מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

  שנה קוד קורס שם קורס הרצאה תרגיל נז
  א' 244011 עקרונות יסוד בניתוח התנהגות א' 1.5 0.5 2
  244071 עקרונות יסוד בניתוח התנהגות ב' 1.5 0.5 2
  244031 שלבים בהתפתחות תקינה ועיכובים התפתחותיים א' 2 2
  244031 שלבים בהתפתחות תקינה ועיכובים התפתחותיים ב' 2 2
  244041 ניתוח התנהגות בקרב ילדים עם צרכים מיוחדים 2 2
  244051 מבוא לניהול התנהגות ארגונית (OBM) 2 2
  244061 צפייה, מדידה ושיטות מחקר התנהגותיות א' 2 2
  244121 צפייה, מדידה ושיטות מחקר התנהגותיות ב' 2 2
  244091 מוח והתנהגות 2 2
  244101 אסטרטגיות הערכה תפקודית בניתוח התנהגות 2 2
  244111 עבודת מנתח התנהגות עם צוות רב מקצועי 2 2
  סה"כ שנה א' 21 1 22
  ב' 245161 יישומים התערבותיים בניתוח התהגות א' 1.5 0.5 2
  245221 יישומים התערבותיים בניתוח התהגות ב' 1.5 0.5 2
  245191 שיטות מחקר מתקדמות במדעי ההתנהגות א' 2 2
  245191 שיטות מחקר מתקדמות במדעי ההתנהגות ב' 2 2
  245241 התערבויות התנהגותיות באוטיזם ועיכובים התפתחותיים 2 2
  245181 הנחיה והדרכה בניתוח התנהגות 2 2
  245201 הקניית מיומנויות בסיסיות למאובחנים עם אוטיזם ולקויות התפתחותיות אחרות 2 2
  245211 אתיקה בניתוח התנהגות א' 2 2
  245251 יסודות והרחבות בפילוסופיה הביהביוריסטית 2 2
  245261 אתיקה בניתוח התנהגות ב' 2 2
  קורס בחירה 2 2
  סמינר 4 4
  סה"כ שנה ב' 25 1 26
  סה"כ בתכנית הלימודים 48
  קורסי בחירה במחלקה 246021 הדרכה ופיתוח הון אנושי- פרספקטיבה ארגונית בניתוח התנהגות 2 2
  246032 פדגוגיות חדשניות והערכתן- שינוי הפרדיגמה: המעבר מגישות ממוקדות מורה לגישות ממוקדות תלמיד
  246011 התנהגות וורבאלית 2 2
  פתיחה בצ׳אט
  צריכים עזרה?
  דילוג לתוכן