מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

  המחלקה לניהול משאבי אנוש

  ראש המחלקה
  ד"ר יריב איצקוביץ

  חברי סגל במחלקה
  ד"ר יריב איצקוביץ, , ד"ר יעל ליבנה, ד"ר מורן שנפר- כהן

  חברי סגל במכללה
  ד"ר ניבה דולב,, ד"ר ריקי גליה, ד"ר יפעת לוי, ד"ר אורית פישר

  מורים מן החוץ
  ד"ר רוית אורן, ד"ר נועה שפירא, ד"ר קרנית מלכא- טיב, ד"ר עולא נבואני, ד"ר רנא עבאס, ד"ר נתן תירוש, גב' קרן תמיר, גב' אלה ברהון, מר וויליאם חלבי, גב' כנרת ענתר, גב' קרן בהט, גב' שרית שריר, מר אורי שחם, מר ערן עסלן

  מרכזת המחלקה
  גב' רונה אורן
  טל': 04-6653662
  פקס: 077-5653662
  שעות קבלה: ימים א'-ה' 09:30-12:00, 13:30-15:00
  ובנוסף ביום שני וחמישי 15:30-18:00 בתיאום מראש
  Email: Email rona@kinneret.ac.il

  מטרת הלימודים

  תכנית הלימודים במחלקה לניהול משאבי אנוש מספקת ראיה ארגונית רחבה, הכרת המערכות החברתיות שתומכות הן בפעילות העסקית והן בציבורית. התוכנית משלבת ידע ארגוני-ניהולי מתחומי דעת מגוונים: פסיכולוגיה ארגונית, סוציולוגיה, מדע המדינה, מנהל עסקים וכלכלה, ומספקת בסיס עיוני ומעשי להכרת ארגונים עסקיים, ארגוני שירות, ארגוני הסקטור השלישי, יזמויות וארגונים במערכת הציבורית.

  מבחינה עיונית-מחקרית: ייעודה של התוכנית לתרום להעשרה והעמקה של הידע התיאורטי והמעשי בארגונים, במשאבי אנוש ובניהול. בוגרי התכנית יוכלו לנתח, להבין ולפרש את המציאות של ארגונים וקבוצות חברתיות בתוכם תוך התייחסות לסמלים ולקודים התרבותיים שלהם בעזרת כלים תיאורטיים ומעשיים שיקבלו במסגרת לימודיהם.

  מבחינה יישומית-הכשרתית: התוכנית תספק כלים ומיומנויות מעשיות לבוגרים. הסטודנטים ירכשו ידע והבנה בתחומי הניהול, הארגון והמשאב האנושי.

  מבנה תכנית הלימודים

  התכנית בנויה מ- 120 נ"ז הפזורות על פני 3 שנים.

  • לימודים מתודולוגיים, שמטרתם הקניית מיומנויות יסוד אקדמיות ומקצועיות.
  • לימודי מבואות במדעי החברה הקשורים ללימודי ניהול משאבי אנוש.
  • לימודי ליבה המכוונים להקנות תשתית עיונית ויישומית רחבה בנושאי ניהול משאבי אנוש. יילמדו קורסים כגון תורת הארגונים, התנהגות ארגונית, ניהול עובדים ופיתוח משאבי אנוש, קליטה, מיון והערכת עובדים. בנוסף יש בקבוצה זאת קורסים כלליים הנחוצים לבעלי תפקידים ניהוליים, כגון: יחסי עבודה, אתיקה בניהול.
  • כלים יישומיים פרקטיקום וכן סדנא לימודית.
  • קורסי בחירה ייחודיים ומעניינים, וחשובים לכל תחומי הניהול, לדוגמא: מערכות מידע בניהול, דוחות פיננסיים, פוליטיקה ארגונית ועוד.

  סה"כ נקודות הזכות לתואר הינן 120.

  חובות נוספים לתואר: פטור באנגלית (עד סוף שנה ב').

  מבנה התוכנית המותאמת לאנשים עובדים

  • הלימודים מתקיימים במשך יומיים אחר הצהריים וימי שישי 08:00-14:00
  • ימי הלימודים אינם קבועים (למעט יום שישי) ועשויים להשתנות בין השנים.
  • המבחנים בקורסים מתקיימים בימים ובשעות שהם לאו דווקא ימי הלימוד.
  • הלימודים באנגלית אינם כלולים בימי הלימוד במחלקה.

  דגשים חשובים
  סטודנט חייב לקבל "פטור" מלימודי אנגלית עד סוף שנה ב'. במידה ולא יקבל פטור יוכל ללמוד בשנה ג' אנגלית בלבד.
  בנוסף, תנאי מעבר משנה לשנה הם עמידה בציון ממוצע של 70. קבלת התואר בסיומן של שלוש שנים  מותנית בציון ממוצע העומד על לא פחות מ- 65 . בממוצע נמוך מזה לא ניתן יהיה לקבל את התואר.

  תכנית הלימודים

  שנה א'

  קוד הקורס שם הקורס סוג הקורס נ"ז
  סמסטר א'
  281011 יישומי מחשב א הרצאה 1
  281021 מבוא לסטטיסטיקה א' הרצאה 2
  281032 מבוא לסטטיסטיקה א' תרגיל תרגיל 1
  281071 קריאה וכתיבה מדעית הרצאה 2
  281211 מבוא לפסיכולוגיה ארגונית הרצאה 2
  281411 יחסי עבודה הרצאה 2
  281221 מבוא לסוציולוגיה ארגונית הרצאה 2
  281232 מבוא לסוציולוגיה ארגונית תרגיל תרגיל 1
  280831  קורס בחירה:  ניהול רגשות הרצאה 2
  סמסטר ב'
  281041 מבוא לסטטיסטיקה ב' הרצאה 2
  281052 מבוא לסטטיסטיקה ב' תרגיל תרגיל 1
  281241 מבוא לניהול משאבי אנוש הרצאה 2
  281252 מבוא לניהול משאבי אנוש תרגיל תרגיל 1
  281421 התנהגות ארגונית מיקרו הרצאה 2
  281432 התנהגות ארגונית מיקרו תרגיל תרגיל 1
  281441 אתיקה בניהול הרצאה 2
  281451 התנהגות ארגונית מאקרו הרצאה 2
  281462 התנהגות ארגונית מאקרו תרגיל תרגיל 1
  282531 יסודות החשובה הניהולית הרצאה 2
  280901 קורס בחירה: שילוב ואיזון בין עבודה למשפחה בעולם המודרני הרצאה 2
      סה"כ נ"ז 33

  שנה ב'

  קוד הקורס שם הקורס סוג הקורס נ"ז
  סמסטר א'
  282081 שיטות מחקר א' הרצאה 2
  828092 שיטות מחקר א' תרגיל תרגיל 1
  282311 יסודות החשבונאות הרצאה 2
  282322 יסודות החשבונאות תרגיל תרגיל 0.5
  282491 קליטה, מיון והערכת עובדים הרצאה 2
  282501 ניהול כישרונות הרצאה 3
  282261 מבוא לגלובליזציה ורב תרבותיות הרצאה 2
  282121 שיטות מחקר איכותניות הרצאה 2
  280871 מיומנויות ניהול א הרצאה 2
  283561 ניהול ופיתוח צוותים הרצאה 2
  סמסטר ב'
  281062 יישומי מחשב ב' הרצאה 1
  282101 שיטות מחקר ב' הרצאה 2
  282112 שיטות מחקר ב' תרגיל תרגיל 1
  282635 מיומנויות לייעוץ ארגוני הרצאה 2
  282591 ייעוץ ופיתוח ארגוני הרצאה 2
  281471 תרבות ארגונית הרצאה 2
  280871 מיומנויות ניהול ב הרצאה 2
  282521 תקשורת ארגונית הרצאה 2
  282481 דינאמיקה של קונפליקט ומו"מ הרצאה 2
      סה"כ נ"ז 34.5

  שנה ג'

