נוהל פנייה לקבל הכרה בנ"ז עבור שרות מילואים

סטודנט ששרת במילואים 14 יום במצטבר בשנת לימודים אקדמית אחת, או סטודנט ששירת 35 ימים במצטבר במשך התואר יוכל לקבל הכרה של 2 נ"ז במקום קורס בחירה כללי בכפוף לאשור על שרות מילואים פעיל .
להלן הנוהל:

  1. הסטודנט יפנה בכתב למדור סטאטוס דרך הפורטל האישי שלו > בקשות וערעורים > פניה למדור סטאטוס, בצירוף מסמך (טופס 3010) המפרט את מועדי השרות הפעיל של לפחות 41 ימים באותה שנה אקדמית במצטבר או של 35 ימים מצטברים במשך התואר.
  2. בקשה להכרה על בסיס שירות מילואים של 35 ימים במשך התואר תוגש על פי הפירוט הבא:
    סטודנט לתואר ראשון בבית הספר למדעי החברה והרוח- עד סוף סמסטר 5 לתוכנית הלימודים (הכוונה עד לסוף הסמסטר הראשון בשנת הלימודים השלישית).
    סטודנט לתואר ראשון בהנדסה- עד סוף סמסטר 7 לתוכנית הלימודים (הכוונה עד לסוף הסמסטר הראשון בשנת הלימודים הרביעית).
  3. מדור סטטוס יענה לו תשובה רשמית ובמידה והסטודנט עומד בתנאים יעודכן לו הפטור.
  4. הבקשה של הסטודנט תהיה שנתית. הסטודנט יוכל להגיש בקשה על שירות מצטבר בשנה אחת בלבד במהלך לימודיו לתואר.
  5. סטודנט זכאי להכרה זו פעם אחת בלבד במהלך לימודיו לתואר ובלבד שלא מימש במקביל הכרה בקורס מעורבות חברתית.
  6. סטודנט לא יוכל לקבל את ההכרה בסמסטר האחרון ללימודיו.

מתעניינים/ות בלימודים באקדמית כנרת?

מלאו את פרטיכם/ן ויועץ לימודים יחזור אליכם בהקדם!