המחלקה לניהול משאבי אנוש

ראש המחלקה
ד"ר יריב איצקוביץ

חברי סגל במחלקה
ד"ר יריב איצקוביץ, ד"ר ריקי גליה, ד"ר יעל ליבנה

חברי סגל במכללה
ד"ר ניבה דולב, ד"ר יפעת לוי, ד"ר מורן שנפר- כהן

מורים מן החוץ
פרופ' חיים אבירם, ד"ר רוית אורן, ד"ר קרנית מלכא- טיב, ד"ר עולא נבואני, ד"ר רנא עבאס, ד"ר נתן תירוש, גב' אלה ברהון, מר וויליאם חלבי, גב' טלי כהן, מר שחר לוסקי, גב' כנרת ענתר, מר אורי שחם, מר יואל שפרן, גב' קרן תמיר.

מרכזת המחלקה
גב' חגית ורדי
טל': 04-6653662
פקס: 077-5653662
דוא"ל hagitv@kinneret.ac.il
שעות קבלה: ימים א'-ה' 09:30-12:00, 13:30-15:00
ובנוסף ביום ד' 15:30-18:00 בתיאום מראש

 

מטרת הלימודים

תכנית הלימודים במחלקה לניהול משאבי אנוש מספקת ראיה ארגונית רחבה, הכרת המערכות החברתיות שתומכות הן בפעילות העסקית והן בציבורית. התוכנית משלבת ידע ארגוני-ניהולי מתחומי דעת מגוונים: פסיכולוגיה ארגונית, סוציולוגיה, מדע המדינה, מנהל עסקים וכלכלה, ומספקת בסיס עיוני ומעשי להכרת ארגונים עסקיים, ארגוני שירות, ארגוני הסקטור השלישי, יזמויות וארגונים במערכת הציבורית.

מבחינה עיונית-מחקרית: ייעודה של התוכנית לתרום להעשרה והעמקה של הידע התיאורטי והמעשי בארגונים, במשאבי אנוש ובניהול. בוגרי התכנית יוכלו לנתח, להבין ולפרש את המציאות של ארגונים וקבוצות חברתיות בתוכם תוך התייחסות לסמלים ולקודים התרבותיים שלהם בעזרת כלים תיאורטיים ומעשיים שיקבלו במסגרת לימודיהם.

מבחינה יישומית-הכשרתית: התוכנית תספק כלים ומיומנויות מעשיות לבוגרים. הסטודנטים ירכשו ידע והבנה בתחומי הניהול, הארגון והמשאב האנושי

מבנה תכנית הלימודים

התכנית בנויה מ- 120 נ"ז הפזורות על פני 3 שנים.

 • לימודים מתודולוגיים, שמטרתם הקניית מיומנויות יסוד אקדמיות ומקצועיות.
 • לימודי מבואות במדעי החברה הקשורים ללימודי ניהול משאבי אנוש.
 • לימודי ליבה המכוונים להקנות תשתית עיונית ויישומית רחבה בנושאי ניהול משאבי אנוש. יילמדו קורסים כגון תורת הארגונים, התנהגות ארגונית, ניהול עובדים ופיתוח משאבי אנוש, קליטה, מיון והערכת עובדים. בנוסף יש בקבוצה זאת קורסים כלליים הנחוצים לבעלי תפקידים ניהוליים, כגון: יחסי עבודה, אתיקה בניהול.
 • כלים יישומיים פרקטיקום וכן סדנא לימודית.
 • קורסי בחירה ייחודיים ומעניינים, וחשובים לכל תחומי הניהול, לדוגמא: מערכות מידע בניהול, דוחות פיננסיים, פוליטיקה ארגונית ועוד.

סה"כ נקודות הזכות לתואר הינן 120.
חובות נוספים לתואר: פטור באנגלית (עד סוף שנה ב').

מבנה התוכנית המותאמת לאנשים עובדים

 • הלימודים מתקיימים במשך יומיים אחר הצהריים וימי שישי 08:00-14:00
 • ימי הלימודים אינם קבועים (למעט יום שישי) ועשויים להשתנות בין השנים.
 • המבחנים בקורסים מתקיימים בימים ובשעות שהם לאו דווקא ימי הלימוד.
 • הלימודים באנגלית אינם כלולים בימי הלימוד במחלקה.

דגשים חשובים

סטודנט חייב לקבל "פטור" מלימודי אנגלית עד סוף שנה ב'. במידה ולא יקבל פטור יוכל ללמוד בשנה ג' אנגלית בלבד.

בנוסף, תנאי מעבר משנה לשנה הם עמידה בציון ממוצע של 70. קבלת התואר בסיומן של שלוש שנים  מותנית בציון ממוצע העומד על לא פחות מ- 65 . בממוצע נמוך מזה לא ניתן יהיה לקבל את התואר.

פירוט תכנית הלימודים

שנה א'

קוד הקורס  שם הקורס  סוג הקורס  נ"ז  ש"ש 
281011  יישומי מחשב א  הרצאה  1  1 
281021  מבוא לסטטיסטיקה א'  הרצאה  2  1 
281032  מבוא לסטטיסטיקה א' תרגיל  תרגיל  1  0.5 
281041  מבוא לסטטיסטיקה ב'  הרצאה  2  1 
281052  מבוא לסטטיסטיקה ב' תרגיל  תרגיל  1  0.5 
281062  יישומי מחשב ב'  הרצאה  1  1 
281071  קריאה וכתיבה מדעית  הרצאה  2  1 
281211  מבוא לפסיכולוגיה ארגונית  הרצאה  2  1 
281221  מבוא לסוציולוגיה ארגונית  הרצאה  2  1 
281232  מבוא לסוציולוגיה ארגונית תרגיל  תרגיל  1  0.5 
281241  מבוא לניהול משאבי אנוש  הרצאה  2  1 
281252  מבוא לניהול משאבי אנוש תרגיל  תרגיל  1  0.5 
281471  תרבות ארגונית  הרצאה   2  1 
281271  מבוא לכלכלה ללא כלכלנים א'  הרצאה  2  1 
281282  מבוא לכלכלה ללא כלכלנים א' תרגיל  תרגיל  1  0.5 
281411  יחסי עבודה  הרצאה  2  1 
281421  התנהגות ארגונית מיקרו  הרצאה  2  1 
281432  התנהגות ארגונית מיקרו תרגיל  תרגיל  1  0.5 
281441  אתיקה בניהול  הרצאה  2  1 
281451  התנהגות ארגונית מאקרו  הרצאה  2  1 
281462  התנהגות ארגונית מאקרו תרגיל  תרגיל  1  0.5 
280871  מיומנויות ניהול א  הרצאה  2  1 
  בחירה  הרצאה  2  1 
  סה"כ שנה א'     37  19.5 

 

שנה ב'

קוד הקורס  שם הקורס  סוג הקורס  נ"ז  ש"ש 
282081  שיטות מחקר א'  הרצאה   2  1 
828092  שיטות מחקר א' תרגיל  תרגיל  1  0.5 
282101  שיטות מחקר ב'   הרצאה   2  1 
282112  שיטות מחקר ב' תרגיל  תרגיל  1  0.5 
282291  מבוא לכלכלה ללא כלכלנים ב'  הרצאה   2  1 
282302  מבוא לכלכלה ללא כלכלנים ב' תרגיל  תרגיל  1  0.5 
282311  יסודות החשבונאות  הרצאה   2  1 
282322  יסודות החשבונאות תרגיל  תרגיל  0.5  0.5 
282331  מבוא לשיווק  הרצאה   2  1 
282261  מבוא לגלובליזציה ורב תרבותיות  הרצאה  2  1 
282481  דינאמיקה של קונפליקט ומו"מ  הרצאה   2  1 
282491  קליטה, מיון והערכת עובדים  הרצאה   2  1 
282501  ניהול כישרונות  הרצאה   3  1.5 
282511  דיני עבודה  הרצאה   2  1 
282521  תקשורת ארגונית  הרצאה   2  1 
282531  יסודות החשובה הניהולית  הרצאה   2  1 
282635  מיומנויות לייעוץ ארגוני  הרצאה   2  1 
282591  ייעוץ ופיתוח ארגוני  הרצאה  2  1 
280871  מיומנויות ניהול ב   הרצאה   2  1 
  קורסי בחירה  הרצאה   6  3 
  סה"כ שנה ב'     40.5  21.5 

 

שנה ג'

