• מתי

    25/06/2018

המחלקה לחינוך וקהילה המכללה האקדמית כנרת שבעמק הירדן
מזמינה אתכם לכנס בנושא:
למידה לאורך החיים  פדגוגיה אחרת והערכה חלופית בהשכלה הגבוהה: היבטים בינלאומיים
Lifelong learning Different Pedagogy and Alternative  Assessment in Higher Education: International Aspects

שיטות ודרכים חינוכיות נתונות לשינויים תכופים לצורך התאמתן לעולם המשתנה לנגד עינינו, המתאפיין בשיעור הולך וגדל של טכנולוגיות תקשורת מידע, שינויים חברתיים, גלובליזציה של השכלה וחיפוש אחר איכות. שינויים אלו מחייבים מגוון חדש של יכולות המותאמות לדרישות המתפתחות של החברה בהווה, כגון תקשורת מגוונת וכישורי שיתוף פעולה, נגישות למידע, קריאה ביקורתית של מידע ובניית ידע. צרכים חדשים אלו דורשים את פיתוחן של פדגוגיות אחרות המתמקדות בטיפוח מיומנויות למידה

לאורך החיים learning( .)lifelong מטרת למידה זו היא להביא לשיפור חשיבתו, כישוריו ויכולותיו של הלומד במגוון הקשרים הנעים על הציר המחבר בין הפרט לחברה. לימוד מיומנויות חדשות ויצירת ידע לאורך כל החיים במטרה לשפר את הידע הקיים, את הכישורים ואת היכולות בהקשרים אישיים, אזרחיים, חברתיים ותעסוקתיים, נחשב מרכיב חיוני בהשכלה הגבוהה. הכנס הנוכחי עוסק בנדבך חשוב של הפדגוגיה החדשנית המוצעת והוא: הערכת סביבות למידה חדשניות, ומטרתו להאיר את חשיבות ההערכה החלופית והמעצבת בהקשר זה בהיבטים בינלאומיים, בדגש על פרויקטים שתוקצבו על-ידי האיחוד האירופי במסגרת תכנית .+Erasmus התכנית עוסקת בהגברת שיתוף הפעולה בין האיחוד האירופי והמדינות השותפות וקידום הטמעה וולונטרית של התפתחויות באיחוד האירופי בתחום ההשכלה הגבוהה במדינות השותפות.

באופן ספציפי, נמקד את הדיון בפרויקט שזכה לאחרונה higher in environments learning new for Tools Assessment institutions ,education אותו מובילה יחד עם שותפותיה המכללה האקדמית כנרת שבעמק הירדן. מטרת הפרויקט היא לסייע בפיתוח כלי הערכה המפרטים בדרך בהירה את הקריטריונים להערכת תהליכים ותוצרים של פעילות לימודית המבקשת לפתח בלומד יכולות קוגניטיבית, תוך-אישיות ובין-אישיות הנחוצות לו בעידן הנוכחי. הפרויקט עוסק בפיתוח שיטות הערכה וכלים איכותיים ועדכניים המתאימים להשכלה הגבוהה בישראל. מטרתו להגביר את המודעות להערכה מעצבת לצד הערכה מסכמת, לפתח מיומנויות של תכנון, הכנה ויישום של כלי הערכה ולספק תמיכה לאורך תהליך הלמידה תוך התאמתן של שיטות הערכה הקשורות ללמידה לאורך החיים, כגון הערכה עצמית של הלומד (self-assessment) והערכת עמיתים (peer-assessment).

מטרה נוספת של הכנס היא בחינת אפשרויות לשותפות עתידית בין המוסדות להשכלה גבוהה בארץ כדי לקדם מודרניזציה ולעדכן תכניות לימוד, שיטות הוראה ודרכי הערכה והגשת הצעות לפרויקטים משותפים עתידיים.

נשמח לראותכם,
מארגנות הכנס, ד"ר דורית אלט ופרופ' נירית רייכל
המחלקה לחינוך וקהילה | המכללה האקדמית כנרת שבעמק הירדן

מתעניינים/ות בלימודים באקדמית כנרת?

מלאו את פרטיכם/ן ויועץ לימודים יחזור אליכם בהקדם!