תכנית הלימודים לM.A

לקביעת פגישת ייעוץ
מלא/י פרטיך
שם:
שם משפחה:
דוא''ל:  
טלפון:
מתעניין בתחום:
select
אני מאשר/ת קבלת תכנים ופרסומים מהמכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן
הזן טלפון ונחזור אליך מיד
 
1800-20-90-20

תכנית הלימודים לM.A

מטרת התכנית לתואר שני בלימודי ארץ-ישראל במכללה האקדמית כינרת היא לרכוש תובנות וכלים מתקדמים, שיכולים לסייע במחקר אקדמי ויישומי בתחום נופי תרבות וחברה בארץ-ישראל בעת העתיקה ובעת החדשה. כמו כן ייכללו ביעדי התכנית העשרת מורים, מורי דרך, מדריכים בגופי הטבע והסביבה בתחומי התרבות החומרית של ארץ-ישראל והעמקת ההיכרות של קבוצות היעד האלה עם השפעתו של האדם על הנוף הפיזי והאנושי של הארץ. כל אלו תוך יכולת לנתח את התהליכים והתופעות, ולהנחיל את הידע והכלים לנושאי ההוראה וההדרכה. הכלים הנרכשים בלימודים יאפשרו לבוגרים להמשיך בעבודה מחקרית במסגרת לימודי התואר השלישי באוניברסיטאות המחקר.

בתכנית הלימודים תוצענה שתי מגמות לימוד: נופי תרבות וחברה בעת העתיקה ונופי תרבות וחברה בעת החדשה. הסטודנטים ילמדו 40 נ"ז במשך ארבעה סמסטרים לפי החלוקה הבאה: סמינר מחלקתי חובה – משותף לשתי המגמות (4 נ"ז) בשנה א'; שלושה קמפוסים מחקריים – שניים במגמה הראשית ואחד במגמה המשנית (6 נ"ז), תשעה קורסים, שישה במגמה הראשית ושלושה במגמה המשנית (סה"כ 18 נ"ז). הסטודנטים יכתבו שתי עבודות סמינריוניות במגמה הראשית ועבודה אחת במגמה המשנית (סמינריון אחד לפחות בשנה – 12 נ"ז סה"כ). בקמפוסים יחויבו הסטודנטים במחקר פעיל על פי נושאי הקמפוס. בקורסי הבחירה הסטודנטים יהיו חייבים במטלות כמפורט בסילבוס. הסטודנטים חייבים לקבל ציון בכל הקורסים. לאחר תום הסמסטר האחרון יבחנו הסטודנטים בבחינת גמר. בבחינה יבחרו הסטודנטים בשני נושאים מהמגמה הראשית ובאחד מהמגמה המשנית. הבחינה תחובר ותיבדק על ידי מורי התכנית. ציון הבחינה יהווה 18% מהציון הסופי של התואר.


מבנה כללי של תכנית הלימודים
מגמה סיווג הערות נ"ז שש"ס אחוז מהציון הסופי
חובה סמינר מחלקתי הרצאות מחקריות של מורי המחלקה ושל חוקרים אורחים ממוסדות אקדמיים בארץ ובחו"ל. 4 4 1
מגמה ראשית קמפוסים מחקריים שני קורסי מחקר שדה בהם יקיימו הסטודנטים מחקר פעיל. 4 4 6
סמינריונים שני קורסי סמינריון שבהם יכתוב הסטודנט עבודה סמינריוניות, 4 נ"ז לכל אחד 8 8 30
קורסים שישה שיעורים בהם ישתתף הסטודנט השתתפות פעילה על פי סילבוס הקורס – 2 נ"ז לכל שיעור 12 12 18
מגמה משנית קמפוס מחקרי קורס מחקר שדה בו יקיימו הסטודנטים מחקר פעיל 2 2 3
סמינריונים קורס סמינריון אחד בו יכתוב הסטודנט עבודה סמינריוניות 4 4 15
קורסים שלושה שעורים בהם ישתתף הסטודנט השתתפות פעילה על פי סילבוס הקורס – 2 נ"ז לכל אחד 6 6 9
סה"כ 40 40 100