לוח בחינות תשפ"ג

שימו לב התאריכים המפורסמים אינם סופיים ויפורסמו כחודש לפני תחילת הבחינות בפורטל.

לוח בחינות סמסטר א' תשפ"ג- הנדסה

 • הנדסת חשמל ואלקטרוקיה

  מכינה:

  מתמטיקה 0

  10-001

  יורם פיניאן

  12/02/2023

  02/03/2023

  חדו"א 0 (מבוא לחדו"א)

   

   

  08/02/2023

  27/02/2023

  פיסיקה 0

  10-002

  צבי גושן, חן שלם

  16/02/2023

  09/03/2023

   

  שנה א׳:

  מבוא למדעי המחשב

  11-110

  ד"ר דלית לוי

  05/02/2023

  23/02/2023

  חדו"א 1

  10-101

  ד"ר עידן איזנר

  08/02/2023

  27/02/2023

  חדו"א 2

  10-102

  ד"ר אוולין זכאי

  08/02/2023

  27/02/2023

  אלגברה ליניארית

  10-103

  ד"ר אורית סלע בן דוד

  12/02/2023

  02/03/2023

  פיסיקה 1

  10-120

  ד"ר מיקוליצקי זיו

  16/02/2023

  09/03/2023

   

  שנה ב׳:

  מבוא למערכות ליניאריות

  11-213

  פרופ' עמיקם נמירובסקי

  09/02/2023

  02/03/2023

  מבוא להנדסת חשמל

  11-214

  ד"ר עמוס ניסים

  19/02/2023

  12/03/2023

  פיסיקה 3

  10-222

  ד"ר אורן שפיר

  05/02/2023

  26/02/2023

  טורי פוריה

  10-205

  ד"ר מרינה ברם

  12/02/2023

  05/03/2023

  מד"ח

  10-206

  ד"ר מרינה ברם

  16/02/2023

  09/03/2023

  פונקציות מורכבות 

  10-207 

  מר ניר אינזלר 

  23/02/2023

  15/03/2023

   

  שנה ג׳:

  מעגלים אלקטרונים ליניאריים

  11-320

  מר יצחק גוזלי

  23/02/2023

  15/03/2023

  מעגלי מיתוג אלקטרוניים

  11-321

  ד"ר עמוס ניסים

  19/02/2023

  22/03/2023

  אנליזה נומרית 

  10-209

  ד"ר עידן איזנר 

  26/02/2023

  19/03/2023

  תכן לוגי

  10-216

  ד"ר קובי פלשקס

  05/02/2023

  09/03/2023

  גלים ומערכות מפולגות 

  11-323

  ד"ר חמיד שנאן

  16/02/2023

  05/03/2023

  מבנה נתונים ואלגוריתמים

  11-434

  ד"ר איאד סולימאן

  12/02/2023

  01/03/2023

  אותות אקראים ורעש

  11-324

  פרופ עמיקם נמירובסקי

  08/02/2023

  12/03/2023

   

  שנה ד׳:

  אמינות התקנים במיקרו-אלקטרוניקה

  11-342

  ד"ר איתן שאולי 

  05/02/2023

  09/03/2023

  תכן מערכות VLSI

  11-433

  ד"ר עמוס ניסים

  16/02/2023

  05/03/2023

  מיקרו מעבדים

  11-440

  מר איתי דניאלי

  23/02/2023

  17/03/2023

  מבנה נתונים ואלגוריתמים

  11-434

  ד"ר איאד סולימאן

  12/02/2023

  01/03/2023

   

  מערכות הספק

  הינע חשמלי

  11-505

  מר יורי חצרינוב

  19/02/2023

  12/03/2023

  מערכות הספק א'

  11-501

  ד"ר יצחק יזרעאלי

  26/02/2023

  19/03/2023

 • הנדסת תוכנה

  מכינה:

  מתמטיקה 0

  10-001

  יורם פיניאן / יוסי קנת

  12/02/2023

  02/03/2023

  חדו"א 0 (מבוא לחדו"א)

   

  יורם פיניאן / יוסי קנת

  08/02/2023

  27/02/2023

  פיסיקה 0

  10-002

  צבי גושן / חן שלם

  16/02/2023

  09/03/2023

   

  שנה א׳:

  אלגברה ליניארית

  10-103

  ד"ר אורית בן דוד

  12/02/2023

  02/03/2023

  מבוא למדעי המחשב – שפת C

  14-110

  ד"ר גרוסמן מלכי

  05/02/2023

  23/02/2023

  מערכות ספרתיות

  14-112

  ד"ר סולימאן איאד

  20/02/2023

  12/03/2022

  חדו"א 1

  10-101

  ד"ר איזנר עידן / ד"ר זכאי אוולין

  08/02/2023

  27/02/2023

  חדו"א 2 – פעמי כנרת

  101102

  ד"ר זכאי אוולין

  08/02/2023

  27/02/2023

   

  שנה ב׳:

  מבוא לתכנות מערכות

  14-219

   דרור בן עמי

  16/02/2023

  09/03/2023

  לוגיקה

  14-220

  ד"ר אורית בן דוד

  23/02/2023

  13/03/2023

  מבני נתונים 

  14-212

  אלעד רודה

  12/02/2023

  05/03/2023

  הסתברות

  10-211

  ד"ר אנטולי ברונשטיין

  08/02/2023

  02/03/2023

  פיסיקה 2 תוכנה

  10-027

  פרופ' מוחמד עכאשה

  05/02/2023

  27/02/2023

   

