מכתב הנהלה למשרתי המילואים במלחמת חרבות הברזל

‏סטודנטיות וסטודנטים יקרים,

מדינת ישראל נמצאת במלחמה קשה המתמשכת למעלה מ 40 יום. ליבנו ומחשבותינו עם המגויסים השומרים עלינו ועם בני משפחותיהם, עם הנפגעים ומשפחותיהם ועם אלו אשר נאלצו לעזוב את ביתם.
אנו מצדיעים לכם, והעשייה שלנו מכוונת לתמוך ולעזור לכם ככל הניתן
ברצוננו לשתף אתכם במערך השיקולים וההיערכויות שהובילו אותנו לקבל החלטה לפתוח את שנת הלימודים בתאריך 3.12.2023.
מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" נדחתה פתיחת השנה פעמיים. הדחיות, שנעשו בתנאי אי ודאויות, התבססו על שני שיקולים עיקריים:
הבטחה מלאה של זכויות המגויסים ונלוויהם והבאתם להשלמת כל הדרישות לסיום תקין של השנה האקדמית.
הותרת האפשרות להשלים את השנה האקדמית גם אם במחיר של הפחתה מסוימת במספר המפגשים הסמסטריאליים והיקף תוכן הלימודים.
ככל שתאריך פתיחת השנה נדחה, האפשרויות להשלים את השנה האקדמית מצטמצמות באופן ניכר עד כדי מצב בו נאלץ לשקול ביטול הלימודים. במקרה כזה לא ניתן יהיה לקיים גם את הבטחת המוצא ביחס לזכויות המגויסים/ות.
לכן, ומתוך תקווה שהמצב יאפשר זאת, הוחלט במכללת כנרת, בדומה למכללות ציבוריות נוספות, לפתוח את שנת הלימודים בתאריך שצוין לעיל. פתיחה בתאריך זה תאפשר ביצוע שני סמסטרים בני כ – 11 מפגשים (במקום ה – 13 המתוכננים) ולהערכתנו תאפשר גם המשך ברצף לשנה האקדמית הבאה.
אפרט, בקצרה, את מעטפת התמיכה המתוכננת לכל המגויסים ונלוויהם ולאנשי כוחות הביטחון:
התייחסות המכללה לא/נשי המילואים תהיה מכילה ומתחשבת. תובא בחשבון העובדה ששירות המילואים מתבצע בתנאי לחימה, היוצרים קשיים ועומסים נוספים וחריגים בעוצמתם. ולא תידרש למידה במהלך השרות הפעיל
המכללה מחויבת להכרה בתפקיד המיוחד של בני/ות הזוג של א/נשי המילואים וכוחות הביטחון.
תהיה התייחסות מיוחדת ומתן סיוע רגשי והתאמות אקדמיות חיוניות למי שסובלים/ות מקשיים ייחודיים הנובעים ממצב המלחמה המתמשך.
כל ההרצאות והשיעורים יוקלטו ויועמדו לשימוש כל הסטודנטים/ות.
יוענקו נקודות זכות למשרתים/ות המילואים בצו 8.
המכללה תעמיד עם פתיחת שנת הלימודים מתווה ברור ככל האפשר של התאמות לצרכי הסטודנטים/ות ואתגרי הלחימה הנמשכת. למשל, יינתנו מועדים מיוחדים, אפשרות לבחור בציון הגבוה, פטורים מנוכחות חובה, שיעורי השלמה ותגבור, חלופות הערכה שיאפשרו הפחתה משמעותית של מספר המבחנים, מתן אפשרות לקבל ציון "עובר" בצורה מדודה, ועוד.
המכללה תעמיד אמצעי תמיכה וליווי לכל המשרתים בעת חזרתם ללימודים
כלל ההתאמות יוענקו ללא דרישת תשלום נוסף כלשהו מהסטודנטים/ות.
סטודנט/ית שיבקשו לפצל את שנת הלימודים או לעכב את החזרה ללימודים יוכלו לעשות כן ללא עלות נוספת, ככל שהסיבה לכך נובעת מן המלחמה.
אתם הם אלה הממלאים את חובתכם הלאומית ושומרים עלינו ואנחנו מצדיעים לכם ומודים לכם מעומק ליבנו. חשוב לנו שתדעו כי אנחנו מלווים ונמשיך ללוות אתכם באופן צמוד ומתמיד לאורך כל הסמסטר. איננו מצפים ממשרתי ומשרתות המילואים לקחת חלק בלמידה הסדירה ביום יום כל עוד הם משרתים (למעט אם אתם רוצים ויכולים בכך). אתם תתרכזו בלשמור על עצמכם ועלינו.
אנחנו מתחייבים לדאוג לכך שאף אחד מכם/ן לא יפגע מהעדרו בלימודים מתחילת הסמסטר ועד לחזרתו ומקבלים על עצמנו להשלים את החסר עבורכם ויחד אתכם לאחר שחרורכם משירות המילואים.
בברכה ובתקווה וציפייה לזמנים טובים,

פרופ' אברהם שיצר, נשיא
מר מיקי לב, מנכ״ל
ד"ר ניבה דולב, דיקנית הסטודנטים

מתעניינים/ות בלימודים באקדמית כנרת?

מלאו את פרטיכם/ן ויועץ לימודים יחזור אליכם בהקדם!