חברי המועצה האקדמית

 

פרופ' שמעון גפשטיין – יו"ר נשיא המכללה
פרופ' אברהם שיצר – 
דיקן ביה"ס להנדסה
פרופ' סיביל היילברון – 
דיקן ביה"ס למדעי החברה והרוח
ד"ר שלהבת צור לייבוביץ – 
ראש המחלקה להנדסת איכות ואמינות
ד"ר עידית מנוסביץ –
ראש המחלקה לתקשורת
ד"ר אפרים אהרוני –
ראש המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
ד"ר ראובן גפני –
ראש המחלקה ללימודי א"י
ד"ר ריקי גליה –
ראש המחלקה למדה"ת
ד"ר הילן צבן –
ראש המחלקה לניהול תיירות ומלונאות
ד"ר ניבה דולב – 
ראש המחלקה לחינוך וקהילה
פרופ' רם שפינר – 
ראש המחלקה להנדסת תעשיות מים
ד"ר יעל דובינסקי – 
ראש המחלקה להנדסת תוכנה
ד"ר גיורא גודמן –
ראש המחלקה ללימודים רב תחומיים
ד"ר יריב איצקוביץ – 
ראש המחלקה לניהול משאבי אנוש
פרופ' עמוס רולידר – 
דיקן הסטודנטים
חורש קן- 
נציג אגודת הסטודנטים
פרופ' דורית אלט
פרופ' מוטי אביעם
פרופ' נמרוד לוז
פרופ' חזי ישראלי
פרופ' עמיקם נמירובסקי
פרופ' חיים אבירם
פרופ' חיים בן דוד
פרופ' נירית רייכל
ד"ר רן סוצקוורין – 
נציג המרצים הבכירים
ד"ר עוזי פרויינד פיינשטיין – 
נציג המרצים
אהוד וגנר – 
נציג הסגל הזוטר
פרופ' מוחמד עכאשה
פרופ' משה גופן

 

משקיפים:

מיקי לב – מנכ"ל המכללה
ד"ר אסנת סוויד – מזכיר אקדמי
גב' סמדי מלמד – מנהלת הספרייה
גב' בילי גנור – ראש מנהל אקדמי
ד"ר מלכי גרוסמן – ראש אקדמי למכינות
בת אל חלי – ראש מנהל ביה"ס הנדסה
מיה רם – ראש מנהל ביה"ס למדעי חברה ורוח

סמכויות המועצה ותפקידיה

המועצה דנה ומקבלת החלטות בכל העניינים האקדמיים, לרבות:

א. המלצה לנשיא בדבר שינוי או תוספת לתקנות האקדמיות;
ב. המלצה לנשיא, ובאמצעותו לאסיפה הכללית ולוועד המנהל, בדבר פיתוח תחומי הוראה ומחקר;
ג. המלצה לנשיא על תוכניות לימוד חדשות ועל שינויים, מעת לעת, בתוכניות תקפות, לרבות סגירת תוכניות קיימות;
ד. קביעת תקנון לימודים;
ה. קביעת כללים ותנאי קבלה לסטודנטים;
ו. מינוי ועדת מינויים, ועדת הוראה, ועדת משמעת סטודנטים וועדות אחרות, בין באורח קבען ובין לעניינים מיוחדים, והאצלה להן מסמכויותיה. ועדות אלה תדווחנה למועצה האקדמית באופן שוטף על פעולותיהן;
ז. קביעת נהלי לימודים, לרבות נהלים לקיום בחינות;
ח. קביעת זכויות וחובות הסטודנטים;
ט. קביעת תקנוני משמעת להתנהגות סטודנטים ולהתנהגות חברי הסגל;
י. קביעת כללים ופיקוח על מתן תעודות ותארים;
יא. קביעת כללים ופיקוח על מינויים והעלאות בדרגה של חברי הסגל האקדמי;
יב. פיקוח על איכות ההוראה וקידומה;
יג. קביעת כללים ותקנות לקידום המחקר במכללה;
יד. קביעת המדיניות האקדמית בכל תחומי הפעולה של המכללה והבטחת קיומם של סטנדרטים אקדמיים נאותים בכל תחום, ופיקוח על ביצועם;
טו. אישור המלצות הנשיא בדבר הענקת תארי כבוד מטעם המכללה. הנשיא יכול למנות ועדה לתוארי כבוד בת 5 חברי מועצה, אשר תפעל בשם המועצה לעניין זה;
טז. התווית קווי פעולה של הספריה ושל מערכת התקשוב, על מנת להבטיח שישרתו בצורה נאותה את צרכי ההוראה והמחקר במכללה.

מתעניינים/ות בלימודים באקדמית כנרת?

מלאו את פרטיכם/ן ויועץ לימודים יחזור אליכם בהקדם!

    דילוג לתוכן