מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

  שנתון לימודי אנגלית תשפ"ד

  ראש היחידה
  ד"ר שוסיוב ענת
  שעות הקבלה: ימי ראשון,12:00 עד 13:00 . ( בתאום מראש דרך המשרד)
  אי-מייל: anatsho1@mx.kinneret.ac.il

  חברי סגל בכיר
  ד"ר שוסיוב ענת

  חברי סגל עמית
  ד"ר הילה וייס , ד"ר איתן מרגו רחל, גב' מרג'י פלג, גב' טובה צור ,מר ירון גלזר, גב' דניאלה ון דייק, , גב' שחר טל,
  גב' אבו רחאל אנו, גב' אורלאנסקי איירין, גב' קויפמן יוליה, גב' שבי נופר, גב' צ'ונס לין ,גב' ח'ורי קריסטין

   

  פטור באנגלית

  השגת פטור באנגלית מהווה תנאי לקבלת זכאותך לתואר ראשון.

  כל סטודנט המתחיל ללמוד לתואר ראשון מחויב בלימודי אנגלית ועליו להגיע לרמת פטור עד תום השנה השנייה ללימודיו. רמת הקורס באנגלית נקבעת בבחינת מיון באנגלית אשר מהווה אחד מהתנאים להכנת המערכת. קיימות שלוש דרכים להשגת ציון זה: 
1. ציון בתת-המבחן הפסיכומטרי באנגלית.
2. ציון בבחינת אמי"ר. 
3. ציון בבחינת אמיר"ם.
  ציון המיון באנגלית קובע את הקורס הראשון. מקורס זה יש לעבור הלאה על סמך מבחני סיום או השגת ציון אמי"ר/ם גבוה יותר. מדי פעם מתקיים במכללה מבחן אמי"ר ממוחשב.
  המכללה מכירה ברוב קורסי אנגלית ממוסדות אקדמיים ואוניברסיטאיים בארץ.

  ציון כניסה פסיכומטרי, אמיר"ם

  מבחן אמי"ר

  רמת הקורס

  היקף הקורס

  50-69

  150-169

  טרום בסיסי א'

  8 ש"ס

  או

  70-84

  170-184

  טרום בסיסי ב'

  6 ש"ס

  85-99

  185-199

  בסיסי

  6 ש"ס

  100-119

  200-219

  מתקדמים א'

  4 ש"ס

  120-133

  220-233

  מתקדמים ב'

  4 ש"ס

  134-150

  234-250

  פטור מלימודי אנגלית

  ש"ס = שעות הרצאה/תרגיל לשבוע במשך סמסטר.

  תקנון לקורסי אנגלית

  א. נוכחות בקורס: ישנה חובת נוכחות של 80% בהרצאות הפרונטליות/זום החל מתחילת הסמסטר לכולם/ן כולל סטודנטים.יות שהחליפו קורס במהלך תקופת השינויים. סטודנט.ית אשר יעדר מעל המותר יקבל מכתב התראה ואם לא יתייחס לכך, יושעה מהקורס וכספו לא יוחזר.
  ב. איחור: הלימודים בהרצאות באנגלית מחייבים גם הגעה בזמן להרצאות. סטודנט.ית המאחר.ת יותר מ-15 דקות מתחילת ההרצאה לא יורשו להיכנס להרצאה אליה איחר.ה וזה יחושב כהיעדרות.
  ג. ציון עובר: ציון עובר בכל רמות הקורסים הוא ציון סופי 60.
  הציון הסופי בקורסים המקוונים ברמות מתקדמים א' + מתקדמים ב' מורכב מ- 70% ציון כיתה ו-30% ציון מבחן סופי.
  הציון הסופי בקורסים המקוונים במסלול עובדים ברמות טרום בסיסי א', טרום בסיסי ב', בסיסי' מורכב מ- 60% ציון כיתה, 30% ציון מבחן סופי, 10% ציון נוכחות בהרצאות זום. הנוכחות בכל הרצאות הזום היא חובה.
  הציון הסופי בקורסים הפרונטליים ברמות טרום בסיסי א' וב' , בסיסי , מתקדמים א' ומתקדמים ב' מורכב מ- 60% ציון כיתה, 10% ציון נוכחות, ו30% ציון מבחן .
  סטודנט.ית שמקבל.ת פחות מ-50 במבחן הסופי ייכשל אוטומטית, לא משנה מה ציון הכיתה שלו.ה. ציון הכיתה נקבע על ידי המרצה.
  ד. שימוש במילונית: מותר לסטודנטים להשתמש במילון/מילונית במהלך השיעור ובמבחנים (למעט בבחנים על אוצר מילים). השימוש במילונית סריקה או כל מילונית שמתרגמת משפטים אסור! כמו כן אסור להשתמש במילון המחובר לאינטרנט. איסור זה חל גם על שעונים המחוברים לאינטרנט.
  ה. השימוש ב- CHAT GPT או BING – השימוש ביישומים אלה או הדומים להם אסור במהלך ההרצאות ובמטלות כתיבה אלא אם המרצה מנחה לעשות זאת.
  ו. הקלות/התאמות בבחינה: מאושרות על ידי משרד דיקנט הסטודנו טים בלבד. בכל הקשור לנושא, יש לפנות למשרד דיקנט הסטודנטים. סטודנטים הזכאים להתאמה מתבקשים לעדכן את המרצה בתחילת הקורס ולפני כל בחינה ו/או בוחן.
  ז. ברב הקורסים יש מענה של שעות חונכות הניתנות לרב במהלך שעות הקורס. כדי להירשם לקבלת חונכות עליכם.ן לפנות למרצה הקורס.