  שנה ג׳:

  שיטות נומריות

  10-210

  ד"ר איזנר עידן

  26/02/2023

  19/03/2023

  מערכות הפעלה 

  14-317

  ד"ר מייקל מיי

  16/02/2023

  16/03/2023

  תורת החישוביות 

  14-326

  ד"ר איאד סולימאן

  19/02/2023

  12/03/2023

  אימות ובדיקות תוכנה 

  14-335

  ד"ר גרוסמן מלכי

   

  ניהול פרוייקטי תוכנה 

  14-431

  ד"ר יעל דובינסקי

   

  טורי פורייה והתמרות אינטגרליות

  10-205

  ד"ר מרינה קרוש-ברם

  12/02/2023

  05/03/2023

  מבוא למערכות ליניאריות

  11-213

  פרופ' עמיקם נמירובסקי

  09/02/2023

  02/03/2023

  תכן לוגי ומבוא למחשבים

  10-216

  יעקב פלשקס

  05/02/2023

  09/03/2023

   

  שנה ד׳:

  פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה 1

  14-4237

  ד"ר יעל דובינסקי 

   

  יזמות 

  10-041

  קרן תמיר 

   

  רשתות מחשבים מתקדמות 

  14-428

  ד"ר מייקל מיי

  09/02/2023

  26/02/2023

  מבוא לכריית נתונים

  14/336

  דרור בן-עמי

  19/02/2023

  09/03/2023

  מיקרו מעבדים

  11-440

  דניאלי איתי

  23/02/2023

  17/03/2023

  אותות אקראים ורעש

  11-324

  פרופ עמיקם נמירובסקי

  08/02/2023

  12/03/2023

  הנדסת תוכנה זריזה

  14-433

  שלומי מיכל 

   

  מערכות מבוזרות

  14-424

  ד"ר מייקל מיי

  16/02/2023

  13/03/2023

 • הנדסת מים

  מכינה:

  מתמטיקה 0

  10-001

  יורם פיניאן / יוסי קנת

  12/02/2023

  02/03/2023

  חדו"א 0 (מבוא לחדו"א)

   

  יורם פיניאן / יוסי קנת

  08/02/2023

  27/02/2023

   

  שנה א׳:

  מבוא למדעי המחשב

  12-110

  ד"ר מלכי גרוסמן 

  05/02/2023

  23/02/2023

  חדו"א1

  10-101

  ד"ר אוולין זכאי

  08/02/2023

  27/02/2023

  אלגברה ליניארית

  10-103

  ד"ר אורית סלע בן דוד

  12/02/2023

  02/03/2023

  כימיה כללית

  16-110

  ד"ר רבקה וייזר ביטון

  20/02/2023

  10/03/2023

   

  שנה ב׳:

  כימיה פיזיקאלית

  15-112

  ד"ר רן סוצקוורין

  08/02/2023

  02/03/2023

  מכניקת זורמים והידראוליקה

  15-220

  ד"ר משהור חוש

  16/02/2023

  09/03/2023

  פיסיקה 2

  10-225

  פרופ' עכאשה מוחמד

  05/02/2023

  27/02/2023

  יסודות הנדסת הסביבה

  15-216

  פרופ' רם שפינר+מירב ברקת

  19/02/2023

  12/03/2023

  מיקרוביולוגיה של מים ושפכים

  15-323

  ד"ר אופיר מנשה

  23/02/2023

  15/03/2023

  משוואות דפרנציאליות

  10-105

  ד"ר מרינה קרוש-ברם

  12/02/2023

  05/03/2023

   

  שנה ג׳:

  מעבר חום ומסה

  15-324

  ד"ר ילנה לוברסקי

  23/02/2023

  19/03/2023

  מבוא להנדסת חשמל

  15-343

  מר קובי פלשקס

  05/02/2023

  01/03/2023

  הידרולוגיה של תת הקרקע

  15-353

  ד"ר אסף בן -נריה

  26/02/2023

  22/03/2023

  טכנולוגיה של טיפול במים 

  15-330

  מר מתן הדרי

  16/02/2023

  12/03/2023

  שיטות סטטיסטיות בהנדסה

  10-208

  ד"ר אנטולי ברונשטיין

  08/02/2023

  05/03/2023

  מערכות ביוב וניקוז

  15-454

  פרופ' רם שפינר

  12/02/2023

  09/03/2023

  כימיה של הקרקע

  15-329

  ד"ר אושרי רינות

  19/02/2023

  15/03/2023

   

  שנה ד׳:

  טוקסיקולוגיה 

  15-436

  ד"ר אופיר מנשה 

  12/02/2023

  01/03/2023

  בקרת מערכות מים ושפכים 

  15-437

  מר נוריאל מררו

  08/02/2023

  26/02/2023

  טיפול בשפכי תעשיה 

  15-440

  מר גיא פורר

  05/02/2023

  23/02/2023

  קורס בחירה מחלקתי-ביצוע פרויקטים בהנדסת מים

  154-561

  יוליה גלוזמן

  19/02/2023

  09/03/2023

  מבוא לחקר ביצועים

  15-261

  ד"ר יוליה פבלודסקי

  16/02/2023

  05/03/2023

   