  קוד הקורס שם הקורס סוג הקורס נ"ז
  סמסטר א'
  281271 מבוא לכלכלה ללא כלכלנים א' הרצאה 2
  281282 מבוא לכלכלה ללא כלכלנים א' תרגיל תרגיל 1
  282291 מבוא לכלכלה ללא כלכלנים ב' הרצאה 2
  282302 מבוא לכלכלה ללא כלכלנים ב' תרגיל תרגיל 1
  282615 פרקטיקום א' 5
  282511 דיני עבודה הרצאה 2
  280911 קורס בחירה: ביצועים ותגמולים ארגוניים הרצאה 2
  סמינריון (שנתי) 6
  סמינריון (שנתי) 6
  סמסטר ב      
  283341 יסודות המימון הרצאה 2
  283352 יסודות המימון תרגיל תרגיל 0.5
  283625 פרקטיקום ב' 5
  282331 מבוא לשיווק הרצאה 2
  283551 אסטרטגיה ניהולית של משאבי אנוש הרצאה 2
  280811 קורס בחירה: לחץ ושחיקה בארגונים הרצאה 2
  280851 קורס בחירה: תקשורת בין אישית הרצאה 2
  סמינריון (שנתי)
  סמינריון (שנתי)
  סמסטר קיץ      
  283581 סדנה: יזמות בניהול משאבי אנוש הרצאה 4
  283645 מערכות מידע בניהול ובמשאבי אנוש הרצאה 2
  283571 יזמות עסקית וחדשנות טכנולוגית הרצאה 2
  קורס בחירה : ארגוני שירות או פסיכולוגיה חיובית הרצאה 2
  סה"כ נ"ז 52.5
  סה"כ נ"ז תכנית לימודים   120
  קורסי בחירה בתכנית הלימודים
  קוד הקורס שם הקורס סוג הקורס נ"ז
  280811 לחץ ושחיקה בארגונים הרצאה 2
  280831 ניהול רגשות בארגונים הרצאה 2
  280901 שילוב ואיזון בין עבודה למשפ' בחברה המודרנית הרצאה 2
  280821 אחריות חברתית בארגונים הרצאה 2
  280841 פסיכולוגיה חיובית הרצאה 2
  280851 תקשורת בינאישית הרצאה 2
  280881 ארגוני שרות הרצאה 2
  280911 ביצועים ותגמולים ארגוניים הרצאה 2
  סמינריונים בתכנית הלימודים
  קוד הקורס שם הקורס סוג הקורס נ"ז
  283716 הגורם האנושי בארגון סמינריון 6
  283726 היבטים חברתיים של עבודה ועיסוקים סמינריון 6
  283746 משפחה, בית קריירה ומה שביניהם סמינריון 6

  שנה א' / סמסטר א'

  יישומי מחשב א'
  הקניית ידע בסיסי לשימוש באופן עצמאי ובתוכנות שרות שונות, כגון: הכרת סביבת חלונות, מעבד תמלילים Word , גיליון אלקטרוני Excel, מחולל מצגות Power Point  ומיומנויות חיפוש מידע באופן יעיל ברשת האינטרנט. כל זאת, תוך דגש על פיתוח יכולות בעריכת עבודה אקדמית ושלוב בין היישומים לפי הצורך.
  2 ש"ס / 1 נ"ז / ש' / 60
  א' 281011-00 גב' כנרת ענתר ב' 16:00-17:30
  א' 281011-01 טרם נקבע ב' 16:00-17:30

  מבוא לסטטיסטיקה א'
  הקניית ידע בסיסי בסטטיסטיקה, לפתח יכולות הבנה וקריאה ביקורתית של דוחות מחקר הכוללים ניתוחים סטטיסטיים, ועריכת ניתוחים סטטיסטיים המתאימים לעבודת המחקר המדעית. הקורס  יעסוק בשיטות וערכים סטטיסטיים לתיאור ממצאים אמפיריים. בנוסף לכך יוקדשו מספר שעורים לניתוח ודיווח של פלטים סטטיסטיים.
  2 ש"ס  / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 281021 ד"ר מורן שנפר ב' 17:45-19:15
  מבוא לסטטיסטיקה א' תרגיל
  1 ש"ס / 1 נ"ז / ת' / 60
  א' 281032-00 גב' כנרת ענתר ד' 16:00-16:45
  א' 281032-01 גב' כנרת ענתר ד' 16:45-17:30

  קריאה וכתיבה מדעית
  הקורס נועד להקנות לסטודנט את הכלים הבסיסיים הנחוצים לו על-מנת להתמצא בעולם האקדמי, תוך דגש על בניית רציונל מדעי החל מגיבוש שאלת המחקר ועד לתוצר הסופי שהוא כתיבת עבודה אקדמית בפורמט של מאמר. הליך הכתיבה האקדמית כולל בתוכו איתור יעיל של מקורות מידע מהימנים, קריאה ביקורתית של מקורות המידע וארגון הידע לכדי מאמר מדעי. במסגרת הקורס הסטודנטים ילמדו להכיר את ספריית המכללה ואת מאגרי המידע המקוונים, הסטודנטים יכירו ויתרגלו את כללי הרישום הביבליוגראפי המדעי ואת עקרונות הכתיבה המדעית.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 281071-00 ד"ר רנא עבאס ו' 12:00-13:30 קורס משולב – פרונטלי וירטואלי
  א' 281071-01 ד"ר רנא עבאס ו' 12:00-13:30 קורס משולב – פרונטלי וירטואלי

  מבוא לפסיכולוגיה ארגונית
  הקורס מיועד לחשוף את הסטודנט ליסודות הפסיכולוגיה הארגונית והמשמעויות של עולם תוכן זה  על העובד במסגרת ארגונית. במהלך הקורס נעסוק בשלוש סוגיות עיקריות:
  העצמי במסגרת הארגונית – במסגרת זו הזרקור יופנה להתבוננות באדם העובד ובאופן ממוקד בהבדלים בין אישיים, בעמדותיו והתנהגויותיו במסגרת הארגונית. בהמשך נעסוק בהשפעה של הקבוצה על הפרט במסגרת הארגונית ולסיום נתמקד בהיבטים של יחסים בין אישים חיוביים ושליליים במסגרת הארגונית.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 281211 ד"ר יריב איצקוביץ ד' 17:45-19:15
  קורס משולב – פרונטלי וירטואלי

  יחסי עבודה
  שוק העבודה הוא אחד השווקים המרכזיים במשק. לאחר הכרות עם מודלים שונים להסבר רבדיו השונים של שוק העבודה ולאחר הכרות עם מערכות מושגיות לניתוח יחסי עבודה, יתמקד הקורס (בהתאם לגישה האוניטרית ליחסי עבודה) ברמת המיקרו- רמת היחסים הפנים ארגוניים, ברמת המאקרו (בהתאם לגישת המערכות של דאנלופ)  תוך התבוננות בשחקנים העיקריים בשוק העבודה (ממשלה, ארגוני עובדים וארגוני מעסיקים) והשתנות מעמדם בזירת יחסי העבודה לאורך השנים האחרונות ובמשברים ארגוניים תוך התייחסות לגישת הקונפליקט לניתוח יחסי עבודה שהינה הגישה השלישית והאחרונה לניתוח יחסי עבודה בה נעסוק במסגרת הקורס.
  2 ש"ס/ 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 281411 ד"ר יריב איצקוביץ ד' 18:00-19:30 קורס משולב – פרונטלי וירטואלי

  מבוא לסוציולוגיה ארגונית
  החברה המודרנית היא חברה ארגונית וככזאת היא מהווה זירה מרכזית למחקר סוציולוגי. קורס זה מיועד לפתוח צוהר ולהקנות לסטודנטים היכרות עם הפרספקטיבה הסוציולוגית לחקר ארגונים. בהקשר זה, הקורס יעסוק בניתוח אפיסטמולוגי קונטינגנטי של יסודות תורת הארגון תוך עיגונם בהקשר ההיסטורי חברתי שבמסגרתו נוצרו. כמו כן, יתמקד בגישות סוציולוגיות מרכזיות בחקר ארגונים, אשר מבקשות להבין את המציאות הארגונית על מורכבותה. כך שבמסגרת הלמידה נבחן את תרומת הסוציולוגיה לניתוח והבנה של סוגיות מרכזיות בחקר ארגונים, כגון היחסים שבין הארגון לסביבתו, בחינת האופן שבו ארגון מייצר תרבות ומשמר אותה, הארגון כתוצר של תרבות, השפעה של ארגונים על החיים החברתיים, יחסי כוח ומחאה בארגונים, מקומו של הארגון בעידן הגלובליזציה, תהליכי למידה של ארגון ועוד.
  2 ש"ס 2 נ"ז / ש' 60
  א' 281221 ד"ר ריקי גליה ד' 19:30-21:00  קורס משולב – פרונטלי וירטואלי

  מבוא לסוציולוגיה ארגונית תרגיל
  1 ש"ס / 1 נ"ז / ת' / 60
  א' 281232-00 גב' קרן בהט ד' 16:00-16:45
  א' 281232-01 גב' קרן בהט ד' 16:45-17:15