קוד הקורס  שם הקורס  סוג הקורס  נ"ז  ש"ש 
283341  יסודות המימון  הרצאה  2  1 
283352  יסודות המימון תרגיל  תרגיל  0.5  0.5 
283551  אסטרטגיה ניהולית של משאבי אנוש  הרצאה  2  1 
283561  ניהול ופיתוח צוותים  הרצאה  2  1 
283571  יזמות עסקית וחדשנות טכנולוגית  הרצאה  2  1 
283581  סדנה: יזמות בניהול משאבי אנוש  הרצאה  4  2 
283645  מערכות מידע בניהול ובמשאבי אנוש  הרצאה  2  1 
283625  פרקטיקום ב'    5  2 
282615  פרקטיקום א'    5  2 
  סמינריון    6  2 
  סמינריון    6  2 
  קורסי בחירה  הרצאה  6  3 
  סה"כ שנה ג'    42.5  18.5 
  סה"כ תכנית הלימודים     120   

 

קורסי בחירה בתכנית לימודים

קוד הקורס  שם הקורס  סוג הקורס  נ"ז  ש"ש 
280821  אחריות חברתית בארגונים  הרצאה  2  1 
280841  פסיכולוגיה חיובית  הרצאה  2  1 
280811  לחץ ושחיקה בארגונים  הרצאה  2  1 
280831  ניהול רגשות בארגונים  הרצאה  2  1 
280881  ארגוני שרות  הרצאה  2  1 
280851  תקשורת בינאישית  הרצאה  2  1 
280901  שילוב ואיזון בין עבודה למשפ' בחברה המודרנית  הרצאה  2  1 
280891  מוח והתנהגות  הרצאה  2  1 
280921  נשים מעוררות השראה  הרצאה  2  1 
280911  ביצועים ותגמולים ארגוניים   הרצאה  2  1 

 

סמינריונים בתכנית הלימודים

קוד הקורס  שם הקורס  סוג הקורס  נ"ז  ש"ש 
283716  הגורם האנושי בארגון  סמינריון  6  2 
283726  היבטים חברתיים של עבודה ועיסוקים  סמינריון  6  2 
283736  סולידריות חברתית בארגונים  סמינריון  6  2 

 

פירוט דרישות קדם

קורס הנלמד קורס קדם
מבוא לסטטיסטיקה ב מבוא לסטטיסטיקה א
יישומי מחשב ב יישומי מחשב א
שיטות מחקר א מבוא לסטטיסטיקה א', ב'
שיטות מחקר ב שיטות מחקר א
מבוא לכלכלה ללא כלכלנים ב מבוא לכלכלה ללא כלכלנים א
אתיקה בניהול מבוא פסיכולוגיה ארגונית/ מבוא לסוצ' ארגונית/התנהגות ארגונית מיקרו
התנהגות ארגונית מיקרו פסיכולוגיה ארגונית
פרקטיקום א קורסי מבוא שנה א'
קליטה, מיון והערכת עובדים מבוא לניהול משאבי אנוש
אסטרטגיה ניהולית של משאבי אנוש קורסי מבוא שנה א'
הגורם האנושי בארגון – סמינריון שיטות מחקר א+ב
התנהגות לא ראויה בארגונים מבוא לפסיכולוגיה ארגונית
יזמות עסקית וחדשנות טכנולוגית קורסי חובה שנה א' ו ב'
יסודות החשיבה הניהולית התנהגות ארגונית מיקרו+ מאקרו
יסודות המימון ציון עובר בקורס יסודות החשבונאות
סולידריות בארגונים – סמינריון התנהגות ארגונית מיקרו ומאקרו, שיטות מחקר א'+ב'
ייעוץ ופיתוח ארגוני התנהגות ארגונית מיקרו ומאקרו
ניהול ופיתוח צוותים התנהגות ארגונית מיקרו ומאקרו
מיומנויות ניהול יסודות החשבונאות, שיטות מחקר, התנהגות ארגונית, מבוא לניהול משאבי אנוש, קליטה מיון והערכת עובדים, מבוא ליעוץ ופיתוח ארגוני, ניהול כישרונות.

שנה א'

 

יישומי מחשב א'
הקניית ידע בסיסי בשימוש במחשב, ובשימוש בתוכנות: Word, PowerPoint, Excel .

2 ש"ס / 1 נ"ז / ש' / 60
א' 281011-00 גב' כנרת ענתר א' 16:00-17:30
א' 281011-01 מר יואל שפרן א' 16:00-17:30

יישומי מחשב ב'
הקניית הכרות מעמיקה יותר עם כלי ה-Excel המסייעים למנהל המודרני בעיבוד נתונים והפקת מידע מתוכם. הקורס מעמיק את היכולת לנתח בעיות ניהוליות שונות, להציגם בצורה מושכלת ולהשתמש בהם לפתרון בעיות. וכן הקניית ידע ושימוש בתוכנה הסטטיסטית SPSS – בקורס ילמדו שימושים לסטטיסטיקה תיאורית והיסקית הדרושים במחקר, כולל ניתוח של פלטים רלבנטיים.

2 ש"ס / 1 נ"ז / ש' / 60
ב' 281061-00 גב' כנרת ענתר א 16:00-17:30
ב' 281061-01 מר יואל שפרן א' 16:00-17:30

מבוא לסטטיסטיקה א'
מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים ידע בסיסי בסטטיסטיקה, לפתח יכולות הבנה וקריאה ביקורתית של דוחות מחקר הכוללים ניתוחים סטטיסטיים, ועריכת ניתוחים סטטיסטיים המתאימים לעבודת המחקר המדעית. הקורס  יעסוק בשיטות וערכים סטטיסטיים לתיאור ממצאים אמפיריים. בנוסף לכך יוקדשו מספר שעורים לניתוח ודיווח של פלטים סטטיסטיים.

2 ש"ס  / 2 נ"ז / ש' / 60
א' 281021 ד"ר מורן שנפר א' 18:00-19:30

מבוא לסטטיסטיקה א' תרגיל
1 ש"ס / 1 נ"ז / ת' / 60
א' 281032-00 גב' כנרת ענתר ב' 19:45-20:30
א' 281032-01 גב' כנרת ענתר ב' 20:45-21:30

מבוא לסטטיסטיקה ב'
סטטיסטיקה הסקתית עוזרת לנו להסיק מסקנות מנתונים שנאספו במדגם לגבי כלל אוכלוסיית המחקר. קורס זה הוא קורס המשך לקורס "מבוא לסטטיסטיקה א'", ומטרתו לתת כלים לניתוח נתונים כמותיים שנאספו ממדגם, הסקת המסקנות הסטטיסטיות וקריאה ביקורתית של דוחות מחקר במדעי החברה.

2 ש"ס  / 2 נ"ז / ש' / 60
ב' 281041 ד"ר מורן שנפר א' 18:00-19:30

מבוא לסטטיסטיקה ב' תרגיל
1 ש"ס / 1 נ"ז / ת' / 60
ב' 281052-00 גב' כנרת ענתר ד' 19:45-20:30
ב' 281052-01 גב' כנרת ענתר ד' 20:45-21:30 

קריאה וכתיבה מדעית
הקורס נועד להקנות לסטודנט את הכלים הבסיסיים הנחוצים לו על-מנת להתמצא בעולם האקדמי, תוך דגש על בניית רציונל מדעי החל מגיבוש שאלת המחקר ועד לתוצר הסופי שהוא כתיבת עבודה אקדמית בפורמט של מאמר. הליך הכתיבה האקדמית כולל בתוכו איתור יעיל של מקורות מידע מהימנים, קריאה ביקורתית של מקורות המידע וארגון הידע לכדי מאמר מדעי. במסגרת הקורס הסטודנטים ילמדו להכיר את ספריית המכללה ואת מאגרי המידע המקוונים, הסטודנטים יכירו ויתרגלו את כללי הרישום הביבליוגראפי המדעי ואת עקרונות הכתיבה המדעית.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
ק' 281071-00 ד"ר רנא עבאס ו' 08:00-09:30
ק' 281071-01 ד"ר רנא עבאס ו' 10:00-11:30

מבוא לפסיכולוגיה ארגונית
הקורס מיועד לחשוף את הסטודנט ליסודות הפסיכולוגיה הארגונית והמשמעויות של עולם תוכן זה  על העובד במסגרת ארגונית. במהלך הקורס נעסוק בשלוש סוגיות עיקריות:

