מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

שנה קוד קורס שם קורס הרצאה תרגיל נז
א' 244011 עקרונות יסוד בניתוח התנהגות א' 1.5 0.5 2
244071 עקרונות יסוד בניתוח התנהגות ב' 1.5 0.5 2
244031 שלבים בהתפתחות תקינה ועיכובים התפתחותיים א' 2 2
244031 שלבים בהתפתחות תקינה ועיכובים התפתחותיים ב' 2 2
244041 ניתוח התנהגות בקרב ילדים עם צרכים מיוחדים 2 2
244051 מבוא לניהול התנהגות ארגונית (OBM) 2 2
244061 צפייה, מדידה ושיטות מחקר התנהגותיות א' 2 2
244121 צפייה, מדידה ושיטות מחקר התנהגותיות ב' 2 2
244091 מוח והתנהגות 2 2
244101 אסטרטגיות הערכה תפקודית בניתוח התנהגות 2 2
244111 עבודת מנתח התנהגות עם צוות רב מקצועי 2 2
סה"כ שנה א' 21 1 22
ב' 245161 יישומים התערבותיים בניתוח התהגות א' 1.5 0.5 2
245221 יישומים התערבותיים בניתוח התהגות ב' 1.5 0.5 2
245191 שיטות מחקר מתקדמות במדעי ההתנהגות א' 2 2
245191 שיטות מחקר מתקדמות במדעי ההתנהגות ב' 2 2
245241 התערבויות התנהגותיות באוטיזם ועיכובים התפתחותיים 2 2
245181 הנחיה והדרכה בניתוח התנהגות 2 2
245201 הקניית מיומנויות בסיסיות למאובחנים עם אוטיזם ולקויות התפתחותיות אחרות 2 2
245211 אתיקה בניתוח התנהגות א' 2 2
245251 יסודות והרחבות בפילוסופיה הביהביוריסטית 2 2
245261 אתיקה בניתוח התנהגות ב' 2 2
קורס בחירה 2 2
סמינר 4 4
סה"כ שנה ב' 25 1 26
סה"כ בתכנית הלימודים 48
קורסי בחירה במחלקה 246021 הדרכה ופיתוח הון אנושי- פרספקטיבה ארגונית בניתוח התנהגות 2 2
246032 פדגוגיות חדשניות והערכתן- שינוי הפרדיגמה: המעבר מגישות ממוקדות מורה לגישות ממוקדות תלמיד
246011 התנהגות וורבאלית 2 2
פתיחה בצ׳אט
צריכים עזרה?
דילוג לתוכן