מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

  המחלקה לניהול משאבי אנוש

  ראש המחלקה
  ד"ר יריב איצקוביץ

  חברי סגל במחלקה
  ד"ר יריב איצקוביץ, ד"ר עוז גורה , ד"ר יעל ליבנה, ד"ר מורן שנפר- כהן

  חברי סגל במכללה
  פרופ' היילברון סיביל, ד"ר ניבה  דולב, ד"ר ריקי גליה

  מורים מן החוץ
  פרופ' חיים אבירם, ד"ר אוקסנה ניר, ד"ר נועה שפירא, ד"ר קרנית מלכא- טיב, ד"ר עולא נבואני, גב' קרן תמיר, גב' אלה ברהון, מר וויליאם חלבי, גב' כנרת ענתר, גב' קרן בהט, מר ועקנין מיכאל, מר אסלן ערן

  מרכזת המחלקה
  גב' רונה אורן
  טל': 04-6653662
  פקס: 077-5653662
  שעות קבלה: ימים א'-ה' 09:30-12:00, 13:30-15:00
  ובנוסף ביום שני וחמישי 15:30-18:00 בתיאום מראש
  Email: rona@kinneret.ac.il

  מטרת הלימודים

  תכנית הלימודים במחלקה לניהול משאבי אנוש מספקת ראיה ארגונית רחבה, הכרת המערכות החברתיות שתומכות הן בפעילות העסקית והן בציבורית. התוכנית משלבת ידע ארגוני-ניהולי מתחומי דעת מגוונים: פסיכולוגיה ארגונית, סוציולוגיה, מדע המדינה, מנהל עסקים וכלכלה, ומספקת בסיס עיוני ומעשי להכרת ארגונים עסקיים, ארגוני שירות, ארגוני הסקטור השלישי, יזמויות וארגונים במערכת הציבורית.

  מבחינה עיונית-מחקרית: ייעודה של התוכנית לתרום להעשרה והעמקה של הידע התיאורטי והמעשי בארגונים, במשאבי אנוש ובניהול. בוגרי התכנית יוכלו לנתח, להבין ולפרש את המציאות של ארגונים וקבוצות חברתיות בתוכם תוך התייחסות לסמלים ולקודים התרבותיים שלהם בעזרת כלים תיאורטיים ומעשיים שיקבלו במסגרת לימודיהם.

  מבחינה יישומית-הכשרתית: התוכנית תספק כלים ומיומנויות מעשיות לבוגרים. הסטודנטים ירכשו ידע והבנה בתחומי הניהול, הארגון והמשאב האנושי.

  מבנה תכנית הלימודים

  התכנית בנויה מ- 120 נ"ז הפזורות על פני 3 שנים.

  • לימודים מתודולוגיים, שמטרתם הקניית מיומנויות יסוד אקדמיות ומקצועיות.
  • לימודי מבואות במדעי החברה הקשורים ללימודי ניהול משאבי אנוש.
  • לימודי ליבה המכוונים להקנות תשתית עיונית ויישומית רחבה בנושאי ניהול משאבי אנוש. יילמדו קורסים כגון תורת הארגונים, התנהגות ארגונית, ניהול עובדים ופיתוח משאבי אנוש, קליטה, מיון והערכת עובדים. בנוסף יש בקבוצה זאת קורסים כלליים הנחוצים לבעלי תפקידים ניהוליים, כגון: יחסי עבודה, אתיקה בניהול.
  • כלים יישומיים פרקטיקום וכן סדנא לימודית.
  • קורסי בחירה ייחודיים ומעניינים, וחשובים לכל תחומי הניהול, לדוגמא: מערכות מידע בניהול, דוחות פיננסיים, פוליטיקה ארגונית ועוד.

  סה"כ נקודות הזכות לתואר הינן 120.

  חובות נוספים לתואר: פטור באנגלית (עד סוף שנה ב').

  מבנה התוכנית המותאמת לאנשים עובדים

  • הלימודים מתקיימים במשך יומיים אחר הצהריים וימי שישי 08:00-14:00
  • ימי הלימודים אינם קבועים (למעט יום שישי) ועשויים להשתנות בין השנים.
  • המבחנים בקורסים מתקיימים בימים ובשעות שהם לאו דווקא ימי הלימוד.
  • הלימודים באנגלית אינם כלולים בימי הלימוד במחלקה.

  דגשים חשובים

  סטודנט חייב לקבל "פטור" מלימודי אנגלית עד סוף שנה ב'. במידה ולא יקבל פטור יוכל ללמוד בשנה ג' אנגלית בלבד.

  בנוסף, תנאי מעבר משנה לשנה הם עמידה בציון ממוצע של 70. קבלת התואר בסיומן של שלוש שנים  מותנית בציון ממוצע העומד על לא פחות מ- 65 . בממוצע נמוך מזה לא ניתן יהיה לקבל את התואר.

  קורסי הכשרה וקורסי תוכן בשפה האנגלית

  על כל הסטודנטים ללמוד במהלך לימודיהם לתואר הראשון לפחות שני קורסים בשפה האנגלית.

  בדרישה זו יכולים להיכלל: קורסי הכשרה ללמידת השפה במסגרת היחידה לאנגלית

  (בהתאם לרמת הסיווג באנגלית של הסטודנט בתחילת לימודיו) ו/או קורסי תוכן אקדמיים הנלמדים באנגלית והנכללים בתכנית הלימודים הרגילה של הסטודנט.

  קורסי תוכן אשר יינתנו בשפה האנגלית יזכו בנ"ז לתואר.

  דירוג רמות האנגלית ההתחלתיות והיקף קורסי התוכן הנדרשים בשפה האנגלית לפי רמת האנגלית ההתחלתית:

  אנגלית טרום בסיסי א'

  אנגלית טרום בסיסי ב'

  אנגלית בסיסי

  אנגלית מתקדמים א'

  כל הנ"ל פוטרים את הסטודנט.ית מלימוד קורסי תוכן בשפה האנגלית.

  אנגלית מתקדמים ב' – על הסטודנט.ית ללמוד קורס תוכן אחד בהיקף של 2 נ"ז בשפה האנגלית

  פטור באנגלית – על הסטודנט.ית ללמוד שני קורסי תוכן בהיקף של 4 נ"ז בשפה האנגלית

  תכנית הלימודים

  שנה א (תשפ"ג) -רשימת קורסים
  סמסטר א
  קוד הקורס שם הקורס סוג הקורס נ"ז
  271011 יישומי מחשב א מתודולוגיה 2
  271031 מבוא לסטטיסטיקה א' מתודולוגיה 2
  271032 מבוא לסטטיסטיקה א' תרגיל מתודולוגיה 1
  281211 מבוא לפסיכולוגיה ארגונית מבוא 2
  281411 יחסי עבודה ליבה 2
  281221 מבוא לסוציולוגיה ארגונית מבוא 2
  281232 מבוא לסוציולוגיה ארגונית תרגיל מבוא 1
  280881 ארגוני שרות בחירה  מובנה 2
  280831 ניהול רגשות בארגונים בחירה מובנה 2
  סמסטר ב
  271041 מבוא לסטטיסטיקה ב' מתודולוגיה 2
  271042 מבוא לסטטיסטיקה ב' תרגיל מתודולוגיה 1
  271021 קריאה וכתיבה מדעית הרצאה 2
  281241 מבוא לניהול משאבי אנוש מבוא 2
  281252 מבוא לניהול משאבי אנוש תרגיל מבוא 1
  281421 התנהגות ארגונית מיקרו ליבה 2
  281432 התנהגות ארגונית מיקרו תרגיל ליבה 1
  281441 אתיקה בניהול ליבה 2
  281451 התנהגות ארגונית מאקרו ליבה 2
  281462 התנהגות ארגונית מאקרו תרגיל ליבה 1
  283561 ניהול ופיתוח צוותים ליבה 2
  280941 סביבה ארגונים וחברה בחירה מובנה 2
  36
  שנה ב (תשפג)  – רשימת קורסים
  סמסטר א
  קוד הקורס שם הקורס סוג הקורס נ"ז
  282081 שיטות מחקר א' מתודולוגיה 2
  282092 שיטות מחקר א' תרגיל מתודולוגיה 1
  282121 שיטות מחקר איכותניות הרצאה 2
  272101 יישומי מחשב ב' (spss) – מקוון מתודולוגיה 1.5
  272121 יישומי מחשב ב' (spss) תרגיל מתודולוגיה 0.5
  281471 תרבות ארגונית ליבה 2
  282311 יסודות החשבונאות מבוא 2
  282322 יסודות החשבונאות תרגיל מבוא 0.5
  282491 קליטה, מיון והערכת עובדים ליבה 2
  282501 ניהול כישרונות ליבה 3
  283561 ניהול ופיתוח צוותים ליבה 2
  סמסטר ב
  282101 שיטות מחקר ב' מתודולוגיה 2
  282112 שיטות מחקר ב' תרגיל תרגיל 1
  282635 מיומנויות לייעוץ ארגוני יישומי 2
  282591 ייעוץ ופיתוח ארגוני ליבה 2
  282481 דינאמיקה של קונפליקט ומו"מ ליבה 2
  282261 מבוא לגלובליזציה ורב תרבותיות – מקוון מבוא 2
  282521 תקשורת ארגונית ליבה 2
  280871 מיומנויות ניהול ב ליבה 2
  282531 יסודות החשיבה הניהולית ליבה 2
  35.5
  שנה ג (תשפ"ג)  – רשימת קורסים
  שנתי
  קוד הקורס שם הקורס סוג הקורס נ"ז
  היבטים חברתיים של עבודה ועיסוקים או סולדריות בארגונים סמינריון 6
  הגורם האנושי בארגון או אתנוגרפיה אירגונית: מבט מהשדה סמינריון 6
  סמסטר א
  קוד הקורס שם הקורס סוג הקורס
  282615 פרקטיקום א' יישומי 5
  281271 מבוא לכלכלה ללא כלכלנים א' מבוא 2
  281282 מבוא לכלכלה ללא כלכלנים א' תרגיל מבוא 1
  283551 אסטרטגיה ניהולית של משאבי אנוש ליבה 2
  282331 מבוא לשיווק מבוא 2
  283341 יסודות המימון מבוא 2
  283352 יסודות המימון תרגיל מבוא 0.5
  280811 לחץ ושחיקה בארגונים בחירה 2
  280971 חשיבה ביקורתית לניהול בחירה 2
  סמסטר ב
  283625 פרקטיקום ב' יישומי 5
  282291 מבוא לכלכלה ללא כלכלנים ב' מבוא 2
  282302 מבוא לכלכלה ללא כלכלנים ב' תרגיל מבוא 1
  280951 מערכות מידע בניהול ובמש"א (פריורטי) יישומי 2
  283655 מערכות מידע, ניהול והכלכלה הדיגיטלית בחירה מובנה 2
  תקשורת בין אישית או  נשים נמעוררות השראה בחירה 2
  קיץ
  קוד הקורס שם הקורס סוג הקורס נ"ז
  282511 דיני עבודה ליבה 2
  283581 סדנה: יזמות בניהול משאבי אנוש ליבה 4
  283571 יזמות עסקית וחדשנות טכנולוגית ליבה 2
  סה"כ נ"ז 52.5
  קורסי בחירה – המחלקה לניהול מש"א תשפג
  קוד הקורס שם הקורס סוג הקורס נ"ז
  280881 ארגוני שרות בחירה 2
  280831 ניהול רגשות בארגונים בחירה 2
  280941 סביבה ארגונים וחברה בחירה 2
  280851 תקשורת בינאישית בחירה 2
  280921 נשים מעוררות השראה בחירה 2
  280811 לחץ ושחיקה בארגונים בחירה 2
  283655 מערכות מידע, ניהול והכלכלה הדיגיטלית בחירה 2
  280971 חשיבה ביקורתית לניהול בחירה 2
  קורסי סמינריון – המחלקה לניהול מש"א תשפג
  קוד הקורס שם הקורס סוג הקורס נ"ז
  283716 הגורם האנושי בארגון סמינריון 6
  283726 היבטים חברתיים של עבודה ועיסוקים סמינריון 6
  283756 אתנוגרפיה אירגונית: מבט מהשדה סמינריון 6
  283736 סולידריות  בארגונים סמינריון 6