 • הנדסת איכות ואמינות בתעשיות האלקטרוניקה

  שנה א׳:

  מתמטיקה 0 לא"א

  10-300-1

  מר ניר אינסלר 

  03/02/2023

  17/02/2023

  פיסיקה 0 לא"א

  10-300-3

  מר צבי גושן

  10/02/2023

  22/02/2023

  אנגלית בסיסי – מבחן סיווג רמה 

  13-100

  גב' מרג'י פלג

  20/02/2023

   

   

  שנה ב׳:

  אנגלית טכנית

  13-110

  גב' מרג'י פלג

  17/02/2023

  08/03/2023

  חדו"א 2 לא"א

  10-215

  דר' אורית סלע בן דוד

  10/02/2023

  01/03/2023

  שימושי מחשב לא"א

  13-212

  ד"ר אוקסנה ניר

  03/02/2023

  22/02/2023

   

  שנה ג׳:

  מבוא להנדסת חשמל

  13-321

  מר אלוני ישי

  03/02/2023

  01/03/2023

  שיטות ממוחשבות

  13-213

  דר' ניר אוקסנה

  10/02/2023

  08/03/2023

  תקינה ורגולציה 

  13-320

  ד"ר שלהבת צור-לייבוביץ

  22/02/2023

  22/03/2023

  בטיחות וניהול סיכונים 

  13-322

  מר רונן ורדי 

  17/02/2023

  15/03/2023

   

  שנה ד׳:

  ניהול איכות השרות

  13-444

  דר' מיכל דלויה

  03/02/2023

  22/02/2023

  הנדסת אמינות תחזוקתיות וזמינות 3

  13-433

  ד"ר ענן חלבי

  10/02/2023

  01/03/2023

  סטטיסטיקה תעשייתית

  13-432

  ד"ר ג'קי אשר

  17/02/2023

  15/03/2023

  מערכי ניתוח נתונים

  13-330

  ד"ר ג'קי אשר

   

  אין

   

  שנה ה׳:

  מתודולוגיות בא"א תוכנה 

  13-546

  ד"ר מלכי גרוסמן 

  03/02/2023

  01/03/2023

  הנדסת סביבה למהנדסי איכות

  13-552

  דר' יאיר פרבר

  10/02/2023

  08/03/2023

  שיטות תכן ליצור ומערכות איכות 

  13-434

  דר' יאיר פרבר

   

  אין

   

 • הנדסת אנרגיית-גז ונפט

  שנה ג׳:

  ביו דלקים

  16-328

  ד"ר בני טל

  05/02/2023

  22/02/2023

  הנפט הגולמי ומוצריו 2

  16-335

  ד"ר נפתלי ברודסקי

  19/02/2023

  10/03/2023

  מבוא לגאולוגיה

  16-333

  פרופ' גדי שמיר

  12/02/2023

  05/03/2023

  מבוא להנדסת חשמל

  16-444

  מר יורי חצרינוב

  15/02/2023

  09/03/2023

   

  שנה ד׳:

  אנרגיות מתחדשות 

  16-334

  מר קובי פלשקס

  05/02/2023

  28/02/2023

  הנדסת מאגרי גז ונפט 

  16-442

  פרופ' מיכאל גולן

  12/02/2023

  05/03/2023

  טורבינות ומדחסים

  16-331

  ד"ר אלי ערמון

  16/02/2023

  09/03/2023

  קדיחה וגימור קידוח של בארות גז ונפט

  16-440

  ד"ר גדי שמיר 

  08/02/2023

  26/02/2023

   

לוח בחינות

 • לוח בחינות היחידה ללימודי עברית

  סמסטר א'

  סמסטר ב'


  מועד א' –  1.2.22

  מועד ב'- 21.2.22

  מועד א' –  5.7.22

  מועד ב'- 19.7.22

 • לוח בחינות אנגלית

  סמסטר א'

  סמסטר ב'


  מועד א'  2.2.23

  מועד ב' 14.2.22

  מועד א'  4.7.22

  מועד ב' 12.7.22

 • לוח בחינות חטיבה מתודולוגית

  סמסטר א'

  סמסטר ב' 

  סטטיסטיקה א':

  מועד א' – 5.2.23
  מועד ב'- 22.2.23

  סטטיסטיקה ב':

  מועד א'- 9.7.23
  מועד ב' – 25.7.23

  יישומי מחשב:

  מועד א' – 12.2.23
  מועד ב' – 1.3.23

  שיטות מחקר כמותיות א':

  מועד א' – 15.2.23
  מועד ב'-2.3.23

  SPSS

  מועד א' – 8.2.23
  מועד ב' – 26.2.23

 • לוח בחינות חינוך וקהילה

  לוח בחינות המחלקה לחינוך וקהילה תשפ"ג
  סמסטר א'

  שנה א׳

  קוד הקורס

  שם הקורס

  שם המרצה

  מועד א'
  תאריך

  מועד ב'
  תאריך

  אנגלית

  כל הרמות

  2.2.23

  14.2.23

  הבעה

  כל הרמות

  1.2.23

  21.2.23

  271011

  יישומי מחשב

  כל המרצים

  12.2.23

  1.3.23

  261011

  מבוא לסוציולוגיה א'

