מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

  • ד"ר כצמן בת

   ראש המחלקה לחינוך וקהילה

   המחלקה לחינוך וקהילה, המחלקה ללימודים רב-תחומיים, הפקולטה למדעי החברה והרוח, מחקר
  • ד"ר דולב ניבה

   דיקנית הסטודנטים, מרצה

   דיקנט הסטודנטים, המחלקה לחינוך וקהילה, הפקולטה למדעי החברה והרוח
  • סיביל הילברון

   פרופ' היילברון סיביל

   דיקנית הפקולטה למדעי החברה והרוח

   הפקולטה למדעי החברה והרוח
  • לימודי תואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית כנרת

   פרופ' רייכל נירית

   הוראה אקדמית

   המחלקה לחינוך וקהילה, הפקולטה למדעי החברה והרוח
  • פישר-שלם אורית

   ד"ר פישר-שלם אורית

   ראש חטיבת כלכלה וחטיבת ארגון ומשאבי אנוש במחלקה ללימודים רב-תחומיים

   המחלקה לחינוך וקהילה, המחלקה ללימודים רב-תחומיים, הפקולטה למדעי החברה והרוח
  • לימודי תואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית כנרת

   ד"ר ביכלר שמשון

   הוראה אקדמית

   המחלקה לחינוך וקהילה, הפקולטה למדעי החברה והרוח