  תנאי קדם

  המחלקה לניהול משאבי אנוש – דרישות קדם תשפ"ג
  שנה א סמסטר ב
  שם קורס שם קורס
  מבוא לסטטיסטיקה ב' דורש תנאי קדם > מבוא לסטטיסטיקה א'
  התנהגות ארגונית מאקרו דורש תנאי קדם > מבוא לסוציולוגיה ארגונית
  התנהגות ארגונית מיקרו דורש תנאי קדם > מבוא לפסיכולוגיה ארגונית
  אתיקה בניהול דורש תנאי קדם > מבוא לסוציולוגיה ארגונית
  שנה ב סמסטר א
  שם קורס שם קורס
  שיטות מחקר א' דורש תנאי קדם > מבוא לסטטיסטיקה א'
  מבוא לסטטיסטיקה ב'
  קליטה, מיון והערכת עובדים דורש תנאי קדם > מבוא לניהול משאבי אנוש
  ניהול כישרונות דורש תנאי קדם > מבוא לניהול משאבי אנוש
  ניהול ופיתוח צוותים דורש תנאי קדם > התנהגות ארגונית מיקרו
  התנהגות ארגונית מאקרו
  שנה ב סמסטר ב
  שם קורס שם קורס
  יישומי מחשב ב' דורש תנאי קדם > יישומי מחשב א
  מבוא לסטטיסטיקה א'
  מבוא לסטטיסטיקה ב'
  שיטות מחקר ב' דורש תנאי קדם > קריאה וכתיבה מדעית
  שיטות מחקר א'
  מיומנויות לייעוץ ארגוני דורש תנאי קדם > התנהגות ארגונית מיקרו
  התנהגות ארגונית מאקרו
  ייעוץ ופיתוח ארגוני דורש תנאי קדם > התנהגות ארגונית מיקרו
  התנהגות ארגונית מאקרו
  יסודות החשיבה הניהולית דורש תנאי קדם > התנהגות ארגונית מיקרו
  התנהגות ארגונית מאקרו
  מיומנויות ניהול ב דורש תנאי קדם > שיטות מחקר א'
  התנהגות ארגונית מיקרו
  התנהגות ארגונית מאקרו
  מבוא לניהול משאבי אנוש
  קליטה, מיון והערכת עובדים
  ניהול כישרונות
  יסודות החשבונאות
  שנה ג סמסטר א
  שם קורס שם קורס
  אסטרטגיה ניהולית של משאבי אנוש דורש תנאי קדם > התנהגות ארגונית מאקרו
  מבוא לניהול משאבי אנוש
  פרקטיקום א' שיטות מחקר א'
  דורש תנאי קדם > שיטות מחקר ב'
  קריאה וכתיבה מדעית
  התנהגות ארגונית מיקרו
  התנהגות ארגונית מאקרו
  מבוא לניהול משאבי אנוש
  מיומנויות לייעוץ ארגוני
  ייעוץ ופיתוח ארגוני
  מיומנויות ניהול ב
  שנה ג סמסטר ב
  שם קורס שם קורס
  פרקטיקום ב' דורש תנאי קדם > פרקטיקום א'
  יסודות המימון דורש תנאי קדם > יסודות החשבונאות
  סמינריונים
  שם קורס שם קורס
  הגורם האנושי בארגון דורש תנאי קדם > קריאה וכתיבה מדעית
  מבוא לפסיכולוגיה ארגונית
  שיטות מחקר א'
  שיטות מחקר ב'
  התנהגות ארגונית מיקרו
  היבטים חברתיים של עבודה ועיסוקים דורש תנאי קדם > קריאה וכתיבה מדעית
  שיטות מחקר ב'
  שיטות מחקר איכותניות
  אתנוגרפיה אירגונית: מבט מהשדה  דורש תנאי קדם > קריאה וכתיבה מדעית
  שיטות מחקר איכותניות
  מבוא לסוציולוגיה ארגונית
  תרבות ארגונית
  סולידריות  בארגונים דורש תנאי קדם > קריאה וכתיבה מדעית
  מבוא לסוציולוגיה ארגונית
  שיטות מחקר א'
  שיטות מחקר ב'

  קורסים לשנת תשפ"ג

  שנה א' / סמסטר א'

  יישומי מחשב א'

  הקניית ידע בסיסי לשימוש באופן עצמאי ובתוכנות שרות שונות, כגון: הכרת סביבת חלונות, מעבד תמלילים Word , גיליון אלקטרוני Excel, מחולל מצגות Power Point  ומיומנויות חיפוש מידע באופן יעיל ברשת האינטרנט. כל זאת, תוך דגש על פיתוח יכולות בעריכת עבודה אקדמית ושלוב בין היישומים לפי הצורך.

  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 027101-00  חטיבה מתודולוגית ב'  16:00-17:30

  סביבה ארגונים וחברה
  (בחירה מובנה לשנה א תשפ"ג)

  כיום, מתגברים הקולות הרואים במשבר הסביבתי כאתגר הגדול ביותר העומד לפתחם של ארגונים, מדינות ופרטים במאה ה-21 ולאחריה. היות ומגמותיו של המשבר מחייבות שינויים מרחיקי לכת בעולמות התעסוקה, הייצור, והצריכה, ניהול אסטרטגי מוצלח אינו יכול להתעלם מעומקו ואופיו של האתגר הסביבתי. לאור הבנה כי אין זה סביר שמצב של ‘עסקים כרגיל’ עתיד להימשך, כבר כעת אירגונים נדרשים להתאמות פרקטיות וכן של דפוסי חשיבה. מטרת הקורס, אם כן, להציג מבוא לסוגיה הסביבתית והקשרה לארגונים בכלכלה המודרנית. בחלקו הראשון של הקורס יחשפו הסטודנטים לדיונים תיאורטיים בסוגיות של אקולוגיה וקיימות עסקית, כלכלית, וחברתית. על מנת להציג את התמונה המורכבת של המשבר ומשמעויותיו האפשריות, התכנים יעסקו בדיונים ממדעי הטבע, החברה והרוח על מנת להציג תמונת מבט אינטרדיסציפלינרית. נבחן שאלות באקולוגיה, אתיקה סביבתית וצדק אקולוגי, ניהול סביבתי, כלכלה סביבתית וכן תפיסות של ערך ושל טבע המעצבות את האופן בו אנו מנהלים את החברה והכלכלה. בחלקו השני של הקורס ייחשפו הסטודנטים למקרי בוחן בתעשיות ספציפיות בישראל ובעולם שאופן ארגונן קשור ישירות לאתגר הסביבתי, ובכללן פעילות של ארגונים בתחומים של אנרגיה חלופית, גישה למים, איכות הקרקע והאוויר. העמקת ההבנה תעשה ע"י דיון מושגי וניתוח אירועים כדי לחזק את יכולתם של הסטודנטים לנתח פרקטיקות ניהוליות וארגוניות ביחס למשבר.

  2 ש"ס / 2 נ"ז ש' / 60
  א' 0280941  ד"ר גורה עוז  ב'  17:45-19:15

  מבוא לסוציולוגיה ארגונית

  החברה המודרנית היא חברה ארגונית וככזאת היא מהווה זירה מרכזית למחקר סוציולוגי. קורס זה מיועד לפתוח צוהר ולהקנות לסטודנטים היכרות עם הפרספקטיבה הסוציולוגית לחקר ארגונים. בהקשר זה, הקורס יעסוק בניתוח אפיסטמולוגי קונטינגנטי של יסודות תורת הארגון תוך עיגונם בהקשר ההיסטורי חברתי שבמסגרתו נוצרו. כמו כן, יתמקד בגישות סוציולוגיות מרכזיות בחקר ארגונים, אשר מבקשות להבין את המציאות הארגונית על מורכבותה. כך שבמסגרת הלמידה נבחן את תרומת הסוציולוגיה לניתוח והבנה של סוגיות מרכזיות בחקר ארגונים, כגון היחסים שבין הארגון לסביבתו, בחינת האופן שבו ארגון מייצר תרבות ומשמר אותה, הארגון כתוצר של תרבות, השפעה של ארגונים על החיים החברתיים, יחסי כוח ומחאה בארגונים, מקומו של הארגון בעידן הגלובליזציה, תהליכי למידה של ארגון ועוד.
  2 ש"ס 2 נ"ז / ש' 60
  א' 281221 ד"ר ריקי גליה ב ' 19:30-21:00  קורס משולב – פרונטלי וירטואלי

  מבוא לסוציולוגיה ארגונית תרגיל

  1 ש"ס / 1 נ"ז / ת' / 60
  א' 281232-00 גב' קרן בהט ד' 17:45-18:30
  א' 281232-01 גב' קרן בהט ד' 18:40-19:25

  מבוא לסטטיסטיקה א'

  הקניית ידע בסיסי בסטטיסטיקה, לפתח יכולות הבנה וקריאה ביקורתית של דוחות מחקר הכוללים ניתוחים סטטיסטיים, ועריכת ניתוחים סטטיסטיים המתאימים לעבודת המחקר המדעית. הקורס  יעסוק בשיטות וערכים סטטיסטיים לתיאור ממצאים אמפיריים. בנוסף לכך יוקדשו מספר שעורים לניתוח ודיווח של פלטים סטטיסטיים.

  2 ש"ס  / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 0271031  ד"ר שנפר מורן / ד"ר ניר אוקסנה / ד"ר סלע טל   ד'   16:00-17:30

  מבוא לסטטיסטיקה א' תרגיל

  1 ש"ס / 1 נ"ז / ת' / 60
  א' 0271032-00 גב' שרון בן דוד  ד' 17:45-18:30
  א' 0271032-01 גב' אביטל ליאת  ד' 18:40-19:25

  מבוא לפסיכולוגיה ארגונית

  הקורס מיועד לחשוף את הסטודנט ליסודות הפסיכולוגיה הארגונית והמשמעויות של עולם תוכן זה  על העובד במסגרת ארגונית. במהלך הקורס נעסוק בשלוש סוגיות עיקריות:
  העצמי במסגרת הארגונית – במסגרת זו הזרקור יופנה להתבוננות באדם העובד ובאופן ממוקד בהבדלים בין אישיים, בעמדותיו והתנהגויותיו במסגרת הארגונית. בהמשך נעסוק בהשפעה של הקבוצה על הפרט במסגרת הארגונית ולסיום נתמקד בהיבטים של יחסים בין אישים חיוביים ושליליים במסגרת הארגונית.

