מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

  שנתון לימודי אנגלית תשפ"ג 

  חברי סגל בכיר
  גב' דינה יהודה,  מר סיימון רובינס, ד"ר שוסיוב ענת.

  חברי סגל עמית
  מר ירון גלזר, ד"ר הילה וייס, גב' דניאלה ון דייק, גב' מרג'י פלג, גב' טובה צור, ד"ר איתן מרגו רחל, גב' אורלאנסקי איירין ,גב' אבו רחאל אנו, גב' שחר טל, גב' נינה ניומן,

  ראש יחידה
  ד"ר שוסיוב ענת
  שעות הקבלה: ימי ראשון,13:00 עד 12:00 . ( בתאום מראש דרך המשרד)
  אי-מייל: anatsho1@mx.kinneret.ac.il

  פטור באנגלית

  השגת פטור באנגלית מהווה תנאי לקבלת זכאותך לתואר ראשון.

  כל סטודנט המתחיל ללמוד לתואר ראשון מחויב בלימודי אנגלית ועליו להגיע לרמת פטור עד תום שנה שנייה ללימודיו. רמת הקורס באנגלית נקבעת בבחינת מיון באנגלית אשר מהווה אחד מהתנאים להכנת המערכת. קיימות שלוש דרכים להשגת ציון זה:
  1.
  ציון בתתהמבחן הפסיכומטרי באנגלית.
  2.
  ציון בבחינת אמי"ר.
  3.
  ציון בבחינת אמיר"ם (מתקיים במכללה). 

  ציון המיון באנגלית קובע את הקורס הראשון. מקורס זה יש לעבור הלאה על סמך מבחני סיום או השגת ציון אמי"ר גבוה יותר. מדי פעם מתקיים במכללה מבחן אמי"ר ממוחשב (אמיר"ם).

  המכללה מכירה ברוב קורסי אנגלית ממוסדות אקדמיים ואוניברסיטאיים בארץ.

  ציון כניסה פסיכומטרי, אמיר"ם

  מבחן אמי"ר

  רמת הקורס

  היקף הקורס

  50-69

  150-169

  טרום בסיסי א'

  8 ש"ס

  או

  70-84

  170-184

  טרום בסיסי ב'

  6 ש"ס

  85-99

  185-199

  בסיסי

  6 ש"ס

  100-119

  200-219

  מתקדמים א'

  4 ש"ס

  120-133

  220-233

  מתקדמים ב'

  4 ש"ס

  134-150

  234-250

  פטור מלימודי אנגלית

  ש"ס = שעות הרצאה/תרגיל לשבוע במשך סמסטר.

  תקנון לקורסי אנגלית

  1. נוכחות בקורס: ישנה חובת נוכחות של 80% בהרצאות הפרונטליות/זום החל מתחילת הסמסטר לכולם/ן כולל סטודנטים.יות שהחליפו קורס במהלך תקופת השינויים. סטודנט.ית אשר יעדר מעל המותר יקבל מכתב התראה ואם לא יתייחס לכך, יושעה מהקורס וכספו לא יוחזר. 
  2. איחור: הלימודים בהרצאות באנגלית מחייבים גם הגעה בזמן להרצאות. סטודנט.ית המאחר.ת יותר מ-15 דקות מתחילת ההרצאה לא יורשו להיכנס להרצאה אליה איחרו וזה יחושב כהיעדרות.  
  3. ציון עובר: ציון עובר בכל רמות הקורסים הוא ציון סופי 60.

  הציון הסופי בכל הקורסים המקוונים ברמות תקדמים א' +מתקדמים ב' מורכב מ  70% ציון כיתה ו-30% ציון מבחן סופי. 

  הציון הסופי בקורסים המקוונים במסלול עובדים ברמות טרום בסיסי א', טרום בסיסי ב', בסיסי' מורכב מ– 60% ציון כיתה, 30% ציון מבחן סופי, 10% ציון נוכחות בהרצאות זום. 