  שנה א' / סמסטר ב

  מבוא לסטטיסטיקה ב'
  סטטיסטיקה הסקתית עוזרת לנו להסיק מסקנות מנתונים שנאספו במדגם לגבי כלל אוכלוסיית המחקר. קורס זה הוא קורס המשך לקורס "מבוא לסטטיסטיקה א'", ומטרתו לתת כלים לניתוח נתונים כמותיים שנאספו ממדגם, הסקת המסקנות הסטטיסטיות וקריאה ביקורתית של דוחות מחקר במדעי החברה.
  תנאי קדם: מבוא לסטטיסטיקה א'
  2 ש"ס  / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 281041 ד"ר מורן שנפר ב' 16:00-17:30

  מבוא לסטטיסטיקה ב' תרגיל
  1 ש"ס / 1 נ"ז / ת' / 60
  ב' 281052-00 גב' כנרת ענתר ב' 19:30-20:15
  ב' 281052-01 גב' כנרת ענתר ב' 20:15-21:00

  אתיקה בניהול
  בעשורים האחרונים סוגיית היחס בין מוסר ועסקים זכתה לתשומת לב אקדמית ועסקית כאחד. מחד ארגונים עסקיים רבים מאמצים קודים אתיים הנוגעים להתנהלות העסק באורח אתי, תוך גילוי  אחריות כלפי העובדים הלקוחות  והקהילה אשר במסגרתה הם פועלים. מאידך בהיבט האקדמי, אתיקה עסקית הפכה להיות חלק אינטגראלי מתכנית הלימודים בבתי ספר למנהל עסקים בארץ ובעולם.
  קורס זה מתייחס לסוגיית האתיקה בעסקים תוך התבוננות בעולם העסקים מתוך הסתכלות אנושית- מוסרית. חלקו הראשון של הקורס דן במנגנונים המוסדיים אשר משמשים כתחליפי מוסר ואילו חציו השני עוסק בהבנה של יסודות תורת המוסר אשר יאפשרו ללומד לפתח דרכי חשיבה הדרושים להתמודדות עם דילמות מוסריות בניהול.
  תנאי קדם: מבוא לסוציולוגיה ארגונית
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 281441 ד"ר יריב איצקוביץ ד' 16:00-17:30 קורס משולב – פרונטלי וירטואלי

  התנהגות ארגונית מיקרו
  קורס זה מאיר את עולם ההתנהגות הארגונית מנקודת המבט של הפרט בארגון. הקורס נועד להקנות מושגי יסוד בתחומים השונים של מדעי החברה הרלוונטיים להבנת התנהגויות אנושיות של הפרט במסגרות ארגוניות. עם סיום הקורס הסטודנט: יכיר עמדות שונות בעולם העבודה וכיצד אלה משפיעות על התנהגויות של עובדים. ילמד גישות מוטיבציוניות להנעת עובדים. יכיר תאוריות ניהוליות ואת השפעותיהן על היחידי יכיר התנהגויות חיוביות ושליליות של היחיד במסגרת היחסים הבין אישיים בארגון.
  תנאי קדם: פסיכולוגיה ארגונית
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 82002 ד"ר יריב איצקוביץ ד' 16:00-17:30 קורס משולב – פרונטלי וירטואלי

  התנהגות ארגונית מיקרו תרגיל
  1 ש"ס / 1 נ"ז / ת' / 60
  ב' 281432-00 גב' קרן בהט ד' 19:30-20:15
  ב' 281432-01 גב' קרן בהט ד' 20:15-19:30

  התנהגות ארגונית מאקרו
  הקורס יעסוק במבנים ותהליכים ברמת הארגון. הקורס יסקור מגוון גישות ומודלים אשר יחברו את הסטודנט למאפייני הארגון ויעזרו לו להבין את ההוויה הארגונית מנקודת מבט רחבה (מאקרו). במסגרת זו ילמד הסטודנט תאוריות ארגוניות בסיסיות, הוא יכיר את הארגון כמערכת, את מאפייני הליבה שלו וכיצד מאפיינים אלה באים לידי ביטוי במבנים הארגוניים השונים כמו גם כיצד הם באים לידי ביטוי בתרבות הארגונית. בהמשך ילמד הסטודנט את המשמעויות של הקשר בין הארגון לסביבתו.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 281451 ד"ר מורן שנפר- כהן ב' 17:45-19:15 קורס משולב – פרונטלי וירטואלי

  התנהגות ארגונית מאקרו תרגיל
  1 ש"ס/ 1 נ"ז / ת' / 60
  ב' 281462-00 גב' קרן בהט ב' 19:30-20:15
  ב' 281462-01 גב' קרן בהט ב' 20:15-19:30

  יסודות החשובה הניהולית
  הקורס יעסוק בנושאים ארגוניים מתקדמים אשר ילמדו בצורה אינטגרטיבית. במהלך הקורס הסטודנט ייחשף דרך דוגמאות מהתקשורת הכתובה והאלקטרונית ודרך חומרים תאורטיים לתהליכים ארגוניים אשר מחברים בצורה אינטגרטיבית תאוריות אשר נלמדו בקורסי המבוא. הסטודנט ילמד לנתח סיטואציות ארגוניות מורכבות ולפתור אותם תוך התבססות על ידע שיועבר בקורס והועבר בקורסים קודמים אשר עסקו בסוגיות רלוונטיות.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 282531 ד"ר מורן שנפר- כהן ב' 17:45-19:15 קורס משולב – פרונטלי וירטואלי

  מבוא לניהול משאבי אנוש
  קיימת הכרה באשר לחשיבות המשאב האנושי ואופן ניהולי להשגת יעדי הארגון. הקורס בא להקנות ללומדים ידע תיאורטי, הבנה, מיומנויות וכלים יישומיים לטיפול אפקטיבי בהיבטים הנוגעים לניהול של המשאב האנושי בארגוני עבודה.
  הקורס יבחן מגוון תחומי האחריות של מנהלי משאבי אנוש בנושאי: התכנון, הגיוס והמיון, תהליך הקליטה בארגון, יצירת מחוברות ((engagement, ניהול מערך התגמולים, פרידה מן העובד בעת צמצומים ופרישת מן הארגון. תינתן משמעות אסטרטגית ועסקית לאופן השימוש בפרקטיקות אלה.
  בקורס יושם דגש על הבנת מערכת היחסים של מומחי משאבי אנוש עם הממונים הישירים (מנהלי הקו) ושיתופם בתהליכי ניהול משאבי אנוש.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 281241 ד"ר יעל ליבנה ד'  17:45-19:15

  מבוא לניהול משאבי אנוש תרגיל
  1 ש"ס/ 1 נ"ז / ת' / 60
  ב' 281252-00 ד"ר יעל ליבנה ד' 19:30-20:15
  ב' 281252-01 ד"ר יעל ליבנה ד' 20:15-21:00

  שנה ב'/ סמסטר א'
  שיטת מחקר א'
  הקורס נועד להקנות לסטודנטים ידע בסיסי בשיטות מחקר במדעי החברה. כלי היסוד שיוקנו לסטודנטים יאפשרו קריאה ביקורתית של ספרות מקצועית, הכרת גישות, שיטות וכלי מחקר שונים מתחום המחקר הכמותי ויספקו כלים בסיסיים לעריכת מחקר וכתיבת דו"חות מחקר.  הדגש בקורס יושם על הבנת מהותה של הגישה המדעית במחקר החברתי , הגדרת שאלות מחקר ותכנון מערכי מחקר מתאימים לחקר הבעיה.  יידונו ויתורגלו ניסוח שאלות מחקר, ניסוח השערות, הגדרת משתנים ומערכי מחקר שונים.
  תנאי קדם: סטטיסטיקה א'
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 282081 ד"ר יריב איצקוביץ א' 19:30-21:00

  שיטות מחקר א' תרגיל
  1 ש"ס/ 1 נ"ז / ת' / 60
  א' 282092-00 גב' קרן בהט א' 17:45-18:30
  א' 282092-01 גב' קרן בהט א' 18:30-19:15

  שיטות מחקר איכותניות
  הקורס נועד להקנות לסטודנטים ידע בסיסי בשיטות מחקר איכותניות, ולהכינו למחקר במסגרת סמינרים מחקריים אשר יילמדו במהלך השנה השלישית ללימודים. הכנה זו כוללת בחירת המתודולוגיה המתאימה לשאלות מחקר ספציפיות ושימוש בכלים מתאימים לאיסוף נתונים, ניתוח תמתי וכתיבה. כמו כן, הסטודנטים ילמדו להכיר את עקרונות המחקר הכמותי, המושגים הבסיסיים, הכלים והמתודולוגיות אשר משמשים את החוקר.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 0282121 ד"ר נועה שפירא ה' 16:00-17:30 קורס משולב- פרונטלי וירטואלי

