מדור סטאטוס

פטורים בגין לימודים קודמים

על סמך לימודים קודמים, במוסד אקדמי אחר/הנדסאים/לימודים על תיכוניים של שנתיים לפחות/ לימודי תעודה במוסד אקדמי.
הבקשה תועבר בצירוף גיליון ציונים + סילבוסים רשמיים וחתימת
המוסד הקודם.
ללא מסמכים נלווים לא תטופל הבקשה.

פירוט ניתן לראות בתקנון לימודים עמוד 10 סעיף 5.1

יש להגיש את הבקשה בשעות הקבלה ימים א'-ה' בין השעות 9.00 – 13.00 | 14:30 – 15:30
או למייל:

אדוה גדליה: adva@kinneret.ac.il  בית ספר להנדסה
אור  פרח: or@kinneret.ac.il בית הספר למדעי החברה והרוח

מועדים חריגים לבחינות (מועד ג)

סטודנט/ית רשאים להגיש בקשה למועד חריג (דרך הפורטל האישי-
בקשות וערעורים-מועד חריג ).

רק מהסיבות המפורטות בתקנון הלימודים עמוד 19 סעיף 5.6.7 מועד מיוחד.
יש להגיש את הבקשה רק אחרי סיום מועד ב' של הקורס המבוקש.

נוהל פנייה לקבלת הכרה בנ"ז עבור שירות מילואים

סטודנט ששירת במילואים (14 ימים במצטבר ) בשנה אקדמית אחת (ו/או 35 ימים במצטבר במהלך כל שנות
לימודיו לתואר), זכאי לבקש בקשה דרך פורט סטודנט-בקשות וערעורים – מדור סטאטוס ) בתנאי שלא מימש את
זכאותו לפטור בגין מעורבות חברתית – ניתן להגיש פעם אחת במהלך התואר ועד סוף שנה ב).

מתעניינים/ות בלימודים באקדמית כנרת?

מלאו את פרטיכם/ן ויועץ לימודים יחזור אליכם בהקדם!