לוח זמנים אקדמי לשנה"ל תשפ"א המכללה האקדמית כנרת מותאם לאחר שביתת המרצים מן החוץ

יום ראשון ללימודים ראשון ל' בתשרי תשפ"א 18.10.20
חופשת חנוכה ראשון כ"ז בכסלו תשפ"א 13.12.20
סיום שביתה מרצים מן החוץ שני כח' בכסלו תשפ"א 14.12.20
חופשת חג המולד חמישי ט' בטבת תשפ"א 24.12.20
יום אחרון ללימודים בסמסטר א' ראשון יח' בשבט תשפ"א 31.01.21
חופשה בין הסמסטרים מיום שני י"ט בשבט תשפ"א 01.02.21
עד יום שישי (כולל) יכ"א באדר תשפ"א 05.03.21
יום ראשון ללימודים סמסטר ב' ראשון כג' באדר תשפ"א 07.03.21
חופשת פסח מיום שלישי י"א בניסן תשפ"א 23.03.21
עד יום ראשון (כולל) כ"ב בניסן תשפ"א 04.04.21
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום העצמאות מיום רביעי ב' באייר תשפ"א 14.04.21
עד יום שישי (כולל) ה' באייר תשפ"א 17.04.21
נבי שועייב יום שני י"ד באייר תשפ"א 26.04.21
חופשת עיד אל פיטר יום חמישי ב' בסיון תשפ"א 13.05.21
חופשת חג השבועות מיום ראשון ה' בסיון תשפ"א 16.05.21
עד יום שני ו' בסיון תשפ"א 17.05.21
חופשת יום הסטודנט שלישי י"ד בסיון תשפ"א 25.05.21
יום אחרון ללימודים בסמסטר ב' שישי כ"ב בתמוז תשפ"א 02.07.21
יום ראשון ללימודים בשנת תשפ"ב  ראשון ד' בחשון תשפ"ב 10.10.21

אירועים וטקסים:

  • עצרת הזיכרון לרה"מ יצחק רבין ז"ל תיערך ביום רביעי, י' בחשוון תשפ"א , 28.10.2
  • טקס הענקת פרסי הצטיינות יתקיים ביום רביעי, ז' שבט תשפ"א, 20.01.21 .
  • עצרת הזיכרון לשואה ולגבורה תתקיים ביום רביעי, כ"ה בניסן תשפ"א, 07.04.21 בשעה 12:00 . ביום זה הלימודים יסתיימו בשעה 18:00 .
  • עצרת הזיכרון לחללי מערכות ישראל תתקיים ביום שלישי, א' באייר תשפ"א, 13.04.21 בשעה 12:00 . הלימודים ביום זה ייפסקו בשעה 18:00 .

סמסטר קיץ:

בית ספר שם הסמסטר מועדים מס' שבועות
הנדסה שנה א' 25.07.21-10.09.21 7
הנדסה איכות ואמינות 28.06.21-03.09.21 10
הנדסה זרם חזק25.07.21-10.09.21 10
חברה ורוח מסלול עובדים רב תחומי 08.08.21-27.08.21 3
חברה ורוח ניהול ומש"א 04.07.21-03.09.21 11

זכאות להיעדרות מלימודים ולמועד מיוחד במבחנים לסטודנטים לא יהודים בשל חגיהם

סטודנטים בני המגזר הלא יהודי זכאים להיעדרות מלימודים לפי רשימת החגים שלהלן, וכן לבחינה במועד מיוחד,
באם יתקיימו מבחנים בימי חג אלה ובאם הסטודנט לא ניגש למבחנים אלה, כל זאת על פי השתייכותם הדתית.
ככלל לא יתואמו בחינות/ סיורים ואירועים משמעותיים מחלקתיים בימי חג אלו.
כמו כן, במחלקה ללימודים רב תחומיים יצולמו שיעורים (בוידאו) אשר יעמדו לרשות הסטודנטים בשל היעדרותם.
רשימת החגים לפי הדתות (תאריכים נתונים לשינוי)

