• מתי

    10/11/20198:00 AM

המחלקה להנדסת תעשיות מים במכללה האקדמית כנרת, ממשיכה במסורת הכנסים המקצועיים השנתיים לזכרו של פרופסור נח גליל ז"ל שמטרתם הרחבת והעמקת הידע בקרב מהנדסי מים בנושאי הנדסה,
פרויקטים ומחקרים יישומיים.

השנה נקיים את כנס כנרת השישי לטכנולוגיה פרויקטים ומחקרים יישומיים בתחום הנדסת המים
ע"ש פרופ' נח גליל ז"ל ביום ד' 11.12.19 במכללה האקדמית כנרת.

בכנס תינתן גם השנה הזדמנות לגופים ולחברות מתחומי המים (יצרנים, מתכננים, חברות אספקה וכו')
להצגת פרויקטים ייחודיים ו/או שילוב פיתוחים טכנולוגיים חדשניים במסגרת מערכות הנדסיות קיימות תוך
הצגת מקרי בוחן (case studies) וכן הצגת מחקרים יישומיים בתחום הנדסת מים.

את התקצירים וההצעות יש לשלוח עד לתאריך 8.9.19 ע"פ ההנחיות להלן:
א. ההגשה תכלול את המפורט להלן :

  • שם המחבר/י ם, כולל תואר אקדמי + דואר אלקטרוני של כל מחבר + מספר טלפון נייד
  • שם החברה או החברות, מטעמן בוצע הפרויקט
  • נושא הפרויקט, הטכנולוגיה או המחקר המוצגים
  • שם מזמין/יזם הפרויקט או המחקר
  • שנת/שנות הקמת הפרויקט או המו"פ

ב. התקציר יוגש על גביי דף A4 בודד, בו פירוט של עד 400 מילים בגודל גופן 12 , של הפרויקט או של
הטכנולוגיה החדישה ואופן שילובה במערכת הקיימת. התקציר יכלול תיאור של הרציונל/רקע, מטרות,
חדשנות ותרומה, המתודולוגיה ובמקרה של שילוב טכנולוגיה במערכת קיימת או במקרה של מחקר יישומי
גם את הממצאים העיקריים, השלכותיהם ויישומים עתידיים אפשריים, וכן היבטים כלכליים ככל שניתן.

  • ניתן להגיש יותר מעבודה אחת על ידי אותו מחבר או חברה.
  • אין להגיש יותר מתקציר אחד הדן באותו הפרויקט או הטכנולוגיה.
  • אין להגיש תיאור כללי של טכנולוגיות חדשות אלא אם הטכנולוגיה כבר הוטמעה לפחות בפרויקט אח ותרומתה הוכחה

את ההצעות יש להגיש עד 8.9.19 לגב' אנה עמיר, רכזת המחלקה להנדסת תעשיות מים
anna@kinneret.ac.il // 04-6653713

בברכה,
פרופ' רם שפינר,
ראש המחלקה להנדסת תעשיות מים

פרופ' אברהם שיצר,
דיקן ביה"ס להנדסה ע"ש אחי רכוב

מתעניינים/ות בלימודים באקדמית כנרת?

מלאו את פרטיכם/ן ויועץ לימודים יחזור אליכם בהקדם!