מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

  תכנית הלימודים לתואר במחלקה לחינוך וקהילה תש"פ

  ה – הרצאה, ת – תרגיל, ס – סדנא, נ"ז – נקודות זכות, ש"ס- שעות סמסטריאליות

  שנה א'

  קוד הקורס

  שם הקורס

  ה

  ת

  נ"ז

  0261031

  מבוא לפסיכולוגיה חינוכית א

  2

  2

  0261141

  מבוא לפסיכולוגיה חינוכית ב

  2

  2

  0261011

  מבוא לסוציולוגיה

  2

  2

  0261921

  פילוסופיה של החינוך

  2

  2

  0271031

  מבוא לסטטיסטיקה א'

  2

  3

  0271041

  מבוא לסטטיסטיקה ב'

  2

  3

  0261915

  הכוונה עצמית ומוטיבציה בחינוך הפורמלי והחברתי

  2

  2

  0261841

  דינאמיקה קבוצתית

  2

  2

  0261081

  מערכת החינוך בישראל

  2

  2

  0261914

  אוריינות חזותית

  2

  2

  0262371

  לימודים במהלך החיים

  2

  2

  0261830

  טכנולוגיה בחינוך

  2

  2

  0261091

  חינוך בין הפורמאלי לבלתי פורמאלי בקהילה

  2

  2

  0261940

  פדגוגיה חדשנית דרכים בהוראה מגוונת ולמידה משמעותית

  2

  2

  0271021

  קריאה וכתיבה אקדמית

  2

  2

  0271011

  יישומי מחשב

  2

  2

  0263761

  אינטליגנציה רגשית

  2

  2

  0263601

  חינוך סביבתי

  2

  2

  סה"כ שנה א'

  38

   

  שנה ב' 

  קוד הקורס שם הקורס ה ת נ"ז
  0263960 החברההישראלית 2 2
  0261850 טכנופדגוגיהככלילפיתוחרגשיחברתי 2 2
  0262271 שיטות מחקר והערכה איכותניות 2 3
  0272111 שיטות מחקר כמותיות א' 2 3
  0262381 שיטות מחקר כמותיות ב' + spss 2 3
  0262960 פיתוח מנהיגות צעירה בשדה החינוך 2 2
  0262321 פסיכולוגיה התפתחותית א' 2 2
  0262431 פסיכולוגיה התפתחותית ב' 2 2
  0261911 פסיכולוגיה חברתית 2 2
  0262961 יצירתיות  ואומנות בחינוך 2 3
  0261870 דור ה- z בשגרה ובמשבר 2 2
  0261920 עקרון הרצף – חינוך ומשפחה 2 2
  0262361 יסודותההדרכהשלילדיםונוער 2 2

  2

  0261913

  0263598

  הגיל הרך בראייה מערכתית או

  ניהול פרוייקטים חברתיים

  2
  0262962 סדנא פיתוח תכניות הדרכה 2 3
  0262461 מגדר וריבוד חברתי בחינוך 2 2
  0263980 מיומנויותחברתיותבחינוךביןאדםלאדם 2 3
  0261917

  0262496

  פרו סמינריון חינוך ומגדר או

  פרו סמינריון נשירה, שוליות, גורמי סיכון ועבריינות בקרב נוער

  2 2
  סה"כ שנה ב' 42

  שנה ג'

  קוד הקורס

  שם הקורס

  ה

  ת

  נ"ז

  0263521

  תרבות, ריבוי תרבויות ורב תרבותיות

  2

  2

  0261900

  יזמות וחדשנות בחינוך

  2

  2

  0263561

  אתיקה ואחריות חברתית בחינוך

  2

  2

  0263571

  היבטים משפטיים במערכת החינוך

  2

  2

  0261910

  סמינריון עיוני מיומנויות רגשיות וחברתיות בחינוך

  2

  6

  0261922

  ילדים ובני נוער עם מוגבלויות

  2

  2

  0262964

  אתגרי המחנכים בעולם משתנהחיבור בין תיאוריה לפרקטיקה

  2

  2

  0262963

  סדנא התנסות בשדה החינוך קהילתי

  2

  6

  0263601

  חינוך סביבתי  או

  התנהגות ארגונית

  2

  2

  0263611

  2

  0261918

  סמינריון תרבות אירגונית

  2

  6

  קורסי בחירה בחינוך וקהילה

  2

  6

  קורסי בחירה כלליים מחוגים שונים

  2

  2

  סה"כ שנה ג'

  40

  סה"כ בתואר

  120 נ"ז

   

  קורסים בחינוך וקהילה בחירה בתוכנית הלימודים

  קוד הקורס

  שם הקורס

  ה

  נ"ז

  0261919

  מגזר שלישי וחדשנות

  2

  2

  0261980

  חינוך, מנהיגות ופוליטיקה

  2

  2

  0263791

  הנחיית קבוצות

  2

  4

  0263930

  מה הסיפור שלכם? שימוש בכלים סיפוריים בעבודת ההדרכה

  2

  2