מוסלמים עיד אל פיטר 12-13.05.21 2 ימים (ב-13.05 אין לימודים)
עיד אל אדחה 19.07.21-23.07.21 4 ימים
דרוזים עיד אל אדחה 19.07.21-23.07.21 4 ימים
חג הנביא שועייב 25-28.04.21 4 ימים (ב- 26.04 אין לימודים)
נוצרים חג המולד (קתולי) 24-26.12.21 3 ימים (ב- 24.12.20 אין לימודים)
חג המולד (אורתודוקסי) 07-09.01.21 2 ימים
ראש השנה האזרחית 01.01.21 1 יום (אין לימודים)
פסחא (קתולי) 02-04.04.21 3 ימים (אין לימודים ב-04.04)
פסחא (אורתודוקסי) 02.05.21 2 ימים

התאמות בבחינות בימי חג ובצום הרמדאן והפסחא

בני המגזר המוסלמי והצ'רקסי שצמים בחודש הרמדאן ונבחנים בתקופת הצום, ובני העדה הנוצרית הצמים בימי טרום הפסחא יהיו זכאים להתאמות כדלהלן:

  1. בבחינות המתקיימות בתקופה זו תהיה תוספת זמן מקסימלית של 30 דקות למבחן. אין הקלות כפולות, סטודנט שמקבל תוספת זמן בגין התאמה כלשהיא, לא יהיה זכאי לתוספת זו
  2. סטודנט שהחליט שלא להגיע למועד הבחינה בזמן הצום, יקבל מועד מיוחד במקום. (רק במידה והבחינה הייתה
    אחרי השעה 12:00 לבני העדה המוסלמית והצ'רקסית ובחינה שמתקיימת עד השעה 12:00 לבני העדה הנוצרית).
  3. ניתנת האפשרות לסטודנט שנבחן בשני מועדים בתקופה זו בלבד, לקבל ציון הגבוה מבין השניים וזאת ע"י פניה מסודרת למדור בחינות

התאמות אלו יינתנו רק לסטודנטים מהמגזר שמראש יצהירו אצל יועצות המגזר שהינם צמים בתקופה זו.

  • סטודנט שנבצר ממנו להגיע באחד מימי החג הנ"ל לבחינה, יהיה זכאי למועד מיוחד לאחר שיגיש פניה דרך פורטל הסטודנט למדור סטאטוס על פי הנהלים.

פריסת לימודים ואירועים שנת הלימודים תשפ"א

סמסטר א' בין התאריכים: 18.10.20-31.01.21

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
18.10.20 19.10.20 20.10.20 21.10.20 22.10.20 23.10.20
25.10.20 26.10.20 27.10.20 28.10.20

טקס זיכרון
ליצחק רבין ז"ל

29.10.20
יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל
30.10.20
01.11.20 02.11.20 03.11.20 04.11.20 05.11.20 06.11.20
08.11.20 09.11.20 10.11.20 11.11.20 12.11.20 13.11.20
15.11.20 16.11.20
חג הסיגד
17.11.20 18.11.20 19.11.20 20.11.20
22.11.20 23.11.20 24.11.20 25.11.20 26.11.20 27.11.20
29.11.20 30.11.20 01.12.20 02.12.20 03.12.20 04.12.20
06.12.20 07.12.20 08.12.20 09.12.20 10.12.20
נר ראשון
חנוכה
11.12.20
חנוכה
13.12.20
חנוכה
14.12.20
חנוכה
15.12.20
חנוכה
16.12.20
חנוכה
17.12.20
חנוכה נר אחרון
18.12.20
חנוכה
20.12.20 21.12.20 22.12.20 23.12.20 24.12.20
חג המולד
25.12.20
חג המולד
צום י' בטבת
27.12.20 28.12.20 29.12.20 30.12.20 31.12.20 01.01.21
ראש השנה האזרחית
03.01.21 04.01.21 05.01.21 06.01.21 07.01.21 08.01.21
10.01.21 11.01.21 12.01.21 13.01.21 14.01.21 15.01.21
17.01.21 18.01.21
רק מורים מן
החוץ
19.01.21
רק מורים מן
החוץ
20.01.21
טקס מצטיינים
רק מורים מן החוץ
21.01.21 22.01.21
רק מורים מן החוץ
24.01.21
רק מורים מן החוץ
25.01.21
רק מורים מן
החוץ
26.01.21
רק מורים מן
החוץ
27.01.21
רק מורים מן החוץ
28.01.21
טו בשבט
רק מורים מן
החוץ
29.01.21
רק מורים מן החוץ