  טרום בסיסי א'
  4 ש"ש / ש' / 104

  סמסטר א'

  11120-00 ד"ר וייס הילה א' 16:00-19:30, ו' 8:15-11:45
1120-02 גב' אורלאנסקי איירין- קורס ייעודי למסלול עובדים בלבד
  11120-03 גב' אורלאנסקי איירין א' 8:15-11:45 ' ג' 16:00-19:30.
  0011120-04 גב' שבי נופר ג' 8:15 – 11:30 , ה' 8:15- 11:45
  11120-12 גב' ון דיק דניאלה – קורס ייעודי למסלול עובדים בלבד.

  סמסטר ב'
  11120-08 מר גלזר ירון א' 16:00 עד 19:30, ג' 16:00 עד 19:30
  11120-09 גב' יסין שראי א' 08:00-11:30, ד 08:00-11:30

  טרום בסיסי ב'
  3 ש"ש / ש' / 78

  סמסטר א'
  11121-00 שחר טל א' 8:15-11:45 , ד' 20:00-23:30 (א' סינכרוני)
11121-02 מר גלזר ירון – קורס ייעודי למסלול עובדים בלבד.
  11121-04 גב' שחר טל ה' 8:15-11:45, ד' 20:00-23:30 (א' סינכרוני)
  11121-09 מר' גלזר ירון ב' 16:00-19:30, ד' 21:00-23:30 (א' סינכרוני)

  סמסטר ב'
  11121-06 ד"ר וייס הילה א' 16:00-19:30 ו' 21:00-23:30 (א' סינכרוני)
  11121-08 גב' שחר טל ג' 8:15 -11:45 ה' 21:00-23:30 ( א' סינכרוני)
  11121-12 גב' שחר טל א' 8:15 -11:45 ה' 21:00-23:30 ( א' סינכרוני)

  בסיסי
  3 ש"ש / ש' / 78

  סמסטר א'
  11122-00 ד"ר שוסיוב ענת א' 8:15 – 11:45 , ש 21:00 -23:00 (א- סינכרוני)
  11122-01 גב' איתן רחל מרגו א' 8: 15 – 11:45, ה 20:00-22:30 (א-סינכרוני)
  11122-02 ד"ר שוסיוב ענת ג' 8:15-11:45 ה' 21:00-22:30 (א-סינכרוני)
  11122-03 גב' קויפמן יוליה א' 16:00-19:30, ו' 20:00-23:30 (א-סינכרוני)
11122-04 גב' פלג מרגי ג' 16:00-19:30, ו' 20:00-23:30 (א-סינכרוני)
  11122-05 גב' איתן רחל מרגו – קורס ייעודי למסלול עובדים בלבד.
  11122-06 גב' ח'ורי קירסטין – ה' 16:00-19:30 ,ב' 20:00-23:30 (א-סינכרוני)