  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 281211 ד"ר יריב איצקוביץ  ד'  19:40-21:10 קורס משולב – פרונטלי וירטואלי

  יחסי עבודה

  שוק העבודה הוא אחד השווקים המרכזיים במשק. לאחר הכרות עם מודלים שונים להסבר רבדיו השונים של שוק העבודה ולאחר הכרות עם מערכות מושגיות לניתוח יחסי עבודה, יתמקד הקורס (בהתאם לגישה האוניטרית ליחסי עבודה) ברמת המיקרו- רמת היחסים הפנים ארגוניים, ברמת המאקרו (בהתאם לגישת המערכות של דאנלופ)  תוך התבוננות בשחקנים העיקריים בשוק העבודה (ממשלה, ארגוני עובדים וארגוני מעסיקים) והשתנות מעמדם בזירת יחסי העבודה לאורך השנים האחרונות ובמשברים ארגוניים תוך התייחסות לגישת הקונפליקט לניתוח יחסי עבודה שהינה הגישה השלישית והאחרונה לניתוח יחסי עבודה בה נעסוק במסגרת הקורס.

  2 ש"ס/ 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 281411 ד"ר יריב איצקוביץ  ד' 19:30-21:10  קורס משולב – פרונטלי וירטואלי

  ניהול רגשות בארגונים

  (בחירה  מובנה לשנה א תשפ"ג)

  מטרת הקורס הינה היכרות עם תהליכים רגשיים המתרחשים בארגונים והקניית ידע וכלים לניתוח של רגשות בארגונים. ההנחה כי לרגשות תפקיד חשוב בתהליכים ארגוניים הולכת וצוברת תאוצה בעולם המחקר והניהול. קורס זה יציג את הידע העכשווי בתחום של רגשות בעולם העבודה תוך הסתכלות עתידית על נושאים הדורשים מחקר נוסף.

  2 ש"ס / 2 נ"ז ש' / 60
  א' 280831 ד"ר מורן שנפר- כהן ו' 08:00-11:00  ((קורס מרוכז – 7 מפגשים פרונטליים כפולים 04.11-16.12.23)

  ארגוני שירות

  (בחירה מובנה עבור שנה א תשפ"ג)
  מטרת קורס זה היא להציג את הידע העכשווי בתחום ארגוני השירות, תוך מתן דגש לניתוח הדינאמיקה בין נותני השירות ללקוחותיהם מהיבטים רגשיים. הקורס מקנה ידע, הבנה וכלים לניתוח מפגש השירות תוך הסתכלות עתידית על נושאים הדורשים מחקר נוסף.

  2 ש"ס / 2 נ"ז ש' / 60
  א' 280831 ד"ר מורן שנפר- כהן ו' 08:00-11:00  ((קורס מרוכז – 6 מפגשים פרונטליים כפולים 23.12.22-27.01.23)

  שנה א' / סמסטר ב

  קריאה וכתיבה מדעית

  הקורס נועד להקנות לסטודנט את הכלים הבסיסיים הנחוצים לו על-מנת להתמצא בעולם האקדמי, תוך דגש על בניית רציונל מדעי החל מגיבוש שאלת המחקר ועד לתוצר הסופי שהוא כתיבת עבודה אקדמית בפורמט של מאמר. הליך הכתיבה האקדמית כולל בתוכו איתור יעיל של מקורות מידע מהימנים, קריאה ביקורתית של מקורות המידע וארגון הידע לכדי מאמר מדעי. במסגרת הקורס הסטודנטים ילמדו להכיר את ספריית המכללה ואת מאגרי המידע המקוונים, הסטודנטים יכירו ויתרגלו את כללי הרישום הביבליוגראפי המדעי ואת עקרונות הכתיבה המדעית.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב'  0271021  ד"ר חיים חגי / ד"ר שפירא נועה    ב' 16:00-17:30

  מבוא לניהול משאבי אנוש

  קיימת הכרה באשר לחשיבות המשאב האנושי ואופן ניהולי להשגת יעדי הארגון. הקורס בא להקנות ללומדים ידע תיאורטי, הבנה, מיומנויות וכלים יישומיים לטיפול אפקטיבי בהיבטים הנוגעים לניהול של המשאב האנושי בארגוני עבודה.
  הקורס יבחן מגוון תחומי האחריות של מנהלי משאבי אנוש בנושאי: התכנון, הגיוס והמיון, תהליך הקליטה בארגון, יצירת מחוברות ((engagement, ניהול מערך התגמולים, פרידה מן העובד בעת צמצומים ופרישת מן הארגון. תינתן משמעות אסטרטגית ועסקית לאופן השימוש בפרקטיקות אלה.
  בקורס יושם דגש על הבנת מערכת היחסים של מומחי משאבי אנוש עם הממונים הישירים (מנהלי הקו) ושיתופם בתהליכי ניהול משאבי אנוש.

  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 281241 ד"ר יעל ליבנה ב'  17:45-19:15

  מבוא לניהול משאבי אנוש תרגיל

  1 ש"ס/ 1 נ"ז / ת' / 60
  ב' 281252-00 טרם נקבע  ו' 11:30-12:15 תרגיל משולב פרונטלי וירטואלי
  ב' 281252-01 טרם נקבע  ו' 12:30-13:15 תרגיל משולב פרונטלי וירטואלי

  התנהגות ארגונית מאקרו

  הקורס יעסוק במבנים ותהליכים ברמת הארגון. הקורס יסקור מגוון גישות ומודלים אשר יחברו את הסטודנט למאפייני הארגון ויעזרו לו להבין את ההוויה הארגונית מנקודת מבט רחבה (מאקרו). במסגרת זו ילמד הסטודנט תאוריות ארגוניות בסיסיות, הוא יכיר את הארגון כמערכת, את מאפייני הליבה שלו וכיצד מאפיינים אלה באים לידי ביטוי במבנים הארגוניים השונים כמו גם כיצד הם באים לידי ביטוי בתרבות הארגונית. בהמשך ילמד הסטודנט את המשמעויות של הקשר בין הארגון לסביבתו.
  תנאי קדם: מבוא לסוציולוגיה ארגונית

  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 281451 ד"ר מורן שנפר- כהן  ב  ' 19:30-21:00

  התנהגות ארגונית מאקרו תרגיל

  1 ש"ס/ 1 נ"ז / ת' / 60
  ב' 281462-00 גב' קרן בהט ד' 17:45-18:30
  ב' 281462-01 גב' קרן בהט ד' 18:40-19:25

  מבוא לסטטיסטיקה ב'

  סטטיסטיקה הסקתית עוזרת לנו להסיק מסקנות מנתונים שנאספו במדגם לגבי כלל אוכלוסיית המחקר. קורס זה הוא קורס המשך לקורס "מבוא לסטטיסטיקה א'", ומטרתו לתת כלים לניתוח נתונים כמותיים שנאספו ממדגם, הסקת המסקנות הסטטיסטיות וקריאה ביקורתית של דוחות מחקר במדעי החברה.

  תנאי קדם: מבוא לסטטיסטיקה א'
  2 ש"ס  / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 0271041 ד"ר שנפר מורן / ד"ר ניר אוקסנה / ד"ר סלע טל   ד'  16:00-17:30

  מבוא לסטטיסטיקה ב' תרגיל

  1 ש"ס / 1 נ"ז / ת' / 60
  ב'  0271042  גב' שרון בן דוד  ד' 17:45-18:30
  ב'  0271042 גב' אביטל ליאת  ד' 18:40-19:25

  אתיקה בניהול

  בעשורים האחרונים סוגיית היחס בין מוסר ועסקים זכתה לתשומת לב אקדמית ועסקית כאחד. מחד ארגונים עסקיים רבים מאמצים קודים אתיים הנוגעים להתנהלות העסק באורח אתי, תוך גילוי  אחריות כלפי העובדים הלקוחות  והקהילה אשר במסגרתה הם פועלים. מאידך בהיבט האקדמי, אתיקה עסקית הפכה להיות חלק אינטגראלי מתכנית הלימודים בבתי ספר למנהל עסקים בארץ ובעולם.
  קורס זה מתייחס לסוגיית האתיקה בעסקים תוך התבוננות בעולם העסקים מתוך הסתכלות אנושית- מוסרית. חלקו הראשון של הקורס דן במנגנונים המוסדיים אשר משמשים כתחליפי מוסר ואילו חציו השני עוסק בהבנה של יסודות תורת המוסר אשר יאפשרו ללומד לפתח דרכי חשיבה הדרושים להתמודדות עם דילמות מוסריות בניהול.

  תנאי קדם: מבוא לסוציולוגיה ארגונית
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 281441  ד"ר יריב איצקוביץ  ד ' 19:40-21:10 קורס משולב – פרונטלי וירטואלי

  התנהגות ארגונית מיקרו

  קורס זה מאיר את עולם ההתנהגות הארגונית מנקודת המבט של הפרט בארגון. הקורס נועד להקנות מושגי יסוד בתחומים השונים של מדעי החברה הרלוונטיים להבנת התנהגויות אנושיות של הפרט במסגרות ארגוניות. עם סיום הקורס הסטודנט: יכיר עמדות שונות בעולם העבודה וכיצד אלה משפיעות על התנהגויות של עובדים. ילמד גישות מוטיבציוניות להנעת עובדים. יכיר תאוריות ניהוליות ואת השפעותיהן על היחידי יכיר התנהגויות חיוביות ושליליות של היחיד במסגרת היחסים הבין אישיים בארגון.

  תנאי קדם: מבוא לפסיכולוגיה ארגונית

  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב'  0281441  ד"ר יריב איצקוביץ  ד'   19:40-21:10    קורס משולב – פרונטלי וירטואלי

  התנהגות ארגונית מיקרו תרגיל

  1 ש"ס / 1 נ"ז / ת' / 60
  ב' 281432-00 גב' קרן בהט  ו' 08:00-09:30 תרגיל כפול למשך 7 שבועות 12.05-30.06)
  ב' 281432-01 גב' קרן בהט ו' ' 09:30-11:00   (תרגיל כפול למשך 7 שבועות 12.05-30.06)

  ניהול ופתוח צוותים

  ניהול צוות על היבטיו הינו משימה ארגונית מורכבת. בקורס זה ייסקרו מושגי יסוד בניהול צוותי עבודה, יצירתם ותחזוקתם. הקורס חושף את הסטודנט לעולם התוכן של ניהול ופתוח צוותים ובפרט לצרכים ולגורמי ההנעה של המנהל וחברי הצוות כמו גם להשלכות של אלה על הפרט והארגון.  לאחר מבוא וסקירה של מהות ניהול צוות בעולם גלובאלי ומאפייני צוותים,  ההרצאות יעסקו בתהליכים קבוצתיים והבחנתם מתהליכים מקובלים בצוותים. בהמשך יילמדו  שיטות לבניית/פתוח צוות וגיבושו, תוך התייחסות לתהליכי אינטראקציה וניהול בתוך ובין צוותים והשפעתם של אלה על ביצועים.

  תנאי קדם: התנהגות ארגונית מיקרו, התנהגות ארגונית מאקרו
  2 ש"ס / 2 נ"ז/ ש' / 60
  ב' 283561 גב' אלה ברהון  ו' 08:00-11:00 (שיעור כפול למשך 6 שבועות 17.03-05.05.23)

  שנה ב'/ סמסטר א'

  יישומי מחשב ב' (spss)

  הקניית הכרות מעמיקה יותר עם כלי ה-Excel המסייעים למנהל המודרני בעיבוד נתונים והפקת מידע מתוכם. הקורס מעמיק את היכולת לנתח בעיות ניהוליות שונות, להציגם בצורה מושכלת ולהשתמש בהם לפתרון בעיות. וכן הקניית ידע ושימוש בתוכנה הסטטיסטית SPSS – בקורס ילמדו שימושים לסטטיסטיקה תיאורית והיסקית הדרושים במחקר, כולל ניתוח של פלטים רלבנטיים.

