התאמות לסטודנטים/ות בתקופת הריון, שמירת הריון, טיפולי פוריות ולאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת

"סטודנט/ית זכאי/ת" = סטודנטית בשמירת הריון אשר הציגה אישור רפואי מתאים, או סטודנט/ית

בטיפול פוריות במשך 21 ימים ומעלה במהלך סמסטר אשר הציג/ה אישור רפואי מתאים; סטודנט/ית

בחופשת לידה או אימוץ/משמורת 21 ימים ומעלה במהלך סמסטר.

הריון, שמירת הריון וטיפולי פוריות

  1. היעדרות משיעורים: "סטודנט/ית זכאי/ת" זכאי/ת להיעדר מעד 30% מכלל השיעורים בכל קורס בו חלה חובת נוכחות. אם ההיעדרות עלתה על 30% , תינתן לסטודנט/ית האפשרות לבטל הקורס ולחזור עליו ללא תשלום נוסף, ובתנאי שלא נבחן על הקורס.
  2. מטלות: סטודנט/ית שלא הגיש/ה מטלות כתובות במועדים שנקבעו כי אלה חלו בתקופה, לפי אישור רפואי, של שמירת הריון או בטיפולי פוריות, זכאי/ת להארכה של 7 שבועות מתום השמירה או מתום טיפולי הפוריות.
  3. מעבדות, סדנאות, עבודה מעשית מהן נעדר/ה סטודנט/ית זכאי/ת, יושלמו בתיאום עם המרצה בפרק הזמן שייקבע על ידו, או לחילופין יבוצעו בסמסטר הקרוב בו יוצעו.
  4. בחינות: סטודנט/ית המציג/ה אישור רפואי המעיד שנבצר ממנו/ה, בשל בעיה שהתעוררה עקב הריון או בשל טיפולי פוריות, להיבחן במועד א' או ב' זכאי/ת למועד מבחן מיוחד (מועד ג)  – לסטודנטית בהריון אישור ליציאה חריגה לשירותים במהלך בחינה.
    לסטודנטית בהריון תינתן תוספת זמן בבחינה של רבע שעה לכל שעת בחינה. תוספת זו לא תנתן לנשים בהריון אשר זכאיות כבר לתוספות זמן מסיבות אחרות.
    סטודנט/ית המציג/ה אישור רפואי המעיד שנבצר ממנו/ה, בשל בעיה שהתעוררה עקב הריון או בשל טיפולי פוריות להשתתף בבחינה שמהווה "דרישה מוקדמת" לקורס אחר, זכאי/ת ללמוד "על תנאי" בקורס המתקדם, עד להשלמת מטלותיו/ה.
  5. סטודנט/ית זכאי/ת שנעדר/ה משיעורים זכאי/ת להטבה שוות ערך ל- 20 צילומים או הדפסות של חומר לימודי שהפסיד/ה בעד כל יום לימודים בו נעדר/ה

חתונה

סטודנט/ית המתחתן/ת במהלך לימודיו/ה ומגובה באישור רשמי ותצהיר חתום, רשאי/ת להיעדר

מלימודיו/ה במשך 5 ימים קלנדריים רצופים, כאשר ניתן לחלק את החופש כראות עינו/ה סביב יום החתונה.

לדוגמא: יומיים לפני יום החתונה, יום החתונה ויומיים לאחר החתונה.

אישור רשמי ייחשב כאישור רבנות על תאריך החתונה או אישור משרד הפנים על תאריך החתונה.

במידה ולא מצויים בידי הסטודנט/ית האישורים הנ"ל, ניתן לחתום על תצהיר בו מצהיר/ה הסטודנט/ית על

חתונתו/ה. על התצהיר יחתום גם בן/בת הזוג. את מסמך התצהיר יש להגיש לרכזת המחלקה.

על הסטודנט/ית הזכאי/ת לעדכן את מרציו/ה באופן רשמי במייל על ימי ההיעדרות אותם בחר/ה לקחת,

ועליו/ה לצרף את אישור ראש המחלקה.

זכאות להבחן במועד מיוחד:

סטודנטים יהיו זכאים להבחן במועד מיוחד אחד בלבד, אם נבצר מהם להבחן במועד א' או ב' מהסיבות המפורטות להלן ובצירוף האישורים המתאימים:

לידה: סטודנטית שנבצר ממנה מלגשת לבחינה במועד א' או ב' בגין לידה  14 שבועות מיום הארוע המזכה. סטודנט אשר נבצר ממנו מלהגיע לבחינה מועד א' או ב' בגין לידה של ילדו כולל לידה פונדקאית 3 שבועות מיום הלידה.

אימוץ/ קבלת ילד למשמורת או אומנה: סטודנט/ית אשר נבצר ממנו/ה מלגשת לבחינה במועד א' או ב' בגין אימוץ/ קבלת ילד למשמורת או אומנה  14 שבועות מיום האירוע המזכה.

שמירת היריון: סטודנטית אשר נבצר ממנה להגיע לבחינה במועד א' או ב' בשל שמירת היריון או בשל בעיה שהתעוררה עקב היריון או בשל טיפולי פוריות.

חתונה: סטודנט/ית אשר נבצר ממנו/ה לגשת לאחד מהמועדים בשל אירוע חתונה בטווח של 5 ימים מיום החתונה, יום החינה נכלל במניין ימים אלו

מתעניינים/ות בלימודים באקדמית כנרת?

מלאו את פרטיכם/ן ויועץ לימודים יחזור אליכם בהקדם!