כץ חיה

ד"ר כץ חיה

ראשת המחלקה ללימודי ארץ ישראל, מרצה בכירה

המחלקה ללימודי ארץ ישראל, הפקולטה למדעי החברה והרוח
.B.A בלימודי ארץ ישראל, M.A בלימודי ארץ ישראל

תחומי התמחות

• ארכיאולוגיה של תקופת הברזל.
• הקרמיקה של תקופת הברזל.
• כלכלה וחברה בישראל הקדום.
• תולדות המחקר הארכיאולוגי בארץ ישראל.

קורסים נבחרים

מבוא לתולדות ארץ ישראל בתקופת המקרא
סוגיות נבחרות בחקר ממלכת יהודה: שפלה, הר ומדבר – קמפוס מחקרי
חברה וכלכלה בתקופת המקרא
העבר המכונן את ההווה: ארכיאולוגיה ופוליטיקה
מוזיאונים ארכיאולוגיים במדינת ישראל – קמפוס מחקרי

פרסומים נבחרים

רשימת פרסומים:
ספרים:
כץ, ח', 'ארץ דגן ותירוש… ארץ זית יצהר ודבש': הכלכלה בממלכת יהודה בימי בית ראשון, ירושלים: יד יצחק בן צבי 2008.

כץ, ח', 'לא על החרסים לבד חי האדם': הביוגרפיה של רות עמירן, חיפה: פרדס 2011

Katz, H., The Changing Landscape of Israeli Archaeology: Between Hegemony and Marginalization. London; New York: Routledge 2023

 

מאמרים בכתבי עת:

Katz, H. 'A Note on the Date of the "Great Wall" of Tell En-Nasbeh', Tel-Aviv, 25 (1998), pp. 131-133.

Katz, H. 'Commercial Activity in the Kingdoms of Judah and Israel'. Tel-Aviv, 31 (2004), pp. 268-277.

כץ, ח', 'היבטים מתודולוגיים בחקר מעמד האישה בתקופת המקרא', בית מקרא, 51 (2006), עמ' 72-84.
כץ, ח', 'חפירת בדיקה בתל-זיתון'. קמא, 1 (2007), עמ' 40-35.

Katz, H. 'The Ship from Uluburun and the Ship from Tyre: An International Trade Network in the Ancient Near East', Zeitschrift des deutschen Palästina-Vereins, 124 (2008), pp. 1-15.

כץ, ח', 'גידול האוכלוסין ביהודה ותעשיית שמן הזית במאה הח' לפנה"ס', קתדרה, 130 (2008), עמ' 5 – 16.
כץ, ח' ופאוסט, א', 'שכבת החורבן האשורית בתל עיטון', ארץ ישראל, ל (2011), עמ' 274-256.

Faust, A. and Katz, H., 'Philistines, Israelites and Canaanites in the Southern Trough Valley during the Iron Age I', Egypt and the Levant, XXI (2011), pp. 231-247.

Katz, H. ' “He Shall Bathe in Water; Then He Shall Be Pure”: Must He Immerse?', Vetus Testamentum, 62 (2012), pp. 369-380.

Katz, H. and Faust, A. 'The Assyrian Destruction Layer at Tel `Eton', Israel Exploration Journal, 62 (2012), pp. 22-53.

Faust, A. and Katz, H., 'Survey, Shovel Tests and Excavations at Tel 'Eton: Preliminary Notes on methodology and Site History', Tel Aviv, 29 (2012), pp. 158–185.

Katz, H. and Faust, A. 'The Chronology of the Iron Age IIA in Judah in Light of Tel 'Eton Tomb C3 and Other Assemblages', Bulletin of the American School of Oriental Research, 371 (2014), pp. 103–127.

Faust, A., Katz, H., Ben-Shlomo D., Eyal, P. and Sapir, Y., 'Tel 'Eton from the Late Bronze Age to the Persian Period and its Interregional Contacts: Between Highlands and Lowlands', Zeitschrift des deutschen Palästina-Vereins, 130 (2014), 43-76.