  סמסטר ב'
  11122-07 ד"ר שוסיוב ענת א' 8:15 -11:45 ,ה' 20:00-23:30 (א-סינכרוני)
  11122-08 גב' אורלנסקי איירין ה' 16:00-19:30 , ו' 20:00-23:30 (א-סינכרוני)
  11122-10 גב' אבו רחאל אנו ב' 16:00-19:30 , ד' 20:00-23:30 (א-סינכרוני)
  11122-11 ד"ר איתן רחל מרגו ג' 16:00 עד 19:30 , ה' 20:00-23:30 (א-סינכרוני)
  11122-12 ד"ר שוסיוב ענת ג' 8:15-11:45 עד 11:45 , ב' 20:00-23:30 (א-סינכרוני)
  11122-13 גב' פלג מרג'י א' 8:15-11:45 , ב' 20:00-23:30 (א-סינכרוני)
11122-14 ד"ר איתן רחל מרגו-קורס ייעודי למסלול עובדים בלבד.
  11122-15 גב' צור טובה ה' 8:15-11:45 , ב' 20:00-23:30 (א-סינכרוני)
  11122-19 גב' צור טובה א' 8:15-11:45 , ג' 20:00-23:30 (א-סינכרוני)
  11122-22 גב' ון דיק דניאלה –ד' 16:00 עד 19:30 ,ה' 20:00-23:30 (א-סינכרוני).
  11122-23 טרם נקבע מרצה ג' 16:00 עד 19:30 ,ג' 20:00-23:30 (א-סינכרוני).

  מתקדמים א
  2 ש"ש / ש' / 56
  סמסטר א'

  11123-01 גב' אבו רחאל אנו' מקוון מלא
  11123-03 ד'ר וייס הילה א' 8:15 -11:45
  11123-05 גב' טובה צור ה' 08:00-11:30
  11123-06 ד"ר וייס הילה – מקוון מלא
  11123-18 ד"ר איתן רחל מרו- מקוון מלא
  11123-21 ד"ר איתן רחל מרגו ג' 8:15-11:45 
11123-51 גב או רחאל אנו ג' 16:00 – 19:30
  11123-20 ח'ורי קריסטין ב' 8:15-11:45
  11123-55 גב או רחאל אנו א' 16:00 עד 19:30

  סמסטר ב'
  11123-08 גב' קויפמן יוליה א' 16:00-19:30.
11123-09 ' ח'ורי קריסטין ב' 16:00-19:30
11123-10 ' טרם נקבע מרצה א' 8:15 – 11:45 
11123-11 ד"ר וייס הילה א' 8:15-11:45
  11123-13 גב' אבו רחאל אנו ה' 8:15-11:45
  11123-15 ד"ר איתן רחל מרגו מקוון מלא
11123-19 מר' גלזר ירון מקוון מלא
11123-57 ' אורלנסקי איירין ב' 16:00-19:30

  מתקדמים ב
  2 ש"ש / ש' / 56

  סמסטר א'
  11124-00 מר גלזר ירון א' 16:00-19:30
  11124-02 גב' צ'ונס לין א' 08:00-11:30
  11124-03 מר גלזר ירון –מקוון מלא
  11124-04 גב שחר טל ג' 8:15 – 11:45
  11124-06 גב' קויפמן יוליה ג' 16:00-19:30
  111224-25 גב שחר טל –מקוון מלא

  סמסטר ב'
  111224-08 גב אורלאנסקי איירין א' 16:00-19:30
  111224-09 גב אורלאנסקי איירין ג 19:00-19:30
  11124-10 גב ' צ'ונס לין א' 8:15-11:45
  11124-12 ד"ר איתן רחל מרגו א' 8:15-11:45
11124-13 גב ון דיק דניאלה ה' 8:15-11:45
  11124-14 מר גלזר ירון ב'16:00-19:30
  11124-21 דר וייס הילה –מקוון מלא
  11124-15 גב שחר טל –מקוון מלא 
11124-22 מר גלזר ירון- מקוון מלא
  11124-23 גב אבו רחאל אנו – א' 16:00-19:30 .