  דר' אורית פישר-שלם

  10.2.23

  3.3.23

  261031

  מבוא לפסיכולוגיה חינוכית א'

  דר' יפעת לוי

  15.2.23

  8.3.23

  261081

  מערכת החינוך בישראל

  פרופ' נירית רייכל

  20.2.23

  17.3.23

  27103

  מבוא לסטטיסטיקה א

  כל המרצים

  5.2.23

  22.2.23

   

  שנה ב׳

  קוד הקורס

  שם הקורס

  שם המרצה

  מועד א'
  תאריך

  מועד ב'
  תאריך

  אנגלית

  2.2.23

  14.2.23

  272111

  שיטות מחקר כמותיות א'

  כל המרצים

  15.2.23

  2.3.23

  262271

  שיטות מחקר והערכה איכותניות

  דר' גולן פלג פדידה

  19.2.23

  12.3.23

  262291

  החברה הישראלית א'

  דר' אורית פישר שלם

  5.2.23

  28.2.23

  262321

  פסיכולוגיה התפתחותית א'

  דר' ניבה דולב

  30.1.23

  23.2.23

  262471

  מעורבות הורים בחינוך

  פרופ' נירית רייכל

  12.2.23

  5.3.23

  262461

  חינוך וריבוד חברתי

  ד"ר בת כצמן

  22.2.23

  13.3.23

  272101

  spss

  כל המרצים

  8.2.23

  26.2.23

   

  שנה ג׳

  קוד הקורס

  שם הקורס

  שם המרצה

  מועד א'
  תאריך

  מועד ב'
  תאריך

  263541

  יחסי גומלין קהילה מסגרת חינוכית ומשפחה

  פרופ' נירית רייכל

  9.2.23

  1.3.23

  263571

  היבטים משפטיים בחינוך

  דר' שמשון ביכלר

  5.2.23

  26.2.23

  263611

  התנהגות ארגונית

  ד"ר אורית פישר שלם

  15.2.23

  5.3.23

 • לוח בחינות בהנדסה

 • לוח בחינות המחלקה ללימודי ארץ ישראל – תואר ראשון ושני

  סמסטר א'

  מועדי בחינות תואר ראשון
  שנה א'

  קוד הקורס

  שם הקורס

  שם המרצה

  מועד א'
  תאריך

  מועד ב'
  תאריך

  אנגלית

  כל הרמות 

  2.2.2023

  14.2.2023

  עברית

  כל הרמות 

  1.2.2023

  21.2.2023

  0251071-00

  גיאוגרפיה פיסית של ארץ ישראל – הגיאולוגיה והגיאומורפולוגיה

  מר רמי זיתוני

  13.2.2023

  15.3.2023

  0251041-00

  מבוא לתורת האקלים

  ד"ר הדס רייז

  3.2.2023

  13.3.2023

  0251191-00

  מדינת ישראל עשורים ראשונים א

  ד"ר ראובן גפני

  9.3.2023

  31.3.2023

  0251131-00

  תולדות ארץ ישראל בתקופת המקרא א

  פרופ' נמרוד לוז

  20.2.2023

  20.3.2023

  0251091-00

  תולדות ארץ ישראל בתקופת המקרא א

  ד"ר חיה כץ

  16.2.2023

  17.3.2023

  0251031-00

  מבוא לאקולוגיה

  ד"ר רם בוכניק

  27.2.2023

  24.3.2023

  0251111-00

  תולדות ארץ ישראל בתקופת הבית השני

  פרופ' חיים בן דוד

  2.3.2023

  27.3.2023

  0251151-00

  תולדות ארץ ישראל בעת החדשה א

  ד"ר גיורא גודמן

  23.2.2023

  22.3.2023

  0251011-00

  כתיבה אקדמית- הדרכה ביבליוגרפית

  פרופ' נמרוד לוז

  עבודה

  עבודה

  0251171-00

  ארכיאולוגיה הלניסטית רומית א

  ד"ר אזבנד מיכאל

  5.3.2022

  29.3.2023

   

  שנה ב' – ג׳

  קוד הקורס

  שם הקורס

  שם המרצה

  מועד א'

  מועד ב'

  0253061-00

  שינוי אקלים עולמי ומקומי 

  ד"ר הדס רייזר

  3.2.2023

  13.3.2023

  0252341-00

  פגנים, יהודית, נוצרים בחורן בתקופה הרומית ביזנטית

  ד"ר מיכאל אזבנד

  13.2.2023

  15.3.2023

  0253221-00

  קונפליקטים בין אדם לסביבה 

  ד"ר אלון לוטן 

  16.2.2023

  17.3.2023

  0254031-00

  בין עזה לפקיעין: קהילות יהודיות בארץ ישראל במאה הי"ט

  ד"ר ראובן גפני 

  20.2.2023

  20.3.2023

  0252241-00

  מלאכות יד מסורתיות – בעלי מלאכה ואומנים 

  ד"ר שלי אן פלג

  עבודה

  עבודה

  0255031-00

  רגיונאלי דרום א 

  פרופ' חיים בן דוד

  23.2.2023

  22.3.2023

  0253131-00

  הכרת החי בארץ שראל 

  ד"ר רם בוכניק 

  27.2.2023

  27.2.2023

  0254071-00

  אסלאם, לאומיות ומשבר המודרניות

  פרופ' נמרוד לוז 

  2.3.2023

  27.3.2023

  0254041-00

  מדינה אחת פעמיים ים 

  ד"ר אפרת קנטור 

  5.3.2023

  29.3.2023

  0252099-00

  יום במוזיאון- התצוגות הארכיאולוגיות בישראל 

  עבודה

  עבודה

  0253299-00

  זום אין ומבט על הערים ההיסטוריות בישראל

  עבודה

  עבודה

  0254209-00

  ערים תל אביב- יפו

  עבודה

  עבודה

   