  הציון הסופי בקורסים הפרונטליים ברמות טרום בסיסי א' וב' , בסיסי , מתקדמים א' ומתקדמים ב' מורכב מ– 60% ציון כיתה, 10% ציון נוכחות, ו30% ציון מבחן .

  סטודנט.ית שמקבל.ת  פחות מ-50 במבחן הסופי ייכשל אוטומטית, לא משנה מה ציון הכיתה שלו.ה.  ציון הכיתה נקבע על ידי המרצה.

  1. שימוש במילונית: מותר לסטודנטים להשתמש במילון/מילונית במהלך השיעור ובמבחנים (למעט בבחנים על אוצר מילים). השימוש במילונית סריקה או כל מילונית שמתרגמת משפטים אסור! כמו כן אסור להשתמש במילון שמחובר לאינטרנט. איסור זה חל גם על שעונים המחוברים לאינטרנט. 
  2. הקלות/התאמות בבחינה: מאושרות על ידי משרד דיקנט הסטודנטים בלבד. בכל הקשור לנושא, יש לפנות למשרד דיקנט הסטודנטים. סטודנטים הזכאים להתאמה מתבקשים לעדכן את המרצה. 

  טרום בסיסי א'
  4 ש"ש / ש' / 104

  סמסטר א'
  11120-00 וייס הילה 16:00-19:30, ו' 8:30-12:00
  11120-02 נינה ניומן א' 8:00-11:30 , ה 8:00-11:30
  11120-03 גב' אורלאנסקי איירין א' 08:00-11:30 ' ג' 16:00-19:30.
  0011120-04 גב' יסין שראי ג' 8:15 – 11:30 , ה' 8:15- 11:45
11120-06 גב' אורלאנסקי איירין ב' 16:00 – 19:30 ה' 16:00 עד 19:30
  11120-12 גב' ון דיק דניאלה – קורס מקוון ייעודי למסלול עובדים.

  סמסטר ב'
  11120-08 מר גלזר ירון – א' 16:00 עד 19:30, ג' 16:00 עד 19:30
  11120-09 גב' יסין שראי א' 08:00-11:30, ד 08:00-11:30

  טרום בסיסי ב'
  3 ש"ש / ש' / 78

  סמסטר א'
  11121-00 שחר טל א' 8:00-11:30 , ד' 20:00-23:30 (שעות מתוקשבות)
  11121-04 גב' צור טובה ה' 8:00-11:30, ד' 20:00-23:30 (שעות מתוקשבות)
  11121-05 גב' יהודה דינה ה' 8:15-11:45 , ו' 21:00-23:30 (שעות מתוקשבות)
  11121-09 מר' גלזר ירון ב' 16:00-19:30, ד' 21:00-23:30 (שעות מתוקשבות)
  11121-02 מר' גלזר ירון -קורס מקוון ייעודי למסלול עובדים

  סמסטר ב'
  11121-06 ד"ר וייס הילה א' 16:00-19:30 ו' 21:00-23:30 (שעות מתוקשבות)
  11121-07 ד"ר וייס הילה ג' 16:00-19:30 , שחר טל ב' 21:00-23:30 (שעות מתוקשבות)
  1121-08 גב' שחר טל ג' 8:00 -11:30 ,ש 21:00-23:30 (שעות מתוקשבות)

  בסיסי
  3 ש"ש / ש' / 78
  סמסטר א'
  11122-00 גב' צור טובה א' 8:15 – 11:45 , ש21:00 -23:00 (שעות מתוקשבות)
  11122-01 איתן רחל מרגו א' 8:00-11:30 , ה 20:00-22:30 (שעות מתוקשבות)
  11122-02 ד"ר שוסיוב ענת ג' 8:00-11:30 ה' 21:00-22:30 (שעות מתוקשבות)
  11122-03 מר רובינס סיימון א' 16:00-19:30, ו' 20:00-23:30 (שעות מתוקשבות)
  11122-05 איתן רחל מרגו – קורס מקוון – ייעודי למסלול עובדים.
  11122-06 מר רובינס סיימון – ה' 16:00-19:30 ושעות מתוקשבות
  11122-21 ד"ר שוסיוב ענת –א' 8:15 – 11:45 ושעות מתוקשבות