  2 ש"ס / 1.5 נ"ז / ש' / 60
  א' 272101  ד"ר ניר אוקסנה  – מקוון

  יישומי מחשב ב' (spss) – תרגיל
   ש"ס / 0.5 נ"ז / ש' / 60
  א' 272101  גב' בסקיר אילה / גב' אביטל ליאת / גב' בן דוד שרון  א' 16:00-17:30

  שיטת מחקר א'

  הקורס נועד להקנות לסטודנטים ידע בסיסי בשיטות מחקר במדעי החברה. כלי היסוד שיוקנו לסטודנטים יאפשרו קריאה ביקורתית של ספרות מקצועית, הכרת גישות, שיטות וכלי מחקר שונים מתחום המחקר הכמותי ויספקו כלים בסיסיים לעריכת מחקר וכתיבת דו"חות מחקר.  הדגש בקורס יושם על הבנת מהותה של הגישה המדעית במחקר החברתי , הגדרת שאלות מחקר ותכנון מערכי מחקר מתאימים לחקר הבעיה.  יידונו ויתורגלו ניסוח שאלות מחקר, ניסוח השערות, הגדרת משתנים ומערכי מחקר שונים.

  תנאי קדם: סטטיסטיקה א', מבוא לסטטיסטיקה ב'
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 282081 ד"ר יריב איצקוביץ א' 17:45-19:15

  שיטות מחקר א' תרגיל

  1 ש"ס/ 1 נ"ז / ת' / 60
  א' 282092-00 גב' קרן בהט א' 19:30-20:15
  א' 282092-01 גב' קרן בהט א' 20:25-21:10

  שיטות מחקר איכותניות

  הקורס נועד להקנות לסטודנטים ידע בסיסי בשיטות מחקר איכותניות, ולהכינו למחקר במסגרת סמינרים מחקריים אשר יילמדו במהלך השנה השלישית ללימודים. הכנה זו כוללת בחירת המתודולוגיה המתאימה לשאלות מחקר ספציפיות ושימוש בכלים מתאימים לאיסוף נתונים, ניתוח תמתי וכתיבה. כמו כן, הסטודנטים ילמדו להכיר את עקרונות המחקר הכמותי, המושגים הבסיסיים, הכלים והמתודולוגיות אשר משמשים את החוקר.

  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 0282121 ד"ר נועה שפירא ה' 16:00-17:30

  יסודות החשבונאות

  המטרה של הקורס הינה הקניית מושגים בסיסיים בחשבונאות, הפגנת ידע בסיסי בהכנת הדוחות הכספיים וגילוי הבנה בקריאת הדוחות הכספיים – דוח על המצב הכספי , דוח על הרווח הכולל ודוח על השינויים בהון העצמי.

  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  א'  282311 רו"ח ויליאם חלבי ו' 08:00-09:30

  יסודות החשבונאות תרגיל

  1 ש"ס / 0.5 נ"ז / ת' / 60
  א' 282322-01 מר אסלן ערן  א' 19:30-20:15
  א' 282322-00 מר אסלן ערן  א' 20:25-21:10

  ניהול ופיתוח צוותים

  ניהול צוות על היבטיו הינו משימה ארגונית מורכבת. בקורס זה ייסקרו מושגי יסוד בניהול צוותי עבודה, יצירתם ותחזוקתם. הקורס חושף את הסטודנט לעולם התוכן של ניהול ופתוח צוותים ובפרט לצרכים ולגורמי ההנעה של המנהל וחברי הצוות כמו גם להשלכות של אלה על הפרט והארגון.  לאחר מבוא וסקירה של מהות ניהול צוות בעולם גלובאלי ומאפייני צוותים,  ההרצאות יעסקו בתהליכים קבוצתיים והבחנתם מתהליכים מקובלים בצוותים. בהמשך יילמדו  שיטות לבניית/פתוח צוות וגיבושו, תוך התייחסות לתהליכי אינטראקציה וניהול בתוך ובין צוותים והשפעתם של אלה על ביצועים.

  תנאי קדם: התנהגות ארגונית מיקרו, התנהגות ארגונית מאקרו

  2 ש"ס / 2 נ"ז/ ש' / 60
  א' 283561 גב' אלה ברהון  ו' 12:00-13:30

  תרבות ארגונית

  הקורס 'תרבות ארגונית עוסקת בסוגיות ניהוליות בהקשר תרבותי תוך-ארגוני והקשר בין-לאומי. הקורס מקנה למשתתפים היכרות עם משמעות העבודה בארגונים גלובליים, ומולם. הקורס בוחן אספקטים תרבותיים בעבודה עם ארגונים מתרבויות או לאומים שונים – דגש מיוחד יושם על ארגונים ממערב אירופה, צפון אמריקה, מערב אפריקה, הודו וסין. משמעות העבודה בחברות בין-לאומיות בעלות נוכחות בין יבשתית – דגש יושם על חברות בבעלות מערבית הפועלות בעולם כולו. הבדלים ודמיון בין חברות ישראליות לחברות זרות, משמעות העבודה בחברה ישראלית עם נוכחות בין לאומית. בעוד הקורס יבחן מודלים תרבותיים תיאורטיים והשלכותיהם (לדוגמא הופסטד), ההתמקדות תהיה בהתמודדות עם פוליטיקה ארגונית בארגונים גלובאליים, ועם לחצים לסטנדרטיזציה ואחידות בתהליכי העבודה לעומת הדרישה לייחודיות מקומית התפורה יותר לתרבות הספציפית. הקורס יבחן אספקטים אלה תוך שימוש בניתוחי אירוע של מגוון התערבויות ארגוניות מהשטח בחברות זרות. הקורס חושף את המשתתפים לשורה רחבה של ארגונים מתעשיות שונות במגזר הפרטי בהם בוצע שינוי ארגוני, יתואר ההקשר הארגוני, יבחנו כלי ההתערבות השונים, וידונו תוצאות ההתערבות.

  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 281471 ד"ר גורה עוז  ו' 10:00-11:30

  קליטה, מיון והערכת עובדים

  הקורס בפני הסטודנט את הידע העדכני בתחומי המחקר, הספרות המקצועית והניסיון המעשי של חלק מרכזי מן התפקידים בתחום משאבי האנוש: איוש משרה והערכת ביצועי העובדים.  הקורס יקנה לסטודנטים ידע תיאורטי ומעשי, בכלל זה שיטות וכלים חדשניים לצד מסורתיים לגיוס ולמיון עובדים, וכן להערכה ובקרה של תהליך הגיוס והמיון. בסיומו של הקורס יהיו הסטודנטים בעלי הבנה וידע בתחומי הלמידה, יהיו בעלי כישורים להגדיר תפקידים לצרכי גיוס, להפעיל מערכת גיוס כולל גיוס באמצעות האינטרנט, לעשות שימוש במגוון כלי מיון  כמו ראיון, לקיחת המלצה תקיפה, בניית הערכה, לנתח ולהבין דוחות מיון שונים. בנוסף יוכלו להטמיע בארגונים תהליך תקף של הערכת עובדים כחלק מניהול ביצועי העובדים.

  תנאי קדם: מבוא לניהול מש"א
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 282491 ד"ר יעל ליבנה ה' 17:45-19:15

  ניהול כישרונות

  המחסור בכישרונות בשוק התעסוקה הדגיש את חשיבות ניהול כישרונות, עבור ארגונים להשגת יתרון תחרותי. ניהול הכישרונות הינו תהליך הכרחי הן עבור ארגונים כמו גם עבור הפרט. "להיות כשרון" הינו מרכיב מפתח עבור העובד ליצירה ולשימור ברות העסקה בשוק התעסוקה. הקורס הנוכחי מתייחס לניהול הכישרונות הן בהיבט הארגוני והן בהיבט הפרט. במסגרת הקורס תוגדר המשמעות של כשרון וניהול כישרונות, יוצג מודל שיטתי לניהול כישרונות, נעסוק בזיהוי הכישרונות באמצעות מערכת להערכת ביצועים וכן בפיתוח הכישרונות באמצעות מערכת להדרכה ולפיתוח משאבי אנוש בכלל זה אימון (coaching)  לפיתוח כישרונות. בהיבט הפרט, נעסוק בסיבת התעסוקה ומקצועות העתיד, בתהליך תכנון הקריירה, תוך מודעות לסביבה הפנימית והחיצונית, וכן באסטרטגיות לקידום הקריירה. תבחן המשמעויות השונות של הצלחה בקריירה.

  תנאי קדם: מבוא לניהול מש"א
  3 ש"ס / 3 נ"ז / ש' / 60
  א' 282501 ד"ר יעל ליבנה ה' 19:30-21:00

  מיומנויות ניהול א' (לא נלמד בשנת תשפ"ג)

  קורס מיומנויות א' הינו קורס במתכונת סדנא המציע לסטודנטים לעבור תהליך מגיבוש רעיון למימוש במסגרת עבודת צוות . הקורס מתמקד במתודולוגיית עבודה של צוות משימה.
  צוותי משימה הם הפלטפורמה הארגונית המיטבית להובלת תהליכים. בכדי להגיע לתוצאות, נדרשים צוותי משימה לעבודה בעלת אופי של מחויבות הדדית ופתיחות המתאפיינת ביכולת לאפשר שיח קבלה של נקודות ראות מגוונות כמו גם רעיונות חדשים. האתגר הגדול של עבודת צוות משימה  הוא ביסוס תקשורת כנה וגלויה, פיתוח יחסי אמון הדדיים תוך יצירת מרחב מוגן לכל איש צוות.
  הקורס  מאפשר לקבוצות סטודנטים לגבש רעיון ראשוני להתמודדות עם סוגיה ארגונית בתחום משאבי אנוש .כל קבוצת סטודנטים מטרתה לעסוק באיתור סוגיה בתחומים הבאים: חווית עובד; פיתוח ארגוני והדרכה-למידה ארגונית, שיפור אינטליגנציה רגשית; תקשורת פנים ארגונית; תרבות ארגונית, עד לכדי בניה של הצעת ערך קוהרנטית שתתוקשר בפרזנטציית סיום משכנעת ואשר תיושם בפעילות המחלקה.
  זהו הוא קורס דינמי, המחייב עבודה בקבוצות.  חלק ניכר מעבודת הצוות הוא בהדרכה עצמית משותפת. הסטודנטים  בתוך הצוותים אמונים על התהליך.

  2 ש"ס / 2 נ"ז / סד' / 60
  ב' 280871 גב' אלה ברהון

  שנה ב' / סמסטר ב'

  תקשורת ארגונית

  קורס זה עוסק בתקשורת ארגונית, כלומר באופני זרימת התקשורת בתוך ארגונים ובתפקידים שממלאת התקשורת בארגון. תקשורת ארגונית מעולה מהווה גורם מרכזי בהצלחתו של כל ארגון, שכן היא זו המתווכת והמקשרת בין עובדי החברה, בין העובדים ובין ההנהלה ובין הארגון לבין שחקנים חיצוניים כמו ספקים ולקוחות.
  בקורס זה נכיר תיאוריות קלאסיות ועכשוויות בתקשורת ארגונית וננסה להבין כיצד מתנהלת התקשורת הארגונית בארגונים בני זמננו; נעסוק בתרבות ארגונית, בתהליכי שינוי בארגונים וכן בגלובליזציה, אתיקה ורב-תרבותיות. בנוסף, ננסה לענות על שאלות כגון: מדוע ארגונים עשויים להתנגד לשינויים? כיצד משפיעים עימותים פנימיים על התקשורת הארגונית והתנהלות הארגון? מה הקשר בין הזהות הארגונית והתקשורת הארגונית? ולבסוף, כיצד משפיעים תהליכי הגלובליזציה והחידושים הטכנולוגיים המואצים על התקשורת הארגונית.