העצמי במסגרת הארגונית – במסגרת זו הזרקור יופנה להתבוננות באדם העובד ובאופן ממוקד בהבדלים בין אישיים, בעמדותיו והתנהגויותיו במסגרת הארגונית. בהמשך נעסוק בהשפעה של הקבוצה על הפרט במסגרת הארגונית ולסיום נתמקד בהיבטים של יחסים בין אישים חיוביים ושליליים במסגרת הארגונית.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
א' 281211 ד"ר יריב איצקוביץ ד' 16:00-17:30

מבוא לסוציולוגיה ארגונית
החברה המודרנית היא חברה ארגונית וככזאת היא מהווה זירה מרכזית למחקר סוציולוגי. קורס זה מיועד לפתוח צוהר ולהקנות לסטודנטים היכרות עם הפרספקטיבה הסוציולוגית לחקר ארגונים. בהקשר זה, הקורס יעסוק בניתוח אפיסטמולוגי קונטינגנטי של יסודות תורת הארגון תוך עיגונם בהקשר ההיסטורי חברתי שבמסגרתו נוצרו. כמו כן, יתמקד בגישות סוציולוגיות מרכזיות בחקר ארגונים, אשר מבקשות להבין את המציאות הארגונית על מורכבותה. כך שבמסגרת הלמידה נבחן את תרומת הסוציולוגיה לניתוח והבנה של סוגיות מרכזיות בחקר ארגונים, כגון היחסים שבין הארגון לסביבתו, בחינת האופן שבו ארגון מייצר תרבות ומשמר אותה, הארגון כתוצר של תרבות, השפעה של ארגונים על החיים החברתיים, יחסי כוח ומחאה בארגונים, מקומו של הארגון בעידן הגלובליזציה, תהליכי למידה של ארגון ועוד.

2 ש"ס 2 נ"ז / ש' 60
א' 281221 ד"ר ריקי גליה ו' 12:00-13:30

מבוא לסוציולוגיה ארגונית תרגיל
1 ש"ס / 1 נ"ז / ת' / 60
א' 281232-00 גב' אלה ברהון ה' 19:45-20:30
א' 281232-01 גב' אלה ברהון ה' 20:45-21:30

מבוא לניהול משאבי אנוש
קיימת הכרה באשר לחשיבות המשאב האנושי ואופן ניהולי להשגת יעדי הארגון. הקורס בא להקנות ללומדים ידע תיאורטי, הבנה, מיומנויות וכלים יישומיים לטיפול אפקטיבי בהיבטים הנוגעים לניהול של המשאב האנושי בארגוני עבודה.

הקורס יבחן מגוון תחומי האחריות של מנהלי משאבי אנוש בנושאי: התכנון, הגיוס והמיון, תהליך הקליטה בארגון, יצירת מחוברות ((engagement, ניהול מערך התגמולים, פרידה מן העובד בעת צמצומים ופרישת מן הארגון. תינתן משמעות אסטרטגית ועסקית לאופן השימוש בפרקטיקות אלה.

בקורס יושם דגש על הבנת מערכת היחסים של מומחי משאבי אנוש עם הממונים הישירים (מנהלי הקו) ושיתופם בתהליכי ניהול משאבי אנוש.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
ק' 281241 ד"ר יעל ליבנה ה' 18:00-19:30
קורס כפול ומרוכז

מבוא לניהול משאבי אנוש תרגיל
1 ש"ס/ 1 נ"ז / ת' / 60
ק' 281252-00+01 ד"ר יעל ליבנה ה' 19:45-21:15 תרגול כפול ומרוכז לסירוגין בין שתי הקבוצות.

מבוא לכלכלה ללא כלכלנים א'
הקורס מהווה מבט ראשוני של הסטודנט אל המערכות הכלכליות, של היצרן והצרכן. עיקר הקורס עוסק בפיתוח הכלים של השוק החופשי – הביקוש למוצרים ושירותים, ההיצע שלהם ותנאי שיווי המשקל. היבטים נוספים מתייחסים למבני שוק אחרים, כמונופול, ולבעיית התמחיר וההתחשבות במוצרים ציבוריים המהווים יתרונות או חסרונות חיצוניים ביחס לשוק החופשי.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
ק' 281271 פרופ' חיים אבירם ב' 16:00-19:30
קורס כפול ומרוכז

מבוא לכלכלה ללא כלכלנים א' תרגיל

1 ש"ס / 1 נ"ז / ת' / 60
ק' 281282-00 מר אורי שחם ו' 09:45-11:15 תרגול כפול ומרוכז לסירוגין בין שתי הקבוצות.
ק' 281282-01 מר אורי שחם ו' 11:30-13:00 תרגול כפול ומרוכז לסירוגין בין שתי הקבוצות.

יחסי עבודה
שוק העבודה הוא אחד השווקים המרכזיים במשק. לאחר הכרות עם מודלים שונים להסבר רבדיו השונים של שוק העבודה ולאחר הכרות עם מערכות מושגיות לניתוח יחסי עבודה, יתמקד הקורס (בהתאם לגישה האוניטרית ליחסי עבודה) ברמת המיקרו- רמת היחסים הפנים ארגוניים, ברמת המאקרו (בהתאם לגישת המערכות של דאנלופ)  תוך התבוננות בשחקנים העיקריים בשוק העבודה (ממשלה, ארגוני עובדים וארגוני מעסיקים) והשתנות מעמדם בזירת יחסי העבודה לאורך השנים האחרונות ובמשברים ארגוניים תוך התייחסות לגישת הקונפליקט לניתוח יחסי עבודה שהינה הגישה השלישית והאחרונה לניתוח יחסי עבודה בה נעסוק במסגרת הקורס.

2 ש"ס/ 2 נ"ז / ש' / 60
א' 281411 ד"ר יריב איצקוביץ ה' 18:00-19:30

התנהגות ארגונית מיקרו
קורס זה מאיר את עולם ההתנהגות הארגונית מנקודת המבט של הפרט בארגון. הקורס נועד להקנות מושגי יסוד בתחומים השונים של מדעי החברה הרלוונטיים להבנת התנהגויות אנושיות של הפרט במסגרות ארגוניות.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
ב' 82002 ד"ר יריב איצקוביץ ה' 18:00-19:30

התנהגות ארגונית מיקרו תרגיל
1 ש"ס / 1 נ"ז / ת' / 60
ב' 281432-00 גב' אלה ברהון ה' 19:45-20:30
ב' 281432-01 גב' אלה ברהון ה' 20:45-21:30

אתיקה בניהול
בעשורים האחרונים סוגיית היחס בין מוסר ועסקים זכתה לתשומת לב אקדמית ועסקית כאחד. מחד ארגונים עסקיים רבים מאמצים קודים אתיים הנוגעים להתנהלות העסק באורח אתי, תוך גילוי  אחריות כלפי העובדים הלקוחות  והקהילה אשר במסגרתה הם פועלים. מאידך בהיבט האקדמי, אתיקה עסקית הפכה להיות חלק אינטגראלי מתכנית הלימודים בבתי ספר למנהל עסקים בארץ ובעולם.

קורס זה מתייחס לסוגיית האתיקה בעסקים תוך התבוננות בעולם העסקים מתוך הסתכלות אנושית- מוסרית. חלקו הראשון של הקורס דן במנגנונים המוסדיים אשר משמשים כתחליפי מוסר ואילו חציו השני עוסק בהבנה של יסודות תורת המוסר אשר יאפשרו ללומד לפתח דרכי חשיבה הדרושים להתמודדות עם דילמות מוסריות בניהול.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
ב' 281441 ד"ר יריב איצקוביץ ה' 16:00-17:30

התנהגות ארגונית מאקרו
הקורס יעסוק במבנים ותהליכים ברמת הארגון. הקורס יסקור מגוון גישות ומודלים אשר יחברו את הסטודנט למאפייני הארגון ויעזרו לו להבין את ההוויה הארגונית מנקודת מבט רחבה (מאקרו). במסגרת זו ילמד הסטודנט תאוריות ארגוניות בסיסיות, הוא יכיר את הארגון כמערכת, את מאפייני הליבה שלו וכיצד מאפיינים אלה באים לידי ביטוי במבנים הארגוניים השונים כמו גם כיצד הם באים לידי ביטוי בתרבות הארגונית. בהמשך ילמד הסטודנט את המשמעויות של הקשר בין הארגון לסביבתו.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
ק' 281451 ד"ר מורן שנפר- כהן א' 16:00-19:30
קורס כפול ומרוכז

התנהגות ארגונית מאקרו תרגיל
1 ש"ס/ 1 נ"ז / ת' / 60
ק' 281462-00 גב' אלה ברהון ו' 09:45-11:15 תרגול כפול ומרוכז לסירוגין בין שתי הקבוצות.
ק' 281462-01 גב' אלה ברהון ו' 11:30-13:00 תרגול כפול ומרוכז לסירוגין בין שתי הקבוצות.

