מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

  תכנית הלימודים תקנה לבוגריה את מלוא הכלים והידע לעיסוק מחקרי ויישומי בתחום ניתוח ההתנהגות. לימודי ניתוח התנהגות יתפרסו על פי ארבעה סמסטרים ויתקיימו אחת לשבוע, בימי ראשון. תכנית הלימודים כוללת שלושה סוגי קורסים עיקריים:

  קורסי ליבה – קורסי יסוד שמטרתם הקניית ידע בסיסי ומיומנויות בסיסיות בתחום ניתוח התנהגות יישומי. הקניית מיומנויות אלו, הנלמדות לאורך כל התואר ומוצעות באופן הדרגתי, תייצר בסיס למידה אחיד לתלמידי התכנית ותאפשר להם בהמשך לבחור קורסי בחירה בהתאם לתחומי התעניינותם.

  קורסי מעטפת – קורסים שנועדו לחשוף את הסטודנטים לאוכלוסיות ולקויות שונות עימם הם צפויים להיפגש במהלך עבודתם ולהעמיק את הבסיס המתודולוגי של עבודתם.

  קורסי בחירה – קורסי העשרה בנושאים שונים בתחום ניתוח ההתנהגות אשר יספקו לסטודנט נקודת מבט נוספת על התחום וכלים נוספים שיוכלו לסייע בעבודתו. מטרת קורסים אלו הינה להוות תמיכה נוספת לעבודתו של הסטודנט, אם בפן הקליני ואם בפן המחקרי.

  בנוסף, כוללת התכנית ללימודי ניתוח התנהגות, סמינר מחקר לבחירת הסטודנט.

  שנות התכנית סמסטר שם הקורס מס' נ"ז קורס סמס'/ שנתי קורס חובה/ בחירה שעות הוראה סמ' נדרשות מס' קבוצות נדרש סגל הוראה נדרש
  שם המרצה
  א א עקרונות יסוד בניתוח התנהגות א' (ליבה BACB) 1.5 ש חובה 1.5 1 פרופ' עמוס רולידר
  עקרונות יסוד בניתוח התנהגות א' – תרגיל 0.5 ש חובה 1 2 לי חלמיש צוריאל
  שלבים בהתפתחות תקינה ועיכובים התפתחותיים 2 ש חובה 2 1 ד"ר מירן בוניאל ניסים
  ניתוח התנהגות בקרב ילדים עם צרכים מיוחדים ליבה (BACB) 2 ס חובה 2 1 ד"ר שירי אייבזו
  מבוא לניהול התנהגות ארגונית (OBM) (ליבה BACB) 2 ס חובה 2 1 ד"ר אליען אלחדף
  צפייה, מדידה ושיטות מחקר התנהגותיות א' (ליבה BACB ) 2 ש חובה 2 1 ד"ר שירי אייבזו
  א סה"כ 10     10.5    
  ב עקרונות יסוד בניתוח התנהגות ב' (ליבה BACB) 1.5 ש חובה 1.5 1 פרופ' עמוס רולידר
  עקרונות יסוד בניתוח התנהגות ב' – תרגיל 0.5 ש חובה 1 2 לי חלמיש צוריאל
  שלבים בהתפתחות תקינה ועיכובים התפתחותיים 2 ש חובה 2 1 ד"ר מירן בוניאל ניסים
  מוח והתנהגות 2 ס חובה 2 1 ד"ר יפעת לוי
  אסטרטגיות הערכה תפקודית בניתוח התנהגות (ליבה BACB) 2 ס חובה 2 1 ד"ר שירי אייבזו
  עבודת מנתח התנהגות עם צוות רב מקצועי 2 ס חובה 2 1 ד"ר זיו ארדי
  צפייה, מדידה ושיטות מחקר התנהגותיות ב' (ליבה BACB ) 2 ש חובה 2 1 ד"ר אליען אלחדף
  ב סה"כ 12     12.5    
  א סה"כ 22     23    