  מבוא לגלובליזציה ורב תרבותיות
  הגלובליזציה הגדילה את מספר המהגרים בעולם לממדים גדולים. הקורס ידון השפעה של תופעות הבינלאומית הגלובליזציה וההגירה על עולם הארגונים. ההתמודדות עם זרמי ההגירה ועם המהגרים ושילובם בעיקר במדינות העשירות, הפכו לאחד מהאתגרים העיקריים של המאה ה-21. לגלובליזציה ולהגירה היבטים כלכליים, פוליטיים וסוציו-תרבותיים. הקורס יעסוק בהיבטים   רלוונטיים לעולם הארגונים  תוך כדי ניסיון להבין את האינטראקציות בין אוכלוסיות מגוונות ואת סוגי ההתמודדות עם המצב. כמו כן ננסה להבין כיצד משפעים תהליכי הגלובליזציה וההגירה על ארגונים מסוגים שונים ברמת המיקרו והמאקרו.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 282262 ד"ר נועה שפירא ה' 16:00-17:30 קורס משולב – פרונטלי וירטואלי

  יסודות החשבונאות
  המטרה של הקורס הינה הקניית מושגים בסיסיים בחשבונאות, הפגנת ידע בסיסי בהכנת הדוחות הכספיים וגילוי הבנה בקריאת הדוחות הכספיים – דוח על המצב הכספי , דוח על הרווח הכולל ודוח על השינויים בהון העצמי.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  א'  282311 רו"ח ויליאם חלבי א' 16:00-17:30

  יסודות החשבונאות תרגיל
  1 ש"ס / 0.5 נ"ז / ת' / 60
  א'  282322-00 רו"ח ויליאם חלבי א' 17:45-18:30
  א'  282322-01 רו"ח ויליאם חלבי א' 18:30-19:15

  ניהול ופתוח צוותים
  ניהול צוות על היבטיו הינו משימה ארגונית מורכבת. בקורס זה ייסקרו מושגי יסוד בניהול צוותי עבודה, יצירתם ותחזוקתם. הקורס חושף את הסטודנט לעולם התוכן של ניהול ופתוח צוותים ובפרט לצרכים ולגורמי ההנעה של המנהל וחברי הצוות כמו גם להשלכות של אלה על הפרט והארגון.  לאחר מבוא וסקירה של מהות ניהול צוות בעולם גלובאלי ומאפייני צוותים,  ההרצאות יעסקו בתהליכים קבוצתיים והבחנתם מתהליכים מקובלים בצוותים. בהמשך יילמדו  שיטות לבניית/פתוח צוות וגיבושו, תוך התייחסות לתהליכי אינטראקציה וניהול בתוך ובין צוותים והשפעתם של אלה על ביצועים.
  תנאי קדם: התנהגות ארגונית מיקרו, התנהגות ארגונית מאקרו
  2 ש"ס / 2 נ"ז/ ש' / 60
  א' 283561 גב' אלה ברהון ו' 08:00-11:30 מפגש כפול אחת לשבועיים

  קליטה, מיון והערכת עובדים
  הקורס בפני הסטודנט את הידע העדכני בתחומי המחקר, הספרות המקצועית והניסיון המעשי של חלק מרכזי מן התפקידים בתחום משאבי האנוש: איוש משרה והערכת ביצועי העובדים.  הקורס יקנה לסטודנטים ידע תיאורטי ומעשי, בכלל זה שיטות וכלים חדשניים לצד מסורתיים לגיוס ולמיון עובדים, וכן להערכה ובקרה של תהליך הגיוס והמיון. בסיומו של הקורס יהיו הסטודנטים בעלי הבנה וידע בתחומי הלמידה, יהיו בעלי כישורים להגדיר תפקידים לצרכי גיוס, להפעיל מערכת גיוס כולל גיוס באמצעות האינטרנט, לעשות שימוש במגוון כלי מיון  כמו ראיון, לקיחת המלצה תקיפה, בניית הערכה, לנתח ולהבין דוחות מיון שונים. בנוסף יוכלו להטמיע בארגונים תהליך תקף של הערכת עובדים כחלק מניהול ביצועי העובדים.
  תנאי קדם: מבוא לניהול מש"א
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 282491 ד"ר יעל ליבנה ה' 17:45-19:15

  ניהול כישרונות
  המחסור בכישרונות בשוק התעסוקה הדגיש את חשיבות ניהול כישרונות, עבור ארגונים להשגת יתרון תחרותי. ניהול הכישרונות הינו תהליך הכרחי הן עבור ארגונים כמו גם עבור הפרט. "להיות כשרון" הינו מרכיב מפתח עבור העובד ליצירה ולשימור ברות העסקה בשוק התעסוקה. הקורס הנוכחי מתייחס לניהול הכישרונות הן בהיבט הארגוני והן בהיבט הפרט. במסגרת הקורס תוגדר המשמעות של כשרון וניהול כישרונות, יוצג מודל שיטתי לניהול כישרונות, נעסוק בזיהוי הכישרונות באמצעות מערכת להערכת ביצועים וכן בפיתוח הכישרונות באמצעות מערכת להדרכה ולפיתוח משאבי אנוש בכלל זה אימון (coaching)  לפיתוח כישרונות. בהיבט הפרט, נעסוק בסיבת התעסוקה ומקצועות העתיד, בתהליך תכנון הקריירה, תוך מודעות לסביבה הפנימית והחיצונית, וכן באסטרטגיות לקידום הקריירה. תבחן המשמעויות השונות של הצלחה בקריירה.
  תנאי קדם: מבוא לניהול מש"א
  3 ש"ס / 3 נ"ז / ש' / 60
  א' 282501 ד"ר יעל ליבנה ה' 19:30-21:00 קורס משולב – פרונטלי וירטואלי

  שנה ב' / סמסטר ב'
  שיטות מחקר ב'
  קורס זה הוא קורס המשך לשיטות מחקר א'.  מטרת הקורס היא לספק לסטודנטים כלים בסיסיים לעריכת מחקר, תוך התנסות מעשית, בניתוח נתונים וכתיבת דו"ח מחקר.  הדגש בקורס יהיה על ההיבטים היישומיים של מחקר מדעי. יידונו ויתורגלו ניסוח שאלות המחקר ניסוח השערות, כתיבת שאלון, איסוף הנתונים, ניתוח נתונים בעזרת תוכנת SPSS וכתיבת דו"ח מחקר.
  תנאי קדם: שיטות מחקר א'
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 282101 ד"ר יריב איצקוביץ א' 17:45-19:15

  שיטות מחקר ב' תרגיל
  1 ש"ס/ 1 נ"ז / ת' / 60
  ב' 282112-00 גב' קרן בהט א' 19:30-20:15
  ב' 282112-01 גב' קרן בהט א' 20:15-21:00

  תקשורת ארגונית
  קורס זה עוסק בתקשורת ארגונית, כלומר באופני זרימת התקשורת בתוך ארגונים ובתפקידים שממלאת התקשורת בארגון. תקשורת ארגונית מעולה מהווה גורם מרכזי בהצלחתו של כל ארגון, שכן היא זו המתווכת והמקשרת בין עובדי החברה, בין העובדים ובין ההנהלה ובין הארגון לבין שחקנים חיצוניים כמו ספקים ולקוחות.
  בקורס זה נכיר תיאוריות קלאסיות ועכשוויות בתקשורת ארגונית וננסה להבין כיצד מתנהלת התקשורת הארגונית בארגונים בני זמננו; נעסוק בתרבות ארגונית, בתהליכי שינוי בארגונים וכן בגלובליזציה, אתיקה ורב-תרבותיות. בנוסף, ננסה לענות על שאלות כגון: מדוע ארגונים עשויים להתנגד לשינויים? כיצד משפיעים עימותים פנימיים על התקשורת הארגונית והתנהלות הארגון? מה הקשר בין הזהות הארגונית והתקשורת הארגונית? ולבסוף, כיצד משפיעים תהליכי הגלובליזציה והחידושים הטכנולוגיים המואצים על התקשורת הארגונית.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 282521 ד"ר רוית אורן ו' 08:00-11:30 מפגש כפול אחת לשבועיים

