יום ראשון ללימודים ראשון י"ב בחשוון תשע"ט 21.10.18
בחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות שלישי כ"א בחשוון תשע"ט 30.10.18
חופשת חנוכה ראשון א' בטבת תשע"ט 09.12.18
חופשת חג המולד שלישי י"ז בטבת תשע"ט 25.12.18
מרתון טבריה (אין לימודים) שישי כ"ז בטבת תשע"ט 04.01.19
יום השלמה למערכת יום ג' ראשון – מערכת יום ג' כא' בשבט תשע"ט 27.01.19
יום אחרון ללימודים בסמסטר א' שישי יט' בשבט תשע"ט 25.01.19
חופשה בין הסמסטרים מיום שני כ"ב בשבט תשע"ט 28.01.19
עד יום שישי כ"ד באדר א' תשע"ט 01.03.19 (כולל)
יום ראשון ללימודים סמסטר ב' ראשון כ"ו באדר א' תשע"ט 03.03.19
חופשת פורים מיום רביעי י"ג באדר ב' תשע"ט 20.03.19
עד יום שישי ט"ו באדר ב' תשע"ט 22.03.19 (כולל)
בחירות ממשלתיות יום שלישי ד'  בניסן תשע"ט 09.04.19
חופשת פסח מיום ראשון ט' בניסן תשע"ט 14.04.19
עד יום שישי כ"א בניסן תשע"ט 26.04.19 (כולל)
חופשת חג נבי שועייב יום חמישי כ' בניסן תשע"ט 25.04.19
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום העצמאות מיום רביעי ג' באייר תשע"ט 08.05.19
עד יום שישי ה' באייר תשע"ט 10.05.19 (כולל)
חופשת עיד אל פיטר חמישי ג' בסיון תשע"ט 06.06.19
חופשת חג השבועות מיום ראשון ו' בסיון תשע"ט 09.06.19
עד יום שני ז' בסיון תשע"ט 10.06.19
חופשת יום הסטודנט יום שלישי כ"ג באייר תשע"ט 28.05.19
יום השלמה למערכת יום חמישי ראשון כ"ז בסיון תשע"ט 30.06.19
יום אחרון ללימודים בסמסטר ב' שישי כ"ה בסיון תשע"ט 28.06.19
יום ראשון ללימודים בשנת תש"פ ראשון ה' בחשון תש"פ 03.11.19

אירועים וטקסים:

 • עצרת הזיכרון לרה"מ יצחק רבין** ז"ל תיערך ביום ראשון, י"ב בחשוון תשע"ט, 21.10.18.
 • טקס הענקת פרסי הצטיינות יתקיים ביום רביעי, ג' בשבט תשע"ט, 09.01.19 בשעה 12:00.
 • כנס אקדמיה פריפריה יתקיים ביום ד', כ' באדר ב' תשע"ט, 27.03.19.
 • בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום ד', כ"ו בניסן תשע"ט 05.19  הלימודים ייפסקו בשעה 18:00.
 • עצרת הזיכרון לשואה ולגבורה** תיערך ביום ד', כ"ו בניסן תשע"ט, 01.05.19 בשעה 12:00.
 • עצרת הזיכרון לחללי מערכות ישראל** תיערך ביום ג', ב' באייר תשע"ט 05.19 בשעה 12:00. הלימודים  ביום זה ייפסקו בשעה 18:00.
 • ביום שני, כ"ב באייר תשע"ט, 27.05.19 , ערב יום הסטודנט הלימודים יסתיימו בשעה 18:00.

סמסטר קיץ:

בית ספר שם הסמסטר מועדים מס' שבועות
הנדסה שנה א' 04.08- 22.09   7
הנדסה איכות ואמינות 15.07- 20.09   10
הנדסה זרם חזק 24.07-27.09   10
חברה ורוח מסלול עובדים רב תחומי 28.07- 06.09   6
חברה ורוח ניהול ומש"א 07.07-20.09   11

זכאות להיעדרות מלימודים ולמועד מיוחד במבחנים לסטודנטים לא יהודים בשל חגיהם
סטודנטים בני המגזר הלא יהודי זכאים להיעדרות מלימודים לפי רשימת החגים שלהלן, וכן לבחינה במועד מיוחד, באם יתקיימו מבחנים בימי חג אלה ובאם הסטודנט לא ניגש למבחנים אלה, כל זאת על פי השתייכותם הדתית.

ככלל לא יתואמו בחינות/ סיורים ואירועים משמעותיים מחלקתיים בימי חג אלו.

כמו כן, במחלקה ללימודים רב תחומיים יצולמו שיעורים (בוידאו) אשר יעמדו לרשות הסטודנטים בשל היעדרותם.
רשימת החגים לפי הדתות (תאריכים נתונים לשינוי)

מוסלמים עיד אל אדחה 11-14.08.19 4 ימים
עיד אל פיטר 05-07.06.19 3 ימים (ב- 06.06 אין לימודים)
דרוזים עיד אל אדחה 11-14.08.19 4 ימים
חג הנביא שועייב 25-27.04.19 3 ימים (אין לימודים כלל)
נוצרים חג המולד 24-26.12.18 3 ימים (ב- 25.12.18 אין לימודים)
ראש השנה האזרחית 01.01.19 1 יום
פסחא 21-22.04.19 2 ימים (אין לימודים כלל)

התאמות בבחינות בימי חג ובצום הרמדאן

בני המגזר המוסלמי והצ'רקסי שצמים בחודש הרמאדן ונבחנים בתקופת הצום, יהיו זכאים להתאמות כדלהלן:

 1. בבחינות המתקיימות בתקופה זו תהיה תוספת זמן מקסימלית של 30 דקות למבחן. אין הקלות כפולות, סטודנט שמקבל תוספת זמן בגין התאמה כלשהיא, לא יהיה זכאי לתוספת זו.
 2. סטודנט שהחליט שלא להגיע למועד הבחינה בזמן הצום, יקבל מועד מיוחד במקום. רק ובמידה והבחינה הייתה אחרי השעה 12:00.
 3. ניתנת האפשרות לסטודנט שנבחן בשני מועדים בתקופה זו בלבד, לקבל ציון הגבוה מבין השניים וזאת ע"י פניה מסודרת למדור בחינות.

