מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

  תכנית הלימודים לתואר בפסיכולוגיה | B.A. in psychology

  למתחילים לימודים בתשפ"ד.
  שנה א׳

  שם הקורס

  סמס'/שנתי 

  ש"ס הרצאה

  ש"ס תרגיל

  נ"ז

  סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'

  סמסט'

  2

  1

  3

  סטטיסטיקה לפסיכולוגים ב'

  סמסט'

  2

  1

  3

  מבוא לפסיכולוגיה א'

  סמסט'

  2

  1

  3

  מבוא לפסיכולוגיה ב'

  סמסט'

  2

  1

  3

  מבוא לסוציולוגיה א

  סמסט'

  2

   

  2

  מבוא לסוציולוגיה ב'

  סמסט'

  2

   

  2

  פסיכולוגיה התפתחותית א'

  סמסט'

  2

  1

  3

  פסיכולוגיה התפתחותית ב'

  סמסט'

  2

  1

  3

  יסודות ביולוגיים של התנהגות א'

  סמסט'

  2

  1

  3

  יסודות ביולוגיים של התנהגות ב'

  סמסט'

  2

  1

  3

  קריאה וכתיבה אקדמית

  סמסט'

  2

   

  2

  עיבוד נתונים ממוחשב במחקר פסיכולוגי  ((SPSS

  סמסט'

  2

   

  2

  יישומי מחשב

  סמסט'

  2

   

  2

  עקרונות יסוד בניתוח התנהגות אנוש

  שנתי

  4

   

  4

  פסיכולוגיה רגישת תרבות

  סמסט'

  2

   

  2

  סה"כ שנה א'

  32

  8

  40

  שנה ב׳

  שם הקורס

  סמס'/שנתי

  ש"ס הרצאה

  ש"ס תרגיל

  נ"ז

  פסיכולוגייה ניסויית

  שנתי

  4

  2

  6

  תיאוריות באישיות א'

  סמסט'

  2

   

  2

  תיאוריות באישיות ב'

  סמסט'

  2

   

  2

  שיטות מחקר איכותניות

  סמסט'

  3

  1

  4

  סטטיסטיקה רב משתנית

  שנתי

  4

  2

  6

  פסיכולוגיה קוגניטיבית א'

  סמסט'

  2

   

  2

  פסיכולוגיה קוגניטיבית ב'

  סמסט'

  2

   

  2

  פרו סמינר

  סמסט'

  2

   

  2

  פסיכולוגיה של הלמידה

  סמסט'

  2

   

  2

  קורסי בחירה כלליים

  סמסט'

  4

   

  4

  קורסי בחירה בפסיכולוגיה

  סמסט'

  10

   

  10

  סה"כ שנה ב'

  37

  5

  42

  שנה ג׳

  שם הקורס

  סמס'/שנתי 

  ש"ס הרצאה

  ש"ס תרגיל

  נ"ז

  מבוא למבחנים פסיכולוגים

  סמסט'

  2

   

  2

  פסיכולוגיה אבנורמלית א'

  סמסט'

  2

   

  2

  פסיכולוגיה אבנורמלית ב'

  סמסט'

  2

   

  2

  נוירופסיכולוגיה

  סמסט'

  2

   

  2

  סמינר מחקרי

  שנתי

  4

   

  6

  סמינר עיוני

  שנתי

  4

   

  6

  קורסי בחירה בפסיכולוגיה*

  סמסט'

  10

   

  10

  קורס בחירה כללי

  סמסט'

  4

   

  4

  פסיכולוגיה חברתית א'

  סמסט'

  2

   

  2

  פסיכולוגיה חברתית ב'

  סמסט'

  2

   

  2

  סה"כ שנה ג'

  87

  0

  38

  סה"כ נ"ז לתואר

  120