  • בתואר השני יתקיימו רק עבודות
 • לוח בחינות תיירות ומלונאות – תואר ראשון ושני

  לוח בחינות המחלקה לניהול תיירות ומלונאות
  סמסטר א'

  שנה א׳

  קוד הקורס

  שם הקורס

  שם המרצה

  מועד א'

  מועד ב'

  אנגלית

  2.2.23

  14.2.23

  עברית

  1.2.23

  21.2.23

  מבוא לסטטיסטיקה א'

  רוחבי

  5.2.23

  22.2.23

  יישומי מחשב

  רוחבי

  12.2.23

  1.3.23

  221071-00

  מתמטיקה לתיירות

  מר יורם פיניאן

  9.2.23

  5.3.23

  221141

  מבוא לכלכלה מיקרו

  ד"ר עוזי פרוינד-פיינשטיין

  15.2.23

  9.3.23

  שנה ב׳

  קוד הקורס

  שם הקורס

  שם המרצה

  מועד א'

  מועד ב'

  אנגלית

  2.2.23

  14.2.23

  עברית

  1.2.23

  21.2.23

  222051

  מבוא לחשבונאות א'

  מר וויליאם חלבי

  9.2.23

  5.3.23

  222031

  מבוא לניהול השיווק

  מר אורן דרורי

  5.2.23

  26.2.23

  222181

  שיטות מחקר כמותיות א'

  רוחבי

  15.2.23

  2.3.23

  222091

  היבטים כלכליים בתיירות

  ד"ר עוזי פרוינד- פיינשטיין

  12.2.23

  9.3.23

  שנה ג׳

  קוד הקורס

  שם הקורס

  שם המרצה

  מועד א'

  מועד ב'

  223051

  ניהול מערכות נופש ופנאי א'

  פרופ' חזי ישראלי

  19.2.23

  12.3.23

  223191

  סוגיות מתקדמות בשיווק תיירות

  ד"ר ערן כתר

  13.2.23

  6.3.23

  223161

  ניהול צוותים ואנשים

  ד"ר ערן כתר

  2.2.23

  23.2.23

  225311

  דת, היסטוריה וארכיאולוגיה של ארץ ישראל

  ד"ר מרון דוקטורי

  16.2.23

  9.3.23

  223021

  יסודות המימון

  מר וויליאם חלבי

  9.2.23

  5.3.23

 • לוח בחינות המחלקה לניהול משאבי אנוש

  לוח בחינות המחלקה לניהול משאבי אנוש

  סמסטר א'

  שנה א׳

  קוד הקורס

  שם הקורס

  סוג הקורס

  שם מרצה

  מועד א'

  מועד ב'

  אנגלית – כל רמות 

  חטיבת אנגלית

  2.2.23

  14.2.23

  271011

  יישומי מחשב א

  מתודולוגיה

  12.2.23

  1.3.23

  271031

  מבוא לסטטיסטיקה א'

  מתודולוגיה

  5.2.23

  22.2.23

  281211

  מבוא לפסיכולוגיה ארגונית

  מבוא

  ד"ר איצקוביץ יריב

  הגשת עבודה

  281411

  יחסי עבודה

  ליבה

  ד"ר איצקוביץ יריב

  הגשת עבודה

  281221

  מבוא לסוציולוגיה ארגונית

  מבוא

  ד"ר ריקי גליה

  19.2.23

  12.3.23

  280881

  ארגוני שרות

  בחירה  מובנה

  ד"ר מורן שנפר-כהן

  7.2.23

  3.3.23

  280831

  ניהול רגשות בארגונים 

  בחירה מובנה

  ד"ר מורן שנפר-כהן

  30.12.22

  13.1.23

  280941

  סביבה ארגונים וחברה 

  בחירה מובנה

  ד"ר עוז גורה

  הגשת עבודה

   

  שנה ב׳

  קוד הקורס

  שם הקורס

  סוג הקורס

  שם מרצה

  מועד א'

  מועד ב'

  אנגלית – כל רמות 

  חטיבת אנגלית

  2.2.23

  14.2.23

  282081

  שיטות מחקר א'

  מתודולוגיה

  15.2.23

  2.3.23

  282121

  שיטות מחקר איכותניות

  הרצאה 

  ד"ר נועה שפירא

  הגשת עבודה

  272101

  יישומי מחשב ב' (spss) – מקוון 

  מתודולוגיה

  8.2.23

  26.2.23

  281471

  תרבות ארגונית

  ליבה

  ד"ר עוז גורה

  הגשת עבודה

  282311

  יסודות החשבונאות

  מבוא

  רו"ח ויליאם חלבי

  10.2.23

  5.3.23

  282491

  קליטה, מיון והערכת עובדים

  ליבה

  ד"ר יעל ליבנה

  6.2.23

  22.2.23

  282501

  ניהול כישרונות

  ליבה

  ד"ר יעל ליבנה

  19.2.23

  9.3.23

  283561

  ניהול ופיתוח צוותים

  ליבה

  גב' אלה ברהון

  13.2.23

  10.3.23

   