התאמות אלו יינתנו רק לסטודנטים מהמגזר שמראש יצהירו אצל יועצות המגזר שהינם צמים בתקופה זו.

 • סטודנט שנבצר ממנו להגיע באחד מימי החג הנ"ל לבחינה, יהיה זכאי למועד מיוחד לאחר שיגיש פניה דרך פורטל הסטודנט למדור סטאטוס על פי הנהלים.

סמסטר א' תאריכים: 21.10.18-27.01.19

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
21.10.18 עצרת זיכרון ליצחק רבין ז"ל 22.10.18 23.10.18 24.10.18 25.10.18 26.10.18
28.10.18 29.10.18 30.10.18 בחירות 31.10.18 01.11.18 02.11.18
04.11.18 05.11.18 06.11.18 07.11.18 08.11.18 09.11.18
11.11.18 12.1118 13.11.18 14.11.18 15.11.18 16.11.18
18.11.18 19.11.18 20.11.18 21.11.18 22.11.18 23.11.18
25.11.18 26.11.18 27.11.18 28.11.18 29.11.18 30.11.18
02.12.18

נר ראשון

03.12.18 04.12.18 05.12.18 06.12.18 07.12.18
09.12.18

חופשת חנוכה

10.12.18 11.12.18 12.12.18 13.12.18 14.12.18
16.12.18 17.12.18 18.12.18

צום י' בטבת

19.12.18 20.12.18 21.12.18
23.12.18 24.12.18 25.12.18 חג המולד 26.12.18 27.12.18 28.12.18
30.12.18 31.12.18 01.01.19 02.01.19 03.01.19 04.01.19 מרתון
06.01.19 07.01.19 08.01.19 09.01.19 10.01.19 11.01.19
13.01.19 14.01.19 15.01.19 16.01.19 17.01.19 18.01.19
20.01.19 21.01.19

טו בשבט

22.01.19 23.01.19 טקס מצטיינים 24.01.19 25.01.19
13 14 12 +יום השלמות בתאריך 27.01.19 14 14 13

סמסטר ב' תאריכים: 03.03.19- 30.06.19

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
03.03.19 04.03.19 05.03.19 06.03.19 07.03.19 08.03.19
10.03.19 11.03.19 12.03.19 13.03.19 14.03.19 15.03.19
17.03.19 18.03.19 19.03.19 20.03.19

תענית אסתר

21.03.19

חופשת פורים

22.03.19

חופשת פורים

24.03.19 25.03.19 26.03.19 27.03.19

כנס אקדמיה פריפריה

28.03.19 29.03.19
31.03.19 01.04.19 02.04.19 03.04.19 04.04.19 05.04.19
07.04.19 08.04.19 09.04.19 בחירות 10.04.19 11.04.19 12.04.19
14.04.19

חופשת פסח

15.04.19

חופשת פסח

16.04.19

חופשת פסח

17.04.19

חופשת פסח

18.04.19

חופשת פסח

19.04.19

חופשת פסח

21.04.19

חופשת פסח

22.04.19

חופשת פסח

23.04.19

חופשת פסח

24.04.19

חופשת פסח

25.04.19

חופשת פסח+נבי שועייב

26.04.19

חופשת פסח

28.04.19 29.04.19 30.04.19 01.05.19
עצרת זיכרון ב- 12:00
הפסקת לימודים 18:00
02.05.19
יום הזיכרון לשואה ולגבורה
03.05.19
05.05.19 06.05.19 07.05.19
עצרת זיכרון ב- 12:00
הפסקת לימודים 18:00
08.05.19

יום הזיכרון

09.05.19
יום העצמאות
10.05.19
גשר
12.05.19 13.05.19 14.05.19 15.05.19 16.05.19 17.05.19
19.05.19 20.05.19 21.05.19 22.05.19 23.05.19
ל"ג בעומר
24.05.19
26.05.19 27.05.19
הפסקת לימודים 18:00
28.05.19
יום הסטודנט
29.05.19 30.05.19 31.05.19
02.05.19
יום ירושלים
03.06.19 04.06.19 05.06.19 06.06.19 עיד אל פיטר 07.06.19
09.06.19 שבועות 10.06.19  שבועות 11.06.19 12.06.19 טקס הענקת תארים 13.06.19  טקס הענקת תארים 14.06.19
16.06.19 17.06.19 18.06.19 19.06.19 20.06.19 21.06.19
23.06.19 24.06.19 25.06.19 26.06.19 27.06.19 28.06.19
14 14

 

13 13 12 +יום השלמות ב 30.06.19 13

מתעניינים/ות בלימודים באקדמית כנרת?

מלאו את פרטיכם/ן ויועץ לימודים יחזור אליכם בהקדם!