נהלי עבודה למרצים – תשפ"ג סמסטר ב'

*הנחיות אלה נכתבות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הן מיועדות לנשים וגברים כאחד.
לקראת תקופת הבחינות הקרבה, אנו מבקשים את ערנותכם בכל הקשור לאבטחת מידע.
במידה וחשבונכם בפורטל נחסם, תוכלו לעדכן את סיסמתכם ע"י קבלת מסרון לנייד. (בכל שאלה ניתן לפנות
למדור תקשוב).
להלן מספר נהלים חשובים:

א. בחינות מודפסות:
1. יש להגיש את שאלוני הבחינה של מועד א' + ב' למדור בחינות לא יאוחר משבועיים מיום הבחינה דרך
המערכת של TomaSafe (להלן קישור: /https://kinneret.tomasafe.com)
(בחינות אמריקאיות שישלחו 3 ימים לפני מועד הבחינה לא יוכלו לקבל מענה על ידי תומקס)
שימו לב יש להתחבר למערכת דרך כרום ולהיכנס עם פרטי ההזדהות כמו בכניסה לפורטל.
2. מבנה הבחינה (כולל דפים נלווים) של מועד א' חייב להיות זהה למבנה הבחינה במועד ב'. (לדוגמא, אם הבחינה
במועד א' הייתה אמריקאית/ סגורה, כך גם חייבת להיות הבחינה במועד ב').
3. שאלות הבחינה במועד ב' לא יהיו זהות / דומות לשאלות הבחינה במועד א'!
4. שאלות הבחינה לא יהיו זהות / דומות לשאלות הבחינה בשלוש השנים האחרונות!
5. בבחינות אמריקאיות – אנא השתדלו לעבור בקפידה על טופס אפס ולרכז את כל התיקונים בסבב תיקונים אחד.
במידה ולא יתקבל אישור לטופס אפס עד יום לפני מועד הבחינה בשעה 16:00 יועלו מעורבלים לכספת מבלי
לקבל אישור.
6. נוכחות המרצה במכללה בזמן הבחינה הינה חובה במועד א' + ב'. (במקרים חריגים יש לקבל את אישור הדיקן)
7. החלטת לתת תוספת זמן? יש לעדכן את אושרה אחראית ההשגחה כדי לוודא שכל הכיתות עודכנו (כולל כתת
מת"ן).

ב. בחינות במודל (בחינות המתקיימות בקמפוס בכיתות מחשבים):
בחינות במודל, יתבצעו רק 'דרך "מודל בחינות" בכדי למנוע כניסת נבחנים מחוץ לכיתות ולשעות הבחינה.
נבחנים שיעברו על הנחיות אלה תיפסל בחינתם מיד!
על המרצה לפנות לטל"ם , בקישור : https://contact.kinneret.ac.il
יש לציין בפנייה את שם הקורס המלא.
לאחר הטיפול בפניה ע"י טל"ם, על המרצה להכנס למודל, לפתוח את המטלה של הבחינה ולציין את הזמינות למטלה
(כלומר מתי הבחינה מתחילה ? מתי מסתיימת?).

ג. סריקות, בדיקת בחינות וציונים
1. בבחינות רבות ברירה (אמריקאיות) שעורבלו ע"י תומקס, יקבל המרצה קובץ עם הציונים ופילוח התשובות
לאישור. במידת הצורך ניתן יהיה לערוך שינויים (אנא הקפידו לרכז את התיקונים בבקשת תיקון אחת).
בבחינות אמריקאיות יסרק דף התשובות של הסטודנט ודף תשובות מרוכז עם סימון התשובות הנכונות.
"טופס אפס" יסרק רק במקרים בהם יאשר המרצה.
2 . בחינות פתוחות- הבחינות ייסרקו ויועלו באופן אוטומטי למערכת TomaGrad (לכניסה למערכת יש
לנעול את השורה >פעולות > בדיקה ואישור ציונים).
בתום הבדיקה, יש לעדכן את מדור בחינות במידה ותהיה מעוניין שמחברת הבחינה תיסרק לתחנת המידע של הסטודנט .
יש להגיש את הציונים לא יאוחר מעשרה ימים מיום הבחינה.
להסבר על אופן העבודה עם המערכת של תומקס ניתן לצפות בסרטוני הדרכה .
בממשק המערכת ניתן לגשת למרכז התמיכה ולצפות בסרטוני הדרכה ובמדריכים כתובים (אייקון i בצדו השמאלי של
הסרגל העליון במערכת TomaSafe ובמערכת TomaGrad.)
שליחת ציונים לבחינות פתוחות (למי שלא משתמש במערכת של TomaGrad) מתבצעת דרך "שירות מידע
אישי" https://my.kinneret.ac.il יש לבחור בשליחת ציונים למדור בחינות, לבחור בקורס הנדרש , למלא את הציונים לפי מספרי הנבחן המופיעים ע"ג המחברת ולשלוח אלינו.

ד. ערעורים
1 . לאחר העיון במחברת הבחינה (בבחינות בהם נסרק גם שאלון הבחינה) רשאי הסטודנט להגיש ערעור מנומק
תוך 6 ימים מיום פרסום המחברות והציונים, דרך תחנת המידע של הסטודנט. באחריות המרצה להיכנס
לפורטל שלו ולתת מענה לסטודנט לא יאוחר מ 16 יום מיום הבחינה. סטודנט יכול לערער על בחינה פעם
אחת בלבד. שינוי בציון בעקבות ערעור, יוגש דרך הפורטל.
2 . במידה והסטודנט לא יקבל מענה לערעור עד למועד ב', הציון הסופי ייקבע לפי הציון הגבוה מבין השניים: ציון
מועד א' וציון מועד ב'.
3 . בבחינות בהן לא נסרק טופס הבחינה, יש לערוך פתיחת מחברות תוך 6 ימים מיום פרסום הציונים.

ה. פתיחת מחברות:
1 . פתיחת מחברות מיד בתום הבחינה . בתיאום עם מדור בחינות ניתן לשריין כתה בה המרצה יעבור עם
הסטודנטים על הבחינה באופן קולקטיבי.
2 . פתיחת מחברות אישית, בתאריך שיתואם מראש עם מדור בחינות ויפורסם לסטודנטים המעוניינים.
3 . בבחינות פתוחות ואמריקאיות בהן המרצה אישר לפרסם את הבחינה/ דף התשובות/ טופס אפס יסרק והערעור
יתבצע דרך הפורטל.

ו. בדיקת עבודות/תרגילים ומתן ציוני עבודות בפורטל
יש ליידע את מדור בחינות במטלות ובמשקלים ורק לאחר שאנחנו נעדכן את הפרטים תוכלו להזין את הציונים .
בכל שאלה / בקשה בזמן בחינה, אנא פנו למדור בחינות או לאושרה .
תודה על שיתוף הפעולה,
מדור בחינות.
אפרת לוי efratl@kinneret.ac.il 6653731-04
מורן גולדמן moran@kinneret.ac.il 6653783-04
חגית ורדי hagitv@kinneret.ac.il 6653689-04
אושרה אסרף (אחראית משגיחים) 04-6653622 , 054-2488731

מתעניינים/ות בלימודים באקדמית כנרת?

מלאו את פרטיכם/ן ויועץ לימודים יחזור אליכם בהקדם!