  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 282521 ד"ר גורה עוז  א' 16:00-17:30

  יסודות החשובה הניהולית

  הקורס יעסוק בנושאים ארגוניים מתקדמים אשר ילמדו בצורה אינטגרטיבית. במהלך הקורס הסטודנט ייחשף דרך דוגמאות מהתקשורת הכתובה והאלקטרונית ודרך חומרים תאורטיים לתהליכים ארגוניים אשר מחברים בצורה אינטגרטיבית תאוריות אשר נלמדו בקורסי המבוא. הסטודנט ילמד לנתח סיטואציות ארגוניות מורכבות ולפתור אותם תוך התבססות על ידע שיועבר בקורס והועבר בקורסים קודמים אשר עסקו בסוגיות רלוונטיות.

  תנאי קדם: התנהגות ארגונית מאקרו, התנהגות ארגונית מיקרו
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 282531 ד"ר מורן שנפר- כהן  א'  17:45-19:15

  שיטות מחקר ב'

  קורס זה הוא קורס המשך לשיטות מחקר א'.  מטרת הקורס היא לספק לסטודנטים כלים בסיסיים לעריכת מחקר, תוך התנסות מעשית, בניתוח נתונים וכתיבת דו"ח מחקר.  הדגש בקורס יהיה על ההיבטים היישומיים של מחקר מדעי. יידונו ויתורגלו ניסוח שאלות המחקר ניסוח השערות, כתיבת שאלון, איסוף הנתונים, ניתוח נתונים בעזרת תוכנת SPSS וכתיבת דו"ח מחקר.

  תנאי קדם: שיטות מחקר א'
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב'  282101  ד"ר יריב איצקוביץ א'  19:30-21:00

  שיטות מחקר ב' תרגיל

  1 ש"ס/ 1 נ"ז / ת' / 60
  ב' 282112-00 גב' קרן בהט  ו'  11:30-12:15
  ב' 282112-01 גב' קרן בהט ו '  12:15-13:00

  מיומנויות ניהול ב'

  מיומנויות ניהול במשאבי אנוש ב' הוא משחק עסקים המשמש כמעבדה לניהול משאבי אנוש בארגון. הוא מאפשר התמודדות עם דילמות ואירועים איתם מתמודדים מנהלי משאבי אנוש בארגונים הנוגעים לגיוס עובדים; שימור עובדים; רווחת עובדים; תרבות ארגונית; פיתוח ארגוני והדרכה ומאפשר קבלת החלטות אסטרטגיות ואופרטיביות בהקשרים אלה תוך יישום וביצוע פעולות לקידומם בהתאם להנחיות המשחק. המשחק מאפשר לדמות את העולם האמיתי ולתת לסטודנטים אפשרות לחוות את אתגרי תפקיד מנהל משאבי האנוש כשותף עסקי בארגון המתמודד עם מציאויות וסביבות מורכבות ולעצב לעצמו את דמותו המקצועית.

  תנאי קדם: יסודות החשבונאות, שיטות מחקר א', התנהגות ארגונית מיקרו, התנהגות ארגונית מאקרו, מבוא לניהול מש"א, קליטה מיון והערכת עובדים, ניהול כישרונות
  2 ש"ס / 2 נ"ז / סד' / 60
  ב' 280871 גב' אלה ברהון ו' 08:00-11:00  (מפגש כפול למשך 7 שבועות 12.05-30.06.23)

  יעוץ ופיתוח ארגוני

  תפקידו האסטרטגי של משאבי אנוש כרוך בניהול שינוי יזום לצורך השגת יתרון תחרותי.  אחת הדרכים המקובלות כיום לשינוי ארגוני יזום הינה באמצעות תהליך של ייעוץ ארגוני. הייעוץ הארגוני יכול להתקיים באמצעות משאבים תוך ארגוניים, כלומר על ידי משאבי אנוש או באמצעות שמוש ביועץ חיצוני.

  תנאי קדם: התנהגות ארגונית מיקרו, התנהגות ארגונית מאקרו
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 0282591 ד"ר יעל ליבנה יום ה' 17:45-19:15

  מיומנויות לייעוץ ארגוני

  בסדנא זאת ילמדו ויתרגלו הסטודנטים את כללי היסוד לעבודת היועץ. בין השאר יבחנו תהליכי הכניסה לארגון. דרכי גישה לארגון, יצירת הקשר עם הארגון, דרכים לפנות לארגון, מכירה של כישורים כיועץ חיצוני, התקשרות חוזית עם הארגון, תמחור של עבודת יועץ, חוזה פסיכולוגי, התנהלות מול הארגון, הבנת השפה הארגונית, קריאת דוחות ארגוניים (ביצועים וכלכליים), ויצירת ושימור מקצועיות ויחסי אמון, קונפליקטים מבניים בסייסים ביחסי יועץ-נועץ, הבנת פוליטיקה ארגונית, והתנגדויות טיפוסיות בשלבי הכניסה לארגון ודרכים להתמודדות.

  תנאי קדם: התנהגות ארגונית מיקרו, התנהגות ארגונית מאקרו
  2 ש"ס / 2 נ"ז / סד' / 60
  ב' 282635 ד"ר יעל ליבנה ה' 19:30-21:00

  דינאמיקה של קונפליקט ומו"מ

  הקורס  נועד לספק ידע תיאורטי לגבי תהליכי קונפליקט ומשא ומתן, כמו גם להעניק כלים נאותים ליישום הידע בהקשר העסקי, וכך לתת הזדמנות לשיפור המיומנויות האישיות בתחום זה. המטרות הספציפיות של הקורס כוללות: הצגת מערכת המושגים להסבר תהליך המשא והמתן על היבטיו התיאורטיים תוך דגש על המאפיינים ההתנהגותיים ופסיכולוגיים. ניתוח שיטתי של תהליכי המשא ומתן על בסיס גישות תיאורטיות שונות. טיפוח כושר הניתוח הביקורתי של משאים ומתנים בעולם העסקים.  בנית היכולת לזהות בעיות וקשיים במשא ומתן ואיתור הדרכים לפתרונם.  יישם הידע הנרכש לסיטואציות שונות של משא ומתן בעולם העסקים.

  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 282481 ד"ר ניבה דולב  ה' 16:00-17:30

  מבוא לגלובליזציה ורב תרבותיות

  הגלובליזציה הגדילה את מספר המהגרים בעולם לממדים גדולים. הקורס ידון השפעה של תופעות הבינלאומית הגלובליזציה וההגירה על עולם הארגונים. ההתמודדות עם זרמי ההגירה ועם המהגרים ושילובם בעיקר במדינות העשירות, הפכו לאחד מהאתגרים העיקריים של המאה ה-21. לגלובליזציה ולהגירה היבטים כלכליים, פוליטיים וסוציו-תרבותיים. הקורס יעסוק בהיבטים   רלוונטיים לעולם הארגונים  תוך כדי ניסיון להבין את האינטראקציות בין אוכלוסיות מגוונות ואת סוגי ההתמודדות עם המצב. כמו כן ננסה להבין כיצד משפעים תהליכי הגלובליזציה וההגירה על ארגונים מסוגים שונים ברמת המיקרו והמאקרו.

  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 282262 ד"ר נועה שפירא  קורס מקוון (ללא שעות פרונטליות, באופן פיקטיבי משבוץ ליום ה 06:00-07:30)

  שנה ג'/ סמסטר א'

  לחץ ושחיקה בארגונים

  (בחירה מובנה לשנה ג' תשפ"ג)
  שינויים שחלו בעולם העבודה בעשורים האחרונים תרמו להגברת הלחץ ולעלייה בשכיחות סימפטומים של שחיקה בקרב עובדים. מטרת הקורס להבין את מהותן של תופעות אלו, את הגורמים להן, את ביטוייהן והשלכותיהן. במסגרת הקורס יוצגו תיאוריות מרכזיות של לחץ ושחיקה במסגרות ארגוניות. נתאר משתנים אישיים וארגוניים התורמים להיווצרות לחץ ושחיקה ונדון בהשפעותיהם על התנהגות האדם, על ביצועיו בעבודה ועל היבטים שונים של תפקוד הארגון. בנוסף נבחן אילו אסטרטגיות (אישיות וארגוניות) מאפשרות התמודדות עם לחץ.

  2 ש"ס / 2 נ"ז ש' / 60
  א' 280811 ד"ר ניבה דולב ב'  16:00-17:30  (קורס מרוכז ב 7 מפגשים פרונטליים 31.10.-12.12.22. משולב פרונטלי וירטואלי)

  חשיבה ביקורתית לניהול

  (בחירה מובנה עבור שנה ג' תשפ"ג)
  במובנים רבים, האופנים בהם אנו מארגנים ומנהלים את הקשרים שלנו עם בני-אדם ועם הסביבה נתונים במשבר. מקומות העבודה שלנו הופכים תובעניים יותר ויותר, האופן בו המערכת הכלכלית מאורגנת תורם להיווצרות והחרפתן של בעיות חברתיות ואקולוגיות, והאופי הדמוקרטי של חברות מערביות עומד במבחן ונמצא באיום. קורס זה הינו קורס מתקדם לתלמידי ניהול בשנת הלימודים האחרונה, המציג את ושואב מגישות ביקורתיות לחקר עולמות הניהול והעבודה. הקורס, אם כן, מקנה תפיסה ביקורתית לתלמידי ניהול – כלומר, מקנה את המיומנות ואת ההזדמנות לחשוב באופן ביקורתי על ה'מובן מאליו' של עולם הניהול והעבודה המודרניים. מיומנות זו תקודם ע"י דיוני עומק בהיסטוריה ובמשמעות של פרקטיקות ניהול וארגון, תוך בחינה ואיתגור עצמיים. במהלך הקורס נבחן יחדיו כיצד כל אחד מאיתנו תורם לכינונן של הלוגיקות המוסדיות של הקפיטליזם המאוחר (ה'מובן מאליו' של עולם הניהול המודרני), כיצד אנו הופכים לממשי את ההבניות החברתיות עליהן נשענת העבודה הארגונית, וכיצד אנו מארגנים את עצמנו ונתונים כסובייקטים לפעולת הארגון תוך הימצאות ביחסי שליטה עם סובייקטים אחרים.

  2 ש"ס / 2 נ"ז ש' / 60
  א' 0280971 ד"ר גורה עוז  ב'  16:00-17:30  (קורס מרוכז ב 6 מפגשים פרונטליים  19.12.22-26.01.23 משולב פרונטלי וירטואלי)

  מבוא לכלכלה ללא כלכלנים א'

  הקורס מהווה מבט ראשוני של הסטודנט אל המערכות הכלכליות, של היצרן והצרכן. עיקר הקורס עוסק בפיתוח הכלים של השוק החופשי – הביקוש למוצרים ושירותים, ההיצע שלהם ותנאי שיווי המשקל. היבטים נוספים מתייחסים למבני שוק אחרים, כמונופול, ולבעיית התמחיר וההתחשבות במוצרים ציבוריים המהווים יתרונות או חסרונות חיצוניים ביחס לשוק החופשי.