  תרבות ארגונית
  הקורס 'תרבות ארגונית עוסקת בסוגיות ניהוליות בהקשר תרבותי תוך-ארגוני והקשר בין-לאומי. הקורס מקנה למשתתפים היכרות עם משמעות העבודה בארגונים גלובליים, ומולם. הקורס בוחן אספקטים תרבותיים בעבודה עם ארגונים מתרבויות או לאומים שונים – דגש מיוחד יושם על ארגונים ממערב אירופה, צפון אמריקה, מערב אפריקה, הודו וסין. משמעות העבודה בחברות בין-לאומיות בעלות נוכחות בין יבשתית – דגש יושם על חברות בבעלות מערבית הפועלות בעולם כולו. הבדלים ודמיון בין חברות ישראליות לחברות זרות, משמעות העבודה בחברה ישראלית עם נוכחות בין לאומית. בעוד הקורס יבחן מודלים תרבותיים תיאורטיים והשלכותיהם (לדוגמא הופסטד), ההתמקדות תהיה בהתמודדות עם פוליטיקה ארגונית בארגונים גלובאליים, ועם לחצים לסטנדרטיזציה ואחידות בתהליכי העבודה לעומת הדרישה לייחודיות מקומית התפורה יותר לתרבות הספציפית. הקורס יבחן אספקטים אלה תוך שימוש בניתוחי אירוע של מגוון התערבויות ארגוניות מהשטח בחברות זרות. הקורס חושף את המשתתפים לשורה רחבה של ארגונים מתעשיות שונות במגזר הפרטי בהם בוצע שינוי ארגוני, יתואר ההקשר הארגוני, יבחנו כלי ההתערבות השונים, וידונו תוצאות ההתערבות.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 281471 ד"א אורית פישר א' 16:00-17:30

  מיומנויות ניהול ב'
  מיומנויות ניהול במשאבי אנוש ב' הוא משחק עסקים המשמש כמעבדה לניהול משאבי אנוש בארגון. הוא מאפשר התמודדות עם דילמות ואירועים איתם מתמודדים מנהלי משאבי אנוש בארגונים הנוגעים לגיוס עובדים; שימור עובדים; רווחת עובדים; תרבות ארגונית; פיתוח ארגוני והדרכה ומאפשר קבלת החלטות אסטרטגיות ואופרטיביות בהקשרים אלה תוך יישום וביצוע פעולות לקידומם בהתאם להנחיות המשחק. המשחק מאפשר לדמות את העולם האמיתי ולתת לסטודנטים אפשרות לחוות את אתגרי תפקיד מנהל משאבי האנוש כשותף עסקי בארגון המתמודד עם מציאויות וסביבות מורכבות ולעצב לעצמו את דמותו המקצועית.
  תנאי קדם: יסודות החשבונאות, שיטות מחקר א', התנהגות ארגונית מיקרו, התנהגות ארגונית מאקרו, מבוא לניהול מש"א, קליטה מיון והערכת עובדים, ניהול כישרונות
  2 ש"ס / 2 נ"ז / סד' / 60
  ב' 280871 גב' אלה ברהון ו' 08:00-11:30 מפגש כפול אחת לשבועיים

  יעוץ ופיתוח ארגוני
  תפקידו האסטרטגי של משאבי אנוש כרוך בניהול שינוי יזום לצורך השגת יתרון תחרותי.  אחת הדרכים המקובלות כיום לשינוי ארגוני יזום הינה באמצעות תהליך של ייעוץ ארגוני. הייעוץ הארגוני יכול להתקיים באמצעות משאבים תוך ארגוניים, כלומר על ידי משאבי אנוש או באמצעות שמוש ביועץ חיצוני.
  תנאי קדם: התנהגות ארגונית מיקרו, התנהגות ארגונית מאקרו
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 0282591 ד"ר יעל ליבנה יום ה' 16:00-17:30

  מיומנויות לייעוץ ארגוני
  בסדנא זאת ילמדו ויתרגלו הסטודנטים את כללי היסוד לעבודת היועץ. בין השאר יבחנו תהליכי הכניסה לארגון. דרכי גישה לארגון, יצירת הקשר עם הארגון, דרכים לפנות לארגון, מכירה של כישורים כיועץ חיצוני, התקשרות חוזית עם הארגון, תמחור של עבודת יועץ, חוזה פסיכולוגי, התנהלות מול הארגון, הבנת השפה הארגונית, קריאת דוחות ארגוניים (ביצועים וכלכליים), ויצירת ושימור מקצועיות ויחסי אמון, קונפליקטים מבניים בסייסים ביחסי יועץ-נועץ, הבנת פוליטיקה ארגונית, והתנגדויות טיפוסיות בשלבי הכניסה לארגון ודרכים להתמודדות.
  תנאי קדם: התנהגות ארגונית מיקרו, התנהגות ארגונית מאקרו
  2 ש"ס / 2 נ"ז / סד' / 60
  ב' 282635 ד"ר יעל ליבנה ה' 17:45-19:15

  דינאמיקה של קונפליקט ומו"מ
  הקורס  נועד לספק ידע תיאורטי לגבי תהליכי קונפליקט ומשא ומתן, כמו גם להעניק כלים נאותים ליישום הידע בהקשר העסקי, וכך לתת הזדמנות לשיפור המיומנויות האישיות בתחום זה. המטרות הספציפיות של הקורס כוללות: הצגת מערכת המושגים להסבר תהליך המשא והמתן על היבטיו התיאורטיים תוך דגש על המאפיינים ההתנהגותיים ופסיכולוגיים. ניתוח שיטתי של תהליכי המשא ומתן על בסיס גישות תיאורטיות שונות. טיפוח כושר הניתוח הביקורתי של משאים ומתנים בעולם העסקים.  בנית היכולת לזהות בעיות וקשיים במשא ומתן ואיתור הדרכים לפתרונם.  יישם הידע הנרכש לסיטואציות שונות של משא ומתן בעולם העסקים.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 282481 ד"ר ניבה דולב  ה' 19:30-21:00 קורס משולב – וירטואלי פרונטאלי

  שנה ג'/ סמסטר א'

  פרקטיקום א'
  קורס זה הינו הראשון מבין שני קורסים הבאים להפגיש את הסטודנט עם עולם העשייה של ניהול משאבי אנוש בארגונים, תוך יישום ידע , תיאוריות וכן מיומנויות הנרכשים במסגרת הלמידה האקדמית, במציאות הארגונית.
  הסטודנטים יחשפו הן לתיאוריות ומודלים מהתחום הארגוני, וניהול משאבי אנוש לצד תיאוריות ומודלים לייעוץ ופיתוח ארגוני. כמו כן הקורס יתמקד ביישום של מיומנויות ייעוץ ופיתוח ארגוני בארגוני עבודה . מיומנויות של הצגה עצמית, כניסה לארגונים, יצירת קשרי שיתוף פעולה עם בעלי תפקידים בארגון, שימוש במגוון כלים לאבחון ארגוני, כתיבת דו"ח אבחון, הצגת תכנים באמצעים מגוונים, עבודת צוות, מתן משוב קבלת משוב ועוד.
  הקורס נועד לאפשר מרחב התייעצות ולמידת עמיתים למשתתפים בשאלות , דילמות וסוגיות מעשיות עמן הם נתקלים בעבודתם בארגון. בקורס ייבחנו דילמות מרכזיות מתחום ניהול משאבי אנוש וסוגיות בהם יתקלו הסטודנטים במהלך עבודתם בשדה המקצועי. במסגרת הפרקטיקום תתאפשר גם התבוננות ובירור מהלך ההתפתחות אישי של כל אחד ואחת ממשתתפי הקורס.
  תנאי קדם: שיטות מחקר א', שיטות מחקר ב', קריאה וכתיבה מדעית, התנהגות ארגונית מיקרו, התנהגות ארגונית מאקרו, מבוא לניהול מש"א, ייעוץ ופיתוח ארגוני, מיומנויות ניהול ב'
  4 ש"ס / 5 נ"ז / ש' / 60
  א' 282615 ד"ר יעל ליבנה/ גב' אלה ברהון ב' 17:45-21:00

