הגשת הצעות לריכוז מושבים/פאנלים והצעות למאמרים

רשימת נושאים ראשונית בלבד כהצעות לנושאים אפשריים למאמרים שעלו במהלך הדיונים המקדימים של הועדה המארגנת:

א. סוגיות כלליות:

 1. שינויים באופי המלחמות/בסביבה הגיאו-פוליטית והשלכותיהם על יחסי צבא-חברה
 2. מיליטאריזם / מיליטנטיות בישראל
 3. יחסי צבא-חברה בישראל – במבט השוואתי
 4. תמורות במעמדו של צה"ל בחברה הישראלית

ב. יחסי צה"ל ומוסדות המדינה

 1. תמורות במעמדו של צה"ל למול מוסדות המדינה
 2. בין "צבא העם" לשירות לאומי-אזרחי
 3. רשתות בלתי פורמאליות של קשרים בין אליטות ביטחוניות ואזרחיות
 4. יחסי צבא חברה בעידן של איום מתרחב על העורף האזרחי

ג. יחסי הגומלין שבין צה"ל לבין:

 1. התקשורת הישראלית והבינלאומית
 2. הזירה המשפטית/הזירה הפרלמנטרית
 3. תנועות חברתיות בישראל

ד. צה"ל – במבט מבפנים:

 1. ניהול שוֹנוּת ורב-תרבותיות בצה"ל
 2. בין "צבא העם" לצבא מקצועי
 3. תמורות בשירות החובה/המילואים/הקבע בצה"ל
 4. שילוב נשים בצבא – תמורות ואתגרים
 5. שילוב דתיים בצבא – תמורות ואתגרים

מבנה הכנס:

הכנס יכלול דיוני מליאה, פאנלים, מושבים, רב-שיח ותערוכת פוסטרים.

א. דיונים/אירועים במליאה:

 1. דיונים במליאה, אשר יכללו הרצאות אורחים ופאנלים מקצועיים סביב נושאי הליבה של הכנס
  בתוך כך: מושב פתיחה חגיגי שיכלול הרצאת אורח
 2. ערב פתיחה: הרצאת אורח, ארוחת ערב ותוכנית תרבותית
 3. ארוחות צהרים: שתי ארוחות צהרים הכוללות הרצאות מטעם אורחים מוזמנים
 4. ישיבת הקמה של האגודה: המושב האחרון בכנס יוקדש לישיבת מליאה חגיגית בה יוצגו עיקרי הרעיון ויבחרו בעלי התפקיד להקמתה הפורמאלית של האגודה החדשה, קביעת סדרי פעולתה, מדיניותה ובחירת בעלי תפקידים
 5. רב-שיח: קשרי צבא-חברה

ב. מושבים מקצועיים/פאנלים:

דיונים במושבים מקבילים/פאנלים שיאורגנו סביב נושאים שונים, בהתבסס על הצעות המשתתפים וקביעתה של הועדה המכינה

ג. המושבים והפאנלים יאורגנו סביב נושא מרכזי ויורכבו ממספר מציגים ויו"ר-מתדיין

ד. תערוכת פוסטרים

תלמידי מחקר מוזמנים להציג בכנס פוסטרים המציגים את עבודותיהם. הפוסטר יכלול את ראשי הפרקים הבאים: נושא העבודה, שם ומנחה, מטרה, מתודולוגיה, ממצאים מרכזיים וסיכום קצר/דיון. הפוסטר המצטיין יזכה בפרס. המבקש להציג פוסטר יצרף אישור מטעם המנחה שהפוסטר מוכן להגשה

הגשת הצעות לריכוז מושבים/פאנלים והצעות למאמרים / פוסטרים:

א. הגשת הצעה להצגת מאמר / פוסטר תכלול:

 1. שם המאמר
 2. שם המחבר, כתובת דואר, כתובת דוא"ל, מס' טלפון ומס' טלפון נייד
 3. תקציר עד 200 מלים

ב. הצעה לפאנל/מושב תכלול:

 1. נושא הפאנל/המושב
 2. שם ראש הפאנל/מושב
 3. שמות, כתובות, כתובות דוא"ל, מספרי טלפון של כל משתתפי הפאנל ותקצירי המאמרים, לפי המבנה שהוצג לעיל

ג. אישור הצעה:

 1. אישור הגעת ההצעה לוועדה המארגנת יישלח תוך 72 שעות באמצעות הדוא"ל
 2. תשובה סופית לגבי שילוב הפאנל/המושב/המאמר בתוכנית הכנס תשלח עד 15 יוני 2011
 3. שמות סופיים של המאמרים/פנלים חייבים להיות מעודכנים עד 15 יולי 2011
 4. נוסח סופי ומלא של המאמרים יש לשלוח לוועדה המארגנת עד 1 ספטמבר 2011

שונות

 1. מידע נוסף לגבי הכנס ישלח למשתתפים רק באמצעות הדוא"ל
 2. תוכנית ראשונית של הכנס תופץ למשתתפיו ב-1 אוגוסט 2011
 3. פרטים אודות הרישום לכנס ותוכנית מפורטת תופץ במועד מאוחר יותר
 4. לקראת הכנס יוכן CD הכולל את מאמרי המשתתפים. משתתפים המעוניינים שמאמריהם
  יכללו ב-  CDיעבירו מאמריהם באמצעות הדוא"ל עד ה- 1 ספטמבר 2011 לכתובת: amir@kinneret.ac.il
 5. בכוונת המארגנים לפרסם מבחר מאמרים בספר ערוך שיפורסם לאחר הכנס בעברית ובאנגלית
 6. טלפון לבירורים נוספים (נא להשאיר הודעות בתא הקולי): 050-5656334

הצטרפו אלינו לכנס ההקמה של אגודת חוקרי צבא-חברה בישראל,

ב-14 – 15 דצמבר 2011, על חוף הכנרת !

מתעניינים/ות בלימודים באקדמית כנרת?

מלאו את פרטיכם/ן ויועץ לימודים יחזור אליכם בהקדם!