  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  א 0281271 פרופ' אבירם חיים ד' 16:00-17:30

  מבוא לכלכלה ללא כלכלנים א' תרגיל

  1 ש"ס / 1 נ"ז / ת' / 60
  א 0281282-00 מר אסלן ערן  ו' 11:45-12:30
  א 0281282-01 מר אסלן ערן ו'  12:45-13:30

  פרקטיקום א'

  קורס זה הינו הראשון מבין שני קורסים הבאים להפגיש את הסטודנט עם עולם העשייה של ניהול משאבי אנוש בארגונים, תוך יישום ידע , תיאוריות וכן מיומנויות הנרכשים במסגרת הלמידה האקדמית, במציאות הארגונית.
  הסטודנטים יחשפו הן לתיאוריות ומודלים מהתחום הארגוני, וניהול משאבי אנוש לצד תיאוריות ומודלים לייעוץ ופיתוח ארגוני. כמו כן הקורס יתמקד ביישום של מיומנויות ייעוץ ופיתוח ארגוני בארגוני עבודה . מיומנויות של הצגה עצמית, כניסה לארגונים, יצירת קשרי שיתוף פעולה עם בעלי תפקידים בארגון, שימוש במגוון כלים לאבחון ארגוני, כתיבת דו"ח אבחון, הצגת תכנים באמצעים מגוונים, עבודת צוות, מתן משוב קבלת משוב ועוד.
  הקורס נועד לאפשר מרחב התייעצות ולמידת עמיתים למשתתפים בשאלות , דילמות וסוגיות מעשיות עמן הם נתקלים בעבודתם בארגון. בקורס ייבחנו דילמות מרכזיות מתחום ניהול משאבי אנוש וסוגיות בהם יתקלו הסטודנטים במהלך עבודתם בשדה המקצועי. במסגרת הפרקטיקום תתאפשר גם התבוננות ובירור מהלך ההתפתחות אישי של כל אחד ואחת ממשתתפי הקורס.

  תנאי קדם: שיטות מחקר א', שיטות מחקר ב', קריאה וכתיבה מדעית, התנהגות ארגונית מיקרו, התנהגות ארגונית מאקרו, מבוא לניהול מש"א, ייעוץ ופיתוח ארגוני, מיומנויות ניהול ב'
  4 ש"ס / 5 נ"ז / ש' / 60
  א' 282615 ד"ר יעל ליבנה/ גב' אלה ברהון ד' 17:45-21:00

  אסטרטגיה ניהולית של משאבי אנוש

  ניהול אסטרטגי בסקטור הציבורי והעסקי, במיוחד בסביבה הדינמית והמעורבלת של המאה ה- 21 הוא "עולם ומלואו" במשמעות הרחבה של המילה, אשר תחום משאבי אנוש "משחק" תפקיד חשוב ומוביל בתהליכי צמיחה ארגונית. כיום, אחד האתגרים החשובים ביותר מולם מנהלים מתמודדים הוא כיצד ליצור אינטגרציה וקואורדינציה בין האסטרטגיה הכוללת של הארגון והפעילות של תת המערכות בארגון כמו גם תאימות והתאמה עם סביבתו. ההבנה כי המשאב האנושי הוא הגורם המוביל להצלחתו והשגת מטרותיו של הארגון, מדגישה את חשיבותו כמערכת מובילה ומנהיגה בארגון. שיפור יכולות הניהול של המנהל כמנהיג וכמקבל החלטות הפועל בסביבה עסקית דינמית ומסוכנת, הוא אתגר בפני עצמו.
  התכנים מציגים טיפולוגיות שונות בניהול אסטרטגי והתמקדות בניהול משאבי אנוש כ"יחידה עסקית אסטרטגית". העמקת ההבנה וחיזוק המיומנות להתמודד עם האתגר של גיבוש האסטרטגיה העסקית תיעשה ע"י הצגת וניתוח אירועים.

  תנאי קדם: התנהגות ארגונית מאקרו, מבוא לניהול מש"א
  2 ש"ס / 2 נ"ז/ ש' / 60
  א' 283551 ד"ר גורה עוז ו' 08:00-09:30 קורס משולב פרונטלי וירטואלי מרוכז פרונטלית ב- 6 שבועות 23.12.22-27.01.23)

  מבוא לשיווק

  בעידן הגלובאלי אנו מוקפים במסרים שיווקיים שמאחורי כל אחד מהם מסתתרת אג'נדה שלמה, כיצד מקבלי ההחלטות ניגשים לניסוח האסטרטגיה השיווקית? כיצד מיישמים אותה בפועל? איך ניתן לאמוד את התוצאות? מה עושים המתחרים? רצף זה הנו תולדה של תהליך המורכב משלבים החל ממחקר שוק, אמידת צרכים ורצונות, בניית משאבים יכולות ויכולות ליבה, תוך כדי התייחסות להזדמנויות ואיומים ברמת המאקרו תחת אילוצי המיקרו ובעיקר השפעות הדינאמיקה התחרותית. עולם השיווק הינו מורכב ומאתגר ויש בו הרבה מעבר למוצר, מחיר, אריזה ותועלת. מה ההיבטים הפסיכולוגים המחברים ביניהם, אלו תהליכים ניתן להתוות על מנת להשיג יתרון תחרותי בר קיימא, אין פה מטה קסמים כי אם תיאוריה שיווקית בעלת תוקף ומהימנות שנבנתה לאורך השנים. מטרתו העיקרית של הקורס להקנות מונחי שפה ומודלים בתחום השיווק, הכרת דינאמיקת השחקנים בתהליך, טקטיקות ואסטרטגיות שיווקיות, ידע והבנה נרחבים של תהליכי השיווק, מגבלותיהם ואפשרויותיהם.

  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 282331 ד"ר גורה עוז  ו' 08:00-09:30 קורס משולב פרונטלי וירטואלי מרוכז פרונטלית ב-7 שבועות 04.11-16.12.22)

  יסודות המימון

  המטרה של הקורס הינה הכרת מרכיבי המימון של הפירמה, הקניית ידע ומיומנות בפתרון בעיות מימון של פרויקטים ובהקניית כלים בסיסיים הנחוצים לבדיקת כדאיות ולקבלת החלטות השקעה ולבחירת תכנית ההשקעה הכדאית ביותר עבור הפירמה. בחלק הראשון של הקורס נעסוק בהכרת מושגי יסוד במימון. נדון בחישוב ערך נוכחי וערך עתידי של סכומי כסף המתקבלים במועדים שונים, בסכום חד פעמי, או בסדרה סופית של תשלומים (או תקבולים) קבועים או צומחים, ובסדרה אין סופית של תשלומים (או תקבולים) קבועים או צומחים. בחלק הזה נעסוק גם בסוגי הריביות: ריבית פשוטה לעומת ריבית מורכבת (דריבית), ריבית נומינאלית לעומת ריבית ריאלית, וריבית נקובה לעומת ריבית אפקטיבית. בחלק השני של הקורס נלמד את הקריטריונים לקבלת החלטות השקעה בפרויקטים. נציג מספר קריטריונים אשר עשויים לשמש את מקבלי ההחלטות בפירמה בבואם לקבוע האם כדאי להשקיע בפרויקט. לבסוף נלמד בקצרה על מרכיבי ההון של הפירמה, ועל חישוב מחיר ההון המשוקלל שלה.

  תנאי קדם: יסודות החשבונאות
  2 ש"ס / 2 נ"ז/ ש' / 60
  א' 283341 רו"ח ויליאם חלבי ו' 10:00-11:30

  יסודות המימון תרגיל

  1 ש"ס / 0.5 נ"ז / ת' / 60
  א'  283352-00 טרם נקבע  ו' 11:45-12:30
  א'  283352-01  טרם נקבע  ו' 12:45-13:30

  שנה ג' סמסטר ב'

  פרקטיקום ב'

  קורס זה הינו השני מבין שני קורסים הבאים להפגיש את הסטודנט עם עולם העשייה של ניהול משאבי אנוש בארגונים, תוך יישום ידע ותיאוריות וכן מיומנויות במציאות הארגונית.
  בחלק זה הסטודנטים יחשפו למגוון התערבויות מתחום משאבי אנוש ומתחום הפיתוח הארגוני, יישומן ודרכים להערכתן. ההתערבויות יהיו ברמת הארגון, הצוות והפרט. הקורס יתמקד ביישום ההתערבויות בסביבה ארגונית ספציפית תוך התייחסות למכלול ההיבטים של תכנון פרויקט , ניהול שינוי, התמודדות עם התנגדויות צפויות ועוד הסטודנטים ירכשו מיומנויות של יעוץ ופיתוח ארגוני בכלל זה רתימה לשינוי, ניהול מפגשים אישיים וצוותים, טיפול בהתנגדויות, שימוש במגוון כלים להערכת ההתערבות תוך הפגנת חשיבה ביקורתית, הצגת תכנים באמצעים מגוונים, עבודת צוות, מתן וקבלת משוב ועוד.

  תנאי קדם: פרקטיקום א'
  4 ש"ס / 5 נ"ז / ש' / 60
  ב' 282615 ד"ר יעל ליבנה/ גב' אלה ברהון ד' 17:45-19:15

  מבוא לכלכלה ללא כלכלנים ב'

  הקורס כולל הרחבות מסוימות המתייחסות למרכיבי המיקרו כלכלה, בתוספת היבטים ראשוניים של כלכלה ברמת הניהול. כמו כן יילמדו יסודות של המקרו-כלכלה – מודל קיינס, ונושאים המתייחסים לפעילות ממשלה.

  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב 0282291 פרופ' אבירם חיים  ד'  16:00-17:30

  מבוא לכלכלה ללא כלכלנים ב' תרגיל

  1 ש"ס / 1 נ"ז / ת' / 60
  ב 0282302 מר אסלן ערן ו' 12:00-12:45
  ב 0282302 מר אסלן ערן 12:45-13:30

  מערכות מידע בניהול מש"א  Pruority

  מערכות המידע מהוות חלק מרכזי בניהול הארגון. לאחר מתן רקע במערכות הקיימות בשוק הישראלי והעולמי, ולאחר הבנה ביכולות השימוש המגוונות במידע לצורך ניהול את משאבי האנוש הארגוניים, יתמקד הקורס במודולים השונים לניהול המידע, לרבות שיטות ארגון המידע, גישה לנתונים, שימוש בכלים מחשוביים לסדר ולשפר את נגישות המידע ומהימנותו. עוד נעסוק בתחומים השונים בניהול משאבי האנוש ואופן ניהולם במערכות המידע, לרבות הזנת הנתונים, דוחות מנהלים וכלי עבודה יומיומיים. הדגמות ופעילות יישומית תבוצע על מערכת המידע הפופולארית פריוריטי מבית התוכנה "פריוריטי סופטוור".

  2 ש"ס / 2 נ"ז/ ש' / 60
  283645 ב' 283645-00 מר' ועקנין מיכאל ו' 08:45-10:15
  283645 ב' 283645-01 מר ועקנין מיכאל  ו' 10:25-11:55

  תקשורת בינאישית

  (בחירה עבור שנה ג')
  אנשי משאבי אנוש עובדים באופן מתמיד עם ועבור אנשים. כדי להצליח בעבודתם עליהם להבין את עקרונות התקשורת הבין אישית ולרכוש מיומנויות תקשורת אפקטיבית.
  הקורס נועד להכיר לסטודנט את החשיבה התיאורטית ואת הממצאים המחקריים המרכזיים בתחום התקשורת הבין אישית, לחשוף את התלמידים לנושאים עכשוויים בתחום, לחבר את התאוריה אל השטח, ולהקנות כלים מעשיים לתקשורת בין אישית בעבודה ובחיים.
  קורס זה יציג חלק מהנושאים המהווים נקודות מפגש בין הפסיכולוגיה החברתית העוסקת בתקשורת בין אישית לבין העולם הארגוני, בדגש על  משאבי האנוש סוגיות מרכזיות החשובות לתקשורת מיטבית ואשר יידונו בקורס הן תקשורת מילולית ולא מילולית, יכולות אישיות המשפיעות על התקשורת, נוכחות ואסרטיביות, השפעה ושכנוע, התרשמות, יצירת וניהול רושם, סגנונות תקשורת, תקשורת עם לקוחות, השפעת התרבות על התקשורת, תקשורת בארגון רב דורי, תקשורת בעידן האינטרנט והשפעת סוגיות כלכליות על התקשורת.