תרבות ארגונית
הקורס 'תרבות ארגונית עוסקת בסוגיות ניהוליות בהקשר תרבותי תוך-ארגוני והקשר בין-לאומי. הקורס מקנה למשתתפים היכרות עם משמעות העבודה בארגונים גלובליים, ומולם. הקורס בוחן

 • אספקטים תרבותיים בעבודה עם ארגונים מתרבויות או לאומים שונים – דגש מיוחד יושם על ארגונים ממערב אירופה, צפון אמריקה, מערב אפריקה, הודו וסין
 • משמעות העבודה בחברות בין-לאומיות בעלות נוכחות בין יבשתית – דגש יושם על חברות בבעלות מערבית הפועלות בעולם כולו
 • הבדלים ודמיון בין חברות ישראליות לחברות זרות
 • משמעות העבודה בחברה ישראלית עם נוכחות בין לאומית

בעוד הקורס יבחן מודלים תרבותיים תיאורטיים והשלכותיהם (לדוגמא הופסטד), ההתמקדות תהיה בהתמודדות עם פוליטיקה ארגונית בארגונים גלובאליים, ועם לחצים לסטנדרטיזציה ואחידות בתהליכי העבודה לעומת הדרישה לייחודיות מקומית התפורה יותר לתרבות הספציפית. הקורס יבחן אספקטים אלה תוך שימוש בניתוחי אירוע של מגוון התערבויות ארגוניות מהשטח בחברות זרות. הקורס חושף את המשתתפים לשורה רחבה של ארגונים מתעשיות שונות במגזר הפרטי בהם בוצע שינוי ארגוני, יתואר ההקשר הארגוני, יבחנו כלי ההתערבות השונים, וידונו תוצאות ההתערבות.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
ק' 281471 ט.נ ה' 16:00-19:30

מיומנויות ניהול א'
קורס מיומנויות א' הינו קורס במתכונת סדנא המציע לסטודנטים לעבור תהליך מגיבוש רעיון למימוש במסגרת עבודת צוות . הקורס מתמקד במתודולוגיית עבודה של צוות משימה.

צוותי משימה הם הפלטפורמה הארגונית המיטבית להובלת תהליכים. בכדי להגיע לתוצאות, נדרשים צוותי משימה לעבודה בעלת אופי של מחויבות הדדית ופתיחות המתאפיינת ביכולת לאפשר שיח קבלה של נקודות ראות מגוונות כמו גם רעיונות חדשים. האתגר הגדול של עבודת צוות משימה  הוא ביסוס תקשורת כנה וגלויה, פיתוח יחסי אמון הדדיים תוך יצירת מרחב מוגן לכל איש צוות.

הקורס מאפשר לקבוצות סטודנטים לגבש רעיון ראשוני להתמודדות עם סוגיה ארגונית בתחום משאבי אנוש .כל קבוצת סטודנטים מטרתה לעסוק באיתור סוגיה בתחומים הבאים: חווית עובד; פיתוח ארגוני והדרכה-למידה ארגונית, שיפור אינטליגנציה רגשית; תקשורת פנים ארגונית; תרבות ארגונית, עד לכדי בניה של הצעת ערך קוהרנטית שתתוקשר בפרזנטציית סיום משכנעת ואשר תיושם בפעילות המחלקה.

זהו הוא קורס דינמי, המחייב עבודה בקבוצות.  חלק ניכר מעבודת הצוות הוא בהדרכה עצמית משותפת. הסטודנטים  בתוך הצוותים אמונים על התהליך.

2 ש"ס / 2 נ"ז / סד' / 60
ב' 280871 גב' אלה ברהון ו' 11:30-13:00

שנה ב'

 

שיטת מחקר א'
הקורס נועד להקנות לסטודנטים ידע בסיסי בשיטות מחקר במדעי החברה. כלי היסוד שיוקנו לסטודנטים יאפשרו קריאה ביקורתית של ספרות מקצועית, הכרת גישות, שיטות וכלי מחקר שונים מתחום המחקר הכמותי ויספקו כלים בסיסיים לעריכת מחקר וכתיבת דו"חות מחקר.  הדגש בקורס יושם על הבנת מהותה של הגישה המדעית במחקר החברתי , הגדרת שאלות מחקר ותכנון מערכי מחקר מתאימים לחקר הבעיה.  יידונו ויתורגלו ניסוח שאלות מחקר, ניסוח השערות, הגדרת משתנים ומערכי מחקר שונים.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
א' 282081 ד"ר יריב איצקוביץ ה' 18:00-19:30

שיטות מחקר א' תרגיל
1 ש"ס/ 1 נ"ז / ת' / 60
א' 282092-00 גב' אלה ברהון ה' 19:45-20:30
א' 282092-01 גב' אלה ברהון ה' 20:45-21:30

שיטות מחקר ב'
קורס זה הוא קורס המשך לשיטות מחקר א'.  מטרת הקורס היא לספק לסטודנטים כלים בסיסיים לעריכת מחקר, תוך התנסות מעשית, בניתוח נתונים וכתיבת דו"ח מחקר.  הדגש בקורס יהיה על ההיבטים היישומיים של מחקר מדעי. יידונו ויתורגלו ניסוח שאלות המחקר ניסוח השערות, כתיבת שאלון, איסוף הנתונים, ניתוח נתונים בעזרת תוכנת SPSS וכתיבת דו"ח מחקר.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
ב' 282101 ד"ר יריב איצקוביץ ה' 16:00-17:30

שיטות מחקר ב' תרגיל
1 ש"ס/ 1 נ"ז / ת' / 60
ב' 282112-00 גב' אלה ברהון ה' 19:45-20:30
ב' 282112-01 גב' אלה ברהון ה' 20:45-21:30

מבוא לכלכלה ללא כלכלנים ב'
הקורס כולל הרחבות מסוימות המתייחסות למרכיבי המיקרו כלכלה, בתוספת היבטים ראשוניים של כלכלה ברמת הניהול. כמו כן יילמדו יסודות של המקרו-כלכלה – מודל קיינס, ונושאים המתייחסים לפעילות ממשלה.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
א' 282291 פרופ' חיים אבירם ב' 16:00-17:30

מבוא לכלכלה ללא כלכלנים ב' תרגיל
א' 282302-00 מר אורי שחם ד' 19:45-20:30
א' 282302-01 מר אורי שחם ד' 20:45-21:30

יסודות החשבונאות
המטרה של הקורס הינה הקניית מושגים בסיסיים בחשבונאות, הפגנת ידע בסיסי בהכנת הדוחות הכספיים וגילוי הבנה בקריאת הדוחות הכספיים – דוח על המצב הכספי , דוח על הרווח הכולל ודוח על השינויים בהון העצמי.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
ב' 282311 מר ויליאם חלבי ד' 18:00-19:30

יסודות החשבונאות תרגיל

1 ש"ס / 0.5 נ"ז / ת' / 60
ב'  282322-00 מר ויליאם חלבי ד' 19:45-20:30
ב'  282322-01 מר ויליאם חלבי ד' 20:45-21:30

מבוא לגלובליזציה ורב תרבותיות
הגלובליזציה הגדילה את מספר המהגרים בעולם לממדים גדולים. הקורס ידון השפעה של תופעות הבינלאומית הגלובליזציה וההגירה על עולם הארגונים. ההתמודדות עם זרמי ההגירה ועם המהגרים ושילובם בעיקר במדינות העשירות, הפכו לאחד מהאתגרים העיקריים של המאה ה-21. לגלובליזציה ולהגירה היבטים כלכליים, פוליטיים וסוציו-תרבותיים. הקורס יעסוק בהיבטים   רלוונטיים לעולם הארגונים  תוך כדי ניסיון להבין את האינטראקציות בין אוכלוסיות מגוונות ואת סוגי ההתמודדות עם המצב. כמו כן ננסה להבין כיצד משפעים תהליכי הגלובליזציה וההגירה על ארגונים מסוגים שונים ברמת המיקרו והמאקרו.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
א' 282262 ד"ר ריקי גליה ו' 12:00-13:30