  שנה ג׳

  קוד הקורס

  שם הקורס

  סוג הקורס

  שם מרצה

  מועד א'

  מועד ב'

  אנגלית – כל רמות 

  חטיבת אנגלית

  2.2.23

  14.2.23

  282615

  פרקטיקום א'

  יישומי

  ד"ר יעל ליבנה /   גב' אלה ברהון

  הגשת עבודה

  281271

  מבוא לכלכלה ללא כלכלנים א'

  מבוא

  פרופ' חיים אבירם 

  3.2.23

  1.3.23

  282331

  מבוא לשיווק

  מבוא

  ד"ר עוז גורה

  הגשת עבודה

  283551

  אסטרטגיה ניהולית של משאבי אנוש

  ליבה

  ד"ר עוז גורה

  הגשת עבודה

  283341

  יסודות המימון

  מבוא

  רו"ח ויליאם חלבי

  13.2.23

  5.3.23

  280811

  לחץ ושחיקה בארגונים

  ליבה

  ד"ר ניבה דולב

  הגשת עבודה

  280971

  חשיבה ביקורתית לניהול 

  ליבה

  ד"ר עוז גורה

  הגשת עבודה

   

 • לוח בחינות המחלקה ללימודים רב תחומיים

  לוח בחינות לשנת הלימודים תשפ"ג- המחלקה ללימודים רב תחומיים
  סמסטר א'

  שנה א׳

  קוד הקורס

  שם הקורס

  שם המרצה

  מועד א'

  מועד ב׳

  עברית

  1.2.23

  21.2.23

  אנגלית

  2.2.23

  14.2.23

  291031-00/ 01/ 02 /03

  מבוא לסטטיסטיקה א'  

  דר' מורן שנפר, דר' אנטולי ברונשטיין, גב' ענתר כנרת

  5.2.23

  27.2.23

  291051-00/ 01/ 02/ 03/ 04/05

  יישומי מחשב

  דר' אוקסנה ניר, אילון סלוס, וורד הזימה

  7.2.23

  5.3.23

  291171-00/ 01/02

  מבוא לכלכלה  

  פרופ' חיים אבירם

  9.2.23

  9.3.23

  291121-00/ 01/02

  מבוא לפסיכולוגיה 

  דר' זיו ארדי, דר' עכריה זאהר

  24.2.23

  19.3.23

  291011-00/ 01/ 02/03/04

  כתיבה מדעית ואוריינות אקדמית א'

  מר אילון סלוס, גב' כנרת ענתר

  15.2.23

  3.3.23

  291195-00/01/02

  מבוא לעולם האקדמי

  דר' גיורא גודמן

  17.2.23

  14.3.23

  291161-00/01/02

  מבוא למדעי המדינה  

   דר' יואב קפשוק, דר' אופיר עבו, דר' יעל אורית

  19.2.23

  21.3.23

  291193-00/01/02

  מבוא לתורת החינוך

  דר' אימאן טרביה, גב' תגריד זועבי

  22.2.23

  12.3.23

  291196-00/01/02

  מבוא לסוציולוגיה

  דר' אורית פישר-שלם

  12.2.23

  16.3.23

  291131-00/01/02

  מבוא לקרימינולוגיה 

  דר' לימור גולן, דר' נעמי לבנקרון

  1.3.23

  28.3.23

   

  שנה ב׳

  קוד הקורס

  שם הקורס

  שם המרצה

  מועד א'