  שנות התכנית סמ' שם הקורס מס' נ"ז קורס סמס'/ שנתי קורס חובה/ בחירה שעות הוראה סמ' נדרשות ש"ש לסטודנט מס' קבוצות נדרש סגל הוראה נדרש
  שם המרצה
  ב א יישומים התערבותיים בניתוח התנהגות א' 1.5 ש חובה 1.5 0.75 1 פרופ' עמוס רולידר
  יישומים התערבותיים בניתוח התנהגות א – תרגול 0.5 ש חובה 1 0.5 6 לי חלמיש צוריאל
  ורד פסטרנק
  לימור ששון בוכמן
  יעל פריד
  דגנית מנע-יופי
  דיקלה נחמני
  הנחיה והדרכה בניתוח התנהגות (ליבה BACB) 2 ס חובה 2 1 1 ד"ר אליען אברג'יל
  שיטות מחקר מתקדמות במדעי ההתנהגות 2 ש חובה 2 1 1 ד"ר טל סלע
  הקניית מיומנויות בסיסיות למאובחנים עם אוטיזם ולקויות התפתחותיות אחרות (BACB) 2 ס חובה 2 1 1 ד"ר סיגל תדהר-פז
  אתיקה בניתוח התנהגות א' (ליבה BACB) 2 ש חובה 2 1 1 ד"ר אליען אברג'יל
  קורס בחירה 1 2 ס בחירה 2 1 1 ראה טבלה נפרדת

   

  סמינר בחירה 1 2 ש סמינר בחירה 2 1 1 ראה טבלה נפרדת

   

  א סה"כ 14     14.5 7.25    
  ב יישומים התערבותיים בניתוח התנהגות  ב' 1.5 ש חובה 1.5 0.75 1 פרופ' עמוס רולידר
  יישומים התערבותיים בניתוח התנהגות ב' – תרגול 0.5 ס חובה 1 0.5 6 לי חלמיש צוריאל
  ורד פסטרנק
  לימור ששון בוכמן
  יעל פריד
  דגנית מנע-יופי
  דיקלה נחמני
  התערבויות התנהגותיות באוטיזם ועיכובים התפתחותיים (ליבה BACB) 2 ס חובה 2 1 1 פרופ' שרה בלום
  שיטות מחקר מתקדמות במדעי ההתנהגות 2 ש חובה 2 1 1 ד"ר טל סלע
  יסודות והרחבות בפילוסופיה הביהביוריסטית (ליבה BACB) 2 ס חובה 2 1 1 ד"ר שירי אייבזו
  אתיקה בניתוח התנהגות ב' (ליבה BACB) 2 ש חובה 2 1 1 ד"ר קרין שטרן
  סמינר בחירה 1 (המשך) 2 ש סמינר בחירה 2 1 1 ראה טבלה נפרדת
  ב סה"כ 12     12.5 6.25    
  ב סה"כ 26     27 13.5    
  סכום כולל 48     50 25    

  בחירה
  שם הקורס שנה סמסטר סוג שיעור חובה/ בחירה סמס'/ שנתי נ"ז ש"ס שם המרצה
  סוגיות מורכבות בניתוח התנהגות ב ב הרצאה בחירה ס 2 2 ד"ר אליען אלחדף
  פדגוגיות חדשניות והערכתן – שינוי הפרדיגמה: המעבר מגישות ממוקדות מורה לגישות ממוקדות תלמיד ב א הרצאה בחירה ס 2 2 פרופ' דורית אלט
  התנהגות וורבאלית ב א הרצאה בחירה ס 2 2 פרופ' שרה בלום
  אימון בקבלה ומחויבות (ATC) למנתחי התנהגות ב א הרצאה בחירה ס 2 2 ד"ר קרין שטרן
  סמינר
  שם הקורס שנה סמסטר סוג שיעור חובה/ בחירה סמס'/ שנתי נ"ז ש"ס שם המרצה
  ניתוח וטיפול בהתנהגויות סירוב (Non-compliance) בקרב ילדים ב שנתי סמינר חובה ש 4 4 פרופ' עמוס רולידר
  התערבויות ניהול ושליטה עצמית ב שנתי סמינר חובה ש 4 4 ד"ר שירי אייבזו
  התערבויות התנהגותיות מערכתיות לטיפול בסוגיות חברתיות ב שנתי סמינר חובה ש 4 4 ד"ר אליען אלחדף