מבוא לשיווק
בעידן הגלובאלי אנו מוקפים במסרים שיווקים שמאחורי כל אחד מהם מסתתרת אג'נדה שלמה, כיצד מקבלי ההחלטות ניגשים לניסוח האסטרטגיה השיווקית? כיצד מיישמים אותה בפועל? איך ניתן לאמוד את התוצאות? מה עושים המתחרים? רצף זה הנו תולדה של תהליך המורכב משלבים החל ממחקר שוק, אמידת צרכים ורצונות, בניית משאבים יכולות ויכולות ליבה, תוך כדי התייחסות להזדמנויות ואיומים ברמת המאקרו תחת אילוצי המיקרו ובעיקר השפעות הדינאמיקה התחרותית. עולם השיווק הינו מורכב ומאתגר ויש בו הרבה מעבר למוצר, מחיר, אריזה ותועלת. מה ההיבטים הפסיכולוגים המחברים ביניהם, אלו תהליכים ניתן להתוות על מנת להשיג יתרון תחרותי בר קיימא, אין פה מטה קסמים כי אם תיאוריה שיווקית בעלת תוקף ומהימנות שנבנתה לאורך השנים. מטרתו העיקרית של הקורס להקנות מונחי שפה ומודלים בתחום השיווק, הכרת דינאמיקת השחקנים בתהליך, טקטיקות ואסטרטגיות שיווקיות, ידע והבנה נרחבים של תהליכי השיווק, מגבלותיהם ואפשרויותיהם.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
ק' 282331 ד"ר נתן תירוש ו' 10:00-11:30

דינאמיקה של קונפליקט ומו"מ
הקורס  נועד לספק ידע תיאורטי לגבי תהליכי קונפליקט ומשא ומתן, כמו גם להעניק כלים נאותים ליישום הידע בהקשר העסקי, וכך לתת הזדמנות לשיפור המיומנויות האישיות בתחום זה. המטרות הספציפיות של הקורס כוללות:

 • הצגת מערכת המושגים להסבר תהליך המשא והמתן על היבטיו התיאורטיים תוך דגש על המאפיינים ההתנהגותיים ופסיכולוגיים.
 • ניתוח שיטתי של תהליכי המשא ומתן על בסיס גישות תיאורטיות שונות.
 • טיפוח כושר הניתוח הביקורתי של משאים ומתנים בעולם העסקים.
 • בנית היכולת לזהות בעיות וקשיים במשא ומתן ואיתור הדרכים לפתרונם.
 • יישם הידע הנרכש לסיטואציות שונות של משא ומתן בעולם העסקים.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
א' 282481 ד"ר ניבה דולב  ד' 16:00-17:30

קליטה, מיון והערכת עובדים
הקורס בפני הסטודנט את הידע העדכני בתחומי המחקר, הספרות המקצועית והניסיון המעשי של חלק מרכזי מן התפקידים בתחום משאבי האנוש: איוש משרה והערכת ביצועי העובדים.

הקורס יקנה לסטודנטים ידע תיאורטי ומעשי, בכלל זה שיטות וכלים חדשניים לצד מסורתיים לגיוס ולמיון עובדים, וכן להערכה ובקרה של תהליך הגיוס והמיון. בסיומו של הקורס יהיו הסטודנטים בעלי הבנה וידע בתחומי הלמידה, יהיו בעלי כישורים להגדיר תפקידים לצרכי גיוס, להפעיל מערכת גיוס כולל גיוס באמצעות האינטרנט, לעשות שימוש במגוון כלי מיון  כמו ראיון, לקיחת המלצה תקיפה, בניית הערכה, לנתח ולהבין דוחות מיון שונים. בנוסף יוכלו להטמיע בארגונים תהליך תקף של הערכת עובדים כחלק מניהול ביצועי העובדים.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
א' 282491 ד"ר יעל ליבנה ב' 18:00-19:30

 

ניהול כישרונות
המחסור בכישרונות בשוק התעסוקה הדגיש את חשיבות ניהול כישרונות, עבור ארגונים להשגת יתרון תחרותי. ניהול הכישרונות הינו תהליך הכרחי הן עבור ארגונים כמו גם עבור הפרט. "להיות כשרון" הינו מרכיב מפתח עבור העובד ליצירה ולשימור ברות העסקה בשוק התעסוקה. הקורס הנוכחי מתייחס לניהול הכישרונות הן בהיבט הארגוני והן בהיבט הפרט.

במסגרת הקורס תוגדר המשמעות של כשרון וניהול כישרונות, יוצג מודל שיטתי לניהול כישרונות, נעסוק בזיהוי הכישרונות באמצעות מערכת להערכת ביצועים וכן בפיתוח הכישרונות באמצעות מערכת להדרכה ולפיתוח משאבי אנוש בכלל זה אימון (coaching)  לפיתוח כישרונות. בהיבט הפרט, נעסוק בסיבת התעסוקה ומקצועות העתיד, בתהליך תכנון הקריירה, תוך מודעות לסביבה הפנימית והחיצונית, וכן באסטרטגיות לקידום הקריירה. תבחן המשמעויות השונות של הצלחה בקריירה.

3 ש"ס / 3 נ"ז / ש' / 60
ב' 282501 ד"ר יעל ליבנה ו' 09:45-12:00

דיני עבודה
מטרות הקורס: לתת לסטודנטים מושגי יסוד בדיני עבודה.
2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
ב' 282511 ד"ר קרנית מלכא- טיב ב' 18:00-19:30

תקשורת ארגונית
קורס זה עוסק בתקשורת ארגונית, כלומר באופני זרימת התקשורת בתוך ארגונים ובתפקידים שממלאת התקשורת בארגון. תקשורת ארגונית מעולה מהווה גורם מרכזי בהצלחתו של כל ארגון, שכן היא זו המתווכת והמקשרת בין עובדי החברה, בין העובדים ובין ההנהלה ובין הארגון לבין שחקנים חיצוניים כמו ספקים ולקוחות.

בקורס זה נכיר תיאוריות קלאסיות ועכשוויות בתקשורת ארגונית וננסה להבין כיצד מתנהלת התקשורת הארגונית בארגונים בני זמננו; נעסוק בתרבות ארגונית, בתהליכי שינוי בארגונים וכן בגלובליזציה, אתיקה ורב-תרבותיות. בנוסף, ננסה לענות על שאלות כגון: מדוע ארגונים עשויים להתנגד לשינויים? כיצד משפיעים עימותים פנימיים על התקשורת הארגונית והתנהלות הארגון? מה הקשר בין הזהות הארגונית והתקשורת הארגונית? ולבסוף, כיצד משפיעים תהליכי הגלובליזציה והחידושים הטכנולוגיים המואצים על התקשורת הארגונית.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
ק' 282521 ד"ר רוית אורן ו' 12:00-13:30 

יסודות החשובה הניהולית
הקורס יעסוק בנושאים ארגוניים מתקדמים אשר ילמדו בצורה אינטגרטיבית. במהלך הקורס הסטודנט ייחשף דרך דוגמאות מהתקשורת הכתובה והאלקטרונית ודרך חומרים תאורטיים לתהליכים ארגוניים אשר מחברים בצורה אינטגרטיבית תאוריות אשר נלמדו בקורסי המבוא. הסטודנט ילמד לנתח סיטואציות ארגוניות מורכבות ולפתור אותם תוך התבססות על ידע שיועבר בקורס והועבר בקורסים קודמים אשר עסקו בסוגיות רלוונטיות.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
ק' 282531 ד"ר מורן שנפר- כהן ב' 18:00-19:30

מיומנויות לייעוץ ארגוני
בסדנא זאת ילמדו ויתרגלו הסטודנטים את כללי היסוד לעבודת היועץ. בין השאר יבחנו תהליכי הכניסה לארגון. דרכי גישה לארגון, יצירת הקשר עם הארגון, דרכים לפנות לארגון, מכירה של כישורים כיועץ חיצוני, התקשרות חוזית עם הארגון, תמחור של עבודת יועץ, חוזה פסיכולוגי, התנהלות מול הארגון, הבנת השפה הארגונית, קריאת דוחות ארגוניים (ביצועים וכלכליים), ויצירת ושימור מקצועיות ויחסי אמון, קונפליקטים מבניים בסייסים ביחסי יועץ-נועץ, הבנת פוליטיקה ארגונית, והתנגדויות טיפוסיות בשלבי הכניסה לארגון ודרכים להתמודדות.

