לקראת הבחינות….

 • יש להגיע לבחינה עם תעודה מזהה וכרטיס נבחן.
 • זמן האיחור המותר לבחינה הוא 30 דקות, מעבר לזה לא תוכלו להיכנס לבחינה.
 • באחריות הסטודנט לכבות את מכשירו הסלולארי (וכל מכשיר אלקטרוני מכל סוג שהוא) ולהשאירו בתוך התיק בקדמת הכתה!!
 • בבחינות עם חומר פתוח, על הסטודנט להגיע עם קלסר אישי ובו מתויקים כל חומריו האישיים לבחינה.
 • השימוש במילונית אלקטרונית מותר רק בבחינות באנגלית. ביתר הבחינות ניתן להשתמש במילון רגיל )ספר!(
 • שימוש במרקרים – אסור בבחינות למעט בחינות פתוחות ובחינות באנגלית.
 • אין לכתוב בחינה בעפרון או בעט מחיק.
 • בתום הבחינה ייאספו המשגיחים את כל דפי עזר / דפי נוסחאות מהנבחנים, לכן סטודנט שמעוניין לשמור את הדפים שהכין למועד א' גם למועד ב,' חייב לצלם את הדפים מראש מאחר והדפים לא יוחזרו.
 • יציאה לשירותים  בבחינות הנמשכות עד שעתיים, אין יציאה במהלך כל הבחינה בבחינותהנמשכות מעל לשעתיים תותר יציאה מכיתת הבחינה לאחר שעה וחצי מתחילת הבחינה ובליווי המשגיח בלבד.
 • נשים בהריון – זכאיות לתוספת זמן של רבע שעה לכל שעת בחינה ובנוסף תתאפשר יציאה לשירותים.
 • התאמות – סטודנטים בעלי התאמות מתבקשים מראש לסמן את ההתאמות הנדרשות לכל בחינה דרך הפורטל ובנוסף להגיע עם האישורים להתאמות שקיבלו מדיקאנט הסטודנטים.
 • ויתור – בבחינות מועד ב' ניתן לחתום על ויתור לאחר חצי שעה מתחילת הבחינה ובלבד שיש לסטודנט ציון עובר במועד א.'
 • בהגשת ערעור על ציון דרך הפורטל יש לכתוב את הבקשה בצורה מנומקת תוך התייחסות לשאלות ספציפיות.

בהצלחה,

מדור בחינות.

מתעניינים/ות בלימודים באקדמית כנרת?

מלאו את פרטיכם/ן ויועץ לימודים יחזור אליכם בהקדם!