות הדרכה:

  חקר פרויקטים, מדידה והערכה

   

  2   6
  0261918
  0261910
    לבחירה סמינריון אחד בתחום קהילה:

  1. מגזר שלישי

  2. סוגיות מגדר ומעמד בקהילה

  3. תקשורת בקהילה

  2   6
  סה"כ שנה ג'     40  
  סה"כ בתואר     120 נ"ז  

   

   

  קורסים בחינוך וקהילה בחירה בתוכנית הלימודים

  קוד הקורס שם הקורס ה נ"ז
  0263611 התנהגות ארגונית 2 2
    מיומנויות עבודה עם נוער בסיכון 2 2
  0263791 הנחיית קבוצות 2 4
  0263930 מה הסיפור שלכם? שימוש בכלים סיפוריים בעבודת ההדרכה 2 2
    מבוא להערכה- מתיאוריה לשינוי- (סטודנטים שבחרו בסמינריון בתחום פיתוח הדרכה) 2 2
    רב תרבותיות במערכת החינוך (סטודנטים שבחרו בסמינריון בתחום מיומנויות רגשיות-חברתיות) 2 2
    מנהיגות בקהילה 2 2