2 ש"ס / 2 נ"ז / סד' / 60
ק' 282635 ד"ר יעל ליבנה ד' 16:00-17:30

מיומנויות ניהול ב'
מיומנויות ניהול במשאבי אנוש ב' הוא משחק עסקים המשמש כמעבדה לניהול משאבי אנוש בארגון. הוא מאפשר התמודדות עם דילמות ואירועים איתם מתמודדים מנהלי משאבי אנוש בארגונים הנוגעים לגיוס עובדים; שימור עובדים; רווחת עובדים; תרבות ארגונית; פיתוח ארגוני והדרכה ומאפשר קבלת החלטות אסטרטגיות ואופרטיביות בהקשרים אלה תוך יישום וביצוע פעולות לקידומם בהתאם להנחיות המשחק. המשחק מאפשר לדמות את העולם האמיתי ולתת לסטודנטים אפשרות לחוות את אתגרי תפקיד מנהל משאבי האנוש כשותף עסקי בארגון המתמודד עם מציאויות וסביבות מורכבות ולעצב לעצמו את דמותו המקצועית.

2 ש"ס / 2 נ"ז / סד' / 60
ק' 280871 גב' אלה ברהון ו' 08:00-09:30

שנה ג'

 

יסודות המימון
המטרה של הקורס הינה הכרת מרכיבי המימון של הפירמה, הקניית ידע ומיומנות בפתרון בעיות מימון של פרויקטים ובהקניית כלים בסיסיים הנחוצים לבדיקת כדאיות ולקבלת החלטות השקעה ולבחירת תכנית ההשקעה הכדאית ביותר עבור הפירמה.
בחלק הראשון של הקורס נעסוק בהכרת מושגי יסוד במימון. נדון בחישוב ערך נוכחי וערך עתידי של סכומי כסף המתקבלים במועדים שונים, בסכום חד פעמי, או בסדרה סופית של תשלומים (או תקבולים) קבועים או צומחים, ובסדרה אין סופית של תשלומים (או תקבולים) קבועים או צומחים. בחלק הזה נעסוק גם בסוגי הריביות: ריבית פשוטה לעומת ריבית מורכבת (דריבית), ריבית נומינאלית לעומת ריבית ריאלית, וריבית נקובה לעומת ריבית אפקטיבית.

בחלק השני של הקורס נלמד את הקריטריונים לקבלת החלטות השקעה בפרויקטים. נציג מספר קריטריונים אשר עשויים לשמש את מקבלי ההחלטות בפירמה בבואם לקבוע האם כדאי להשקיע בפרויקט. לבסוף נלמד בקצרה על מרכיבי ההון של הפירמה, ועל חישוב מחיר ההון המשוקלל שלה.

2 ש"ס / 2 נ"ז/ ש' / 60
א' 283341 מר ויליאם חלבי ו' 08:00-09:30

יסודות המימון תרגיל
1 ש"ס / 0.5 נ"ז / ת' / 60
א'  283352-00 מר ויליאם חלבי ו' 09:45-10:30
א'  283352-01 מר ויליאם חלבי ו' 10:45-11:30

ניהול ופתוח צוותים
ניהול צוות על היבטיו הינו משימה ארגונית מורכבת. בקורס זה ייסקרו מושגי יסוד בניהול צוותי עבודה, יצירתם ותחזוקתם. הקורס חושף את הסטודנט לעולם התוכן של ניהול ופתוח צוותים ובפרט לצרכים ולגורמי ההנעה של המנהל וחברי הצוות כמו גם להשלכות של אלה על הפרט והארגון.
לאחר מבוא וסקירה של מהות ניהול צוות בעולם גלובאלי ומאפייני צוותים,  ההרצאות יעסקו בתהליכים קבוצתיים והבחנתם מתהליכים מקובלים בצוותים. בהמשך יילמדו  שיטות לבניית/פתוח צוות וגיבושו, תוך התייחסות לתהליכי אינטראקציה וניהול בתוך ובין צוותים והשפעתם של אלה על ביצועים.

2 ש"ס / 2 נ"ז/ ש' / 60
א' 283561 גב' אלה ברהון ו' 12:00-13:30

 

מערכות מידע בניהול ובמשאבי אנוש
מערכות המידע מהוות חלק מרכזי בניהול הארגון. לאחר מתן רקע במערכות הקיימות בשוק הישראלי והעולמי, ולאחר הבנה ביכולות השימוש המגוונות במידע לצורך ניהול את משאבי האנוש הארגוניים, יתמקד הקורס במודולים השונים לניהול המידע, לרבות שיטות ארגון המידע, גישה לנתונים, שימוש בכלים מחשוביים לסדר ולשפר את נגישות המידע ומהימנותו.
עוד נעסוק בתחומים השונים בניהול משאבי האנוש ואופן ניהולם במערכות המידע, לרבות הזנת הנתונים, דוחות מנהלים וכלי עבודה יומיומיים. הדגמות ופעילות יישומית תבוצע על מערכת המידע הפופולארית פריוריטי מבית התוכנה "פריוריטי סופטוור".

2 ש"ס / 2 נ"ז/ ש' / 60
א' 283645 מר שחר לוסקי א' 19:45-21:15

יזמות עסקית וחדשנות טכנולוגית
בעידן של היום חשיבה יצירתית, יכולת של הוצאה לפועל של יישום רעיונות וחשיבה יזמית ופרו אקטיבית הינן מיומנויות חשובות בשוק העבודה.
בקורס נסקור מודלים סדורים ושיטות עבודה ליזמות עסקית ולחדשנות. הקורס מקנה כלים פרקטיים ואפליקטיביים למקומות עבודה שמסייעים להניע תהליך של חדשנות.

2 ש"ס / 2 נ"ז/ ש' / 60
ק' 283571 גב' קרן תמיר א' 16:00-17:30

יזמות בניהול משאבי אנוש
סדנה זו באה לתת מרחב שמאפשר יישום הרעיונות והכלים והגעה לתוצר מעשי של מיזם. הסדנה תתמקד ביזמות פנים ארגונית, והאופנים בהם ניתן לפתח יזמות בתוך הארגון עצמו. הסדנה ברובה מבוססת על הפרויקטים של המשתתפים עם חיבור לשטח ולארגונים וחברות שמציגות את מה שנעשה אצלם בנושא.

2 ש"ס / 2 נ"ז/ סד' / 60
ק' 283571-00 גב' קרן תמיר א' 18:00-21:30
ק' 283571-01 גב' קרן תמיר ו' 10:00-13:30

אסטרטגיה ניהולית של משאבי אנוש
ניהול אסטרטגי בסקטור הציבורי והעסקי, במיוחד בסביבה הדינמית והמעורבלת של המאה ה- 21 הוא "עולם ומלואו" במשמעות הרחבה של המילה, אשר תחום משאבי אנוש "משחק" תפקיד חשוב ומוביל בתהליכי צמיחה ארגונית. כיום, אחד האתגרים החשובים ביותר מולם מנהלים מתמודדים הוא כיצד ליצור אינטגרציה וקואורדינציה בין האסטרטגיה הכוללת של הארגון והפעילות של תת המערכות בארגון כמו גם תאימות והתאמה עם סביבתו. ההבנה כי המשאב האנושי הוא הגורם המוביל להצלחתו והשגת מטרותיו של הארגון, מדגישה את חשיבותו כמערכת מובילה ומנהיגה בארגון. שיפור יכולות הניהול של המנהל כמנהיג וכמקבל החלטות הפועל בסביבה עסקית דינמית ומסוכנת, הוא אתגר בפני עצמו.

התכנים מציגים טיפולוגיות שונות בניהול אסטרטגי והתמקדות בניהול משאבי אנוש כ"יחידה עסקית אסטרטגית". העמקת ההבנה וחיזוק המיומנות להתמודד עם האתגר של גיבוש האסטרטגיה העסקית תיעשה ע"י הצגת וניתוח אירועים.

2 ש"ס / 2 נ"ז/ ש' / 60
ק' 283551 ד"ר נתן תירוש ו' 08:00-09:30

פרקטיקום א'
קורס זה הינו הראשון מבין שני קורסים הבאים להפגיש את הסטודנט עם עולם העשייה של ניהול משאבי אנוש בארגונים, תוך יישום ידע , תיאוריות וכן מיומנויות הנרכשים במסגרת הלמידה האקדמית, במציאות הארגונית.

