קול קורא למחלקות להצעת מסגרות לפעילות חברתית תמורת 2 נ"ז במקום קורס בחירה כללי

ברצוננו לעדכנכם כי ביום ה-  18/7/18 פורסם ברשומות "חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית  וקהילתית התשע"ח  2018 "  אשר חל משנה"ל תשע"ט.

החוק קובע בין היתר,  כי סטודנט יהיה זכאי לשתי נקודות זכות פעם אחת במהלך לימודיו לתואר אקדמי ראשון בעבור פעילות שהיא אחת מאלה:

  • פעילות חברתית וקהילתית של 30 שעות לפחות בהתנדבות בשנת לימודים
  • שירות מילואים של 14 ימים לפחות בשנת הלימודים

ועדת ההוראה של המכללה התכנסה לדון באופן יישום החוק במכללה.

הועדה החליטה שסטודנט המשרת במילואים 14 יום בשנה אחת או 35 ימים מצטברים במהלך התואר יוכל לקבל 2 נ"ז במקום קורס בחירה כללי.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    בנוסף, הועדה החליטה לאפשר לכל מחלקה במכללה להציע פרויקטים הקשורים לתחום הדעת הנלמד, הנמצאים בסביבה הפיזית של המכללה (עמק הירדן, עמק המעיינות, בית שאן, טבריה, גליל תחתון ורמת הגולן ) שבהם יתנדבו סטודנטים בהיקף של 30 שעות לפחות ויקבלו תמורת ההתנדבות 2 נ"ז.

מסגרות הפעילות  שיאושרו יידרשו להעמיד איש קשר שבאחריותו לעקוב אחרי פעילות הסטודנטים ולאשר את שעות הפעילות. בנוסף, באם נדרשת הדרכה לביצוע הפעילות- על מקום הפעילות להעמיד אותה.

הסטודנט יידרש להגיש על כל יום התנדבות את סיכום עשייתו ע"ג טופס דיווח שיוכן לצורך כך. בנוסף בסוף התהליך הסטודנט יידרש להגיש סיכום רפלקטיבי על הפעילות כתנאי לקבלת נ"ז.

הנכם מוזמנים להגיש הצעה לפרויקטים  מתאימים בהתאם לכתוב מעלה, כולל הסבר על אופן המעקב המוצע על ידכם לנושא  ושם איש הסגל האקדמי שיהיה אחראי על המעקב.
במהלך שנה"ל, במידה ותרצו להוסיף פרויקטים תוכלו לעשות זאת באותה הדרך.

את ההצעות יש להגיש לסילביה קולט, מנהלת דיקנט הסטודנטים, במייל silvy@kinneret.ac.il עד ה- תחילת ספטמבר בכל שנה.ועדת ההוראה תדון בבקשות ותעדכן את המגישים בדבר אישור הבקשות.

בכל שאלה /בקשת התייעצות לגבי מקומות פעילות מתאימים ניתן לפנות לסילביה קולט, מנהלת דיקנט

הסטודנטים. 04-6653846, או במייל הרשום מעלה.

מתעניינים/ות בלימודים באקדמית כנרת?

מלאו את פרטיכם/ן ויועץ לימודים יחזור אליכם בהקדם!