  אסטרטגיה ניהולית של משאבי אנוש
  ניהול אסטרטגי בסקטור הציבורי והעסקי, במיוחד בסביבה הדינמית והמעורבלת של המאה ה- 21 הוא "עולם ומלואו" במשמעות הרחבה של המילה, אשר תחום משאבי אנוש "משחק" תפקיד חשוב ומוביל בתהליכי צמיחה ארגונית. כיום, אחד האתגרים החשובים ביותר מולם מנהלים מתמודדים הוא כיצד ליצור אינטגרציה וקואורדינציה בין האסטרטגיה הכוללת של הארגון והפעילות של תת המערכות בארגון כמו גם תאימות והתאמה עם סביבתו. ההבנה כי המשאב האנושי הוא הגורם המוביל להצלחתו והשגת מטרותיו של הארגון, מדגישה את חשיבותו כמערכת מובילה ומנהיגה בארגון. שיפור יכולות הניהול של המנהל כמנהיג וכמקבל החלטות הפועל בסביבה עסקית דינמית ומסוכנת, הוא אתגר בפני עצמו.
  התכנים מציגים טיפולוגיות שונות בניהול אסטרטגי והתמקדות בניהול משאבי אנוש כ"יחידה עסקית אסטרטגית". העמקת ההבנה וחיזוק המיומנות להתמודד עם האתגר של גיבוש האסטרטגיה העסקית תיעשה ע"י הצגת וניתוח אירועים.
  תנאי קדם: התנהגות ארגונית מאקרו, מבוא לניהול מש"א
  2 ש"ס / 2 נ"ז/ ש' / 60
  א' 283551 ד"ר נתן תירוש ב' 16:00-17:30

  שנה ב' סמסטר ב'
  פרקטיקום ב'
  קורס זה הינו השני מבין שני קורסים הבאים להפגיש את הסטודנט עם עולם העשייה של ניהול משאבי אנוש בארגונים, תוך יישום ידע ותיאוריות וכן מיומנויות במציאות הארגונית.
  בחלק זה הסטודנטים יחשפו למגוון התערבויות מתחום משאבי אנוש ומתחום הפיתוח הארגוני, יישומן ודרכים להערכתן. ההתערבויות יהיו ברמת הארגון, הצוות והפרט. הקורס יתמקד ביישום ההתערבויות בסביבה ארגונית ספציפית תוך התייחסות למכלול ההיבטים של תכנון פרויקט , ניהול שינוי, התמודדות עם התנגדויות צפויות ועוד הסטודנטים ירכשו מיומנויות של יעוץ ופיתוח ארגוני בכלל זה רתימה לשינוי, ניהול מפגשים אישיים וצוותים, טיפול בהתנגדויות, שימוש במגוון כלים להערכת ההתערבות תוך הפגנת חשיבה ביקורתית, הצגת תכנים באמצעים מגוונים, עבודת צוות, מתן וקבלת משוב ועוד.
  תנאי קדם: פרקטיקום א'
  4 ש"ס / 5 נ"ז / ש' / 60
  ב' 282615 ד"ר יעל ליבנה/ גב' אלה ברהון ב' 17:45-19:15

  מבוא לשיווק
  בעידן הגלובאלי אנו מוקפים במסרים שיווקיים שמאחורי כל אחד מהם מסתתרת אג'נדה שלמה, כיצד מקבלי ההחלטות ניגשים לניסוח האסטרטגיה השיווקית? כיצד מיישמים אותה בפועל? איך ניתן לאמוד את התוצאות? מה עושים המתחרים? רצף זה הנו תולדה של תהליך המורכב משלבים החל ממחקר שוק, אמידת צרכים ורצונות, בניית משאבים יכולות ויכולות ליבה, תוך כדי התייחסות להזדמנויות ואיומים ברמת המאקרו תחת אילוצי המיקרו ובעיקר השפעות הדינאמיקה התחרותית. עולם השיווק הינו מורכב ומאתגר ויש בו הרבה מעבר למוצר, מחיר, אריזה ותועלת. מה ההיבטים הפסיכולוגים המחברים ביניהם, אלו תהליכים ניתן להתוות על מנת להשיג יתרון תחרותי בר קיימא, אין פה מטה קסמים כי אם תיאוריה שיווקית בעלת תוקף ומהימנות שנבנתה לאורך השנים. מטרתו העיקרית של הקורס להקנות מונחי שפה ומודלים בתחום השיווק, הכרת דינאמיקת השחקנים בתהליך, טקטיקות ואסטרטגיות שיווקיות, ידע והבנה נרחבים של תהליכי השיווק, מגבלותיהם ואפשרויותיהם.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 282331 ד"ר נתן תירוש ב' 16:00-17:30

  יסודות המימון
  המטרה של הקורס הינה הכרת מרכיבי המימון של הפירמה, הקניית ידע ומיומנות בפתרון בעיות מימון של פרויקטים ובהקניית כלים בסיסיים הנחוצים לבדיקת כדאיות ולקבלת החלטות השקעה ולבחירת תכנית ההשקעה הכדאית ביותר עבור הפירמה. בחלק הראשון של הקורס נעסוק בהכרת מושגי יסוד במימון. נדון בחישוב ערך נוכחי וערך עתידי של סכומי כסף המתקבלים במועדים שונים, בסכום חד פעמי, או בסדרה סופית של תשלומים (או תקבולים) קבועים או צומחים, ובסדרה אין סופית של תשלומים (או תקבולים) קבועים או צומחים. בחלק הזה נעסוק גם בסוגי הריביות: ריבית פשוטה לעומת ריבית מורכבת (דריבית), ריבית נומינאלית לעומת ריבית ריאלית, וריבית נקובה לעומת ריבית אפקטיבית. בחלק השני של הקורס נלמד את הקריטריונים לקבלת החלטות השקעה בפרויקטים. נציג מספר קריטריונים אשר עשויים לשמש את מקבלי ההחלטות בפירמה בבואם לקבוע האם כדאי להשקיע בפרויקט. לבסוף נלמד בקצרה על מרכיבי ההון של הפירמה, ועל חישוב מחיר ההון המשוקלל שלה.
  תנאי קדם: יסודות החשבונאות
  2 ש"ס / 2 נ"ז/ ש' / 60
  ב' 283341 רו"ח ויליאם חלבי ו' 08:00-09:30

  יסודות המימון תרגיל
  1 ש"ס / 0.5 נ"ז / ת' / 60
  א'  283352-00 רו"ח ויליאם חלבי ו' 10:0-10:45
  א'  283352-01 רו"ח ויליאם חלבי ו' 10:45-11:00
  שנה ג' / סמסטר קיץ
  מערכות מידע בניהול ובמשאבי אנוש
  מערכות המידע מהוות חלק מרכזי בניהול הארגון. לאחר מתן רקע במערכות הקיימות בשוק הישראלי והעולמי, ולאחר הבנה ביכולות השימוש המגוונות במידע לצורך ניהול את משאבי האנוש הארגוניים, יתמקד הקורס במודולים השונים לניהול המידע, לרבות שיטות ארגון המידע, גישה לנתונים, שימוש בכלים מחשוביים לסדר ולשפר את נגישות המידע ומהימנותו. עוד נעסוק בתחומים השונים בניהול משאבי האנוש ואופן ניהולם במערכות המידע, לרבות הזנת הנתונים, דוחות מנהלים וכלי עבודה יומיומיים. הדגמות ופעילות יישומית תבוצע על מערכת המידע הפופולארית פריוריטי מבית התוכנה "פריוריטי סופטוור".

  2 ש"ס / 2 נ"ז/ ש' / 60
  ק' 283645-00 גב' שרית שריר ב' 16:00-17:30
  ק' 283645-01 גב' שרית שריר ד' 16:00-17:30

  יזמות עסקית וחדשנות טכנולוגית
  בעידן של היום חשיבה יצירתית, יכולת של הוצאה לפועל של יישום רעיונות וחשיבה יזמית ופרו אקטיבית הינן מיומנויות חשובות בשוק העבודה.  בקורס נסקור מודלים סדורים ושיטות עבודה ליזמות עסקית ולחדשנות. הקורס מקנה כלים פרקטיים ואפליקטיביים למקומות עבודה שמסייעים להניע תהליך של חדשנות.
  2 ש"ס / 2 נ"ז/ ש' / 60
  ק' 283571 גב' קרן תמיר ו' 08:00-09:30

  יזמות בניהול משאבי אנוש
  סדנה זו באה לתת מרחב שמאפשר יישום הרעיונות והכלים והגעה לתוצר מעשי של מיזם. הסדנה תתמקד ביזמות פנים ארגונית, והאופנים בהם ניתן לפתח יזמות בתוך הארגון עצמו. הסדנה ברובה מבוססת על הפרויקטים של המשתתפים עם חיבור לשטח ולארגונים וחברות שמציגות את מה שנעשה אצלם בנושא.
  2 ש"ס / 2 נ"ז/ סד' / 60
  ק' 283571-00 גב' קרן תמיר ב' 17:45-21:15
  ק' 283571-01 גב' קרן תמיר ד' 17:45-21:15

