קול קורא לכנס חוקרים

אגודת חוקרי צבא – חברה בישראל (בהקמה) מודיעה על כנס היסוד שלה שיתקיים במכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן בתאריכים 14-15 דצמבר 2011י"ח-י"ט כסלו ה'תשע"ב

הכנס מאורגן על ידי מכון "כנרת" למחקר קשרי חברה, בטחון ושלום (ע"ש רא"ל דן שומרון) הפועל במכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

לכנס זה חוברים לראשונה חוקרים ומוסדות מחקר בארץ המעוניינים בקידום המחקר בתחום יחסי צבא – חברה בישראל, במסגרת התארגנות אקדמית חדשה הרואה בתחום זה את עיסוקה העיקרי. האגודה מתוכננת לקיים את כנסיה אחת לשנתיים בסבב שיתקיים בין מוסדות המחקר המעוניינים בקידומה של האגודה. לצורך הנעת הפעילויות הראשוניות עד להקמתה הפורמאלית של האגודה פועל צוות הקמה זמני בראשות ד"ר ראובן גל.

יעדי האגודה:

  • קידום, הצגה וניתוח המחקר הבין-תחומי שמתמקד בנושאים הבאים בישראל:
  • קשרי צבא-חברה
  • הממשק בין הדרג האזרחי לצבאי
  • היחסים שבין הצבא לגופי ביטחון אחרים
  • ההיבטים החברתיים והארגוניים של הצבא
  • העמקת ההבנה ביחסי הגומלין בין הצבא, החברה והמדינה
  • טיפוח קשרי המחקר והחלפת מידע עם גורמים בארץ ובעולם
  • עידוד המחקר מנקודות מבט שונות ומגוונות מבחינה דיסיפלינרית והשוואתית
  • הפצת הידע המחקרי בארץ ובחו"ל בנושאים אלו בפני גורמים באקדמיה, בצבא, במוסדות הביטחון והשלטון ובציבור הרחב.

הוועדה המארגנת מזמינה חוקרים להגיש הצעות להרצאות בסוגיות הנגזרות מיעדי האגודה או כל סוגיה אחרת הקשורה לתחום. כמו-כן, תתקבלנה הצעות לארגון מושבים / פאנלים.

מועד אחרון להגשת הצעות 15 מאי 2011

ההצעות והתקצירים יוגשו בהיקף של 200 עד מלים לכתובת הדוא"ל: amir@kinneret.ac.il

מתעניינים/ות בלימודים באקדמית כנרת?

מלאו את פרטיכם/ן ויועץ לימודים יחזור אליכם בהקדם!