לחצו על התמונה להורדה

פירוט הטבות לסטודנטים ולמשרתי מילואים וכוחות הביטחון לשנת הלימודים תשפ"ד בעקבות מלחמת "חרבות ברזל"

תחום

פירוט ההטבה

לכלל הסטודנטים

למשרתי מילואים 

תמיכה כלכלית

 1. דחיית תשלומי שכר הלימוד
 1. 20% הנחה על תשלום מעונות לחודש נובמבר (למי שלא שהה במעונות).
 1. פטור מתשלום מעונות עד לכניסה בפועל. 
 1. קורסים חוזרים ללא תשלום לנכשלים בקורסים בסמסטר א' תשפ"ד, חזרה על קורסים ללא תשלום.
 2. פטור משכר לימוד פטור מתשלום שכר לימוד בגין  2 נ"ז מילואים למשרתי מילואים. פטור זה ינתן פעם אחת במהלך התואר. 
 3. הארכת תקופת הלימודים סטודנט ששירת במילואים בתקופת המלחמה 30 ימים לפחות במהלך תקופת לימודיו התקנית, יהיה זכאי להאריך את לימודיו ב– 2 סמסטרים, מבלי שיחויב בתשלום תקורה  בשל הארכה זו.

תמיכה לימודית

 1. סיוע לימודי בהשלמת חומר הלימוד על ידי המרצים.
 1. שעות חונכותשעות תגבור על ידי חונכים

תמיכה רגשית

 פגישות עם העו"ס של המכללה ובמידת הצורך הפניה לגורמי מקצוע חיצוניים.

תחום

פירוט ההטבה

לכלל הסטודנטים

למשרתי מילואים

פעילות חברתית

הכרה ב-2 נ"ז לפעילות התנדבותית במסגרות התומכות במאמץ המלחמתי הכרה ב-2 נ"ז לפעילות חברתית במסגרות התנדבות בהקשר של המאמץ המלחמתי בהיקף של 30 שעות לפחות בשנה.

תמיכה והכרה אקדמית

 1. אי אכיפת חובת נוכחות בקורסים 
 1. הנגשת חומרי הלמידה הקלטת כל השיעורים. סיכום החומרים באתר הקורס, הנגשת מצגות וסרטוניםאלו ייעשו בהתאם לאופי הקורס ולשיקול דעת המרצה.
 1. אפשרות בחירת הציון הגבוה מבין שני המועדים לבחינות סמסטר א'  תשפ"ד בלבד
 1. סטודנט שנקרא בצו 8 למילואים במלחמת חרבות הברזל יהיה זכאי לעד 4 נ"ז במקום קורסי בחירה כלליים. (מי שקיבל 2 נ"ז על מילואים במהלך לימודיו יהיה זכאי ל2 נוספות בלבד). 

2 נקודות הזכות הראשונות ינתנו כפטור מלא  (אקדמי וללא תשלום)  ו2 נ"ז הנוספות ינתנו כפטור אקדמי בלבד (יש חובת תשלום). 

סטודנט שלא נותרו לו קורסי בחירה כלליים, או שאין בתוכנית הלימודים בה הוא לומד נ"ז כלליים, יזוכה בשכר הלימוד עבור 2 נ"ז אלו.

 1. סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים ויש לו/ה ילדים מתחת לגיל 13,  זכאי להיעדר משיעורים, בכל יום בתקופת שירות המילואים /מלחמה, למשך שתי שעות לימודים עד השעה 10:30 ובלא הגבלה החל מהשעה 15:00 , וזכויותיו לא ייפגעו בשל היעדרות זו, לרבות לענין דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב.
 2. הארכת תקופת ערעוריםלמבחנים השייכים לשנת הלימודים תשפ"ג ושובצו אחרי ה 07.10.23 – תינתן הארכה של 14 יום בהגשת הערעור.
 3. תוספת זמן בבחינה – 25% תוספת זמן לכל שעת בחינה בסמסטר א' תשפ"ד. 
 4. הערכה חלופית בחינות אמצעפטור מבחינת אמצע או הערכה חלופית בהתאם לשיקול והחלטת מרצה הקורס. 

מתעניינים/ות בלימודים באקדמית כנרת?

מלאו את פרטיכם/ן ויועץ לימודים יחזור אליכם בהקדם!