  סמינריונים
  הגורם האנושי בארגון
  סמינר זה מאיר את עולם ההתנהגות הארגונית מנקודת המבט של הפרט בארגון. הסמינר נועד להקנות מושגי יסוד בתחומים השונים של מדעי החברה הרלוונטיים להבנת התנהגויות אנושיות של הפרט במסגרות ארגוניות. הסמינר חושף את הסטודנטים להתנהגויות קונסטרוקטיביות (בונות) ודסטרוקטיביות (הרסניות) של היחיד, כמו גם למניעים וההשלכות של אותן התנהגויות על הפרט והארגון. הסמינר מאפשר לסטודנטים לבחור נושא לעבודה עצמאית בנושאים הקשורים להיבטים שליליים או חיוביים של עולם העבודה. הסמינר הנו סמינר מחקרי והוא מבוסס על שיטות מחקר כמותיות.
  תנאי קדם: שיטות מחקר א', שיטות מחקר ב', התנהגות ארגונית מיקרו, מבוא לפסיכולוגיה ארגונית
  4 ש"ס / 6 נ"ז / ש' / 60
  ש' 283716 ד"ר יריב איצקוביץ ד'  19:30-21:00

  היבטים חברתיים של עבודה ועיסוקים
  במסגרת הסמינריון נעסוק באספקטים חברתיים, תרבותיים ופוליטיים של עולם העבודה. כמו כן, נדון במאפייניהן של קבוצות עיסוק, כגון: עבודה פרופסיונלית, כלומר עבודה המתבססת על ידע, עבודת צווארון כחול ועבודת השירות. במסגרת זו, נדון בחוויות שאנשים חווים במסגרת עיסוקיהם, בהבנייה החברתית של משמעות העבודה ושל מושגים של זמן בעבודה. כמו גם ברעיונות ובתפיסות העולם המצדיקות פערים של כוח ושליטה במסגרת היחסים החברתיים בקבוצות העיסוק השונות ובין קבוצות עיסוק. את הדיון נבסס על מחקרים אמפיריים רלבנטיים.
  תנאי קדם: שיטות מחקר איכותניות
  4 ש"ס / 6 נ"ז / ש' / 60
  ש' 283726 ד"ר ריקי גליה ד' 17:45-19:15

  משפחה, בית קריירה ומה שביניהם
  המשפחה והעבודה הם שני התחומים החשובים ביותר עבור כולנו. אולם, השילוב והאיזון ביניהם מאתגר ודורש תכנון, חשיבה אסטרטגית וחקירה ממושכת ומתחשבת בתרבות. ובכך יעסוק הסמינר. חקירת הנושא תאפשר לסטודנטים להתנסות במחקר כמותי ובו בעת תתרום להבנתם את הגורמים הקונפליקטואליים מחד והמאזנים מאידך. במהלך הסמינר הסטודנטים ילמדו ויתנסו בבחירת נושא המחקר ותחימתו, בסקירת ספרות, בניסוח ההשערות, בבחירת כלי המחקר, באיסוף נתונים, בעיבוד הנתונים ובכתיבת דיון, סיכום ומסקנות. הסמינר שנתי ומאפשר הדרכה שיטתית שלב אחר שלב כאשר בכל שלב הסטודנטים ירכשו כלים ויישמו אותם.
  תנאי קדם: שיטות מחקר א', שיטות מחקר ב'.
  4 ש"ס / 6 נ"ז / ש' / 60
  ש' 283746-00 ד"ר נבואני עולא  ד' 17:45-19:15
  ש' 283746-01 ד"ר נבואני עולא ד'  19:30-21:00

  קורסי בחירה

  לחץ ושחיקה בארגונים
  שינויים שחלו בעולם העבודה בעשורים האחרונים תרמו להגברת הלחץ ולעלייה בשכיחות סימפטומים של שחיקה בקרב עובדים. מטרת הקורס להבין את מהותן של תופעות אלו, את הגורמים להן, את ביטוייהן והשלכותיהן. במסגרת הקורס יוצגו תיאוריות מרכזיות של לחץ ושחיקה במסגרות ארגוניות. נתאר משתנים אישיים וארגוניים התורמים להיווצרות לחץ ושחיקה ונדון בהשפעותיהם על התנהגות האדם, על ביצועיו בעבודה ועל היבטים שונים של תפקוד הארגון. בנוסף נבחן אילו אסטרטגיות (אישיות וארגוניות) מאפשרות התמודדות עם לחץ.
  2 ש"ס / 2 נ"ז ש' / 60
  ב' 280811 ד"ר ניבה דולב ה' 19:30-21:30 קורס משולב – פרונטלי וירטואלי

  ניהול רגשות בארגונים
  מטרת הקורס הינה היכרות עם תהליכים רגשיים המתרחשים בארגונים והקניית ידע וכלים לניתוח של רגשות בארגונים. ההנחה כי לרגשות תפקיד חשוב בתהליכים ארגוניים הולכת וצוברת תאוצה בעולם המחקר והניהול. קורס זה יציג את הידע העכשווי בתחום של רגשות בעולם העבודה תוך הסתכלות עתידית על נושאים הדורשים מחקר נוסף.
  2 ש"ס / 2 נ"ז ש' / 60
  א' 280831 ד"ר מורן שנפר- כהן ב' וירטואלי (מספר מגשים פרונטליים ביום ב' 19:30-21:00)

  פסיכולוגיה חיובית
  תפיסת האושר והשאיפה לאושר מעסיקות את בני האדם משחר התרבות. בעוד שגישות מסורתיות בפסיכולוגיה התרכזו בפתולוגיה הנפשית ובשיפור החולשות האנושיות, הפסיכולוגיה החיובית – הצומחת מגישות הומניסטיות של הפסיכולוגיה – מדגישה את השימוש בכוחותיו הבריאים ובחזקותיו של האדם המעצימים את תפקודו ורווחתו.  גישה זו בוחנת נושאים דוגמת צמיחה, הגשמה, אהבה, דימוי עצמי, אינטליגנציה רגשית,  משמעות, מודעות ויצירתיות. בקורס ייסקרו התיאוריות המרכזיות  וממצאי המחקר העדכניים בתחום, תוך שימת דגש על השלכותיהם בקידום הצמיחה וההתפתחות האישית והארגונית בתחום העיסוק. בנוסף, לאורך הקורס הסטודנטים יתנסו בתרגול עצמי של טכניקות המושתתות על עקרונות הפסיכולוגיה החיובית.
  2 ש"ס / 2 נ"ז ש' / 60
  ק' 280841 ד"ר יפעת לוי ו' 08:00-13:30 קורס מרוכז ב 4 מפגשים

  שילוב ואיזון בין עבודה למשפחה בעידן המודרני
  מטרת הקורס היא לשפך אור על תחום שטרם זכה לתשומת לב מספקת – תכנון המשפחה שלא תפגע ואף תשתלב היטב בטיפוח הקריירה. מחקרים הראו שמי שמתכנן את דרכו בזהירות החל משנות ה-20 לחייו, נהנה מיתרונות מצטברים הן בתחום ההשכלה, הן בתחום התעסוקה והן בתחום המשפחה. אף שהמשפחה נחשבת לתחום החשוב ביותר עבור רובנו, תכנונה עדיין לא מתקיים או לכל הפחות לוקה בחסר. מתי להתחתן? מתי ללדת את הילד הראשון? מתי ללדת את הילד השני כך שגידול הילדים לא יחבל בפיתוח קריירה מוצלחת? על שאלות אלו יינתן מענה בקורס כך שיספק את הצורך של צעירים, מתבגרים והורים בהרחבת הידע בתחום, וכן להועיל לארגונים ולמוסדות ציבוריים. הקורס יעסוק בהיבטים תיאורטיים, התנהגותיים והתנסותיים, ובין היתר יבחן את הדרכים להגיע לתוצאות מיטביות בתחום הקריירה והמשפחה.
  2 ש"ס / 2 נ"ז ש' / 60
  ב' 280901 ד"ר עולא נבואני ו' 12:00-13:30

  ביצועים ותגמולים ארגוניים
  מערכת התגמולים הינה כלי מרכזי להשפעה על התנהגות העובדים בארגון. גובה השכר משפיע על משיכת עובדים לארגון, על הביצוע שלהם ועל המשך עבודתם בארגון. התווית מדיניות תגמול נכונה, נבונה והוגנת, הינה אחד האתגרים המרכזיים בניהול הארגון בכלל ובניהול המשאב האנושי בפרט. נושא זה מקבל משנה תוקף לאור חוסר היציבות בכלכלה העולמית וההשלכות הנגזרות על תגמול עובדים ומנהלים בארץ ובעולם. הקורס נועד להקנות לסטודנטים כלים לניתוח מערכות תגמולים ולבניית מערכת תגמולים אפקטיבית לארגון כחלק אינטגרלי של  ניהול משאבי אנוש.
  2 ש"ס / 2 נ"ז ש' / 60

