מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

  תכנית הלימודים לתואר בוגר במדעים בהנדסת תעשיות מים B.Sc. in Water Industry Engineering

  למתחילים בתשפ"ב –מחזור 12

  ס מס' הקורס שם הקורס דרישות קדם ה ת מ נ"ז
  1 15-109 מבוא למדעי המחשב 3 1 2 3.5
  10-101 חדו"א 1 סיווג במתמטיקה – חדו"א 4 3 5.0
  10-103 אלגברה ליניארית סיווג במתמטיקה – אלגברה 4 2 5.0
  15-110 כימיה 3 2 4.0
  לימודים כלליים חברה ומדינה 2 2.0
  סה"כ 16 8 2 19.5
  2 10-102 חדו"א 2 10-103 , 10-101 4 3 5.0
  10-124 פיסיקה 1 סיווג בפיסיקה 10-101, במקביל 3 1 4.0
  14-319 כלכלה למהנדסים 10-101 במקביל 2 1 2.5
  15-217 מבוא למיקרוביולוגיה 15-110 2 2 3.0
  15-114 מבוא לאקולוגיה 2 2 3.0
  15-111 מבוא להנדסת חומרים 15-110 במקביל 3 1 3.5
  סה"כ 16 9 3 21.0
  3 15-112 כימיה פיזיקאלית 15-110 2 1 2.5
  15-220 מכניקת זורמים והידראוליקה מקביל 10-105 ,10-102 4 1 2 5.5
  15-215 מעבדה לכימיה 15-110 ,15-112 4 1.5
  10-225 פיסיקה 2 מקביל 10-102 , 10-124 3 2 1 4.0
  15-216 יסודות הנדסת סביבה 3 1 3.5
  15-323 מיקרוביולוגיה של מים ושפכים 15-217 2 2 3.0
  10-105 משוואות דיפרנציאליות 10-103 ,10-102 2 2 3.0
  4 סה"כ 16 7 9 23
  15-218 כימיה של המים 15-215 ,15-112 ,15-110 3 1 2 4.5
  12-215 מבוא להנדסת מערכות מידע 15-109 2 2 3.0
  15-447 מערכות אספקת מים 15-220 2 1 2.5
  15-221 מבוא להנדסה כימית\ביוכימית 15-110 ,15-112 3 1 3.5
  10-209 אנליזה נומרית 15-109 ,10-102 ,10-105 3 1 1 4.0
  15-113 מכניקת מוצקים 10-103 ,במקביל 10-102 3 2 4.0
  סה"כ 17 6 5 21.5
  5 10-208 שיטות סטטיסטיות בהנדסה 10-102 3 1 3.5
  15-325 מבוא להנדסת חשמל 10-225 ,10-105 3 2 4.0
  15-353 הידרולוגיה של תת הקרקע 15-220 3 1 3.5
  15-324 מעבר חום ומסה 15-112 2 1 2.5
  15-451 ממ"ג במערכות מים וגיאולוגיה 2 2.0
  15-448 מערכות ביוב וניקוז 15-220 2 1 2.5
  15-329 כימיה של הקרקע 15-110 2 2.0
  15-330 טכנולוגיה של טיפול במים 15-323 ,15-218 2 1 2.5
  סה"כ 19 7 22.5
  6 15-328 תחנות שאיבה 15-447,15-448 2 1 2.5
  15-331 הנדסת השקיה וניקוז 15-220 2 1 2.5
  15-354 הידרולוגיה של נגר עילי 15-353 2 1 2.5
  15-435 טכנ' של טיפול בשפכים ובוצה 15-323 3 1 3.5
  15-444 תכנון בעזרת מחשב 1 3 2.5
  15-445 סמינריון בהנדסת תעשיות מים 2 1 2.5
  15-441 הנדסת התפלה וממברנות 15-330 3 2 4.0
  סה"כ 15 9 19.5
  7 15-440 טיפול בשפכי תעשייה 15-218 2 2 3.0
  15-437 בקרת מערכות מים ושפכים .15-330 ,15-328
  מקביל ל: 15-435
  3 1 3.5
  15-436 טוקסיקולוגיה 15-323 ,15-217 2 2.0
  15-326 מבוא לחקר ביצועים 10-102 2 2 3.0
  קורס בחירה בהנדסת תעשיות 2 1 2.5
  15-442 פרויקט בהנדסת תעשיות מים 1 8 4.0
  סה"כ 11 7 8 17.5
  8 15-439 מעבדה במים ושפכים 15-330 ,15-435 4 2.0
  15-438 משפט סביבתי 2 1 2.5
  15-327 כלכלת מים 14-319 1 1 1.5
  לימודים כלליים חברה ומדינה 2 2.0
  קורס בחירה בהנדסת תעשיות 2 1 2.5
  15-442 פרויקט בהנדסת תעשיות מים 2 8 4.0
  סה"כ 8 3 12 15.5
  סה"כ בתוכנית הלימודים 118 56 39 160
  מס' הקורס שם הקורס דרישות קדם ה ת מ נ"ז
  15-050 יסודות בעיצוב תעשייתי 2 1 2.5
  10-041 יזמות 2 1 2.5
  תכנון בעזרת מחשב – סוליד 2 1 2.5
  15-059 תכן אביזרי מים 2 1 2.5
  15-058 השקיה בקולחים 15-329 2 1 2.5
  15-453 יסודות החקלאות המדייקת 2 1 2.5