שיעורי הכרת הספרייה

הספרייה האקדמית כנרת

שיעורי הכרת הספרייה

הכרת הספרייה סמסטר א' תשעו


 הרשמה לשיעורי הכרת הספרייה סטודנטים שנה א

מפגשחד פעמי

יום

תאריך

שעה

שעה


ראשון

25.10.2015

-

14 - 16

שני

26.10.2015

10 - 12

12 - 14

שלישי

27.10.2015

8 - 10

14 - 16

רביעי

28.10.2015

10- 12

12 - 14

חמישי

29.10.2015

16-14

16 - 18


ראשון

1.11.2015

-

14 - 16

שני

2.11.2015

10 - 12

12 - 14

שלישי

3.11.2015

8 - 10

14 - 16

רביעי

4.11.2015

10- 12

12 - 14

חמישי

5.11.2015

16-14

16 - 18


ראשון

8.11.2015

-

14 - 16

שני

9.11.2015

10 - 12

12 - 14

שלישי

10.11.2015

8 - 10

14 - 16

רביעי

11.11.2015

10- 12

12 - 14

חמישי

12.11.2015

16-14

16 - 18