קרן מלגות "חרום קורונה"

הנהלת האקדמית כנרת שמחה לבשר לכם כי נפתחה קרן מלגות מיוחדת במטרה לסייע לסטודנטים הזקוקים לעזרה כלכלית כתוצאה ממשבר הקורונה במימון שכ״ל.

הקרן נפתחת להגשת בקשות לזמן קצר על מנת לאפשר מענה מהיר ויעיל ונאפשר הגשת בקשות בין התאריכים
25/5/20-1/6/20. לאור העובדה כי מדובר בקרן חרום לא יתאפשר הליך ערר במטרה לפעול במהירות וביעילות בנסיבות שלעיל.

המלגות יהיו לטובת שכר הלימוד בלבד ולא יועברו בשום מצב לחשבון הבנק של הסטודנט (במידה ואין חוב לשכ"ל המלגה תועבר לטובת המקדמה לשנה"ל תשפ"א. סטודנט שמסיבה כלשהי ינשור במהלך שנה"ל תש"פ או לא ימשיך לשנה"ל תשפ"א מלגתו תישלל).

מי יכול להגיש בקשה?

סטודנט שמצבו הכלכלי הורע עקב המשבר בשל פיטורין או הפחתה משמעותית בהכנסות, או סטודנט הנתמך על ידי הוריו ומצבם הכלכלי הורע בשל פיטורין או הפחתה משמעותית בהכנסה.
תנאים נוספים הכרחיים:

 1. סטודנט שנשארה לו שנת לימודים נוספת אחת לפחות, או הוא בשנה האחרונה ללימודיו וסיום לימודיו עלול להתעכב בשל חוב לשכ"ל.
 2. סטודנט מן המניין אשר מצבו האקדמי תקין. (סטודנט שהחל את לימודיו בסמסטר אביב יוכל להגיש בקשה רק במידה והוא סטודנט מן המניין)
 3. סטודנט הלומד לפחות 30 נ"ז, או 24 נ"ז המתגורר במעונות.

המלגה אינה מיועדת ל-

 1. סטודנט שקיבל מלגה כלשהי במהלך השנה. (לא כולל פר"ח)
 2. סטודנט שהוצא לחל"ת או פוטר וקיבל אישור לקצבת אבטלה.
 3. סטודנט ממומן על ידי גורם ממשלתי/חברה פרטית . (עבודה, צבא, ביטוח לאומי)
  **סטודנט המקבל מלגה אחרת אך בשל מצב כלכלי קשה נמצא על סף נשירה מהלימודים, ניתן לפנות לגב' נירית שחם-רכזת המלגות לבחינת אפשרות להגשת בקשה חריגה – nirit@kinneret.ac.il 046653771

איך להגיש את הבקשה?

 • מילוי טופס בקשה בלינק המצ"ב בלבד- https://forms.gle/JEhGJN89KGT1BSyA7
 • בצרוף המסמכים הבאים במייל – (יתקבלו בקשות שלהן יצורפו כל המסמכים הנדרשים במייל אחד בלבד- כל צרוף מסמכים בצורה אחרת לא ייבדק ולא יתקבל והבקשה תיפסל) :melagot@mx.kinneret.ac.il
  • מכתב אישי מודפס על המצב .
  • תדפיס בנק (עו"ש) לחודשים 1/3/20-25/5/20 כולל דוח ריכוז יתרות/פקדונות של הסטודנט.
  • תלושי שכר של הסטודנט לחודשים ינואר- אפריל 2020 (על מנת להוכיח ירידה בהכנסות), סטודנט נשוי גם של בת הזוג. עצמאים: יגישו אישור הכנסות של העסק מחודש אפריל 2019 ועד פרוץ המשבר חתום ע"י רואה חשבון והצהרה ומכתב אישי המפרט את סוג העסק וכיצד מתבטאת הפגיעה בו.
  • סטודנט המגיש בקשה בשל היותו נתמך על ידי ההורים- יגיש בנוסף, תלושי שכר של ההורים לחודשים ינואר- אפריל 2020 וספח תעודת זהות של אחד ההורים פתוח בו רואים את פרטי כל האחים. הורים עצמאים כפי שנדרש מסטודנט עצמאי.
  • סטודנט השוכר דירה יצרף חוזה שכירות. סטודנט המשלם משכנתא יצרף אישור.

תשובות יישלחו לסטודנטים הזכאים למלגה עד לתאריך ה- 30/6/20.
סטודנט אשר לא קיבל תשובה עד מועד זה המשמעות היא כי אינו זכאי למלגה.

בהצלחה,
פרופסור עמוס רולידר
דיקן הסטודנטים, האקדמית כנרת.

מתעניינים/ות בלימודים באקדמית כנרת?

מלאו את פרטיכם/ן ויועץ לימודים יחזור אליכם בהקדם!