  2 ש"ס / 2 נ"ז ש' / 60
  ב' 280851 ד"ר דולב ניבה ב' 16:00-17:30

  נשים מעוררות השראה

  (בחירה עבור שנה ג תשפ"ג)
  המגמה המתמשכת של תעסוקת נשים בארץ ובעולם טומנת בחובה מספר לא מבוטל של אתגרים עבור נשים וכן עבור גברים
  מטרת הקורס לפרוש בפני המשתתפות והמשתתפים מגוון היבטים הקשורים בתעסוקת נשים בעולם העבודה: היבט חוקי, היבט תרבותי, היבט פסיכולוגי והיבט כלכלי. הקורס יעסוק בנושאים כמו תמורת בתעסוקת נשים בישראל על המגזרים שונים, העסקי, ציבורי והחברתי, בכלל זה נשים ערביות וחרדיות, החקיקה והאכיפה הנוגעת לתעסוקת נשים,  פערי שכר בין המגדרים, האתגר של בחירת קריירה, ניהול קריירה, קידום לתפקידים ניהוליים בסביבת תעסוקה שאינה "מסורתית",  קונפליקט ואיזון חיים- עבודה בהיבט אישי וארגוני נשים יזמיות ועוד.
  הלמידה תעשה תוך חשיפה לחומר תיאורטי ומחקרי בנושאים אלה, לצד סדרת הרצאות של "נשים מעוררות השראה" מתחומי עיסוק שונים ומגזרים שונים, אשר ישתפו בהתנסות והתובנות שלהן בעולם העבודה בישראל.

  2 ש"ס / 2 נ"ז ש' / 60
  ב' 0280921 ד"ר ליבנה יעל  ב' 16:00-17:30

  שנה ג' / סמסטר קיץ

  יזמות עסקית וחדשנות טכנולוגית

  בעידן של היום חשיבה יצירתית, יכולת של הוצאה לפועל של יישום רעיונות וחשיבה יזמית ופרו אקטיבית הינן מיומנויות חשובות בשוק העבודה.  בקורס נסקור מודלים סדורים ושיטות עבודה ליזמות עסקית ולחדשנות. הקורס מקנה כלים פרקטיים ואפליקטיביים למקומות עבודה שמסייעים להניע תהליך של חדשנות.
  2 ש"ס / 2 נ"ז/ ש' / 60
  ק' 283571 גב' קרן תמיר , קורס מרוכז ביולי (טרם נקבעו תאריכים)

  דיני עבודה

  הקניית ידע בסיסי לסטודנט בתחום דיני העבודה בישראל. הקורס יפגיש את הסטודנטים עם מושגי היסוד בדיני העבודה ביניהם, זכויות האדם במשפט העבודה, סמכות ומבנה ביה"ד לעבודה, מהם יחסי עובד- מעביד, המסגרת החוזית של יחסי העבודה, מבנה השכר, ניתוק יחסי העבודה וכיו״ב. הקרוס יפגיש את הסטודנט עם חוקים בתחום דיני העבודה ביניהם: חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, חוק שכר מינימום, חוק חופשה שנתית וחוק שעות עבודה ומנוחה.

  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  ק' 0282511 ד"ר מלכא-טייב קרנית, קורס מרוכז ביולי (טרם נקבעו תאריכים)

  סדנא: יזמות בניהול משאבי אנוש

  סדנה זו באה לתת מרחב שמאפשר יישום הרעיונות והכלים והגעה לתוצר מעשי של מיזם. הסדנה תתמקד ביזמות פנים ארגונית, והאופנים בהם ניתן לפתח יזמות בתוך הארגון עצמו. הסדנה ברובה מבוססת על הפרויקטים של המשתתפים עם חיבור לשטח ולארגונים וחברות שמציגות את מה שנעשה אצלם בנושא.

  2 ש"ס / 2 נ"ז/ סד' / 60
  ק' 283571-00 גב' קרן תמיר ב' 16:00-19:30
  ק' 283571-01 גב' קרן תמיר ד' 16:00-19:30

  סמינריונים

  הגורם האנושי בארגון

  סמינר זה מאיר את עולם ההתנהגות הארגונית מנקודת המבט של הפרט בארגון. הסמינר נועד להקנות מושגי יסוד בתחומים השונים של מדעי החברה הרלוונטיים להבנת התנהגויות אנושיות של הפרט במסגרות ארגוניות. הסמינר חושף את הסטודנטים להתנהגויות קונסטרוקטיביות (בונות) ודסטרוקטיביות (הרסניות) של היחיד, כמו גם למניעים וההשלכות של אותן התנהגויות על הפרט והארגון. הסמינר מאפשר לסטודנטים לבחור נושא לעבודה עצמאית בנושאים הקשורים להיבטים שליליים או חיוביים של עולם העבודה. הסמינר הנו סמינר מחקרי והוא מבוסס על שיטות מחקר כמותיות.

  תנאי קדם: קריאה וכתיבה מדעית, שיטות מחקר א', שיטות מחקר ב', התנהגות ארגונית מיקרו, מבוא לפסיכולוגיה ארגונית.
  4 ש"ס / 6 נ"ז / ש' / 60
  ש' 283716 ד"ר יריב איצקוביץ ב'  19:30-21:00

  היבטים חברתיים של עבודה ועיסוקים

  במסגרת הסמינריון נעסוק באספקטים חברתיים, תרבותיים ופוליטיים של עולם העבודה. כמו כן, נדון במאפייניהן של קבוצות עיסוק, כגון: עבודה פרופסיונלית, כלומר עבודה המתבססת על ידע, עבודת צווארון כחול ועבודת השירות. במסגרת זו, נדון בחוויות שאנשים חווים במסגרת עיסוקיהם, בהבנייה החברתית של משמעות העבודה ושל מושגים של זמן בעבודה. כמו גם ברעיונות ובתפיסות העולם המצדיקות פערים של כוח ושליטה במסגרת היחסים החברתיים בקבוצות העיסוק השונות ובין קבוצות עיסוק. את הדיון נבסס על מחקרים אמפיריים רלבנטיים.

  תנאי קדם: קריאה וכתיבה מדעית, שיטות מחקר ב, שיטות מחקר איכותניות.
  4 ש"ס / 6 נ"ז / ש' / 60
  ש' 283726 ד"ר ריקי גליה ב' 17:45-19:15

  סולידריות בארגונים

  סולידריות חברתית היא תופעה שנחקרה מראשית תורת הסוציולוגיה על ידי הסוציולוג הצרפתי אמיל דורקהיים, ומאז רבים החוקרים במדעי החברה שעסקו בתופעה על היבטיה ומרכיביה השונים. לסולידריות פנים רבות: חוקרים אחדים מבחינים בין סולידריות אזרחית אל מול סולידריות כיתתית (פרימורדיאלית), ואילו אחרים מבחינים בין חמישה סוגים של סולידריות (מכנית, אורגנית, חלוקתית, מכלילה וברת שיחה) המשלימים זה את זה, אם כי קיימת ביניהם גם מידה של חפיפה. המשותף לכל ההגדרות היא ההתעסקות עם מהות הערכים המשותפים לאנשים בחברה כלשהי.
  בחקר הארגונים סולידריות מקושרת לנושאים כגון סיפוק מעבודה, התנהגות אזרחית, מנהיגות ועוד. סולידריות אופקית ואנרכית בארגון גם נתפסות כגורמים המשפעים על הצלחה ארגונית. בסמינר זה ידונו סוגיות של סולידריות במכללה.

  4 ש"ס / 6 נ"ז / ש' / 60
  תנאי קדם: קריאה וכתיבה מדעית, מבוא לסוציולוגיה ארגונית, שיטות מחקר א, שיטות מחקר ב.
  ש' 283736 פרופ' סיביל היילברון ב'  17:45-19:15

  אתנוגרפיה אירגונית: מבט מהשדה 

  בעשורים האחרונים אנו עדים למיסוד הולך וגובר של שיטות מחקר אתנוגרפיות בלימודי ארגון וניהול. אתנוגרפיה (מילולית: חקר תרבות/גזע) הינה שיטת מחקר מבוססת עבודת שדה שמקורה במחקרים אנתרופולוגיים של קהילות וקבוצות. במהלך השנים השתכללה שיטת המחקר (איך עושים עבודת שדה?), הדיונים סביבה (מהו ידע אתנוגרפי?), וטווח החלות שלה (מה אפשר לחקור עם אתנוגרפיה?) וכיום היא נחשבת ככלי מחקר וידע מרכזי במדעי החברה והניהול האיכותניים. בנוסף, ארגונים עסקיים מבינים כיום כי יש צורך בהכרה מורכבת ומפורטת של התנהגות אנושית (עובדים, צרכנים, מנהלים, וכו'), וכך ניתן לזהות מגמה של חדירת מאפיינים אתנוגרפיים אל תוך עבודת ידע בתעשייה ובכלל זה מחקרי פנים במשאבי אנוש או פיתוח ארגוני, פיתוח מוצר, ומחקרי שוק. סמינריון זה יחשוף את הסטודנטיות למגוון מחקרים אמפיריים ניהוליים וארגוניים הנשענים על תובנות אתנוגרפיות תוך הדגשת חשיבות המבט מן השדה על קבוצות אנושיות. במיוחד נעסוק באופן בו אתנוגרפיה חושפת פרטים חשובים ובלתי צפויים אודות עבודות "שגרתיות" או "מובנות-מאליהן", כיצד השהות בשדה מלמדת אודות יחסי כוח ושליטה הנעדרים לעיתים מן ההמשגות הניהוליות, וכיצד רפלקסיה אודות החוויה בשדה והפרדוקסים שנחשפים אליהם "בשטח" יכולים להוות מקור להבנה טובה יותר של עולמות הניהול והארגון המודרניים על תרבויותיהם של הקהילות והאינדיבידואלים הפועלים בהם. כסמינריון, מטרת הקורס הינה לאפשר לסטודנטיות להכיר שיטת מחקר וידע זו תוך הקניית מיומנויות והתנסות בעבודת שדה וניתוח אתנוגרפי של תופעות ארגוניות, חברתיות, כלכליות ותרבותיות.

