מביאים חברות וחברים ומרוויחים!

יש לכם חברים שמתעניינים בלימודי תואר ראשון או שני? ספרו לנו עליהם!

אם הם יירשמו ללימודים באקדמית כנרת אתם תיהנו מפרס כספי* ולא פחות חשוב, תלמדו ביחד עם החברים שלכם.

פרס בסך 750 ₪ – עבור כל חבר או חברה, שיירשמו דרככם לפקולטה להנדסה

ולפקולטה למדעי החברה והרוח

שימו לב – הרשמה לתואר שני בניתוח התנהגות אינה חלק מהפרס.

כל מי שיירשם עכשיו, ייהנה מהנחה משמעותית בדמי הרישום אז אם אתם עוד לא נרשמתם, עכשיו זה משתלם ביותר!

 

* ההטבה תינתן אך ורק בתנאי שהסטודנט יתחיל את לימודיו בכנרת בתחילת שנת הלימודים תשפ"ד. המכללה רשאית לשנות / לעצור את ההטבה בכל זמן שתרצה.

תקנון חבר מביא חבר

1. סטודנט/ית של המכללה האקדמית כנרת אשר י/תפנה חבר/ה להירשם לראשונה ללימודים במכללה והחבר/ה יממש בפועל את הרשמתו/ה וי/תחל ללמוד בה (בפועל) בסמסטר א' של שנה"ל התשפ"ה (אשר תחילתו ביום 3/11/24), י/תהא זכאי להטבה
המפורטת במבצע זה – בכפוף למפורט בתקנון זה.

2. במבצע רשאים להשתתף סטודנטים של המכללה האקדמית כנרת בלבד, ולצורך הבהירות – רק סטודנטים אשר ילמדו במכללה במהלך שנה"ל תשפ"ה.

3. המבצע יתקיים מתאריך 15/3/24 עד תאריך – 3/11/24. הרשמה לאחר מועד זה לא תיכלל במסגרת המבצע, ולא תזכה בהטבה המפורטת בתקנון זה.

4. המבצע מתייחס לכל מסלולי הלימוד לתואר ראשון ושני במכללה (למעט תכנית לתואר שני בניתוח התנהגות).

5. ההטבה במבצע זה הינה:
• הטבה על סך 750 ₪ על כל חבר שיממש את לימודיו בפקולטה לחברה ורוח והפקולטה להנדסה.

6. ההטבה במבצע תינתן לסטודנט/ית אשר י/תפנה חבר/ה להירשם לראשונה ללימודים במכללה והחבר/ה י/תממש בפועל את הרשמתו/ה וי/תחל ללמוד בה בפועל בסמסטר א' בשנת הלימודים תשפ"ה, הכל בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון מבצע זה ולהלן:
6.1 החבר/ה נרשם/ה ללימודים במכללה – והתקבל אליהם (כפוף לנהלי הקבלה הרגילים של המכללה).
6.2 החבר/ה הסדיר/ה את תשלום שכר הלימוד ללימודיו/ה (לאחר שקיבל/ה אישור קבלה ללימודים במכללה).
6.3 החבר/ה החל בפועל את לימודיו במכללה בסמסטר א' בשנת הלימודים תשפ"ה.
6.4 זו פנייתו/ה הראשונה של החבר/ה לגבי לימודים במכללה (החבר/ה לא פנה למכללה בעבר, ואינו/ה רשומ/ה ברישומי המכללה כגורם אשר התעניין בעבר בלימודים במכללה), ופרטיו/ה הועברו למחלקת שיווק באמצעות טופס זה והעברתם לכתובת המייל המצורפת מעלה.

7. השתתפות במבצע הינה באמצעות השארת פרטים בטופס זה והעברתו חתום לכתובת מייל: rishum@kinneret.ac.il
8. מובהר כי הרשמה בלבד (ללא עמידה בתנאים לעיל וללא ל.מודים בפועל) אינה מזכה בהטבה.

9. כמו-כן, נא תשומת הלב כי רישום לראשונה למכללה לא יחול לגבי מי שיצר קשר עם המכללה (באמצעים דיגיטליים/טלפונים
או פרונטליים) לפני הפניית הממליץ. 10. לא יתקבלו שמות מומלצים באופן רטרואקטיבי לאחר שהנרשם כבר יצר קשר עם מחלקת השיווק, או הגיע לפגישת ייעוץ ללא הפניה מוקדמת של הממליץ.

11. סטודנט הזכאי להטבה יחשב ככזה, רק לאחר בדיקה וקבלת אישור בכתב ממחלקת השיווק.

12. ערעור בגין דחיית המלצה תועבר בכתב בלבד למנהלת מחלקת שיווק.

13. כמות הנרשמים שיכול כל סטודנט להביא הינה בלתי מוגבלת.

14. ההטבה לממליץ תינתן כמלגה בשובר שכר הלימוד. במידה והממליץ סיים את חובותיו הכספיות למכללה, יוענק לו הזיכוי
בצ'ק אישי/העברה לחשבון הבנק.

15. ההטבה לממליץ תוענק בסוף הסמסטר הראשון ללימודיו של המומלץ.

16. הנהלת המכללה האקדמית כנרת רשאית להפסיק את המבצע/התחרויות בכל רגע נתון וללא הודעה מוקדמת

17. ההשתתפות במבצע/תחרויות אסורה על עובדי המכללה ובני משפחה מדרגה ראשונה.

18. האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ויש לקוראו כאילו נכתב במקביל גם בלשון נקבה.

מתעניינים/ות בלימודים באקדמית כנרת?

מלאו את פרטיכם/ן ויועץ לימודים יחזור אליכם בהקדם!