  א' 280911 ד"ר רוית אורן ו' 08:00-11:30 מפגש כפול אחת לשבועיים

  שנה א' סמסטר א' – תשפ"א

  16:00-17:30 17:45-19:15 19:30-21:00
  שני 2 קבוצות מקבילות
  יישומי מחשב א'
  0281011
  גב' ענתר כינרת
  טרם נקבע
  סטטיסטיקה א'
  0281021
  ד"ר שנפר-כהן מורן
  ניהול רגשות
  0280831
  ד"ר שנפר-כהן מורן
  רביעי 2 קבוצות מתחלפות
  תרגול סטטיסטיקה א'
  0281032
  גב' ענתר כינרת
  +
  תרגול מבוא לסוציולוגיה ארגונית
  0281232
  גב' בהט קרן
  2 הרצאות לסירוגין וירטואלי – פרונטלי
  פסיכולוגיה אירגונית
  0281211
  +
  יחסי עבודה
  0281411
  ד"ר איצקוביץ יריב
  הרצאה משולבת פרונטלי – וירטואלי
  מבוא סוציולוגיה אירגונית
  0281221
  ד"ר גליה ריקי
  8:00-11:30 12:00-13:30
  שישי אנגלית 2 קבוצות מקבילות – וירטואלי פרונטלי
  קריאה וכתיבה מדעית
  028107
  ד"ר עבאס רנא

  שנה א' סמסטר ב' – תשפ"א

  16:00-17:30 17:45-19:15 19:30-21:00
  שני סטטיסטיקה ב'
  0281041
  ד"ר שנפר-כהן מורן
  2 הרצאות לסירוגין וירטואלי – פרונטלי
  יסודות החשיבה הניהולית
  0282531
  +
  התנהגות ארגונית מאקרו
  0281451
  ד"ר שנפר-כהן מורן
  2 קבוצות מתחלפות
  תרגיל סטטיסטיקה ב'
  0281052
  גב' ענתר כינרת
  +
  תרגיל התנהגות ארגונית מאקרו
  0281462
  גב' בהט קרן
  רביעי 2 הרצאות לסירוגין וירטואלי – פרונטלי
  אתיקה בניהול
  0281441
  +
  התנהגות ארגונית מיקרו
  0281421
  ד"ר איצקוביץ יריב
  מבוא לניהול מש"א
  0281241
  ד"ר ליבנה יעל
  2 קבוצות מתחלפות
  תרגיל מבוא לניהול מש"א
  0281052
  ד"ר ליבנה יעל
  +
  תרגיל התנהגות ארגונית מיקרו
  0281432
  גב' בהט קרן
  8:00-11:30 12:00-13:30
  שישי אנגלית שילוב ואיזון בין עבודה למשפחה בעולם המודרני
  0280901
  ד"ר נבואי עולא

  שנה ב' סמסטר א' – תשפ"א

  16:00-17:30 17:45-19:15 19:30-21:00
  ראשון יסודות החשבונאות
  0282311
  רו"ח חלבי ווילאם
  2 קבוצות מתחלפות
  תרגיל יסודות החשבונאות
  0282322
  רו"ח חלבי ווילאם
  +
  תרגיל שיטות מחקר א'
  0282092
  גב' בהט קרן
  שיטות מחקר א'
  0282081
  ד"ר איצקוביץ יריב
  חמישי 2 הרצאות לסירוגין וירטואלי – פרונטלי
  מבוא לגלובליזציה
  0282262
  +
  שיטות מחקר איכותניות
  0282121
  ד"ר שפירא נועה
  קליטה מיון והערכת עובדים
  0282491
  ד"ר ליבנה יעל
  פיתוח כישרונות
  0282501
  ד"ר ליבנה יעל
  08:00-11:30
  שישי פיתוח צוותים
  0283561
  גב' ברהון אלה
  יחד עם שנה ג' (רק לשנת תשפ"א) שיעור כפול אחת לשבועיים

   שנה ב' סמסטר ב' – תשפ"א 

  16:00-17:30 17:45-19:15 19:30-21:00
  ראשון הרצאה משולבת – פרונטלי וירטואלי
  תרבות ארגונית
  0281471
  ד"ר פישר אורית
  שיטות מחקר ב'
  0282101
  ד"ר איצקוביץ יריב
  2 קבוצות – לומדות יחד
  תרגיל שיטות מחקר ב'
  0282112
  גב'קרן בהט
  חמישי ייעוץ ופיתוח ארגוני
  0282591
  ד"ר ליבנה יעל
  מיומנויות ליועץ
  0282635
  ד"ר ליבנה יעל
  2 הרצאות לסירוגין וירטואלי – פרונטלי
  לחץ ושחיקה
  0280811
  +
  דינמיקה של קונפליקט
  0282481
  ד"ר דולב ניבה
  8:00-11:30 08:00-11:30
  שישי מיומנויות ניהול ב'
  0280871
  גב' ברהון אלה
  שיעור כפול  אחת  לשבועיים
  תקשורת ארוגנית
  0282521
  ד"ר אורן רוית
  שיעור כפול  אחת  לשבועיים

  שנה ג' סמסטר א' – תשפ"א

  16:00-17:30 17:45-19:15 19:30-21:00
  שני הרצאה משולבת – פרונטלי וירטואלי
  אסטרטגיה בניהול ובמש"א
  0283551
  ד"ר תירוש נתן
  2 קבוצות מקבילות
  פרקטיקום
  0282615
  ד"ר ליבנה יעל
  גב' אלה ברהון
  2 קבוצות מקבילות
  פרקטיקום
  0282615
  ד"ר ליבנה יעל
  גב' אלה ברהון
  רביעי משפחה, בית קריירה ומה שביניהם סמינריון
  משפחה, בית קריירה ומה שביניהם
  0283746-00
  ד"ר נבואני עולא
  או
  היבטים חברתיים של עבודה
  0283726
  ד"ר גליה ריקי
  סמינריון
  משפחה, בית קריירה ומה שביניהם
  0283746-01
  ד"ר נבואני עולא
  או
  הגורם האנושי בארגון
  0281421
  ד"ר איצקוביץ יריב
  08:00-11:30 08:00-11:30
  שישי פיתוח צוותים
  0283561
  גב' ברהון אלה
  יחד עם שנה ב' (רק לשנת תשפ"א) שיעור כפול אחת לשבועיים
  ביצועים ותגמולים ארגוניים
  0280911
  ד"ר אורן רוית
  שיעור כפול  אחת  לשבועיים

  שנה ג' סמסטר ב – תשפ"א

  16:00-17:30 17:45-19:15 19:30-21:00
  שני מבוא לשיווק
  0282331
  ד"ר תירוש נתן
  2 קבוצות מקבילות
  פרקטיקום
  0282615
  גב' אלה ברהון
  ד"ר ליבנה יעל
  2 קבוצות מקבילות
  פרקטיקום
  0282615
  גב' אלה ברהון
  ד"ר ליבנה יעל
  רביעי סמינריון
  סולידריות בארגונים
  0283736
  פרופ' הילברון סיביל
  או
  היבטים חברתיים של עבודה
  0283726
  ד"ר גליה ריקי
  סמינריון
  סולידריות בארגונים
  0283736
  פרופ' הילברון סיביל
  או
  הגורם האנושי בארגון
  0281421
  ד"ר איצקוביץ יריב
  08:00-09:30 10:00-11:30 12:00-13:30
  שישי יסודות המימון
  0283341
  רו"ח חלבי ווילאם
  2 קבוצות – לומדות יחד
  תרגיל יסודות המימון
  0283352
  רו"ח חלבי ווילאם
  הרצאה משולבת – פרונטלי וירטואלי
  יזמות עסקית וחדשנות טכנולוגית
  0283571
  גב'  תמיר קרן

  שנה ג' סמסטר קיץ – תשפ"א

  16:0017:30 17:45-21:15
  שני מערכות מידע בניהול ובמש"א
  0283645-00
  גב' שריר שרית
  סדנת יזמות במשאבי אנוש
  0283581-00
  גב' קרן תמיר
  רביעי מערכות מידע בניהול ובמש"א
  0283645-01
  גב' שריר שרית
  סדנת יזמות במשאבי אנוש
  0283581-01
  גב' קרן תמיר
  08:00-13:30
  שישי פסיכולוגיה חיובית
  0280841
  ד"ר לוי יפעת
  קורס מרוכז – 4 מפגשים
  פתיחה בצ׳אט
  צריכים עזרה?
  דילוג לתוכן