  מועד ב׳

  עברית

  1.2.23

  21.2.23

  אנגלית

  2.2.23

  14.2.23

  293031 -00/01

  נוירופסיכולוגיה

  דר' יפעת לוי

  22.2.23

  14.3.23

  291073-00/ 01/ 02/ 03/04

  שיטות מחקר כמותיות במדעי החברה

   גב כנרת ענתר

  5.2.23

  29.3.23

  293101-00/ 01

  פסיכולוגיה חיובית

  דר יפעת לוי

  7.2.23

  19.3.23

  292031-00

  מיקרו כלכלה

  פרופ' חיים אבירם

  9.2.23

  12.3.23

  295041-03

  תורת הענישה

  דר' מתן מרקוביצקי

  10.2.23

  23.3.23

  293041-00/01

  תיאוריות באישיות

  דר' זאהר עכריה

  3.2.23

  23.3.23

  294031-00/01

  התנהגויות סיכון בקרב מתבגרים במשפחה ובמערכות החינוך

  דר' מתן מרקובצקי

  15.2.23

  27.3.23

  295051-01

  הקורבן והחברה

  דר' לימור גולן

  17.2.23

  21.3.23

  295031-00

  דיני עונשין

  דר' קרנית מלכא-טיב

  12.2.23

  18.4.23

  297041-00/02

  אתיקה בניהול

  דר' גליה ריקי

  19.2.23

  16.4.23

  292051-00

  יסודות החשבונאות

  מר ויליאם חלבי

  24.2.23

  31.3.23

  296212-00/01

  ישראל הרב תרבותית

  דר' אופיר עבו

  26.2.23

  27.4.23

  294051-00/01

  הפרעות התנהגותיות של ילדים ובני נוער

  דר' מתן מרקובצקי

  28.2.23

  1.5.23

  296211 -03

  הכפר והעיר

  דר' אורית יעל

  2.3.23

  23.4.23

  296221 -01

  מדיניות החוץ של ישראל

  דר' איתמר ריקובר

  13.3.23

  22.5.23

  297073-00/ 01/ 02/03

  התנהגות ארגונית

   דר' אורית פישר שלם, דר' עולא נבואני

  5.3.23

  10.5.23

  293061-00

  אינטיליגנציה רגשית

  דר' ניבה דולב

  10.3.23

  4.5.23

  294141-01

  פיתוח רגשי חברתי במערכות חינוך

  דר' אימאן טרביה

  10.3.23

  8.5.23

  294061-00/01

  היבטים משפטיים במשפחה ובמערכת החינוך

  דר' קרנית מלכא-טיב

  16.3.23

  15.5.23

   

  שנה ג׳

  קוד הקורס

  שם הקורס

  שם המרצה

  מועד א'

  מועד ב׳

  עברית

  1.2.23

  21.2.23

  אנגלית

  2.2.23

  14.2.23

  292141-00

  כלכלה עירונית ואיזורית

  פרופ חיים אבירם

  5.2.23

  27.2.23

  297131-00/ 01 /02/ 03/ 04/ 05/ 06/07/08

  יישומי מחשב מתקדמים

  מר אילון סלוס, דר' אוקסנה ניר

  5.2.23

  23.3.23

  293141-00

  התמודדות הורים לילדים בעלי לקות למידה עם קשיים רגשיים וחברתיים

  גב' זועבי תגריד

  7.2.23

  16.3.23

  294091-00

  אידיולוגיה, פוליטיקה, חברה ומדיניות החינוך

  פרופ' נירית רייכל

  9.2.23

  19.3.23

  296231-00

  הדמוקרטיה במאה ה-21

  דר' אופיר עבו

  12.2.23

  30.3.23

  295201-00

  מדע פורנזי

  דר' קרנית מלכא-טיב

  15.2.23

  30.4.23

  292071-00

  כלכלה אישית ומשאבי אנוש

   דר' עמית גייר

  17.2.23

  10.3.23

  294171-00

  חינוך כמכשיר לקידום התפייסות וקבלה בחברות שסועות

  דר יואב קפשוק

  19.2.23

  28.3.23

  293081-01

  פסיכולוגיה קוגניטיבית

  דר' דאוד דאוד

  24.2.23

  26.3.23

  295111-00

  אלימות במשפחה

  דר' לימור גולן

  22.2.23

  14.3.23

  295212-00

  גישות מעצימות לילדים ונוער בסיכון במערכת החינוכית ובקהילה

  דר' לימור גולן

  28.2.23

  21.3.23

  297101-00

  ארגוני שירות

  דר' מורן שנפר-כהן

  26.2.23

  16.4.23

  293211-02

  פסיכולוגיה בגישה בין תרבותית

  דר' עכריה זאהר

  2.3.23

  18.4.23

  294181-00

  יישוב סכסוכים במערכת החינוך

  דר' יואב קפשוק

  5.3.23

  23.4.23

  297071-00/ 01/ 02

  מגדר בעולם העבודה

  דר' אורית יעל, דר עולא נבואני

  9.3.23

  27.4.23

  297161-00

  רגישות תרבותית

  דר' שפירא נועה

  12.3.23

  2.5.23

 • לוח בחינות מדעי ההתנהגות

  לוח בחינות סמסטר א'- המחלקה למדעי ההתנהגות
  סמסטר א'

  קוד הקורס

  שם הקורס

  שם המרצה

  מועד א'

  מועד ב'

  אנגלית כל הרמות

  בית ספרי

  2.2.23

  14.2.23

  הבעה עברית כל הרמות

  בית ספרי

  1.2.23

  21.2.23

  0271011-00

  מבוא לסטטיסטיקה א'

  בית ספרי

  5.2.23

  22.2.23

  0271031-00

  ישומי מחשב

  בית ספרי

  12.2.23

  1.3.23

  0241151-00

  יסודות ביולוגיים של התנהגות א'

  ארדי זיו

  9.2.23

  14.3.23

  0241191-00

  מבוא לאנתרופולוגיה א'

  לוז נמרוד

  28.2.23

  21.3.23

  0241051-00

  מבוא לסוציולוגיה א'

  גליה ריקי

  20.2.23

  12.3.23

  0241011-00

  מבוא לפסיכולוגיה א'

  סלע טל

  15.2.23

  9.3.23

  0241131-00

  פסיכולוגיה התפתחותית א'

  עסל-זריק שועאע

  26.2.23

  19.3.23

  0241251-00

  עקרונות יסוד בניתוח התנהגות אנוש

  רולידר עמוס

  5.3.23

  23.3.23

  0272111-00

  שיטות מחקר כמותיות א'

