לימודי תואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית כנרת

ד"ר סעד ראמי

הוראה אקדמית, מרצה

המחלקה לניהול תיירות ומלונאות, הפקולטה למדעי החברה והרוח
M.A. בניהול תיירות ומלונאות

תחומי התמחות

קבלת החלטות בתנאי אי וודאות וניתוח ניתונים

קורסים נבחרים

מיקרו כלכלה, ניהול פיננסי, מימון, מערכות מידע ניהוליות, סטטיסטיקה וחשבונאות

פרסומים נבחרים

– Eyvindson, K., Saad, R., & Eriksson, L.O. Incorporating stand level risk

management options into forest decision support systems. Forest Systems.

doi.org/10.5424/fs/2017263-10445 .

– Saad, R., Eyvindson, K., Gong, P., Lämås, T. & Ståhl, G. (2017). Potential of using

data assimilation to support forest planning. Canadian Journal of Forest

Research. DOI: 10.1139/cjfr-2016-0439.

– Saad, R., Wallerman, J., Holmström, J. & Lämås, T. (2016). Local pivotal method

sampling design combined with micro stands utilizing airborne laser scanning

data in a long term forest management planning setting. Silva Fennica vol. 50

no. 2 article id 1414.

– Saad, R., Wallerman, J. & Lämås, T. (2015). Estimating stem diameter distributions

from airborne laser scanning data and their effects on long term forest

management planning. Scandinavian Journal of Forest Research 30(2):186-196.

מתעניינים/ות בלימודים באקדמית כנרת?

מלאו את פרטיכם/ן ויועץ לימודים יחזור אליכם בהקדם!