Faust, A. and Katz, H., 'A Canaanite town, a Judahite Center, and a Persian Period Fort: Excavating Over Two Thousand Years of History at Tel 'Eton', Near Eastern Archaeology, 78.2 (2015), pp. 87-102.

Faust, A., Katz, H. and Eyal, P., ' Late Persian – Early Hellenistic Remains at Tel 'Eton: A Preliminary Report (2006-2014)', Tel-Aviv, 42 (2015), pp. 103-126.

כץ, ח', 'הארכיאולוגיה שמעל והארכיאולוגיה שמתחת: יחס החברה הציונית דתית לארכיאולוגיה בין השנים 1948 – 1967', קתדרה, 160 (2016), עמ' 122-105.

Faust, A. and Katz, H., 'Tel 'Eton Cemetery: An Introduction', Hebrew Bible and Ancient Israel, 5 (2016), pp. 171-186.

Faust A., and Katz H., 'The Archaeology of Purity and Impurity: A Case-Study from Tel 'Eton, Israel', Cambridge Archaeological Journal 27 (2017), pp. 1–27.

Faust, A., Katz, H., Sapir, Y., Avraham, A., Sadiel-Gugenheim, T., Bar-Oz, G., Weiss, E., Auman-Chazan, H., Vilnay, O., Tsesarsky, M., Pariente, S., and Mastai, I., 'The Birth, Life and Death of an Iron Age House at Tel 'Eton, Israel: A Preliminary Report', Levant 49 (2017), pp. 136–173.

Katz, H. 'Settlement Processes in the Meron Ridges during the Iron Age I', Bulletin of the American School of Oriental Research

Katz, H. and Faust A., 'Three Iron Age Ceramic Assemblages from the Tel 'Eton Cemetery', Atiqot

מאמרים בספרים וערכים אנציקלופדיים:
כץ, ח', 'ההתמחות הכלכלית ביהודה במאות השמינית והשביעית לפני הספירה', בתוך: מחקרי יהודה ושומרון – דברי הכנס השביעי, תשנ"ז – 1997, י' אשל (עורך), קדומים – אריאל 1998, עמ' 252-245.
כץ, ח', 'האחוזות המלכותיות בממלכת יהודה – לאור הממצא הארכיאולוגי', בתוך: מ' גרסיאל, ר' כשר, ע' פריש וד' אלגביש (עורכים), עיוני מקרא ופרשנות, כרך י': מנחות ידידות והוקרה לשמואל ורגון. רמת-גן 2011, עמ' 251-239.

Katz, H. and Faust, A., 'Distribution and Use of Storage Vessels in the Kingdom of Judah, In: The Fire Signals of Lachish: Studies in the Archaeology and History of Israel in the Late Bronze Age, Iron Age, and Persian Period in Honor of David Ussishkin, Finkelstein, I. and Na'aman, N. (eds.), Tel Aviv 2011, pp. 175-184.

Katz, H. 'Economy', in: Oxford Encyclopedia of the Bible and Archaeology, Vol. 1, Master, D (ed.), Oxford University Press, 2013, pp. 337-345.

Katz, H. 'Shiloh', in: Oxford Encyclopedia of the Bible and Archaeology, Vol. 2, Master, D (ed.), Oxford University Press, 2013, pp. 365-369.

The Pottery Assemblage of the 8th Century: A Concluding Observation, in: Archaeology and History of Eighth-Century Judah, Z. I. Farber and J. L. Wright (eds.), Atlanta: SBL Press, 2018, pp. 307–335.

בקורת ספרים:

Katz, H. ' "The New Ceramic Bible": From Amiran’s Book to Gitin’s', Journal of Near Eastern Studies

מתעניינים/ות בלימודים באקדמית כנרת?

מלאו את פרטיכם/ן ויועץ לימודים יחזור אליכם בהקדם!