לימוד לתואר ראשון בצפון במכללה האקדמית כנרת

אין הרשמה לשנה א', הלימודים מתקיימים לשנים ב' ו – ג' בלבד.