הסטודנטים יחשפו הן לתיאוריות ומודלים מהתחום הארגוני, וניהול משאבי אנוש לצד תיאוריות ומודלים לייעוץ ופיתוח ארגוני. כמו כן הקורס יתמקד ביישום של מיומנויות ייעוץ ופיתוח ארגוני בארגוני עבודה . מיומנויות של הצגה עצמית, כניסה לארגונים, יצירת קשרי שיתוף פעולה עם בעלי תפקידים בארגון, שימוש במגוון כלים לאבחון ארגוני, כתיבת דו"ח אבחון, הצגת תכנים באמצעים מגוונים, עבודת צוות, מתן משוב קבלת משוב ועוד.

הקורס נועד לאפשר מרחב התייעצות ולמידת עמיתים למשתתפים בשאלות , דילמות וסוגיות מעשיות עמן הם נתקלים בעבודתם בארגון. בקורס ייבחנו דילמות מרכזיות מתחום ניהול משאבי אנוש וסוגיות בהם יתקלו הסטודנטים במהלך עבודתם בשדה המקצועי. במסגרת הפרקטיקום תתאפשר גם התבוננות ובירור מהלך ההתפתחות אישי של כל אחד ואחת ממשתתפי הקורס.

4 ש"ס / 5 נ"ז / ש' / 60
א' 282615 ד"ר יעל ליבנה/ גב' אלה ברהון ה' 16:00-19:30

פרקטיקום ב'
קורס זה הינו השני מבין שני קורסים הבאים להפגיש את הסטודנט עם עולם העשייה של ניהול משאבי אנוש בארגונים, תוך יישום ידע ותיאוריות וכן מיומנויות במציאות הארגונית.

בחלק זה הסטודנטים יחשפו למגוון התערבויות מתחום משאבי אנוש ומתחום הפיתוח הארגוני, יישומן ודרכים להערכתן. ההתערבויות יהיו ברמת הארגון, הצוות והפרט. הקורס יתמקד ביישום ההתערבויות בסביבה ארגונית ספציפית תוך התייחסות למכלול ההיבטים של תכנון פרויקט , ניהול שינוי, התמודדות עם התנגדויות צפויות ועוד הסטודנטים ירכשו מיומנויות של יעוץ ופיתוח ארגוני בכלל זה רתימה לשינוי, ניהול מפגשים אישיים וצוותים, טיפול בהתנגדויות, שימוש במגוון כלים להערכת ההתערבות תוך הפגנת חשיבה ביקורתית, הצגת תכנים באמצעים מגוונים, עבודת צוות, מתן וקבלת משוב ועוד.

4 ש"ס / 5 נ"ז / ש' / 60
ב' 282615 ד"ר יעל ליבנה/ גב' אלה ברהון ה' 16:00-19:30

סמינריונים

 

הגורם האנושי בארגון
סמינר זה מאיר את עולם ההתנהגות הארגונית מנקודת המבט של הפרט בארגון. הסמינר נועד להקנות מושגי יסוד בתחומים השונים של מדעי החברה הרלוונטיים להבנת התנהגויות אנושיות של הפרט במסגרות ארגוניות. הסמינר חושף את הסטודנטים להתנהגויות קונסטרוקטיביות (בונות) ודסטרוקטיביות (הרסניות) של היחיד, כמו גם למניעים וההשלכות של אותן התנהגויות על הפרט והארגון. הסמינר מאפשר לסטודנטים לבחור נושא לעבודה עצמאית בנושאים הקשורים להיבטים שליליים או חיוביים של עולם העבודה. הסמינר הנו סמינר מחקרי והוא מבוסס על שיטות מחקר כמותיות.

4 ש"ס / 6 נ"ז / ש' / 60
ש' 283716 ד"ר יריב איצקוביץ 16:00-17:30

היבטים חברתיים של עבודה ועיסוקים
במסגרת הסמינריון נעסוק באספקטים חברתיים, תרבותיים ופוליטיים של עולם העבודה. כמו כן, נדון במאפייניהן של קבוצות עיסוק, כגון: עבודה פרופסיונלית, כלומר עבודה המתבססת על ידע, עבודת צווארון כחול ועבודת השירות. במסגרת זו, נדון בחוויות שאנשים חווים במסגרת עיסוקיהם, בהבנייה החברתית של משמעות העבודה ושל מושגים של זמן בעבודה. כמו גם ברעיונות ובתפיסות העולם המצדיקות פערים של כוח ושליטה במסגרת היחסים החברתיים בקבוצות העיסוק השונות ובין קבוצות עיסוק. את הדיון נבסס על מחקרים אמפיריים רלבנטיים.

4 ש"ס / 6 נ"ז / ש' / 60
ש' 283726 ד"ר ריקי גליה 18:00-19:30

סולידריות בארגונים
סולידריות חברתית היא תופעה שנחקרה מראשית תורת הסוציולוגיה על ידי הסוציולוג הצרפתי אמיל דורקהיים, ומאז רבים החוקרים במדעי החברה שעסקו בתופעה על היבטיה ומרכיביה השונים. לסולידריות פנים רבות: חוקרים אחדים מבחינים בין סולידריות אזרחית אל מול סולידריות כיתתית (פרימורדיאלית), ואילו אחרים מבחינים בין חמישה סוגים של סולידריות (מכנית, אורגנית, חלוקתית, מכלילה וברת שיחה) המשלימים זה את זה, אם כי קיימת ביניהם גם מידה של חפיפה. המשותף לכל ההגדרות היא ההתעסקות עם מהות הערכים המשותפים לאנשים בחברה כלשהי.

בחקר הארגונים סולידריות מקושרת לנושאים כגון סיפוק מעבודה, התנהגות אזרחית, מנהיגות ועוד. סולידריות אופקית ואנרכית בארגון גם נתפסות כגורמים המשפעים על הצלחה ארגונית. בסמינר זה ידונו סוגיות של סולידריות במכללה.

4 ש"ס / 6 נ"ז / ש' / 60
ש' 283736-00 פרופ' סיביל היילברון 18:00-19:30
ש' 283736-01 פרופ' סיביל היילברון 16:00-17:30

קורסי בחירה

 

לחץ ושחיקה בארגונים
שינויים שחלו בעולם העבודה בעשורים האחרונים תרמו להגברת הלחץ ולעלייה בשכיחות סימפטומים של שחיקה בקרב עובדים. מטרת הקורס להבין את מהותן של תופעות אלו, את הגורמים להן, את ביטוייהן והשלכותיהן. במסגרת הקורס יוצגו תיאוריות מרכזיות של לחץ ושחיקה במסגרות ארגוניות. נתאר משתנים אישיים וארגוניים התורמים להיווצרות לחץ ושחיקה ונדון בהשפעותיהם על התנהגות האדם, על ביצועיו בעבודה ועל היבטים שונים של תפקוד הארגון. בנוסף נבחן אילו אסטרטגיות (אישיות וארגוניות) מאפשרות התמודדות עם לחץ.

2 ש"ס / 2 נ"ז ש' / 60
ק' 280811 ד"ר ניבה דולב ו' 08:00-09:30

ניהול רגשות בארגונים
מטרת הקורס הינה היכרות עם תהליכים רגשיים המתרחשים בארגונים והקניית ידע וכלים לניתוח של רגשות בארגונים. ההנחה כי לרגשות תפקיד חשוב בתהליכים ארגוניים הולכת וצוברת תאוצה בעולם המחקר והניהול. קורס זה יציג את הידע העכשווי בתחום של רגשות בעולם העבודה תוך הסתכלות עתידית על נושאים הדורשים מחקר נוסף.

2 ש"ס / 2 נ"ז ש' / 60
ק' 280831 ד"ר מורן שנפר- כהן ב' 16:00-17:30

אחריות חברתית בארגונים
הקורס ידון בתפקידם הכלכלי, הפוליטי והתרבותי של ארגונים רב לאומיים בתהליכי הגלובליזציה הכלכלית המאופיינים בהתפשטותה של חשיבה ניאו-ליברלית. ובאופן ייחודי בתרבות עסקית הקרויה "אחריות חברתית של עסקים" כדפוס גלובלי בתצורתו החדשה. בהתאם לכך, במסגרת הקורס נשאל- האם מדובר בתוצר של תהליכים שאירעו בקפיטליזם הגלובלי או בתצורות חדשות של תופעה ישנה. כמו כן, נעסוק בשאלה האם יש זיקה בין אחריות חברתית של עסקים לבין גישות ניהוליות? ברובד השני נעסוק באופנים בהם תהליכים גלובליים ולוקליים מתלכדים לכדי שדה בעל מאפיינים ייחודיים, כפי שבא לידי ביטוי במקרה הישראלי.