חופשת סמסטר בין התאריכים 01.02.21-05.03.21

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
01.02.21 02.02.21 03.02.21 04.02.21 05.02.21
07.02.21 08.01.21 09.02.21 10.02.21 11.02.21 12.02.21
14.02.21 15.02.21 16.02.21 17.02.21 18.02.21 19.02.21
21.02.21 22.02.21 23.02.21 24.02.21 25.02.21
תענית אסתר
26.02.21
פורים
28.02.21 01.03.21 02.03.21 03.03.21 04.03.21 05.03.21

סמסטר ב' בין התאריכים: 07.03.21-02.07.21
*ביום חמישי בו מתוכננים 13 מפגשים יתכן ויתואם מפגש השלמה.

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
07.03.21 08.03.21 09.03.21 10.03.21 11.03.21 12.03.21
14.03.21 15.03.21 16.03.21 17.03.21 18.03.21 19.03.21
21.03.21 22.03.21 23.03.21
חופשת פסח
24.03.21
חופשת פסח
25.03.21
חופשת פסח
26.03.21
ליל הסדר במוצ"ש
28.03.21
חופשת פסח
29.03.21
חופשת פסח
30.03.21
חופשת פסח
31.03.21
חופשת פסח
01.04.21
חופשת פסח
02.04.21
חופשת פסח ופסחא קתולי
04.04.21
חופשת פסח ופסחא קתולי
05.04.21 06.04.21 07.04.21
טקס.
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה הפסקת לימודים  ב- 18:00
08.04.21
יום הזיכרון לשואה ולגבורה
09.04.21
11.04.21 12.04.21 13.04.21
טקס.
ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. הפסקת לימודים ב- 18:00
14.04.21
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
15.04.21
יום העצמאות
16.04.21
גשר
18.04.21 19.04.21 20.04.21 21.04.21 22.04.21 23.04.21
25.04.21
נבי שועייב
26.04.21
נבי שועייב
27.04.21
נבי שועייב
28.04.21 29.04.21
ערב ל"ג בעומר
30.04.21
ל"ג בעומר
02.05.21
פסחא אורתודוקסי
03.05.21 04.05.21 05.05.21 06.05.21 07.05.21
09.05.21 10.05.21 11.05.21 12.05.21
עיד אל פיטר
13.05.21
עיד אל פיטר
14.05.21
16.05.21
ערב שבועות
17.05.21
שבועות
18.05.21 19.05.21 20.05.21 21.05.21
23.05.21 24.05.21 25.05.21
יום הסטודנט
26.05.21 27.05.21 28.05.21
30.05.21 31.05.21 01.06.21 02.06.21 03.06.21 04.06.21
06.06.21 07.06.21 08.06.21 09.06.21 10.06.21 11.06.21
13.06.21 14.06.21 15.06.21 16.06.21 17.06.21 18.06.21
20.06.21 21.06.21 22.06.21 23.06.21 24.06.21 25.06.21
14 14 14 14 13 14

 

מתעניינים/ות בלימודים באקדמית כנרת?

מלאו את פרטיכם/ן ויועץ לימודים יחזור אליכם בהקדם!