  סמסטר ב'
  11122-07 גב' שחר טל א' 8:00 -11:30 ושעות מתוקשבות
  11122-08 טרם נקבע מורה ה' 16:00-19:30 ושעות מתוקשבות.
  11122-10 מר רובינס סיימון ב'16:00-19:30 ושעות מתוקשבות.
  11122-11 ד"ר איתן רחל מרגו ג' 16:00 עד 19:30 ושעות מתוקשבות..
  11122-12 טרם נקבע מורה ג'8:00 עד 11:30 ושעות מתוקשבות..
  11122-13 גב' יהודה דינה א' 8:00-11:30 ושעות מתוקשבות.
  11122-14 איתן רחל מרגו – קורס מקוון – ייעודי למסלול עובדים.
  11122-15 גב' צור טובה ה' 8:00-11:30 ו ושעות מתוקשבות.
  11122-19 גב' צור טובה א'8:00-11:30 ושעות מתוקשבות.
  11122-22 גב' ון דיק דניאלה –ד' 16:00 עד 19:30 ושעות מתוקשבות..
  11122-23 מר רובינס סיימון ג' 16:00 עד 19:30 ושעות מתוקשבות.

  מתקדמים א
  2 ש"ש / ש' / 56

  סמסטר א'
  11123-01 גב' אבו רחאל אנו מקוון מלא
  11123-03 ד'ר וייס הילה א' 08:00-11:30
  11123-05 גב' פלג מרג'י ה' 08:00-11:30
  11123-06 ד"ר וייס הילה מקוון מלא
  11123-18 ד"ר איתן רחל מרגו מקוון מלא
  11123-20 ד"ר וייס הילה ב'8:00-11:30
  11123-21 ד"ר איתן רחל מרגו ג' 8:15-11:45
  11123-51 גב או רחאל אנו ג' 16:00 – 19:30
  11123-55 גב או רחאל אנו א' 16:00 עד 19:30

  סמסטר ב'
  11123-08 ד"ר שוסיוב ענת א' 16:00-19:30.
  11123-09 ד"ר שוסיוב ענת ב' 16:00-19:30
  11123-10 גב' פלג מרגי א' 8:00 – 11:30.
  11123-11 ד"ר וייס הילה א'8:00-11:30
  11123-12 ד"ר שוסיוב ענת ג' 16:00-19:30
  11123-13 גב' אבו רחאל אנו ה' 8:00-11:30
  11123-15 ד"ר איתן רחל מרגו מקוון מלא
  11123-19 מר גלזר ירון מקוון מלא

  מתקדמים ב

  2 ש"ש / ש' / 56
  11124-00 מר גלזר ירון א' 16:00-19:30
  11124-02 גב' יהודה דינה א' 08:00-11:30
  11124-03 מר גלזר ירון –מקוון מלא
  11124-04 גב שחר טל ג' 08:00-11:30
  11124-06 גב שחר טל ג' 16:00-19:30
  111224-25 גב שחר טל –מקוון מלא

  סמסטר ב'
  111224-08 גב אורלאנסקי איירין א' 16:00-19:30
  111224-09 גב אורלאנסקי איירין ג 19:00-19:30
  11124-10 גב אורלאנסקי איירין א'8:00-11:30
  11124-12 גב יהודה דינה ג' 8:00-11:30
11124-13 גב ון דיק דניאלה ה ' 8:00-11:30
  11124-14 מר גלזר ירון ב'16:00-19:30 
11124-15 גב שחר טל –מקוון מלא
  11124-21 ד"ר וייס הילה –מקוון מלא 
11124-22 מר גלזר ירון –מקוון מלא
  11124-23 גב אבו רחאל אנו – א' 16:00-19:30 .