2 ש"ס / 2 נ"ז ש' / 60
א' 280821 ד"ר ריקי גליה ו' 10:00-11:30

פסיכולוגיה חיובית
תפיסת האושר והשאיפה לאושר מעסיקות את בני האדם משחר התרבות. בעוד שגישות מסורתיות בפסיכולוגיה התרכזו בפתולוגיה הנפשית ובשיפור החולשות האנושיות, הפסיכולוגיה החיובית – הצומחת מגישות הומניסטיות של הפסיכולוגיה – מדגישה את השימוש בכוחותיו הבריאים ובחזקותיו של האדם המעצימים את תפקודו ורווחתו.  גישה זו בוחנת נושאים דוגמת צמיחה, הגשמה, אהבה, דימוי עצמי, אינטליגנציה רגשית,  משמעות, מודעות ויצירתיות. בקורס ייסקרו התיאוריות המרכזיות  וממצאי המחקר העדכניים בתחום, תוך שימת דגש על השלכותיהם בקידום הצמיחה וההתפתחות האישית והארגונית בתחום העיסוק. בנוסף, לאורך הקורס הסטודנטים יתנסו בתרגול עצמי של טכניקות המושתתות על עקרונות הפסיכולוגיה החיובית.

2 ש"ס / 2 נ"ז ש' / 60
ק' 280841 ד"ר יפעת לוי ו' 08:00-09:30

תקשורת בינאישית
אנשי משאבי אנוש עובדים באופן מתמיד עם ועבור אנשים. כדי להצליח בעבודתם עליהם להבין את עקרונות התקשורת הבין אישית ולרכוש מיומנויות תקשורת אפקטיבית.

הקורס נועד להכיר לסטודנט את החשיבה התיאורטית ואת הממצאים המחקריים המרכזיים בתחום התקשורת הבין אישית, לחשוף את התלמידים לנושאים עכשוויים בתחום, לחבר את התאוריה אל השטח, ולהקנות כלים מעשיים לתקשורת בין אישית בעבודה ובחיים.

קורס זה יציג חלק מהנושאים המהווים נקודות מפגש בין הפסיכולוגיה החברתית העוסקת בתקשורת בין אישית לבין העולם הארגוני, בדגש על  משאבי האנוש סוגיות מרכזיות החשובות לתקשורת מיטבית ואשר יידונו בקורס הן תקשורת מילולית ולא מילולית, יכולות אישיות המשפיעות על התקשורת, נוכחות ואסרטיביות, השפעה ושכנוע, התרשמות, יצירת וניהול רושם, סגנונות תקשורת, תקשורת עם לקוחות, השפעת התרבות על התקשורת, תקשורת בארגון רב דורי, תקשורת בעידן האינטרנט והשפעת סוגיות כלכליות על התקשורת.

2 ש"ס / 2 נ"ז ש' / 60
ב' 280851 ד"ר ניבה דולב ב' 16:00-18:30

ארגוני שירות
מטרת קורס זה היא להציג את הידע העכשווי בתחום ארגוני השירות, תוך מתן דגש לניתוח הדינאמיקה בין נותני השירות ללקוחותיהם מהיבטים רגשיים. הקורס מקנה ידע, הבנה וכלים לניתוח מפגש השירות תוך הסתכלות עתידית על נושאים הדורשים מחקר נוסף.

2 ש"ס / 2 נ"ז ש' / 60
ק' 280881 ד"ר מורן שנפר- כהן א' 20:00-21:30

מח והתנהגות
מטרת הקורס הינה להקנות מושגי יסוד אודות הקשר שבין תפקודי המח לבין תפקוד התנהגותי וקוגניטיבי, בגישה בין-תחומית המאגדת שדות מחקר שונים מתחומי הנוירופסיכולוגיה, הפסיכולוגיה הקוגניטיבית ומדעי העצב. נושאים עיקריים שיידונו בקורס הם עקרונות הארגון של המח, תפקוד אינטלקטואלי כללי, יצירתיות, שפה ומח, תפקודי למידה וזיכרון, קשב ותהליכי פלסטיות מוחית. יושם דגש על היבטים יישומיים בתחום האבחון והטיפול, כמו גם הכרות עם אסטרטגיות מגוונות לשכלול המיומנויות שנסקרו.

2 ש"ס / 2 נ"ז ש' / 60
ק' 280091 ד"ר יפעת לוי ו' 10:00-11:30

שילוב ואיזון בין עבודה למשפחה בעידן המודרני
מטרת הקורס היא לשפך אור על תחום שטרם זכה לתשומת לב מספקת – תכנון המשפחה שלא תפגע ואף תשתלב היטב בטיפוח הקריירה. מחקרים הראו שמי שמתכנן את דרכו בזהירות החל משנות ה-20 לחייו, נהנה מיתרונות מצטברים הן בתחום ההשכלה, הן בתחום התעסוקה והן בתחום המשפחה. אף שהמשפחה נחשבת לתחום החשוב ביותר עבור רובנו, תכנונה עדיין לא מתקיים או לכל הפחות לוקה בחסר. מתי להתחתן? מתי ללדת את הילד הראשון? מתי ללדת את הילד השני כך שגידול הילדים לא יחבל בפיתוח קריירה מוצלחת? על שאלות אלו יינתן מענה בקורס כך שיספק את הצורך של צעירים, מתבגרים והורים בהרחבת הידע בתחום, וכן להועיל לארגונים ולמוסדות ציבוריים. הקורס יעסוק בהיבטים תיאורטיים, התנהגותיים והתנסותיים, ובין היתר יבחן את הדרכים להגיע לתוצאות מיטביות בתחום הקריירה והמשפחה.

2 ש"ס / 2 נ"ז ש' / 60
ק' 280901 ד"ר עולא נבואני א' 18:00-19:30

ביצועים ותגמולים ארגוניים
מערכת התגמולים הינה כלי מרכזי להשפעה על התנהגות העובדים בארגון. גובה השכר משפיע על משיכת עובדים לארגון, על הביצוע שלהם ועל המשך עבודתם בארגון. התווית מדיניות תגמול נכונה, נבונה והוגנת, הינה אחד האתגרים המרכזיים בניהול הארגון בכלל ובניהול המשאב האנושי בפרט. נושא זה מקבל משנה תוקף לאור חוסר היציבות בכלכלה העולמית וההשלכות הנגזרות על תגמול עובדים ומנהלים בארץ ובעולם. הקורס נועד להקנות לסטודנטים כלים לניתוח מערכות תגמולים ולבניית מערכת תגמולים אפקטיבית לארגון כחלק אינטגרלי של  ניהול משאבי אנוש.

2 ש"ס / 2 נ"ז ש' / 60
ק' 280911 ד"ר רוית אורן א' 10:00-11:30

נשים מעוררות השראה
המגמה המתמשכת של תעסוקת נשים בארץ ובעולם טומנת בחובה מספר לא מבוטל של אתגרים עבור נשים וכן עבור גברים

מטרת הקורס לפרוש בפני המשתתפות והמשתתפים מגוון היבטים הקשורים בתעסוקת נשים בעולם העבודה: היבט לאומי וחברתי, היבט פסיכולוגי היבט חוקי והיבט כלכלי. הקורס יעסוק בנושאים כמו תמורת בתעסוקת נשים בישראל על המגזרים שונים, העסקי, ציבורי והחברתי, בכלל זה נשים ערביות וחרדיות, החקיקה והאכיפה הנוגעת לתעסוקת נשים,  פערי שכר בין המגדרים, האתגר של בחירת קריירה, ניהול קריירה, קידום לתפקידים ניהוליים בסביבת תעסוקה שאינה "מסורתית",  קונפליקט ואיזון חיים- עבודה בהיבט אישי וארגוני נשים יזמיות ועוד.

הלמידה תעשה תוך חשיפה לחומר תיאורטי ומחקרי בנושאים אלה לצד סדרת הרצאות של "נשים מעוררות השראה" מתחומי עיסוק שונים ומגזרים שונים אשר ישתפו בהתנסות והתובנות שלהן בעולם העבודה בישראל.

2 ש"ס / 2 נ"ז ש' / 60
ב' 280921 ד"ר יעל ליבנה ב' 16:00-17:30

מתעניינים/ות בלימודים באקדמית כנרת?

מלאו את פרטיכם/ן ויועץ לימודים יחזור אליכם בהקדם!

דילוג לתוכן