  בית ספרי

  15.2.23

  2.3.23

  0272101-00

  SPSS

  בית ספרי

  8.2.23

  26.2.23

  0242111-00

  פסיכולוגיה חברתית א'

  סלע טל

  12.2.23

  9.3.23

  0242151-00

  פסיכולוגיה קוגניטיבית א'

  ארדי זיו

  5.2.23

  5.3.23

  0242091-00

  תאוריות באישיות א'

  לוי יפעת

  23.2.23

  15.3.23

  0243031-00

  פסיכולוגיה אבנורמלית א'

  לוי יפעת

  15.2.23

  15.3.23

  0243011-00

  התנהגות ארגונית א'

  גליה ריקי

  20.2.23

  13.3.23

  0243111-00

  אובדן, שכול וחוסן נפשי: "..עד שהמוות (לא) יפריד בינינו"

  מנביץ אלכסנדר

  28.2.23

  21.2.23

 • לוח בחינות המחלקה לתקשורת

  לוח בחינות המחלקה לתקשורת
  סמסטר א'

  שנה א׳

  קוד הקורס

  שם הקורס

  שם המרצה

  מועד א'

  מועד ב'

  אנגלית

  02/02/2023

  14/02/2023

  עברית

  01/02/2023

  21/02/2023

  סטטיסטיקה א

  05/02/2023

  22/02/2023

  שימושי מחשב

  12/02/2023

  01/03/2023

  231041

  יסודות השיווק

  דר' יגאל דוד

  20/02/2023

  09/03/2023

  233141

  היבטים נבחרים בתקשורת

  דר' אפרת דסקל

  08/02/2023

  28/02/2023

  231321

  פסיכולוגיה חברתית

  דר' חיים חגי

  15/02/2023

  12/03/2023

  231011

  מבוא לחקר התקשורת א

  דר' אייל זנדברג

  02/03/2023

  23/03/2023

  231291

  מבע קולנועי

  דר' אייל זנדברג

  23/02/2023

  16/03/2023

   

  שנה ב׳

  קוד הקורס

  שם הקורס

  שם המרצה

  מועד א'

  מועד ב'

  אנגלית

  02/02/2023

  14/02/2023

  עברית

  01/02/2023

  21/02/2023

  SPSS

  08/02/2023

  26/02/2023

  שיטות מחקר כמותי

  15/02/2023

  02/03/2023

  232161

  תקשורת שיווקית בעולמות הדיגיטל

  דר' יגאל דוד

  20/02/2023

  09/03/2023

  232251

  תקשורת פוליטית

  דר' עידית מנוסביץ

  27/02/2023

  20/03/2023

   

  שנה ג׳

  קוד הקורס

  שם הקורס

  שם המרצה

  מועד א'

  מועד ב'

  אנגלית

  02/02/2023

  14/02/2023

  עברית

  01/02/2023

  21/02/2023

  233231

  מדיה וספורט

  דר' חיים חגי

  07/02/2023

  28/02/2023

 • לוח בחינות ניתוח התנהגות – תואר שני

  לוח בחינות ניתוח התנהגות – תואר שני
  סמסטר א'

  שנה א׳

  קוד הקורס

  שם הקורס

  שם המרצה

  מועד א'

  מועד ב'

  0244011-00

  עקרונות יסוד בניתוח התנהגות א'

  אייבזו שירי

  5.2.23

  22.2.23

  0244011-01

  עקרונות יסוד בניתוח התנהגות א'

  אייבזו שירי

  5.2.23

  22.2.23

  0244061-00

  צפייה, מדידה ושיטות מחקר התנהגותיות א'

   נתלי רולידר אגילה

  26.2.23

  15.3.23

  0244061-01

  צפייה, מדידה ושיטות מחקר התנהגותיות א'

   נתלי רולידר אגילה

  26.2.23

  15.3.23

  0244131-00

  אסטרטגיות הערכה תפקודית בניתוח התנהגות

   נתלי רולידר אגילה

  5.3.23

  19.3.23

  0244131-01

  אסטרטגיות הערכה תפקודית בניתוח התנהגות

   נתלי רולידר אגילה

  5.3.23

  19.3.23

  0244141-00

  שלבים בהתפתחות תקינה ועיכובים התפתחותיים

   הילי איידלין-לוי

  19.2.23

  9.3.23

  0244141-01

  שלבים בהתפתחות תקינה ועיכובים התפתחותיים

   הילי איידלין-לוי

  19.2.23

  9.3.23

  0245201-01

  הקניית מיומנויות בסיסיות למאובחנים עם אוטיזם ולקויות התפתחותיות אחרות

  תדהר-פז סיגל

  12.2.23

  1.3.23

  0245201-02

  הקניית מיומנויות בסיסיות למאובחנים עם אוטיזם ולקויות התפתחותיות אחרות

  תדהר-פז סיגל

  12.2.23

  1.3.23

   

  שנה ב׳

  קוד הקורס

  שם הקורס

  שם המרצה

  מועד א'

  מועד ב'

  0245201-00

  הקניית מיומנויות בסיסיות למאובחנים עם אוטיזם ולקויות התפתחותיות אחרות

  תדהר-פז סיגל

  12.2.23

  1.3.23

מתעניינים/ות בלימודים באקדמית כנרת?

מלאו את פרטיכם/ן ויועץ לימודים יחזור אליכם בהקדם!