  4 ש"ס / 6 נ"ז / ש' / 60
  תנאי קדם: קריאה וכתיבה מדעית, שיטות מחקר איכותניות, מבוא לסוציולוגיה ארגונית, תרבות ארגונית.
  ש' 283756 ד"ר גורה עוז  ב'  17:45-19:15

  קורסי בחירה במחלקה לניהול מש"א תשפ"ג

  סביבה ארגונים וחברה

  (בחירה מובנה עבור שנה א במחלקה לניהול מש"א תשפ"ג)
  כיום, מתגברים הקולות הרואים במשבר הסביבתי כאתגר הגדול ביותר העומד לפתחם של ארגונים, מדינות ופרטים במאה ה-21 ולאחריה. היות ומגמותיו של המשבר מחייבות שינויים מרחיקי לכת בעולמות התעסוקה, הייצור, והצריכה, ניהול אסטרטגי מוצלח אינו יכול להתעלם מעומקו ואופיו של האתגר הסביבתי. לאור הבנה כי אין זה סביר שמצב של ‘עסקים כרגיל’ עתיד להימשך, כבר כעת אירגונים נדרשים להתאמות פרקטיות וכן של דפוסי חשיבה. מטרת הקורס, אם כן, להציג מבוא לסוגיה הסביבתית והקשרה לארגונים בכלכלה המודרנית. בחלקו הראשון של הקורס תחשפנה הסטודנטיות לדיונים תיאורטיים בסוגיות של אקולוגיה וקיימות עסקית, כלכלית, וחברתית. על מנת להציג את התמונה המורכבת של המשבר ומשמעויותיו האפשריות, התכנים יעסקו בדיונים ממדעי הטבע, החברה והרוח על מנת להציג תמונת מבט אינטרדיסיפלינארית. נבחן שאלות באקולוגיה, אתיקה סביבתית וצדק אקולוגי, ניהול סביבתי, כלכלה סביבתית וכן תפיסות של ערך ושל טבע המעצבות את האופן בו אנו מנהלים את החברה והכלכלה. בחלקו השני של הקורס ייחשפו הסטודנטים למקרי בוחן בתעשיות ספציפיות בישראל ובעולם שאופן ארגונן קשור ישירות לאתגר הסביבתי, ובכללן פעילות של אירגונים בתחומים של אנרגיה חלופית, גישה למים, איכות הקרקע והאוויר. העמקת ההבנה תעשה ע"י דיון מושגי וניתוח אירועים כדי לחזק את יכולתן של הסטודנטיות לנתח פרקטיקות ניהוליות ואירגוניות ביחס למשבר

  2 ש"ס / 2 נ"ז ש' / 60
  א' 280941 ד"ר גורה עוז ב' 17:45-19:15

  ניהול רגשות בארגונים

  (בחירה מובנה עבור שנה א במחלקה לניהול מש"א תשפ"ג)
  מטרת הקורס הינה היכרות עם תהליכים רגשיים המתרחשים בארגונים והקניית ידע וכלים לניתוח של רגשות בארגונים. ההנחה כי לרגשות תפקיד חשוב בתהליכים ארגוניים הולכת וצוברת תאוצה בעולם המחקר והניהול. קורס זה יציג את הידע העכשווי בתחום של רגשות בעולם העבודה תוך הסתכלות עתידית על נושאים הדורשים מחקר נוסף.

  2 ש"ס / 2 נ"ז ש' / 60
  א' 280831 ד"ר מורן שנפר- כהן ו' 08:00-11:00
  (קורס מרוכז – 7 מפגשים פרונטליים כפולים 04.11-16.12.23)

  ארגוני שירות

  (בחירה מובנה עבור שנה א במחלקה לניהול מש"א תשפ"ג)
  מטרת קורס זה היא להציג את הידע העכשווי בתחום ארגוני השירות, תוך מתן דגש לניתוח הדינאמיקה בין נותני השירות ללקוחותיהם מהיבטים רגשיים. הקורס מקנה ידע, הבנה וכלים לניתוח מפגש השירות תוך הסתכלות עתידית על נושאים הדורשים מחקר נוסף.

  2 ש"ס / 2 נ"ז ש' / 60
  א' 280831 ד"ר מורן שנפר- כהן ו' 08:00-11:00
  (קורס מרוכז – 6 מפגשים פרונטליים כפולים 23.12.22-27.01.23)

  לחץ ושחיקה בארגונים

  (בחירה מובנה עבור שנה ג במחלקה לניהול מש"א תשפ"ג)
  שינויים שחלו בעולם העבודה בעשורים האחרונים תרמו להגברת הלחץ ולעלייה בשכיחות סימפטומים של שחיקה בקרב עובדים. מטרת הקורס להבין את מהותן של תופעות אלו, את הגורמים להן, את ביטוייהן והשלכותיהן. במסגרת הקורס יוצגו תיאוריות מרכזיות של לחץ ושחיקה במסגרות ארגוניות. נתאר משתנים אישיים וארגוניים התורמים להיווצרות לחץ ושחיקה ונדון בהשפעותיהם על התנהגות האדם, על ביצועיו בעבודה ועל היבטים שונים של תפקוד הארגון. בנוסף נבחן אילו אסטרטגיות (אישיות וארגוניות) מאפשרות התמודדות עם לחץ.

  2 ש"ס / 2 נ"ז ש' / 60
  א' 280811 ד"ר ניבה דולב ב'  16:00-17:30
  (קורס מרוכז ב 7 מפגשים פרונטליים 31.10.-12.12.22. משולב פרונטלי וירטואלי)

  חשיבה ביקורתית לניהול

  (בחירה מובנה עבור שנה ג במחלקה לניהול מש"א תשפ"ג)
  במובנים רבים, האופנים בהם אנו מארגנים ומנהלים את הקשרים שלנו עם בני-אדם ועם הסביבה נתונים במשבר. מקומות העבודה שלנו הופכים תובעניים יותר ויותר, האופן בו המערכת הכלכלית מאורגנת תורם להיווצרות והחרפתן של בעיות חברתיות ואקולוגיות, והאופי הדמוקרטי של חברות מערביות עומד במבחן ונמצא באיום. קורס זה הינו קורס מתקדם לתלמידי ניהול בשנת הלימודים האחרונה, המציג את ושואב מגישות ביקורתיות לחקר עולמות הניהול והעבודה. הקורס, אם כן, מקנה תפיסה ביקורתית לתלמידי ניהול – כלומר, מקנה את המיומנות ואת ההזדמנות לחשוב באופן ביקורתי על ה'מובן מאליו' של עולם הניהול והעבודה המודרניים. מיומנות זו תקודם ע"י דיוני עומק בהיסטוריה ובמשמעות של פרקטיקות ניהול וארגון, תוך בחינה ואיתגור עצמיים. במהלך הקורס נבחן יחדיו כיצד כל אחד מאיתנו תורם לכינונן של הלוגיקות המוסדיות של הקפיטליזם המאוחר (ה'מובן מאליו' של עולם הניהול המודרני), כיצד אנו הופכים לממשי את ההבניות החברתיות עליהן נשענת העבודה הארגונית, וכיצד אנו מארגנים את עצמנו ונתונים כסובייקטים לפעולת הארגון תוך הימצאות ביחסי שליטה עם סובייקטים אחרים.

  2 ש"ס / 2 נ"ז ש' / 60
  א' 0280971 ד"ר גורה עוז  ב'  16:00-17:30
  (קורס מרוכז ב 6 מפגשים פרונטליים  19.12.22-26.01.23 משולב פרונטלי וירטואלי)

  מערכות מידע וניהול והכלכלה הדיגיטלית

  (בחירה מובנה עבור שנה ג במחלקה לניהול מש"א תשפ"ג)
  התפרצותם של כלים דיגיטליים ומערכות רישות לחיינו, מה שלעיתים מכונה "המהפכה התעשייתית הרביעית", הגדירה וממשיכה להגדיר מחדש את חיינו המקצועיים, הניהוליים, והחברתיים בצורות משמעותיות ולא תמיד צפויות. מטרת הקורס להציג בפני הסטודנטיות סקירה של הדיונים העיקריים הרלוונטיים להבנת שינויים אלו ובתוך כך את השימוש הגובר במערכות מידע וכלים דיגיטליים בחברה ובארגונים. בעיקר, נעסוק באופן בו טכנולוגיות מידע משנות מודלים עסקיים, כיצד מערכות אלו מעלות שאלות ואתגרים ניהוליים חדשים, וכן נעמוד על תוצאות חיוביות פחות של כלים אלו עבור סוגיות תרבותיות כגון דמוקרטיה, פרטיות ואתיקה. בעוד שקורס זה ללא ספק יתרום למי שמעוניינת לקחת חלק בעולמות הניהול, אין מדובר בקורס טכני (קורס יישומי במערכת 'פריוריטי' ילמד בהמשך). הקורס מיועד לסייע לסטודנטיות בפיתוח גישה רחבה ומגוונת לסוגיית השימוש בטכנולוגית מידע בתהליך הארגוני וכן לגבי מקומה של הכלכלה הדיגיטלית בחברה ובתרבות בת ימינו.

  2 ש"ס / 2 נ"ז/ ש' / 60
  ב'   283655-00 ד"ר גורה עוז  ו' 08:45-10:15
  ב'  283655-01 ד"ר גורה עוז  ו'  10:25-11:55

  תקשורת בינאישית

  (בחירה עבור שנה ג')
  אנשי משאבי אנוש עובדים באופן מתמיד עם ועבור אנשים. כדי להצליח בעבודתם עליהם להבין את עקרונות התקשורת הבין אישית ולרכוש מיומנויות תקשורת אפקטיבית.
  הקורס נועד להכיר לסטודנט את החשיבה התיאורטית ואת הממצאים המחקריים המרכזיים בתחום התקשורת הבין אישית, לחשוף את התלמידים לנושאים עכשוויים בתחום, לחבר את התאוריה אל השטח, ולהקנות כלים מעשיים לתקשורת בין אישית בעבודה ובחיים.
  קורס זה יציג חלק מהנושאים המהווים נקודות מפגש בין הפסיכולוגיה החברתית העוסקת בתקשורת בין אישית לבין העולם הארגוני, בדגש על  משאבי האנוש סוגיות מרכזיות החשובות לתקשורת מיטבית ואשר יידונו בקורס הן תקשורת מילולית ולא מילולית, יכולות אישיות המשפיעות על התקשורת, נוכחות ואסרטיביות, השפעה ושכנוע, התרשמות, יצירת וניהול רושם, סגנונות תקשורת, תקשורת עם לקוחות, השפעת התרבות על התקשורת, תקשורת בארגון רב דורי, תקשורת בעידן האינטרנט והשפעת סוגיות כלכליות על התקשורת.

  2 ש"ס / 2 נ"ז ש' / 60
  ב' 280851 ד"ר דולב ניבה ב' 16:00-17:30

  נשים מעוררות השראה

  (בחירה עבור שנה ג תשפ"ג)

  המגמה המתמשכת של תעסוקת נשים בארץ ובעולם טומנת בחובה מספר לא מבוטל של אתגרים עבור נשים וכן עבור גברים
  מטרת הקורס לפרוש בפני המשתתפות והמשתתפים מגוון היבטים הקשורים בתעסוקת נשים בעולם העבודה: היבט חוקי, היבט תרבותי, היבט פסיכולוגי והיבט כלכלי. הקורס יעסוק בנושאים כמו תמורת בתעסוקת נשים בישראל על המגזרים שונים, העסקי, ציבורי והחברתי, בכלל זה נשים ערביות וחרדיות, החקיקה והאכיפה הנוגעת לתעסוקת נשים,  פערי שכר בין המגדרים, האתגר של בחירת קריירה, ניהול קריירה, קידום לתפקידים ניהוליים בסביבת תעסוקה שאינה "מסורתית",  קונפליקט ואיזון חיים- עבודה בהיבט אישי וארגוני נשים יזמיות ועוד.
  הלמידה תעשה תוך חשיפה לחומר תיאורטי ומחקרי בנושאים אלה, לצד סדרת הרצאות של "נשים מעוררות השראה" מתחומי עיסוק שונים ומגזרים שונים, אשר ישתפו בהתנסות והתובנות שלהן בעולם העבודה בישראל.

  2 ש"ס / 2 נ"ז ש' / 60
  ב' 0280921 ד"ר ליבנה יעל  ב' 16:00-17:30